Connect with us

Blog

Quy định mới về thi giáo viên dạy giỏi 2022

Published

on

Quy chế thi giáo viên dạy giỏi 2022 có gì mới so với các năm? Theo Thông tư 22/2019 / TT-BGDĐT, Hội thi giáo viên dạy giỏi năm 2022 có nhiều điểm mới. Dưới đây là thể lệ của kỳ thi Giáo viên dạy giỏi mới, được tổng hợp từ Dữ liệu lớn. Xin mời quý độc giả cùng theo dõi.

Ngày 20 tháng 12 năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức đăng báo sau khi công bố dự thảo lấy ý kiến ​​rộng rãi về cuộc thi chọn giáo viên dạy giỏi và giáo viên chủ nhiệm các cấp kéo dài vài tháng. Thông tư số của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Hội thi giáo viên dạy giỏi trong các cơ sở giáo dục mầm non. 22/2019 / TT-BGDĐT; Giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp học phổ thông (sau này gọi là Hội thi giáo viên dạy giỏi).

 • Bộ giáo dục thay thế giấy phép giáo viên
 • Bản tin 977: Tiếp tục tính thâm niên nhà giáo.

Bản tin trên có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 02 năm 2020. Theo thông tư trên, hội thi giáo viên dạy giỏi sẽ có nhiều điểm mới.

1. Chúng tôi không ép buộc giáo viên phải thi giáo viên dạy giỏi.

Do đó, Thông tư 22 nêu nguyên tắc thi giáo viên dạy giỏi phải tự nguyện. Không ép buộc, tạo áp lực cho giáo viên tham gia các cuộc thi. Chúng tôi bảo đảm trung thực, dân chủ, quan hệ công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và bảo đảm thực chất.

2. Quy định về thời lượng của giáo viên dạy giỏi

Hiện nay, Thông tư 49/2011 / TT-BGDĐT, Thông tư 21/2010 / TT-BGDĐT, Thông tư 43/2012 / TT-BGDĐT đều không quy định cụ thể về thời hạn bảo lưu này. Cụ thể, Điều luật 22 quy định chi tiết chế độ giáo viên dạy giỏi và thời lượng giáo viên dạy giỏi như sau.

Danh hiệu giáo viên dạy giỏi, giáo viên dạy giỏi cấp trường được bảo lưu 01 năm tiếp theo năm được công nhận là giáo viên dạy giỏi, giáo viên dạy giỏi cấp trường.

Các chức danh giáo viên dạy giỏi, giáo viên dạy giỏi cấp huyện được bảo lưu 01 năm tiếp theo năm được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp huyện, giáo viên dạy giỏi cấp huyện.

Các danh hiệu Giáo viên Hợp đồng Xuất sắc và Giáo viên Hợp đồng Xuất sắc sẽ được bảo lưu trong 3 năm kể từ năm được công nhận Giáo viên Hợp đồng Xuất sắc và Giáo viên Xuất sắc.

3. Giáo viên không được phép dạy trước. cố gắng dạy

Theo quy định tại Điều 22 của Quy chế thi giáo viên không được dự thi (dạy) các hoạt động giáo dục dự thi trong năm học tổ chức thi đối với nội dung dạy của hội thi giáo viên dạy giỏi.

Các quy định mới cũng giảm thời gian giáo viên chuẩn bị trước khi đến lớp. Cụ thể, thông báo cho giáo viên trước ngày thi 2 ngày (trước 1 tuần) và có thời gian chuẩn bị cho các hoạt động giáo dục.

Để quý vị tham khảo, hoạt động giáo dục đầu tiên (tiết dạy) tham gia dự thi phải được thực hiện ở nhóm, lớp mà số trẻ trong nhóm, lớp giữ nguyên.

4. Thay đổi nội dung kiểm tra giáo viên dạy giỏi các cấp:

– Hội thi giáo viên dạy giỏi các cơ sở giáo dục mầm non:

Giáo viên tiến hành các hoạt động giáo dục cụ thể theo kế hoạch giáo dục tại thời điểm diễn ra cuộc thi.

Giáo viên cũng phải đề xuất các biện pháp góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục cá nhân trong cơ sở giáo dục mà mình công tác. Thời gian trình bày dự án luật không quá 30 phút, kể cả thời gian thảo luận của Ban Giám khảo.

– Giáo viên / Hiệu trưởng Xuất sắc của Cuộc thi Lớp học Nghệ thuật Tự do:

Giáo viên dạy thực hành theo kế hoạch dạy học (thi giáo viên dạy giỏi) hoặc các lớp tổ chức các hoạt động giáo dục (hoạt động trên lớp hoặc hoạt động trải nghiệm hoặc hoạt động trải nghiệm, …). Nghiệp vụ – dự thi giáo viên dạy giỏi nhất lớp) tại thời điểm diễn ra hội thi.

Các giáo viên cũng phải đề xuất các hành động góp phần nâng cao chất lượng giáo dục / khả năng lãnh đạo trong cơ sở giáo dục nơi họ làm việc. Thời gian trình bày dự án luật không quá 30 phút, kể cả thời gian thảo luận của Ban Giám khảo.

5. Nguyên tắc của Hội thi Giáo viên dạy giỏi

Đoạn 2 – Điều 2: Mục đích, tôn chỉ của Hội thi giáo viên dạy giỏi

Nguyên tắc của cuộc thi là không có sự tự ý, ép buộc, áp lực từ các giáo viên tham gia cuộc thi.

6. Về chu kỳ cạnh tranh

Tại Điều 3: Cấp độ tổ chức, chu kỳ và đối tượng tham gia kỳ thi

1. Hội thi cấp trường, cấp huyện, cấp địa phương:

một. Cấp trường: Hai năm một lần, do trường đăng cai tổ chức (hiện nay mỗi năm tổ chức một lần).

cơn mưa. Cấp huyện: Hai năm một lần (giống như hiện nay) do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý.

tất cả. Hợp đồng: 4 năm một lần (như hiện tại) Do Bộ Giáo dục và Đào tạo giám sát.

Về công nhận giáo viên dạy giỏi cấp mẫu giáo và trung học phổ thông

Điều 5: Công nhận giáo viên dạy giỏi

Được công nhận là giáo viên dạy giỏi sau khi đạt các tiêu chuẩn, yêu cầu và được ban tổ chức cuộc thi cấp giấy chứng nhận.

Sau khi được công nhận, các nhiệm vụ sau được thực hiện: cấp huyện, cấp trường 1 năm, cấp địa phương 3 năm.

Điều 6, Điều 7 Nội dung và tiêu chuẩn bình chọn giáo viên dạy giỏi cấp mầm non và phổ thông

1. Nội dung:

– Thời gian diễn ra cuộc thi, nhóm hoặc lớp trong lớp sinh hoạt tập thể và báo trước ít nhất 2 ngày.

– Đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục mầm non và phổ thông trong thời gian 30 phút

Xem thêm  Bộ 5 đề thi HK1 môn Hóa học 10 năm 2021-2022 có đáp án Trường THPT Thành Nhân

2. Tiêu chuẩn: Giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở: Giáo viên dự thi cấp huyện phải là giáo viên dạy giỏi cấp trường của năm trước hoặc năm thi. Người dự hợp đồng phải đạt giáo viên dạy giỏi trong năm hợp đồng trong năm hợp đồng hoặc năm thi đua hai năm liên tục.

Đối với giáo viên THPT: Nếu dự thi cấp địa phương thì phải đạt cấp trường của hai năm trước hoặc năm thi.

7. Về công tác bình chọn giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp THPT.

Điều 8 Nội dung và tiêu chuẩn Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường trung học phổ thông

1. Nội dung:

– Thực hành 1 chu kỳ hoạt động giáo dục (hoạt động trên lớp hoặc lớp trải nghiệm) trong một lớp đang diễn ra trong thời gian diễn ra cuộc thi.

– Đề xuất cách nâng cao chất lượng của người chủ trì trong vòng 30 phút.

Tiêu chí gần giống như cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp THPT.

8. Điều kiện để trở thành giáo viên giỏi

Yêu cầu để trở thành một giáo viên mẫu giáo giỏi

Giáo viên tham gia hội thi cấp trường phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau: Giáo viên tham gia hội thi cấp trường phải đảm bảo đạt chuẩn nghề nghiệp từ loại Khá trở lên của năm dự thi trước liền kề, bao gồm các tiêu chuẩn sau: 1, 3, 4, 5, 6, 8 và 9 tham khảo Thông tư số 8 ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chuẩn nghề nghiệp. quy định ngày 26/2018 / TT-BGDĐT. nghề cô giáo dạy giỏi mẫu giáo;

Giáo viên dự thi cấp huyện phải đạt các tiêu chuẩn sau:

 • Giáo viên đủ tiêu chuẩn tham gia hội thi cấp trường
 • Là người đã được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên trong một năm liên tục trong hai năm liền kề trước khi được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường của năm dự thi.

Giáo viên tham gia hội thi cấp khu vực phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

 • Giáo viên đủ tiêu chuẩn tham gia hội thi cấp trường
 • Hai năm trước, tôi có một năm là giáo viên dạy giỏi cấp huyện và được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp huyện ngay trong năm tôi tham gia hội thi.

Yêu cầu để trở thành một giáo viên trung học giỏi

Giáo viên tham gia hội thi cấp trường phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau: Giáo viên tham gia hội thi cấp trường phải đạt, đạt chuẩn nghề nghiệp loại Xuất sắc trở lên của năm liền trước năm dự thi. Tiêu chuẩn sau: Đạt các tiêu chuẩn sau: Nghị định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư số 22 ngày 22/8/2018. Tiêu chí 2 (Tiêu chí thăng tiến nghề nghiệp) quy định tại 20/2018 / TT-BGDĐT Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trong cơ sở giáo dục phổ thông là: loại tốt;

Giáo viên dự thi cấp huyện phải đạt các tiêu chuẩn sau:

 • Giáo viên đủ tiêu chuẩn tham gia hội thi cấp trường
 • Là người đã được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên trong một năm liên tục trong hai năm liền kề trước khi được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường của năm dự thi.

Giáo viên tham gia hội thi cấp khu vực phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

 • Giáo viên tiểu học, trung học cơ sở tham gia hội thi cấp khu vực: giáo viên đủ tiêu chuẩn tham gia hội thi cấp trường; 1 năm là giáo viên dạy giỏi cấp huyện, tôi được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp huyện vào năm tham gia hội thi cách đây 02 năm.
 • Đối với giáo viên THPT tham gia hội thi cấp địa phương: Có tư cách là giáo viên tham gia hội thi cấp trường; Người được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường 01 năm trong 02 năm trở lại đây hoặc được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường trong năm tham gia hội thi.

Hoa Tiêu gửi tới độc giả những điểm mới của đề thi giáo viên giỏi năm 2021. Giáo viên dạy giỏi (không bắt buộc), nội dung kiểm tra, số giờ đạt danh hiệu giáo viên giỏi, tiêu chuẩn giáo viên dạy giỏi các cấp, từ mẫu giáo đến trung học phổ thông.

Kỳ thi giáo viên dạy giỏi là một loại bài kiểm tra để đánh giá năng lực của giáo viên, nhưng nó không phải là một phương pháp bắt buộc hoặc một tiêu chí đánh giá duy nhất. Năng lực của giáo viên được đánh giá qua nhiều tiêu chí khác nhau nên giáo viên không cần tạo áp lực quá lớn trong kỳ thi giáo viên dạy giỏi.

Xem thêm

 • Bảng lương giáo viên mới nhất cho năm 2021
 • Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2021
 • Từ ngày 1 tháng 7, giáo viên tiểu học tốt nghiệp trung học cơ sở / đại học sẽ không được tuyển dụng

Xem thông tin hữu ích khác trong phần Phổ biến hợp pháp về Dữ liệu lớn.

Xem thêm về bài viết

Quy định mới về thi giáo viên dạy giỏi 2022

Quy chế thi giáo viên dạy giỏi năm 2022 có gì mới so với các năm? Theo Thông tư 22/2019 / TT-BGDĐT, Hội thi giáo viên dạy giỏi năm 2022 sẽ có nhiều điểm mới. Sau đây là những quy chế thi giáo viên dạy giỏi mới được DaiLyWiki tổng hợp, mời bạn đọc cùng theo dõi.
Sau nhiều tháng ban hành dự thảo lắng nghe ý kiến ​​đóng góp của nhân dân về Hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi các cấp, ngày 20/12/2019, Bộ GD & ĐT đã chính thức ra thông báo. Thông tư số 22/2019 / TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Hội thi giáo viên dạy giỏi các cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp cơ sở giáo dục phổ thông (sau này gọi tắt là Hội thi giáo viên dạy giỏi).
Bộ giáo dục muốn thay chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên
Công văn 977: Tiếp tục tính phụ cấp thâm niên nhà giáo
Thông tư trên có hiệu lực kể từ ngày 12/02/2020. Theo Thông tư trên, Hội thi giáo viên dạy giỏi sẽ có nhiều điểm mới.
1. Không ép buộc giáo viên tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi.
Theo đó, Thông tư 22 nêu nguyên tắc hội thi giáo viên dạy giỏi phải dựa trên sự tự nguyện của giáo viên; không ép buộc, không tạo áp lực cho giáo viên tham gia hội thi; bảo đảm trung thực, dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và bảo đảm thực chất.
2. Quy định về thời gian bảo lưu danh hiệu giáo viên dạy giỏi.
Hiện tại, Thông tư 49/2011 / TT-BGDĐT, Thông tư 21/2010 / TT-BGDĐT, Thông tư 43/2012 / TT-BGDĐT không quy định về thời gian bảo lưu này. Cụ thể, Thông tư 22 đã quy định chi tiết về thời gian bảo lưu danh hiệu giáo viên dạy giỏi, giáo viên dạy giỏi như sau:
Danh hiệu giáo viên dạy giỏi, giáo viên dạy giỏi cấp trường được bảo lưu 01 năm tiếp theo năm được công nhận giáo viên dạy giỏi, giáo viên dạy giỏi cấp trường;
Danh hiệu giáo viên dạy giỏi, giáo viên dạy giỏi cấp huyện được bảo lưu 01 năm tiếp theo năm được công nhận là giáo viên dạy giỏi, giáo viên dạy giỏi cấp huyện;
Danh hiệu giáo viên dạy giỏi, giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh được bảo lưu 03 năm tiếp theo năm được công nhận là giáo viên dạy giỏi, giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.
3. Thầy không được dạy trước, dạy thử.

Theo quy định tại Thông tư 22, đối với nội dung dạy học dự thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên không được dạy thử (dạy thử) các hoạt động giáo dục tham gia Hội thi trong năm học tổ chức Hội thi.
Ngoài ra, quy định mới cũng giảm thời gian chuẩn bị trước giờ giảng cho giáo viên. Cụ thể, giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho các hoạt động giáo dục trước thời điểm thi 02 ngày (trước đó là 01 tuần).
Lưu ý, các hoạt động giáo dục (tiết dạy) tham gia Hội thi lần đầu tiên phải được tổ chức tại nhóm, lớp mà số lượng trẻ của nhóm, lớp đó còn nguyên vẹn.
4. Thay đổi nội dung đề thi giáo viên dạy giỏi các cấp:
– Đối với Hội thi giáo viên dạy giỏi các cơ sở giáo dục mầm non:
Giáo viên thực hành một hoạt động giáo dục cụ thể theo kế hoạch giáo dục tại thời điểm diễn ra Hội thi.
Ngoài ra, giáo viên còn phải trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ của cá nhân tại cơ sở giáo dục nơi giáo viên đang công tác. Thời gian trình bày biện pháp không quá 30 phút, kể cả thời gian Hội đồng Giám khảo thảo luận.
– Đối với Hội thi giáo viên dạy giỏi / hiệu trưởng các lớp giáo dục phổ thông:
Giáo viên dạy thực hành một tiết dạy theo kế hoạch dạy học (đối với hội thi giáo viên dạy giỏi) hoặc tiết dạy tổ chức hoạt động giáo dục (hoạt động trên lớp hoặc hoạt động trải nghiệm hoặc hoạt động trải nghiệm, hướng dẫn, …). nghề nghiệp – đối với Hội thi chủ nhiệm lớp giỏi nhất) tại thời điểm Hội thi.
Ngoài ra, giáo viên phải trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy / công tác lãnh đạo tại cơ sở giáo dục nơi giáo viên đang công tác. Thời gian trình bày biện pháp không quá 30 phút, kể cả thời gian Hội đồng Giám khảo thảo luận.
5. Nguyên tắc của Hội thi Giáo viên dạy giỏi
Tại Khoản 2 – Điều 2: Mục đích, tôn chỉ của Hội thi Giáo viên dạy giỏi
Nguyên tắc của Hội thi là dựa trên sự tự do ý chí, không ép buộc, không áp lực của các giáo viên tham gia Hội thi.
6. Giới thiệu về chu kỳ cuộc thi
Tại Điều 3: Các cấp tổ chức, chu kỳ và đối tượng tham gia kỳ thi
1. Hội thi cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh:
Một. Cấp trường: Định kỳ 2 năm tổ chức 1 lần, do trường tổ chức (hiện nay mỗi năm tổ chức 1 lần).
b. Cấp huyện: 2 năm một lần (giống như hiện nay) do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
C. Cấp tỉnh: Bốn năm một lần (giống như hiện nay) do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
Về việc công nhận giáo viên dạy giỏi mầm non và trung học phổ thông
Tại Điều 5: Công nhận giáo viên dạy giỏi
Được công nhận là giáo viên dạy giỏi sau khi đạt tiêu chuẩn, yêu cầu và được đơn vị tổ chức hội thi cấp giấy chứng nhận.
Sau khi được công nhận, bảo lưu như sau: cấp huyện, cấp trường 01 năm, cấp tỉnh 03 năm.
Điều 6, 7: Nội dung và tiêu chuẩn của Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non và trung học phổ thông
1. Nội dung:
– Thực hành một hoạt động dạy học tại thời điểm diễn ra Hội thi tại nhóm, lớp đang dạy và được báo trước ít nhất 02 ngày
– Trình bày các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trong thời gian không quá 30 phút
2. Tiêu chuẩn: Đối với giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở: Dự thi cấp huyện phải là giáo viên dạy giỏi cấp trường của năm trước liền kề hoặc năm dự thi; dự thi cấp tỉnh phải đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện 2 năm liền kề hoặc cấp huyện trong năm dự thi.
Đối với giáo viên THPT: Nếu dự thi cấp tỉnh thì phải đạt cấp trường của 2 năm trước hoặc đạt trong năm dự thi.
7. Về hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp THPT.
Điều 8: Nội dung và tiêu chuẩn của Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp THPT
1. Nội dung:
– Thực hành 1 tiết hoạt động giáo dục (sinh hoạt lớp hoặc tiết học trải nghiệm) ở lớp đang dạy trong thời gian diễn ra Hội thi.
– Trình bày các biện pháp nâng cao chất lượng của người chủ trì trong thời gian không quá 30 phút.
Về tiêu chuẩn tương tự như đối với hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THPT.
8. Tiêu chí tham gia giáo viên dạy giỏi
Tiêu chuẩn gia nhập giáo viên dạy giỏi mầm non
Giáo viên tham gia hội thi cấp trường phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau: Giáo viên tham gia hội thi cấp trường phải đảm bảo đạt chuẩn nghề nghiệp từ khá trở lên của năm liền kề năm tham gia hội thi, gồm các các tiêu chí 1, 3, 4, 5, 6, 8 và 9 được quy định tại Thông tư số 26/2018 / TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp. nghề giáo viên mầm non giỏi;
– Giáo viên dự thi cấp huyện phải đạt các tiêu chuẩn sau:
Đạt chuẩn giáo viên tham gia Hội thi cấp trường;
Có 01 năm được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên 02 năm liền kề trước đó được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường trong năm tham gia Hội thi.
Giáo viên tham gia Hội thi cấp tỉnh phải đạt các tiêu chuẩn sau:
Đạt chuẩn giáo viên tham gia Hội thi cấp trường;
Có 01 năm đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện 02 năm trước được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp huyện trong năm tham gia Hội thi.
Tiêu chuẩn tham gia giáo viên dạy giỏi cấp THPT
Giáo viên tham gia hội thi cấp trường phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau: Giáo viên tham gia hội thi cấp trường phải đảm bảo đạt chuẩn nghề nghiệp từ loại khá trở lên của năm liền kề năm tham gia hội thi, trong đó phải đáp ứng các tiêu chí sau: Tiêu chuẩn 2 (Chuẩn nâng cao nghề nghiệp) được quy định tại Thông tư số 20/2018 / TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tại cơ sở giáo dục phổ thông đạt loại khá;
– Giáo viên dự thi cấp huyện phải đạt các tiêu chuẩn sau:
Đạt chuẩn giáo viên tham gia Hội thi cấp trường;
Có 01 năm được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên 02 năm liền kề trước đó được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường trong năm tham gia Hội thi.
Giáo viên tham gia Hội thi cấp tỉnh phải đạt các tiêu chuẩn sau:
Đối với giáo viên tiểu học, trung học cơ sở tham gia Hội thi cấp tỉnh: Đạt chuẩn giáo viên tham gia Hội thi cấp trường; có 01 năm đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện 02 năm trước được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp huyện trong năm tham gia Hội thi.
Đối với giáo viên THPT tham gia Hội thi cấp tỉnh: Đạt chuẩn giáo viên tham gia Hội thi cấp trường; đã được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường 01 năm trong 02 năm liền kề trước đó hoặc được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường trong năm tham gia Hội thi.
Hoa Tiêu vừa gửi đến độc giả những điểm mới trong kỳ thi giáo viên dạy giỏi năm 2021. Từ năm 2021, quy chế thi giáo viên dạy giỏi đã được sửa đổi so với các năm trước về thời gian bảo lưu và tính chất của kỳ thi. giáo viên dạy giỏi (không bắt buộc), nội dung thi, thời gian giữ danh hiệu giáo viên dạy giỏi và các tiêu chuẩn thi giáo viên dạy giỏi các cấp từ mầm non đến THPT.
Kỳ thi giáo viên dạy giỏi là một hình thức đánh giá năng lực của giáo viên, nhưng nó không phải là phương thức bắt buộc hay là tiêu chí đánh giá duy nhất. Năng lực của giáo viên được đánh giá qua nhiều tiêu chí khác nhau nên giáo viên không cần quá đặt nặng, áp lực thi giáo viên dạy giỏi.
xem thêm
Bảng lương giáo viên mới nhất năm 2021
Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2021
Không tuyển dụng giáo viên tiểu học có trình độ trung cấp, cao đẳng từ ngày 1/7
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của DaiLyWiki.

#Quy #định #mới #về #thi #giáo #viên #dạy #giỏi


 • #Quy #định #mới #về #thi #giáo #viên #dạy #giỏi
 • Tổng hợp: DaiLyWiki

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Quy định mới về thi giáo viên dạy giỏi 2022❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Quy định mới về thi giáo viên dạy giỏi 2022” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Quy định mới về thi giáo viên dạy giỏi 2022 [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Quy định mới về thi giáo viên dạy giỏi 2022” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-08-05 06:15:00. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Blog

Máy biến thế dùng để làm gì? | Học Điện Tử

Published

on

Máy biến áp hay máy biến áp là một trong những thiết bị quan trọng của kỹ thuật điện. Vậy máy biến áp dùng để làm gì? Cấu trúc của nó là gì và nó hoạt động như thế nào? Hãy dành 5 phút để cùng chúng tôi tìm hiểu những thông tin liên quan đến chiếc máy biến áp này.

Xem thêm: Hướng dẫn cách đấu nối động cơ điện 1 pha

Máy biến áp là loại thiết bị nào?

Máy biến áp là thiết bị dùng để thay đổi hiệu điện thế của dòng điện xoay chiều. Nhờ thiết bị này, người sử dụng có thể thay đổi điện áp từ mức này sang mức khác. Điện áp có thể tăng giảm điện áp phù hợp với công suất tiêu thụ của toàn bộ hệ thống điện.

Đây là thiết bị quan trọng tại các trạm cấp điện. Nếu không có máy biến áp, nguồn điện từ các trạm cung cấp không ổn định sẽ gây nguy hiểm cho người sử dụng. Vì vậy máy biến áp sẽ giúp chuyển đổi dòng điện sang mức điện áp phù hợp hơn với nhu cầu của người sử dụng.

Máy biến áp 3 pha được sử dụng trong các khu công nghiệp

Cấu trúc của máy biến áp

Về cấu tạo, máy biến áp gồm có 2 cuộn dây. Một cuộn sơ cấp và một cuộn thứ cấp.

– Cuộn sơ cấp sẽ được sử dụng để cho dòng điện đi vào thiết bị

– Dây quấn thứ cấp nằm gần dây quấn sơ cấp nhưng không cho dòng điện chạy qua.

Xem thêm  6 cách làm nộm ngó sen vị chua ngọt ngon hết sảy

Theo nguyên lý hoạt động của máy, khi dòng điện xoay chiều đi qua cuộn sơ cấp sẽ tạo ra từ thông biến thiên liên kết với cuộn thứ cấp được lắp đặt gần đó. Sự kết nối này sẽ tạo ra một hiệu điện thế, độ lớn của nó sẽ được tính bằng tỷ số giữa số vòng của cuộn sơ cấp với số vòng của cuộn thứ cấp.

Máy biến áp dùng để biến đổi dòng điện xoáy và được sử dụng rộng rãi trong việc truyền tải điện năng trên hệ thống lưới điện quốc gia. Vì trong quá trình truyền tải điện năng đến các địa điểm xa, điện năng sẽ bị hao phí đáng kể. Và để hạn chế tổn thất điện năng này cần truyền tải điện áp mạnh khi đến nơi cần tăng giảm điện áp phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Thông thường, những vị trí phía thượng nguồn điện sẽ cần đến máy biến áp để hạ áp do dòng điện có điện áp mạnh. Còn đối với những vị trí xa cuối nguồn điện thì cần có máy biến áp nấc vì lúc này điện áp đã bị mất trong quá trình truyền tải.

Cấu trúc của máy biến áp

Cấu trúc của máy biến áp

Ví dụ: Nếu gia đình bạn ở cuối đường dây tải điện, điện áp nguồn sẽ yếu. Các loại đồ dùng điện tiêu thụ nhiều điện năng như: máy hút bụi công suất lớnđiều hòa, tủ lạnh… sẽ không thể hoạt động ổn định nếu không có biến áp.

Vậy máy biến áp dùng để làm gì?

Từ việc tìm hiểu cấu tạo của thiết bị, chắc hẳn chúng ta đã trả lời được câu hỏi “máy biến áp dùng để làm gì?”. Hiểu một cách đơn giản, máy biến áp dùng để thay đổi điện áp từ trạm cấp điện đến nơi tiêu thụ điện. Qua trạm tiêu thụ điện áp của dòng điện cung cấp sẽ giảm đến một mức độ nhất định. Tùy theo nhu cầu của khách hàng sử dụng điện mà điều chỉnh điện áp phù hợp, tránh gây nguy hiểm cho người sử dụng.

Xem thêm  Giải bài Luyện tập trang 96 Toán 4

Như vậy, máy biến áp dùng để giảm điện áp từ cao xuống thấp và ngược lại cho phù hợp với nhu cầu sử dụng. Trong ngành kỹ thuật điện, máy biến áp là một thiết bị quan trọng và không thể thiếu trong hệ thống truyền tải điện quốc gia.

Máy biến áp dùng để tăng hoặc giảm điện áp của nguồn điện

Máy biến áp dùng để tăng hoặc giảm điện áp của nguồn điện

Các loại máy biến áp trên thị trường hiện nay

Căn cứ vào cấu tạo, công dụng và nguyên lý làm việc, trên thị trường hiện nay có 4 loại máy biến áp cơ bản:

– Máy biến áp một pha: Đây là loại máy biến áp có cấu tạo nhỏ gọn, được sử dụng rộng rãi trong các hộ gia đình.

– Máy biến áp 3 pha: có thiết kế cấu tạo phức tạp hơn máy biến áp 1 pha và được sử dụng rộng rãi để tạo ra các khu công nghiệp lớn. Do các khu công nghiệp này có nhu cầu sử dụng điện lớn nên cần các loại máy biến áp có khả năng làm việc hiệu quả.

– Máy biến áp tự ngẫu: là loại máy hiện đại được sử dụng phổ biến trong các trạm biến áp quốc gia

– Máy biến áp đặc biệt

Trên đây là một số thông tin giải đáp cho câu hỏi “Máy biến áp dùng để làm gì?”. Chúng tôi hy vọng rằng những thông tin chúng tôi cung cấp đã hữu ích cho bạn. Mọi thắc mắc bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline: 0912 370 282 để nhận được sự tư vấn sớm nhất.

Xem thêm  Bộ 5 đề thi HK1 môn Hóa học 10 năm 2021-2022 có đáp án Trường THPT Thành Nhân

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Máy biến thế dùng để làm gì? | Học Điện Tử❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Máy biến thế dùng để làm gì? | Học Điện Tử” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Máy biến thế dùng để làm gì? | Học Điện Tử [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Máy biến thế dùng để làm gì? | Học Điện Tử” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-08-15 22:38:31. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Blog

Cách đổi hình nền Telegram khi nhắn tin, chat

Published

on

Telegram là ứng dụng nhắn tin phổ biến, có tính bảo mật cao được nhiều người sử dụng hiện nay. Khi sử dụng Telegram để trò chuyện, người dùng cũng có thể thay đổi hình nền Telegram để cuộc trò chuyện trở nên thú vị hơn.

Telegram là ứng dụng nhắn tin dựa trên công nghệ điện toán đám mây được nhiều người sử dụng hiện nay. Ngoài các tính năng nhắn tin, gọi điện, gửi hình ảnh,… Telegram còn hỗ trợ người dùng thay đổi hình nền với nhiều màu sắc để cuộc trò chuyện trở nên sinh động hơn. Đây là hướng dẫn cách thay đổi hình nền Telegram Đơn giản và hiệu quả nhất.

Thay đổi hình nền Telegram

Hướng dẫn cách thay đổi hình nền trên Telegram

1. Hướng dẫn nhanh

Mở Telegram => Chọn Biểu tượng 3 dấu gạch ngang => Chọn Cài đặt => Chọn tiếp theo Cài đặt trò chuyện => Chọn mặt hàng Thay đổi nền trò chuyện => Chọn hình nền rồi nhấn Chỉnh nền xong.

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Cập nhật hoặc tải Telegram lên phiên bản mới nhất tại đây

+ Liên kết tải xuống Telegram dành cho Android
+ Liên kết tải xuống Telegram dành cho iPhone

Bước 2: Mở ứng dụng Telegram trên điện thoại => Chọn biểu tượng 3 dấu gạch ngang bên cạnh từ Telegram.

thay đổi hình nền điện tín

Bước 3: Ở đây bạn chọn Cài đặt => Chọn mục tiếp theo cài đặt trò chuyện để đặt hình nền cho Telegram

Xem thêm  Bộ 5 đề thi HK1 môn Hóa học 10 năm 2021-2022 có đáp án Trường THPT Thành Nhân

thay đổi hình nền điện tín

Bước 4: Trong Cài đặt trò chuyện chọn Thay đổi nền trò chuyện => Chọn hình ảnh bạn muốn làm hình nền Telegram.

hình nền chuyển điện tín

Bước 5: Tiếp đó hãy chọn Chỉnh nền để đồng đặt hình nền.

hình nền trò chuyện trên telegram

Bên cạnh đó, bạn đọc cũng có thể tham khảo thêm những thủ thuật hàng đầu khi sử dụng Telegram để thao tác nhanh hơn và có những thủ thuật hay nhất..

https://thuthuat.taimienphi.vn/cach-doi-hinh-nen-telegram-70088n.aspx
Như vậy chỉ với 5 bước đơn giản, bạn đọc có thể thay đổi thay đổi hình nền Telegram làm cho cuộc trò chuyện trở nên nhiều màu sắc hơn. Nếu có thắc mắc hoặc chưa hiểu ở bước nào, bạn có thể để lại bình luận bên dưới bài viết để DaiLyWiki hỗ trợ giải đáp.

Xem thêm về bài viết

Cách thay đổi hình nền Telegram khi nhắn tin, trò chuyện

Telegram là ứng dụng nhắn tin phổ biến, có tính bảo mật cao được nhiều người sử dụng hiện nay. Khi sử dụng Telegram để trò chuyện, người dùng cũng có thể thay đổi hình nền Telegram để cuộc trò chuyện trở nên thú vị hơn.
Telegram là ứng dụng nhắn tin dựa trên công nghệ điện toán đám mây được nhiều người sử dụng hiện nay. Ngoài các tính năng nhắn tin, gọi điện, gửi hình ảnh, … Telegram còn hỗ trợ người dùng thay đổi hình nền với nhiều màu sắc để cuộc trò chuyện trở nên sinh động hơn. Sau đây là bài hướng dẫn cách đổi hình nền Telegram đơn giản và hiệu quả.

Thay đổi hình nền Telegram

Hướng dẫn cách thay đổi hình nền trên Telegram
1. Hướng dẫn nhanh
Mở Telegram => Chọn biểu tượng 3 dấu gạch ngang => Chọn Cài đặt => Chọn Cài đặt trò chuyện => Chọn Thay đổi Nền trò chuyện => Chọn hình nền rồi nhấn Đặt Nền là xong.
2. Hướng dẫn chi tiết
Bước 1: Cập nhật hoặc tải Telegram lên phiên bản mới nhất tại đây
+ Link tải Telegram cho Android + Link tải Telegram cho iPhone
Bước 2: Mở ứng dụng Telegram trên điện thoại => Chọn biểu tượng 3 dấu gạch ngang bên cạnh chữ Telegram.

Bước 3: Tại đây bạn chọn Cài đặt => Chọn Cài đặt trò chuyện để cài đặt hình nền cho Telegram

Bước 4: Trong phần cài đặt Chat chọn Change Chat Background => Chọn hình ảnh muốn làm hình nền Telegram.

Bước 5: Sau đó chọn Set Background để cùng cài đặt hình nền.

Bên cạnh đó, bạn đọc cũng có thể tham khảo thêm những thủ thuật hàng đầu khi sử dụng Telegram để thao tác nhanh hơn và có những thủ thuật hay nhất.
https://thuthuat.taimienphi.vn/cach-doi-hinh-nen-telegram-70088n.aspx Như vậy chỉ với 5 bước đơn giản bạn đọc đã có thể thay đổi hình nền Telegram để cuộc trò chuyện thêm màu sắc hơn. Nếu có thắc mắc hoặc chưa hiểu ở bước nào, bạn có thể để lại bình luận bên dưới bài viết để DaiLyWiki hỗ trợ giải đáp.

# Làm thế nào để # thay đổi # nền # nền # nền # Bức ảnh # khi # tin nhắn # hình ảnh # trò chuyện


 • # Làm thế nào để # thay đổi # nền # nền # nền # Bức ảnh # khi # tin nhắn # hình ảnh # trò chuyện
 • Tổng hợp: DaiLyWiki

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Cách đổi hình nền Telegram khi nhắn tin, chat❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Cách đổi hình nền Telegram khi nhắn tin, chat” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Cách đổi hình nền Telegram khi nhắn tin, chat [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Cách đổi hình nền Telegram khi nhắn tin, chat” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-08-15 22:35:03. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Blog

Chiêm ngưỡng Yor Forger xinh đẹp gợi cảm qua bộ cosplay của nữ coser nổi tiếng

Published

on

Yor Forger hiện có thể được coi là một trong những cô gái được khán giả yêu thích Anime quan tâm nhất bởi vẻ xinh đẹp và lạnh lùng trong Spy x Family.

Yor Forger Trong Gia đình điệp viên X đóng vai trò là một người vợ, người mẹ của Gia đình của Forger và cũng là một sát thủ chuyên nghiệp được mệnh danh là Công chúa gai nổi tiếng. Không chỉ có khả năng ám sát cực tốt mà thể lực của Yor cũng vô cùng đáng nể với cơ thể có khả năng chống lại nhiều loại chất độc khác nhau.

Xem thêm: Quán cà phê kiểu Nhật kiểu Spy X Family – Gia đình Anya biến thành đồ ăn có gì hot?

Không chỉ vậy, Yor Cô nàng còn được cộng đồng mạng biết đến là một cô gái có ngoại hình vô cùng xinh đẹp và cuốn hút, chính vì thế mà cô nàng đã trở thành mục tiêu của giới cosplay. Một trong số đó là cô gái tên Kipi cũng không nằm ngoài trào lưu cosplay Yor, sau đó giới thiệu đến cộng đồng loạt ảnh cực xinh của cô vợ nhà Forger này.

Xem thêm: Nữ coser một mình cosplay Anya, Loid và Yor trong Spy X Family: Không chỉ xinh đẹp mà còn siêu độc đáo

cosplay yor spy x family coser kipi

cosplay yor spy x family coser kipi

cosplay yor spy x family coser kipi

cosplay yor spy x family coser kipi

cosplay yor spy x family coser kipi

cosplay yor spy x family coser kipi

cosplay yor spy x family coser kipi

cosplay yor spy x family coser kipi

cosplay yor spy x family coser kipi

cosplay yor spy x family coser kipi

Xem thêm về bài viết

Cùng chiêm ngưỡng Yor Forger xinh đẹp và gợi cảm qua bộ ảnh cosplay của nữ coser nổi tiếng

Yor Forger hiện có thể được coi là một trong những cô gái được khán giả yêu thích Anime quan tâm nhất bởi vẻ xinh đẹp và lạnh lùng trong Spy x Family.
Yor Forger trong Spy X Family vào vai một người vợ, người mẹ của gia đình Forger và cũng là một sát thủ chuyên nghiệp được mệnh danh là Princess of Thorns. Không chỉ có khả năng ám sát cực tốt mà thể lực của Yor cũng vô cùng đáng nể với cơ thể có khả năng chống lại nhiều loại chất độc khác nhau.
Xem thêm: Quán cà phê kiểu Nhật kiểu Spy X Family – Gia đình Anya biến thành đồ ăn có gì hot?

Không chỉ vậy, Yor còn được cộng đồng mạng biết đến là một cô gái có ngoại hình vô cùng xinh đẹp và cuốn hút, cũng chính vì thế mà cô nàng đã từng là mục tiêu săn đón của các tín đồ cosplay. Một trong số đó là cô gái tên Kipi cũng không nằm ngoài trào lưu cosplay Yor, sau đó giới thiệu đến cộng đồng loạt ảnh cực xinh của cô vợ nhà Forger này.
Xem thêm: Nữ coser một mình cosplay Anya, Loid và Yor trong Spy X Family: Không chỉ xinh đẹp mà còn siêu độc đáo

# Người đàn ông # đẹp # Người phụ nữ # đẹp # đẹp # đẹp # thông qua # phong cách # của # phụ nữ # người phụ nữ # nổi tiếng


 • # Người đàn ông # đẹp # Người phụ nữ # đẹp # đẹp # đẹp # thông qua # phong cách # của # phụ nữ # người phụ nữ # nổi tiếng
 • Tổng hợp: DaiLyWiki

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Chiêm ngưỡng Yor Forger xinh đẹp gợi cảm qua bộ cosplay của nữ coser nổi tiếng❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Chiêm ngưỡng Yor Forger xinh đẹp gợi cảm qua bộ cosplay của nữ coser nổi tiếng” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Chiêm ngưỡng Yor Forger xinh đẹp gợi cảm qua bộ cosplay của nữ coser nổi tiếng [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Chiêm ngưỡng Yor Forger xinh đẹp gợi cảm qua bộ cosplay của nữ coser nổi tiếng” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-08-15 22:33:25. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Xem thêm  Dùng cốc cốc tìm chợ hoa tết, hình nền tết, lời chúc tết 2016
Continue Reading

Trending