Connect with us

Blog

Phân tích tác phẩm Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

Published

on

Phân tích tác phẩm Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

[rule_3_plain]

Bài văn mẫu Phân tích tác phẩm Tinh thần yêu nước của nhân dân ta dưới đây giúp các em học sinh cảm nhận được tác phẩm Tinh thần yêu nước của nhân dân ta là một bài văn mẫu về lập luận, bố cục và dẫn chứng của thân bài. văn bản lập luận. Hồ Chủ tịch đã nêu rõ tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam là một truyền thống quý báu đáng gìn giữ muôn đời. Chúng tôi mời bạn cùng tham gia! Ngoài ra, để làm phong phú thêm vốn kiến ​​thức của mình, các em có thể tham khảo thêm bài giảng Tinh thần yêu nước của nhân dân ta.

1. Sơ đồ tóm tắt gợi ý

2. Đề cương chi tiết

một. Khai mạc:

– Giới thiệu khái quát về tác giả Hồ Chí Minh.

– Giới thiệu khái quát về tác phẩm Tinh thần yêu nước của nhân dân ta.

b. Nội dung bài đăng:

* Nhận xét chung về lòng yêu nước

– Nhân dân ta có một trái tim nhiệt huyết, yêu nghề, chân thành và luôn sục sôi.

– Tinh thần yêu nước ấy tạo thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, lướt qua mọi hiểm nguy, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả bọn giặc cướp nước.

=> Gợi sức mạnh và tinh thần yêu nước mãnh liệt.

* Những biểu hiện của lòng yêu nước

Trong lịch sử, đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại thể hiện tinh thần yêu nước của nhân dân ta: Bà Trưng, ​​Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung, v.v.

– Lòng yêu nước của nhân dân ta ngày nay:

Từ cụ già tóc bạc đến các cháu thiếu nhi… ai cũng hăng hái yêu nước, căm thù giặc.
Chiến sĩ mặt trận phải nhịn đói mấy ngày liền bám trụ tiêu diệt địch.
Công chức ở hậu phương nhịn ăn để tiếp sức cho bộ đội.
Những người phụ nữ khuyên chồng đi lính, nhưng họ tình nguyện giúp đỡ việc vận chuyển.
Nam nữ nông dân và công nhân đều hăng hái tăng gia sản xuất.
Đồng bào là địa chủ hiến ruộng cho Chính phủ….

Tất cả những việc làm này đều xuất phát từ lòng yêu nước.

* Nhiệm vụ của nhân dân

– Ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho lòng yêu nước của mọi người được thực hành trong công việc yêu nước và công việc kháng chiến.

=> Cần thể hiện lòng yêu nước bằng những việc làm cụ thể.

c. Chấm dứt:

– Đánh giá về giá trị nội dung và nghệ thuật của tác phẩm.

3. Bài văn mẫu

Đề bài: Viết bài văn phân tích tác phẩm Tinh thần yêu nước của nhân dân ta.

Gợi ý cho bài tập về nhà:

3.1. Bài văn mẫu số 1

Dân tộc Việt Nam giàu truyền thống yêu nước. Điều đó đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh chứng minh qua tác phẩm “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta”.

Bài viết được trích từ Báo cáo chính trị tại Đại hội II, tháng 2 năm 1951 của Đảng Lao động Việt Nam.

Đầu tiên về nội dung, bài báo nêu quan điểm cơ bản: “Nhân dân ta có tinh thần yêu nước nồng nàn. Đó là truyền thống quý báu của chúng tôi. Mỗi khi đất nước bị xâm lược, tinh thần đó càng được phát huy mạnh mẽ ”. Tiếp đó, Hồ Chủ tịch đã dùng động từ mạnh: “lướt qua, dìm hàng” kết hợp với hình ảnh so sánh “lòng yêu nước như làn sóng mạnh” càng thể hiện sức mạnh của lòng yêu nước. .

Xem thêm  Xuất hiện video chứng minh iPhone 13 không mất Face ID khi thay màn hình bởi bên thứ ba

Tiếp theo, Bác đã chứng minh luận điểm trên bằng những ví dụ cụ thể từ xưa đến nay. Bề dày truyền thống yêu nước được thể hiện qua các triều đại Bà Trưng, ​​Bà Triệu, Lê Lợi, Quang Trung,… là những vị anh hùng của dân tộc. Đó đều là những tấm gương mà người dân Việt Nam nào cũng biết nên tính thuyết phục cao. Tiếp tục cho đến nay, Hồ Chí Minh tập trung chứng minh tinh thần yêu nước của nhân dân trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bằng hàng loạt tấm gương. Câu chuyện “Đồng bào ta hôm nay cũng đáng tuổi cha ông ta ngày xưa” thể hiện sự tài tình của người viết. Những dẫn chứng Bác đưa ra rất thuyết phục: “Từ cụ già tóc bạc đến trẻ nhỏ, từ kiều bào đến đồng bào vùng tạm chiếm, từ đồng bào miền ngược đến đồng bào miền xuôi, ai cũng say mê yêu nước, căm thù giặc. kẻ thù “. Với phép tu từ liệt kê, kết hợp với mô hình liên kết” từ … đến “, Bác Hồ khẳng định lòng yêu nước luôn tồn tại trong mọi tầng lớp, lứa tuổi, tầng lớp …

Đoạn cuối, Bác đề ra nhiệm vụ của dân tộc Việt Nam. Qua những hình ảnh so sánh: “Lòng yêu nước như những thứ quý giá. Có khi trưng bày trong tủ kính, trong lọ pha lê, có thể nhìn thấy rõ. Nhưng đôi khi nó lại được giấu trong rương, trong rương “. Bác đã làm cho lòng yêu nước vốn tưởng như trừu tượng nay trở thành hiện thực. Và từ đó, Bác yêu cầu mỗi người dân Việt Nam phải” làm ra những báu vật ẩn giấu đó để trưng bày. Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của mọi người trở nên thiết thực trong công việc yêu nước và công việc kháng chiến. Nói một cách đơn giản, nhiệm vụ của mỗi người là giữ gìn và phát huy tinh thần yêu nước đó bằng những hành động cụ thể.

Thế hệ trẻ ngày nay đã phát huy tinh thần yêu nước đó bằng những hành động cụ thể. Nhiều bạn trẻ tài năng với những phát minh khoa học được thế giới công nhận mong muốn được trở về Việt Nam để xây dựng sự nghiệp. Nhiều sinh viên vừa ra trường tình nguyện trở về quê hương – miền núi xa xôi… Nhưng bên cạnh đó vẫn còn một bộ phận quên đi cội nguồn. Họ rời bỏ quê hương hoặc thậm chí tìm cách phá hoại đất nước (tiết lộ bí mật quốc gia, chảy máu chất xám, v.v.). Đó là những hành vi đáng lên án, cần phải tránh.

Như vậy, bài Tinh thần yêu nước của nhân dân ta đã cho người đọc thấy được tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam. Đó là một truyền thống tốt đẹp đã được chứng minh trong quá khứ cũng như hiện tại.

Xem thêm  https://mobitool.net/nhung-qua-tang-valentine-y-nghia-va-lang-man-cho-nguoi-yeu.html

3.2. Bài văn mẫu số 2

Hồ Chí Minh không chỉ là một nhà cách mạng, mà còn là một nhà văn, nhà thơ. Những tác phẩm của Bác đã để lại những giá trị to lớn cả về nội dung và nghệ thuật. Trong đó có bài “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta”.

“Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” được trích trong “Báo cáo chính trị” của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội II, tháng 2 năm 1951 của Đảng Lao động Việt Nam. Qua đoạn trích này, tác giả đã làm sáng tỏ một chân lý: “Nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn. Đó là một trong những truyền thống quý giá của chúng tôi “

Mở đầu bài, Bác đã nhận xét chung về lòng yêu nước. Nhân dân ta có một trái tim nhiệt huyết, yêu nghề, chân thành và luôn sục sôi. Việc sử dụng động từ mạnh “hớt hải, dìm hàng” kết hợp với phép so sánh “lòng yêu nước” với “làn sóng” thể hiện sức mạnh và tinh thần yêu nước mãnh liệt.

Tiếp đó, Bác tập trung thể hiện truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam từ xưa đến nay. Trong lịch sử đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại thể hiện tinh thần yêu nước của nhân dân ta: Bà Trưng, ​​Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung … Mỗi nhân vật lịch sử đều gắn với những chiến công đáng kể. trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Điều đó làm cho bài báo trở nên thuyết phục hơn.

Tác giả Hồ Chí Minh nhấn mạnh lòng yêu nước trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm vì nó được thể hiện một cách mạnh mẽ và cụ thể nhất. Bác Hồ xuất phát từ đặc điểm lịch sử của dân tộc luôn phải đối mặt với các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm nên rất cần lòng yêu nước và tinh thần xả thân vì nước. Thực tế cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang diễn ra ác liệt, đòi hỏi phải phát huy cao độ tinh thần thi đua ái quốc của toàn dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiệt liệt biểu dương những tấm gương sáng ngời nghĩa tình. quốc gia. Đó là những tấm gương yêu nước sáng ngời của các anh hùng dân tộc nổi tiếng: “Trong lịch sử nước ta đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại, minh chứng cho tinh thần yêu nước của nhân dân ta. Chúng ta có quyền tự hào về những trang lịch sử vẻ vang của các thời đại Bà Trưng, ​​Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung … Chúng ta phải ghi nhớ công lao của các anh hùng dân tộc, của các ông. tiêu biểu cho một dân tộc anh hùng “. Nhưng không chỉ trong quá khứ mà cả hiện tại:” Đồng bào ta hôm nay cũng xứng với tổ tiên năm xưa. Từ người già tóc bạc đến trẻ nhỏ, từ kiều bào đến đồng bào ở tạm. vùng bị chiếm đóng, từ đồng bào miền xuôi đến miền xuôi ai cũng say mê yêu nước, căm thù giặc Tổ quốc chiến tranh Từ những người lính ngoài mặt trận đói khổ mấy ngày bám giặc diệt giặc, đến những người dân công trong cuộc. hậu phương ai nhịn ăn nuôi quân, từ những người phụ nữ khuyên chồng con đi bộ đội mà ở bên Phong giúp đưa đón, đến những bà mẹ chiến sĩ chăm sóc bộ đội như con đẻ của mình Từ những người đàn ông, phụ nữ. công nhân, nông dân thi đua tăng gia sản xuất, không quản ngại gian khổ để giúp đỡ một bộ phận trong kháng chiến, giúp đồng bào có ruộng đất cho Chính phủ… ”Những nghĩa cử cao đẹp đó, tuy công việc khác nhau nhưng đều là một Lòng yêu nước của họ cũng vậy.

Xem thêm  Cách khắc phục lỗi điện thoại Sony M2 và mọi dòng Sony không nhận SIM

Cuối cùng, Bác đã khẳng định lại sứ mệnh của dân tộc Việt Nam qua một hình ảnh so sánh độc đáo để thể hiện tầm quan trọng của lòng yêu nước: “Lòng yêu nước như của quý. Có khi bày trong tủ kính, trong lọ pha lê, thấy rõ nhưng cũng có khi ẩn trong rương, trong rương. ” Bác Hồ đã thông qua hình ảnh so sánh đó để đặt ra trách nhiệm và nghĩa vụ của dân tộc Việt Nam: “Bổn phận của chúng ta là phải làm cho những của cải ẩn giấu đó được đem ra trưng bày. Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của mọi người trở nên thiết thực trong công việc yêu nước và công việc kháng chiến.

Như vậy, với bài văn tế này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thổi bùng ngọn lửa yêu nước trong lòng mỗi người dân. Truyền thống anh hùng, bất khuất là cơ sở vững chắc bảo đảm cho thắng lợi cuối cùng của cuộc kháng chiến chống Pháp. Ngày nay, bài báo trên vẫn còn nóng hổi, ​​mang tính thời sự, tạo động lực cho dân tộc Việt Nam vững bước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thân yêu.

——Mod Văn học biên soạn và tổng hợp——

Tình cảm của những con người bị áp bức qua câu ca dao Nước non một mình vất vả

1971

Phân tích cái hay của câu ca dao “Đường ra xứ Huế” quanh

6256

Phân tích bài dân ca Cống Cha như núi giữa trời.

13886

Em hãy cho biết suy nghĩ của mình về tình anh em trong văn bản Cuộc chia tay của những con búp bê

14537

Nêu suy nghĩ của anh / chị về văn bản Cuộc chia tay của những con búp bê

5475

Phân tích văn bản Mẹ tôi của Estmondo Amixi

6483

[rule_2_plain]

# Phân tích về # tác phẩm # Tinh thần của # lòng yêu nước # của # con người # con người

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Phân tích tác phẩm Tinh thần yêu nước của nhân dân ta❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Phân tích tác phẩm Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Phân tích tác phẩm Tinh thần yêu nước của nhân dân ta [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Phân tích tác phẩm Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-08-13 18:36:40. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Blog

Ngắm Ảnh Cưới Hài Hước Và Đáng Nhớ Nhất

Published

on

Hãy cùng Anhdepblog.com chiêm ngưỡng số đo nhé ảnh cưới hài hước nhất và đáng nhớ nhất. Hãy cùng người mình yêu thực hiện những khoảnh khắc chụp ảnh cưới vui nhộn nhất để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhất giữa hai bạn. Đây sẽ là những kỉ niệm sẽ theo hai bạn suốt chặng đường dài. Hãy cùng nhìn lại những bức ảnh cưới hài hước và đáng nhớ nhất và tìm cho mình những bức ảnh cưới độc đáo như sau:

Những bài viết liên quan

 • Thùng 6 có trọng lượng là bao nhiêu? Công thức khối lượng?

  9 giờ trước

 • Kho 1001 mẫu hình xăm ngực cho nữ được yêu thích nhất 2021

  Kho 1001 mẫu hình xăm ngực cho nữ được yêu thích nhất 2021

  10 tiếng trước

 • Ảnh Typo tình yêu đẹp, đầy cảm xúc, ngọt ngào, lãng mạn

  Bộ sưu tập ảnh Tybo đẹp, tình cảm, ngọt ngào, lãng mạn đang hot

  10 tháng 7 năm 2022

Ảnh Cưới Đẹp – Tags: ảnh cưới hài hước nhất

 • Ngắm Bộ Ảnh Cưới Đẹp

 • Bộ Ảnh Cưới Với Ý Tưởng Du Lịch Đẹp Nhất

 • Yêu những bức ảnh cưới đẹp nhất Việt Nam

 • Bộ Ảnh Cưới Tràn Cười Vui Vẻ Và Đẹp Mắt

 • Ngắm Ảnh Cưới Bãi Biển Lãng Mạn Nha Trang

 • Chụp Ảnh Cưới Phóng Sự Ghi Lại Những Kỷ Niệm Đẹp Cho Đôi Bạn Trẻ

 • Ngắm Nhìn Mãi Mãi Với Những Bức Ảnh Cưới Đầy Nụ Hôn Tình Yêu

-Chấm dứt-

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Ngắm Ảnh Cưới Hài Hước Và Đáng Nhớ Nhất❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Ngắm Ảnh Cưới Hài Hước Và Đáng Nhớ Nhất” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Ngắm Ảnh Cưới Hài Hước Và Đáng Nhớ Nhất [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Ngắm Ảnh Cưới Hài Hước Và Đáng Nhớ Nhất” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-09-25 23:35:56. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Xem thêm  https://mobitool.net/nhung-qua-tang-valentine-y-nghia-va-lang-man-cho-nguoi-yeu.html
Continue Reading

Blog

Google Chrome và Edge gặp lỗi lạ, tự động tạo file debug.log ngẫu nhiên trên desktop

Published

on

Theo báo cáo, một lỗi lạ xuất hiện trong bản phát hành mới nhất của Chrome và các trình duyệt dựa trên Chromium khác đang khiến các tệp nhật ký debug.log ngẫu nhiên được tạo trên máy tính để bàn cũng như các thư mục hệ thống khác. từ nhiều người dùng của hai nền tảng trình duyệt này.

Vào ngày 6 tháng 10, Google đã phát hành Chrome 86 ‘Ổn định’ và người dùng trên toàn thế giới đã tự động được cập nhật lên phiên bản này. Các nền tảng trình duyệt khác dựa trên Chromium, chẳng hạn như Brave và Microsoft Edge, cũng được nâng cấp lên phiên bản này cùng lúc.

Kể từ thời điểm Chrome phiên bản 86.0.4240.75 được phát hành, trình duyệt này đã bắt đầu bị báo cáo là có hành vi tự động tạo các tệp nhật ký lỗi debug.log trên màn hình và thậm chí trong các thư mục khác trên hệ thống. hệ thống.

debug.log là loại tệp nhật ký mặc định mà trình duyệt dựa trên Chromium sử dụng để ghi nhật ký lỗi. Với bản phát hành mới nhất của Chrome, một lỗi lạ đã xuất hiện và khiến tệp debug.log được tạo tự động với thông báo sau:

[1016/1644047.132:ERROR:directory_reader_win.cc(43)] FindFirstFile: Hệ thống không thể tìm thấy đường dẫn được chỉ định. (0x3)

Tệp Debug.log được tạo bởi trình duyệt dựa trên Chromium

Mặc dù Google chưa giải thích công khai về lỗi nhưng dựa trên những phân tích ban đầu của các chuyên gia, Chrome đang gặp sự cố khi lặp lại các tệp và thư mục con trong một thư mục và coi đó là lỗi.

Xem thêm  Cách khắc phục lỗi điện thoại Sony M2 và mọi dòng Sony không nhận SIM

Không rõ đây có phải là một lỗi mới hay Google đã bật tính năng ghi nhật ký và quên tắt tính năng này. Nếu bạn vô tình gặp phải sự cố này, bạn có thể giải quyết nó bằng cách xóa nội dung của thư mục Chromium Crashpad.

Thư mục Crashpad được tìm thấy ở các vị trí sau trên Chrome, Edge và Brave:

C:Users[username]AppDataLocalGoogleChromeUser DataCrashpad
C:Users[username]AppDataLocalMicrosoftEdgeUser DataCrashpad
C:UsersUserAppDataLocalBraveSoftwareBrave-BrowserUser DataCrashpad

Thư mục Crashpad của Google Chrome

Thư mục Crashpad của Google Chrome

Để xóa nội dung của thư mục Crashpad, hãy làm theo các bước sau:

 • Bước 1: Đóng tất cả các phiên bản của Chrome, Edge hoặc các trình duyệt dựa trên Chromium khác gặp sự cố.
 • Bước 2: Điều hướng đến thư mục Crashpad tại địa chỉ tương ứng như đã nói ở trên.
 • Bước 3: Xóa nội dung của thư mục Crashpad.
 • Bước 4: Khởi động lại Chrome để tạo lại nội dung của thư mục Crashpad.

Bây giờ nội dung Crashpad đã được đặt lại, các tệp debug.log sẽ không còn được tạo nữa.

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Google Chrome và Edge gặp lỗi lạ, tự động tạo file debug.log ngẫu nhiên trên desktop❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Google Chrome và Edge gặp lỗi lạ, tự động tạo file debug.log ngẫu nhiên trên desktop” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Google Chrome và Edge gặp lỗi lạ, tự động tạo file debug.log ngẫu nhiên trên desktop [ ❤️️❤️️ ]”.

Xem thêm  Xuất hiện video chứng minh iPhone 13 không mất Face ID khi thay màn hình bởi bên thứ ba

Bài viết về “Google Chrome và Edge gặp lỗi lạ, tự động tạo file debug.log ngẫu nhiên trên desktop” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-09-25 23:33:43. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Blog

https://mobitool.net/cach-nghe-nhac-xem-phim-khi-tat-man-hinh-bang-coc-coc-pro.html

Published

on

https://mobitool.net/cach-nghe-nhac-xem-phim-khi-tat-man-hinh-bang-coc-coc-pro.html

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “https://mobitool.net/cach-nghe-nhac-xem-phim-khi-tat-man-hinh-bang-coc-coc-pro.html❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “https://mobitool.net/cach-nghe-nhac-xem-phim-khi-tat-man-hinh-bang-coc-coc-pro.html” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “https://mobitool.net/cach-nghe-nhac-xem-phim-khi-tat-man-hinh-bang-coc-coc-pro.html [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “https://mobitool.net/cach-nghe-nhac-xem-phim-khi-tat-man-hinh-bang-coc-coc-pro.html” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-09-25 23:32:27. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Xem thêm  https://mobitool.net/kiem-nhiem-la-gi-chuyen-trach-la-gi.html
Continue Reading

Trending