Connect with us

Blog

Quyết định số 02/2010/QĐ-TTG – Mobitool

Published

on

Quyết định số 02/2010 / QĐ-TTG – Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan

Quyết định số 02/2010 / QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính.

Quyết định số 02/2010 / QĐ-TTG sẽ KHỦNG KHIẾP TỪ 05/02/2015 VÀ ĐƯỢC THAY THẾ BỞI Quyết định 65/2015 / QĐ-TTg về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục Hải quan

THỦ TƯỚNG

————————

Con số: 02/ 2010 / QĐ-TTG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

————————

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Tổng cục Hải quan thuộc Bộ Tài chính
______

THỦ TƯỚNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Hải quan ngày 19 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 178/2007 / NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 118/2008 / NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính,

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Tổng cục Hải quan là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý nhà nước về hải quan và tổ chức thi hành pháp luật về hải quan.

Xem thêm  “Sốc” Với Loạt Stt Đểu Về Tình Yêu Bá Đạo Trên Từng Hạt Gạo”

2. Tổng cục Hải quan có tư cách pháp nhân, con dấu có hình Quốc huy, tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và trụ sở chính tại Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Tổng cục Hải quan thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định:

a) Dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; dự thảo nghị định của Chính phủ; dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hải quan;

b) Chiến lược, quy hoạch, chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hành động, đề án, dự án quan trọng về hải quan;

c) Dự toán thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hàng năm theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

2. Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, quyết định:

a) Dự thảo thông tư và các văn bản khác về hải quan;

b) Kế hoạch hoạt động hàng năm của ngành hải quan.

3. Ban hành các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, văn bản quy phạm nội bộ, văn bản cá biệt thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục Hải quan.

4. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án về hải quan sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt.

5. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về hải quan.

Xem thêm  Uống nước đúng cách như thế nào? Phương pháp khoa học nhất

6. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh;

b) Phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong địa bàn hoạt động hải quan; thực hiện các biện pháp phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới ngoài địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của Chính phủ;

c) Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về thuế và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

d) Kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

đ) Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về chủ trương, biện pháp quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và chính sách thuế đối với hải quan. với hàng hóa xuất nhập khẩu.

7. Thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến ​​nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm pháp luật hải quan; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng tài sản, kinh phí được giao theo quy định của pháp luật.

8. Tổ chức nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học và công nghệ trong ngành hải quan.

9. Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về hải quan; hỗ trợ người nộp thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

Xem thêm  Đề thi HSG Toán 10 lần 2 năm 2020 – 2021 trường THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc

10. Tổ chức thực hiện công tác thống kê Nhà nước về hải quan.

11. Thực hiện hợp tác quốc tế về hải quan theo phân công, phân cấp của Bộ trưởng Bộ Tài chính và quy định của pháp luật.

12. Quản lý tổ chức bộ máy và biên chế; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, thi đua khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục Hải quan theo quy định của pháp luật. phân cấp của Bộ trưởng Bộ Tài chính và quy định của pháp luật.

13. Thực hiện cải cách hành chính theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt.

14. Quản lý tài chính và tài sản theo quy định của pháp luật.

15. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính giao và theo quy định của pháp luật.

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Quyết định số 02/2010/QĐ-TTG – DaiLyWiki❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Quyết định số 02/2010/QĐ-TTG – DaiLyWiki” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Quyết định số 02/2010/QĐ-TTG – DaiLyWiki [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Quyết định số 02/2010/QĐ-TTG – DaiLyWiki” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-08-13 17:56:36. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Blog

https://mobitool.net/cach-them-watermark-vao-video-youtube.html

Published

on

https://mobitool.net/cach-them-watermark-vao-video-youtube.html

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “https://mobitool.net/cach-them-watermark-vao-video-youtube.html❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “https://mobitool.net/cach-them-watermark-vao-video-youtube.html” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “https://mobitool.net/cach-them-watermark-vao-video-youtube.html [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “https://mobitool.net/cach-them-watermark-vao-video-youtube.html” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-09-26 00:13:55. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Xem thêm  Đề thi HSG Toán 10 lần 2 năm 2020 – 2021 trường THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc
Continue Reading

Blog

https://mobitool.net/top-10-truong-dao-tao-kinh-doanh-mba-tot-nhat-chau-au.html

Published

on

https://mobitool.net/top-10-truong-dao-tao-king-doanh-mba-tot-nhat-chau-au.html

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “https://mobitool.net/top-10-truong-dao-tao-kinh-doanh-mba-tot-nhat-chau-au.html❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “https://mobitool.net/top-10-truong-dao-tao-kinh-doanh-mba-tot-nhat-chau-au.html” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “https://mobitool.net/top-10-truong-dao-tao-kinh-doanh-mba-tot-nhat-chau-au.html [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “https://mobitool.net/top-10-truong-dao-tao-kinh-doanh-mba-tot-nhat-chau-au.html” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-09-26 00:12:35. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Xem thêm  Mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng và kho bãi
Continue Reading

Blog

https://mobitool.net/camera-khong-day-gia-re-nao-tot-dang-mua-nhat-hien-nay.html

Published

on

https://mobitool.net/camera-khong-day-gia-re-nao-tot-dang-mua-nhat-hien-nay.html

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “https://mobitool.net/camera-khong-day-gia-re-nao-tot-dang-mua-nhat-hien-nay.html❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “https://mobitool.net/camera-khong-day-gia-re-nao-tot-dang-mua-nhat-hien-nay.html” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “https://mobitool.net/camera-khong-day-gia-re-nao-tot-dang-mua-nhat-hien-nay.html [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “https://mobitool.net/camera-khong-day-gia-re-nao-tot-dang-mua-nhat-hien-nay.html” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-09-26 00:11:30. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Xem thêm  0241083 là số gì? Nên làm gì khi 0241083 gọi đến?
Continue Reading

Trending