Connect with us

Blog

Hướng dẫn quy trình kết nạp Đảng viên mới

Published

on

Để trở thành một Đảng viên chính thức, cần trải qua lớp nhận thức về Đảng, làm hồ sơ, thẩm tra lý lịch, rồi mới được kết nạp Đảng. Sau đó, phấn đấu 12 tháng sau mới trở thành Đảng viên chính thức được.

Sau đây DaiLyWiki mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây để nắm rõ quy trình, thủ tục kết nạp Đảng viên mới.

Điều kiện để kết nạp đảng

1. Tuổi đời từ 18 đến 60 tuổi

Người được kết nạp vào Đảng phải là công dân Việt Nam có tuổi đời từ đủ 18 tuổi đến đủ 60 tuổi tại thời điểm chi bộ xét kết nạp.

Việc kết nạp vào Đảng những người trên 60 tuổi do cấp ủy trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định.

2. Trình độ học vấn từ tốt nghiệp THCS trở lên

Bên cạnh điều kiện về tuổi đời, người được kết nạp vào Đảng phải có bằng tốt nghiệp THCS hoặc tương đương trở lên.

Riêng với những người đang sinh sống ở miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì điều kiện về trình độ học vấn được thực hiện theo Hướng dẫn của Ban Bí thư.

3. Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh, Điều lệ Đảng

Thêm một điều kiện kết nạp Đảng là công dân đó phải thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ Đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng.

4. Là người ưu tú và được nhân dân tín nhiệm

Người được kết nạp vào Đảng phải chứng tỏ được là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm thông qua thực tiễn. Đây chính là điều kiện quan trọng để được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

5. Có lý lịch rõ ràng, trong sáng

 • Những người có đơn xin kết nạp Đảng sẽ phải trải qua việc thẩm tra lý lịch khá khắt khe, không chỉ với người đó mà còn với người thân của họ.
 • Cụ thể, việc thẩm tra bao gồm: Làm rõ những vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay; về chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

6. Được hai Đảng viên chính thức giới thiệu

Để được kết nạp vào Đảng, công dân phải được hai Đảng viên chính thức giới thiệu. Người giới thiệu phải là người cùng công tác ít nhất 01 năm, có trách nhiệm báo cáo với chi bộ về lý lịch, phẩm chất, năng lực của người vào Đảng, chịu mọi trách nhiệm về sự giới thiệu của mình.

7. Trải qua thời kỳ dự bị 12 tháng

Ngoài tất cả các điều kiện nêu trên, người được kết nạp vào Đảng phải trải qua thời kỳ dự bị 12 tháng, tính từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp.

Trong thời kỳ dự bị này, chi bộ tiếp tục giáo dục, rèn luyện và phân công Đảng viên chính thức giúp Đảng viên đó tiến bộ.

Khi hết thời kỳ dự bị, chi bộ xét công nhận Đảng viên chính thức từng người một và biểu quyết như khi xét kết nạp.

Quy trình, thủ tục kết nạp Đảng viên năm 2021

Bước 1. Xét chọn đi học lớp nhận thức về Đảng

Chọn đoàn viên, công đoàn ưu tú nhất để tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức về Đảng, rồi lập danh sách báo cáo với Đảng ủy. Sau đó, Đảng ủy duyệt danh sách, lên kế hoạch tổ chức lớp “Bồi dưỡng nhận thức về Đảng”.

Lưu ý: Buổi họp xét chọn phải có ít nhất 2/3 thành viên của đơn vị tham dự, người được xét chọn phải đạt trên 50% số thành viên có mặt đồng ý.

Sau khi học xong, sẽ được cấp giấy chứng nhận, rồi tiếp tục được bồi dưỡng, theo dõi và giúp đỡ để đưa vào diện cảm tình Đảng.

Bước 2. Giới thiệu quần chúng ưu tú vào Đảng

Sau thời gian phấn đấu, các đơn vị tổ chức họp đề nghị xét kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú. Buổi họp phải có ít nhất 2/3 thành viên của đơn vị tham dự theo trình tự:

 • Người xin vào đảng tự nhận xét về bản thân.
 • Các ý kiến đóng góp của đơn vị về: Phẩm chất chính trị; Về đạo đức, lối sống và quan hệ quần chúng; Về học tập, chuyên môn; Về quá trình hoạt động và năng lực công tác.
 • Tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm.

Bước 3. Hoàn tất hồ sơ đề nghị

Sau 3 tuần họp đề nghị, các đơn vị gửi hồ sơ lên cấp trên bao gồm:

 • Biên bản họp đơn vị.
 • Biên bản kiểm phiếu.
 • Phiếu tín nhiệm.

Sau khi nhận được hồ sơ, các chi bộ họp cho ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý cho khai lý lịch. Những trường hợp đạt sẽ được đảng viên chính thức trong chi bộ theo dõi, giúp đỡ.

Các chi bộ liên hệ văn phòng Đảng ủy để nhận “Lý lịch người xin vào Đảng”. Đảng viên được phân công trong khoảng thời gian 1 tuần phải chuyển lý lịch và hướng dẫn quần chúng khai lý lịch đầy đủ trong khoảng thời gian 2 tuần kể từ ngày nhận được lý lịch, trừ trường hợp có lý do chính đáng.

Bước 4. Thẩm tra lý lịch

Trong thời gian 2 tuần làm việc, hồ sơ thẩm tra lý lịch phải được gửi đi để thẩm tra. Công tác thẩm tra lý lịch bao gồm thẩm tra lý lịch bản thân và gia đình, thẩm tra vấn đề sinh hoạt và chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Lưu ý: Người được cử đi xác minh lý lịch phải là đảng viên chính thức.

Bước 5. Xét kết nạp đảng viên

Sau khi thẩm tra lý lịch, đảng viên được phân công hướng dẫn viết giấy giới thiệu quần chúng vào đảng. Chi bộ họp ra nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên. Tiếp theo, tổng hợp hồ sơ xét kết nạp đảng trình Đảng ủy quyết định. Hồ sơ xét kết nạp đảng bao gồm:

 • Lý lịch của người xin vào Đảng (đã xong ở phần thẩm tra).
 • Đơn xin vào Đảng (viết tay, không được đánh máy – thêm phần tự nhận xét).
 • Giấy giới thiệu người ưu tú vào Đảng.
 • Nhận xét Đảng viên của đoàn thể.
 • Tổng hợp ý kiến nhận xét của đoàn thể và nơi cư trú.
 • Bản sao giấy chứng nhận học lớp nhận thức về Đảng.
 • Bảng điểm học tập có xác nhận của Phòng Đào tạo (đối với sinh viên).
 • Biên bản họp chi bộ xét kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng và Nghị quyết.
 • Nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên của Chi bộ.
 • Nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên của Đảng bộ.
Xem thêm  Tìm hiểu Ngành thú y. Có nên theo đuổi Ngành thú y hay không?

Bước 6. Tổ chức lễ kết nạp

Khi có quyết định kết nạp Đảng viên trong vòng 1 tháng, chi bộ phải tổ chức lễ kết nạp đảng viên. Lễ kết nạp Đảng viên bao gồm các phần:

 • Nghi thức Chào cờ (hát Quốc ca, Quốc tế ca).
 • Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
 • Người vào Đảng đọc đơn xin vào Đảng.
 • Đại diện đảng viên được phân công đọc lời giới thiệu người vào Đảng.
 • Đại diện Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đọc lời giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng (đối với quần chúng là đoàn viên).
 • Bí thư chi bộ hoặc đại diện chi ủy đọc quyết định kết nạp đảng viên của cấp ủy có thẩm quyền (toàn thể đảng viên đứng nghiêm).
 • Đảng viên mới đọc lời tuyên thệ (toàn thể đảng viên đứng nghiêm).
 • Đại diện chi ủy nói rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên, nhiệm vụ chi bộ nơi đảng viên đó sinh hoạt và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên dự bị.
 • Đại diện Đảng ủy cấp trên phát biểu ý kiến (nếu có).
 • Bế mạc (chào cờ).

Lễ kết nạp Đảng viên

Bước 7. Đảng viên dự bị

Thời gian dự bị là 12 tháng tính từ ngày tổ chức lễ kết nạp. Trong giai đoạn này, đảng viên dự bị có các quyền và nghĩa vụ như đảng viên chính thức (trừ quyền bầu cử, ứng cử và biểu quyết). Chi bộ tiếp tục theo dõi và bồi dưỡng đảng viên dự bị.

Bước 8. Chuyển Đảng viên chính thức

Sau 12 tháng kể từ ngày được kết nạp Đảng, Đảng viên dự bị phải làm bản kiểm điểm và làm đơn đề nghị Chi bộ xem xét chuyển đảng chính thức. Hồ sơ xét chuyển đảng chính thức bao gồm:

 • Đơn xin chuyển Đảng chính thức.
 • Bản nhận xét của đảng viên được phân công giúp đỡ.
 • Ý kiến nhận xét của BCH Công đoàn (hoặc của tổ công đoàn, có xác nhận của BCH Công đoàn cơ sở) hoặc BCH Đoàn nếu đang sinh hoạt Đoàn.
 • Bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú đối với đảng viên dự bị.
 • Tổng hợp ý kiến nhận xét của tổ chức Công đoàn và Chi bộ nơi đảng viên dự bị cư trú.
 • Giấy chứng nhận tốt nghiệp chương trình lý luận chính trị phổ thông (lớp bồi dưỡng đảng viên mới).
 • Biên bản họp Chi bộ xét chuyển chính thức.
 • Nghị quyết công nhận đảng viên chính thức của Chi bộ.
 • Nghị quyết công nhận Đảng viên chính thức của Đảng ủy.

Trên đây là toàn bộ quy trình để trở thành một người Đảng viên chính thức, được đứng trong đội ngũ của Đảng.

Một số vấn đề liên quan đến kết nạp đảng viên

1. Hình thức biểu quyết để quyết định hoặc đề nghị kết nạp đảng viên

Việc biểu quyết để ban hành nghị quyết hoặc quyết định đề nghị kết nạp đảng viên được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết bằng thẻ đảng viên, do hội nghị chi bộ và hội nghị của cấp ủy quyết định. Trường hợp biểu quyết không đủ tỉ lệ theo quy định để ban hành nghị quyết hoặc quyết định thì phải báo cáo đầy đủ kết quả biểu quyết lên cấp ủy có thẩm quyền xem xét, quyết định.

2. Trách nhiệm của chi bộ nơi sinh hoạt tạm thời đối với người vào Đảng

– Người đang trong thời gian xem xét kết nạp được cấp ủy đảng nơi làm việc chính thức giới thiệu đến, chi bộ cơ quan, đơn vị nơi sinh hoạt tạm thời của người vào Đảng cử đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ. Khi đủ điều kiện, chi bộ gửi nhận xét về chi bộ nơi người xin vào Đảng công tác chính thức để xem xét kết nạp vào Đảng theo quy định.

– Sau khi có quyết định của cấp ủy có thẩm quyền kết nạp đảng viên, chi bộ nơi ban hành nghị quyết đề nghị kết nạp tổ chức kết nạp đảng viên và làm thủ tục giới thiệu đảng viên đến sinh hoạt đảng tạm thời tại chi bộ nơi học tập, làm việc.

3. Thời hạn, thẩm quyền quyết định kết nạp đảng viên: Trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày chi bộ có nghị quyết đề nghị kết nạp thì cấp ủy có thẩm quyền phải xem xét, quyết định. Việc đồng ý hoặc không đồng ý, phải thông báo kết quả cho chi bộ nơi đề nghị kết nạp đảng viên biết. Nếu để quá thời hạn trên mà không có lý do chính đáng thì phải kiểm điểm trách nhiệm trước cấp ủy cấp trên.

4. Thời hạn sử dụng văn bản trong hồ sơ xét kết nạp người vào Đảng

a) Quá 12 tháng, kể từ khi lập hồ sơ đề nghị xét kết nạp người vào Đảng mà chi bộ chưa xem xét đề nghị kết nạp được thì phải làm lại các tài liệu sau:

 • Văn bản giới thiệu của đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ người vào Đảng.
 • Nghị quyết giới thiệu đoàn viên vào Đảng của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ sở hoặc tập thể chi đoàn cơ sở; ban chấp hành công đoàn cơ sở.
 • Văn bản thẩm tra bổ sung lý lịch của người vào Đảng nếu có thay đổi so với thời điểm thẩm tra lần trước.
 • Ý kiến nhận xét bổ sung của tổ chức chính trị – xã hội nơi người vào Đảng sinh hoạt và chi ủy hoặc chi bộ nơi cư trú đối với người xin vào Đảng.

b) Quá 60 tháng, kể từ ngày người xin vào Đảng được cấp Giấy chứng nhận đã học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng mà chi bộ chưa xem xét đề nghị kết nạp, thì chi bộ phải giới thiệu người vào Đảng học lại để được cấp giấy chứng nhận mới trước khi xem xét, kết nạp.

Để trở thành một Đảng viên chính thức, cần trải qua lớp nhận thức về Đảng, làm hồ sơ, thẩm tra lý lịch, rồi mới được kết nạp Đảng. Sau đó, phấn đấu 12 tháng sau mới trở thành Đảng viên chính thức được.

Sau đây DaiLyWiki mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây để nắm rõ quy trình, thủ tục kết nạp Đảng viên mới.

Điều kiện để kết nạp đảng

1. Tuổi đời từ 18 đến 60 tuổi

Người được kết nạp vào Đảng phải là công dân Việt Nam có tuổi đời từ đủ 18 tuổi đến đủ 60 tuổi tại thời điểm chi bộ xét kết nạp.

Việc kết nạp vào Đảng những người trên 60 tuổi do cấp ủy trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định.

2. Trình độ học vấn từ tốt nghiệp THCS trở lên

Xem thêm  Tổng hợp những món ăn cho bà đẻ bồi bổ sau sinh

Bên cạnh điều kiện về tuổi đời, người được kết nạp vào Đảng phải có bằng tốt nghiệp THCS hoặc tương đương trở lên.

Riêng với những người đang sinh sống ở miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì điều kiện về trình độ học vấn được thực hiện theo Hướng dẫn của Ban Bí thư.

3. Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh, Điều lệ Đảng

Thêm một điều kiện kết nạp Đảng là công dân đó phải thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ Đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng.

4. Là người ưu tú và được nhân dân tín nhiệm

Người được kết nạp vào Đảng phải chứng tỏ được là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm thông qua thực tiễn. Đây chính là điều kiện quan trọng để được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

5. Có lý lịch rõ ràng, trong sáng

 • Những người có đơn xin kết nạp Đảng sẽ phải trải qua việc thẩm tra lý lịch khá khắt khe, không chỉ với người đó mà còn với người thân của họ.
 • Cụ thể, việc thẩm tra bao gồm: Làm rõ những vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay; về chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

6. Được hai Đảng viên chính thức giới thiệu

Để được kết nạp vào Đảng, công dân phải được hai Đảng viên chính thức giới thiệu. Người giới thiệu phải là người cùng công tác ít nhất 01 năm, có trách nhiệm báo cáo với chi bộ về lý lịch, phẩm chất, năng lực của người vào Đảng, chịu mọi trách nhiệm về sự giới thiệu của mình.

7. Trải qua thời kỳ dự bị 12 tháng

Ngoài tất cả các điều kiện nêu trên, người được kết nạp vào Đảng phải trải qua thời kỳ dự bị 12 tháng, tính từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp.

Trong thời kỳ dự bị này, chi bộ tiếp tục giáo dục, rèn luyện và phân công Đảng viên chính thức giúp Đảng viên đó tiến bộ.

Khi hết thời kỳ dự bị, chi bộ xét công nhận Đảng viên chính thức từng người một và biểu quyết như khi xét kết nạp.

Quy trình, thủ tục kết nạp Đảng viên năm 2021

Bước 1. Xét chọn đi học lớp nhận thức về Đảng

Chọn đoàn viên, công đoàn ưu tú nhất để tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức về Đảng, rồi lập danh sách báo cáo với Đảng ủy. Sau đó, Đảng ủy duyệt danh sách, lên kế hoạch tổ chức lớp “Bồi dưỡng nhận thức về Đảng”.

Lưu ý: Buổi họp xét chọn phải có ít nhất 2/3 thành viên của đơn vị tham dự, người được xét chọn phải đạt trên 50% số thành viên có mặt đồng ý.

Sau khi học xong, sẽ được cấp giấy chứng nhận, rồi tiếp tục được bồi dưỡng, theo dõi và giúp đỡ để đưa vào diện cảm tình Đảng.

Bước 2. Giới thiệu quần chúng ưu tú vào Đảng

Sau thời gian phấn đấu, các đơn vị tổ chức họp đề nghị xét kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú. Buổi họp phải có ít nhất 2/3 thành viên của đơn vị tham dự theo trình tự:

 • Người xin vào đảng tự nhận xét về bản thân.
 • Các ý kiến đóng góp của đơn vị về: Phẩm chất chính trị; Về đạo đức, lối sống và quan hệ quần chúng; Về học tập, chuyên môn; Về quá trình hoạt động và năng lực công tác.
 • Tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm.

Bước 3. Hoàn tất hồ sơ đề nghị

Sau 3 tuần họp đề nghị, các đơn vị gửi hồ sơ lên cấp trên bao gồm:

 • Biên bản họp đơn vị.
 • Biên bản kiểm phiếu.
 • Phiếu tín nhiệm.

Sau khi nhận được hồ sơ, các chi bộ họp cho ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý cho khai lý lịch. Những trường hợp đạt sẽ được đảng viên chính thức trong chi bộ theo dõi, giúp đỡ.

Các chi bộ liên hệ văn phòng Đảng ủy để nhận “Lý lịch người xin vào Đảng”. Đảng viên được phân công trong khoảng thời gian 1 tuần phải chuyển lý lịch và hướng dẫn quần chúng khai lý lịch đầy đủ trong khoảng thời gian 2 tuần kể từ ngày nhận được lý lịch, trừ trường hợp có lý do chính đáng.

Bước 4. Thẩm tra lý lịch

Trong thời gian 2 tuần làm việc, hồ sơ thẩm tra lý lịch phải được gửi đi để thẩm tra. Công tác thẩm tra lý lịch bao gồm thẩm tra lý lịch bản thân và gia đình, thẩm tra vấn đề sinh hoạt và chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Lưu ý: Người được cử đi xác minh lý lịch phải là đảng viên chính thức.

Bước 5. Xét kết nạp đảng viên

Sau khi thẩm tra lý lịch, đảng viên được phân công hướng dẫn viết giấy giới thiệu quần chúng vào đảng. Chi bộ họp ra nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên. Tiếp theo, tổng hợp hồ sơ xét kết nạp đảng trình Đảng ủy quyết định. Hồ sơ xét kết nạp đảng bao gồm:

 • Lý lịch của người xin vào Đảng (đã xong ở phần thẩm tra).
 • Đơn xin vào Đảng (viết tay, không được đánh máy – thêm phần tự nhận xét).
 • Giấy giới thiệu người ưu tú vào Đảng.
 • Nhận xét Đảng viên của đoàn thể.
 • Tổng hợp ý kiến nhận xét của đoàn thể và nơi cư trú.
 • Bản sao giấy chứng nhận học lớp nhận thức về Đảng.
 • Bảng điểm học tập có xác nhận của Phòng Đào tạo (đối với sinh viên).
 • Biên bản họp chi bộ xét kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng và Nghị quyết.
 • Nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên của Chi bộ.
 • Nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên của Đảng bộ.

Bước 6. Tổ chức lễ kết nạp

Khi có quyết định kết nạp Đảng viên trong vòng 1 tháng, chi bộ phải tổ chức lễ kết nạp đảng viên. Lễ kết nạp Đảng viên bao gồm các phần:

 • Nghi thức Chào cờ (hát Quốc ca, Quốc tế ca).
 • Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
 • Người vào Đảng đọc đơn xin vào Đảng.
 • Đại diện đảng viên được phân công đọc lời giới thiệu người vào Đảng.
 • Đại diện Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đọc lời giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng (đối với quần chúng là đoàn viên).
 • Bí thư chi bộ hoặc đại diện chi ủy đọc quyết định kết nạp đảng viên của cấp ủy có thẩm quyền (toàn thể đảng viên đứng nghiêm).
 • Đảng viên mới đọc lời tuyên thệ (toàn thể đảng viên đứng nghiêm).
 • Đại diện chi ủy nói rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên, nhiệm vụ chi bộ nơi đảng viên đó sinh hoạt và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên dự bị.
 • Đại diện Đảng ủy cấp trên phát biểu ý kiến (nếu có).
 • Bế mạc (chào cờ).
Xem thêm  Soạn bài Học thầy, học bạn - Chân trời sáng tạo 6

Lễ kết nạp Đảng viên

Bước 7. Đảng viên dự bị

Thời gian dự bị là 12 tháng tính từ ngày tổ chức lễ kết nạp. Trong giai đoạn này, đảng viên dự bị có các quyền và nghĩa vụ như đảng viên chính thức (trừ quyền bầu cử, ứng cử và biểu quyết). Chi bộ tiếp tục theo dõi và bồi dưỡng đảng viên dự bị.

Bước 8. Chuyển Đảng viên chính thức

Sau 12 tháng kể từ ngày được kết nạp Đảng, Đảng viên dự bị phải làm bản kiểm điểm và làm đơn đề nghị Chi bộ xem xét chuyển đảng chính thức. Hồ sơ xét chuyển đảng chính thức bao gồm:

 • Đơn xin chuyển Đảng chính thức.
 • Bản nhận xét của đảng viên được phân công giúp đỡ.
 • Ý kiến nhận xét của BCH Công đoàn (hoặc của tổ công đoàn, có xác nhận của BCH Công đoàn cơ sở) hoặc BCH Đoàn nếu đang sinh hoạt Đoàn.
 • Bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú đối với đảng viên dự bị.
 • Tổng hợp ý kiến nhận xét của tổ chức Công đoàn và Chi bộ nơi đảng viên dự bị cư trú.
 • Giấy chứng nhận tốt nghiệp chương trình lý luận chính trị phổ thông (lớp bồi dưỡng đảng viên mới).
 • Biên bản họp Chi bộ xét chuyển chính thức.
 • Nghị quyết công nhận đảng viên chính thức của Chi bộ.
 • Nghị quyết công nhận Đảng viên chính thức của Đảng ủy.

Trên đây là toàn bộ quy trình để trở thành một người Đảng viên chính thức, được đứng trong đội ngũ của Đảng.

Một số vấn đề liên quan đến kết nạp đảng viên

1. Hình thức biểu quyết để quyết định hoặc đề nghị kết nạp đảng viên

Việc biểu quyết để ban hành nghị quyết hoặc quyết định đề nghị kết nạp đảng viên được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết bằng thẻ đảng viên, do hội nghị chi bộ và hội nghị của cấp ủy quyết định. Trường hợp biểu quyết không đủ tỉ lệ theo quy định để ban hành nghị quyết hoặc quyết định thì phải báo cáo đầy đủ kết quả biểu quyết lên cấp ủy có thẩm quyền xem xét, quyết định.

2. Trách nhiệm của chi bộ nơi sinh hoạt tạm thời đối với người vào Đảng

– Người đang trong thời gian xem xét kết nạp được cấp ủy đảng nơi làm việc chính thức giới thiệu đến, chi bộ cơ quan, đơn vị nơi sinh hoạt tạm thời của người vào Đảng cử đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ. Khi đủ điều kiện, chi bộ gửi nhận xét về chi bộ nơi người xin vào Đảng công tác chính thức để xem xét kết nạp vào Đảng theo quy định.

– Sau khi có quyết định của cấp ủy có thẩm quyền kết nạp đảng viên, chi bộ nơi ban hành nghị quyết đề nghị kết nạp tổ chức kết nạp đảng viên và làm thủ tục giới thiệu đảng viên đến sinh hoạt đảng tạm thời tại chi bộ nơi học tập, làm việc.

3. Thời hạn, thẩm quyền quyết định kết nạp đảng viên: Trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày chi bộ có nghị quyết đề nghị kết nạp thì cấp ủy có thẩm quyền phải xem xét, quyết định. Việc đồng ý hoặc không đồng ý, phải thông báo kết quả cho chi bộ nơi đề nghị kết nạp đảng viên biết. Nếu để quá thời hạn trên mà không có lý do chính đáng thì phải kiểm điểm trách nhiệm trước cấp ủy cấp trên.

4. Thời hạn sử dụng văn bản trong hồ sơ xét kết nạp người vào Đảng

a) Quá 12 tháng, kể từ khi lập hồ sơ đề nghị xét kết nạp người vào Đảng mà chi bộ chưa xem xét đề nghị kết nạp được thì phải làm lại các tài liệu sau:

 • Văn bản giới thiệu của đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ người vào Đảng.
 • Nghị quyết giới thiệu đoàn viên vào Đảng của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ sở hoặc tập thể chi đoàn cơ sở; ban chấp hành công đoàn cơ sở.
 • Văn bản thẩm tra bổ sung lý lịch của người vào Đảng nếu có thay đổi so với thời điểm thẩm tra lần trước.
 • Ý kiến nhận xét bổ sung của tổ chức chính trị – xã hội nơi người vào Đảng sinh hoạt và chi ủy hoặc chi bộ nơi cư trú đối với người xin vào Đảng.

b) Quá 60 tháng, kể từ ngày người xin vào Đảng được cấp Giấy chứng nhận đã học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng mà chi bộ chưa xem xét đề nghị kết nạp, thì chi bộ phải giới thiệu người vào Đảng học lại để được cấp giấy chứng nhận mới trước khi xem xét, kết nạp.

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Hướng dẫn quy trình kết nạp Đảng viên mới❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Hướng dẫn quy trình kết nạp Đảng viên mới” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Hướng dẫn quy trình kết nạp Đảng viên mới [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Hướng dẫn quy trình kết nạp Đảng viên mới” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-08-06 22:54:23. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Blog

Cách tìm kiếm trang web nước ngoài trên điện thoại, máy tính đơn giản

Published

on

Đôi khi bạn cần tìm kiếm một thứ gì đó bằng ngôn ngữ khác, nhưng không thể tìm thấy vì bạn đang sử dụng Google search ở Việt Nam. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách thay đổi ngôn ngữ và khu vực tìm kiếm trang web nước ngoài trên cả điện thoại Android, iPhone / iPad và cả trên máy tính.

1. Lợi ích của việc tìm kiếm trang web nước ngoài

– Tìm kiếm nhiều thông tin ở nước ngoài mà Google Việt Nam không tìm thấy.

– Mở rộng kiến ​​thức.

2. Cách tìm kiếm Google nước ngoài trên điện thoại Android

– Bước 1: Mở ứng dụng Google trên điện thoại> Chọn Hơn (biểu tượng dấu chấm lửng)> Cài đặt.

Đi tới Cài đặt

– Bước 2: Nhấp để chọn mục Ngôn ngữ và khu vực > Khu vực tìm kiếm.

Chọn khu vực tìm kiếm

Chọn khu vực tìm kiếm

– Bước 3: Kéo và tìm vùng / ngôn ngữ bạn muốn xem.

Sau đó quay lại trang chủ, tìm kiếm và xem các bài viết bằng ngôn ngữ của khu vực bạn đã chọn.

Chọn khu vực mong muốn

Chọn khu vực mong muốn

3. Cách tìm kiếm Google nước ngoài trên iPhone / iPad

– Bước 1: Mở ứng dụng Google trên iPhone / iPad> Nhấn ảnh đại diện hoặc Các từ viết tắt của bạn ở góc trên bên phải> Cài đặt.

Đi tới Cài đặt

Đi tới Cài đặt

– Bước 2: Bấm chọn Được chia sẻ > Thiết lập tìm kiếm.

Chọn Cài đặt Tìm kiếm

Chọn Cài đặt Tìm kiếm

– Bước 3: Nhấp vào mục Khu vực hiện tại > Chọn khu vực bạn muốn tìm kiếm> Đã hoàn thành.

Xem thêm  Cách chơi game Valorant với người chơi đến từ các quốc gia khác

Chọn một khu vực bạn muốn

Chọn một khu vực bạn muốn

– Bước 4: Nhấn Tiết kiệm để hoàn thành việc thay đổi khu vực.

Nhấp vào để lưu

Nhấp vào để lưu

4. Cách tìm kiếm Google nước ngoài trên máy tính

– Bước 1: Đi đến trang Thiết lập tìm kiếm NƠI ĐÂY.

– Bước 2: Chọn khu vực trong Thiết lập khu vực > Cuộn xuống cuối trang và nhấn Tiết kiệm.

Chọn khu vực mong muốn

Chọn khu vực mong muốn

Một số mẫu điện thoại giúp bạn tìm kiếm các trang web nước ngoài dễ dàng hơn:

Vừa rồi là cách để bạn thay đổi vùng / ngôn ngữ để Google tìm kiếm các trang web nước ngoài. Hi vọng bài viết hữu ích với các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn ở những bài viết khác!

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Cách tìm kiếm trang web nước ngoài trên điện thoại, máy tính đơn giản❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Cách tìm kiếm trang web nước ngoài trên điện thoại, máy tính đơn giản” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Cách tìm kiếm trang web nước ngoài trên điện thoại, máy tính đơn giản [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Cách tìm kiếm trang web nước ngoài trên điện thoại, máy tính đơn giản” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-08-15 18:22:24. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Blog

RAM GDDR6 quá đắt đỏ – nguyên nhân quan trọng dẫn đến giá bán “mặn chát” của GPU

Published

on

AMD mới đây đã tung ra thị trường mẫu card đồ họa chuyên dụng Radeon RX 6600 XT dành cho game thủ với cấu hình khá ấn tượng nên mẫu GPU này đã ngay lập tức nhận được rất nhiều sự quan tâm của thị trường. Tuy nhiên, một yếu tố khác cũng gây ra khá nhiều tranh cãi trong những ngày qua là giá niêm yết của sản phẩm.

Trước khi Radeon RX 6600 XT chính thức ra mắt, đã có nhiều nguồn tin cũng như bình luận từ nhiều tên tuổi uy tín trong giới chuyên môn cho rằng AMD chắc chắn sẽ định giá mẫu GPU này không quá 350 USD, tuy nhiên mức giá cuối cùng được công bố là 379 USD – a con số mà nhiều người cho là quá cao và vượt quá những gì mà phim mẫu GPU này có thể mang lại.

Tất nhiên, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến mức giá này được cho là do tình trạng thiếu chip toàn cầu cũng như sự gián đoạn chuỗi cung ứng chưa có dấu hiệu giảm bớt. Nhưng có vẻ như vấn đề thiếu chip không chỉ giới hạn ở các đơn vị xử lý (CPU hay GPU), mà còn ảnh hưởng đến các thành phần quan trọng khác như bộ nhớ (RAM).

Trên thực tế, yếu tố chính dẫn đến giá niêm yết cao của RX 6600 XT có thể được giải thích là do chi phí hiện tại của GDDR6 SGRAM. GDDR6 được sử dụng làm bộ nhớ đệm trong hầu hết các mẫu card đồ họa AMD Radeon và Nvidia GeForce thế hệ hiện tại. Và theo tiết lộ của một công ty chuyên nghiên cứu thị trường phần cứng máy tính có tên Digi-Key, chip GDDR6 của Micron hiện đang được bán với giá khoảng 13-16 USD / GB. Đây rõ ràng không phải là một con số thấp.

Xem thêm  Cách chơi game Valorant với người chơi đến từ các quốc gia khác

Trên thực tế, AMD cũng đã nêu lý do tương tự để biện minh cho mức giá niêm yết của RX 6600 XT cao như vậy. Hãng khẳng định giá bộ nhớ GPU tăng gấp đôi khiến chi phí sản xuất tăng và giá sản phẩm tăng “bất khả kháng”.

Ngay cả khi tính đến thực tế là các nhà sản xuất thương mại như AMD chắc chắn sẽ được giảm giá cho các đơn đặt hàng chip GDDR6 lớn, nhưng chi phí sản xuất nhìn chung vẫn còn khá cao. Giả sử AMD được chiết khấu xuống một nửa giá niêm yết bán lẻ, chỉ còn ~ $ 6,50 mỗi GB GDDR6, thì điều này vẫn tương đương với ít nhất $ 52 cho 8GB GDDR6 VRAM trên RX 6600 XT. Điều đó thậm chí còn chưa tính đến các chi phí liên quan đến việc tích hợp chip VRAM vào thẻ.

Tất nhiên, không loại trừ việc AMD và Nvidia sẽ sử dụng bộ nhớ GDDR6 của các nhà sản xuất khác như SK hynix hay Samsung. Nhưng về cơ bản giá sẽ không chênh lệch quá nhiều so với các sản phẩm của Micron.

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “RAM GDDR6 quá đắt đỏ – nguyên nhân quan trọng dẫn đến giá bán “mặn chát” của GPU❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “RAM GDDR6 quá đắt đỏ – nguyên nhân quan trọng dẫn đến giá bán “mặn chát” của GPU” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “RAM GDDR6 quá đắt đỏ – nguyên nhân quan trọng dẫn đến giá bán “mặn chát” của GPU [ ❤️️❤️️ ]”.

Xem thêm  Địa chỉ bán kéo cắt cành trên cao ở Hà Nội & TPHCM

Bài viết về “RAM GDDR6 quá đắt đỏ – nguyên nhân quan trọng dẫn đến giá bán “mặn chát” của GPU” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-08-15 18:21:07. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Blog

Soạn bài Đồ đạc trong nhà trang 90

Published

on

Soạn bài tập trang 90 sách Chân trời sáng tạo, giúp các em dễ dàng chuẩn bị trước các câu hỏi, khám phá và luyện tập, vận dụng, cũng như hiểu rõ hơn về ý nghĩa của Bài 3 chủ đề Những người bạn nhỏ trong sách Tiếng Việt lớp 2 tập 1 Những chân trời sáng tạo.

Đồng thời cũng giúp quý thầy cô tham khảo và soạn giáo án nhanh chóng cho học sinh của mình. Vì vậy, hãy tham khảo nội dung chi tiết trong bài viết sau đây của DaiLyWiki:

Soạn bài Khởi động – Bài 3: Đồ đạc trong nhà

Hát một bài hát có nhắc đến tên của đồ vật.

Câu trả lời gợi ý:

Một cái rơm vàng

Một rơm vàng là hai rơm vàng.
Cô bện những chiếc chổi to, cô tết những chiếc chổi nhỏ.
Chổi lớn chị quét sân, chị còn chổi nhỏ để bé chăm, quét nhà.

Soạn bài Khám phá và luyện tập – Bài 3: Đồ đạc trong nhà

Câu 1. (trang 91 Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo)

Đọc: Nội thất trong nhà

Đầu tiên. Chọn từ phù hợp cho mỗi đối tượng dưới đây:

2. Những chiếc đèn và tủ sách mang đến cho bạn điều gì?

3. Tại sao trẻ em lại coi đồ đạc trong nhà là người bạn tốt nhất của mình?

Câu trả lời gợi ý:

Đầu tiên.

Câu hỏi 1

2. Ngọn đèn như ngôi sao nhỏ gọi vui. Tủ sách kể cho tôi nghe nhiều câu chuyện kỳ ​​lạ trong cuộc sống.

3. Bé coi đồ đạc trong nhà là bạn thân vì đồ đạc nói chuyện với mình.

Những người bạn nhỏ

 • Cố gắng đặt tên cho các đồ vật trong nhà bắt đầu bằng chữ ch.

Những người bạn nhỏ

 • Nói về một đối tượng mà bạn vừa đề cập.

Câu trả lời gợi ý:

 • Tên các đồ vật trong nhà bắt đầu bằng chữ ch: nồi, chảo, chuông, chén, chổi, v.v.

Câu 2. (trang 91 Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo)

Viết: Kính thầy yêu em

Câu 2

Câu 3. (trang 92 Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo)

Tìm các từ chỉ màu sắc và hình dạng trong đoạn văn dưới đây:

Xem thêm  Cách chơi game Valorant với người chơi đến từ các quốc gia khác

Nhân dịp sinh nhật, bố mua tặng Kiên một bộ xếp hình bằng gỗ. Kiên say mê với những khối gỗ nhiều màu sắc. Hình tam giác màu xanh lá cây, hình tròn màu đỏ thẫm, hình vuông màu xanh lam và hình chữ nhật màu vàng tươi. Từ những khối gỗ nhỏ này, Kiên có thể xếp thành nhiều ngôi nhà đẹp mắt.

Câu 3

Câu trả lời gợi ý:

Các từ chỉ màu sắc và hình dạng có trong đoạn văn: Khối tam giác xanh, khối tròn đỏ thẫm, khối vuông màu xanh và khối chữ nhật màu vàng tươi.

Câu 4. (trang 92 Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo)

Đặt câu 1-2 về đồ chơi mà em yêu thích (theo mẫu).

Câu 4

Câu trả lời gợi ý:

 • Viên bi tròn.
 • Bong bóng màu đỏ.
 • Con búp bê rất xinh.
 • Siêu anh hùng ngôi sao xanh.

Soạn bài Ứng dụng – Bài 3: Đồ đạc trong nhà

Chơi trò chơi Tìm đường.

Chơi trò chơi Tìm đường

 • Tìm đường về nhà.
 • Nói về những thứ bạn thấy trên đường

Câu trả lời gợi ý:

Vật thể trên đường đi: xe máy, ghế đá, cột đèn, xe đạp, thùng rác, ô tô.

Soạn bài tập trang 90 sách Chân trời sáng tạo, giúp các em dễ dàng chuẩn bị trước các câu hỏi, khám phá và luyện tập, vận dụng, cũng như hiểu rõ hơn về ý nghĩa của Bài 3 chủ đề Những người bạn nhỏ trong sách Tiếng Việt lớp 2 tập 1 Những chân trời sáng tạo.

Đồng thời cũng giúp quý thầy cô tham khảo và soạn giáo án nhanh chóng cho học sinh của mình. Vì vậy, hãy cùng tham khảo nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của DaiLyWiki:

Soạn bài Khởi động – Bài 3: Đồ đạc trong nhà

Hát một bài hát có nhắc đến tên của đồ vật.

Câu trả lời gợi ý:

Một cái rơm vàng

Một rơm vàng là hai rơm vàng.
Cô bện những chiếc chổi to, cô tết những chiếc chổi nhỏ.
Chổi lớn chị quét sân, chị còn chổi nhỏ để bé chăm, quét nhà.

Soạn bài Khám phá và luyện tập – Bài 3: Đồ đạc trong nhà

Câu 1. (trang 91 Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo)

Đọc: Nội thất trong nhà

Xem thêm  Suất cơm hay xuất cơm, từ nào đúng chính tả tiếng Việt?

Đầu tiên. Chọn từ phù hợp cho mỗi đối tượng dưới đây:

2. Những chiếc đèn và tủ sách mang đến cho bạn điều gì?

3. Tại sao trẻ em lại coi đồ đạc trong nhà là người bạn tốt nhất của mình?

Câu trả lời gợi ý:

Đầu tiên.

Câu hỏi 1

2. Ngọn đèn như ngôi sao nhỏ gọi vui. Tủ sách đã kể cho tôi nghe nhiều câu chuyện kỳ ​​lạ trong cuộc sống.

3. Bé coi đồ đạc trong nhà là bạn thân vì đồ đạc nói chuyện với mình.

Những người bạn nhỏ

 • Cố gắng đặt tên cho các đồ vật trong nhà bắt đầu bằng chữ ch.

Những người bạn nhỏ

 • Nói về một đối tượng mà bạn vừa đề cập.

Câu trả lời gợi ý:

 • Tên các đồ vật trong nhà bắt đầu bằng chữ ch: nồi, chảo, chuông, chén, chổi, v.v.

Câu 2. (trang 91 Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo)

Viết: Kính thầy yêu em

Câu 2

Câu 3. (trang 92 Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo)

Tìm các từ chỉ màu sắc và hình dạng trong đoạn văn dưới đây:

Nhân dịp sinh nhật, bố mua tặng Kiên một bộ xếp hình bằng gỗ. Kiên say mê với những khối gỗ nhiều màu sắc. Hình tam giác màu xanh lá cây, hình tròn màu đỏ thẫm, hình vuông màu xanh lam và hình chữ nhật màu vàng tươi. Từ những khối gỗ nhỏ này, Kiên có thể xếp thành nhiều ngôi nhà đẹp mắt.

Câu 3

Câu trả lời gợi ý:

Các từ chỉ màu sắc và hình dạng có trong đoạn văn: Khối tam giác xanh, khối tròn đỏ thẫm, khối vuông màu xanh và khối chữ nhật màu vàng tươi.

Câu 4. (trang 92 Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo)

Đặt câu 1-2 về đồ chơi mà em yêu thích (theo mẫu).

Xem thêm  Tìm hiểu Ngành thú y. Có nên theo đuổi Ngành thú y hay không?

Câu 4

Câu trả lời gợi ý:

 • Viên bi tròn.
 • Bong bóng màu đỏ.
 • Con búp bê rất xinh.
 • Siêu anh hùng ngôi sao xanh.

Soạn bài Ứng dụng – Bài 3: Đồ đạc trong nhà

Chơi trò chơi Tìm đường.

Chơi trò chơi Tìm đường

 • Tìm đường về nhà.
 • Nói về những thứ bạn thấy trên đường

Câu trả lời gợi ý:

Vật thể trên đường đi: xe máy, ghế đá, cột đèn, xe đạp, thùng rác, ô tô.

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Soạn bài Đồ đạc trong nhà trang 90❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Soạn bài Đồ đạc trong nhà trang 90” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Soạn bài Đồ đạc trong nhà trang 90 [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Soạn bài Đồ đạc trong nhà trang 90” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-08-15 18:19:49. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Trending