Connect with us

Blog

Marquette là gì? Những ưu điểm marquette cần nắm rõ

Published

on

Marquette là gì? Marquette thuật ngữ tiếng Pháp là gì được hiểu là thiết kế và bản vẽ thiết kế được hoàn thiện trong giai đoạn xây dựng ý tưởng và mô hình.

Marquette là gì? Những lợi thế và bất lợi của Marquette là gì?? Ngay bây giờ, chúng ta hãy xem xét kỹ hơn về Marquette. Hi vọng với những kiến ​​thức trong bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin đến các bạn.

Marquette là gì?

Marquette được hiểu là một bản thiết kế, hay một bản vẽ thiết kế được hoàn thành trong giai đoạn lên ý tưởng và mô phỏng. Đây là một thuật ngữ để chỉ một mô hình mô phỏng nhỏ của một tác phẩm sẽ được sản xuất và xây dựng trên thực tế trên các dự án Marquette. Công việc chính là tạo và thiết kế các sản phẩm mẫu từ bản vẽ để đưa ra tham khảo nhằm đánh giá và thay đổi kích thước trong quá trình in.

Marquette là gì?  Những ưu điểm của marquette cần biết - Ảnh 1
Khái niệm Marquette là gì?

Như vậy, có thể hiểu đơn giản Marquette là công đoạn tạo và thiết kế bản vẽ mẫu, mô hình mẫu trước khi thực hiện quy trình in ấn thông thường. Đây cũng là quá trình mô phỏng từ mô hình nhỏ thành công trình quy mô lớn. Hoặc có nghĩa là tỷ lệ và mẫu thiết kế.

Bên cạnh đó, Maquette là một thuật ngữ liên quan đến các mô hình nhỏ của một tác phẩm điêu khắc với nhiều dự án kiến ​​trúc của riêng nó. Tuy nhiên, các kiến ​​trúc sư cũng có thể sử dụng thuật ngữ này để phân biệt các mô hình khác.

Xem thêm  Mạch lấy mẫu và giữ dùng op-amp

► Tìm hiểu ngay: Kiến thức chuyên môn khác ngay hôm nay để có những hành trang tốt nhất cho công việc sau này.

Thiết kế Marquette đòi hỏi sự sáng tạo và kinh nghiệm

Vì liên quan đến thiết kế sáng tạo, in ấn phải đẹp và đa dạng nên Maquette cần đảm bảo nhiều yếu tố để có thể thu hút được nhiều khách hàng tập trung vào Maquette của bạn.

Với quá trình xây dựng Maquette và Ideation không hề đơn giản và cần có thêm sự sáng tạo, kinh nghiệm và tính toán thông tin về dữ liệu, kích thước để có thể cho ra đời những sản phẩm độc đáo và cân đối. đúng nhu cầu.

Marquette là gì?  Cần hiểu rõ những ưu điểm của marquette - Ảnh 2
Yêu cầu của Marquette

Để có thể thiết kế được Marquette cần phải trải qua một quá trình lên ý tưởng không hề đơn giản, cần phải có óc sáng tạo và cần có kỹ năng và kinh nghiệm để có thể đưa ra dữ liệu và kích thước phù hợp. với các sản phẩm phù hợp.

Ngoài ra, cần tìm hiểu xu hướng mà thiết kế đổi mới và phát triển theo nhu cầu thị hiếu để có thể bắt kịp với thị trường đang thay đổi nhanh chóng như hiện nay. Đặc biệt là với lĩnh vực in ấn đang trên đà phát triển và thay đổi.

Ưu điểm của Maquette

Để có thể tạo ra những mẫu thiết kế đẹp cần nhờ đến một kỹ sư chuyên nghiệp, sáng tạo và am hiểu nhiều kinh nghiệm về Maquette. Maquette cần có điểm nhấn với ý tưởng độc đáo, sáng tạo không trùng lặp của bất kỳ ai thì mới có thể tạo được thương hiệu riêng.

Xem thêm  Ảnh hưởng dòng điện khởi động và các kỹ thuật khắc phục
Marquette là gì?  Những ưu điểm của marquette cần biết - Ảnh 3
Ưu điểm của Marquette

Khi bạn nhìn thấy một Maquette độc ​​đáo và ấn tượng, chắc chắn bạn sẽ thu hút được nhiều khách hàng và thương hiệu của bạn sẽ đến được với nhiều khách hàng và dễ dàng nhận biết.

Khi thiết kế Maquette, mục tiêu chính của bạn không chỉ đơn giản là tạo ra và bổ sung trải nghiệm mà còn mang lại ý nghĩa và thông điệp khi người xem cảm nhận được những gì bạn thể hiện trong mỗi Maquette.

Maquette có rất nhiều tiện ích khi có thể sử dụng các phần mềm tiện ích lớn như: 3D Max, Core, Photoshop… để có thể tạo Maquette và các biểu đồ mẫu đơn giản nhất.

Qua bài viết trên, chắc các bạn đã hiểu rõ hơn về Marquette là gì và ưu điểm của Marquette là gì.

► Xem ngay: Những tin tuyển dụng Được xem nhiều nhất ngay bây giờ.

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Marquette là gì? Những ưu điểm marquette cần nắm rõ❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Marquette là gì? Những ưu điểm marquette cần nắm rõ” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Marquette là gì? Những ưu điểm marquette cần nắm rõ [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Marquette là gì? Những ưu điểm marquette cần nắm rõ” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-06-18 20:47:10. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại BinhDuongAZ.Com

Rate this post
Continue Reading

Blog

Bộ 5 đề thi HK1 môn Tiếng Anh 7 năm 2021-2022 có đáp án Trường THCS Hồ Thị Kỷ

Published

on

Bộ 5 đề thi HK1 môn Tiếng Anh 7 năm 2021-2022 có đáp án Trường THCS Hồ Thị Kỷ

[rule_3_plain]

Dưới đây là Bộ 5 đề thi HK1 môn Tiếng Anh 7 năm 2021-2022 có đáp án Trường THCS Hồ Thị Kỷ. Tài liệu được biên soạn nhằm giới thiệu đến các em các đề khác nhau để các em luyện tập và ôn tập kiến thức đã học, chuẩn bị cho kì thi học kì 1 sắp đến. Mời các em cùng tham khảo!

BỘ 5 ĐỀ THI HK1 MÔN TIẾNG ANH 7 NĂM 2021-2022 CÓ ĐÁP ÁN

TRƯỜNG THCS HỒ THỊ KỶ

1. Đề số 1

USE OF ENGLISH.

Section I: Choose the best option.

1. All of us enjoy _________. to classical music.

A. listen

B. listens

C. listening

D. listened

2. The Japanese eat a lot of rice, ___________ they eat a lot of fish, too.

A. or

B. but

C. so

D. and

3. Hoa looks red. She was outdoors yesterday. Perhaps she has _______.

A. flu

B. sunburn

C. spots

D. stomachache

4. My family has decided to use _________ electricity by using more solar energy instead.

A. more

B. less

C. much

D. fewer

5. I _________ playing board games interesting because I can play them with my friends.

A. find

B. think

C. say

D. tell

6. Circle the word that has the underlined part pronounced differently from the others.

A. curl

B. keen

C. city

D. cook

Section II: Supply the correct form of the verbs in brackets to complete sentences.

1. She often (go) ____________ to the market with her mother every weekend.

2. We (visit) _____________ Hue next month.

3. My younger sister (collect) ______________ dolls two years ago.

4. ____________ you ever (do) _______________ volunteer work ?

Section III. Give the correct form of the words provided.

1. I think staying at home all day is _______________ because I don’t know what to do. BORE

2. It is ____________________to eat a lot of sweetened food and drinks. HEALTH

3. I love ____________________ pottery because it is challenging. MAKE

4. Many people do volunteer work because it can make a ______________in their community. DIFFER

5. Some students usually teach street ____________________English in the summer.

6. Water____________________began in the 11thcentury. (PUPPET)

7. My father’s friend is a great ____________________ (PAINT)

8. Who is your favourite ____________________ ? (MUSIC)

9. English is an____________________and important subject. (INTEREST)

10. Ba is a famous stamp__________________(COLLECT)

READING

Section I: Read the text below, then fill in the blanks with ONE word given in the box. There is one Extra word you don’t need to use.

do – fat – calories – strong – from

We need (1)……………………… or energy to do the things we (2)………………… every day: walking, riding a bike, and even sleeping! We get calories (3) …………………. the food we eat. If we eat too many, we can get (4) …………………. If we don’t eat enough, we feel tired and weak.

Section II: Read the following passage and answer the questions below.

The first reason why many families do volunteer work is that they feel satisfied and proud. The feeling of fulfillment comes from helping the community and other people. In addition, volunteering is a great way for families to have fun and closer. But many people say they don’t have time to volunteer because they have to work and take care of their families. If that’s the case, try rethinking some of your free time as a family. You could select just one or two projects a year and make them a family tradition. For instance, your family can make and donate gift blankets for the old homeless people on holidays. Your family can also spend only one Saturday morning a month collecting rubbish in your neighborhood.

1. How do people often feel when they volunteer?

→ ______________________________________________________________________

2. Why don’t some people have time to volunteer?

→ ______________________________________________________________________

3. How can your family help the old homeless people?

→ ______________________________________________________________________

WRITING

Section I: Write full sentences using the suggested words and phrases given.

1. Tuan / find / play / table tennis / interesting / because / he / can / play / best friends.

……………………………………………………………………………………………………….

2. They / visited / Ho Chi Minh City / so far.

…………………………………………………………………………………………………………..

3. Lan / like / talk / to / her friends / her free time.

………………………………………………………………………………………………………..

ANSWER KEY:

Use of English

I.

1. C 2. D 3. B 4. B 5. C

II.

1. goes

2. will visit

3. collected

4. have ……… done

III.

1. boring

2. unhealthy

3. making

4. difference

5. children

6. puppetry

7. painter

8. musician

9. interesting

10. Collector

Reading

I.

1. calories

2. do

3. from

4. fat

II.

1. They often feel satisfied and proud (when they do volunteer).

2. Because they have to work and take care of their families.

3. My family can make and donate gift blankets (for the old homeless people).

Writing

1. Tuan finds playing table tennis interesting because he can play with his best friends.

2. They visited Ho Chi Minh City so far.

3. Lan likes talking to her friends in her free time.

2. Đề số 2

I. Choose the word which has the underlined part pronounced differently. (1pt)

1. A. small

B. game

C. ball

D. call

2. A. eat

B. read

C. breakfast

D. teacher

3. A. hour

B. house

C. here

D. help

4. A. big

B. city

C. morning

D. time

II. Choose the best answer by circling A, B, C or D to complete these sentences. (1.5pts)

1. He looks different _____ his father.

A. at

B. from

C. with

D. to

2. What _______awful restaurant!

A. an

B. the

C. a

D. Φ

3. ____ you like a cup of tea?

A. Would

B. Will

C. What

D. Are

4. I will be fourteen ____ my next birthday.

A. in

B. on

C. at

D. to

5. Ha Noi is a big city, but it is ____ than Ho Chi Minh city.

A. The smaller

B. smaller

C. the smallest

D. smallest

6. He has a ______ summer vacation.

A. three weeks

B. three-week

C. three-weeks

D. threes-weeks

III. Give the correct tense / form of verbs in the brackets. (1pts)

1. You don’t have to phone him. He (come) soon. 1. _____________________

2. Please keep quiet! I (study). 2. _____________________

3. Nam and Nga (go) fishing every day? 3. _____________________

4. She likes (play) the piano. 4. _____________________

IV. Give the correct form of the words in brackets to complete each sentence. (1pt)

Xem thêm  Sở hữu trí tuệ là gì? Danh sách các loại hình sở hữu trí tuệ

1. Pink is my _________________ color. FAVOR

2. My brother is very ____________He likes playing soccer, table tennis and volleyball, SPORT

3. We practice playing _____________instruments. MUSIC

4. You have _______________ vacations than American students. FEW

V. Read the passage carefully and answer the given questions. (1pts)

My name is Vinh. I often have four classes in the morning. After each class I have a five – minute break. This time is very important. I am very happy and excited. I can meet my friend and have fun. During the recess, the yard and classroom are very noisy. I like Math, English, Literature, History, Physics and Computer science but my favorite subject is math. I study about the graphs, equations and calculator in my math classes. In English classes, I learn how to listen, speak, read and write. I practice speaking English with my friends and my teacher every day.

1, How many classes does Minh have in the morning?

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

2, What is his favorite subject?

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

3, Does Vinh practice speaking English with his friends and his teacher every day.

………………………………………………………………………………………………………………………………….

4, What does he study in his math classes?

……………………………………………………………….………………………………………………

VI. Rewrite the following sentences so that the second sentence means the same as the first one. (0.5pt)

1. Where does he live?

-> What ……………………………………………………………………………………..?

2. Your book is newer than my book.

-> My book …………………………………………………………………………….

3. These books are so interesting .

-> What…………………………………………………………………………………………………….. !

4. Why don’t we go to the beach ?

-> What about ……………………………………………………………………………..?

VII. Use the words and phrases provided to make meaningful sentences. (0.5pt)

1. What / about / go / movies /?

___________________________________________________________________

2. She / have / English classes / Wednesday / Thursday /.

___________________________________________________________________

ĐÁP ÁN

I.

1. B 2. C 3. A 4. D

II.

1. B 2. A 3. A 4. A 5. B 6. B

III.

1. will come

2. am studying

3. Do …. Go

4. playing

IV.

1. favorite

2. sporty

3. musical

4. fewer

V.

1. He has four classes in the morning.

2. His favorite subject is Math.

3. Yes, he does.

4. He studies about (learns) graphs, equation, calculators in math classes.

VI.

1. What is his address?

2. My book is older than yours (your book).

3. What interesting books!

4. What about going to the beach?

VII.

1. What about going to the movies?

2. I have English classes on Wednesday and Thursday.

3. Đề số 3

I. Match the verbs in A with the phrases in B:

A

B

1. do

a. swimming

2. have

b. pottery

3. go

c. temperature

4. make

d. exercise

II. Choose the best answer by circling A, B, C or D:

1. I __________ Nha Trang when I was a child.

A. visit

B. visited

C. will visit

D. have visited

2. He ___________ to the USA so far.

A. is

B. was

C. will be

D. has been

3. Americans eat a lot of junk food, __________ junk food causes obesity.

A. but

B. and

C. so

D. because

4. Tim: I feel itchy and my nose is running. ~ Doctor: ____________

A. Wash your hair more.

B. I think you have the flu.

C. Drink more water. Eat less meat

D. I think you have a stomachache.

5. Pick out the word whose main stress is placed differently from the others.

A. allergy

B. headache

C. temperature

D. obesity

6. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others.

A. cold

B. curly

C. ocean

D. clothes

III. READING COMPREHENSION

1. Choose the best answer to complete the passage:

Headache is a very common disease. The symptoms (1) ________ a headache are various. People may (2) _________ pains only one side of the head. Sometimes when the pain goes away, the head is sore. People have a headache (3) _________ they work too hard or they are too nervous about something. (4) _________ can help cure the disease but people usually have to do more than taking tablets. They can prevent headaches by changing their diets or their (5) __________ or simply by going to bed.

1. A. on B. in C. of D. at

2. A. be B. have C. happen D. take

3. A. when B. but C. so D. and

4. A. Medicine B. Doctor C. Sport D. Fruit

5. A. life B. lifestyles C. hobbies D. working

2. Read the passage and complete the list of 5 volunteer activities in the passage:

Ho Chi Minh Young Pioneer Organization is planning to help the community by encouraging you to participate in a recycling program. All you have to do is to collect used glass and cans, and send them for recycling. You can also donate old books to poor students in the city. By doing this, we can help save natural resources and earn some money for the organization.

If possible, you can participate in other programs such as donating money to people in a flooded area, helping street children, giving away school uniforms to poor students and cleaning up the school yard. We hope you will join our programs. These are ways to change the world.

0. collect used glass and cans.

1 ……………………………………………………………………………..

2. ………………………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………………

4. ………………………………………………………………………………

5. ………………………………………………………………………………

IV. WRITING.

1. Complete each sentence so it means the same as the sentence above.

1. I didn’t go to school because I was sick.

I was sick, so …………………………………………………………………….

2. It will be good if you eat less meat and more vegetables.

You should ………………………………………………………………………

3. He likes playing computer games in his free time.

His hobby is ……………………………………………………………………..

4. I am interested in watching TV in the evening.

I enjoy ……………………………………………………………………………

5.I think that learning English is important.

I find ……………………………………………………………………………..

2. Complete these sentences using the provided words:

1. My hobby / collect glass bottles.

→ _______________________________________________________________________

2. I / start / my hobby / when / twelve / years old.

→ _______________________________________________________________________

3. I often / share / my hobby / my mother.

→ _______________________________________________________________________

4. I / feel / happy / when / look at / beautiful flower vases made from them.

→ _______________________________________________________________________

5. I / continue / my hobby / future / because / it / help save the environment.

→ _______________________________________________________________________

ĐÁP ÁN

I.

1. do exercise

2. have a temperature

3. go swimming

4. make pottery

II.

1. B 2. D 3. A 4. B 5. D 6. C

III.

1.

1. C 2. B 3. A 4. A 5. B

2.

1. donate old books

2. donate money to people in a flooded area

3. help street children

Xem thêm  Giả trân là gì? Mọi điều về giả trân nhất định bạn chưa biết

4. giveaway school uniforms to poor students

5. clean up the school yard

IV.

1.

1. I was sick, so I didn’t go to school.

2. You should eat less meat and more vegetables.

3. His hobby is playing computer games in his free time.

4. I enjoy watching TV in the evening.

5. I find learning English important

2.

1. My hobby is collecting glass bottles.

2. I started my hobby when I was twelve years old.

3. I often share my hobby with my mother.

4. I feel happy when I look at the beautiful flower vases made from them.

5. I will continue my hobby in the future because it helps save the environment.

4. Đề số 4

I. Find the word which has a different sound in the part underlined.

1. A. tea

B. sea

C. health

D. team

2. A. listen

B. mind

C. like

D. rice

3. A. wanted

B. visited

C. needed

D. played

4. A. cat

B. cinema

C. classroom

D. carving

II. Choose the most suitable word or phrase.

1. Children enjoy ___________ cartoons on television.

A. watch

B. watching

C. watches

D. watched

2. He eats a lot of fruits ___________ vegetables.

A. and

B. but

C. or

D. so

3. This book is different __________ that book.

A. on

B. at

C. for

D. from

4. We like playing the guitar and our father ___________.

A. do too

B. too

C. does too

D. does either

5. Son Tung MTP is my favourite singer. He __________ very well.

A. draws

B. sings

C. takes

D. makes

6. Last week, my classmates __________ new books and clothes for children in flooded areas in some central provinces.

A. donate

B. donates

C. donating

D. donated

7. Did you buy __________ bottle of cooking oil yesterday?

A. some

B. any

C. a

D. an

8. ___________ tables are there in the living room?

A. How many

B. How long

C. How much

D. How often

III. Write the correct forms of the verbs in brackets.

1. There (not be) ___________ any milk in the bottle.

2. We (watch) ___________ a football match on TV last Saturday.

3. He (study) ___________ English since 2015.

4. Look! The bus (come) __________.

IV. Read the following graph and then decide choose the suitable word to fit each space.

brother goes meals cooks soup

Tom is like any other teenager. He (1) ___________ to school, does his homework, meets his friends and enjoys doing sport. But between 5:30 and 6:30 from Monday to Friday, Tom does something different. He (2) __________ dinner for all the family: mum, dad, younger (3)__________, Joe and other sister Emma. At first, his mum taught him how to cook easy (4) ___________ like pizza or egg and chips. The he started using recipes in cookery books. Yesterday he made vegetable soup. It was very good. Tom loves cooking and he thinks it isn’t difficult.

V. Read the passage carefully and do the tasks given.

My Tam (Mỹ Tâm) was born in Da Nang, in 1981. She enjoyed singing, but did not regard it as a future career. She won the first prize in her secondary school’s singing competition, and the Gold Award at Beautiful Voice Spring, the city’s solo singing competition. Her first audio single, “Cây Đàn Sinh Viên” (The Guitar of Students), became an iconic song of the early 2000s among university students. It was the basis for her 2004 tour around various universities across the country. Her next audio single, “Dawn of Love”, also released in May, was not as successful as “Singing with the River”. However, one of its tracks, “Love If is Distant”, became a karaoke hit. In April 2015, My Tam was the last to confirm to be a judge on the third season of The Voice of Vietnam. She mentored Duc Phuc to win the competition, although the public thought that her team won because of her giant fanbase throughout the country.

True (T) or Fasle (F)?

1. My Tam won the first prize in her secondary school’s singing competition. _________

2. Her next audio single, “Dawn of Love”, was as successful as “Singing with the River”. _________

Circle the correct answer among A, B or C

3. What audio single became an iconic song of the early 2000s among university students?

A. “Dawn of Love”

B. “The Guitar of Students”

C. “Singing with the River”

4. When did she mentore Duc Phuc to win the competition?

A. In 2000

B. In 2004

C. In 2015

VI. Complete the second sentences so that it has a similar meaning to the first one.

1. They hate listening to pop music.

They don’t ____________________________________________________.

2. My bag is different from your bag.

My bag is not ___________________________________________________.

ĐÁP ÁN

I.

1. C 2. A 3. D 4. B

II.

1. B 2. A 3. D 4. C 5. B 6. D 7. B 8. A

III.

1. isn’t

2. watched

3. has studied

4. is coming

IV.

1. goes

2. cooks

3. brother

4. meals

V.

1. T 2. F 3. B 4. C

VI.

1. They don’t like listening to pop music.

2. My bag is not the same as your bag.

5. Đề số 5

LANGUAGE FOCUS

I. Circle the word that has the underlined part pronounced differently from the others.

1. A. answer   B. teacher       C. butter          D. birth

2. A. surprise B. alone           C. neighbour D. burn

3. A. of            B. fat               C. few             D. safe

4. A. spring     B. visit             C. present        D. cousin

5. A. curl         B. keen            C. glove           D. cook

II. Choose the best answer to complete the sentences.

1. -“What would you like to drink now?” – “_______________.”

A. No, thanks

B. Yes, please

C. I like to do nothing

D. Orange juice, please

2. All of us enjoy _______ to classical music.

A. listen

B. listens

C. listening

D. listened

3. She worked very hard, _______she passed all her exams.

A. because

B. and

C. so

D. but

4. Hoa looks red. She was outdoors yesterday. Perhaps she has _______

A. flu

B. sunburn

C. spots

D. stomachache

5. My family has decided to use _________ electricity by using more solar energy instead.

A. more

B. less

C. much

D. fewer

6. I ___________ playing board games interesting because I can play them with my friends.

Xem thêm  LMHT: Riot Games quyết tâm ra mắt nhiều tướng nữ hơn nhằm “cân bằng giới tính” trong trò chơi

A. find

B. think

C. say

D. tell

7. -“ Would you like me to turn off your computer?

– “ ______________. I’ll do it myself”

A. No, thanks

B. Yes, please

C. Don’t do it

D.Of course

8. You like playing monopoly or chess, your hobby may be _______.

A. collecting things.

B. playing sports

C. dancing

D. board games

READING

I. Read and fill in the blanks with ONE word given in the box.

hobby improve when wrote because difficult

My Favourite Hobby

My name is Sara. My _________(1) is reading. I enjoy reading a book when I am free. I started to do it __________(2) I was four years old. The first time I did it, I felt interested. So I kept reading. The teachers always taught me to read the difficult words. I was happy when I read a story with a happy ending. I was thrilled when I read a detective story. I enjoy reading ___________(3) I like to explore the imaginative world of my favourite author, J.K. Rowling who _________(4) “ Harry Potter” . There are a lot of advantages of reading. Reading can make me relaxed and calm. I can also learn new vocabulary items. Then I can further ___________(5) my English. Moreover, it can give me an unlimited imagination, so I can write books in the future. I can learn the different cultures and customs of other countries in the world too. I read at least one hour every day. I read books by myself. I usually read it at home. I wish I could read different kinds of books because it might be very challenging.

II. Read the following passages and answer the questions below.

Oil painting

Since the 18th century, under the impact of society, culture, and technology, oil painting has undergone dramatic changes. They are rebellious but passionate, and prosperous.

Watercolor paintings

Watercolor paintings are considered a unique way to creatively represent dreams, illusions, emotions, and bright feelings using water-soluble pigments.

Sketch

Van Gogh did not begin painting until his late twenties. He produced more than 2,000 artworks, consisting of around 900 paintings and 1,100 sketches.

Portrait

The Mona Lisa is a famous 16th-century portrait by Leonardo da Vinci. The true identity of the woman pictured in the portrait remains unknown, despite intensive researches by art historians.

1. What kind of painting is rebellious?

→ __________________________________________________________________

2. Who was famous for Sketch?

→ __________________________________________________________________

3. When did Leonardo da Vinci draw the portrait ‘The Mona Lisa”?

→ __________________________________________________________________

WRITING

I. Combine each pair of the following sentences into one, using the suggested conjunctions in the brackets.

1. Mr. Hai usually has stomach problems. He eats dinner very close to the bedtime. (so)

→ _______________________________________________________________________

2. My dad has a lot of carved eggs. He has never sold any of them. (but)

→ _______________________________________________________________________

3. You will get a breathing problem. Clean your bed room more regularly. (or)

→ _______________________________________________________________________

II. Complete these sentences using the provided words:

1. It/ be/ good idea/ eat/ different/ kinds/ fruit/ vegetable/ every day.

→ ______________________________________________________________________

2. My brother/ not like/ ice-skating/ because/ think/ it/ dangerous.

→ ______________________________________________________________________

ĐÁP ÁN

LANGUAGE FOCUS

I.

1. D 2. D 3. A 4. A 5. C

II.

1. D 2. C 3. C 4. B 5. B 6. A 7. A 8. D

READING

I.

1. hobby

2. when

3. because

4. wrote

5. improve

II.

1. Oil painting is rebellious.

2. Van Gogh is famous for Sketch.

3. He drew the portrait ‘The Mona Lisa” in 16th

WRITING

I.

1. Mr. Hai usually eats dinner very close to the bedtime so he has stomach problems.

2. My dad has a lot of carved eggs, but he has never sold any of them.

3. Clean your bed room regularly or you will get a breathing problem.

II.

1. It is a good idea to eat different kinds of fruit and vegetable every day.

2. My brother doesn’t like ice-skating because he thinks it is dangerous.

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung tài liệu Bộ 5 đề thi HK1 môn Tiếng Anh 7 năm 2021-2022 có đáp án Trường THCS Hồ Thị Kỷ. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Các em quan tâm có thể tham khảo tư liệu cùng chuyên mục:

Bộ 5 đề thi HK1 môn Tiếng Anh 7 năm 2021-2022 có đáp án Trường THCS Lương Thế Vinh
Bộ 5 đề thi HK1 môn Tiếng Anh 7 năm 2021-2022 có đáp án Trường THCS Trần Văn Đang

Chúc các em học tập tốt!

Bộ 5 đề thi HK1 môn Tiếng Anh 7 năm 2021-2022 có đáp án Trường THCS Trần Văn Đang

1543

Bộ 5 đề thi HK1 môn Tiếng Anh 7 năm 2021-2022 có đáp án Trường THCS Lương Thế Vinh

3226

Bộ 5 đề thi HK1 môn Tiếng Anh 8 năm 2021-2022 có đáp án Trường THCS Võ Văn Tần

1132

Bộ 5 đề thi HK1 môn Tiếng Anh 8 năm 2021-2022 có đáp án Trường THCS Phan Đình Phùng

2698

Bộ 5 đề thi HK1 môn Tiếng Anh 9 năm 2021-2022 có đáp án Trường THCS Lê Lợi

1769

Bộ 5 đề thi HK1 môn Tiếng Anh 9 năm 2021-2022 có đáp án Trường THCS Ngô Mây

2042

[rule_2_plain]

#Bộ #đề #thi #HK1 #môn #Tiếng #Anh #năm #có #đáp #án #Trường #THCS #Hồ #Thị #Kỷ

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Bộ 5 đề thi HK1 môn Tiếng Anh 7 năm 2021-2022 có đáp án Trường THCS Hồ Thị Kỷ❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Bộ 5 đề thi HK1 môn Tiếng Anh 7 năm 2021-2022 có đáp án Trường THCS Hồ Thị Kỷ” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Bộ 5 đề thi HK1 môn Tiếng Anh 7 năm 2021-2022 có đáp án Trường THCS Hồ Thị Kỷ [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Bộ 5 đề thi HK1 môn Tiếng Anh 7 năm 2021-2022 có đáp án Trường THCS Hồ Thị Kỷ” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-08-17 12:46:35. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Blog

Soạn bài Kiến thức ngữ văn trang 47 – 48 – ngắn nhất Cánh diều

Published

on

Soạn bài Kiến thức Ngữ Văn trang 47 – 48 sgk Ngữ Văn lớp 6 ngắn gọn, chi tiết, gồm 1 trang, đáp án các câu hỏi theo tiến trình bài học: trước khi đọc, khi đọc và sau khi đọc trong sgk Ngữ Văn lớp 6, tập 2, bộ sách Cánh diều.

Mời bạn đọc tải về để xem đầy đủ tài liệu Soạn Kiến Thức Ngữ Văn Trang 47 – 48 ngắn nhất:

1. Bình luận xã hội (trình bày ý kiến)

Trước một hiện tượng trong cuộc sống, có thể có nhiều ý kiến ​​khác nhau. Đưa ra ý kiến ​​và những lí lẽ, dẫn chứng cụ thể để thuyết phục người đọc, người nghe đồng tình với ý kiến ​​của người viết, và người nói về hiện tượng đó là một lập luận xã hội (trình bày một ý kiến).

2. Văn bản và đoạn văn

Văn bản là đơn vị ngôn ngữ trình bày đầy đủ một vấn đề trong giao tiếp. Thông thường, văn bản là một bài phát biểu, một bài báo (một bức thư, một bức thư, một bài thơ, một phần tiếp theo, một thông báo, một bài văn nghị luận, v.v.) có một chủ đề thống nhất (xoay quanh một vấn đề duy nhất). xác định), được liên kết bởi các từ nhất định và được sắp xếp theo một trật tự hợp lý.

Văn bản có thể gồm một hoặc một số đoạn văn. Mỗi đoạn văn trình bày một chủ đề phụ; Vào cuối đoạn văn, hãy chuyển sang một dòng mới. Ở dạng phổ biến (điển hình), một đoạn văn bao gồm một số câu, thường là một câu nêu chủ đề của đoạn văn (câu chủ đề), và một số câu phát triển chủ đề (câu phát triển).

Xem thêm  Mạch lấy mẫu và giữ dùng op-amp

3. Từ Hán Việt

Đây là những từ mà tiếng Việt vay mượn từ tiếng Hán (Trung Quốc) được đọc theo cách đọc Hán Việt.

Ví dụ: Sơn hà, Tổ quốc, Cao cả, Nhân ái, ..

xem thêm

Soạn bài kiến ​​thức ngữ văn trang 47 - 48 - Cánh diều ngắn nhất (trang 1)

Trang 1

Tài liệu có 1 trang. Để xem toàn bộ tài liệu, vui lòng tải xuống
xuống