Connect with us

Blog

https://mobitool.net/top-5-app-chinh-mau-troi-may-cuc-xinh-giup-anh-tho-mong-ngay-tuc-thi.html

Published

on

Top 5 app chỉnh màu trời, mây cực xinh, giúp ảnh thơ mộng ngay tức thì

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “https://mobitool.net/top-5-app-chinh-mau-troi-may-cuc-xinh-giup-anh-tho-mong-ngay-tuc-thi.html❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “https://mobitool.net/top-5-app-chinh-mau-troi-may-cuc-xinh-giup-anh-tho-mong-ngay-tuc-thi.html” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “https://mobitool.net/top-5-app-chinh-mau-troi-may-cuc-xinh-giup-anh-tho-mong-ngay-tuc-thi.html [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “https://mobitool.net/top-5-app-chinh-mau-troi-may-cuc-xinh-giup-anh-tho-mong-ngay-tuc-thi.html” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-09-22 05:49:57. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Xem thêm  Kết quả LPL Mùa Hè 2021 hôm nay 4/7: SofM trở lại vị trí sở trường, SN lật kèo trước RNG
Continue Reading

Blog

Mẫu phụ lục hộ gia đình tham gia BHXH

Published

on

Phụ lục mẫu hộ gia đình tham gia BHXH sẽ thống kê đầy đủ danh sách thông tin liên quan đến tất cả các thành viên trong gia đình đã tham gia đóng BHYT để xác định số tiền giảm trừ theo Quyết định 22 / QĐ-BHXH do BHXH Việt Nam ban hành. Ngày 8 tháng 1 năm 2020.

Quyết định 22 / QĐ-BHXH sửa đổi đã bổ sung một số quy định về quản lý và cấp mã số bảo hiểm cho người dân khi tham gia chương trình. bảo hiểm xã hội. Phụ lục này là người tham gia hoặc chủ hộ hoặc đại diện hộ gia đình có thành viên tham gia BHYT theo hộ gia đình chưa có mã số BHXH. Mọi thông tin cần kê khai chính xác theo Mẫu Phụ lục hộ gia đình tham gia BHXH dưới đây:

PHỤ LỤC THÀNH VIÊN HỘ GIA ĐÌNH

Họ và tên chủ hộ: …………………… Số điện thoại (nếu có): ………………………… ..

Địa chỉ: Xóm (thôn, tổ dân phố) ……………… .Xã (phường, thị trấn): ………… ..

Quận (huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh): …………. …… .Tỉnh (thành phố): …………………… ..

Stt

Họ và tên

Số bảo hiểm xã hội

Ngày sinh

Tình dục

Nơi cấp giấy khai sinh

Mối quan hệ với chủ hộ

Số CMND / Thẻ căn cước / Hộ chiếu

Ghi chú

Một GỠ BỎ Đầu tiên 2 3 4 5 6 7
Đầu tiên
2
3
4

– Trường hợp chưa có mã số BHXH thì kê khai các chỉ tiêu tại phần I Tờ khai tham gia và điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

– Người tham gia kê khai đầy đủ, chính xác các thành viên trong hộ gia đình, không phải xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú để chứng minh tư cách tham gia.

Tôi cam đoan những nội dung đã kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai

….., ngày ……. có thể …….

Người khai báo
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn lập Phụ lục thành viên hộ gia đình

một mục đích: Kê khai đầy đủ, chính xác tất cả các thành viên trong hộ gia đình tạm trú của người được bảo hiểm theo hộ gia đình được giảm trừ tiền chi trả.

b) Trách nhiệm lập: Người tham gia hoặc chủ hộ hoặc đại diện hộ gia đình có người tham gia BHYT theo hộ gia đình chưa có mã số BHXH.

c) Thời gian thành lập: Khi người tham gia BHYT theo hộ gia đình có người thì được giảm mức đóng.

d) Phương pháp xây dựng:

* Thông tin chung: Ghi họ và tên chủ hộ; số điện thoại liên hệ (nếu có); ghi rõ địa chỉ: xóm (thôn, tổ dân phố); xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); tỉnh (thành phố).

* Tiêu chí theo cột:

– Cột A: Ghi số lượng từ 1 đến tất cả các thành viên trong hộ.

– Cột B: Ghi họ và tên từng người trong hộ.

– Cột 1: Ghi mã số BHXH của từng thành viên hộ gia đình đã được cơ quan BHXH cấp; Trường hợp không xác định được mã số BHXH, người khai có thể tra cứu mã số BHXH tại địa chỉ: http://baohiemxahoi.gov.vn (nếu đủ điều kiện).

– Cột 2: Ghi ngày, tháng, năm sinh như trong Giấy khai sinh hoặc Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, Chứng minh nhân dân.

– Cột 3: Ghi giới tính của các thành viên trong hộ (nếu là nam thì ghi từ “nam”, nếu là nữ thì ghi từ “nữ”).

– Cột 4: Ghi rõ tên xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); Tỉnh, thành phố đã cấp giấy khai sinh.

Trường hợp không xác định được nguyên quán thì ghi nguyên quán (trường hợp sáp nhập, chia tách địa giới hành chính thì ghi theo địa danh tại thời điểm kê khai) hoặc ghi theo nơi đăng ký hộ khẩu thường trú. hoặc ở lại.

– Cột 5: Ghi mối quan hệ với chủ hộ (vợ, chồng, con, cháu …).

– Cột 6: Số chứng minh nhân dân / hộ chiếu / thẻ căn cước (nếu có): ghi số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc số chứng minh nhân dân.

– Cột 7: Ghi nội dung cần lưu ý.

Sau khi khai xong, người khai ký và ghi rõ họ tên.

Phụ lục mẫu hộ gia đình tham gia BHXH sẽ thống kê đầy đủ danh sách thông tin liên quan đến tất cả các thành viên trong gia đình đã tham gia đóng BHYT để xác định số tiền giảm trừ theo Quyết định 22 / QĐ-BHXH do BHXH Việt Nam ban hành. Ngày 8 tháng 1 năm 2020.

Quyết định 22 / QĐ-BHXH sửa đổi đã bổ sung một số quy định về quản lý và cấp mã số bảo hiểm cho người dân khi tham gia chương trình. bảo hiểm xã hội. Phụ lục này là người tham gia hoặc chủ hộ hoặc đại diện hộ gia đình có thành viên tham gia BHYT theo hộ gia đình chưa có mã số BHXH. Mọi thông tin cần kê khai chính xác theo Mẫu Phụ lục hộ gia đình tham gia BHXH dưới đây:

PHỤ LỤC THÀNH VIÊN HỘ GIA ĐÌNH

Họ và tên chủ hộ: …………………… Số điện thoại (nếu có): ………………………… ..

Địa chỉ: Xóm (thôn, tổ dân phố) ……………… .Xã (phường, thị trấn): ………… ..

Quận (huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh): …………. …… .Tỉnh (thành phố): …………………… ..

Stt

Họ và tên

Số bảo hiểm xã hội

Ngày sinh

Tình dục

Nơi cấp giấy khai sinh

Mối quan hệ với chủ hộ

Số CMND / Thẻ căn cước / Hộ chiếu

Ghi chú

Một GỠ BỎ Đầu tiên 2 3 4 5 6 7
Đầu tiên
2
3
4

– Trường hợp chưa có mã số BHXH thì kê khai các chỉ tiêu tại phần I Tờ khai tham gia và điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

– Người tham gia kê khai đầy đủ, chính xác các thành viên trong hộ gia đình, không phải xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú để chứng minh tư cách tham gia.

Tôi cam đoan những nội dung đã kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai

….., ngày ……. có thể …….

Người khai báo
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn lập Phụ lục thành viên hộ gia đình

một mục đích: Kê khai đầy đủ, chính xác tất cả các thành viên trong hộ gia đình tạm trú của người được bảo hiểm theo hộ gia đình được giảm trừ tiền chi trả.

b) Trách nhiệm lập: Người tham gia hoặc chủ hộ hoặc đại diện hộ gia đình có người tham gia BHYT theo hộ gia đình chưa có mã số BHXH.

c) Thời gian thành lập: Khi người tham gia BHYT theo hộ gia đình có người thì được giảm mức đóng.

d) Phương pháp xây dựng:

* Thông tin chung: Ghi họ và tên chủ hộ; số điện thoại liên hệ (nếu có); ghi rõ địa chỉ: xóm (thôn, tổ dân phố); xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); tỉnh (thành phố).

* Tiêu chí theo cột:

– Cột A: Ghi số lượng từ 1 đến tất cả các thành viên trong hộ.

– Cột B: Ghi họ và tên từng người trong hộ.

– Cột 1: Ghi mã số BHXH của từng thành viên hộ gia đình đã được cơ quan BHXH cấp; Trường hợp không xác định được mã số BHXH, người khai có thể tra cứu mã số BHXH tại địa chỉ: http://baohiemxahoi.gov.vn (nếu đủ điều kiện).

– Cột 2: Ghi ngày, tháng, năm sinh như trong Giấy khai sinh hoặc Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, Chứng minh nhân dân.

– Cột 3: Ghi giới tính của các thành viên trong hộ (nếu là nam thì ghi từ “nam”, nếu là nữ thì ghi từ “nữ”).

– Cột 4: Ghi rõ tên xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); Tỉnh, thành phố đã cấp giấy khai sinh.

Trường hợp không xác định được nguyên quán thì ghi nguyên quán (trường hợp sáp nhập, chia tách địa giới hành chính thì ghi theo địa danh tại thời điểm kê khai) hoặc ghi theo nơi đăng ký hộ khẩu thường trú. hoặc ở lại.

– Cột 5: Ghi mối quan hệ với chủ hộ (vợ, chồng, con, cháu …).

– Cột 6: Số chứng minh nhân dân / hộ chiếu / thẻ căn cước (nếu có): ghi số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc số chứng minh nhân dân.

– Cột 7: Ghi nội dung cần lưu ý.

Sau khi khai xong, người khai ký và ghi rõ họ tên.

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Mẫu phụ lục hộ gia đình tham gia BHXH❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Mẫu phụ lục hộ gia đình tham gia BHXH” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Mẫu phụ lục hộ gia đình tham gia BHXH [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Mẫu phụ lục hộ gia đình tham gia BHXH” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-10-05 12:39:30. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Xem thêm  https://mobitool.net/loi-bai-hat-giay-phut-ve-em.html
Continue Reading

Blog

Cách in phiếu ghi điểm học bạ trong SMAS

Published

on

Ghi hồ sơ học tập trong SMAS


Phần mềm SMAS được xây dựng trên nền tảng điện toán đám mây, cho phép quản lý tập trung dữ liệu, xử lý linh hoạt, đáp ứng nhu cầu liên thông thông tin của trường học các cấp. Sau đây là cách in phiếu điểm SMAS cho giáo viên.

Giáo viên thực hiện các bước sau để in phiếu ghi điểm trong học bạ của trường

Bước 1: Đăng nhập vào SMAS. phần mềm quản lý điểm

Bước 2: Chọn mục: Báo cáo> Báo cáo kết quả học tập

Bước 3: Trong thẻ Báo cáo kết quả học tậpchọn mục: Bảng điểm môn học

Bước 4: Trong phần: Bảng điểm môn họcgiáo viên chọn:

 • Học kỳ: Học kỳ 2
 • Block: chọn khối
 • Lớp: chọn lớp được phân công dạy
 • Môn học: chọn môn học được phân công dạy

Bước 5: Giáo viên bấm nút: Xuất Excel để tải xuống các tập tin Bảng điểm môn học của lớp theo chủ đề.

Hướng dẫn cho điểm hồ sơ học tập trong SMAS

Bước 6: Tệp điểm Bảng điểm môn học đã mở trong Excel (minh họa):

Ghi hồ sơ học tập trong SMAS

GV có thể ẩn các cột điểm: Vở, 15 phút, Viết, HK (từ cột D đến cột V) để chỉ hiển thị 3 cột nội dung điểm trung bình: HK1, TBM (HK2), CN để ghi học bạ. Dễ dàng hơn.

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục giáo dục trong phần hình thức Xin vui lòng.

 • Làm thế nào để đánh giá sinh viên tốt nghiệp trong SMAS
 • Đăng nhập SMAS nhưng quên mật khẩu phải làm sao?
 • Cách xem điểm trên SMAS
Xem thêm  https://mobitool.net/cach-chien-cha-ram-tom-dat-bang-noi-chien-khong-dau-thom-nuc-gion-ngon.html

Ghi hồ sơ học tập trong SMAS


Phần mềm SMAS được xây dựng trên nền tảng điện toán đám mây, cho phép quản lý tập trung dữ liệu, xử lý linh hoạt, đáp ứng nhu cầu liên thông thông tin của trường học các cấp. Sau đây là cách in phiếu điểm SMAS cho giáo viên.

Giáo viên thực hiện các bước sau để in phiếu ghi điểm trong học bạ của trường

Bước 1: Đăng nhập vào SMAS. phần mềm quản lý điểm

Bước 2: Chọn mục: Báo cáo> Báo cáo kết quả học tập

Bước 3: Trong thẻ Báo cáo kết quả học tậpchọn mục: Bảng điểm môn học

Bước 4: Trong phần: Bảng điểm môn họcgiáo viên chọn:

 • Học kỳ: Học kỳ 2
 • Block: chọn khối
 • Lớp: chọn lớp được phân công dạy
 • Môn học: chọn môn học được phân công dạy

Bước 5: Giáo viên bấm nút: Xuất Excel để tải xuống các tập tin Bảng điểm môn học của lớp theo chủ đề.

Hướng dẫn cho điểm hồ sơ học tập trong SMAS

Bước 6: Tệp điểm Bảng điểm môn học đã mở trong Excel (minh họa):

Ghi hồ sơ học tập trong SMAS

GV có thể ẩn các cột điểm: Vở, 15 phút, Viết, HK (từ cột D đến cột V) để chỉ hiển thị 3 cột nội dung điểm trung bình: HK1, TBM (HK2), CN để ghi học bạ. Dễ dàng hơn.

Mời các bạn đón đọc thêm tại chuyên mục giáo dục trong phần hình thức Xin vui lòng.

 • Làm thế nào để đánh giá sinh viên tốt nghiệp trong SMAS
 • Đăng nhập SMAS nhưng quên mật khẩu phải làm sao?
 • Cách xem điểm trên SMAS
Xem thêm  Persona 4 Arena Ultimax – Siêu phẩm đối kháng theo dòng game Persona chính thức ra mắt

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Cách in phiếu ghi điểm học bạ trong SMAS❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Cách in phiếu ghi điểm học bạ trong SMAS” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Cách in phiếu ghi điểm học bạ trong SMAS [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Cách in phiếu ghi điểm học bạ trong SMAS” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-10-05 12:38:22. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Blog

5 Bật mí cách làm cá hồi áp chảo ngon xuất sắc, cực kỳ đơn giản tại nhà

Published

on

Tiết lộ cách làm cá hồi áp chảo cực ngon, cực đơn giản tại nhà

DaiLyWiki cũng giúp giải đáp các vấn đề sau:
Cách làm cá hồi áp chảo
Cách chiên cá hồi cho bé
Cá hồi áp chảo
Cách làm cá hồi áp chảo bơ tỏi
cá hồi áp chảo (ăn sạch)
Cách làm cá hồi áp chảo giảm cân
Cá hồi áp chảo sốt Mayonnaise
Cá hồi áp chảo sốt tỏi

Cá hồi áp chảo là món chiên quen thuộc, thơm ngon, đậm đà và giàu dinh dưỡng. Cùng vào bếp với DaiLyWiki để thực hiện 5 cách làm cá hồi áp chảo sốt bơ chanh và sốt cam cực hấp dẫn nhé!

Cách làm cá hồi áp chảo sốt bơ tỏi “ngon tuyệt cú mèo”
Món cá hồi luôn hấp dẫn người ăn không chỉ bởi hàm lượng dinh dưỡng dồi dào mà còn bởi thịt cá thơm ngon, ngọt đặc biệt. Đừng chỉ cho cả nhà ăn cá hồi nướng hoặc om. Hãy làm phong phú thực đơn hàng ngày bằng cách bổ sung ngay món cá hồi áp chảo sốt bơ tỏi này nhé!
Vật liệu cần thiết:

500 gram phi lê cá hồi
100 gr bơ
1 quả chanh tươi
Tiêu, tỏi, muối, đường, hạt nêm, rượu trắng
Cách làm cá hồi áp chảo như sau:
Cá hồi sau khi mua về rửa sạch, có thể cắt đôi con cá nếu kích thước quá to. Sau đó, dùng giấy thấm thực phẩm chuyên dụng để thấm khô cá. Ướp cá với 1 thìa cà phê muối, 1 thìa cà phê hạt nêm, 1 thìa cà phê đường và 2 thìa cà phê rượu trắng trong 20 phút.
Bóc vỏ và băm nhuyễn tỏi.
Khi cá đã thấm gia vị, bạn cho một ít dầu ăn vào chảo chống dính, đun nóng. Thả cá đã ướp vào chiên cho đến khi chín vàng cả hai mặt. Giữ nhiệt đủ nhỏ để đảm bảo cá có thể chín cả trong và ngoài.
Trong một chảo khác, đun nóng bơ, sau đó cho tỏi băm vào xào cho thơm. Vắt ½ thìa nước cốt chanh vào và khuấy đều. Bạn sẽ có được nước sốt bơ tỏi siêu ngon.
Tiếp theo, bạn cho cá đã chiên vào chảo sốt, nêm thêm ½ thìa muối và một chút tiêu xay. Giảm nhiệt xuống nhỏ và đun nước sốt trong khoảng 30 phút. Tắt bếp và xếp món ăn ra đĩa.

Thưởng thức ngay khi thức ăn còn nóng để không bị tanh và cảm nhận được hương vị thơm ngon nhất. Chắc chắn vị thơm, bùi của món ăn này sẽ khiến bạn và mọi người nhớ mãi không quên.
Cách làm cá hồi áp chảo sốt cam ai cũng thích
Sự kết hợp của nước cam, cá hồi và một vài nguyên liệu khác chắc chắn sẽ làm say lòng bất cứ ai đã từng thưởng thức món cá hồi áp chảo sốt cam này. Nếu bạn chưa từng nếm thử thì sao không thử làm ngay tại nhà để chiêu đãi cả nhà nhỉ.
Chuẩn bị nguyên liệu:
Phi lê cá hồi: 300g
Cam tươi: 1 quả
Bơ: 10 gram
Tỏi, hạt nêm, đường, muối

Xem thêm  Persona 4 Arena Ultimax – Siêu phẩm đối kháng theo dòng game Persona chính thức ra mắt

Xử lý
Cách làm cá hồi áp chảo sốt cam cũng rất đơn giản, không hề khó đâu nhé! Chỉ cần làm theo các bước dưới đây đảm bảo bạn sẽ có được những món ăn siêu ngon không cưỡng lại được.
Cá hồi rửa sạch để ráo. Sau đó cho gia vị, hạt tiêu với lượng vừa đủ vào ướp khoảng 15 phút.
Vắt lấy nước cốt, lọc bỏ hạt và tép thừa.
Làm nóng chảo sau đó cho bơ vào. Khi bơ tan chảy, cho cá vào chảo. Vặn lửa vừa và chiên cá đến khi chín vàng cả hai mặt. Không nên để lửa quá to có thể khiến cá bị cháy bên ngoài mà bên trong vẫn chưa thực sự chín. Tiếp theo, bạn bày cá ra đĩa.
Đặt chảo lên bếp, phi thơm tỏi rồi vớt ra xếp vào đĩa cá.
Đổ nước cam vào một chiếc nồi nhỏ. Thêm đường, hạt nêm, muối, khuấy đều và nấu cho đến khi hỗn hợp hơi sệt lại thì tắt bếp.
Rưới đều nước sốt đã nấu lên cá. Trang trí món ăn với vài lát cam cho thêm phần hấp dẫn. Với món ăn này, bạn có thể ăn kèm với khoai tây chiên nếu thích nhé!

Cá hồi áp chảo sốt bơ chanh

Nguyên liệu món Cá hồi áp chảo sốt bơ chanh cho 3 người
Phi lê cá hồi tươi 200 g Bơ thực vật 2 thìa canh Nước tương 2 thìa cà phê Chanh 1 thìa cà phê Đường 1 thìa cà phê Bột bắp 1 thìa cà phê Tiêu 1 thìa cà phê Muối: 1/2 thìa cà phê 1/2 thìa cà phê Gừng 1 củ Tỏi 1 miếng
Vật liệu con số

Cách nấu Cá hồi áp chảo sốt bơ chanh
1Sốt cá hồi
Thịt cá sơ chế, rửa sạch và thấm khô rồi cho nửa thìa xì dầu, vắt nửa quả chanh, nửa thìa muối tiêu rồi xoa đều lên mình cá cho ngấm gia vị, sau đó ướp khoảng 15-20 phút.

2 Áp chảo cá hồi
Lấy 1 thìa bơ thực vật phết đều lên chảo, đun cho đến khi tan chảy, cho cá vào rán vàng mỗi mặt 1 phút trên lửa lớn nhất rồi gắp ra đĩa.

3M sốt bơ chanh
Cho 1 thìa cafe bột bắp, 1 thìa nước lọc, 1 thìa xì dầu, 1 thìa cafe đường, 1 thìa nước cốt chanh đã vắt vào rồi khuấy đều cho đường tan hết.
Đun nóng chảo, cho 1 thìa bơ vào đun chảy, sau đó cho tỏi băm, vài lát gừng, vỏ chanh thái sợi vào. Đổ hỗn hợp sốt vào xào đều, nấu đến khi sốt đặc lại thì tắt bếp.

4Hoàn thành
Rưới nước sốt vừa làm lên cá, trang trí đĩa cho bắt mắt với vài lát chanh, ớt cắt lát, …

5 thành phẩm
Món cá hồi sốt bơ chanh với phần da cá áp chảo giòn, thơm, bên trong thịt cá mềm, béo, không quá khô kết hợp với nước sốt chua ngọt vô cùng hấp dẫn. Dùng nóng với cơm hoặc khoai sẽ ngon vô cùng!

Xem thêm  Ravonna Lexus Renslayer là ai? Quan trọng thế nào trong MCU?

Cá hồi áp chảo sốt tiêu đen

Nguyên liệu cho món Cá hồi áp chảo sốt tiêu đen dành cho 2 người
Phi lê cá hồi 200 gr Ớt xanh 3 nhánh Hành tây 1/2 củ Nấm linh chi 50 gr Tỏi băm 1 muỗng canh Hành tím băm 1 muỗng canh Gừng băm 1/2 muỗng canh Giấm gạo 1 muỗng canh Tinh bột sắn 1 muỗng canh Cà phê Gia vị chung 1 ít (Muối / đường / bột ngọt glutamate / bột nêm) Dầu ăn 1 ít
Cách chọn mua nấm linh chi tươi
Nên chọn những cây nấm có màu sắc tươi sáng, cuống nấm có màu trắng ngà, thân nấm săn chắc.
Nấm tươi khi ngửi sẽ có mùi thơm đặc trưng của nấm, không có mùi lạ.
Không chọn mua nấm khi thấy thân nấm mềm, đầu nấm có màu đen, có mùi lạ.

Cách nấu Cá hồi áp chảo sốt tiêu đen
1 Chuẩn bị và ướp cá hôi
Phi lê cá hồi sau khi mua về, bạn ngâm với nước muối loãng khoảng 5 – 7 phút rồi rửa lại bằng nước sạch. Dùng khăn quấn quanh cá cho ráo nước. Bạn nên giữ lại phần da cá để cá có màu đẹp.
Lấy một nhánh ớt xanh, tách hạt và thái nhỏ. Cho 1/2 thìa cà phê bột ngọt, 1/2 thìa cà phê đường, 2 thìa cà phê xì dầu vào khuấy đều cho hỗn hợp sốt sánh lại.
Sau đó phết đều nước sốt lên cả hai bề mặt của cá, thêm 1/2 thìa dầu ăn, để cá ngấm gia vị đậm đà hơn, bạn nên ướp cá trong khoảng 10 – 15 phút.

2Chuẩn bị các thành phần còn lại
Nấm linh chi bạn cắt đôi hoặc xé đôi, 2 nhánh tiêu còn lại tách lấy hạt. Hành tây thái mỏng.

3 Chiên cá hồi
Đặt chảo lên bếp, cho khoảng 2 thìa dầu, dầu nóng thì cho cá hồi đã ướp vào xào. Chiên ở lửa vừa trong khoảng 5 phút cho đến khi cá vừa chín.

4 Làm nước sốt
Cho 1 thìa dầu ăn vào chảo, sau đó cho 1 thìa hành tỏi băm, 1 thìa hành tím băm và 1/2 thìa gừng băm, tiêu xanh vào xào sơ.
Tiếp theo, bạn cho nấm linh chi, hành tây vào đảo đều rồi cho 1/2 chén nước (bát ăn cơm) vào rồi bắt đầu nêm 1/2 muỗng bột ngọt, 1/2 muỗng hạt nêm, 1 muỗng đường, 2 muỗng nước tương, 1 muỗng cà phê giấm gạo và khuấy đều để kết hợp các gia vị.
Để nước sốt có độ sệt nhất định, bạn pha 1 thìa cafe tinh bột sắn với khoảng 2 thìa nước lọc rồi cho vào sốt, tiếp tục khuấy đều cho đến khi nước sốt đặc lại.
Cuối cùng để nước sốt bóng và béo hơn, bạn cho 1 thìa dầu ăn vào sốt rồi tắt bếp.

5 thành phẩm
Rưới đều nước sốt tiêu đã hoàn thành lên miếng cá hồi áp chảo và bạn sẽ có món cá hồi áp chảo sốt tiêu đen thơm ngon, hấp dẫn. Thịt cá hồi chiên vừa chín tới mềm, thơm, nêm nếm gia vị vừa thơm vừa cay, rất dễ ăn, nấm thì giòn, có vị chua ngọt rất ngon.

Xem thêm  Cách làm chả quế chay thơm ngon, đơn giản tại nhà

Cách chọn mua cá hồi tươi
Mang cá hồi: quan sát đối với cá hồi tươi, mang phải có màu đỏ máu, không bị thâm tím hoặc thâm đen.
Thân cá hồi: quan sát vảy, da cá cần sáng, bóng. Thân cá không có vết trầy xước, va đập, vảy cá không bị bong tróc.
Mắt cá hồi: quan sát mắt cá sáng, trong, không bị đục hay vàng, cá còn tươi.
Đối với cá hồi đã phi lê: thịt cá có màu vàng cam tự nhiên, không nhợt nhạt, không có dấu hiệu thâm đen. Các vân mỡ trên thịt cá có màu sáng, đều, không bị đục.
Mẹo sơ chế cá hồi sạch, không tanh
Dùng gừng: đập dập hoặc xay nhuyễn gừng tươi, trộn đều với một ít rượu trắng, sau đó cho cá hồi vào bóp đều, ướp khoảng 5 – 10 phút rồi rửa sạch lại với nước. Nhờ vậy, mùi tanh của cá hồi đã được khử hoàn toàn.
Dùng chanh: dùng chanh tươi vắt lấy nước, pha nước chanh vừa vắt với nước lọc và thêm một chút muối. Cho cá hồi vào ngâm, lật lại và rửa sạch với nước.
Dùng sữa tươi: đổ sữa tươi ra tô lớn, cho cá hồi vào, để sữa tươi phủ kín mặt cá. Ngâm khoảng 3 – 5 phút rồi rửa sạch, cá sẽ không còn mùi tanh.
Bạn vừa xem 5 cách làm cá hồi áp chảo sốt bơ chanh và sốt cam cực hấp dẫn để trổ tài vào bếp nhé! Chúc may mắn trong nhà bếp của bạn!

DaiLyWiki cũng giúp giải đáp các vấn đề sau:
Cách làm cá hồi áp chảo
Cách chiên cá hồi cho bé
Cá hồi áp chảo
Cách làm cá hồi áp chảo bơ tỏi
cá hồi áp chảo (ăn sạch)
Cách làm cá hồi áp chảo giảm cân
Cá hồi áp chảo sốt Mayonnaise
Cá hồi áp chảo sốt tỏi

# Sự thành công # làm thế nào để # làm ra # làm từ cá hồi # nhiệt huyết # tinh khiết # tuyệt vời # đơn giản # đơn giản # đơn giản # ở nhà

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “5 Bật mí cách làm cá hồi áp chảo ngon xuất sắc, cực kỳ đơn giản tại nhà❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “5 Bật mí cách làm cá hồi áp chảo ngon xuất sắc, cực kỳ đơn giản tại nhà” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “5 Bật mí cách làm cá hồi áp chảo ngon xuất sắc, cực kỳ đơn giản tại nhà [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “5 Bật mí cách làm cá hồi áp chảo ngon xuất sắc, cực kỳ đơn giản tại nhà” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-10-05 12:31:56. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Trending