Connect with us

Blog

Quyết định 705/2013/QĐ-TTg – Mobitool

Published

on

Quyết định 705/2013 / QĐ-TTg về việc nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC TĂNG HỖ TRỢ TRẢ BẢO HIỂM Y TẾ CHO MỘT SỐ NGƯỜI TRONG CÁC HỘ nghèo GẦN

THỦ TƯỚNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 62/2009 / NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013, ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho một số người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia, bao gồm:

1. Người thuộc hộ gia đình cận nghèo mới thoát nghèo, thời gian hỗ trợ là 5 năm kể từ khi thoát nghèo. Trường hợp người thuộc hộ cận nghèo đã thoát nghèo trước ngày 01 tháng 01 năm 2013 mà thời gian thoát nghèo chưa đủ 05 năm tính đến ngày 01 tháng 01 năm 2013 thì thời gian còn lại được nhà nước hỗ trợ 100%. ngân sách. bảo hiểm y tế, thời gian hỗ trợ tối thiểu là 01 năm.

2. Người thuộc hộ cận nghèo sinh sống tại các huyện nghèo theo quy định tại Nghị quyết số 30a / 2008 / NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo, huyện còn cao. tỷ lệ hộ nghèo được áp dụng cơ chế, chính sách theo Nghị quyết số 30a / 2008 / NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ.

Xem thêm  Nhận xét quạt điều Boss S102 có tốt không | Học Điện Tử

Đối với các hộ cận nghèo còn lại được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định tại Quyết định số 797 / QĐ-TTg ngày 26/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ. .

Điều 2. Kinh phí thực hiện

1. Ngân sách trung ương hỗ trợ 100% mệnh giá mua thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo ở các địa phương chưa cân đối được ngân sách và tỉnh Quảng Ngãi.

2. Ngân sách trung ương hỗ trợ 50% mệnh giá mua thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo ở những địa phương có tỷ lệ điều tiết các khoản thu về ngân sách trung ương dưới 50%.

3. Các địa phương còn lại bố trí từ ngân sách địa phương.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Tài chính có trách nhiệm cân đối, bố trí kinh phí hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho các địa phương theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 Quyết định này.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Bố trí ngân sách địa phương cùng với kinh phí hỗ trợ của ngân sách trung ương để hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo quy định tại Điều 1 Quyết định này;

b) Tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện hỗ trợ theo quy định tại Quyết định này.

Xem thêm  Tổng hợp 15 cách làm bánh crepe ngàn lớp hấp dẫn, dễ làm không thể bỏ lỡ

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Người nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Văn phòng Trung ương Đảng;
– Văn phòng Tổng thư ký;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– Văn phòng Chính phủ: BTCN, các PCN, giúp việc Cổng TTĐT Chính phủ, Cổng thông tin điện tử, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
– Lưu: VT, KTTH (3b).

THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Quyết định 705/2013/QĐ-TTg – DaiLyWiki❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Quyết định 705/2013/QĐ-TTg – DaiLyWiki” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Quyết định 705/2013/QĐ-TTg – DaiLyWiki [ ❤️️❤️️ ]”.

Xem thêm  Cách viết giấy ủy quyền sử dụng đất

Bài viết về “Quyết định 705/2013/QĐ-TTg – DaiLyWiki” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-09-23 18:54:38. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Blog

Hoá học 9 Bài 7: Tính chất hóa học của bazơ

Published

on

Hóa học 9 bài 7: Tính chất hóa học của bazơ giúp các em học sinh lớp 9 nắm vững kiến ​​thức về phân loại và tính chất hóa học của bazơ. Đồng thời Giải nhanh bài tập Hóa 9 chương 1 trang 25.

Nghề nghiệp giải bài tập Hóa học 9 7 Trước khi đến lớp, các em nhanh chóng nắm vững những gì sẽ học trên lớp vào ngày hôm sau và hiểu sơ qua nội dung. Đồng thời giúp quý thầy cô tham khảo và soạn giáo án nhanh chóng cho học sinh của mình. Vậy sau đây là nội dung chi tiết của tài liệu, mời các bạn cùng tham khảo tại đây.

Lý thuyết Tính chất hóa học của bazơ

I. Phân loại bazơ

Dựa vào độ tan của bazơ trong nước, bazơ được chia thành hai loại:

– nền talc có thể tan trong nước tạo thành dung dịch bazơ (gọi là kiềm): LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CsOH, Ba (OH)2Ca (OH)2Sr (OH)2.

– Bazơ không tan: Cu (OH)2Mg (OH)2Fe (OH)3Al (OH)3

II. Tính chất hóa học của bazơ

1) Phản ứng với chất chỉ thị màu.

– Dung dịch bazơ chuyển sang màu xanh lam quỳ tím.

Dung dịch bazơ làm đổi phenolphtalein không màu thành đỏ.

2) Tác dụng của dung dịch bazơ với một oxit axit

Dung dịch bazơ (kiềm) + oxit axit → muối + nước

Ví dụ:

 • 2NaOH + SO2 → Na2VÌ THẾ3 + BẠN BÈ2O
 • Ba (OH)2 + CO2 → BaCO3 +2O

3) Tác dụng của bazơ với axit: Bazơ + axit → muối + nước

Ví dụ:

 • NaOH + HCl → NaCl + H2O
 • Cu (OH)2 + 2HNO3 → Cu (KHÔNG3)2 + BẠN BÈ2O

Phản ứng giữa bazơ và axit được gọi là phản ứng trung hòa.

4) Tác dụng của dung dịch bazơ với dung dịch muối

Dung dịch bazơ phản ứng với nhiều dung dịch muối tạo thành muối mới và bazơ mới.

Ví dụ:

 • 2NaOH + CuSO4 → Na2VÌ THẾ4 + Cu (OH)2
 • Ba (OH)2 + Na2CO3 → BaCO3 (↓) + 2NaOH

5) Bazơ không tan bị nhiệt phân hủy thành oxit và nước.

Giải bài tập Hóa 9 Bài 7 trang 25

Câu hỏi 1

Có phải tất cả đều là bazơ kiềm? Đưa ra công thức hóa học của một số kiềm.

Có phải tất cả các bazơ đều có tính kiềm? Cho công thức hóa học của các bazơ để minh họa.

Câu trả lời được đề xuất

Kiềm (còn được gọi là dung dịch bazơ) là bazơ có thể hòa tan trong nước, do đó:

– Tất cả các kiềm đều là bazơ. Ví dụ: NaOH, Ba (OH)2Dung dịch KOH.

– Không phải tất cả các bazơ đều có tính kiềm. Ví dụ: Al (OH)3Cu (OH)2Fe (OH)3 … Bởi vì các bazơ này đều không tan.

Câu 2

Có các bazơ sau: Cu (OH)2NaOH, Ba (OH)2. Đặt tên cho các cơ sở:

một) Có thể phản ứng với dung dịch HCl?

b) Bị nhiệt phân hủy?

c) Hoạt động với CO2?

d) Đổi quỳ sang xanh?

Viết các phương trình hóa học.

Câu trả lời được đề xuất

một) Tất cả các bazơ đã cho đều phản ứng với dung dịch HCl.

Xem thêm  Tổng hợp 15 cách làm bánh crepe ngàn lớp hấp dẫn, dễ làm không thể bỏ lỡ

Cu (OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2 NHÀ Ở2O

NaOH + HCl → NaCl + H2O

Ba (OH)2 + 2HCl → BaCl2 + BẠN BÈ2O

b) Bị phân hủy ở nhiệt độ cao là các bazơ không tan: Cu (OH)2

Cu (OH)2thùng rác {t ^ {circle}} {longrightarrow}

CuO + H2O

c) Tác dụng với CO2 là dung dịch bazơ (đối chứng) NaOH, Ba (OH)2

CO2 + NaOH → NaHCO3

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + BẠN BÈ2O

CO2 + Ba (OH)2 → BaCO3 +2O

2CO2 + Ba (OH)2 → Ba (HCO3)2

d) Làm đổi màu quỳ tím: kiềm NaOH, Ba (OH)2.

Câu 3

Từ các chất có được là: Na2O, CaO, H2O. Viết phương trình hóa học các dung dịch bazơ.

Câu trả lời được đề xuất

Chuẩn bị các dung dịch bazơ (kiềm):

Na2O + H2O → 2NaOH

CaO + H2O → Ca (OH)2.

Câu 4

Có 4 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch không màu sau: NaCl, Ba (OH)2 và Na2VÌ THẾ4. Chỉ dùng quỳ tím đỏ, làm thế nào để nhận biết dung dịch đựng trong mỗi lọ bằng phương pháp hoá học? Viết các phương trình hóa học.

Câu trả lời được đề xuất

Trích xuất các mẫu thử nghiệm và đánh số theo thứ tự:

– Thêm giấy quỳ xanh vào từng mẫu thử các dung dịch trên, kết quả chia thành hai nhóm:

Nhóm I: quỳ tím đổi màu xanh: Ba (OH)2 và NaOH.

Nhóm II: Làm xanh quỳ tím không đổi: NaCl và Na2VÌ THẾ4.

– Phân biệt các chất trong nhóm: Lấy từng chất nhóm I đổ vào từng chất nhóm II ta thấy có hai chất đổ vào nhau đều cho kết tủa trắng, đó là Ba (OH)2 và Na2VÌ THẾ4 Hai chất không phản ứng còn lại là NaOH và NaCl.

NaCl Na2VÌ THẾ4
Ba (OH)2 x Kết tủa trắng
NaOH x x

THPT: Ba (OH)2 + Na2VÌ THẾ4 → BaSO4 ↓ + 2NaOH.

Câu hỏi 5

Cho 15,5g natri oxit Na2O phản ứng với nước, thu được 0,5 lít dung dịch bazơ.

một) Viết phương trình hóa học và nồng độ mol của dung dịch bazơ thu được.

b) Tính thể tích của H. dung dịch2VÌ THẾ4 20%, với khối lượng riêng 1,14 g / ml cần để trung hòa dung dịch bazơ trên.

Câu trả lời được đề xuất

Số mol của Na2O = 15,5: 62 = 0,25 mol

một) Na2O + H2O → 2NaOH

0,25 → 0,5 (mol)

500 ml = 500/1000 = 0,5 lít; CM NaOH = 0,5 / 0,5 = 1M.

b) 2NaOH + H2VÌ THẾ4 → Na2VÌ THẾ4 + 2 NHÀ Ở2O

0,5 → 0,25 0,25 (mol)

mH2SO4 = 0,25 × 98 = 24,5 g

mdd H2SO4 = 24,5.100 / 20 = 122,5 g

mdd, ml = mđ, g = DỄ DÀNGg / ml = 122,5 / 1,14 107,5 ml

Hóa học 9 bài 7: Tính chất hóa học của bazơ giúp các em học sinh lớp 9 nắm vững kiến ​​thức về phân loại và tính chất hóa học của bazơ. Đồng thời Giải nhanh bài tập Hóa 9 chương 1 trang 25.

Nghề nghiệp giải bài tập Hóa học 9 7 Trước khi đến lớp, các em nhanh chóng nắm vững những gì sẽ học trên lớp vào ngày hôm sau và hiểu sơ qua nội dung. Đồng thời giúp quý thầy cô tham khảo và soạn giáo án nhanh chóng cho học sinh của mình. Vậy sau đây là nội dung chi tiết của tài liệu, mời các bạn cùng tham khảo tại đây.

Lý thuyết Tính chất hóa học của bazơ

I. Phân loại bazơ

Dựa vào độ tan của bazơ trong nước, bazơ được chia thành hai loại:

– nền talc có thể tan trong nước tạo thành dung dịch bazơ (gọi là kiềm): LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CsOH, Ba (OH)2Ca (OH)2Sr (OH)2.

– Bazơ không tan: Cu (OH)2Mg (OH)2Fe (OH)3Al (OH)3

II. Tính chất hóa học của bazơ

1) Phản ứng với chất chỉ thị màu.

– Dung dịch bazơ chuyển sang màu xanh lam quỳ tím.

Dung dịch bazơ làm đổi phenolphtalein không màu thành đỏ.

2) Tác dụng của dung dịch bazơ với một oxit axit

Dung dịch bazơ (kiềm) + oxit axit → muối + nước

Ví dụ:

 • 2NaOH + SO2 → Na2VÌ THẾ3 + BẠN BÈ2O
 • Ba (OH)2 + CO2 → BaCO3 +2O

3) Tác dụng của bazơ với axit: Bazơ + axit → muối + nước

Ví dụ:

 • NaOH + HCl → NaCl + H2O
 • Cu (OH)2 + 2HNO3 → Cu (KHÔNG3)2 + BẠN BÈ2O

Phản ứng giữa bazơ và axit được gọi là phản ứng trung hòa.

4) Tác dụng của dung dịch bazơ với dung dịch muối

Dung dịch bazơ phản ứng với nhiều dung dịch muối tạo thành muối mới và bazơ mới.

Ví dụ:

 • 2NaOH + CuSO4 → Na2VÌ THẾ4 + Cu (OH)2
 • Ba (OH)2 + Na2CO3 → BaCO3 (↓) + 2NaOH

5) Bazơ không tan bị nhiệt phân hủy thành oxit và nước.

Giải bài tập Hóa 9 Bài 7 trang 25

Câu hỏi 1

Có phải tất cả đều là bazơ kiềm? Đưa ra công thức hóa học của một số kiềm.

Có phải tất cả các bazơ đều có tính kiềm? Cho công thức hóa học của các bazơ để minh họa.

Câu trả lời được đề xuất

Kiềm (còn được gọi là dung dịch bazơ) là bazơ có thể hòa tan trong nước, do đó:

– Tất cả các kiềm đều là bazơ. Ví dụ: NaOH, Ba (OH)2Dung dịch KOH.

– Không phải tất cả các bazơ đều có tính kiềm. Ví dụ: Al (OH)3Cu (OH)2Fe (OH)3 … Bởi vì các bazơ này đều không tan.

Câu 2

Có các bazơ sau: Cu (OH)2NaOH, Ba (OH)2. Đặt tên cho các cơ sở:

một) Có thể phản ứng với dung dịch HCl?

b) Bị nhiệt phân hủy?

c) Hoạt động với CO2?

d) Đổi quỳ sang xanh?

Viết các phương trình hóa học.

Câu trả lời được đề xuất

một) Tất cả các bazơ đã cho đều phản ứng với dung dịch HCl.

Cu (OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2 NHÀ Ở2O

NaOH + HCl → NaCl + H2O

Ba (OH)2 + 2HCl → BaCl2 + BẠN BÈ2O

b) Bị phân hủy ở nhiệt độ cao là các bazơ không tan: Cu (OH)2

Cu (OH)2thùng rác {t ^ {circle}} {longrightarrow}

CuO + H2O

c) Tác dụng với CO2 là dung dịch bazơ (đối chứng) NaOH, Ba (OH)2

CO2 + NaOH → NaHCO3

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + BẠN BÈ2O

CO2 + Ba (OH)2 → BaCO3 +2O

2CO2 + Ba (OH)2 → Ba (HCO3)2

d) Làm đổi màu quỳ tím: kiềm NaOH, Ba (OH)2.

Câu 3

Từ các chất có được là: Na2O, CaO, H2O. Viết phương trình hóa học các dung dịch bazơ.

Câu trả lời được đề xuất

Chuẩn bị các dung dịch bazơ (kiềm):

Na2O + H2O → 2NaOH

CaO + H2O → Ca (OH)2.

Câu 4

Có 4 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch không màu sau: NaCl, Ba (OH)2 và Na2VÌ THẾ4. Chỉ dùng quỳ tím đỏ, làm thế nào để nhận biết dung dịch đựng trong mỗi lọ bằng phương pháp hoá học? Viết các phương trình hóa học.

Câu trả lời được đề xuất

Trích xuất các mẫu thử nghiệm và đánh số theo thứ tự:

– Thêm giấy quỳ xanh vào từng mẫu thử các dung dịch trên, kết quả chia thành hai nhóm:

Nhóm I: quỳ tím đổi màu xanh: Ba (OH)2 và NaOH.

Nhóm II: Làm xanh quỳ tím không đổi: NaCl và Na2VÌ THẾ4.

– Phân biệt các chất trong nhóm: Lấy từng chất nhóm I đổ vào từng chất nhóm II ta thấy có hai chất đổ vào nhau đều cho kết tủa trắng, đó là Ba (OH)2 và Na2VÌ THẾ4 Hai chất không phản ứng còn lại là NaOH và NaCl.

NaCl Na2VÌ THẾ4
Ba (OH)2 x Kết tủa trắng
NaOH x x

THPT: Ba (OH)2 + Na2VÌ THẾ4 → BaSO4 ↓ + 2NaOH.

Câu hỏi 5

Cho 15,5g natri oxit Na2O phản ứng với nước, thu được 0,5 lít dung dịch bazơ.

một) Viết phương trình hóa học và nồng độ mol của dung dịch bazơ thu được.

b) Tính thể tích của H. dung dịch2VÌ THẾ4 20%, với khối lượng riêng 1,14 g / ml cần để trung hòa dung dịch bazơ trên.

Câu trả lời được đề xuất

Số mol của Na2O = 15,5: 62 = 0,25 mol

một) Na2O + H2O → 2NaOH

0,25 → 0,5 (mol)

500 ml = 500/1000 = 0,5 lít; CM NaOH = 0,5 / 0,5 = 1M.

b) 2NaOH + H2VÌ THẾ4 → Na2VÌ THẾ4 + 2 NHÀ Ở2O

0,5 → 0,25 0,25 (mol)

mH2SO4 = 0,25 × 98 = 24,5 g

mdd H2SO4 = 24,5.100 / 20 = 122,5 g

mdd, ml = mđ, g = DỄ DÀNGg / ml = 122,5 / 1,14 107,5 ml

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Hoá học 9 Bài 7: Tính chất hóa học của bazơ❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Hoá học 9 Bài 7: Tính chất hóa học của bazơ” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Hoá học 9 Bài 7: Tính chất hóa học của bazơ [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Hoá học 9 Bài 7: Tính chất hóa học của bazơ” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-09-28 12:37:25. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Blog

Kế hoạch giáo dục môn Ngữ văn 6 sách Cánh diều

Published

on

BƯU KIỆN

(Đầu tiên)

Bài học

(2)

Số kỳ

(3)

Các mục tiêu có thể đạt được

(4)

Ghi chú

(5)

GIỚI THIỆU

Nội dung chính của Sách giáo khoa

1,2

– Học sinh nắm được cấu trúc SGK Ngữ văn 6.

– Biết cấu trúc một bài và các kĩ năng cần đạt,

– Áp dụng vào việc học các chương trình cụ thể.

Tập đọc. Học cách viết. Học cách nói và nghe

Giới thiệu về cấu trúc sách giáo khoa

Đầu tiên.

CÂU CHUYỆN (HUYỀN THOẠI VÀ BẠN BÈ)

– Đọc hiểu VB:

+ Thánh Gióng “

3,4,5

– Nhận biết một số yếu tố về hình thức (tình tiết, cốt truyện, nhân vật, yếu tố thần thoại …), nội dung (đề tài, chủ đề, ý nghĩa, thái độ của người kể, …) của truyện truyền thống. truyền thuyết, truyện cổ tích.

– Sử dụng được từ đơn, từ phức (từ ghép, từ ghép) trong các hoạt động đọc, viết, nói, nghe.

– Kể lại một sự tích, câu chuyện cổ tích đã học (hoặc đã đọc, đã nghe) dưới hình thức nói và viết.

– Tự hào về truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc; ngưỡng mộ và kính trọng những người thông minh, tài giỏi.

+ “Sinh đá “

6,7

+ Thực hành Tiếng Việt:

số 8

+Thực hành đại học: Huyền thoại Hồ Gươm “

9.10

– Viết:

Kể một huyền thoại, cổ tích

11,12

– Nói và nghe:

Kể một huyền thoại, cổ tích

13,14

2.

BÀI THƠ

(ALEXANDRINE)

– Đọc hiểu VB:

+ Ôi bàn tay mẹ (Bình Nguyên)

15-17

– Nhận biết một số yếu tố về hình thức (vần, nhịp, dòng, khổ thơ,…), nội dung (chủ đề, chủ đề, cảm xúc, ý nghĩa,…) của bài thơ Lục bát.

Xem thêm  Bộ 5 đề thi giữa HK2 môn Tiếng Anh 11 có đáp án năm 2021 Trường THPT Việt Hoàng

– Xác định và nêu tác dụng của các phép ẩn dụ.

– Bước đầu biết cách làm thơ lục bát.

– Kể về một trải nghiệm đáng nhớ.

– Yêu thương những người thân yêu của mình, trân trọng tình cảm gia đình

Về thăm mẹ (Đinh Nam Khương)

18,19

+ Thực hành Tiếng Việt:

20

+Thực hành đọc hiểu: Ca dao việt nam

21,22.

– Viết: Tập làm thơ lục bát

23,24.

– Nói và nghe: Mô tả một trải nghiệm đáng nhớ

25,26

3.

DẤU HIỆU

(NHỚ VÀ ĐI LẠI)

– Đọc hiểu VB:

+ Trong lòng mẹ (Nguyên Hồng)

27-29

– Nhận biết một số yếu tố về hình thức (ngôi thứ nhất, tính chân thực, cách kể sự việc, hình thức ghi chép,…), nội dung (đề tài, chủ đề, cảm nhận, cảm nhận của người viết,…) của hồi ký hoặc du ký.

– Nhận biết và áp dụng các từ đa nghĩa, từ đồng âm và từ mượn.

– Viết và kể về một kỉ niệm của bản thân.

– Trân trọng tình mẫu tử và những kỉ niệm tuổi thơ; Yêu thiên nhiên, thích khám phá….

+Đồng Tháp Mười mùa lũ (Văn Công Hùng)

30,31

+ Thực hành Tiếng Việt:

32

+Thực hành đọc hiểu: Thời thơ ấu của Honda

33,34

– Viết: Viết một bài luận về một kỷ niệm cá nhân

35,36

– Nói và nghe:

Kể cho tôi nghe về một kỷ niệm của bạn

37.38

NGƯỜI PHỎNG VẤN VÀ KIỂM TRA QUAN TÂM QUỐC TẾ I

Kiểm tra lại

39,40

– HS biết hệ thống hóa kiến ​​thức đã học trong 3 bài đầu.

– Hiểu và vận dụng các kiến ​​thức về đọc, viết, nói và nghe.

Xem thêm  Bộ 4 đề thi HK1 môn Toán 4 có đáp án năm 2021-2022 Trường TH Lương Thế Vinh

– Đánh giá và điều chỉnh phương pháp học tập hiệu quả.

Bài kiểm tra

41.42

Đáp lại

43

4.

TỪ CHỐI NÀY

(THẢO LUẬN KHOÁ HỌC)

– Đọc hiểu VB:

Nguyên Hồng – nhà văn của Mọi người…

44- 46

– Nhận biết một số yếu tố về hình thức (ý kiến, luận cứ, dẫn chứng, …), nội dung (chủ đề, vấn đề, ý tưởng, ý nghĩa, …) của một bài nghị luận văn học.

– Vận dụng hiểu biết về nghĩa của các thành ngữ và dấu chấm phẩy thông dụng trong đọc, viết, nói và nghe

– Viết đoạn văn ghi lại cảm nhận của em về một bài thơ đầy sức mạnh.

– Biết cách bày tỏ ý kiến ​​về một vấn đề

– Ham học hỏi và yêu thích văn học

+Vẻ đẹp của ca dao

47.48

+ Thực hành Tiếng Việt:

49

+Thực hành VB:

Thánh Gióng – tượng đài vĩnh cửu…

50,51

– Viết: Viết đoạn văn nêu cảm nhận của em về bài thơ lục bát.

52,53

– Nói và nghe: Bày tỏ ý kiến ​​về một vấn đề.

54,55

5. VĂN BẢN THÔNG TIN (SỰ KIỆN ĐƯỢC GIẢM THEO… THỜI GIAN)

– Đọc hiểu VB:

Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn Độc lập

56- 58

– Nhận biết một số yếu tố về hình thức (tiêu đề, câu chuyện), hình ảnh, cách triển khai,…), nội dung (chủ đề, chủ đề, ý nghĩa,…) của văn bản thông tin tường thuật một câu chuyện. sự kiện, triển khai thông tin theo trình tự thời gian.

– Mở rộng vị ngữ trong văn và nói.

– Viết đoạn văn tự sự miêu tả một sự việc.

Xem thêm  Nhận xét quạt điều Boss S102 có tốt không | Học Điện Tử

– Trao đổi, thảo luận về ý nghĩa của một sự kiện lịch sử.

– Tự hào về lịch sử dân tộc; quan tâm đến các sự kiện nổi bật của địa phương, quốc gia và thế giới; ..

+ Diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ

59,60

+ Thực hành Tiếng Việt:

61

+Thực hành VB: Giờ Trái đất

62,63

– Viết:

Viết một bài văn tường thuật về một sự kiện

64,65

– Nói và nghe:

Trao đổi, thảo luận về ý nghĩa của một sự kiện…

66,67

ĐÁNH GIÁ VÀ KIỂM TRA

Ôn tập học kì I (Đọc hiểu, Tiếng Việt)

68,69

– HS biết hệ thống hóa kiến ​​thức đã học trong học kì 1.

– Hiểu và vận dụng các kiến ​​thức về đọc, viết, nói và nghe.

– Đánh giá và điều chỉnh phương pháp học hiệu quả học kì 2.

Ôn tập học kỳ I (viết, nói và nghe)

Kiểm tra đánh giá học kì 2

70,71

Trả bài.

72

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Kế hoạch giáo dục môn Ngữ văn 6 sách Cánh diều❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Kế hoạch giáo dục môn Ngữ văn 6 sách Cánh diều” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Kế hoạch giáo dục môn Ngữ văn 6 sách Cánh diều [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Kế hoạch giáo dục môn Ngữ văn 6 sách Cánh diều” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-09-28 12:36:05. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Blog

Hướng phấn đấu của bản thân để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam 2022

Published

on

Để trở thành Đảng viên, bạn phải thực hiện, phấn đấu để đáp ứng các tiêu chí gì?

Trong bài viết này, DaiLyWiki hướng dẫn các bạn Hướng phấn đấu của bản thân để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam2022.

1. Phấn đấu như thế nào để trở thành Đảng viên?

Muốn trở thành Đảng viên thì các bạn cần phải đáp ứng những điều kiện, tiêu chí gì?

Để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, người vào Đảng phải có đủ các điều kiện: Động cơ vào Đảng đúng đắn, có giác ngộ chính trị, thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nhiệm vụ của Đảng viên; hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng và phải là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm; mỗi Đảng viên phải gắn mình với tổ chức Đảng, coi tổ chức Đảng là chỗ dựa vững chắc cho mình thực hiện nhiệm vụ Đảng viên.

1.1. Xác định động cơ vào Đảng đúng đắn

Phấn đấu vào Đảng phải xuất phát từ động cơ trong sáng, với thanh niên lại càng mang ý nghĩa cống hiến, chứ không phải lợi dụng vào Đảng để làm “bình phong”, làm “chỗ dựa” để tiến thân. Vào Đảng không phải là để tranh giành quyền lợi, thỏa mãn tham vọng cá nhân. Tuy nhiên, vào Đảng không phải ai cũng toàn diện, không có khiếm khuyết mà quan trọng là xác định rõ vai trò, trách nhiệm của một người đảng viên để rèn luyện và trưởng thành hơn. Không được vào Đảng không có nghĩa là thôi phấn đấu, thôi rèn luyện, thôi cống hiến. Do đó tôi nghĩ rằng muốn trở thành Đảng viên phải thực sự có quyết tâm phấn đấu, có tinh thần giác ngộ cách mạng cao.

Phấn đấu vào Đảng như là một nghĩa vụ, một trách nhiệm để được đóng góp, cống hiến nhiều hơn cho tập thể, cho nhân dân và rộng hơn là cho quốc gia, dân tộc. Khi nhận thức đúng đắn ta sẽ có động cơ đúng, có sức mạnh bên trong là động lực hướng dẫn hành động, thôi thúc ta sống, hoạt động có lý tưởng cao đẹp cho Đảng và cho chính mình. Giữ vững phẩm chất của một đảng viên, khó khăn sẽ không làm ta lùi bước, vững vàng trước những thử thách của mặt trái cơ chế thị trường, trước cám dỗ của tiền bạc, chức quyền.

Phấn đấu vào Đảng là để được đứng trong một tổ chức của những người cùng chung chí hướng đấu tranh xây dựng một xã hội tốt đẹp, dân giầu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh. Vào Đảng là phải dấn thân theo lý tưởng cách mạng, chấp nhận hy sinh, phấn đấu đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn. Cái được lớn nhất khi vào Đảng là được phục vụ cách mạng, được phục vụ nhân dân, được Đảng và nhân dân tin cậy, yêu mến.

Xây dựng động cơ vào Đảng có ý nghĩa rất quan trọng, nhất là trong điều kiện Đảng cầm quyền và lãnh đạo theo cơ chế thị trường, mỗi đảng viên đều phải đối mặt với biết bao khó khăn, thử thách. Nếu người vào Đảng không xác định cho mình động cơ đúng đắn sẽ không vượt qua được những thử thách, khó khăn đó.

Trở thành đảng viên là vinh dự, tự hào nhưng trên hết là trách nhiệm; trách nhiệm tiếp tục cống hiến, cống hiến không phải là cái gì đó quá cao siêu, mà trước hết đơn giản là phải hết sức cố gắng trong học tập và công tác, là phấn đấu hết mình để chiếm lĩnh tri thức, nâng cao trình độ chuyên môn.

1.2. Rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng

Bản lĩnh chính trị thể hiện ở nhận thức đúng đắn, kiên định với mục tiêu, lý tưởng đã lựa chọn, thể hiện khí tiết của người cách mạng đó là “giàu sang không thể quyến rũ, nghèo khó không thể lay chuyển, uy vũ không thể khuất phục”.

Để thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, người phấn đấu vào Đảng cần đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân, trước khó khăn thử thách không nao núng tinh thần, không mờ nhạt phương hướng chính trị, có thái độ, chính kiến rõ ràng, kiên định.

Bản lĩnh chính trị được hình thành chủ yếu bằng sự nỗ lực của bản thân trong quá trình học tập, nắm vững lý luận Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đó là nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đạo đức cách mạng là kết quả của quá trình tu dưỡng, rèn luyện suốt đời; như Bác Hồ đã dạy: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời xa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”.

Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là phủ định vai trò, lợi ích cá nhân. Lợi ích cá nhân được tôn trọng khi nó không trái với lợi ích chung của cộng đồng. Đường lối của Đảng là kết hợp hài hòa giữa 3 lợi ích: lợi ích xã hội, lợi ích tập thể và lợi ích cá nhân. Đảng luôn luôn tôn trọng và quan tâm đến lợi ích cá nhân, đồng thời kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, đặt lợi ích cá nhân mình lên trên, lên trước lợi ích tập thể và toàn xã hội. Việc gì có lợi cho cách mạng, cho nhân dân thì khó mấy, kể cả hy sinh cũng làm. Việc gì có hại cho cách mạng, cho nhân dân thì nhỏ mấy cũng hết sức tránh.

1.3. Nâng cao năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Đảng viên phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phấn đấu trở thành người sản xuất, công tác, chiến đấu và học tập giỏi.

Để trở thành đảng viên, người đang phấn đấu vào Đảng phải hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của mình và nhiệm vụ của tổ chức đảng, đoàn thể giao cho.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy rằng: “Đảng yêu cầu cán bộ và đảng viên chẳng những thạo về chính trị, mà còn phải giỏi về chuyên môn, không thể lãnh đạo chung chung”. Muốn vừa thạo về chính trị, vừa giỏi về chuyên môn, mỗi đảng viên phải ra sức “học tập chủ nghĩa Mác-Lênin và đường lối, chính sách của Đảng, học tập văn hoá, kỹ thuật và nghiệp vụ; không ngừng nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng và năng lực công tác của mình”.

1.4. Gắn bó với tập thể, với nhân dân, tích cực tham gia hoạt động đoàn thể, công tác xã hội

Hướng phấn đấu của bản thân để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Đảng viên phải giữ vững và phát huy truyền thống của Đảng, là gắn bó mật thiết máu thịt với nhân dân, trước hết thể hiện sự gắn bó với quần chúng ở nơi làm việc và nơi cư trú của mình.

Muốn trở thành đảng viên, người phấn đấu vào Đảng phải gắn bó với tập thể, với nhân dân, với đồng nghiệp, bạn bè trong đơn vị công tác, với bà con làng xóm, khối phố; tôn trọng, chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau.

Phấn đấu vào Đảng phải nhiệt tình tham gia sinh hoạt đoàn thể mà bản thân là thành viên, phải thể hiện rõ vai trò, khả năng lãnh đạo, tập hợp quần chúng, phải phát huy tính tiền phong, gương mẫu và những phẩm chất cần thiết để trở thành đảng viên của Đảng, nếu là đoàn viên TNCSHCM thì phải là đoàn viên ưu tú.

Người muốn vào Đảng phải chú trọng mở rộng quan hệ xã hội, tích cực tham gia công tác xã hội, gương mẫu và vận động gia đình, người thân tham gia các phong trào ở địa phương.

1.5. Tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở

Tích cực hưởng ứng các phong trào, các hoạt động triển khai thực hiện chủ trương, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ đề ra với tinh thần chủ động, sáng tạo, nỗ lực, phấn đấu cao nhất. Góp phần tích cực đưa những chủ trương, nhiệm vụ đó vào cuộc sống, tạo ra bước phát triển mới của cơ sở, đơn vị, nhất là về phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống của người lao động, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực.

Chủ động nắm bắt tình hình thực tế, nắm bắt tình hình tư tưởng của quần chúng nhân dân, kết quả thực hiện chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, kịp thời phản ánh, đề xuất với tổ chức Đảng.
Tích cực và mạnh dạn tham gia góp ý kiến đối với sự lãnh đạo của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Tham gia ý kiến khi được hỏi về việc giới thiệu những đảng viên ưu tú, đủ tiêu chuẩn để tổ chức đảng xem xét, bầu vào cấp ủy; giới thiệu những quần chúng ưu tú có đủ điều kiện để tổ chức đảng xét kết nạp.

Tham gia góp ý kiến đối với hoạt động chính quyền và đoàn thể, góp phần xây dựng cơ sở chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tích cực và kiên quyết đấu tranh bảo vệ Đảng, giữ vững ổn định chính trị – xã hội ở cơ sở, đơn vị. Góp phần làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn phá hoại của các phần tử xấu, các thế lực thù địch lợi dụng dân chủ để cuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, vu cáo, bôi nhọ những cán bộ, đảng viên tích cực, trung thực; kích động, chia rẽ đoàn kết, gây rối nội bộ.

2. Hướng phấn đấu của bản thân để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Liên hệ bản thân Đảng viên

Hướng phấn đấu của bản thân để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

– Đảng Cộng sản Việt Nam là lá cờ đầu của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam. Tôi có nguyện vọng được đứng trong hàng ngũ của Đảng, sau khi được học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, tôi càng nhận thức được rõ hơn về Đảng Cộng sản và càng quyết tâm phấn đấu để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

– Tôi đã xác định cho mình động cơ vào Đảng: Đảng là tổ chức các mạng có sứ mệnh cao cả đoàn kết và lãnh đạo nhân dân đấu tranh cho độc lập và chủ nghĩa xã hội. Được đứng trong hàng ngũ của Đảng là được đứng trong một tổ chức của những người cùng chung chí hướng đấu tranh xây dựng một xã hội tốt đẹp, dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn mình. Khi vào Đảng, bản thân tôi sẽ được phục vụ cách mạng, được phục vụ nhân dân, được nhân dân tin cậy và yêu mến. Động cơ vào Đảng của tôi là muốn góp sức mình xây dựng đất nước ta ngày càng tốt đẹp hơn nữa.

– Để trở thành một đảng viên, tôi xác định bản thân phải rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng. Tôi quyết kiên định mục tiêu, lý tưởng đã chọn, trong bất cứ tình huống khó khăn nào cũng không giao động, giảm sút niềm tin và ý chí chiến đấu. Đồng thời, tôi rèn luyện cho mình tinh thần độc lập, sáng tạo. Bản thân tôi đã nỗ lực học tập, nắm vững lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng của Đảng. Tôi tự rèn luyện mình qua thực tế hoạt động chính trị, xã hội. Bên cạnh đó tôi trau dồi đạo đức cách mạng, đi đôi với chống chủ nghĩa cá nhân. Đạo đức cách mạng cần phải tu dưỡng rèn luyện suốt đời, bởi vậy tôi sẽ củng cố hàng ngày để có được phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng. Tôi nhận thức được, trong bối cảnh ngày nay, đạo đức cách mạng là ý chí, quyết tâm và góp sức đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển, trở thành quốc gia giàu mạnh, văn minh, nhân dân làm chủ xã hội và có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. Tôi quyết tâm đi theo đường lối của Đảng: kết hợp hài hoà ba loại lợi ích: lợi ích toàn xã hội, lợi ích tập thể và lợi ích cá nhân, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ.

Xem thêm  Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Toán Sầm Sơn, Thanh Hóa lần 2

– Để phấn đấu trở thành một người đảng viên, tôi không quên nâng cao năng lực, hoàn thành tốt những nghiệm vụ được giao. Đối với một sinh viên như tôi – còn ngồi trên ghế nhà trường, thì nhiệm vụ trọng tâm là việc học. Tôi phấn đấu học tập thật tốt, hoạt động ngoại khoá hăng say và hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó tôi cũng rất coi trọng việc học tập chính trị. Đó là việc tham gia đầy đủ và có hiệu quả các buổi sinh hoạt chính trị công dân sinh viên, tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng…

– Truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự gắn bó mật thiết, máu thịt với nhân dân. Để phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng, tôi hiểu rằng mình phải gắn bó với tập thể, với nhân dân, tích cực tham gia hoạt động đoàn thể, công tác xã hội. Đối với tôi, đó chính là tập thể lớp, là ngôi trường đại học của mình. Tôi cũng tham gia những hoạt động đoàn thể và công tác xã hội, như những buổi ngoại khoá, tình nguyện…

– Người phấn đấu vào Đảng phải tích cực tham gia xây dựng Đảng. Tôi nhận thức được rằng, bằng sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của mình, cần đóng góp ý kiến với chi bộ, đảng bộ. Ngoài ra, cần tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở bằng những việc làm như: Tích cực hưởng ứng các phong trào, các hoạt động triển khai chủ trương, nhiệm vụ do đảng bộ, chi bộ đề ra với tinh thần chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu cao nhất. Góp phần tích cực đưa những chủ trương, nhiệm vụ đó vào cuộc sống. Chủ động nắm bắt tình hình thực tế, những tư tưởng của quần chúng, kịp thời phản ánh đề xuất với tổ chức Đảng. Tích cực mạnh dạn tham gia góp ý kiến đối với lãnh đạo của tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên. Tích cực và kiên quyết đấu tranh bảo vệ Đảng, giữ vững ổn định chính trị – xã hội ở cơ sở, đơn vị.

– Trên đây là những nhận thức và suy nghĩ của bản thân tôi về hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Dù bản thân còn nhiều hạn chế nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Để làm được điều đó, tôi xin hứa sẽ không ngừng học tập và rèn luyện, góp sức mình để xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh.

– Sau khi được học tập và bồi dưỡng kiến thức về Đảng tại Trung tâm bồi dưỡng Chính trị thuộc Đảng ủy khối cơ quan Trung Ương tôi đã có cơ hội hiểu rõ hơn về ý nghĩa và tầm quan trọng của sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với công cuộc giải phóng và giành độc lập dân tộc. Hiểu biết và nắm bắt được những kiến thức cơ bản trong cương lĩnh xây dựng đất nước qua các thời kỳ đồng thời còn thấy được vai trò quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua những buổi học này, tôi cũng đã hiểu những nội dung cơ bản trong Điều lệ của Đảng cộng sản Việt Nam. Qua đó, không ngừng phấn đấu, học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng của mình, để cùng tham gia công cuộc xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, chống lại sự phá hoại của kẻ thù.

3. Điều kiện để được kết nạp vào Đảng

Được đứng trong hàng ngũ của Đảng luôn là niềm vinh dự lớn lao, là mục tiêu phấn đấu, nỗ lực của nhiều công dân Việt Nam. Tuy nhiên, trở thành Đảng viên chưa bao giờ là điều dễ dàng. Mỗi cá nhân phải đáp ứng được đầy đủ các điều kiện sau để trở thành Đảng viên:

Thứ nhất là về tuổi đời:

– Tại thời điểm chi bộ xét kết nạp, người vào Đảng phải đủ 18 tuổi đến đủ 60 tuổi (tính theo tháng).

– Việc kết nạp vào Đảng những người trên 60 tuổi do cấp uỷ trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định.

Chỉ xem xét kết nạp vào Đảng những người trên 60 tuổi khi đủ các điều kiện:

+ Có sức khoẻ và uy tín;

+ Đang công tác, cư trú ở cơ sở chưa có tổ chức đảng, chưa có đảng viên hoặc do yêu cầu đặc biệt;

+ Được ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương đồng ý bằng văn bản trước khi cấp ủy có thẩm quyền ra quyết định kết nạp.

Thứ hai là về trình độ học vấn:

– Người vào Đảng phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên.

– Học vấn của người vào Đảng đang sinh sống ở miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn và những trường hợp cụ thể khác do yêu cầu phát triển đảng mà không bảo đảm được quy định chung thì thực hiện theo hướng dẫn của Ban Bí thư.

Người vào Đảng đang sinh sống ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hoặc ngư dân thường xuyên làm việc ngoài biển, đảo, nếu không bảo đảm theo Quy định thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII thì phải có trình độ học vấn tối thiểu hoàn thành chương trình bậc tiểu học.

Trình độ học vấn của người vào Đảng là già làng, trưởng bản, người có uy tín, đang sinh sống ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hoặc ngư dân thường xuyên làm việc ngoài biển, đảo tối thiểu phải biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ và được ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương đồng ý bằng văn bản trước khi cấp ủy có thẩm quyền ra quyết định kết nạp.

Thứ ba là vấn đề thừa nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng.

Thứ tư là chúng minh được sự ưu tú: Qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm.

Đáp ứng các điều kiện trên, trong quá trình xem xét kết nạp người vào đảng còn phải đảm bảo các yêu cầu sau:

Thứ năm là được bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Người vào Đảng phải học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, có giấy chứng nhận do trung tâm chính trị cấp huyện hoặc tương đương cấp; nơi không có trung tâm chính trị thì do cấp ủy có thẩm quyền kết nạp đảng viên cấp.

Thứ sáu là phải có đơn tự nguyện xin vào Đảng

Người vào Đảng phải tự làm đơn, trình bày rõ những nhận thức của mình về mục đích, lý tưởng của Đảng, về động cơ xin vào Đảng.

Thứ bảy là báo cáo trung thực lý lịch với chi bộ

Người vào Đảng tự khai lý lịch, đầy đủ, rõ ràng, trung thực theo quy định, chịu trách nhiệm về nội dung đã khai; nếu có vấn đề nào không hiểu và không nhớ chính xác thì phải báo cáo với chi bộ.

Lý lịch phải được cấp ủy cơ sở thẩm tra, kết luận trước khi ghi nội dung chứng nhận, ký tên, đóng dấu.

Thứ tám là được hai đảng viên chính thức giới thiệu

Nơi có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, người vào Đảng trong độ tuổi thanh niên phải là đoàn viên, được ban chấp hành đoàn cơ sở và một đảng viên chính thức giới thiệu.

Ở các cơ quan, doanh nghiệp nơi không có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, người vào Đảng phải là đoàn viên công đoàn, được ban chấp hành công đoàn cơ sở và một đảng viên chính thức giới thiệu.

Đáp ứng các điều kiện vừa nêu, quần chúng sẽ được xem xét kết nạp vào Đảng.

Thực tế, Đảng viên là những người rất ưu tú ở một tổ chức, cơ sở nào đó. Họ là tiêu biểu cho những cá nhân có sự nỗ lực nổi bật nhất, được mọi người công nhận và tín nhiệm và bầu chọn. Đồng thời lý lịch cá nhân của Đảng viên cũng phải trong sạch bởi ĐCSVN là đảng chính trị đại diện cho giai cấp công nhân, nhân dân lao động, yêu cầu Đảng viên phải tuyệt đối trung thành với tổ chức và mục tiêu lý tưởng của Đảng.

Do đó, một trong những yêu cầu quan trọng nhất đối với Đảng viên là sự giác ngộ lý tưởng, phẩm chất chính trị, kiến thức và năng lực của người vào Đảng. Tuy nhiên, để xét về phẩm chất chính trị thì lý lịch cá nhân là không thể thiếu. Bởi đây là vấn đề khá là khó để đưa ra kết luận, vì vậy hầu như các cấp ủy Đảng sẽ xem xét lý lịch 3 đời của một người để đánh giá, nếu được nuôi dưỡng trong môi trường có dòng họ theo Đảng có thể cho thấy tư tưởng chính trị và đảm bảo sự trung thành đối với mục tiêu của Đảng.

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết khác trong mục Hành chính của phần Hỏi đáp pháp luật.

 • Các hành vi vi phạm thường gặp của Đảng viên
 • Mức đóng đảng phí hiện hành của Đảng viên
 • Quy định mới về đánh giá xếp loại Đảng viên
 • Hướng dẫn viết thu hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Xem thêm về bài viết

Hướng phấn đấu của bản thân để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam 2022

Để trở thành Đảng viên, bạn phải thực hiện, phấn đấu để đáp ứng các tiêu chí gì?
Trong bài viết này, DaiLyWiki hướng dẫn các bạn Hướng phấn đấu của bản thân để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam2022.

1. Phấn đấu như thế nào để trở thành Đảng viên?
Muốn trở thành Đảng viên thì các bạn cần phải đáp ứng những điều kiện, tiêu chí gì?
Để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, người vào Đảng phải có đủ các điều kiện: Động cơ vào Đảng đúng đắn, có giác ngộ chính trị, thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nhiệm vụ của Đảng viên; hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng và phải là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm; mỗi Đảng viên phải gắn mình với tổ chức Đảng, coi tổ chức Đảng là chỗ dựa vững chắc cho mình thực hiện nhiệm vụ Đảng viên.
1.1. Xác định động cơ vào Đảng đúng đắn
Phấn đấu vào Đảng phải xuất phát từ động cơ trong sáng, với thanh niên lại càng mang ý nghĩa cống hiến, chứ không phải lợi dụng vào Đảng để làm “bình phong”, làm “chỗ dựa” để tiến thân. Vào Đảng không phải là để tranh giành quyền lợi, thỏa mãn tham vọng cá nhân. Tuy nhiên, vào Đảng không phải ai cũng toàn diện, không có khiếm khuyết mà quan trọng là xác định rõ vai trò, trách nhiệm của một người đảng viên để rèn luyện và trưởng thành hơn. Không được vào Đảng không có nghĩa là thôi phấn đấu, thôi rèn luyện, thôi cống hiến. Do đó tôi nghĩ rằng muốn trở thành Đảng viên phải thực sự có quyết tâm phấn đấu, có tinh thần giác ngộ cách mạng cao.
Phấn đấu vào Đảng như là một nghĩa vụ, một trách nhiệm để được đóng góp, cống hiến nhiều hơn cho tập thể, cho nhân dân và rộng hơn là cho quốc gia, dân tộc. Khi nhận thức đúng đắn ta sẽ có động cơ đúng, có sức mạnh bên trong là động lực hướng dẫn hành động, thôi thúc ta sống, hoạt động có lý tưởng cao đẹp cho Đảng và cho chính mình. Giữ vững phẩm chất của một đảng viên, khó khăn sẽ không làm ta lùi bước, vững vàng trước những thử thách của mặt trái cơ chế thị trường, trước cám dỗ của tiền bạc, chức quyền.
Phấn đấu vào Đảng là để được đứng trong một tổ chức của những người cùng chung chí hướng đấu tranh xây dựng một xã hội tốt đẹp, dân giầu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh. Vào Đảng là phải dấn thân theo lý tưởng cách mạng, chấp nhận hy sinh, phấn đấu đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn. Cái được lớn nhất khi vào Đảng là được phục vụ cách mạng, được phục vụ nhân dân, được Đảng và nhân dân tin cậy, yêu mến.
Xây dựng động cơ vào Đảng có ý nghĩa rất quan trọng, nhất là trong điều kiện Đảng cầm quyền và lãnh đạo theo cơ chế thị trường, mỗi đảng viên đều phải đối mặt với biết bao khó khăn, thử thách. Nếu người vào Đảng không xác định cho mình động cơ đúng đắn sẽ không vượt qua được những thử thách, khó khăn đó.
Trở thành đảng viên là vinh dự, tự hào nhưng trên hết là trách nhiệm; trách nhiệm tiếp tục cống hiến, cống hiến không phải là cái gì đó quá cao siêu, mà trước hết đơn giản là phải hết sức cố gắng trong học tập và công tác, là phấn đấu hết mình để chiếm lĩnh tri thức, nâng cao trình độ chuyên môn.
1.2. Rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng
Bản lĩnh chính trị thể hiện ở nhận thức đúng đắn, kiên định với mục tiêu, lý tưởng đã lựa chọn, thể hiện khí tiết của người cách mạng đó là “giàu sang không thể quyến rũ, nghèo khó không thể lay chuyển, uy vũ không thể khuất phục”.
Để thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, người phấn đấu vào Đảng cần đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân, trước khó khăn thử thách không nao núng tinh thần, không mờ nhạt phương hướng chính trị, có thái độ, chính kiến rõ ràng, kiên định.
Bản lĩnh chính trị được hình thành chủ yếu bằng sự nỗ lực của bản thân trong quá trình học tập, nắm vững lý luận Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đó là nền tảng tư tưởng của Đảng.
Đạo đức cách mạng là kết quả của quá trình tu dưỡng, rèn luyện suốt đời; như Bác Hồ đã dạy: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời xa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”.
Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là phủ định vai trò, lợi ích cá nhân. Lợi ích cá nhân được tôn trọng khi nó không trái với lợi ích chung của cộng đồng. Đường lối của Đảng là kết hợp hài hòa giữa 3 lợi ích: lợi ích xã hội, lợi ích tập thể và lợi ích cá nhân. Đảng luôn luôn tôn trọng và quan tâm đến lợi ích cá nhân, đồng thời kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, đặt lợi ích cá nhân mình lên trên, lên trước lợi ích tập thể và toàn xã hội. Việc gì có lợi cho cách mạng, cho nhân dân thì khó mấy, kể cả hy sinh cũng làm. Việc gì có hại cho cách mạng, cho nhân dân thì nhỏ mấy cũng hết sức tránh.
1.3. Nâng cao năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
Đảng viên phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phấn đấu trở thành người sản xuất, công tác, chiến đấu và học tập giỏi.
Để trở thành đảng viên, người đang phấn đấu vào Đảng phải hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của mình và nhiệm vụ của tổ chức đảng, đoàn thể giao cho.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy rằng: “Đảng yêu cầu cán bộ và đảng viên chẳng những thạo về chính trị, mà còn phải giỏi về chuyên môn, không thể lãnh đạo chung chung”. Muốn vừa thạo về chính trị, vừa giỏi về chuyên môn, mỗi đảng viên phải ra sức “học tập chủ nghĩa Mác-Lênin và đường lối, chính sách của Đảng, học tập văn hoá, kỹ thuật và nghiệp vụ; không ngừng nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng và năng lực công tác của mình”.
1.4. Gắn bó với tập thể, với nhân dân, tích cực tham gia hoạt động đoàn thể, công tác xã hội

Đảng viên phải giữ vững và phát huy truyền thống của Đảng, là gắn bó mật thiết máu thịt với nhân dân, trước hết thể hiện sự gắn bó với quần chúng ở nơi làm việc và nơi cư trú của mình.
Muốn trở thành đảng viên, người phấn đấu vào Đảng phải gắn bó với tập thể, với nhân dân, với đồng nghiệp, bạn bè trong đơn vị công tác, với bà con làng xóm, khối phố; tôn trọng, chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau.
Phấn đấu vào Đảng phải nhiệt tình tham gia sinh hoạt đoàn thể mà bản thân là thành viên, phải thể hiện rõ vai trò, khả năng lãnh đạo, tập hợp quần chúng, phải phát huy tính tiền phong, gương mẫu và những phẩm chất cần thiết để trở thành đảng viên của Đảng, nếu là đoàn viên TNCSHCM thì phải là đoàn viên ưu tú.
Người muốn vào Đảng phải chú trọng mở rộng quan hệ xã hội, tích cực tham gia công tác xã hội, gương mẫu và vận động gia đình, người thân tham gia các phong trào ở địa phương.
1.5. Tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở
Tích cực hưởng ứng các phong trào, các hoạt động triển khai thực hiện chủ trương, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ đề ra với tinh thần chủ động, sáng tạo, nỗ lực, phấn đấu cao nhất. Góp phần tích cực đưa những chủ trương, nhiệm vụ đó vào cuộc sống, tạo ra bước phát triển mới của cơ sở, đơn vị, nhất là về phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống của người lao động, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực.
Chủ động nắm bắt tình hình thực tế, nắm bắt tình hình tư tưởng của quần chúng nhân dân, kết quả thực hiện chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, kịp thời phản ánh, đề xuất với tổ chức Đảng.Tích cực và mạnh dạn tham gia góp ý kiến đối với sự lãnh đạo của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.
Tham gia ý kiến khi được hỏi về việc giới thiệu những đảng viên ưu tú, đủ tiêu chuẩn để tổ chức đảng xem xét, bầu vào cấp ủy; giới thiệu những quần chúng ưu tú có đủ điều kiện để tổ chức đảng xét kết nạp.
Tham gia góp ý kiến đối với hoạt động chính quyền và đoàn thể, góp phần xây dựng cơ sở chính trị trong sạch, vững mạnh.
Tích cực và kiên quyết đấu tranh bảo vệ Đảng, giữ vững ổn định chính trị – xã hội ở cơ sở, đơn vị. Góp phần làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn phá hoại của các phần tử xấu, các thế lực thù địch lợi dụng dân chủ để cuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, vu cáo, bôi nhọ những cán bộ, đảng viên tích cực, trung thực; kích động, chia rẽ đoàn kết, gây rối nội bộ.
2. Hướng phấn đấu của bản thân để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Liên hệ bản thân Đảng viên

– Đảng Cộng sản Việt Nam là lá cờ đầu của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam. Tôi có nguyện vọng được đứng trong hàng ngũ của Đảng, sau khi được học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, tôi càng nhận thức được rõ hơn về Đảng Cộng sản và càng quyết tâm phấn đấu để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
– Tôi đã xác định cho mình động cơ vào Đảng: Đảng là tổ chức các mạng có sứ mệnh cao cả đoàn kết và lãnh đạo nhân dân đấu tranh cho độc lập và chủ nghĩa xã hội. Được đứng trong hàng ngũ của Đảng là được đứng trong một tổ chức của những người cùng chung chí hướng đấu tranh xây dựng một xã hội tốt đẹp, dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn mình. Khi vào Đảng, bản thân tôi sẽ được phục vụ cách mạng, được phục vụ nhân dân, được nhân dân tin cậy và yêu mến. Động cơ vào Đảng của tôi là muốn góp sức mình xây dựng đất nước ta ngày càng tốt đẹp hơn nữa.
– Để trở thành một đảng viên, tôi xác định bản thân phải rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng. Tôi quyết kiên định mục tiêu, lý tưởng đã chọn, trong bất cứ tình huống khó khăn nào cũng không giao động, giảm sút niềm tin và ý chí chiến đấu. Đồng thời, tôi rèn luyện cho mình tinh thần độc lập, sáng tạo. Bản thân tôi đã nỗ lực học tập, nắm vững lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng của Đảng. Tôi tự rèn luyện mình qua thực tế hoạt động chính trị, xã hội. Bên cạnh đó tôi trau dồi đạo đức cách mạng, đi đôi với chống chủ nghĩa cá nhân. Đạo đức cách mạng cần phải tu dưỡng rèn luyện suốt đời, bởi vậy tôi sẽ củng cố hàng ngày để có được phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng. Tôi nhận thức được, trong bối cảnh ngày nay, đạo đức cách mạng là ý chí, quyết tâm và góp sức đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển, trở thành quốc gia giàu mạnh, văn minh, nhân dân làm chủ xã hội và có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. Tôi quyết tâm đi theo đường lối của Đảng: kết hợp hài hoà ba loại lợi ích: lợi ích toàn xã hội, lợi ích tập thể và lợi ích cá nhân, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ.
– Để phấn đấu trở thành một người đảng viên, tôi không quên nâng cao năng lực, hoàn thành tốt những nghiệm vụ được giao. Đối với một sinh viên như tôi – còn ngồi trên ghế nhà trường, thì nhiệm vụ trọng tâm là việc học. Tôi phấn đấu học tập thật tốt, hoạt động ngoại khoá hăng say và hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó tôi cũng rất coi trọng việc học tập chính trị. Đó là việc tham gia đầy đủ và có hiệu quả các buổi sinh hoạt chính trị công dân sinh viên, tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng…
– Truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự gắn bó mật thiết, máu thịt với nhân dân. Để phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng, tôi hiểu rằng mình phải gắn bó với tập thể, với nhân dân, tích cực tham gia hoạt động đoàn thể, công tác xã hội. Đối với tôi, đó chính là tập thể lớp, là ngôi trường đại học của mình. Tôi cũng tham gia những hoạt động đoàn thể và công tác xã hội, như những buổi ngoại khoá, tình nguyện…
– Người phấn đấu vào Đảng phải tích cực tham gia xây dựng Đảng. Tôi nhận thức được rằng, bằng sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của mình, cần đóng góp ý kiến với chi bộ, đảng bộ. Ngoài ra, cần tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở bằng những việc làm như: Tích cực hưởng ứng các phong trào, các hoạt động triển khai chủ trương, nhiệm vụ do đảng bộ, chi bộ đề ra với tinh thần chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu cao nhất. Góp phần tích cực đưa những chủ trương, nhiệm vụ đó vào cuộc sống. Chủ động nắm bắt tình hình thực tế, những tư tưởng của quần chúng, kịp thời phản ánh đề xuất với tổ chức Đảng. Tích cực mạnh dạn tham gia góp ý kiến đối với lãnh đạo của tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên. Tích cực và kiên quyết đấu tranh bảo vệ Đảng, giữ vững ổn định chính trị – xã hội ở cơ sở, đơn vị.
– Trên đây là những nhận thức và suy nghĩ của bản thân tôi về hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Dù bản thân còn nhiều hạn chế nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Để làm được điều đó, tôi xin hứa sẽ không ngừng học tập và rèn luyện, góp sức mình để xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh.
– Sau khi được học tập và bồi dưỡng kiến thức về Đảng tại Trung tâm bồi dưỡng Chính trị thuộc Đảng ủy khối cơ quan Trung Ương tôi đã có cơ hội hiểu rõ hơn về ý nghĩa và tầm quan trọng của sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với công cuộc giải phóng và giành độc lập dân tộc. Hiểu biết và nắm bắt được những kiến thức cơ bản trong cương lĩnh xây dựng đất nước qua các thời kỳ đồng thời còn thấy được vai trò quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua những buổi học này, tôi cũng đã hiểu những nội dung cơ bản trong Điều lệ của Đảng cộng sản Việt Nam. Qua đó, không ngừng phấn đấu, học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng của mình, để cùng tham gia công cuộc xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, chống lại sự phá hoại của kẻ thù.
3. Điều kiện để được kết nạp vào Đảng
Được đứng trong hàng ngũ của Đảng luôn là niềm vinh dự lớn lao, là mục tiêu phấn đấu, nỗ lực của nhiều công dân Việt Nam. Tuy nhiên, trở thành Đảng viên chưa bao giờ là điều dễ dàng. Mỗi cá nhân phải đáp ứng được đầy đủ các điều kiện sau để trở thành Đảng viên:
Thứ nhất là về tuổi đời:
– Tại thời điểm chi bộ xét kết nạp, người vào Đảng phải đủ 18 tuổi đến đủ 60 tuổi (tính theo tháng).
– Việc kết nạp vào Đảng những người trên 60 tuổi do cấp uỷ trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định.
Chỉ xem xét kết nạp vào Đảng những người trên 60 tuổi khi đủ các điều kiện:
+ Có sức khoẻ và uy tín;
+ Đang công tác, cư trú ở cơ sở chưa có tổ chức đảng, chưa có đảng viên hoặc do yêu cầu đặc biệt;
+ Được ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương đồng ý bằng văn bản trước khi cấp ủy có thẩm quyền ra quyết định kết nạp.
Thứ hai là về trình độ học vấn:
– Người vào Đảng phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên.
– Học vấn của người vào Đảng đang sinh sống ở miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn và những trường hợp cụ thể khác do yêu cầu phát triển đảng mà không bảo đảm được quy định chung thì thực hiện theo hướng dẫn của Ban Bí thư.
Người vào Đảng đang sinh sống ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hoặc ngư dân thường xuyên làm việc ngoài biển, đảo, nếu không bảo đảm theo Quy định thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII thì phải có trình độ học vấn tối thiểu hoàn thành chương trình bậc tiểu học.
Trình độ học vấn của người vào Đảng là già làng, trưởng bản, người có uy tín, đang sinh sống ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hoặc ngư dân thường xuyên làm việc ngoài biển, đảo tối thiểu phải biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ và được ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương đồng ý bằng văn bản trước khi cấp ủy có thẩm quyền ra quyết định kết nạp.
Thứ ba là vấn đề thừa nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng.
Thứ tư là chúng minh được sự ưu tú: Qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm.
Đáp ứng các điều kiện trên, trong quá trình xem xét kết nạp người vào đảng còn phải đảm bảo các yêu cầu sau:
Thứ năm là được bồi dưỡng nhận thức về Đảng
Người vào Đảng phải học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, có giấy chứng nhận do trung tâm chính trị cấp huyện hoặc tương đương cấp; nơi không có trung tâm chính trị thì do cấp ủy có thẩm quyền kết nạp đảng viên cấp.
Thứ sáu là phải có đơn tự nguyện xin vào Đảng
Người vào Đảng phải tự làm đơn, trình bày rõ những nhận thức của mình về mục đích, lý tưởng của Đảng, về động cơ xin vào Đảng.
Thứ bảy là báo cáo trung thực lý lịch với chi bộ
Người vào Đảng tự khai lý lịch, đầy đủ, rõ ràng, trung thực theo quy định, chịu trách nhiệm về nội dung đã khai; nếu có vấn đề nào không hiểu và không nhớ chính xác thì phải báo cáo với chi bộ.
Lý lịch phải được cấp ủy cơ sở thẩm tra, kết luận trước khi ghi nội dung chứng nhận, ký tên, đóng dấu.
Thứ tám là được hai đảng viên chính thức giới thiệu
Nơi có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, người vào Đảng trong độ tuổi thanh niên phải là đoàn viên, được ban chấp hành đoàn cơ sở và một đảng viên chính thức giới thiệu.
Ở các cơ quan, doanh nghiệp nơi không có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, người vào Đảng phải là đoàn viên công đoàn, được ban chấp hành công đoàn cơ sở và một đảng viên chính thức giới thiệu.
Đáp ứng các điều kiện vừa nêu, quần chúng sẽ được xem xét kết nạp vào Đảng.
Thực tế, Đảng viên là những người rất ưu tú ở một tổ chức, cơ sở nào đó. Họ là tiêu biểu cho những cá nhân có sự nỗ lực nổi bật nhất, được mọi người công nhận và tín nhiệm và bầu chọn. Đồng thời lý lịch cá nhân của Đảng viên cũng phải trong sạch bởi ĐCSVN là đảng chính trị đại diện cho giai cấp công nhân, nhân dân lao động, yêu cầu Đảng viên phải tuyệt đối trung thành với tổ chức và mục tiêu lý tưởng của Đảng.
Do đó, một trong những yêu cầu quan trọng nhất đối với Đảng viên là sự giác ngộ lý tưởng, phẩm chất chính trị, kiến thức và năng lực của người vào Đảng. Tuy nhiên, để xét về phẩm chất chính trị thì lý lịch cá nhân là không thể thiếu. Bởi đây là vấn đề khá là khó để đưa ra kết luận, vì vậy hầu như các cấp ủy Đảng sẽ xem xét lý lịch 3 đời của một người để đánh giá, nếu được nuôi dưỡng trong môi trường có dòng họ theo Đảng có thể cho thấy tư tưởng chính trị và đảm bảo sự trung thành đối với mục tiêu của Đảng.
Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết khác trong mục Hành chính của phần Hỏi đáp pháp luật.
Các hành vi vi phạm thường gặp của Đảng viên
Mức đóng đảng phí hiện hành của Đảng viên
Quy định mới về đánh giá xếp loại Đảng viên
Hướng dẫn viết thu hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

#Hướng #phấn #đấu #của #bản #thân #để #trở #thành #Đảng #viên #Đảng #Cộng #sản #Việt #Nam


 • #Hướng #phấn #đấu #của #bản #thân #để #trở #thành #Đảng #viên #Đảng #Cộng #sản #Việt #Nam
 • Tổng hợp: DaiLyWiki

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Hướng phấn đấu của bản thân để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam 2022❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Hướng phấn đấu của bản thân để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam 2022” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Hướng phấn đấu của bản thân để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam 2022 [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Hướng phấn đấu của bản thân để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam 2022” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-09-28 12:26:52. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Trending