Connect with us

Blog

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 7 (Các môn) Mẫu phiếu góp ý SGK lớp 7 năm 2022 – 2023

Published

on

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 7 (Các môn) Mẫu phiếu góp ý SGK lớp 7 năm 2022 – 2023

[rule_3_plain]

Bộ phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 7 năm 2022 – 2023 gồm 12 môn: Lịch sử – Địa lí, Giáo dục công dân, Tin học, Ngữ văn, Âm nhạc, Giáo dục thể chất, Tiếng Anh, Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, Công nghệ, Mĩ thuật, Khoa học tự nhiên, Giáo dục địa phương 7.
Qua đó, giúp thầy cô đóng góp những ý kiến đánh giá, nhận xét về 3 bộ sách Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức với cuộc sống và Cánh diều lớp 7. Ngoài ra, thầy cô đang giảng dạy lớp 3 có thể tham khảo thêm phiếu góp ý SGK lớp 3 năm 2022 – 2023. Chi tiết mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của DaiLyWiki:
Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 7 năm 2022 – 2023Phiếu góp ý sách giáo khoa Lịch sử – Địa lí 7 năm 2022 – 2023Phiếu góp ý sách giáo khoa Giáo dục công dân 7 năm 2022 – 2023Phiếu góp ý sách giáo khoa Tin học 7 năm 2022 – 2023Phiếu góp ý sách giáo khoa Ngữ văn 7 năm 2022 – 2023Mẫu 1Mẫu 2Mẫu 3Phiếu góp ý sách giáo khoa Âm nhạc 7 năm 2022 – 2023Phiếu góp ý sách giáo khoa Giáo dục thể chất 7 năm 2022 – 2023Phiếu góp ý sách giáo khoa Tiếng Anh 7 năm 2022 – 2023Phiếu góp ý sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7 năm 2022 – 2023Phiếu góp ý sách giáo khoa Công nghệ 7 năm 2022 – 2023Phiếu góp ý sách giáo khoa Mĩ thuật 7 năm 2022 – 2023Phiếu góp ý sách giáo khoa Khoa học tự nhiên 7 năm 2022 – 2023Phiếu góp ý Tài liệu Giáo dục địa phương lớp 7
(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})
Phiếu góp ý sách giáo khoa Lịch sử – Địa lí 7 năm 2022 – 2023
PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 7MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ(Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống) (Kèm theo Công văn số /SGDĐT-GDTH ngày /12/2021 của Sở GDĐT)

Tên bàiTrang/dòngNội dung hiện tạiĐề nghị chỉnh sửaLí do đề xuấtCác bàiTên đầu bài và các đề mục: màu tím nhạtChọn sang màu đỏMàu tím tối và mờ nhạt, không nổi bật được tên bài và đề mụcCác bàiCác câu hỏi trong phần hình thành kiến thức mới: chữ in đứng và màu xanh nhạtChọn sang mẫu chữ in nghiêng và chọn màu xanh đậmTạo sự nổi bật và khác biệt so với các nội dung khác

Ngày 16 tháng 12 năm 2021NGƯỜI GÓP Ý
PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 7MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ(Bộ sách Cánh Diều) (Kèm theo Công văn số /SGDĐT-GDTH ngày /12/2021 của Sở GDĐT)
(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

Tên bàiTrang/dòngNội dung hiện tạiĐề nghị chỉnh sửaLí do đề xuấtPhụ lụcPhụ lục để phần cuối sáchPhụ lục bố trí chuyển lên đầu sáchThuận lợi cho việc sử dụng sáchCác bàiPhần Luyện tập và vận dụng không có tiêu đề, để trong ô có màu rất nhạtPhần Luyện tập và vận dụng nên đặt tiêu đề, tăng thêm màu trong ô đó lênTạo sự rõ ràng và nổi bật so với các nội dung khácCác bàiHệ thống câu hỏi trong phần Hình thành kiến thức mới: 2 màu xanh khác nhauHệ thống câu hỏi trong phần Hình thành kiến thức mới: cần chọn 1 màu xanh đậmDo không đồng nhất về màu sắc trong cùng một nội dung.

Ngày 16 tháng 12 năm 2021NGƯỜI GÓP Ý
Phiếu góp ý sách giáo khoa Giáo dục công dân 7 năm 2022 – 2023
Phụ lục 3PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOAMôn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN ; Lớp: 7
Họ tên:………………………………..
Đơn vị công tác:………………..
Nội dung góp ý:
– Nhìn chung cả ba bộ sách nội dung mỗi bài học trong bản mẫu sách giáo khoa với yêu cầu cần đạt trong Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 là phù hợp, chính xác, khoa học.
(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})
– Các câu hỏi, câu lệnh, nhiệm vụ học tập trong các bài học bảo đảm được mục tiêu, yêu cầu cần đạt, kết quả hoạt động (đọc/xem/viết/nghe/nói/làm) của học sinh; bảo đảm cho giáo viên và học sinh khai thác hiệu quả nội dung, hình ảnh, ngữ liệu trong sách giáo khoa để tổ chức hoạt động dạy học.
1. SÁCH CÁNH DIỀU, Tác giả Nguyễn Thị Mỹ Lộc (tổng chủ biên), NXB Đại học Huế.
Tên bàiTrang/dòngNội dung hiện tạiĐề nghị chỉnh sửaLí do đề xuấtBài 1. Tự hào về truyền thống quê hương.Trang 7Trường hợp 1Thay thế bằng tình huống việc làm hay hình ảnh minh hoạt gây ảnh hưởng đến truyền thống quê hương.Chưa làm rõ được những việc làm cụ thể ảnh hưởng đến truyền thống quê hương.Bài 2. Bảo tồn di sản văn hóaTrang 12Hãy đọc thông tin và trả lời câu hỏi.Bổ sung thêm hình ảnh các hoạt động giao lưu văn hóa giữa Việt Nam với thế giới như lễ hội Festival huế hoặc áo dài Việt Nam được các nguyên thủ quốc gia mặc áo dài dự APEC.Thông tin chưa làm nổi bậc giá trị của việc kế thừa, giữ gìn và phát triển các di sản văn hóa của dân tộc.Bài 3. Quan tâm, thông cảm và chia sẻ.Trang 18Ý nghĩa của quan tâm, cảm thông và chia sẻ.Bổ sung những hành vi chưa thể hiện sự quan tâm, thông cảm và chia sẽ.Hoạt động khám phá chưa thấy những hành vi chưa thể hiện sự quan tâm, thông cảm và chia sẽ để giáo dục học sinh.Bài 5. Giữ chữ tínTrang 26Ý nghĩa của việc giữ giữ chữ tín.Bổ sung thêm một số tranh ảnh về giữ chữ tín trong kinh doanh. Phân biệt vai trò quan trọng của giữ chữ tín ảnh hưởng về mặt tin thần và về mặt vật chất.Cần mở rộng thêm vai trò của giữ chữ tín để học biết được giữ chư tín có ý nghĩa rất quan trọng.Bài 9. Ứng phó với bạo lực học đường. Trang 47Mục b. Ứng phó với bạo lực học đường.Tại hình ảnh 1Cần thay đổi hình ảnh theo hướng có giải quyết.Hình ảnh gây khó cho học sinh. Vì nếu bạn muốn đánh thì dù đi hay ở lại cũng sẽ có bạo lực xảy ra.Bài 10. Phòng chống tệ nạn xã hộiTrang 53Hậu quả của tệ nạn xã hội.Cần bổ sung những quy định của pháp luật; ngày phòng, chống ma túy.Tệ nạn xã hội cũng liên quan đến những quy định của pháp luật.Bài 11: Thực hiện phòng chống tệ nạn xã hộiTrang 57Thông tin 3Pháp lệnh phòng chống mại dâm…Có thể thay bằng quy định về quyền trẻ em…HS còn nhỏ mà nói đến vấn đề mua dâm, bán dâm… không phù hợp
(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

2. SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO, tác giả Huỳnh Văn Sơn (tổng chủ biện), NXB Giáo Dục Việt Nam.
Tên bàiTrang/dòngNội dung hiện tạiĐề nghị chỉnh sửaLí do đề xuấtBài 1. Tự hào về truyền thống quê hương.Trang 5, 61. Em hãy đọc các thông tin và trả lời câu hỏi sau.Bổ sung thêm tranh ảnh.Các tiêu đề mục khám phá.Kênh chữ quá nhiều. Trang 5, 6, 7, 8.1. Em hãy đọc các thông tin và trả lời câu hỏi sau.2. Em hãy quan sát các bức tranh và thực hiện yêu cầu.3. Em hãy đọc các trường hợp sau và trả lời câu hỏi.Cần ghi đề mục rõ ràng dựa theo yêu cầu cần đạt.Tiêu đề mỗi hoạt động không rõ ràng. Bài 2. Quan tâm, cảm thông và chia sẻ.Trang 11, 12, 13.1. Em hãy đọc câu chuyện sau và trả lời câu hỏi.2. Em hãy quan sát các bức tranh và trả lời câu hỏi.3. Quan sát các bức tranh và thực hiện yêu cầu.Cần ghi đề mục rõ ràng dựa theo yêu cầu cần đạt.Tiêu đề mỗi hoạt động không rõ ràng. Trang 133. Em hãy quan sát các bức tranh và thực hiện yêu cầu.Bổ sung tranh ảnh chưa thể hiện quan tâm, cảm thông và chia sẻ.Chưa có tranh ảnh thể hiện rõ yêu cầu cần đạt về phê phán thái độ ích kỉ, thờ ơ.Bài 3. Học tập tích cực, tự giácTrang 16, 17, 18.1. Em hãy đọc câu chuyện sau và trả lời câu hỏi.2. Em hãy quan sát các bức tranh và trả lời câu hỏi.3. Em hãy đọc các trường hợp sau và trả lời câu hỏi.Cần ghi đề mục rõ ràng dựa theo yêu cầu cần đạt.Tiêu đề mỗi hoạt động không rõ ràng. Bài 4. Giữ chữ tín.Trang 21, 22, 23.1. Em hãy đọc câu chuyện sau và trả lời câu hỏi.2. Em hãy quan sát các bức tranh sau và trả lời câu hỏi.3. Em hãy đọc các trường hợp sau và trả lời câu hỏi.Cần ghi đề mục rõ ràng dựa theo yêu cầu cần đạt.Tiêu đề mỗi hoạt động không rõ ràng. Trang 22.2. Em hãy quan sát các bức tranh sau và trả lời câu hỏi.Bổ sung tranh ảnh chưa giữ chữ tín.Chưa có tranh ảnh thể hiện rõ yêu cầu cần đạt về phê phán thái độ chưa giữ chữ tín.Bài 5. Bảo tồn di sản văn hóa.Trang 28, 29, 30.1. Em hãy kể tên các di sản văn hóa ứng với các hình sau. Em biết gì về các di sản văn hóa đó?2. Em hãy đọc thông tin và trả lời câu hỏi.3. Em hãy đọc thông tin và thực hiện các yêu cầu.4. em hãy thảo luận về các hành vi sau theo yêu cầu dưới đây.Cần ghi đề mục rõ ràng dựa theo yêu cầu cần đạt.Tiêu đề mỗi hoạt động không rõ ràng. Trang 29.3. Em hãy đọc thông tin và thực hiện các yêu cầu. Trích điều 14 luật di sản văn hóa 2001Bổ sung thông tin những di sản văn hóa được UNESCO công nhận.Trích luật di sản văn hóa 2013.Nội dung bài chưa thấy đề cập.Cập nhật luật Bài 7. Ứng phó với tâm lí căng thẳng.Trang 37.Em hãy đọc trường hợp sau và trả lời câu hỏi.Bổ sung thêm hình ảnh về những căng thẳng trong học tập, cuộc sống.Kênh thông tin còn quá ít chưa làm nổi bậc các tình huống căng thẳng.
(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

Xem thêm  Đô Mỹ Trúc là ai? Màn ‘bóc phốt tình cũ’ Ngô Diệc Phàm chấn động CBIZ

3. SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG, tác giả Nguyễn Thị Toan (tổng chủ biện), NXB Giáo Dục Việt Nam.
Tên bàiTrang/dòngNội dung hiện tạiĐề nghị chỉnh sửaLí do đề xuấtBài 1. Tự hào về truyền thống quê hương.Trang 6, 7Tại mục 1. Một số truyền thống của quê hương.Bổ sung thêm hình ảnh về truyền thống quê hương. Hạn chế kênh chữ quá nhiều.Kênh thông tin về truyền thống quê hương còn ít.Bài 2. Quan tâm, cảm thông và chia sẻ.Trang 10Đọc câu chuyệnThay thế bằng câu chuyện có thật của Việt Nam. Việt Nam có rất nhiều tấm gương về sự quan tâm, cảm thông và chia sẽ.Trang 11, 12Ý nghĩa của quan tâm, cảm thông và chia sẽ.Bổ sung thêm ca dao, tục ngữ, danh ngôn.Cho hs biết thêm về ý nghĩa của ca dao, tục ngữ, danh ngôn.Bài 3. Học tập tích cực, tự giácTrang 14Biểu hiện của học tập tích cực, tự giác.Bổ sung thêm một số hình ảnh chưa thể hiện học tập tự giác.Phần biểu hiện chưa thấy làm rõ tinh thần chưa tự giác để giáo dục học sinh trong thực tế.Bài 4. Giữ chữ tín.Trang 21Ý nghĩa của giữ chữ tín.Bổ sung hình ảnh giữ chữ tín trong kinh doanh.Qua đó nhấn mạnh vai trò quan trọng của giữ chữ tín ảnh hưởng về tinh thần và kinh tế của bản thân và người khác.Bài 5. Bảo tồn di sản văn hóa.Trang 24Khái niệm di sản văn hóa và một số loại di sản văn hóa của Việt Nam.Bổ sung thêm thời gian di sản văn hóa được Unesco công nhận.Chỉ đưa hình ảnh nhưng không nghi cụ thể thời gian được công nhận để cho học sinh biết.Quản lí tiềnTrang 45Tình huống phần 2: Một số nguyên tắc quản lí tiền hiệu quả: tác giả sử dụng từ “vay tiền”Thay bằng “mượn tiền”Dùng từ vay tiền đề ăn uống hằng ngày của HS là không hợp lí.

Người góp ý(Kí và ghi rõ họ tên)

Phiếu góp ý sách giáo khoa Tin học 7 năm 2022 – 2023
PHIẾU GÓP Ý SÁCH GIÁO KHOA LỚP 7MÔN: TIN HỌC.
1. Sách: KNTT
Tên bàiTrang/dòngNội dung hiện tạiĐề nghị chỉnh sửaLí do đề xuấtChủ đề 1. Máy tính và cộng đồngHình minh họa 1 số các thiết bị máy tính bằng các hình vẽ màu đen.Thay bằng: Ảnh chụp các thiết bị máy tính thực tế đang được sử dụng.- Thẩm mỹ hơn- Học sinh dễ quan sát.- Sử dụng hình ảnh thật giúp HS nhận biết các thiết bị ngoài thực tế.
2. Sách Cánh Diều
Tên bàiTrang/dòngNội dung hiện tạiĐề nghị chỉnh sửaLí do đề xuấtChủ đề A. Máy tính và cộng đồng-Thứ tự bài 1,2 chưa hợp lý(Bài 1 học về TB vào-ra của máy tính cá nhân, bài 2 mới học về khái niệm TB vào-ra)- Nội dung kiến thức giới thiệu về TB vào-ra được chia quá nhỏ, không cần thiết- Có thể đổi thứ tự 2 bài 1 và 2.- Có thể gộp bài 1,2 thành 1 bài.- Hợp lý, khoa học về thứ tự và nội dung mạch kiến thức.- Giảm áp lực về số lượng bài trong 1 chủ đề
(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})
Phiếu góp ý sách giáo khoa Ngữ văn 7 năm 2022 – 2023
Mẫu 1
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 7MÔN: Ngữ Văn
1. Bộ Chân trời sáng tạo.

Tên bàiTrang/dòngNội dung hiện tạiĐề nghị chỉnh sửaLí do đề xuấtBài 2Tr 36-Tên gọi văn bản 2: Những tình huống hiểm nghèo.- Viết: Yêu cầu viết một sự việc có liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử.- Những tình huống nguy hiểm- Yêu cầu viết một sự việc, nhân vật đã được học- Từ hiểm nghèo thường nói về bệnh tật nhiều hơn là những tình huống trong cuộc sống.- Chủ đề 2 “Bài học cuộc sống” (Truyện ngụ ngôn) nên phần yêu cầu viết một sự việc có liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử là chưa phù hợp.Bài 4Tr 86Câu 1,3 Thực hành Tiếng ViệtNội dung câu hỏi 1,3 không thuộc phần Thực hành Tiếng ViệtNội dung câu hỏi 1,3 thuộc phân môn Làm VănBài 5Tr 107Thuật ngữYêu cầu cao đối với học sinh lớp 7
– Phần Tiếng Việt: Trong chương trình Ngữ Văn 7 không còn mảng văn học cổ, nhưng phần Tiếng Việt có phần về từ Hán Việt. Như vậy sẽ gây khó khăn cho học sinh trong quá trình tìm hiểu.
– Phần Tập làm văn đưa phần nghị luận văn học vào chương trình lớp 7 không mang tính vừa sức.
2. Bộ Cánh Diều: Văn bản nghị luận, kiến thức còn cao so với trình độ của học sinh trung bình, yếu.
3. Bộ kết nối tri thức: Các tác phẩm văn học hay, phù hợp với lứa tuổi học sinh lớp 7.
……, ngày….. tháng…. năm 2021
Trưởng nhóm
Mẫu 2
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …TRƯỜNG THCS……….CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 7(BỘ KẾT NỐI TRI THỨC Nhà xuất bản: NXBGDVN)MÔN: Ngữ văn
Họ và tên: ………………………..
Đơn vị công tác: Trường THCS …
Nội dung góp ý:
Tên bàiSGK Tập 1-2Trang/dòngNội dung hiện tạiĐề nghị chỉnh sửaLí do đề xuấtBài 1:Bầu trời tuổi thơTập 1Tr10, dòng 19Mở rộng thành phần chính và trạng ngữ của câu bằng cụm từDùng từ, cụm từ mở rộng thành phần câu:-Mở rộng thành phần chính của câu-Mở rộng thành phần trạng ngữ của câuNội dung hiện tại thiếu tính khái quát ( thiếu trường hợp dùng TỪ mở rộng câu )Bài 6:Bài học cuộc sống phần Tri thức Ngữ vănTập 2Tr5, dòng 12Tục ngữ thuộc loại sáng tác ngôn từ dân gian, là những câu ngắn gọn, nhịp nhàng…Tục ngữ thuộc loại sáng tác dân gian, là những câu nói ngắn gọn, nhịp nhàng…Nội dung hiện tại thiếu tính khái quát, không rõ ràng (“là những câu ngắn gọn”) dẫn đến khó hiểu, khó nhớ.Bài 6:Bài học cuộc sốngTập 2Tr5, dòng 16Thành ngữ là một loại cụm từ cố định, có nghĩa bóng bẩy…Thành ngữ là một loại cụm từ cố định, biểu thị một ý nghĩa hoàn chỉnh…Nội dung hiện tại sử dụng cách diễn đạt mơ hồ gây khó hiểu cho học sinh (có nghĩa bóng bẩy). Đây là khái niệm về thành ngữ nên cần nêu khái quát và dễ hiểu.
……, ngày….. tháng…. năm 2021
Người góp ý
Mẫu 3
Phụ lục 2PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 7MÔN: NGỮ VĂNSÁCH CÁNH DIỀU
NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH
(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})
Tên bàiTrang/dòngNội dung hiện tạiĐề nghị chỉnh sửaLí do đề xuấtBài 6- Truyện ngụ ngôn và tục ngữ Trang 3 Phần yêu cầu cần đat: Không có yêu cầu nào về thành ngữ Bổ sung yêu cầu nhận biết về đặc điểm thành ngữ, nội dung phân biệt tục ngữ, thành ngữ Học sinh có thể phân biệt tục ngữ, thành ngữ. Bài 9- Tùy bút và tản vănTrang 53, dòng 11, 15, 16, 17 Tùy bút và tản văn đều là các thể loại của kí- … là tiểu loại của kí(nếu đúng)- Khái niệm: Tản văn là loại văn xuôi, ngắn gọn, hàm súc có thể trữ tình, tự sự, nghị luận, miêu tả phong cảnh, khắc họa nhân vật.Khái niệm chưa thống nhất với 2 bộ sách hiện hành.Bài 10- VĂN BẢN THÔNG TIN Trang 75, dòng 7 Yêu cầu cần đạt: Nhận biết thuật ngữ và nghĩa của thuật ngữYêu cầu cần đạt: Nhận biết thuật ngữ và đặc điểm của thuật ngữ- Phần nội dung nêu khái niệm và đặc điểm thuật ngữ.- Chưa thống nhất yêu cầu cần đạt với 2 bộ sách hiện hành

Xem thêm  Dàn ý nghị luận xã hội về quan điểm: Cống hiến hết mình, hưởng thụ tối đa

Người góp ý
Phụ lục 2.PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 7MÔN: NGỮ VĂNSÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO
NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Tên bàiTrang/dòngNội dung hiện tạiĐề nghị chỉnh sửaLí do đề xuấtBài 1- Tiếng nói của vạn vật, phần hướng dẫn quy trình viếtTrang 26/dòng 26, 27, 28Viết đoạn văn khoảng 200 chữ Viết đoạn văn khoảng 100 chữ Qúa cao so với học sinh lớp 7 Bài 2 Bài học cuộc sống, phần sử dụng và thưởng thức những cách nói thú vị, hài hước trong khi nói và ngheTrang 52, dòng 26, 27, 28, 29, 30 Ví dụ chơi chữ – Sử dụng từ đồng âm khác nghĩaCho ví dụ khác Không thấy có từ đồng âm khác nghĩa.Bài 5 – Mùa thu về Trùng Khánh nghe hạt dẻ hát ( Y Phương), phần chú thíchTrang 108, dòng cuối nhái: hàng nhái… nhái: hàng giả, giả mạo tránh giải thích có từ nhái Bài 7- Trí tuệ dân gianTrang 28, dòng 4 bút sa gà chết – Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm.- Trẻ cậy cha, già cậy con bút sa gà chết là thành ngữ, không phải tục ngữ.

Người góp ý
Phụ lục 2.PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 7MÔN: NGỮ VĂNSÁCH KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG
NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Tên bàiTrang/dòngNội dung hiện tạiĐề nghị chỉnh sửaLí do đề xuấtBài 2 – Khúc nhạc tâm hồn Trang 43/dòng 10Gặp lá cơm nếp (Thanh Thảo) chú thích lá cơm nếp Học sinh không hiểu, biết về lá cơm nếp Bài 5 – Màu sắc trăm miền, phần thực hành tiếng ViệtTrang 116, dòng 15 Từ địa phương: Tía, Từ toàn dân: Bố Từ toàn dân: Cha Cả từ tía và bố đều là từ địa phương Bài 5- Màu sắc trăm miền, phần chú thíchTrang 108, dòng cuối Nhuy. Nhụy Sai vị trí dấu nặng Bài 5- Màu sắc trăm miền, Chuyện cơm hếnTrang 111, dòng 4 mướp đắng chú thích(khổ qua) Học sinh dễ hiểu Bài 6- Bài học cuộc sống, thực hành tiếng ViệtTrang 11, dòng 29 Thành ngữ chuyển núi dời sông Thay ví dụ khác – Thành ngữ có nghĩa lạ cho dù đúng trong trường hợp cấu trúc của thành ngữ có thể bị phá vỡ (… dời sông) đúng là lấp sông, lấp bể…- Là văn bản dịchBài 8 – Trải nghiệm để trưởng thành Trang 60, dòng 6, 7Con người và con đường. Đôi bạn này có chung một từ “con”.(Đoàn Công Lê Huy, Câu chuyện về con đường)Khi ông còn nhỏ, mẹ ông luôn nhìn cuộc đời này như một nơi đầy hiểm nguy. Bà vẫn hay nói với ông rằng để tồn tại, ông phải luôn đề phòng, phải luôn cảnh giác.( hoặc một ví dụ khác)Tính liên kết vẫn đảm bảo, chỉ ra được phép liên kết thế. Tuy nhiên, hai câu ở nội dung hiện tại, khi tách khỏi văn bản khó hiểu, không hay( xét về nghĩa), câu 1 là câu chưa đủ thành phần (xét về cấu trúc)
Người góp ý
Phiếu góp ý sách giáo khoa Âm nhạc 7 năm 2022 – 2023
1. SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG
Tên bàiTrang/dòngNội dung hiện tạiĐề nghị chỉnh sửaLí do đề xuấtMục 2Trang 6Chữ không đều đậm nhạtChỉnh đậm nhạtChữ chưa đồng bộBản nhạc bài: Tuổi đời mênh môngTrang 8Chữ không đều đậm nhạtChỉnh đậm nhạtChữ chưa đồng bộHát: Lí kéo chàiTrang 31Chú thíchBổ xung chú thích nghĩa từ” xịa”Bổ xung chú thích nghĩa từ” xịa”Nhạc cụTrang 35Luyện tậpChọn nội dung đơn giản hơnNặng kiến thức với HS cả 2 nội dung kèn phím và RecorderHát: Mùa xuân ơiTrang 38Chữ không đều đậm nhạtChỉnh đậm nhạtChữ chưa đồng bộLí thuyết âm nhạcTrang 42Dấu luyến để phần chú thíchĐưa vào nội dungĐưa vào nội dungLí thuyết âm nhạc: Một số kí hiệu, thuật ngữ về nhịp độ và sắc thái cường độTrang 48Một số kí hiệu, thuật ngữ về nhịp độ và sắc thái cường độĐể 1 nội dung thuật ngữ về nhịp độNặng kiến thứcNhạc cụTrang 49Luyện tập kèn phím và RecorderChọn nội dung đơn giản hơnNặng kiến thức với HS cả 2 nội dung kèn phím và RecorderLuyện tập bài đọc nhạcTrang 60Đọc nhạc 2 bèBỏ bèNặng kiến thứcNghe nhạc: Hè vềTrang 64Chữ không đều đậm nhạtChỉnh đậm nhạtChữ chưa đồng bộ
(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})
2. SÁCHCÁNH DIỀU
Tên bàiTrang/dòngNội dung hiện tạiĐề nghị chỉnh sửaLí do đề xuấtThường thức âm nhạcTrang 8 – 9Một số thể loại bài hát.Bổ sung thể loại ca khúc thiếu nhi, vui chơi.Chưa giới thiệu đầy đủ các thể loại bài hát.Thường thức âm nhạcTrang 14 -15Dân ca một số vùng miền.Bổ sung ví dụ tên một số bài dân ca ở mục 1,2.Thiếu dữ liệu thông tin.Lí thuyết âm nhạcTrang 20 – 21Kí hiệu để tăng trường độ nốt nhạc.Đưa vào nội dung.Đưa vào nội dung.Bài đọc nhạc số 6Trang 42 – 43Để hai bè.Để 1 bè.Nặng kiến thức.Lí thuyết âm nhạc: Một số thuật ngữ, kí hiệu về nhịp độ, sắc thái cường độTrang 48Một số kí hiệu, thuật ngữ về nhịp độ và sắc thái cường độ.Để 1 nội dung thuật ngữ về nhịp độ.Nặng kiến thức.Bài đọc nhạc số 8Trang 55 – 56Để hai bè.Để 1 bè.Nặng kiến thức.
3. SÁCHCHÂN TRỜI SÁNG TẠO
Tên bàiTrang/dòngNội dung hiện tạiĐề nghị chỉnh sửaLí do đề xuấtLí thuyết âm nhạc: Nhịp lấy đà.Trang 22Nhịp lấy đà là ô nhịp ở đầu bản nhạc không đủ số phách theo quy định của số chỉ nhịp.Nhịp lấy đà là ô nhịp đầu tiên trong bài hát hoặc bản nhạc không đủ số phách theo quy định của số chỉ nhịp.Nội dung khái niệm nhịp lấy đà chưa đầy đủ
Ngày 16 tháng 12 năm 2021NGƯỜI GÓP Ý
Phiếu góp ý sách giáo khoa Giáo dục thể chất 7 năm 2022 – 2023
* Sách Cánh Diều
Tên bàiTrang/dòngNội dung hiện tạiĐề nghị chỉnh sửaLí do đề xuất- Hình thức: Đảm bảo tính thẩm mĩ, hấp dẫn, thu hút người đọc. Hình ảnh đẹp, rõ nét.- Nội dung:+ Kiến thức: Phù hợp với đối tượng học sinh lớp 7. + Nội dung các bài rất chi tiết, hướng dẫn tỉ mỉ dễ cho người học tiếp thu.+ Nội dung từng bài đảm bảo đầy đủ 4 hoạt động: Mở đầu, bài mới, luyện tập và vận dụng giúp học sinh dễ dàng học tập và thực hành- Không
Phiếu góp ý sách giáo khoa Tiếng Anh 7 năm 2022 – 2023
Tên bàiTrang/dòngNội dung hiện tạiĐề nghị chỉnh sửaLí do đề xuấtUnit 2. HealthLesson 5. Skills 123 – 24- Hình thức: Đảm bảo tính thẩm mĩ; hấp dẫn thu hút người đọc.- Nội dung: Kiến thức phù hợp với đối tượng học sinh khối 7, nội dung chi tiết, hướng dẫn tỉ mỉ dễ cho người học tiếp thu.
Phiếu góp ý sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7 năm 2022 – 2023
* Sách Cánh Diều
Tên bàiTrang/dòngNội dung hiện tạiĐề nghị chỉnh sửaLí do đề xuấtChủ đề 2: Em đang trưởng thành18- Thiếu hình ảnh minh họa- Nên cho thêm hình ảnh minh họaSinh hoạt dưới cờ- Nên cho thêm hình ảnh minh họa Sinh hoạt dưới cờ để cho hs hình dung dễ dàng hơn.
Phiếu góp ý sách giáo khoa Công nghệ 7 năm 2022 – 2023
* Sách: KNTT
Tên bàiTrang/dòngNội dung hiện tạiĐề nghị chỉnh sửaLí do đề xuấtBài 1.Giới thiệu về trồng trọtTừ trang 8Phông chữ không đồng đềuĐưa về cùng phông chữĐảm bảo tính thẩm mỹ.
Phiếu góp ý sách giáo khoa Mĩ thuật 7 năm 2022 – 2023
* Sách Cánh Diều
Tên bàiTrang/dòngNội dung hiện tạiĐề nghị chỉnh sửaLí do đề xuấtBài 6: Tìm hiểu nghệ thuật tạo hình trung đại thế giới24- Hình ảnh minh họa hơi nhỏ- Tranh minh họa của nghệ thuật phương Đông còn ít.- Hình ảnh minh họa cần to hơn- Thêm tranh minh họa của nghệ thuật phương Đông- Làm cho bài học sinh động hơn.
Phiếu góp ý sách giáo khoa Khoa học tự nhiên 7 năm 2022 – 2023
* Sách: Cánh diều
Tên bàiTrang/dòngNội dung hiện tạiĐề nghị chỉnh sửaLí do đề xuấtChủ đề 1: Nguyên tử. Nguyên tố hóa họcTrang 10Nội dung bài chi tiết, hướng dẫn tỉ mỉ, dễ cho người học tiếp thuHình thức trình bày chưa mang tính thống nhất giữa các trang.Nên để phần kiến thức bên lề trái thống nhất giữa các trangĐể đảm bảo tính thống nhất giữa các trang.
Phiếu góp ý Tài liệu Giáo dục địa phương lớp 7
TRƯỜNG THCS……..
TỔNG HỢP Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO TÀI LIỆU GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG LỚP 7 TRONG CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018
(Kèm theo Công văn số /PGD&ĐT, ngày /12/2021 của Phòng GD&ĐT…..)

Xem thêm  Lương Cường là ai? Con đường binh nghiệp của Đại tướng Lương Cường

Phần Số tiết/phần BàiNội dung góp ýMục tiêu bài dạyNội dung kiến thứcHình ảnhCâu hỏi bài tậpPhù hợpChưa phù hợp, (ghi rõ nội dung chỉnh sửa)Phù hợpChưa phù hợp, (ghi rõ nội dung chỉnh sửa)Phù hợpChưa phù hợp, (ghi rõ nội dung chỉnh sửa)Phù hợpChưa phù hợp,(ghi rõ nội dung chỉnh sửa)Mỹ thuật03Bài: 21xxxxBài:25xxxx

Những ý kiến góp ý khác: Không
HIỆU TRƯỞNG(ký, đóng dấu)

[rule_2_plain]

#Phiếu #góp #sách #giáo #khoa #lớp #Các #môn #Mẫu #phiếu #góp #SGK #lớp #năm

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 7 (Các môn) Mẫu phiếu góp ý SGK lớp 7 năm 2022 – 2023❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 7 (Các môn) Mẫu phiếu góp ý SGK lớp 7 năm 2022 – 2023” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 7 (Các môn) Mẫu phiếu góp ý SGK lớp 7 năm 2022 – 2023 [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 7 (Các môn) Mẫu phiếu góp ý SGK lớp 7 năm 2022 – 2023” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-08-05 12:08:53. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Blog

Lời bài hát Điều anh luôn giữ kín trong tim – RPT MCK x Tlinh & 2pillz

Published

on

Sau thành công của các ca khúc Tây Tơ, Chạm khẽ tim anh một chút thôi, Không cần cố gắng, Báu vật, mới đây 2 rapper đình đám của chương trình Rap Việt MCK và bạn gái T Linh vừa cho ra mắt ca khúc mới mang tên Điều anh luôn giữ trong tim. . Bài hát được thực hiện trên bản demo dựa trên bản hit We Now của Sơn Tùng M-TP. Ăn ngon miệng nhé.

1. MV Điều anh luôn giữ trong tim

2. Lời bài hát Điều Bạn Luôn Giữ Trong Trái Tim

Tlin:

Trái tim anh luôn giấu trong tim, em yêu anh đôi mắt mờ.

️ Anh luôn giữ trong lòng, em yêu anh và khóc đâu đây

️Tôi luôn giữ nó trong lòng, ngày mai trời sẽ nắng, gió và sương mù.

Có ai quan tâm đến tôi không?

Tôi luôn giữ nó trong tim

Tôi sẽ luôn giữ bí mật này trong trái tim mình

Tôi sẽ luôn giữ bí mật này trong trái tim mình

Ai đó sẽ chăm sóc bạn

Tôi không muốn yêu một ai đó nhưng phải bắt họ theo tôi đến hết cuộc đời

Tôi chỉ muốn yêu một người trân trọng từng khoảnh khắc mà tôi có

Tất nhiên, không ai muốn chia đôi đường

Nhưng tương lai thật khó đoán trước

Tôi không chắc chắn về bất cứ điều gì nhưng tôi tin rằng mọi thứ sẽ ổn thôi

Tôi không muốn yêu một người chỉ có niềm vui, không có cay đắng và nỗi buồn trong cuộc sống

Xem thêm  Cách kéo thả file vào Taskbar Windows 11

Tôi chỉ muốn yêu một người yêu cả những ngày nắng và bầu trời xám xịt

Tôi vẫn muốn là người cuối cùng nhưng nếu không phải là người cuối cùng, tôi sẽ tiếp tục bước đi và giữ nó trong tim

Mang cho tôi những gì tôi luôn giữ x3

️Tôi sẽ luôn giữ nó trong tim, tôi sẽ luôn yêu bạn

Tình yêu em luôn giữ trong tim, nếu mai xa

Tôi luôn giữ nó trong tim, miễn là bạn vẫn là tôi

Ai đó sẽ đến yêu bạn

MCK:

Shawty sẽ xuống phố, mặc quần áo đẹp và nở một nụ cười thật tươi (tươi tắn)

Tôi bước đi với tốc độ ánh sáng, bất chấp mọi nỗi buồn, hãy để niềm vui lên ngôi (upnnn)

Shawty Tôi vẫn không thể tin rằng đây là sự thật

Đừng quan tâm, được và mất

Em mang đến cho anh những gì ngọt ngào nhất, em yêu

Mặt em những ngày nắng, tâm hồn em những ngày mưa (này)

Và nếu bạn cảm thấy buồn chán, nước mắt của bạn có thể rơi

Yea tôi biết bạn là một người kỳ dị (freakyyy)

Baby girl bạn thích gì? (Nói đi)

Gucci? Dior? Hay Dickies?

Để tôi vẫn cưa

Tôi sẽ luôn giữ nó trong trái tim của tôi, tôi sẽ luôn yêu bạn

Tình yêu em luôn giữ trong tim, nếu mai xa

Tôi luôn giữ nó trong tim, miễn là bạn vẫn là tôi

Điều bạn luôn giữ trong tim, yeahh

Xem thêm  Game thủ Halo Infinite phát cuồng vì mũ tai mèo, nhưng chỉ có một cách để sở hữu nó

Trái tim em luôn cất giấu trong tim, dù nắng, gió, mưa.

Có ai quan tâm đến tôi không?

MV Điều anh luôn giữ trong lòng được quay rất thú vị với những bức ảnh ghép diễn ra trên đường phố Hà Nội. Ca khúc với giai điệu ngọt ngào của T Linh đã nhanh chóng ghi điểm với khán giả. Những khoảnh khắc thân thiết của cặp đôi MCK và T Linh trong MV cũng khiến người hâm mộ vô cùng ghen tị. Ngay sau khi ra mắt ca khúc đã nhận được hàng nghìn bình luận tích cực của khán giả. Cùng DaiLyWiki VN thưởng thức MV và lời bài hát Điều anh luôn canh cánh trong lòng để ủng hộ MCK và T Linh nhé.

Trên đây, DaiLyWiki VN đã gửi đến độc giả lời bài hát Điều anh luôn cất giữ trong lòng. Mời các bạn nghe các bài hát khác trên chuyên mục Lời bài hát trong mục Tài liệu của DaiLyWiki VN.

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Lời bài hát Điều anh luôn giữ kín trong tim – RPT MCK x Tlinh & 2pillz❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Lời bài hát Điều anh luôn giữ kín trong tim – RPT MCK x Tlinh & 2pillz” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Lời bài hát Điều anh luôn giữ kín trong tim – RPT MCK x Tlinh & 2pillz [ ❤️️❤️️ ]”.

Xem thêm  Maika là ai? Điều đặc biệt về Maika chưa ai biết

Bài viết về “Lời bài hát Điều anh luôn giữ kín trong tim – RPT MCK x Tlinh & 2pillz” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-08-12 00:00:48. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Blog

Cách giải phóng bộ nhớ iPhone mà không cần xoá gì cả

Published

on

Dùng lâu đầy bộ nhớ là bình thường, máy sẽ có dấu hiệu nặng hơn. Giải phóng bộ nhớ trên iPhone để máy có nhiều không gian lưu trữ hơn, chạy mượt mà hơn.

Và đây là mẹo giải phóng bộ nhớ iPhone mà không cần xóa bất kỳ thứ gì:

Bước 1: Kiểm tra bộ nhớ khả dụng.

Bước 2: Tải ứng dụng nặng hơn bộ nhớ khả dụng> OK.

Tải ứng dụng nặng hơn bộ nhớ khả dụng> ok”/></p>
<p><strong>Bước 3:</strong> Kiểm tra lại bộ nhớ khả dụng đã tăng lên đáng kể.</p>
<p><img class=

Nguyên lý của việc này là khi iPhone hết bộ nhớ, bạn tải một lượng lớn dữ liệu về máy, buộc iOS phải dọn dẹp bộ nhớ đệm, các tập tin rác (Những thứ ngốn nhiều bộ nhớ).

Lưu ý: Trong trường hợp bạn nhấn “ĐƯỢC RỒI” mà trí nhớ không cải thiện thì bạn làm tương tự vài lần nữa, mỗi lần bấm “ĐƯỢC RỒI”bạn tắt máy và khởi động lại.

Vậy là xong thao tác để giải phóng bộ nhớ iPhone mà không cần xóa bất cứ thứ gì. Chúc may mắn.

Xem thêm:

>>> 7 thủ thuật đơn giản giúp tăng tốc iPhone cũ sau khi nâng cấp lên iOS 10.

>>> Bộ nhớ khả dụng trên iPhone SE.

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Cách giải phóng bộ nhớ iPhone mà không cần xoá gì cả❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Cách giải phóng bộ nhớ iPhone mà không cần xoá gì cả” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Cách giải phóng bộ nhớ iPhone mà không cần xoá gì cả [ ❤️️❤️️ ]”.

Xem thêm  Game thủ Halo Infinite phát cuồng vì mũ tai mèo, nhưng chỉ có một cách để sở hữu nó

Bài viết về “Cách giải phóng bộ nhớ iPhone mà không cần xoá gì cả” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-08-11 23:58:42. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Blog

3 cách làm sữa hạt không cần máy làm sữa hạt chuyên dụng

Published

on

Thời gian gần đây, phong trào làm sữa hạt tại nhà ngày càng trở nên phổ biến với đông đảo chị em bởi vừa dễ làm, vừa thơm ngon mà vẫn đảm bảo đủ thành phần dinh dưỡng. Để làm sữa hạt, ngoài việc sử dụng máy làm sữa hạt chuyên dụng, bạn có thể thử một số loại máy có sẵn trong gia đình đó. Vì thế Làm sữa hạt không cần dùng máy chuyên dụng thế nào? Hãy theo dõi bài viết dưới đây của DaiLyWiki để tìm ra câu trả lời nhé!

Sữa hạt là gì? Tác dụng của sữa hạt

Đúng như tên gọi, sữa hạt là loại sữa được làm từ nhiều loại hạt khác nhau trong tự nhiên. Sữa hạt được chia thành hai nhóm khác nhau dựa trên thành phần dinh dưỡng:

 • Sữa hạt chứa nhiều chất đạm và chất béo: Sữa được làm từ các loại hạt như hạnh nhân, hạt phỉ, óc chó, đậu phộng, đậu nành, các loại đậu khác, …
 • Sữa ngũ cốc: Sữa làm từ các loại ngũ cốc như yến mạch, gạo lứt, ngô, khoai lang, v.v.

Dinh dưỡng từ sữa hạt hoàn toàn tương tự như khi bạn ăn trực tiếp các loại hạt và ngũ cốc, không hề bị suy giảm hay biến chất. Sữa hạt rất thích hợp cho những người ăn chay hoặc những người đang muốn giảm cân vì sữa có nhiều chất dinh dưỡng nhưng không có cholesterol, lactose và casein.

Tại sao sử dụng sữa hạt? Sữa hạt rất giàu vitamin A, B, C, E, khoáng chất và axit béo tốt, là nguồn dinh dưỡng dồi dào cung cấp năng lượng, giúp cơ thể tràn đầy năng lượng, tác động tốt đến sự phát triển toàn diện của cơ thể. . bọn trẻ. Mỗi loại hạt, mỗi loại hạt riêng biệt còn có những công dụng đặc biệt khác đối với sức khỏe và sắc đẹp của người dùng. Ví dụ: Quả óc chó có khả năng chống oxy hóa, giảm viêm nhiễm, tăng sức đề kháng, hỗ trợ hoạt động tốt của não bộ, giàu Omega-3; Gạo lứt có chức năng nâng cao hệ miễn dịch, thanh lọc gan, cải thiện tiêu hóa, ngăn ngừa các bệnh tim mạch tốt; …

Cách làm sữa hạt không cần máy làm sữa hạt chuyên dụng

Vì sữa hạt có nhiều công dụng tốt nên nhiều bà nội trợ muốn nghiên cứu và tự làm loại sữa này tại nhà cho cả nhà để đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, không chất bảo quản, không chất bảo quản. phụ gia hoặc hóa chất.

Để làm sữa hạt tại nhà, bạn có thể mua các loại máy làm sữa hạt chuyên dụng như máy làm sữa hạt đa năng Mishio MK160, máy làm sữa hạt Elmich Ble 1850,… Ngoài ra, bạn có thể thử tham khảo thêm 3 cách làm sữa hạt không đường nhé. máy pha sữa chuyên dụng bên dưới.

>> Có thể bạn quan tâm:

 • [Review] Nên mua máy làm sữa hạt loại nào?
 • Cách sử dụng máy làm sữa hạt Mishio và những lưu ý khi sử dụng máy

Làm sữa hạt bằng máy ép trái cây chậm

Làm sữa hạt bằng máy ép trái cây chậm

Máy ép trái cây chậm hoạt động dưới áp lực của trục vít đặc biệt và động cơ giảm tốc nên tốc độ chỉ khoảng 45-85 vòng / phút. Trong khi đó, trục vít của máy ép trái cây chậm sẽ nghiền nát các loại trái cây và rau củ được thêm vào một cách từ từ, các nguyên liệu được đẩy vào bộ lọc mà không tạo ra bất kỳ lực ma sát hay lực ly tâm nào với nước ép, do đó, tiếng ồn phát ra cũng không đáng kể.

Xem thêm  Đô Mỹ Trúc là ai? Màn ‘bóc phốt tình cũ’ Ngô Diệc Phàm chấn động CBIZ

Khi đó, một thiết bị tách rác sẽ làm công việc đẩy cặn và nước ra ngoài qua hai đầu ra riêng biệt. Phương pháp ép chậm này giúp rau củ quả được ép kỹ, cho ra thành phẩm đặc hơn, cô đặc hơn, không bị mất nước và đặc biệt là giữ được chất dinh dưỡng ban đầu tốt hơn.

>> Đọc thêm: Top 5 máy ép trái cây tốc độ chậm giá rẻ tốt nhất hiện nay

Chuẩn bị nguyên liệu:

 • Loại ngũ cốc bạn muốn làm sữa (quả óc chó, đậu nành, ngô, gạo lứt, v.v.)
 • Đường (pha theo độ ngọt bạn muốn)
 • Túi lọc, rây lọc hoặc khăn xô
 • Máy ép trái cây chậm

Trình diễn:

Bước 1: Bạn chọn những hạt xấu, mốc, hư hỏng rồi ngâm hạt đã chuẩn bị vào nước ấm vài tiếng cho nở mềm (cân đối thời gian tùy loại hạt).

Bước 2: Sau khi ngâm xong, bạn đổ hạt và nước ấm vào máy ép chậm như khi ép trái cây, khởi động máy. Máy sẽ nghiền hạt với nước lọc để tạo thành sữa.

Bước 3: Bản thân máy ép trái cây chậm đã có khả năng lọc cặn rất tốt, tuy nhiên nếu cẩn thận hơn, bạn có thể dùng túi lọc, khăn xô hoặc rây có lỗ nhỏ để lọc lại cặn.

Máy ép trái cây chậm có cơ chế tách cặn ra khỏi nước có sẵn

Vậy là đã hoàn thành xong cách làm sữa hạt rồi! Sữa hạt không cần đun, bạn có thể dùng trực tiếp. Nếu bạn muốn uống nóng hoặc để thanh trùng sữa, bạn có thể đun trên lửa nhỏ, để lửa nhỏ trong 10 đến 15 phút.

Làm sữa hạt bằng máy xay sinh tố

Máy xay là dụng cụ nhà bếp quen thuộc của nhiều gia đình, dùng để xay, nghiền, xay nhuyễn thực phẩm khi cần thiết.

Máy xay có 2 chức năng xay là xay khô và xay ướt, có cấu tạo đơn giản gồm thân máy và 1 – 2 cối xay. Cối có thể tích nhỏ hơn dùng để xay khô, cối lớn hơn (thể tích 1-2 lít) dùng để xay sinh tố.

Nguyên lý hoạt động của máy xay sinh tố khá đơn giản. Khi có điện, mô tơ quay sẽ truyền chuyển động đến lưỡi dao để cắt, nghiền thực phẩm với lực lớn. Trong quá trình hoạt động, để thực phẩm được xay nhuyễn đều, lưỡi dao sẽ liên tục đảo thực phẩm nhờ cấu tạo của nó.

Làm sữa hạt bằng máy xay sinh tố

Chuẩn bị nguyên liệu:

 • Loại ngũ cốc bạn muốn làm sữa (quả óc chó, đậu nành, ngô, gạo lứt, v.v.)
 • Đường (pha theo độ ngọt bạn muốn)
 • Túi lọc, rây lọc hoặc khăn xô
 • Máy xay

Trình diễn:

Làm sữa đậu nành bằng máy xay sinh tố

Bước 1: Bạn chọn những hạt không đạt tiêu chuẩn, bị mốc, hư hỏng, loại bỏ hạt rồi ngâm với nước ấm khoảng 6 tiếng (tùy loại hạt mà cân đối thời gian) để hạt nở ra và có độ mềm vừa phải.

Xem thêm  Kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bước 2: Sau đó, bạn cho hạt chia và một chút nước vào máy xay, xay cho đến khi hạt nhuyễn. Lưu ý, bạn nên cân đối lượng hạt trong mỗi lần xay, nếu nhiều quá có thể chia làm hai, ba lần.

Bước 3: Bạn dùng khăn xô hoặc túi lọc để lọc bỏ bã đậu, bạn có thể thực hiện bước này 2 lần để đảm bảo lọc bỏ bã đậu.

Bước 4: Sữa hạt có thể dùng ngay mà không cần hâm nóng, nhưng nếu muốn uống nóng hoặc tiệt trùng, bạn có thể cho sữa vào nồi, bật bếp đun nhỏ lửa cho sữa sôi từ từ, tránh trào ra bếp hoặc để lại. mùi hôi.

Sữa sôi khoảng 10-15 phút thì tắt bếp, lúc này món sữa hạt của bạn đã hoàn thành. Nếu muốn uống ngọt, bạn cho thêm đường vào sữa, tùy theo khẩu vị của mỗi người để cân bằng rồi thưởng thức.

Làm sữa hạt bằng máy làm sữa đậu nành

Làm sữa hạt bằng máy làm sữa đậu nành

Máy làm sữa đậu nành là thiết bị nhà bếp được thiết kế nhằm tự động hóa quy trình làm sữa đậu nành, thay thế dần phương pháp thủ công, từ đó tiết kiệm thời gian và công sức cho người sử dụng.

Hầu hết các loại máy làm sữa đậu nành đều có chức năng làm một số loại sữa hạt khác như sữa gạo lứt, sữa ngô nên bạn có thể sử dụng máy này để chế biến. Quá trình này tương tự như được sử dụng để làm sữa đậu nành.

>> Tìm hiểu: Máy làm sữa đậu nành của thương hiệu nào tốt?

Chuẩn bị nguyên liệu:

 • Loại ngũ cốc bạn muốn làm sữa (quả óc chó, đậu nành, ngô, gạo lứt, v.v.)
 • Đường (pha theo độ ngọt bạn muốn)
 • Máy làm sữa đậu nành

Trình diễn:

Bước 1: Tiến hành chọn những hạt bị mốc, hư hỏng rồi ngâm những hạt còn lại trong nước ấm khoảng 6 tiếng (tùy loại hạt mà cân đối thời gian) để hạt nở ra, cho sữa thơm ngon hơn.

Bước 2: Bạn cho nước và hạt đã ngâm vào máy, lắp chặt cối xay, cắm điện và chọn chế độ nấu phù hợp.

Bước 3: Bạn chỉ cần nhấn nút “Start” và đợi máy thực hiện tác vụ. Sau khi nấu sữa xong, bạn rút nguồn điện rồi đổ sữa ra ngoài để nguội, nếu muốn uống ngay bạn có thể cho thêm đường để sữa ngọt hơn.

Ghi chú: Không thêm nước hoặc các thành phần khác trong khi máy đang hoạt động.

Một số lưu ý khi bảo quản sữa hạt tự làm

Một số lưu ý khi bảo quản sữa hạt tự làm

Sữa hạt tự làm không có chất kết dính, không chất bảo quản nên không để được lâu và rất dễ hỏng. Bạn cần lưu ý một số vấn đề để sử dụng sữa hạt hiệu quả:

 • Sữa thơm ngon và bổ dưỡng nhất khi uống ngay trong ngày.
 • Sữa nóng không nên đậy nắp, ủ trong hộp, bình kín vì sẽ khiến sữa bị bí và nhanh hỏng.
 • Nếu không dùng hết ngay mà muốn bảo quản trong tủ lạnh thì phải để sữa nguội hẳn rồi mới cho sữa vào.
 • Sữa không đường có thể bảo quản ở nhiệt độ 3 đến 5 độ C trong 3 ngày, riêng các loại hạt như hạnh nhân, óc chó, hạt điều thì chỉ bảo quản được từ 1 – 2 ngày. Ở nhiệt độ phòng bình thường, sữa để quá 3 giờ sẽ bị hỏng.
 • Nếu sữa đang được bảo quản trong tủ lạnh, khi đổ ra ngoài, bạn nên nhanh chóng cho phần sữa còn lại vào tủ lạnh để sữa không bị hư.
 • Có thể hâm nóng lại sữa nhưng nên uống ngay, không nên để trong tủ lạnh vì sữa sẽ hư, không uống được nữa.
Xem thêm  Dàn ý nghị luận xã hội về quan điểm: Cống hiến hết mình, hưởng thụ tối đa

>> Để biết thêm thông tin: Mẹo bảo quản hạt điều tươi và khô tại nhà không bị mốc

Mong rằng những chia sẻ trên đây của chúng tôi sẽ giúp ích được cho các chị em nội trợ trong việc đổi mới bữa cơm gia đình!

DaiLyWiki – Địa chỉ mua sắm trực tuyến uy tín, với hơn 12 năm kinh nghiệm, cung cấp các sản phẩm phục vụ cuộc sống hàng ngày của mọi gia đình với chất lượng đảm bảo, giá cả hợp lý, dịch vụ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp. Truy cập website hoặc liên hệ hotline để đặt mua máy làm sữa hạt, máy làm sữa đậu nành, máy xay sinh tố, máy ép trái cây chậm ngay bạn nhé!

Mua sắm trực tuyến

Tại Hà Nội:

56 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Điện thoại: 024.3568.6699

Trong thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh:

716-718 Điện Biên Phủ, P.10, Q.10

Điện thoại: 028.3833.6666

303 Hùng Vương, P.9, Q.5

Điện thoại: 028.3833.6666

>> Các bài viết tham khảo:

 • Cách làm sữa hoa cúc cực dễ bằng máy xay sinh tố
 • Uống sữa đậu nành mỗi ngày có tốt cho sức khỏe không?
 • Cách làm sữa hạt sen cho bé ngủ ngon và tăng cân đều
 • Hướng dẫn cách làm sữa ngô bằng máy làm sữa đậu nành siêu đơn giản
 • Cách làm sữa đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ thơm ngon giải nhiệt mùa hè

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “3 cách làm sữa hạt không cần máy làm sữa hạt chuyên dụng❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “3 cách làm sữa hạt không cần máy làm sữa hạt chuyên dụng” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “3 cách làm sữa hạt không cần máy làm sữa hạt chuyên dụng [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “3 cách làm sữa hạt không cần máy làm sữa hạt chuyên dụng” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-08-11 23:57:43. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Trending