Connect with us

Blog

https://mobitool.net/mau-van-ban-phan-chia-di-san-thua-ke-2022.html

Published

on

Mẫu văn bản phân chia di sản thừa kế 2022

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “https://mobitool.net/mau-van-ban-phan-chia-di-san-thua-ke-2022.html❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “https://mobitool.net/mau-van-ban-phan-chia-di-san-thua-ke-2022.html” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “https://mobitool.net/mau-van-ban-phan-chia-di-san-thua-ke-2022.html [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “https://mobitool.net/mau-van-ban-phan-chia-di-san-thua-ke-2022.html” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-09-19 05:55:11. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Xem thêm  Khi nào phong trào công nhân Việt Nam hoàn toàn trở thành một phong trào tự giác?
Continue Reading

Blog

https://mobitool.net/order-chaos-2-redemption-sieu-pham-moi-den-tu-gameloft-24.html

Published

on

https://mobitool.net/order-chaos-2-redemption-sieu-pham-moi-den-tu-gameloft-24.html

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “https://mobitool.net/order-chaos-2-redemption-sieu-pham-moi-den-tu-gameloft-24.html❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “https://mobitool.net/order-chaos-2-redemption-sieu-pham-moi-den-tu-gameloft-24.html” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “https://mobitool.net/order-chaos-2-redemption-sieu-pham-moi-den-tu-gameloft-24.html [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “https://mobitool.net/order-chaos-2-redemption-sieu-pham-moi-den-tu-gameloft-24.html” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-10-05 11:46:49. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Xem thêm  Cách tải và chơi game The Trail
Continue Reading

Blog

https://mobitool.net/cach-lam-nui-chien-trung-hap-dan-sieu-nhanh.html

Published

on

https://mobitool.net/cach-lam-nui-chien-trung-hap-dan-sieu-nhanh.html

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “https://mobitool.net/cach-lam-nui-chien-trung-hap-dan-sieu-nhanh.html❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “https://mobitool.net/cach-lam-nui-chien-trung-hap-dan-sieu-nhanh.html” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “https://mobitool.net/cach-lam-nui-chien-trung-hap-dan-sieu-nhanh.html [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “https://mobitool.net/cach-lam-nui-chien-trung-hap-dan-sieu-nhanh.html” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-10-05 11:45:43. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Xem thêm  Vị trí quái thú Griffin trong game Immortals Fenyx Rising
Continue Reading

Blog

Thời gian không tính xét nâng bậc lương thường xuyên với CB, CC, VC

Published

on

Quy định mới về thời gian không xét nâng lương thường xuyên


Mới đây, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 03/2021 / TT-BNV sửa đổi chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức. cán bộ (CB, CC, VC) và người lao động.

Theo đó, bổ sung thêm 04 trường hợp không được tính nâng bậc lương thường xuyên tại điểm c khoản 1 Điều 2 Thông tư 08/2013 / TT-BNV, gồm:

– Thời gian tập sự (kể cả trường hợp hưởng 100% lương của ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức tập sự).

– Thời gian CB, CC, VC, người lao động đào ngũ trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự.

– Thời gian thử thách đối với CB, CC, VC và người lao động bị phạt tù nhưng cho hưởng án treo; trường hợp thời gian thử việc ít hơn thời gian kéo dài thì được tính nâng bậc lương thường xuyên theo thời gian kéo dài, nâng bậc lương thường xuyên.

– Thời gian nghỉ việc cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định hiện hành của pháp luật.

03 trường hợp hiện tại khác vẫn đang được áp dụng bao gồm:

– Thời gian nghỉ việc không hưởng lương;

Thời gian làm chuyên gia, học tập, thực tập, công tác, khảo sát trong và ngoài nước vượt quá thời hạn được cấp có thẩm quyền quyết định.

Xem thêm  Mở bài kết bài Chiều Tối hay nhất

– Thời gian tạm đình chỉ công tác, tạm giữ, tạm giam và các loại thời gian không được làm việc ngoài quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 Thông tư 08/2013 / TT-BNV.

Thông tư 03/2021 / TT-BNV có hiệu lực từ ngày 15/8/2021.

Vui lòng tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên mục Phổ biến pháp luật của DaiLyWiki.

Quy định mới về thời gian không xét nâng lương thường xuyên


Mới đây, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 03/2021 / TT-BNV sửa đổi chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức. cán bộ (CB, CC, VC) và người lao động.

Theo đó, bổ sung thêm 04 trường hợp không được tính nâng bậc lương thường xuyên tại điểm c khoản 1 Điều 2 Thông tư 08/2013 / TT-BNV, gồm:

– Thời gian tập sự (kể cả trường hợp hưởng 100% lương của ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức tập sự).

– Thời gian CB, CC, VC, người lao động đào ngũ trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự.

– Thời gian thử thách đối với CB, CC, VC và người lao động bị phạt tù nhưng cho hưởng án treo; trường hợp thời gian thử việc ít hơn thời gian kéo dài thì được tính nâng bậc lương thường xuyên theo thời gian kéo dài, nâng bậc lương thường xuyên.

– Thời gian nghỉ việc cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định hiện hành của pháp luật.

Xem thêm  Cách tải và chơi game The Trail

03 trường hợp hiện tại khác vẫn đang được áp dụng bao gồm:

– Thời gian nghỉ việc không hưởng lương;

Thời gian làm chuyên gia, học tập, thực tập, công tác, khảo sát trong và ngoài nước vượt quá thời hạn được cấp có thẩm quyền quyết định.

– Thời gian tạm đình chỉ công tác, tạm giữ, tạm giam và các loại thời gian không được làm việc ngoài quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 Thông tư 08/2013 / TT-BNV.

Thông tư 03/2021 / TT-BNV có hiệu lực từ ngày 15/8/2021.

Vui lòng tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên mục Phổ biến pháp luật của DaiLyWiki.

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Thời gian không tính xét nâng bậc lương thường xuyên với CB, CC, VC❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Thời gian không tính xét nâng bậc lương thường xuyên với CB, CC, VC” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Thời gian không tính xét nâng bậc lương thường xuyên với CB, CC, VC [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Thời gian không tính xét nâng bậc lương thường xuyên với CB, CC, VC” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-10-05 11:44:31. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Trending