Connect with us

Blog

Trắc nghiệm Địa lí 11 Bài 2 (Có đáp án) Trắc nghiệm Địa lí 11 Bài 2 (Có đáp án)

Published

on

Trắc nghiệm Địa lý 11 bài 2: Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế là tài liệu vô cùng hữu ích mà DaiLyWiki muốn giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn học sinh lớp 11 tham khảo.

Địa 11 bài 2 trắc nghiệm tổng hợp 17 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án liên quan đến kiến ​​thức về toàn cầu hóa và khu vực hóa kinh tế. Qua đó, các em học sinh củng cố lại kiến ​​thức môn Địa lý để đạt kết quả cao trong các bài kiểm tra, bài thi học kì 1 sắp tới. Vậy sau đây là nội dung chi tiết của tài liệu, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Địa lý 11 bài 2. câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi 1. Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của toàn cầu hoá kinh tế?

A. Đầu tư nước ngoài tăng nhanh

B. Thương mại thế giới phát triển mạnh mẽ

C. Thị trường tài chính quốc tế mở rộng

D. Vai trò của các công ty xuyên quốc gia ngày càng giảm

Câu 2. Tổ chức nào sau đây điều hành 95% thương mại thế giới?

A. Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ

B. Tổ chức Thương mại Thế giới

C. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á

D. Liên minh Châu Âu

Câu 3. Vai trò to lớn của Tổ chức Thương mại Thế giới là

A. Tăng cường thị trường chung Nam Mỹ

B. Tăng cường liên kết giữa các khối kinh tế

C. Thúc đẩy tự do hóa thương mại

D. Giải quyết xung đột giữa các quốc gia

Câu 4. Trong xu thế toàn cầu hoá kinh tế, đầu tư nước ngoài ngày càng tăng được thể hiện trong lĩnh vực nào sau đây?

A. Nông nghiệp

B. Ngành

C. Xây dựng

D. Dịch vụ

Câu hỏi 5. Trong đầu tư nước ngoài, lĩnh vực dịch vụ mới nổi hàng đầu là các hoạt động sau:

A. Tài chính, ngân hàng, bảo hiểm

B. Bảo hiểm, giáo dục, y tế

C. Du lịch, ngân hàng, y tế

D. Hành chính công, giáo dục, y tế

Câu 6. Biểu hiện của thị trường tài chính quốc tế mở rộng là

A. Sáp nhập các ngân hàng với nhau

B. Nhiều ngân hàng được kết nối qua mạng viễn thông điện tử

C. Sự liên kết giữa các ngân hàng lớn với nhau

D. Loại bỏ các ngân hàng nhỏ

Câu 7. Tổ chức tài chính quốc tế nào sau đây ngày càng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế toàn cầu?

A. Ngân hàng Châu Âu, Quỹ Tiền tệ Quốc tế

B. Ngân hàng Châu Á, Ngân hàng Châu Âu

C. Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế

D. Ngân hàng Châu Á, Ngân hàng Thế giới

Câu 8. Toàn cầu hóa và khu vực hóa là xu hướng tất yếu, dẫn đến

A. Sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế

B. Sự liên kết giữa các nước phát triển với nhau

C. Các nước đang phát triển gặp nhiều khó khăn

D. Ít phụ thuộc lẫn nhau hơn giữa các nền kinh tế

Câu 9. Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của công ty xuyên quốc gia?

A. Phạm vi hoạt động ở nhiều quốc gia

Xem thêm  Soạn bài Củng cố và mở rộng trang 56 – ngắn nhất Kết nối tri thức

B. Có nguồn của cải vật chất lớn

C. Chi phối nhiều ngành kinh tế quan trọng

D. Bóc lột nền kinh tế của các nước thuộc địa

Câu 10. Toàn cầu hoá kinh tế bên cạnh những thuận lợi cũng có những nhược điểm, đặc biệt

A. Cạnh tranh gay gắt giữa các quốc gia

B. Gia tăng nhanh chóng khoảng cách giàu nghèo

C. Các quốc gia phải phụ thuộc vào nhau

D. Nguy cơ thất nghiệp, mất việc làm ngày càng cao

Câu 11. Hiện nay, GDP của các hiệp hội kinh tế khu vực nào sau đây lớn nhất thế giới?

A. Liên minh Châu Âu

B. Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ

C. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á

D. Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương

Câu 12. Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực thường có những điểm tương đồng về

A. Thành phần chủng tộc

B. Mục tiêu và lợi ích phát triển

C. Lịch sử dựng nước và giữ nước

D. Trình độ văn hóa, học vấn

Câu 13. Việt Nam đã tham gia tổ chức liên kết kinh tế khu vực nào sau đây?

A. Liên minh Châu Âu

B. Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ

C. Thị trường chung Nam Mỹ

D. Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương

Câu 14. Quốc gia nào sau đây thuộc Thị trường chung Nam Mỹ?

A. Braxin, Mêhicô, Côlômbia, Cu Ba.

B. Braxin, Argentina, Uruguay, Paragoay.

C. Argentina, Nicaragua, Haiti, Canada.

D. U-ru-goay, Chi-lê, Mê-hi-cô, Cô-lôm-bi-a.

Câu 15. Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ bao gồm các quốc gia sau:

A. Hoa Kỳ, Mexico, Chile

B. Chile, Paragoy, Mexico

C. Paragoay, Mexico, Canada.

D. Ca-na-đa, Hoa Kì, Mê-hi-cô.

Câu 16. Các tổ chức hội nhập kinh tế khu vực vừa hợp tác vừa cạnh tranh, không

A. Thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế

B. Tăng cường đầu tư vào dịch vụ giữa các vùng

C. Hạn chế khả năng tự do hóa thương mại

D. Bảo vệ lợi ích kinh tế của các nước thành viên

Câu 17. Xu hướng khu vực hoá đang đặt ra một trong những vấn đề mà các quốc gia cần quan tâm và giải quyết

A. Tự chủ về kinh tế

B. Nhu cầu đi lại giữa các quốc gia

C. Thị trường tiêu thụ sản phẩm

D. Khai thác và sử dụng tài nguyên

Đáp án môn Địa lý 11 bài 2

Kết án Đầu tiên 2 3 4 5 6 7 số 8 9 mười
Câu trả lời DỄ GỠ BỎ DỄ Một GỠ BỎ Một DỄ GỠ BỎ
Kết án 11 thứ mười hai 13 14 15 16 17
Câu trả lời DỄ GỠ BỎ DỄ GỠ BỎ DỄ Một

Trắc nghiệm Địa lý 11 bài 2: Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế là tài liệu vô cùng hữu ích mà DaiLyWiki muốn giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn học sinh lớp 11 tham khảo.

Địa 11 bài 2 trắc nghiệm tổng hợp 17 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án liên quan đến kiến ​​thức về toàn cầu hóa và khu vực hóa kinh tế. Qua đó, các em học sinh củng cố lại kiến ​​thức môn Địa lý để đạt kết quả cao trong các bài kiểm tra, bài thi học kì 1 sắp tới. Vậy sau đây là nội dung chi tiết của tài liệu, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Địa lý 11 bài 2. câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi 1. Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của toàn cầu hoá kinh tế?

A. Đầu tư nước ngoài tăng nhanh

B. Thương mại thế giới phát triển mạnh mẽ

C. Thị trường tài chính quốc tế mở rộng

D. Vai trò của các công ty xuyên quốc gia ngày càng giảm

Câu 2. Tổ chức nào sau đây điều hành 95% thương mại thế giới?

A. Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ

B. Tổ chức Thương mại Thế giới

C. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á

D. Liên minh Châu Âu

Câu 3. Vai trò to lớn của Tổ chức Thương mại Thế giới là

A. Tăng cường thị trường chung Nam Mỹ

B. Tăng cường liên kết giữa các khối kinh tế

C. Thúc đẩy tự do hóa thương mại

D. Giải quyết xung đột giữa các quốc gia

Câu 4. Trong xu thế toàn cầu hoá kinh tế, đầu tư nước ngoài ngày càng tăng được thể hiện trong lĩnh vực nào sau đây?

A. Nông nghiệp

B. Ngành

C. Xây dựng

D. Dịch vụ

Câu hỏi 5. Trong đầu tư nước ngoài, lĩnh vực dịch vụ mới nổi hàng đầu là các hoạt động sau:

A. Tài chính, ngân hàng, bảo hiểm

B. Bảo hiểm, giáo dục, y tế

C. Du lịch, ngân hàng, y tế

D. Hành chính công, giáo dục, y tế

Câu 6. Biểu hiện của thị trường tài chính quốc tế mở rộng là

A. Sáp nhập các ngân hàng với nhau

B. Nhiều ngân hàng được kết nối qua mạng viễn thông điện tử

C. Sự liên kết giữa các ngân hàng lớn với nhau

D. Loại bỏ các ngân hàng nhỏ

Câu 7. Tổ chức tài chính quốc tế nào sau đây ngày càng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế toàn cầu?

A. Ngân hàng Châu Âu, Quỹ Tiền tệ Quốc tế

B. Ngân hàng Châu Á, Ngân hàng Châu Âu

C. Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế

D. Ngân hàng Châu Á, Ngân hàng Thế giới

Câu 8. Toàn cầu hóa và khu vực hóa là xu hướng tất yếu, dẫn đến

A. Sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế

B. Sự liên kết giữa các nước phát triển với nhau

C. Các nước đang phát triển gặp nhiều khó khăn

D. Ít phụ thuộc lẫn nhau hơn giữa các nền kinh tế

Câu 9. Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của công ty xuyên quốc gia?

A. Phạm vi hoạt động ở nhiều quốc gia

B. Có nguồn của cải vật chất lớn

C. Chi phối nhiều ngành kinh tế quan trọng

D. Bóc lột nền kinh tế của các nước thuộc địa

Câu 10. Toàn cầu hoá kinh tế bên cạnh những thuận lợi cũng có những nhược điểm, đặc biệt

A. Cạnh tranh gay gắt giữa các quốc gia

B. Gia tăng nhanh chóng khoảng cách giàu nghèo

C. Các quốc gia phải phụ thuộc vào nhau

D. Nguy cơ thất nghiệp, mất việc làm ngày càng cao

Câu 11. Hiện nay, GDP của các hiệp hội kinh tế khu vực nào sau đây lớn nhất thế giới?

A. Liên minh Châu Âu

B. Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ

C. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á

D. Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương

Câu 12. Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực thường có những điểm tương đồng về

A. Thành phần chủng tộc

B. Mục tiêu và lợi ích phát triển

C. Lịch sử dựng nước và giữ nước

D. Trình độ văn hóa, học vấn

Câu 13. Việt Nam đã tham gia tổ chức liên kết kinh tế khu vực nào sau đây?

A. Liên minh Châu Âu

B. Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ

C. Thị trường chung Nam Mỹ

D. Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương

Câu 14. Quốc gia nào sau đây thuộc Thị trường chung Nam Mỹ?

A. Braxin, Mêhicô, Côlômbia, Cu Ba.

B. Braxin, Argentina, Uruguay, Paragoay.

C. Argentina, Nicaragua, Haiti, Canada.

D. U-ru-goay, Chi-lê, Mê-hi-cô, Cô-lôm-bi-a.

Câu 15. Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ bao gồm các quốc gia sau:

A. Hoa Kỳ, Mexico, Chile

B. Chile, Paragoy, Mexico

C. Paragoay, Mexico, Canada.

D. Ca-na-đa, Hoa Kì, Mê-hi-cô.

Câu 16. Các tổ chức hội nhập kinh tế khu vực vừa hợp tác vừa cạnh tranh, không

A. Thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế

B. Tăng cường đầu tư vào dịch vụ giữa các vùng

C. Hạn chế khả năng tự do hóa thương mại

D. Bảo vệ lợi ích kinh tế của các nước thành viên

Câu 17. Xu hướng khu vực hoá đang đặt ra một trong những vấn đề mà các quốc gia cần quan tâm và giải quyết

A. Tự chủ về kinh tế

B. Nhu cầu đi lại giữa các quốc gia

C. Thị trường tiêu thụ sản phẩm

D. Khai thác và sử dụng tài nguyên

Đáp án môn Địa lý 11 bài 2

Kết án Đầu tiên 2 3 4 5 6 7 số 8 9 mười
Câu trả lời DỄ GỠ BỎ DỄ Một GỠ BỎ Một DỄ GỠ BỎ
Kết án 11 thứ mười hai 13 14 15 16 17
Câu trả lời DỄ GỠ BỎ DỄ GỠ BỎ DỄ Một

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Trắc nghiệm Địa lí 11 Bài 2 (Có đáp án) Trắc nghiệm Địa lí 11 Bài 2 (Có đáp án)❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Trắc nghiệm Địa lí 11 Bài 2 (Có đáp án) Trắc nghiệm Địa lí 11 Bài 2 (Có đáp án)” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Trắc nghiệm Địa lí 11 Bài 2 (Có đáp án) Trắc nghiệm Địa lí 11 Bài 2 (Có đáp án) [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Trắc nghiệm Địa lí 11 Bài 2 (Có đáp án) Trắc nghiệm Địa lí 11 Bài 2 (Có đáp án)” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-09-24 00:01:00. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Blog

https://mobitool.net/windows-10-20h2-voi-start-menu-moi-chinh-thuc-duoc-tung-ra-cho-nguoi-dung-toan-cau.html

Published

on

https://mobitool.net/windows-10-20h2-voi-start-menu-moi-chinh-thuc-duoc-tung-ra-cho-nguoi-dung-toan-cau.html

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “https://mobitool.net/windows-10-20h2-voi-start-menu-moi-chinh-thuc-duoc-tung-ra-cho-nguoi-dung-toan-cau.html❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “https://mobitool.net/windows-10-20h2-voi-start-menu-moi-chinh-thuc-duoc-tung-ra-cho-nguoi-dung-toan-cau.html” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “https://mobitool.net/windows-10-20h2-voi-start-menu-moi-chinh-thuc-duoc-tung-ra-cho-nguoi-dung-toan-cau.html [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “https://mobitool.net/windows-10-20h2-voi-start-menu-moi-chinh-thuc-duoc-tung-ra-cho-nguoi-dung-toan-cau.html” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-10-05 12:45:01. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Xem thêm  Link yêu cầu hỗ trợ, gửi report, báo cáo lừa đảo của Garena
Continue Reading

Blog

Facebook ngừng hỗ trợ các ứng dụng trên Windows Phone vào ngày 30/4

Published

on

Trả lời trên Engadget, người phát ngôn của Microsoft cho biết Facebook sẽ ngừng hỗ trợ các ứng dụng trên Windows Phone vào ngày 30/4, bao gồm cả ứng dụng Messenger, Instagram và Facebook, người dùng Windows Phone sẽ phải truy cập. truy cập Facebook hoặc Instagram thông qua trình duyệt web trên điện thoại di động của bạn.

Theo báo cáo của Windows Central, Instagram sẽ là ứng dụng đầu tiên bị “xóa sổ” khỏi Windows Phone vào cuối tuần này.

Một số người dùng Windows Phone chia sẻ trên Reddit cho biết họ nhận được thông báo ứng dụng Instagram “sống” trên thiết bị đến hết ngày 30/4.

Với Facebook, Instagram và Messenger đều là những ứng dụng miễn phí hàng đầu trên Microsoft Store, vẫn chưa rõ có bao nhiêu người sẽ bị ảnh hưởng nếu các ứng dụng bị ngừng hoạt động.

Không có gì ngạc nhiên khi Facebook ngừng hỗ trợ các ứng dụng trên Windows Phone. Microsoft chính thức tuyên bố khai tử Windows Phone vào năm 2016 và cắt giảm đầu tư vào mảng kinh doanh thiết bị di động và ngừng phát hành các bản cập nhật bảo mật và phần mềm cho các thiết bị vào tháng 12 năm 2018. Cũng kể từ năm 2015, hàng loạt ứng dụng của bên thứ 3 đã “biến mất” trên Microsoft Store từng cái một.

Tuy nhiên, vì nhiều lý do, một số người dùng vẫn “trung thành” với Windows Phone. Một số người dùng thích sử dụng camera của thiết bị hơn các dịch vụ và thiết bị mới nhất của những gã khổng lồ công nghệ khác, một số không tin tưởng Apple và Google theo dõi hồ sơ người dùng, v.v.

Xem thêm  Disney+ là gì? Hướng dẫn cách xem Disney+ từ Việt Nam mới nhất năm 2021

Mặc dù các ứng dụng của các ông lớn bên thứ 3 lần lượt nói lời chia tay với Windows Phone, nhưng không thể phủ nhận rằng máy vẫn đáp ứng được các yêu cầu cơ bản hàng ngày như nhắn tin, gọi điện, ..… Bạn có thể theo dõi nhiều ứng dụng trò chuyện trên Windows Phone khác ở đây.

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Facebook ngừng hỗ trợ các ứng dụng trên Windows Phone vào ngày 30/4❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Facebook ngừng hỗ trợ các ứng dụng trên Windows Phone vào ngày 30/4” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Facebook ngừng hỗ trợ các ứng dụng trên Windows Phone vào ngày 30/4 [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Facebook ngừng hỗ trợ các ứng dụng trên Windows Phone vào ngày 30/4” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-10-05 12:44:00. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Blog

https://mobitool.net/doi-hinh-t1-mua-giai-2022-faker-o-lai-dan-dat-nhung-nguoi-dan-em.html

Published

on

https://mobitool.net/doi-hinh-t1-mua-giai-2022-faker-o-lai-dan-dat-nhung-nguoi-dan-em.html

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “https://mobitool.net/doi-hinh-t1-mua-giai-2022-faker-o-lai-dan-dat-nhung-nguoi-dan-em.html❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “https://mobitool.net/doi-hinh-t1-mua-giai-2022-faker-o-lai-dan-dat-nhung-nguoi-dan-em.html” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “https://mobitool.net/doi-hinh-t1-mua-giai-2022-faker-o-lai-dan-dat-nhung-nguoi-dan-em.html [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “https://mobitool.net/doi-hinh-t1-mua-giai-2022-faker-o-lai-dan-dat-nhung-nguoi-dan-em.html” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-10-05 12:42:51. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Xem thêm  Link yêu cầu hỗ trợ, gửi report, báo cáo lừa đảo của Garena
Continue Reading

Trending