Connect with us

Blog

Soạn Sinh 9 Bài 15: ADN

Published

on

Soạn Sinh 9 bài 15: ADN giúp các em học sinh lớp 9 nắm vững kiến ​​thức về cấu tạo hóa học, cấu trúc không gian của ADN. Đồng thời giải nhanh bài tập Sinh 9 trang 47.

9 Bài 15 là tài liệu vô cùng hữu ích dành cho quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo, đối chiếu để có những phương pháp giải hay, chính xác nhằm nâng cao kết quả học tập của mình. Vậy sau đây là nội dung chi tiết của tài liệu, mời các bạn theo dõi và tải về máy tại đây.

Tóm tắt lý thuyết Sinh 9 Bài 15: ADN

I. Cấu trúc hóa học của phân tử ADN

– ADN (axit deoxiribonucleic) là axit nucleic, được tạo thành từ các nguyên tố: C, H, O, N và P.

– Đặc điểm: đại phân tử hữu cơ, kích thước lớn, có thể dài đến hàng trăm micromet, khối lượng hàng triệu, hàng chục triệu đơn vị cacbon.

– Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân: với đơn phân là nuclêôtit.

Cấu trúc của một nucleotide bao gồm:

 • 1 phân tử đường (C5HmườiO4).
 • 1 phân tử axit photphoric (H3PO4).
 • Nitơ bazơ gồm 4 loại: adenin (A), timine (T), cytozin (X) và guanin (G).

– Các nucleotit chỉ khác nhau về thành phần bazơ nitơ. Vì vậy, tên nuclêôtit thường được gọi là bazơ nitơ.

Mỗi phân tử ADN được cấu tạo bởi hàng chục nghìn và hàng triệu đơn phân.

– ADN có tính đa dạng và đặc trưng thể hiện ở: số lượng, thành phần và cách sắp xếp các nuclêôtit trong cấu trúc của ADN có thể tạo ra vô số phân tử ADN khác nhau.

– Tính đa dạng và đặc thù của ADN là cơ sở tạo nên tính đa dạng và đặc thù của sinh vật.

II. Cấu trúc không gian của DNA

Năm 1953, J. Oatxon và F. Crick đã công bố mô hình cấu trúc không gian của phân tử ADN.

DNA là một chuỗi xoắn kép bao gồm hai sợi song song xoắn đều quanh một trục từ trái sang phải (xoắn phải), ngược chiều kim đồng hồ.

– Mỗi chu kỳ xoắn gồm 10 cặp nuclêôtit, dài 34 Å. Đường kính xoắn là 20 Å.

Trong phân tử ADN:

 • Trên một sợi đơn, các nucleotit liên kết với nhau bằng liên kết cộng hóa trị: được hình thành giữa
 • Giữa hai chuỗi nuclêôtit liên kết với nhau bằng liên kết hiđrô tạo thành từng cặp theo nguyên tắc bổ sung: A liên kết với T bằng 2 liên kết hiđrô, G liên kết với X bằng 3 liên kết hiđrô.
 • Do tính chất bổ sung của hai chuỗi đơn, biết trình tự nucleotit ở một sợi có thể suy ra trình tự nucleotit ở sợi còn lại: A = T, G = X, A + G = T + X = 50% N.
 • Tỷ lệ (A + G) / (T + X) đối với các loài khác nhau là khác nhau và đặc trưng cho loài.

Giải các bài tập SGK Sinh 9 Bài 15 trang 47

Câu hỏi 1

Mô tả cấu trúc hóa học của ADN.

Câu trả lời được đề xuất:

Cấu trúc hóa học của DNA:

DNA (axit deoxyribonucleic) là một loại axit nucleic bao gồm các nguyên tố C, H, O, N và P.

– ADN là đại phân tử, có kích thước lớn, chiều dài lên đến hàng trăm μm, khối lượng lớn có thể lên tới hàng chục triệu đơn vị cacbon.

Xem thêm  Chiết khấu là gì? Các chiến lược chiết khấu phổ biến trong kinh doanh

DNA được tạo thành từ nhiều đơn vị (A, T, G, X).

– Bốn loại nuclêôtit trên liên kết với nhau theo chiều dọc và tuỳ theo số lượng quyết định chiều dài của ADN, chúng sắp xếp theo những cách khác nhau tạo nên vô số loại phân tử ADN khác nhau.

Câu 2

Tại sao ADN có cấu trúc rất đa dạng và đặc thù?

Câu trả lời được đề xuất:

ADN đa dạng và đặc thù vì ADN được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, tức là gồm nhiều phân tử gọi là đơn phân. Đơn phân của ADN là các nuclêôtit gồm 4 loại (A, T, G, X). Bốn loại nuclêôtit được sắp xếp theo các cách khác nhau tạo nên vô số loại phân tử ADN: Chúng khác nhau về cách sắp xếp, số lượng và thành phần của các nuclêôtit.

Câu 3

Mô tả cấu trúc không gian của ADN. Hệ quả của nguyên tắc bổ sung là gì?

Câu trả lời được đề xuất:

Cấu trúc không gian của DNA

DNA là một chuỗi xoắn kép bao gồm hai sợi song song quấn quanh một trục từ trái sang phải (xoắn phải), ngược chiều kim đồng hồ.

– Các nuclêôtit giữa hai chuỗi liên kết với nhau bằng liên kết hiđrô tạo thành cặp theo nguyên tắc bổ sung A – T; G – X và ngược lại.

– Mỗi chu kì xoắn cao 34Å gồm 10 cặp nuclêôtit.

– Đường kính của vòng xoắn là 20Å.

– Hệ quả của nguyên tắc bổ sung: biết thứ tự sắp xếp các nuclêôtit trong một sợi, suy ra thứ tự sắp xếp các nuclêôtit ở sợi kia.

Câu 4

Một sợi đơn của phân tử ADN có cách sắp xếp như sau:

A – T – G – X – T – A – G – T – X

Viết một mạch đơn bổ sung với nó.

Câu trả lời được đề xuất:

Mạch đơn bổ sung có cách sắp xếp như sau:

T – A – X – G – A – T – X – A – G

Sợi DNA hoàn chỉnh:

Câu hỏi 5

Tính độc nhất của mỗi ADN do yếu tố nào sau đây quyết định?

a) Số lượng, thành phần và cách sắp xếp các loại nuclêôtit trong phân tử ADN.

b) Số lượng ADN trong nhân tế bào.

c) Tỉ lệ (A + T) / (G + X) trong phân tử ADN.

d) Cả b và c.

Câu trả lời được đề xuất:

Trả lời: a

Câu 6

Theo nguyên tắc bổ sung, điều nào sau đây là đúng về số đơn vị?

a) A + G = T + X

b) A = T; G = X

c) A + T + G = A + X + T

d) A + X + T = G + X + T

Câu trả lời được đề xuất:

Câu trả lời là a, B và C

Soạn Sinh 9 bài 15: ADN giúp các em học sinh lớp 9 nắm vững kiến ​​thức về cấu tạo hóa học, cấu trúc không gian của ADN. Đồng thời giải nhanh bài tập Sinh 9 trang 47.

9 Bài 15 là tài liệu vô cùng hữu ích dành cho quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo, đối chiếu để có những phương pháp giải hay, chính xác nhằm nâng cao kết quả học tập của mình. Vậy sau đây là nội dung chi tiết của tài liệu, mời các bạn theo dõi và tải về máy tại đây.

Xem thêm  Đến tuổi 30, bạn sẽ nhận ra đúng hay sai không quan trọng, sếp mắng cũng chỉ như gió thoảng qua…, bởi LƯƠNG mới là TỐI THƯỢNG!

Tóm tắt lý thuyết Sinh 9 Bài 15: ADN

I. Cấu trúc hóa học của phân tử ADN

– ADN (axit deoxiribonucleic) là axit nucleic, được tạo thành từ các nguyên tố: C, H, O, N và P.

– Đặc điểm: đại phân tử hữu cơ, kích thước lớn, có thể dài đến hàng trăm micromet, khối lượng hàng triệu, hàng chục triệu đơn vị cacbon.

– Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân: với đơn phân là nuclêôtit.

Cấu trúc của một nucleotide bao gồm:

 • 1 phân tử đường (C5HmườiO4).
 • 1 phân tử axit photphoric (H3PO4).
 • Nitơ bazơ gồm 4 loại: adenin (A), timine (T), cytozin (X) và guanin (G).

– Các nucleotit chỉ khác nhau về thành phần bazơ nitơ. Vì vậy, tên nuclêôtit thường được gọi là bazơ nitơ.

Mỗi phân tử ADN được cấu tạo bởi hàng chục nghìn và hàng triệu đơn phân.

– ADN có tính đa dạng và đặc trưng thể hiện ở: số lượng, thành phần và cách sắp xếp các nuclêôtit trong cấu trúc của ADN có thể tạo ra vô số phân tử ADN khác nhau.

– Tính đa dạng và đặc thù của ADN là cơ sở tạo nên tính đa dạng và đặc thù của sinh vật.

II. Cấu trúc không gian của DNA

Năm 1953, J. Oatxon và F. Crick đã công bố mô hình cấu trúc không gian của phân tử ADN.

DNA là một chuỗi xoắn kép bao gồm hai sợi song song xoắn đều quanh một trục từ trái sang phải (xoắn phải), ngược chiều kim đồng hồ.

– Mỗi chu kỳ xoắn gồm 10 cặp nuclêôtit, dài 34 Å. Đường kính xoắn là 20 Å.

Trong phân tử ADN:

 • Trên một sợi đơn, các nucleotit liên kết với nhau bằng liên kết cộng hóa trị: được hình thành giữa
 • Giữa hai chuỗi nuclêôtit liên kết với nhau bằng liên kết hiđrô tạo thành từng cặp theo nguyên tắc bổ sung: A liên kết với T bằng 2 liên kết hiđrô, G liên kết với X bằng 3 liên kết hiđrô.
 • Do tính chất bổ sung của hai chuỗi đơn, biết trình tự nucleotit ở một sợi có thể suy ra trình tự nucleotit ở sợi còn lại: A = T, G = X, A + G = T + X = 50% N.
 • Tỷ lệ (A + G) / (T + X) đối với các loài khác nhau là khác nhau và đặc trưng cho loài.

Giải bài tập SGK Sinh 9 Bài 15 trang 47

Câu hỏi 1

Mô tả cấu trúc hóa học của ADN.

Câu trả lời được đề xuất:

Cấu trúc hóa học của DNA:

DNA (axit deoxyribonucleic) là một loại axit nucleic bao gồm các nguyên tố C, H, O, N và P.

– ADN là đại phân tử, có kích thước lớn, chiều dài lên đến hàng trăm μm, khối lượng lớn có thể lên tới hàng chục triệu đơn vị cacbon.

DNA được tạo thành từ nhiều đơn vị (A, T, G, X).

– Bốn loại nuclêôtit trên liên kết với nhau theo chiều dọc và tuỳ theo số lượng quyết định chiều dài của ADN, chúng sắp xếp theo những cách khác nhau tạo nên vô số loại phân tử ADN khác nhau.

Câu 2

Tại sao ADN có cấu trúc rất đa dạng và đặc thù?

Xem thêm  Học phí đại học Công Nghệ – đại học Quốc Gia Hà Nội bao nhiêu?

Câu trả lời được đề xuất:

ADN đa dạng và đặc thù vì ADN được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, tức là gồm nhiều phân tử gọi là đơn phân. Đơn phân của ADN là các nuclêôtit gồm 4 loại (A, T, G, X). Bốn loại nuclêôtit được sắp xếp theo các cách khác nhau tạo nên vô số loại phân tử ADN: Chúng khác nhau về cách sắp xếp, số lượng và thành phần của các nuclêôtit.

Câu 3

Mô tả cấu trúc không gian của ADN. Hệ quả của nguyên tắc bổ sung là gì?

Câu trả lời được đề xuất:

Cấu trúc không gian của DNA

DNA là một chuỗi xoắn kép bao gồm hai sợi song song quấn quanh một trục từ trái sang phải (xoắn phải), ngược chiều kim đồng hồ.

– Các nuclêôtit giữa hai chuỗi liên kết với nhau bằng liên kết hiđrô tạo thành cặp theo nguyên tắc bổ sung A – T; G – X và ngược lại.

– Mỗi chu kì xoắn cao 34Å gồm 10 cặp nuclêôtit.

– Đường kính của vòng xoắn là 20Å.

– Hệ quả của nguyên tắc bổ sung: biết thứ tự sắp xếp các nuclêôtit trong một sợi, suy ra thứ tự sắp xếp các nuclêôtit ở sợi kia.

Câu 4

Một sợi đơn của phân tử ADN có cách sắp xếp như sau:

A – T – G – X – T – A – G – T – X

Viết một mạch đơn bổ sung với nó.

Câu trả lời được đề xuất:

Mạch đơn bổ sung có cách sắp xếp như sau:

T – A – X – G – A – T – X – A – G

Sợi DNA hoàn chỉnh:

Câu hỏi 5

Tính độc nhất của mỗi ADN do yếu tố nào sau đây quyết định?

a) Số lượng, thành phần và cách sắp xếp các loại nuclêôtit trong phân tử ADN.

b) Số lượng ADN trong nhân tế bào.

c) Tỉ lệ (A + T) / (G + X) trong phân tử ADN.

d) Cả b và c.

Câu trả lời được đề xuất:

Trả lời: a

Câu 6

Theo nguyên tắc bổ sung, điều nào sau đây là đúng về số đơn vị?

a) A + G = T + X

b) A = T; G = X

c) A + T + G = A + X + T

d) A + X + T = G + X + T

Câu trả lời được đề xuất:

Câu trả lời là a, B và C

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Soạn Sinh 9 Bài 15: ADN❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Soạn Sinh 9 Bài 15: ADN” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Soạn Sinh 9 Bài 15: ADN [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Soạn Sinh 9 Bài 15: ADN” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-09-23 18:51:09. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Blog

Top 5 máy tính bàn bán chạy nhất dienmayxanh.com

Published

on

Xu hướng ngày nay đa số người tiêu dùng đang dần hướng đến những sản phẩm có thiết kế nhỏ gọn, mang tính di động cao nên laptop đang lên ngôi. Nhưng điều đó không có nghĩa là máy tính để bàn trở nên vô dụng, và không ai quan tâm. Với những đặc điểm như cấu hình mạnh, dễ sử dụng và giá thành hợp lý, có thể nói máy tính để bàn vẫn là một sản phẩm rất được ưa chuộng. Hôm nay, hệ thống siêu thị điện máy DienmayXANH.com xin giới thiệu đến bạn đọc top 5 sản phẩm máy tính để bàn bán chạy nhất hệ thống trong 2 tuần đầu tháng 11.

Acer Aspire XC600 1622G50 (012)

Có thể nói Acer Aspire XC600 là đứa con cưng của Acer. Acer Aspire XC600 Với vẻ ngoài nhỏ nhắn nhưng lại mang đến cho bạn sức mạnh vượt trội khi sử dụng. Máy được trang bị bộ vi xử lý Loại CPU Intel Celeron lõi kép G1620 cho tốc độ có thể đạt được 2,7 GHz. Ngoài ra, máy có thêm đồ họa HD Intel® tích hợp Nó giúp máy có khả năng xử lý đồ họa vượt trội, ngoài ra nó còn giúp bạn có khả năng tiết kiệm điện năng vô cùng tối ưu.

Acer Aspire XC600 1622G50 (012)

Với cùng một thiết kế nhỏ trọng lượng 5,7 kg Máy mang đến cho bạn nhiều tiện lợi khi sử dụng vì bạn có thể đặt máy ngay ngắn trên bàn làm việc. Trang bị cho bản thân 8 cổng USB 2.0 Máy cho phép bạn sao chép trực tiếp dữ liệu từ USB 1 sang USB 2 một cách nhanh chóng. Bên cạnh đó, do được thiết kế dành riêng cho công việc và giải trí nên máy có ổ cứng lưu trữ lên đến 500GB, cho phép bạn tự do lưu dữ liệu. Ngoài ra, máy còn được trang bị ổ đĩa quang giúp việc sao chép và đọc dữ liệu của bạn từ VCD, CD trở nên nhanh chóng. Có thể nói, với mức giá chưa đến 6 triệu đồng, Acer Aspire XC600 1622G50 (012) xứng đáng đứng đầu bảng xếp hạng kỳ này.

Dell Vostro 270MT

Máy tính để bàn Dell Vostro 270MT với thiết kế vỏ ngoài cứng cáp, khả năng tản nhiệt cao nên là sự lựa chọn của nhiều người.
Sở hữu bộ của riêng bạn Bộ xử lý Intel Pentium với cùng loại CPU G2030máy cho phép bạn đạt được tốc độ 3.0 GHz khi sử dụng máy. Được đánh giá là một thiết kế mới của Dell, máy được tích hợp cho mình Đồ họa HD Intel® cho phép xử lý đồ họa nhanh hơn. Bên cạnh ký ức RAM 2 GB cho cho phép nâng cấp lên 8GB góp phần cải thiện hiệu suất nhanh chóng.

Xem thêm  21 kiểu tóc đẹp cho nam khuôn mặt mập tròn trán thấp 2021 – 2022

Dell Vostro 270MT

Dell Vostro 270MT

Với Ổ cứng 500GB, cho phép bạn thoải mái lưu trữ dữ liệu, đồng thời tốc độ 7200 vòng / phút của ổ cứng cho phép bạn truy xuất dữ liệu nhanh hơn bình thường rất nhiều. Dell Vostro 270MT tích hợp cho mình đầy đủ các cổng kết nối cần thiết để người dùng có thể kết nối giữa máy tính và các thiết bị ngoại vi khác như USB 3.0, USB 2.0, LAN, VGA và HDMI …
Dell Vostro 270MT còn gây ấn tượng với người dùng khi có khả năng kết nối Wifi theo chuẩn không dây Dell 1506, máy cho bạn kết nối Wifi với tốc độ ổn định nhất theo tiêu chuẩn của một chiếc laptop hiện nay. Có thể nói đây là một tính năng được Dell đầu tư khá kỹ lưỡng cho đứa con này. Máy có mức giá khoảng 7 triệu đồng nên rất phù hợp với túi tiền của người dùng.

Acer Aspire MC605

Với vẻ ngoài nhỏ nhắn, máy tính để bàn Acer Aspire MC605 mang đến cho người dùng sự tiện lợi khi thao tác trên máy. Acer Aspire MC605 trang bị cho mình một bộ Bộ xử lý Intel Pentium, G2030 cung cấp cho bạn 3.0 GHz khi đang sử dụng. Bộ vi xử lý 2 lõi 2 luồng kết hợp với RAM 2GB cho phép bạn thực hiện các tác vụ một cách nhanh chóng. Cũng giống như các dòng máy cùng phân khúc giá của Acer, Acer Aspire MC605 được tích hợp đồ họa HD Intel®mang đến cho bạn sự tiện lợi khi sử dụng máy để xử lý đồ họa.

Acer Aspire MC605

Acer Aspire MC605

Máy được trang bị đầy đủ các cổng kết nối thông dụng nhất hiện nay như: USB 2.0, LAN, VGA, DVI … Có thể nói Acer Aspire MC605 mang đến cho bạn nhiều tiện ích nhất hiện nay khi máy còn hỗ trợ ổ đĩa quang giúp việc đọc và ghi dữ liệu từ máy tính vào đĩa nhanh chóng. Ổ cứng Acer Aspire MC605 có dung lượng 500 GB cho phép bạn thoải mái lưu trữ dữ liệu trong quá trình sử dụng. Với mức giá gần 7 triệu đồng, đây cũng là sự lựa chọn hấp dẫn của nhiều người.

Xem thêm  Bilirubin là gì? Ý nghĩa việc xét nghiệm bilirubin là gì?

Dell Vostro 270SFF

Dòng máy tính để bàn Vostro 270SFF của Dell nổi bật với hiệu năng mạnh mẽ đáp ứng mọi nhu cầu của người dùng. Máy được trang bị một bộ Bộ vi xử lý Intel Core i3 cho tốc độ 3,40 GHz, kết hợp với RAM 2GB sẽ cung cấp cho bạn tốc độ đa luồng mạnh mẽ. Máy được trang bị card đồ họa tích hợp Intel® HD Graphics nên có thể nói nó cho bạn tốc độ xử lý đồ họa ở mức khá.

Dell Vostro 270SFF


Dell Vostro 270SFF

Ổ cứng lưu trữ của máy có Dung lượng 500GB, Tốc độ quay tiêu chuẩn là 5400 vòng / phút, với tốc độ quay tiêu chuẩn này, máy cho phép bạn truy xuất dữ liệu nhanh hơn rất nhiều. Dell Vostro 270SFF được trang bị đầy đủ các kết nối thông dụng nhất hiện nay như USB 2.0, USB 3.0, LAN, VGA, HDMI… Các cổng kết nối của Dell Vostro 270SFF được đặt gọn gàng, thẩm mỹ ở mặt trước và mặt sau của máy giúp bạn thao tác thuận tiện hơn. Có thể nói với thiết kế và cấu hình mạnh mẽ, không có gì lạ khi thiết bị được rất nhiều người dùng tin tưởng và sử dụng.

HP 110-021L

Được mệnh danh và là “viên ngọc trai đen” của HP, HP 110-021L dễ dàng đứng trong top 5 sản phẩm tốt nhất của hệ thống DienmayXANH.com. Với trọng lượng nhỏ gọn 6 kg, máy mang đến cho bạn sự gọn nhẹ khi sử dụng. Có thể nói, mặc dù chạy công nghệ Pentium nhưng không có nghĩa là máy trở nên yếu đi. Trang bị Bộ xử lý Pentium với G2030T. CPU vì vậy nó cho phép bạn xử lý nhanh chóng và mạnh mẽ các tác vụ đơn giản của cuộc sống. Máy được trang bị cài đặt mặc định là RAM 2GBtuy nhiên bạn có thể Có thể dễ dàng nâng cấp từ RAM 2GB lên tiêu chuẩn RAM 16GB DDR3 phổ thông. Mặc dù nó sử dụng bộ vi xử lý Pentium nhưng má vẫn được tích hợp Đồ họa HD Intel® ngay trong lõi CPU nên mang đến cho bạn sức mạnh xử lý đồ họa vượt trội.

Xem thêm  Đến tuổi 30, bạn sẽ nhận ra đúng hay sai không quan trọng, sếp mắng cũng chỉ như gió thoảng qua…, bởi LƯƠNG mới là TỐI THƯỢNG!

HP 110-021L


HP 110-021L

Sự kết hợp Ổ cứng dung lượng lớn lên đến 500GB và cho tốc độ quay 7200 vòng / phút, không chỉ cho phép bạn lưu nhiều dữ liệu phục vụ công việc và giải trí mà còn đảm bảo dữ liệu được truy xuất nhanh chóng. Máy tính để bàn HP 110-021L được trang bị đầy đủ các cổng kết nối cần thiết chẳng hạn như 6 cổng USB, 1 cổng VGA, 1 cổng LAN, 1 cổng DVI-D …Máy còn có ổ đĩa quang giúp giải quyết công việc hiệu quả và mang lại nhiều giá trị giải trí đa phương tiện.

dienmay.com

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Top 5 máy tính bàn bán chạy nhất dienmayxanh.com❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Top 5 máy tính bàn bán chạy nhất dienmayxanh.com” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Top 5 máy tính bàn bán chạy nhất dienmayxanh.com [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Top 5 máy tính bàn bán chạy nhất dienmayxanh.com” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-09-26 14:54:37. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Blog

Tải KMSpico 11 mới nhất 2020 Full + KMSpico Portable cho Windows và Office

Published

on

KMSpico là phần mềm rất nổi tiếng hiện nay trong việc Cracking Windows và các phần mềm liên quan đến Office với đầy đủ các phiên bản. Tải xuống KMSpico Phiên bản mới nhất hiện có đầy đủ phiên bản và phiên bản KMSpico Portable ở phiên bản 11 với tính năng Crack phần mềm Office, Windows 7, 8.1, 10 cực kỳ đơn giản và hoàn toàn miễn phí. Phần mềm KMSpico rất vô cùng hữu ích, đặc biệt an toàn và uy tín nên rất được người dùng tin tưởng và sử dụng.

>> Xem thêm: Tải xuống Microsoft Toolkit 2.6.7

Để tìm hiểu thêm về ứng dụng KMSpico cũng như tải KMSpico 11 phiên bản Full + Portable mới nhất cho Win 7, 8.1 và 10. Hãy cùng tip.com.vn tìm hiểu nhanh về ứng dụng này, cách sử dụng như cũng như những tính năng đặc biệt mà ứng dụng này mang lại.

Tải xuống KMSpico 11 mới nhất ngay bây giờ Phiên bản đầy đủ và KMSpico Portable

Tải phần mềm KMSpico 11 hoàn toàn miễn phí và cực kỳ đơn giản, tip.com.vn xin chia sẻ với mọi người link tải bản full và bản portable (không cần cài đặt) hoàn toàn miễn phí:

Tải xuống KMSPico 11 đầy đủ

Tải ngay

Liên kết đầy đủ: https://files.pw/a87o8hfv68gn Liên kết di động: http://www.mediafire.com/file/n9f6s2odb20p5fj/KMSpico.v10.2.0.Portable.rar/file

Hướng dẫn cách cài đặt KMSpico 11 phiên bản Full và KMSpico phiên bản Portable

Sử dụng phiên bản KMSpico Full, hãy làm theo các bước sau:

 • Bước 1: Tải phần mềm xuống máy tính của bạn
 • Bước 2: Ngắt kết nối phần mềm diệt vi-rút, tường lửa (Bộ bảo vệ Windows) và giải nén phần mềm, vì phần mềm sẽ hiểu nhầm tệp kích hoạt của phần mềm là vi-rút và xóa nó nếu bạn không tắt phần mềm diệt vi-rút và Windows Defender
 • Bước 3: Tiến hành cài đặt công cụ bình thường như các phần mềm khác, chọn Next và Yes…
Xem thêm  Học phí đại học Công Nghệ – đại học Quốc Gia Hà Nội bao nhiêu?

 • Bước 4: Khởi chạy phần mềm và bắt đầu sử dụng nó.

 • Bước 5: Trên giao diện của công cụ này, nhấn vào nút màu đỏ để kích hoạt Windows hoặc Office. Phần mềm sẽ mất vài giây đến 1 phút để kích hoạt Windows hoặc Microsoft.

Sử dụng phiên bản KMSpico Portable:

Với phiên bản Portable, thao tác sẽ đơn giản hơn, bạn chỉ cần tải về máy tính, giải nén và chạy file KMSpico trong file đã giải nén, phần mềm sẽ tự động tìm, sau đó kích hoạt hệ điều hành Windows hoặc Microsoft Office.

Sau khi Active xong, bạn có thể xóa KMS pico, Windows và Office của bạn sẽ vẫn có bản quyền. Và nếu bạn cần sử dụng nó vào lần sau, chỉ cần cài đặt lại nó.

>> Xem thêm: Chung +50 Key Office 2016

Bạn có biết KMSpico là gì không?

 • KMSpico là một phần mềm hay có thể gọi là bộ kích hoạt để kích hoạt Microsoft Windows & Microsoft Office. Thay vì người dùng phải trả phí để sử dụng Windows và Office đắt tiền, KMSpico giúp khách hàng kích hoạt Windows & Microsoft Office hoàn toàn miễn phí.
 • KMSpico phù hợp với cả hệ điều hành Win 7, 8.1 và Win 10 đang rất phổ biến hiện nay. Với cách sử dụng hoàn toàn đơn giản, phần mềm này sẽ giúp bạn kích hoạt Windows, Office hoàn toàn miễn phí để có trải nghiệm tốt hơn. Đáng chú ý nhất là phần mềm này không chứa virus và phần mềm độc hại nên KMSpico chiếm được sự tin tưởng của người dùng.
 • KMSpico được tạo ra bởi một lập trình viên cực kỳ nổi tiếng tên là Team Daz, thay vì lo lắng về phần mềm chính hãng, họ đã hỗ trợ khách hàng của mình bằng cách kích hoạt chính hãng. Phần mềm này được xác nhận là không có vi rút 100%. Vì vậy, bạn có thể sử dụng KMSpico mà không sợ việc sử dụng này là bất hợp pháp vì nó không vi phạm luật của Microsoft.
Xem thêm  Báo cáo kết quả nội dung vận dụng kiến thức BDTX cá nhân 2018 – 2019

KMSpico là một trong những phần mềm crack Windows được sử dụng nhiều nhất hiện nay. Vậy bạn còn chần chừ gì nữa, nếu có nhu cầu kích hoạt Windows hoặc Office miễn phí, hãy nhanh tay tải KMSpico để có quá trình kích hoạt nhanh chóng, miễn phí và an toàn. Hy vọng bạn đang thành công.

Các Phím Windows 8 cửa sổ hoạt động miễn phí

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Tải KMSpico 11 mới nhất 2020 Full + KMSpico Portable cho Windows và Office❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Tải KMSpico 11 mới nhất 2020 Full + KMSpico Portable cho Windows và Office” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Tải KMSpico 11 mới nhất 2020 Full + KMSpico Portable cho Windows và Office [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Tải KMSpico 11 mới nhất 2020 Full + KMSpico Portable cho Windows và Office” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-09-26 14:53:26. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post

Mục lục

Continue Reading

Blog

https://mobitool.net/tien-thai-san-la-tai-san-chung-hay-rieng-cua-vo-chong.html

Published

on

https://mobitool.net/tien-thai-san-la-tai-san-chung-hay-rieng-cua-vo-chong.html

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “https://mobitool.net/tien-thai-san-la-tai-san-chung-hay-rieng-cua-vo-chong.html❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “https://mobitool.net/tien-thai-san-la-tai-san-chung-hay-rieng-cua-vo-chong.html” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “https://mobitool.net/tien-thai-san-la-tai-san-chung-hay-rieng-cua-vo-chong.html [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “https://mobitool.net/tien-thai-san-la-tai-san-chung-hay-rieng-cua-vo-chong.html” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-09-26 14:51:01. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Xem thêm  21 kiểu tóc đẹp cho nam khuôn mặt mập tròn trán thấp 2021 – 2022
Continue Reading

Trending