Connect with us

Blog

Soạn Sinh 9 Bài 16: ADN và bản chất của gen

Published

on

Soạn Sinh 9 bài 16: ADN và bản chất của gen giúp các em học sinh lớp 9 nắm vững kiến ​​thức về quá trình tự nhân đôi của ADN, bản chất và chức năng của ADN. Giải nhanh bài tập Sinh 9 trang 50.

Giải Sinh 9 Bài 16 là tài liệu vô cùng hữu ích dành cho quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo, đối chiếu để có những phương pháp giải hay, chính xác nhằm nâng cao kết quả học tập của mình. Vậy sau đây là nội dung chi tiết của tài liệu, mời các bạn theo dõi và tải về máy tại đây.

Sơ lược về thuyết ADN và bản chất của gen

I. Quá trình tự nhân đôi của ADN

DNA tự sao chép (sao chép) trong nhân tế bào, trong giai đoạn giữa của chu kỳ tế bào.

– Có sự tham gia của enzim và các nhân tố tháo xoắn, tách mạch ở trạng thái dãn, liên kết các nuclêôtit với nhau.

1. Diễn biến của quá trình nhân đôi

 • DNA tháo xoắn, các enzyme xúc tác sự phân tách của hai sợi đơn.
 • Các nucleotit tự do của môi trường liên kết với các nucleotit trên mỗi sợi của ADN mẹ theo nguyên tắc bổ sung để tạo thành sợi polynucleotit mới.
 • Kết thúc: 2 phân tử con được hình thành giống hệt nhau và giống ADN mẹ. Chúng được tháo xoắn và phân chia thành 2 tế bào con trong quá trình meiosis.

2. Nguyên tắc của quá trình nhân đôi ADN

Sự sao chép DNA tuân theo hai nguyên tắc:

 • Nguyên tắc bổ sung (NTBS): Chuỗi mới của DNA con được tổng hợp dựa trên chuỗi khuôn mẫu của DNA mẹ. Các nucleotit tự do của môi trường liên kết với các nucleotit của sợi khuôn theo NSTBS: A liên kết với T, G liên kết với X và ngược lại.
 • Nguyên tắc bán bảo toàn (giữ nguyên một nửa): trong mỗi ADN con có 1 sợi cũ của ADN mẹ, sợi còn lại được tổng hợp mới.

3. Ý nghĩa của quá trình nhân đôi ADN

Sự nhân đôi DNA làm cho thông tin di truyền của DNA được nhân lên, tạo cơ sở cho sự nhân đôi của nhiễm sắc thể.

Sự nhân đôi DNA và nhiễm sắc thể, kết hợp với cơ chế phân cắt của chúng trong nguyên phân, mang lại sự ổn định di truyền qua các thế hệ tế bào.

Sự nhân đôi DNA và nhiễm sắc thể và sự phân cắt của chúng trong quá trình meiosis và tái tổ hợp trong thụ tinh, tạo ra sự ổn định của DNA và nhiễm sắc thể qua các thế hệ của loài.

II. Bản chất của gen

Gen là một đoạn của phân tử ADN có chức năng di truyền xác định.

Các gen cấu trúc thường mang thông tin xác định cấu trúc của protein.

III. Chức năng của DNA là gì?

DNA có các chức năng chính sau:

 • Mang thông tin di truyền là số lượng, thành phần và trình tự các nuclêôtit trên ADN.
 • Bảo quản thông tin di truyền: hầu hết các lỗi trong phân tử DNA đều được sửa chữa bởi hệ thống enzym trong tế bào, các gen cấu trúc được cơ chế bảo vệ trong tế bào, giữ sự ổn định. trong cuộc sống cá nhân.
 • Truyền thông tin di truyền (thông qua quá trình sao chép DNA) qua các thế hệ tế bào và sinh vật.
Xem thêm  Cách tắt chế độ Demo tivi LG chi tiết, đơn giản nhất

Giải các bài tập SGK Sinh 9 Bài 16 trang 50

Câu hỏi 1

Trình bày ngắn gọn quá trình nhân đôi ADN.

Câu trả lời được đề xuất

Quá trình nhân đôi (sao chép) ADN diễn ra qua các giai đoạn sau theo trình tự sau:

Khi bắt đầu nhân đôi, phân tử ADN bung ra, hai sợi đơn trong phân tử ADN tách dần ra dưới tác dụng của enzim.

– Sau khi tách ra, các nuclêôtit trên sợi đơn lần lượt liên kết với các nuclêôtit tự do trong môi trường nội bào theo nguyên tắc bổ sung (AT, GX) để tạo ra sợi mới.

Khi quá trình tự nhân đôi kết thúc, hai phân tử ADN con được hình thành và đóng xoắn

Kết quả: Hai phân tử ADN mới được tạo ra có cấu trúc giống nhau và giống với ADN mẹ ban đầu.

Câu 2

Giải thích tại sao hai ADN con tạo ra khi nhân đôi lại giống ADN mẹ.

Câu trả lời được đề xuất

Quá trình nhân đôi tạo ra 2 ADN con giống ADN mẹ vì quá trình nhân đôi diễn ra theo nguyên tắc:

– Nguyên tắc bổ sung: Sợi mới của ADN con được tổng hợp dựa trên sợi của ADN mẹ. Các nucleotit trong sợi khuôn liên kết với các nucleotit tự do trong môi trường nội bào theo nguyên tắc: A liên kết với T, G liên kết với X và ngược lại.

– Nguyên tắc giữ một nửa (bán bảo toàn): Trong mỗi ADN con có 1 sợi của ADN mẹ (sợi cũ), sợi còn lại được tổng hợp mới.

Câu 3

Nêu tính chất hóa học và chức năng của gen.

Câu trả lời được đề xuất

– Bản chất hóa học của gen: Gen là những đoạn phân tử ADN có chức năng di truyền xác định.

Chức năng của gen là lưu trữ và truyền tải thông tin di truyền. Chủ yếu ở đây chúng tôi đề cập đến các gen cấu trúc mang thông tin xác định cấu trúc của protein.

Câu 4

Một sợi ADN có cấu trúc sau:

Viết cấu trúc của 2 đoạn ADN con được tạo thành sau khi đoạn ADN mẹ trên kết thúc quá trình tự nhân đôi.

Câu trả lời được đề xuất

Cấu trúc của 2 đoạn ADN con được hình thành sau khi đoạn ADN mẹ nói trên kết thúc quá trình tự nhân đôi.

Soạn Sinh 9 bài 16: ADN và bản chất của gen giúp các em học sinh lớp 9 nắm vững kiến ​​thức về quá trình tự nhân đôi của ADN, bản chất và chức năng của ADN. Giải nhanh bài tập Sinh 9 trang 50.

Giải Sinh 9 Bài 16 là tài liệu vô cùng hữu ích dành cho quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo, đối chiếu để có những phương pháp giải hay, chính xác nhằm nâng cao kết quả học tập của mình. Vậy sau đây là nội dung chi tiết của tài liệu, mời các bạn theo dõi và tải về máy tại đây.

Xem thêm  Đáp án thi Tìm hiểu truyền thống Trường Đại học PCCC 45 năm

Sơ lược về thuyết ADN và bản chất của gen

I. Quá trình tự nhân đôi của ADN

DNA tự sao chép (sao chép) trong nhân tế bào, trong giai đoạn giữa của chu kỳ tế bào.

– Có sự tham gia của enzim và các nhân tố tháo xoắn, tách mạch ở trạng thái dãn, liên kết các nuclêôtit với nhau.

1. Diễn biến của quá trình nhân đôi

 • DNA tháo xoắn, các enzyme xúc tác sự phân tách của hai sợi đơn.
 • Các nucleotit tự do của môi trường liên kết với các nucleotit trên mỗi sợi của ADN mẹ theo nguyên tắc bổ sung để tạo thành sợi polynucleotit mới.
 • Kết thúc: 2 phân tử con được hình thành giống hệt nhau và giống ADN mẹ. Chúng được tháo xoắn và phân chia thành 2 tế bào con trong quá trình meiosis.

2. Nguyên tắc của quá trình nhân đôi ADN

Sự sao chép DNA tuân theo hai nguyên tắc:

 • Nguyên tắc bổ sung (NTBS): Chuỗi mới của DNA con được tổng hợp dựa trên chuỗi khuôn mẫu của DNA mẹ. Các nucleotit tự do của môi trường liên kết với các nucleotit của sợi khuôn theo NSTBS: A liên kết với T, G liên kết với X và ngược lại.
 • Nguyên tắc bán bảo toàn (giữ nguyên một nửa): trong mỗi ADN con có 1 sợi cũ của ADN mẹ, sợi còn lại được tổng hợp mới.

3. Ý nghĩa của quá trình nhân đôi ADN

Sự nhân đôi DNA làm cho thông tin di truyền của DNA được nhân lên, tạo cơ sở cho sự nhân đôi của nhiễm sắc thể.

Sự nhân đôi DNA và nhiễm sắc thể, kết hợp với cơ chế phân cắt của chúng trong nguyên phân, mang lại sự ổn định di truyền qua các thế hệ tế bào.

Sự nhân đôi DNA và nhiễm sắc thể và sự phân cắt của chúng trong quá trình meiosis và tái tổ hợp trong thụ tinh, tạo ra sự ổn định của DNA và nhiễm sắc thể qua các thế hệ của loài.

II. Bản chất của gen

Gen là một đoạn của phân tử ADN có chức năng di truyền xác định.

Các gen cấu trúc thường mang thông tin xác định cấu trúc của protein.

III. Chức năng của DNA là gì?

DNA có các chức năng chính sau:

 • Mang thông tin di truyền là số lượng, thành phần và trình tự các nuclêôtit trên ADN.
 • Bảo quản thông tin di truyền: hầu hết các lỗi trong phân tử DNA đều được sửa chữa bởi hệ thống enzym trong tế bào, các gen cấu trúc được cơ chế bảo vệ trong tế bào, giữ sự ổn định. trong cuộc sống cá nhân.
 • Truyền thông tin di truyền (thông qua quá trình sao chép DNA) qua các thế hệ tế bào và sinh vật.

Giải các bài tập SGK Sinh 9 Bài 16 trang 50

Câu hỏi 1

Trình bày ngắn gọn quá trình nhân đôi ADN.

Câu trả lời được đề xuất

Quá trình nhân đôi (sao chép) ADN diễn ra qua các giai đoạn sau theo trình tự sau:

Khi bắt đầu nhân đôi, phân tử ADN bung ra, hai sợi đơn trong phân tử ADN tách dần ra dưới tác dụng của enzim.

Xem thêm  Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Quảng Trị năm 2022

– Sau khi tách ra, các nuclêôtit trên sợi đơn lần lượt liên kết với các nuclêôtit tự do trong môi trường nội bào theo nguyên tắc bổ sung (AT, GX) để tạo ra sợi mới.

Khi quá trình tự nhân đôi kết thúc, hai phân tử ADN con được hình thành và đóng xoắn

Kết quả: Hai phân tử ADN mới được tạo ra có cấu trúc giống nhau và giống với ADN mẹ ban đầu.

Câu 2

Giải thích tại sao hai ADN con tạo ra khi nhân đôi lại giống ADN mẹ.

Câu trả lời được đề xuất

Quá trình nhân đôi tạo ra 2 ADN con giống ADN mẹ vì quá trình nhân đôi diễn ra theo nguyên tắc:

– Nguyên tắc bổ sung: Sợi mới của ADN con được tổng hợp dựa trên sợi của ADN mẹ. Các nucleotit trong sợi khuôn liên kết với các nucleotit tự do trong môi trường nội bào theo nguyên tắc: A liên kết với T, G liên kết với X và ngược lại.

– Nguyên tắc giữ một nửa (bán bảo toàn): Trong mỗi ADN con có 1 sợi của ADN mẹ (sợi cũ), sợi còn lại được tổng hợp mới.

Câu 3

Nêu tính chất hóa học và chức năng của gen.

Câu trả lời được đề xuất

– Bản chất hóa học của gen: Gen là những đoạn phân tử ADN có chức năng di truyền xác định.

Chức năng của gen là lưu trữ và truyền tải thông tin di truyền. Chủ yếu ở đây chúng tôi đề cập đến các gen cấu trúc mang thông tin xác định cấu trúc của protein.

Câu 4

Một sợi ADN có cấu trúc sau:

Viết cấu trúc của 2 đoạn ADN con được tạo thành sau khi đoạn ADN mẹ nói trên kết thúc quá trình tự nhân đôi.

Câu trả lời được đề xuất

Cấu trúc của 2 đoạn ADN con được hình thành sau khi đoạn ADN mẹ nói trên kết thúc quá trình tự nhân đôi.

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Soạn Sinh 9 Bài 16: ADN và bản chất của gen❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Soạn Sinh 9 Bài 16: ADN và bản chất của gen” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Soạn Sinh 9 Bài 16: ADN và bản chất của gen [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Soạn Sinh 9 Bài 16: ADN và bản chất của gen” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-09-24 02:20:59. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Blog

https://mobitool.net/top-7-spa-lam-dep-uy-tin-chat-luong-nhat-tai-tinh-lang-son.html

Published

on

https://mobitool.net/top-7-spa-lam-dep-uy-tin-chat-luong-nhat-tai-tinh-lang-son.html

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “https://mobitool.net/top-7-spa-lam-dep-uy-tin-chat-luong-nhat-tai-tinh-lang-son.html❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “https://mobitool.net/top-7-spa-lam-dep-uy-tin-chat-luong-nhat-tai-tinh-lang-son.html” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “https://mobitool.net/top-7-spa-lam-dep-uy-tin-chat-luong-nhat-tai-tinh-lang-son.html [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “https://mobitool.net/top-7-spa-lam-dep-uy-tin-chat-luong-nhat-tai-tinh-lang-son.html” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-09-28 11:48:02. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Xem thêm  Bộ đếm nhị phân 2 bit CD4027 và SN7473
Continue Reading

Blog

https://mobitool.net/noi-chien-khong-dau-ton-bao-nhieu-dien.html

Published

on

https://mobitool.net/noi-chien-khong-dau-ton-bao-nhieu-dien.html

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “https://mobitool.net/noi-chien-khong-dau-ton-bao-nhieu-dien.html❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “https://mobitool.net/noi-chien-khong-dau-ton-bao-nhieu-dien.html” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “https://mobitool.net/noi-chien-khong-dau-ton-bao-nhieu-dien.html [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “https://mobitool.net/noi-chien-khong-dau-ton-bao-nhieu-dien.html” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-09-28 11:46:59. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Xem thêm  Bộ đếm nhị phân 2 bit CD4027 và SN7473
Continue Reading

Blog

DTCL Mùa 7: Tổng hợp tất cả Hệ Tộc và Tướng mới ra mắt trong Vùng Đất Rồng

Published

on

Hãy cùng tham khảo Chi tiết Cheatsheet tất cả Tướng, Hệ và Tộc đã thay đổi mới nhất của DTCL Mùa 7 – Vùng Đất Rồng chuẩn bị ra mắt trong bản cập nhật 12.10 sắp tới ngay trong bài viết này.

Tổng hợp tất cả Hệ Tộc mới trong DTCL Mùa 7

Astral (Tinh Tú)

Tướng: Vladimir (1), Nidalee (1), Skarner (1), Nami (2), Varus (3), Illaoi (3), Aurelion Sol (10)

Mỗi 5 lần roll trong Cửa Hàng, người chơi sẽ được tăng tỉ lệ ra tướng Tinh Tú. Đồng thời nhận thêm Tinh Cầu chứa phần quà bí ẩn. Toàn đội cũng nhận thêm SMPT.

 • 3 Tinh Tú: +5 SMPT
 • 6 Tinh Tú: +30 SMPT, Tinh Cầu được tăng vàng
 • 9 Tinh Tú: +90 SMPT, Tinh Cầu có thể chứa các trang bị thành phần.

Xem Thêm: DTCL mùa 7 – Chi tiết sức mạnh các tướng Set 7 Rồng mà bạn nên biết

Ragewing (Cuồng Nộ)

Tướng: Sett (1), Senna (1), Kayn (2), Shen (2), Swain (3), Hecarim (4), Xayah (4), Shyvana (10)

Sử dụng Nộ thay Mana, mỗi đòn đánh thường tăng 15 Nộ. Sau khi sử dụng kĩ năng, tướng vào trạng thái Cuồng Nộ trong 4 giây, nhưng không tăng thêm Nộ trong thời gian này.

 • 3 Cuồng Nộ: 50% tốc đánh cộng thêm, 30% hút máu toàn phần
 • 6 Cuồng Nộ: 125% tốc đánh cộng thêm, 50% hút máu toàn phần
 • 9 Cuồng Nộ: 250% tốc đánh cộng thêm, 80% hút máu toàn phần.

Whispers (Kẻ Thầm Lặng)

Tướng: Thresh (2), Sylas (3), Elise (3), Pyke (5), Sy’Fen (8)

Kẻ Thầm Lặng tấn công tướng địch làm giảm 40% Giáp và Kháng phép trong 6 giây.Đồng thời, khi các tướng Thầm Lặng tấn công mục tiêu đang chịu hiệu ứng này, nhận thêm STVL và SMPT, có cộng dồn.

 • 2 Thầm Lặng: 3 STVL và SMPT
 • 4 Thầm Lặng: 6 STVL và SMPT
 • 6 Thầm Lặng: 9 STVL và SMPT
 • 8 Thầm Lặng: 15 STVL và SMPT

Ngọc (Jade)

Tướng:  Karma (1), Taric (1), Ashe (2), Gnar (2), Anivia (3), Neeko (4), Soraka (5) Shi Oh Yu (8)

Tạo ra những tượng ngọc có thể di chuyển và thăng tiến sức mạnh theo từng vòng. Các tượng ngọc tăng Tốc Độ Đánh và Hồi Máu mỗi 2 giây cho đồng minh đứng gần. Khi tượng ngọc bị phá hủy, gây SÁt Thương Phép tương đương 50% Máu lên kẻ địch gần đó.

 • 3 Ngọc: 1 tượng, 3% Hồi Máu, 20% Tốc Độ Đánh
 • 6 Ngọc: 2 tượng, 6% Hồi Maáu, 40% Tốc Độ Đánh
 • 9 Ngọc: 3 tượng, 9% Hồi Máu, 60% Tốc Độ Đánh
 • 12 Ngọc: 4 tượng, 25% Hồi Máu, 100% Tốc Độ Đánh

Shimmerscale (Quang Giáp)

Tướng: Aatrox (1), Kayn (2), Volibear (3), Zoe (5), Idas (8)

Những tướng Quang Giáp nhận được các trang bị đặc biệt.

 • Quang Giáp: 1 Trang bị
 • Quang Giáp: 2 Trang bị
 • Quang Giáp: 3 Trang bị
 • Quang Giáp: 5 Trang bị, nhận thêm Vương Miện Vô Địch (trang bị có sức Sát Thương cực khủng).

Xem Thêm: ĐTCL Mùa 7: Điểm mặt 3 Lõi Công Nghệ được đánh giá là mạnh nhất dành cho game thủ

Mirage (Huyền Ảo)

Leona (1), Yone (2), Nunu (3), Daeja – Galio (8)

Các tướng Huyền Ảo nhận được hiệu ứng Tộc Hệ riêng biệt trong từng trận. Có 7 hiệu ứng gồm: Tụ Điện, Chiến Tướng, Hải Tặc, Thần Sứ, Đao Phủ, Kiếm Phép và Song Đấu.

Trainer (Luyện Rồng)

Tướng: Heimerdinger (1), Tristana (2), Lulu (3)

Triệu hồi Nomsy, cứ mỗi vòng đấu tướng Luyện Rồng sẽ chó Nomsy ăn 1 bánh quy, gia tăng Máu và SMPT. Nomsy sẽ tăng sao mỗi 25 vòng đấu, tối đa 4 sao.

 • 2 Luyện Rồng: Triệu hồi Nomsy
 • 3 Luyện Rồng: Kỹ năng của Nomsy gây thêm 100% sát thương.

Scalescorn (Long Giáp)

Tướng: Lillia (2), Braum (2), Olaf (3), Diana (3)

Nếu không có bất kì Thần Long nào trong đội hình, tướng Long Giáp gây thêm Sát Thương Phép, đồng thời nhận giảm 30% Sát Thương từ kẻ địch có hơn 2500 Máu.

 • 2 Long Giáp: +30% sát thương phép
 • 4 Long Giáp: +60% sát thương phép
 • 6 Long Giáp: +100% sát thương phép.

Revel (Lễ Hội)

Tướng: Tahm Kench (1), Jinx (2), Corki (4), Sona (4)

Sau khi gây Sát Thương bằng kỹ năng, tướng Lễ Hội bắn viên pháo hoa về kẻ địch bất kỳ gây Sát Thương Phép.

 • 2 Lễ Hội: 125 sát thương phép
 • 3 Lễ Hội: 200 sát thương phép
 • 4 Lễ Hội: 300 sát thương phép
 • 5 Lễ Hội: 450 sát thương phép.

Guild (Bang Hội)

Tướng:  Sejuani (1), Twitch (2), Ryze (3), Talon (4), Bard (5)

Cung cấp thêm chỉ số cho toàn đội, tùy vào tướng Bang Hội đang có và có thể cộng dồn. Tướng Bang Hội nhận gấp đôi các chỉ số này.

 • Sejuani : +100 Máu
 • Twitch lên sàn đấu, +10% tốc đánh
 • Ryze lên sàn đấu, +10% SMPT
 • Talon lên sàn đấu, +10% STVL
 • Bard lên sàn đấu, +2 mana mỗi đòn đánh
 • Ấn Bang Hội: +3% Hút Máu Toàn Phần

Chỉ số cộng thêm:

 • 1 Bang Hội: 100% chỉ số
 • 2 Bang Hội: 120% chỉ số
 • 3 Bang Hội: 140% chỉ số
 • 4 Bang Hội: 180% chỉ số
 • 5 Bang Hội: 225% chỉ số
 • 6 Bang Hội: 275% chỉ số

Tempest (Bão Tố)

Tướng: Ezreal (1), Qiyana (2), Lee Sin (3), Ornn (4), Ao Shin (10)

Sau khi bắt đầu trận được 9 giây, toàn bộ tướng địch bị sét đánh, làm choáng trong 1 giây và nhận sát thương chuẩn theo Máu Tối Đa. Đồng thời các tướng Bão Tố nhận thêm Tốc Độ Đánh.

 • 2 Bão Tố: 8% sát thương chuẩn, 25% tốc đánh
 • 4 Bão Tố: 18% sát thương chuẩn, 50% tốc đánh
 • 6 Bão Tố: 25% sát thương chuẩn, 80% tốc đánh
 • 8 Bão Tố: 40% sát thương chuẩn, 125% tốc đánh.

Dragon (Long Thần)

Tướng: Sy’fen (8), Shi Oh Yu (8), Idas (8), Daeja (8), Ao Shin (10), Aurelion Sol (10) và Shyvana (10)

Tướng Long Thần chiếm 2 vị trí trong đội hình, đồng thời + 3 Hệ Tộc được đánh dấu. Tướng Long Thần được cộng thêm 600 Máu.

Spellthief (Cướp Phép)

Tướng: Zoe (5)

Zoe không có kỹ năng riêng biệt, vì thế sẽ mượn kỹ năng của từng tướng vào mỗi vòng đấu. Các kỹ năng gồm:

 • Kayle mùa 1: Tạo giáp bảo vệ đồng minh máu thấp nhất, giúp mục tiêu được miễn nhiễm sát thương.
 • Janna mùa 3.5: Tạo lốc xoáy hất tung nhiều kẻ địch, lốc xoáy đi qua đồng minh sẽ giúp tăng tốc đánh cho họ.
 • Ivern mùa 5: Triệu hồi Daisy.
 • Lux mùa 6: Bắn cấu vồng gây sát thương phép theo đường thẳng.
Xem thêm  Top 4 Quán trà sữa ngon nhất Núi Thành, Quảng Nam

Starcaller (Gọi Sao)

Tướng: Soraka (5)

Lần đầu tiên Soraka sử dụng kỹ năng trong mỗi vòng đấu, hồi máu cho Linh Thú dựa trên cấp độ sao (2/4/100).

Swiftshot (Linh Xạ)

Tướng: Ezreal (1), Ashe (2), Twitch (2), Varus (3), Xayah (4)

Tướng Linh Xạ nhận thêm 2 Ô Tầm Đánh, đồng thời nhận thêm Tốc Độ Đánh dựa theo ô giữa họ và mục tiêu.

 • 2 Linh Xạ: 12% Tốc Độ Đánh
 • 4 Linh Xạ: 25% Tốc Độ Đánh
 • 6 Linh Xạ: 40% Tốc Độ Đánh

Assasin (Sát Thủ)

Tướng: Kayn (2), Qiyana (2), Diana (3), Talon (4), Pyke (5)

Khi bắt đầu trận chiến, Sát Thủ nhảy ra phía sau đội hình đối phương, nhận thêm Tỉ Lệ và Sát Thương Chí Mạng.

 • 2 Sát Thủ: 15% tỉ lệ chí mạng, 25% sát thương chí mạng
 • 4 Sát Thủ: 30% tỉ lệ chí mạng, 45% sát thương chí mạng
 • 6 Sát Thủ: 45% tỉ lệ chí mạng, 70% sát thương chí mạng

Bruiser (Đấu Sĩ)

Tướng: Tahm Kench (1), Skarner (1), Shen (2), Illaoi (3), Sylas (3), Olaf (3), Ornn (4), Sy’fen (8)

Đấu Sĩ cung cấp cho toàn bộ team một lượng máu, còn Đấu Sĩ nhận gấp đôi lượng máu này.

 • 2 Đấu Sĩ: 150 máu
 • 4 Đấu Sĩ: 300 máu
 • 6 Đấu Sĩ: 600 máu
 • 8 Đấu Sĩ: 1200 máu

Cannoneer (Pháo Thủ)

Tướng: Senna (1), Tristana (2), Jinx (2), Corki (4)

Mỗi đòn bắn thứ 5, tướng Pháo Thủ bắn ra phát đạn cực mạnh, gây sát thương vật lý diện rộng.

 • 2 Pháo Thủ: 180% Sát Thương Vật Lý
 • 3 Pháo Thủ: 240% Sát Thương Vật Lý
 • 4 Pháo Thủ: 300% Sát Thương Vật Lý
 • 5 Pháo Thủ: 400% Sát Thương Vật Lý

Guardian (Hộ Vệ)

Tướng: Leona (1), Taric (1), Thresh (2), Braum (2), Idas (8)

Khi tướng Hộ Vệ còn 50% Máu, tạo Lá Chắn dựa theo Máu Tối Đa cho bản thân và tướng đồng minh đứng gần, Lá Chắn này có thể cộng dồn.

 • 2 Hộ Vệ: 25% Máu Tối Đa
 • 4 Hộ Vệ: 50% Máu Tối Đa
 • 6 Hộ Vệ: 80% Máu Tối Đa

Mage (Pháp Sư)

Tướng: Vladimir (1), Heimerdinger (1), Nami (2), Lillia (2), Sylas (3), Ryze (3), Zoe (5)

Tướng Pháp Sư dùng kĩ năng hai lần, đồng thời nhận SMPT dựa theo tướng Pháp Sư có trên sân đấu.

 • 3 Pháp Sư: 80% SMPT
 • 5 Pháp Sư: 105% SMPT
 • 7 Pháp Sư: 130% SMPT
 • 8 Pháp Sư: 175% SMPT

Xem Thêm :Tướng 5 tiền ĐTCL Mùa 7 sẽ rất mạnh – Hồi máu được cả cho Linh Thú, sử dụng kỹ năng bất kì

Mystic (Bí Ẩn)

Tướng: Nami (2), Lulu (3), Bard (5), Shi Oh Yu (8)

Tăng Kháng Phép cho toàn đội.

 • 2 Bí Ẩn: 40 Kháng Phép
 • 3 Bí Ẩn: 80 Kháng Phép
 • 4 Bí Ẩn: 175 Kháng Phép
 • 5 Bí Ẩn: 300 Kháng Phép

Evoker (Hấp Hồn)

Tướng: Anivia (3), Lulu (3), Sona (4), Aurelion Sol (10)

Nhận thêm Mana khi đồng minh hoặc kẻ địch sử dụng kỹ năng

 • 2 Chiêu Hồn: 3 mana
 • 4 Chiêu Hồn: 6 mana
 • 6 Chiêu Hồn: 10 mana

Shapeshifter (Hóa Hình)

Tướng: Nidalee (1), Gnar (2), Elise (3), Swain (3), Neeko (4), Shyvana (10).

Nhận thêm máu khi biến hình

 • 2 Hóa Hình: 40% Máu tối đa
 • 4 Hóa Hình: 75% Máu tối đa
 • 6 Hóa Hình: 100% Máu tối đa

Warrior (Chiến Binh)

Tướng: Aatrox (1), Shen (2), Yone (2), Olaf (3)

Tướng Chiến Binh có 25% cơ hội tăng Sát Thương của đòn đánh kế tiếp

 • 2 Chiến Binh: 180% sát thương
 • 4 Chiến Binh: 250% sát thương
 • 6 Chiến Binh: 400% sát thương

Cavalier (Kỵ Sĩ)

Tướng: Sejuani (1), Lillia (2), Nunu (3), Hecarim (4)

Kỵ Sĩ nhận thêm Giáp và Kháng Phép. Khi các Kỵ Sĩ di chuyển, chúng lao đến mục tiêu và nhận gấp đôi chỉ số này trong 4 giây.

 • 2 Kỵ Sĩ: 40 Giáp, 40 Kháng Phép
 • 3 Kỵ Sĩ: 60 Giáp, 60 Kháng Phép
 • 4 Kỵ Sĩ: 80 Giáp, 80 Kháng Phép
 • 5 Kỵ Sĩ: 100 Giáp, 100 Kháng Phép

Dragonmancer (Chiến Binh Rồng)

Dùng trang bị Phước Lành Chiến Binh để chọn ra Thủ Lĩnh Rồng. Tướng Thủ Lĩnh Rồng nhận thêm Máu, SMPT, tăng thêm 5% mỗi cấp sao của các tướng Chiến Binh Rồng.

 • 3 Chiến Binh Rồng: 600 Máu, 25% SMPT
 • 6 Chiến Binh Rồng: 1200 Máu, 50% SMPT
 • 9 Chiến Binh Rồng: 1800 Máu, 80% SMPT

Legend (Huyền Thoại)

Tướng: Anivia (3), Volibear (3), Ornn (4)

Đồng minh đứng cạnh tướng Huyền Thoại sẽ hiến linh hồn của họ cho các tướng Huyền Thoại. Hy sinh bản thân để các Thần Thoại nhận được 100% Máu, Giá, Kháng phép và 40% SMPT.

Bard (Nhạc Công)

Mỗi tướng đồng minh còn sống sau mỗi vòng có có 10% tỉ lệ tạo ra các nốt nhạc, Bard khi dùng kĩ năng cũng tạo ra các nốt nhạc. Mỗi nốt sẽ tăng 1% tỉ lệ ra các tướng 3, 4, 5 vàng.

Xem thêm về bài viết

DTCL Mùa 7: Tổng hợp tất cả Hệ Tộc và Tướng mới ra mắt trong Vùng Đất Rồng

Hãy cùng tham khảo Chi tiết Cheatsheet tất cả Tướng, Hệ và Tộc đã thay đổi mới nhất của DTCL Mùa 7 – Vùng Đất Rồng chuẩn bị ra mắt trong bản cập nhật 12.10 sắp tới ngay trong bài viết này.

Tổng hợp tất cả Hệ Tộc mới trong DTCL Mùa 7
Astral (Tinh Tú)
Tướng: Vladimir (1), Nidalee (1), Skarner (1), Nami (2), Varus (3), Illaoi (3), Aurelion Sol (10)
Mỗi 5 lần roll trong Cửa Hàng, người chơi sẽ được tăng tỉ lệ ra tướng Tinh Tú. Đồng thời nhận thêm Tinh Cầu chứa phần quà bí ẩn. Toàn đội cũng nhận thêm SMPT.
3 Tinh Tú: +5 SMPT
6 Tinh Tú: +30 SMPT, Tinh Cầu được tăng vàng
9 Tinh Tú: +90 SMPT, Tinh Cầu có thể chứa các trang bị thành phần.
Xem Thêm: DTCL mùa 7 – Chi tiết sức mạnh các tướng Set 7 Rồng mà bạn nên biết
Ragewing (Cuồng Nộ)
Tướng: Sett (1), Senna (1), Kayn (2), Shen (2), Swain (3), Hecarim (4), Xayah (4), Shyvana (10)
Sử dụng Nộ thay Mana, mỗi đòn đánh thường tăng 15 Nộ. Sau khi sử dụng kĩ năng, tướng vào trạng thái Cuồng Nộ trong 4 giây, nhưng không tăng thêm Nộ trong thời gian này.
3 Cuồng Nộ: 50% tốc đánh cộng thêm, 30% hút máu toàn phần
6 Cuồng Nộ: 125% tốc đánh cộng thêm, 50% hút máu toàn phần
9 Cuồng Nộ: 250% tốc đánh cộng thêm, 80% hút máu toàn phần.
Whispers (Kẻ Thầm Lặng)
Tướng: Thresh (2), Sylas (3), Elise (3), Pyke (5), Sy’Fen (8)
Kẻ Thầm Lặng tấn công tướng địch làm giảm 40% Giáp và Kháng phép trong 6 giây.Đồng thời, khi các tướng Thầm Lặng tấn công mục tiêu đang chịu hiệu ứng này, nhận thêm STVL và SMPT, có cộng dồn.
2 Thầm Lặng: 3 STVL và SMPT
4 Thầm Lặng: 6 STVL và SMPT
6 Thầm Lặng: 9 STVL và SMPT
8 Thầm Lặng: 15 STVL và SMPT
Ngọc (Jade)
Tướng:  Karma (1), Taric (1), Ashe (2), Gnar (2), Anivia (3), Neeko (4), Soraka (5) Shi Oh Yu (8)
Tạo ra những tượng ngọc có thể di chuyển và thăng tiến sức mạnh theo từng vòng. Các tượng ngọc tăng Tốc Độ Đánh và Hồi Máu mỗi 2 giây cho đồng minh đứng gần. Khi tượng ngọc bị phá hủy, gây SÁt Thương Phép tương đương 50% Máu lên kẻ địch gần đó.
3 Ngọc: 1 tượng, 3% Hồi Máu, 20% Tốc Độ Đánh
6 Ngọc: 2 tượng, 6% Hồi Maáu, 40% Tốc Độ Đánh
9 Ngọc: 3 tượng, 9% Hồi Máu, 60% Tốc Độ Đánh
12 Ngọc: 4 tượng, 25% Hồi Máu, 100% Tốc Độ Đánh
Shimmerscale (Quang Giáp)
Tướng: Aatrox (1), Kayn (2), Volibear (3), Zoe (5), Idas (8)
Những tướng Quang Giáp nhận được các trang bị đặc biệt.
3 Quang Giáp: 1 Trang bị
5 Quang Giáp: 2 Trang bị
7 Quang Giáp: 3 Trang bị
9 Quang Giáp: 5 Trang bị, nhận thêm Vương Miện Vô Địch (trang bị có sức Sát Thương cực khủng).
Xem Thêm: ĐTCL Mùa 7: Điểm mặt 3 Lõi Công Nghệ được đánh giá là mạnh nhất dành cho game thủ
Mirage (Huyền Ảo)
Leona (1), Yone (2), Nunu (3), Daeja – Galio (8)
Các tướng Huyền Ảo nhận được hiệu ứng Tộc Hệ riêng biệt trong từng trận. Có 7 hiệu ứng gồm: Tụ Điện, Chiến Tướng, Hải Tặc, Thần Sứ, Đao Phủ, Kiếm Phép và Song Đấu.
Trainer (Luyện Rồng)
Tướng: Heimerdinger (1), Tristana (2), Lulu (3)
Triệu hồi Nomsy, cứ mỗi vòng đấu tướng Luyện Rồng sẽ chó Nomsy ăn 1 bánh quy, gia tăng Máu và SMPT. Nomsy sẽ tăng sao mỗi 25 vòng đấu, tối đa 4 sao.
2 Luyện Rồng: Triệu hồi Nomsy
3 Luyện Rồng: Kỹ năng của Nomsy gây thêm 100% sát thương.
Scalescorn (Long Giáp)
Tướng: Lillia (2), Braum (2), Olaf (3), Diana (3)
Nếu không có bất kì Thần Long nào trong đội hình, tướng Long Giáp gây thêm Sát Thương Phép, đồng thời nhận giảm 30% Sát Thương từ kẻ địch có hơn 2500 Máu.
2 Long Giáp: +30% sát thương phép
4 Long Giáp: +60% sát thương phép
6 Long Giáp: +100% sát thương phép.
Revel (Lễ Hội)
Tướng: Tahm Kench (1), Jinx (2), Corki (4), Sona (4)
Sau khi gây Sát Thương bằng kỹ năng, tướng Lễ Hội bắn viên pháo hoa về kẻ địch bất kỳ gây Sát Thương Phép.
2 Lễ Hội: 125 sát thương phép
3 Lễ Hội: 200 sát thương phép
4 Lễ Hội: 300 sát thương phép
5 Lễ Hội: 450 sát thương phép.
Guild (Bang Hội)
Tướng:  Sejuani (1), Twitch (2), Ryze (3), Talon (4), Bard (5)
Cung cấp thêm chỉ số cho toàn đội, tùy vào tướng Bang Hội đang có và có thể cộng dồn. Tướng Bang Hội nhận gấp đôi các chỉ số này.
Sejuani : +100 Máu
Twitch lên sàn đấu, +10% tốc đánh
Ryze lên sàn đấu, +10% SMPT
Talon lên sàn đấu, +10% STVL
Bard lên sàn đấu, +2 mana mỗi đòn đánh
Ấn Bang Hội: +3% Hút Máu Toàn Phần
Chỉ số cộng thêm:
1 Bang Hội: 100% chỉ số
2 Bang Hội: 120% chỉ số
3 Bang Hội: 140% chỉ số
4 Bang Hội: 180% chỉ số
5 Bang Hội: 225% chỉ số
6 Bang Hội: 275% chỉ số
Tempest (Bão Tố)
Tướng: Ezreal (1), Qiyana (2), Lee Sin (3), Ornn (4), Ao Shin (10)
Sau khi bắt đầu trận được 9 giây, toàn bộ tướng địch bị sét đánh, làm choáng trong 1 giây và nhận sát thương chuẩn theo Máu Tối Đa. Đồng thời các tướng Bão Tố nhận thêm Tốc Độ Đánh.
2 Bão Tố: 8% sát thương chuẩn, 25% tốc đánh
4 Bão Tố: 18% sát thương chuẩn, 50% tốc đánh
6 Bão Tố: 25% sát thương chuẩn, 80% tốc đánh
8 Bão Tố: 40% sát thương chuẩn, 125% tốc đánh.
Dragon (Long Thần)
Tướng: Sy’fen (8), Shi Oh Yu (8), Idas (8), Daeja (8), Ao Shin (10), Aurelion Sol (10) và Shyvana (10)
Tướng Long Thần chiếm 2 vị trí trong đội hình, đồng thời + 3 Hệ Tộc được đánh dấu. Tướng Long Thần được cộng thêm 600 Máu.
Spellthief (Cướp Phép)
Tướng: Zoe (5)
Zoe không có kỹ năng riêng biệt, vì thế sẽ mượn kỹ năng của từng tướng vào mỗi vòng đấu. Các kỹ năng gồm:
Kayle mùa 1: Tạo giáp bảo vệ đồng minh máu thấp nhất, giúp mục tiêu được miễn nhiễm sát thương.
Janna mùa 3.5: Tạo lốc xoáy hất tung nhiều kẻ địch, lốc xoáy đi qua đồng minh sẽ giúp tăng tốc đánh cho họ.
Ivern mùa 5: Triệu hồi Daisy.
Lux mùa 6: Bắn cấu vồng gây sát thương phép theo đường thẳng.
Starcaller (Gọi Sao)
Tướng: Soraka (5)
Lần đầu tiên Soraka sử dụng kỹ năng trong mỗi vòng đấu, hồi máu cho Linh Thú dựa trên cấp độ sao (2/4/100).
Swiftshot (Linh Xạ)
Tướng: Ezreal (1), Ashe (2), Twitch (2), Varus (3), Xayah (4)
Tướng Linh Xạ nhận thêm 2 Ô Tầm Đánh, đồng thời nhận thêm Tốc Độ Đánh dựa theo ô giữa họ và mục tiêu.
2 Linh Xạ: 12% Tốc Độ Đánh
4 Linh Xạ: 25% Tốc Độ Đánh
6 Linh Xạ: 40% Tốc Độ Đánh
Assasin (Sát Thủ)
Tướng: Kayn (2), Qiyana (2), Diana (3), Talon (4), Pyke (5)
Khi bắt đầu trận chiến, Sát Thủ nhảy ra phía sau đội hình đối phương, nhận thêm Tỉ Lệ và Sát Thương Chí Mạng.
2 Sát Thủ: 15% tỉ lệ chí mạng, 25% sát thương chí mạng
4 Sát Thủ: 30% tỉ lệ chí mạng, 45% sát thương chí mạng
6 Sát Thủ: 45% tỉ lệ chí mạng, 70% sát thương chí mạng
Bruiser (Đấu Sĩ)
Tướng: Tahm Kench (1), Skarner (1), Shen (2), Illaoi (3), Sylas (3), Olaf (3), Ornn (4), Sy’fen (8)
Đấu Sĩ cung cấp cho toàn bộ team một lượng máu, còn Đấu Sĩ nhận gấp đôi lượng máu này.
2 Đấu Sĩ: 150 máu
4 Đấu Sĩ: 300 máu
6 Đấu Sĩ: 600 máu
8 Đấu Sĩ: 1200 máu
Cannoneer (Pháo Thủ)
Tướng: Senna (1), Tristana (2), Jinx (2), Corki (4)
Mỗi đòn bắn thứ 5, tướng Pháo Thủ bắn ra phát đạn cực mạnh, gây sát thương vật lý diện rộng.
2 Pháo Thủ: 180% Sát Thương Vật Lý
3 Pháo Thủ: 240% Sát Thương Vật Lý
4 Pháo Thủ: 300% Sát Thương Vật Lý
5 Pháo Thủ: 400% Sát Thương Vật Lý
Guardian (Hộ Vệ)
Tướng: Leona (1), Taric (1), Thresh (2), Braum (2), Idas (8)
Khi tướng Hộ Vệ còn 50% Máu, tạo Lá Chắn dựa theo Máu Tối Đa cho bản thân và tướng đồng minh đứng gần, Lá Chắn này có thể cộng dồn.
2 Hộ Vệ: 25% Máu Tối Đa
4 Hộ Vệ: 50% Máu Tối Đa
6 Hộ Vệ: 80% Máu Tối Đa
Mage (Pháp Sư)
Tướng: Vladimir (1), Heimerdinger (1), Nami (2), Lillia (2), Sylas (3), Ryze (3), Zoe (5)
Tướng Pháp Sư dùng kĩ năng hai lần, đồng thời nhận SMPT dựa theo tướng Pháp Sư có trên sân đấu.
3 Pháp Sư: 80% SMPT
5 Pháp Sư: 105% SMPT
7 Pháp Sư: 130% SMPT
8 Pháp Sư: 175% SMPT
Xem Thêm :Tướng 5 tiền ĐTCL Mùa 7 sẽ rất mạnh – Hồi máu được cả cho Linh Thú, sử dụng kỹ năng bất kì
Mystic (Bí Ẩn)
Tướng: Nami (2), Lulu (3), Bard (5), Shi Oh Yu (8)
Tăng Kháng Phép cho toàn đội.
2 Bí Ẩn: 40 Kháng Phép
3 Bí Ẩn: 80 Kháng Phép
4 Bí Ẩn: 175 Kháng Phép
5 Bí Ẩn: 300 Kháng Phép
Evoker (Hấp Hồn)
Tướng: Anivia (3), Lulu (3), Sona (4), Aurelion Sol (10)
Nhận thêm Mana khi đồng minh hoặc kẻ địch sử dụng kỹ năng
2 Chiêu Hồn: 3 mana
4 Chiêu Hồn: 6 mana
6 Chiêu Hồn: 10 mana
Shapeshifter (Hóa Hình)
Tướng: Nidalee (1), Gnar (2), Elise (3), Swain (3), Neeko (4), Shyvana (10).
Nhận thêm máu khi biến hình
2 Hóa Hình: 40% Máu tối đa
4 Hóa Hình: 75% Máu tối đa
6 Hóa Hình: 100% Máu tối đa
Warrior (Chiến Binh)
Tướng: Aatrox (1), Shen (2), Yone (2), Olaf (3)
Tướng Chiến Binh có 25% cơ hội tăng Sát Thương của đòn đánh kế tiếp
2 Chiến Binh: 180% sát thương
4 Chiến Binh: 250% sát thương
6 Chiến Binh: 400% sát thương
Cavalier (Kỵ Sĩ)
Tướng: Sejuani (1), Lillia (2), Nunu (3), Hecarim (4)
Kỵ Sĩ nhận thêm Giáp và Kháng Phép. Khi các Kỵ Sĩ di chuyển, chúng lao đến mục tiêu và nhận gấp đôi chỉ số này trong 4 giây.
2 Kỵ Sĩ: 40 Giáp, 40 Kháng Phép
3 Kỵ Sĩ: 60 Giáp, 60 Kháng Phép
4 Kỵ Sĩ: 80 Giáp, 80 Kháng Phép
5 Kỵ Sĩ: 100 Giáp, 100 Kháng Phép
Dragonmancer (Chiến Binh Rồng)
Dùng trang bị Phước Lành Chiến Binh để chọn ra Thủ Lĩnh Rồng. Tướng Thủ Lĩnh Rồng nhận thêm Máu, SMPT, tăng thêm 5% mỗi cấp sao của các tướng Chiến Binh Rồng.
3 Chiến Binh Rồng: 600 Máu, 25% SMPT
6 Chiến Binh Rồng: 1200 Máu, 50% SMPT
9 Chiến Binh Rồng: 1800 Máu, 80% SMPT
Legend (Huyền Thoại)
Tướng: Anivia (3), Volibear (3), Ornn (4)
Đồng minh đứng cạnh tướng Huyền Thoại sẽ hiến linh hồn của họ cho các tướng Huyền Thoại. Hy sinh bản thân để các Thần Thoại nhận được 100% Máu, Giá, Kháng phép và 40% SMPT.
Bard (Nhạc Công)
Mỗi tướng đồng minh còn sống sau mỗi vòng có có 10% tỉ lệ tạo ra các nốt nhạc, Bard khi dùng kĩ năng cũng tạo ra các nốt nhạc. Mỗi nốt sẽ tăng 1% tỉ lệ ra các tướng 3, 4, 5 vàng.

#DTCL #Mùa #Tổng #hợp #tất #cả #Hệ #Tộc #và #Tướng #mới #mắt #trong #Vùng #Đất #Rồng


 • #DTCL #Mùa #Tổng #hợp #tất #cả #Hệ #Tộc #và #Tướng #mới #mắt #trong #Vùng #Đất #Rồng
 • Tổng hợp: DaiLyWiki

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “DTCL Mùa 7: Tổng hợp tất cả Hệ Tộc và Tướng mới ra mắt trong Vùng Đất Rồng❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “DTCL Mùa 7: Tổng hợp tất cả Hệ Tộc và Tướng mới ra mắt trong Vùng Đất Rồng” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “DTCL Mùa 7: Tổng hợp tất cả Hệ Tộc và Tướng mới ra mắt trong Vùng Đất Rồng [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “DTCL Mùa 7: Tổng hợp tất cả Hệ Tộc và Tướng mới ra mắt trong Vùng Đất Rồng” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-09-28 11:39:50. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Trending