Connect with us

Blog

https://mobitool.net/cach-cai-hoc-toan-3-phan-mem-hoc-toan-danh-cho-hoc-sinh-lop-3.html

Published

on

Cách cài Học Toán 3, phần mềm học toán dành cho hoc sinh lớp 3

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “https://mobitool.net/cach-cai-hoc-toan-3-phan-mem-hoc-toan-danh-cho-hoc-sinh-lop-3.html❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “https://mobitool.net/cach-cai-hoc-toan-3-phan-mem-hoc-toan-danh-cho-hoc-sinh-lop-3.html” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “https://mobitool.net/cach-cai-hoc-toan-3-phan-mem-hoc-toan-danh-cho-hoc-sinh-lop-3.html [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “https://mobitool.net/cach-cai-hoc-toan-3-phan-mem-hoc-toan-danh-cho-hoc-sinh-lop-3.html” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-09-19 01:29:18. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Xem thêm  Những màu nâu khói đẹp 2021
Continue Reading

Blog

Hướng phấn đấu của bản thân để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam 2022

Published

on

Để trở thành Đảng viên, bạn phải thực hiện, phấn đấu để đáp ứng các tiêu chí gì?

Trong bài viết này, DaiLyWiki hướng dẫn các bạn Hướng phấn đấu của bản thân để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam2022.

1. Phấn đấu như thế nào để trở thành Đảng viên?

Muốn trở thành Đảng viên thì các bạn cần phải đáp ứng những điều kiện, tiêu chí gì?

Để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, người vào Đảng phải có đủ các điều kiện: Động cơ vào Đảng đúng đắn, có giác ngộ chính trị, thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nhiệm vụ của Đảng viên; hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng và phải là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm; mỗi Đảng viên phải gắn mình với tổ chức Đảng, coi tổ chức Đảng là chỗ dựa vững chắc cho mình thực hiện nhiệm vụ Đảng viên.

1.1. Xác định động cơ vào Đảng đúng đắn

Phấn đấu vào Đảng phải xuất phát từ động cơ trong sáng, với thanh niên lại càng mang ý nghĩa cống hiến, chứ không phải lợi dụng vào Đảng để làm “bình phong”, làm “chỗ dựa” để tiến thân. Vào Đảng không phải là để tranh giành quyền lợi, thỏa mãn tham vọng cá nhân. Tuy nhiên, vào Đảng không phải ai cũng toàn diện, không có khiếm khuyết mà quan trọng là xác định rõ vai trò, trách nhiệm của một người đảng viên để rèn luyện và trưởng thành hơn. Không được vào Đảng không có nghĩa là thôi phấn đấu, thôi rèn luyện, thôi cống hiến. Do đó tôi nghĩ rằng muốn trở thành Đảng viên phải thực sự có quyết tâm phấn đấu, có tinh thần giác ngộ cách mạng cao.

Phấn đấu vào Đảng như là một nghĩa vụ, một trách nhiệm để được đóng góp, cống hiến nhiều hơn cho tập thể, cho nhân dân và rộng hơn là cho quốc gia, dân tộc. Khi nhận thức đúng đắn ta sẽ có động cơ đúng, có sức mạnh bên trong là động lực hướng dẫn hành động, thôi thúc ta sống, hoạt động có lý tưởng cao đẹp cho Đảng và cho chính mình. Giữ vững phẩm chất của một đảng viên, khó khăn sẽ không làm ta lùi bước, vững vàng trước những thử thách của mặt trái cơ chế thị trường, trước cám dỗ của tiền bạc, chức quyền.

Phấn đấu vào Đảng là để được đứng trong một tổ chức của những người cùng chung chí hướng đấu tranh xây dựng một xã hội tốt đẹp, dân giầu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh. Vào Đảng là phải dấn thân theo lý tưởng cách mạng, chấp nhận hy sinh, phấn đấu đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn. Cái được lớn nhất khi vào Đảng là được phục vụ cách mạng, được phục vụ nhân dân, được Đảng và nhân dân tin cậy, yêu mến.

Xây dựng động cơ vào Đảng có ý nghĩa rất quan trọng, nhất là trong điều kiện Đảng cầm quyền và lãnh đạo theo cơ chế thị trường, mỗi đảng viên đều phải đối mặt với biết bao khó khăn, thử thách. Nếu người vào Đảng không xác định cho mình động cơ đúng đắn sẽ không vượt qua được những thử thách, khó khăn đó.

Trở thành đảng viên là vinh dự, tự hào nhưng trên hết là trách nhiệm; trách nhiệm tiếp tục cống hiến, cống hiến không phải là cái gì đó quá cao siêu, mà trước hết đơn giản là phải hết sức cố gắng trong học tập và công tác, là phấn đấu hết mình để chiếm lĩnh tri thức, nâng cao trình độ chuyên môn.

1.2. Rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng

Bản lĩnh chính trị thể hiện ở nhận thức đúng đắn, kiên định với mục tiêu, lý tưởng đã lựa chọn, thể hiện khí tiết của người cách mạng đó là “giàu sang không thể quyến rũ, nghèo khó không thể lay chuyển, uy vũ không thể khuất phục”.

Để thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, người phấn đấu vào Đảng cần đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân, trước khó khăn thử thách không nao núng tinh thần, không mờ nhạt phương hướng chính trị, có thái độ, chính kiến rõ ràng, kiên định.

Bản lĩnh chính trị được hình thành chủ yếu bằng sự nỗ lực của bản thân trong quá trình học tập, nắm vững lý luận Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đó là nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đạo đức cách mạng là kết quả của quá trình tu dưỡng, rèn luyện suốt đời; như Bác Hồ đã dạy: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời xa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”.

Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là phủ định vai trò, lợi ích cá nhân. Lợi ích cá nhân được tôn trọng khi nó không trái với lợi ích chung của cộng đồng. Đường lối của Đảng là kết hợp hài hòa giữa 3 lợi ích: lợi ích xã hội, lợi ích tập thể và lợi ích cá nhân. Đảng luôn luôn tôn trọng và quan tâm đến lợi ích cá nhân, đồng thời kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, đặt lợi ích cá nhân mình lên trên, lên trước lợi ích tập thể và toàn xã hội. Việc gì có lợi cho cách mạng, cho nhân dân thì khó mấy, kể cả hy sinh cũng làm. Việc gì có hại cho cách mạng, cho nhân dân thì nhỏ mấy cũng hết sức tránh.

1.3. Nâng cao năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Đảng viên phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phấn đấu trở thành người sản xuất, công tác, chiến đấu và học tập giỏi.

Để trở thành đảng viên, người đang phấn đấu vào Đảng phải hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của mình và nhiệm vụ của tổ chức đảng, đoàn thể giao cho.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy rằng: “Đảng yêu cầu cán bộ và đảng viên chẳng những thạo về chính trị, mà còn phải giỏi về chuyên môn, không thể lãnh đạo chung chung”. Muốn vừa thạo về chính trị, vừa giỏi về chuyên môn, mỗi đảng viên phải ra sức “học tập chủ nghĩa Mác-Lênin và đường lối, chính sách của Đảng, học tập văn hoá, kỹ thuật và nghiệp vụ; không ngừng nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng và năng lực công tác của mình”.

1.4. Gắn bó với tập thể, với nhân dân, tích cực tham gia hoạt động đoàn thể, công tác xã hội

Hướng phấn đấu của bản thân để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Đảng viên phải giữ vững và phát huy truyền thống của Đảng, là gắn bó mật thiết máu thịt với nhân dân, trước hết thể hiện sự gắn bó với quần chúng ở nơi làm việc và nơi cư trú của mình.

Muốn trở thành đảng viên, người phấn đấu vào Đảng phải gắn bó với tập thể, với nhân dân, với đồng nghiệp, bạn bè trong đơn vị công tác, với bà con làng xóm, khối phố; tôn trọng, chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau.

Phấn đấu vào Đảng phải nhiệt tình tham gia sinh hoạt đoàn thể mà bản thân là thành viên, phải thể hiện rõ vai trò, khả năng lãnh đạo, tập hợp quần chúng, phải phát huy tính tiền phong, gương mẫu và những phẩm chất cần thiết để trở thành đảng viên của Đảng, nếu là đoàn viên TNCSHCM thì phải là đoàn viên ưu tú.

Người muốn vào Đảng phải chú trọng mở rộng quan hệ xã hội, tích cực tham gia công tác xã hội, gương mẫu và vận động gia đình, người thân tham gia các phong trào ở địa phương.

1.5. Tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở

Tích cực hưởng ứng các phong trào, các hoạt động triển khai thực hiện chủ trương, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ đề ra với tinh thần chủ động, sáng tạo, nỗ lực, phấn đấu cao nhất. Góp phần tích cực đưa những chủ trương, nhiệm vụ đó vào cuộc sống, tạo ra bước phát triển mới của cơ sở, đơn vị, nhất là về phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống của người lao động, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực.

Chủ động nắm bắt tình hình thực tế, nắm bắt tình hình tư tưởng của quần chúng nhân dân, kết quả thực hiện chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, kịp thời phản ánh, đề xuất với tổ chức Đảng.
Tích cực và mạnh dạn tham gia góp ý kiến đối với sự lãnh đạo của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Tham gia ý kiến khi được hỏi về việc giới thiệu những đảng viên ưu tú, đủ tiêu chuẩn để tổ chức đảng xem xét, bầu vào cấp ủy; giới thiệu những quần chúng ưu tú có đủ điều kiện để tổ chức đảng xét kết nạp.

Tham gia góp ý kiến đối với hoạt động chính quyền và đoàn thể, góp phần xây dựng cơ sở chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tích cực và kiên quyết đấu tranh bảo vệ Đảng, giữ vững ổn định chính trị – xã hội ở cơ sở, đơn vị. Góp phần làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn phá hoại của các phần tử xấu, các thế lực thù địch lợi dụng dân chủ để cuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, vu cáo, bôi nhọ những cán bộ, đảng viên tích cực, trung thực; kích động, chia rẽ đoàn kết, gây rối nội bộ.

2. Hướng phấn đấu của bản thân để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Liên hệ bản thân Đảng viên

Hướng phấn đấu của bản thân để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

– Đảng Cộng sản Việt Nam là lá cờ đầu của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam. Tôi có nguyện vọng được đứng trong hàng ngũ của Đảng, sau khi được học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, tôi càng nhận thức được rõ hơn về Đảng Cộng sản và càng quyết tâm phấn đấu để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

– Tôi đã xác định cho mình động cơ vào Đảng: Đảng là tổ chức các mạng có sứ mệnh cao cả đoàn kết và lãnh đạo nhân dân đấu tranh cho độc lập và chủ nghĩa xã hội. Được đứng trong hàng ngũ của Đảng là được đứng trong một tổ chức của những người cùng chung chí hướng đấu tranh xây dựng một xã hội tốt đẹp, dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn mình. Khi vào Đảng, bản thân tôi sẽ được phục vụ cách mạng, được phục vụ nhân dân, được nhân dân tin cậy và yêu mến. Động cơ vào Đảng của tôi là muốn góp sức mình xây dựng đất nước ta ngày càng tốt đẹp hơn nữa.

– Để trở thành một đảng viên, tôi xác định bản thân phải rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng. Tôi quyết kiên định mục tiêu, lý tưởng đã chọn, trong bất cứ tình huống khó khăn nào cũng không giao động, giảm sút niềm tin và ý chí chiến đấu. Đồng thời, tôi rèn luyện cho mình tinh thần độc lập, sáng tạo. Bản thân tôi đã nỗ lực học tập, nắm vững lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng của Đảng. Tôi tự rèn luyện mình qua thực tế hoạt động chính trị, xã hội. Bên cạnh đó tôi trau dồi đạo đức cách mạng, đi đôi với chống chủ nghĩa cá nhân. Đạo đức cách mạng cần phải tu dưỡng rèn luyện suốt đời, bởi vậy tôi sẽ củng cố hàng ngày để có được phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng. Tôi nhận thức được, trong bối cảnh ngày nay, đạo đức cách mạng là ý chí, quyết tâm và góp sức đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển, trở thành quốc gia giàu mạnh, văn minh, nhân dân làm chủ xã hội và có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. Tôi quyết tâm đi theo đường lối của Đảng: kết hợp hài hoà ba loại lợi ích: lợi ích toàn xã hội, lợi ích tập thể và lợi ích cá nhân, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ.

Xem thêm  Vợ đang mang thai thì chồng có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự?

– Để phấn đấu trở thành một người đảng viên, tôi không quên nâng cao năng lực, hoàn thành tốt những nghiệm vụ được giao. Đối với một sinh viên như tôi – còn ngồi trên ghế nhà trường, thì nhiệm vụ trọng tâm là việc học. Tôi phấn đấu học tập thật tốt, hoạt động ngoại khoá hăng say và hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó tôi cũng rất coi trọng việc học tập chính trị. Đó là việc tham gia đầy đủ và có hiệu quả các buổi sinh hoạt chính trị công dân sinh viên, tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng…

– Truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự gắn bó mật thiết, máu thịt với nhân dân. Để phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng, tôi hiểu rằng mình phải gắn bó với tập thể, với nhân dân, tích cực tham gia hoạt động đoàn thể, công tác xã hội. Đối với tôi, đó chính là tập thể lớp, là ngôi trường đại học của mình. Tôi cũng tham gia những hoạt động đoàn thể và công tác xã hội, như những buổi ngoại khoá, tình nguyện…

– Người phấn đấu vào Đảng phải tích cực tham gia xây dựng Đảng. Tôi nhận thức được rằng, bằng sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của mình, cần đóng góp ý kiến với chi bộ, đảng bộ. Ngoài ra, cần tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở bằng những việc làm như: Tích cực hưởng ứng các phong trào, các hoạt động triển khai chủ trương, nhiệm vụ do đảng bộ, chi bộ đề ra với tinh thần chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu cao nhất. Góp phần tích cực đưa những chủ trương, nhiệm vụ đó vào cuộc sống. Chủ động nắm bắt tình hình thực tế, những tư tưởng của quần chúng, kịp thời phản ánh đề xuất với tổ chức Đảng. Tích cực mạnh dạn tham gia góp ý kiến đối với lãnh đạo của tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên. Tích cực và kiên quyết đấu tranh bảo vệ Đảng, giữ vững ổn định chính trị – xã hội ở cơ sở, đơn vị.

– Trên đây là những nhận thức và suy nghĩ của bản thân tôi về hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Dù bản thân còn nhiều hạn chế nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Để làm được điều đó, tôi xin hứa sẽ không ngừng học tập và rèn luyện, góp sức mình để xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh.

– Sau khi được học tập và bồi dưỡng kiến thức về Đảng tại Trung tâm bồi dưỡng Chính trị thuộc Đảng ủy khối cơ quan Trung Ương tôi đã có cơ hội hiểu rõ hơn về ý nghĩa và tầm quan trọng của sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với công cuộc giải phóng và giành độc lập dân tộc. Hiểu biết và nắm bắt được những kiến thức cơ bản trong cương lĩnh xây dựng đất nước qua các thời kỳ đồng thời còn thấy được vai trò quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua những buổi học này, tôi cũng đã hiểu những nội dung cơ bản trong Điều lệ của Đảng cộng sản Việt Nam. Qua đó, không ngừng phấn đấu, học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng của mình, để cùng tham gia công cuộc xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, chống lại sự phá hoại của kẻ thù.

3. Điều kiện để được kết nạp vào Đảng

Được đứng trong hàng ngũ của Đảng luôn là niềm vinh dự lớn lao, là mục tiêu phấn đấu, nỗ lực của nhiều công dân Việt Nam. Tuy nhiên, trở thành Đảng viên chưa bao giờ là điều dễ dàng. Mỗi cá nhân phải đáp ứng được đầy đủ các điều kiện sau để trở thành Đảng viên:

Thứ nhất là về tuổi đời:

– Tại thời điểm chi bộ xét kết nạp, người vào Đảng phải đủ 18 tuổi đến đủ 60 tuổi (tính theo tháng).

– Việc kết nạp vào Đảng những người trên 60 tuổi do cấp uỷ trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định.

Chỉ xem xét kết nạp vào Đảng những người trên 60 tuổi khi đủ các điều kiện:

+ Có sức khoẻ và uy tín;

+ Đang công tác, cư trú ở cơ sở chưa có tổ chức đảng, chưa có đảng viên hoặc do yêu cầu đặc biệt;

+ Được ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương đồng ý bằng văn bản trước khi cấp ủy có thẩm quyền ra quyết định kết nạp.

Thứ hai là về trình độ học vấn:

– Người vào Đảng phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên.

– Học vấn của người vào Đảng đang sinh sống ở miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn và những trường hợp cụ thể khác do yêu cầu phát triển đảng mà không bảo đảm được quy định chung thì thực hiện theo hướng dẫn của Ban Bí thư.

Người vào Đảng đang sinh sống ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hoặc ngư dân thường xuyên làm việc ngoài biển, đảo, nếu không bảo đảm theo Quy định thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII thì phải có trình độ học vấn tối thiểu hoàn thành chương trình bậc tiểu học.

Trình độ học vấn của người vào Đảng là già làng, trưởng bản, người có uy tín, đang sinh sống ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hoặc ngư dân thường xuyên làm việc ngoài biển, đảo tối thiểu phải biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ và được ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương đồng ý bằng văn bản trước khi cấp ủy có thẩm quyền ra quyết định kết nạp.

Thứ ba là vấn đề thừa nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng.

Thứ tư là chúng minh được sự ưu tú: Qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm.

Đáp ứng các điều kiện trên, trong quá trình xem xét kết nạp người vào đảng còn phải đảm bảo các yêu cầu sau:

Thứ năm là được bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Người vào Đảng phải học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, có giấy chứng nhận do trung tâm chính trị cấp huyện hoặc tương đương cấp; nơi không có trung tâm chính trị thì do cấp ủy có thẩm quyền kết nạp đảng viên cấp.

Thứ sáu là phải có đơn tự nguyện xin vào Đảng

Người vào Đảng phải tự làm đơn, trình bày rõ những nhận thức của mình về mục đích, lý tưởng của Đảng, về động cơ xin vào Đảng.

Thứ bảy là báo cáo trung thực lý lịch với chi bộ

Người vào Đảng tự khai lý lịch, đầy đủ, rõ ràng, trung thực theo quy định, chịu trách nhiệm về nội dung đã khai; nếu có vấn đề nào không hiểu và không nhớ chính xác thì phải báo cáo với chi bộ.

Lý lịch phải được cấp ủy cơ sở thẩm tra, kết luận trước khi ghi nội dung chứng nhận, ký tên, đóng dấu.

Thứ tám là được hai đảng viên chính thức giới thiệu

Nơi có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, người vào Đảng trong độ tuổi thanh niên phải là đoàn viên, được ban chấp hành đoàn cơ sở và một đảng viên chính thức giới thiệu.

Ở các cơ quan, doanh nghiệp nơi không có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, người vào Đảng phải là đoàn viên công đoàn, được ban chấp hành công đoàn cơ sở và một đảng viên chính thức giới thiệu.

Đáp ứng các điều kiện vừa nêu, quần chúng sẽ được xem xét kết nạp vào Đảng.

Thực tế, Đảng viên là những người rất ưu tú ở một tổ chức, cơ sở nào đó. Họ là tiêu biểu cho những cá nhân có sự nỗ lực nổi bật nhất, được mọi người công nhận và tín nhiệm và bầu chọn. Đồng thời lý lịch cá nhân của Đảng viên cũng phải trong sạch bởi ĐCSVN là đảng chính trị đại diện cho giai cấp công nhân, nhân dân lao động, yêu cầu Đảng viên phải tuyệt đối trung thành với tổ chức và mục tiêu lý tưởng của Đảng.

Do đó, một trong những yêu cầu quan trọng nhất đối với Đảng viên là sự giác ngộ lý tưởng, phẩm chất chính trị, kiến thức và năng lực của người vào Đảng. Tuy nhiên, để xét về phẩm chất chính trị thì lý lịch cá nhân là không thể thiếu. Bởi đây là vấn đề khá là khó để đưa ra kết luận, vì vậy hầu như các cấp ủy Đảng sẽ xem xét lý lịch 3 đời của một người để đánh giá, nếu được nuôi dưỡng trong môi trường có dòng họ theo Đảng có thể cho thấy tư tưởng chính trị và đảm bảo sự trung thành đối với mục tiêu của Đảng.

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết khác trong mục Hành chính của phần Hỏi đáp pháp luật.

  • Các hành vi vi phạm thường gặp của Đảng viên
  • Mức đóng đảng phí hiện hành của Đảng viên
  • Quy định mới về đánh giá xếp loại Đảng viên
  • Hướng dẫn viết thu hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Xem thêm về bài viết

Hướng phấn đấu của bản thân để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam 2022

Để trở thành Đảng viên, bạn phải thực hiện, phấn đấu để đáp ứng các tiêu chí gì?
Trong bài viết này, DaiLyWiki hướng dẫn các bạn Hướng phấn đấu của bản thân để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam2022.

1. Phấn đấu như thế nào để trở thành Đảng viên?
Muốn trở thành Đảng viên thì các bạn cần phải đáp ứng những điều kiện, tiêu chí gì?
Để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, người vào Đảng phải có đủ các điều kiện: Động cơ vào Đảng đúng đắn, có giác ngộ chính trị, thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nhiệm vụ của Đảng viên; hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng và phải là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm; mỗi Đảng viên phải gắn mình với tổ chức Đảng, coi tổ chức Đảng là chỗ dựa vững chắc cho mình thực hiện nhiệm vụ Đảng viên.
1.1. Xác định động cơ vào Đảng đúng đắn
Phấn đấu vào Đảng phải xuất phát từ động cơ trong sáng, với thanh niên lại càng mang ý nghĩa cống hiến, chứ không phải lợi dụng vào Đảng để làm “bình phong”, làm “chỗ dựa” để tiến thân. Vào Đảng không phải là để tranh giành quyền lợi, thỏa mãn tham vọng cá nhân. Tuy nhiên, vào Đảng không phải ai cũng toàn diện, không có khiếm khuyết mà quan trọng là xác định rõ vai trò, trách nhiệm của một người đảng viên để rèn luyện và trưởng thành hơn. Không được vào Đảng không có nghĩa là thôi phấn đấu, thôi rèn luyện, thôi cống hiến. Do đó tôi nghĩ rằng muốn trở thành Đảng viên phải thực sự có quyết tâm phấn đấu, có tinh thần giác ngộ cách mạng cao.
Phấn đấu vào Đảng như là một nghĩa vụ, một trách nhiệm để được đóng góp, cống hiến nhiều hơn cho tập thể, cho nhân dân và rộng hơn là cho quốc gia, dân tộc. Khi nhận thức đúng đắn ta sẽ có động cơ đúng, có sức mạnh bên trong là động lực hướng dẫn hành động, thôi thúc ta sống, hoạt động có lý tưởng cao đẹp cho Đảng và cho chính mình. Giữ vững phẩm chất của một đảng viên, khó khăn sẽ không làm ta lùi bước, vững vàng trước những thử thách của mặt trái cơ chế thị trường, trước cám dỗ của tiền bạc, chức quyền.
Phấn đấu vào Đảng là để được đứng trong một tổ chức của những người cùng chung chí hướng đấu tranh xây dựng một xã hội tốt đẹp, dân giầu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh. Vào Đảng là phải dấn thân theo lý tưởng cách mạng, chấp nhận hy sinh, phấn đấu đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn. Cái được lớn nhất khi vào Đảng là được phục vụ cách mạng, được phục vụ nhân dân, được Đảng và nhân dân tin cậy, yêu mến.
Xây dựng động cơ vào Đảng có ý nghĩa rất quan trọng, nhất là trong điều kiện Đảng cầm quyền và lãnh đạo theo cơ chế thị trường, mỗi đảng viên đều phải đối mặt với biết bao khó khăn, thử thách. Nếu người vào Đảng không xác định cho mình động cơ đúng đắn sẽ không vượt qua được những thử thách, khó khăn đó.
Trở thành đảng viên là vinh dự, tự hào nhưng trên hết là trách nhiệm; trách nhiệm tiếp tục cống hiến, cống hiến không phải là cái gì đó quá cao siêu, mà trước hết đơn giản là phải hết sức cố gắng trong học tập và công tác, là phấn đấu hết mình để chiếm lĩnh tri thức, nâng cao trình độ chuyên môn.
1.2. Rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng
Bản lĩnh chính trị thể hiện ở nhận thức đúng đắn, kiên định với mục tiêu, lý tưởng đã lựa chọn, thể hiện khí tiết của người cách mạng đó là “giàu sang không thể quyến rũ, nghèo khó không thể lay chuyển, uy vũ không thể khuất phục”.
Để thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, người phấn đấu vào Đảng cần đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân, trước khó khăn thử thách không nao núng tinh thần, không mờ nhạt phương hướng chính trị, có thái độ, chính kiến rõ ràng, kiên định.
Bản lĩnh chính trị được hình thành chủ yếu bằng sự nỗ lực của bản thân trong quá trình học tập, nắm vững lý luận Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đó là nền tảng tư tưởng của Đảng.
Đạo đức cách mạng là kết quả của quá trình tu dưỡng, rèn luyện suốt đời; như Bác Hồ đã dạy: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời xa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”.
Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là phủ định vai trò, lợi ích cá nhân. Lợi ích cá nhân được tôn trọng khi nó không trái với lợi ích chung của cộng đồng. Đường lối của Đảng là kết hợp hài hòa giữa 3 lợi ích: lợi ích xã hội, lợi ích tập thể và lợi ích cá nhân. Đảng luôn luôn tôn trọng và quan tâm đến lợi ích cá nhân, đồng thời kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, đặt lợi ích cá nhân mình lên trên, lên trước lợi ích tập thể và toàn xã hội. Việc gì có lợi cho cách mạng, cho nhân dân thì khó mấy, kể cả hy sinh cũng làm. Việc gì có hại cho cách mạng, cho nhân dân thì nhỏ mấy cũng hết sức tránh.
1.3. Nâng cao năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
Đảng viên phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phấn đấu trở thành người sản xuất, công tác, chiến đấu và học tập giỏi.
Để trở thành đảng viên, người đang phấn đấu vào Đảng phải hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của mình và nhiệm vụ của tổ chức đảng, đoàn thể giao cho.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy rằng: “Đảng yêu cầu cán bộ và đảng viên chẳng những thạo về chính trị, mà còn phải giỏi về chuyên môn, không thể lãnh đạo chung chung”. Muốn vừa thạo về chính trị, vừa giỏi về chuyên môn, mỗi đảng viên phải ra sức “học tập chủ nghĩa Mác-Lênin và đường lối, chính sách của Đảng, học tập văn hoá, kỹ thuật và nghiệp vụ; không ngừng nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng và năng lực công tác của mình”.
1.4. Gắn bó với tập thể, với nhân dân, tích cực tham gia hoạt động đoàn thể, công tác xã hội

Đảng viên phải giữ vững và phát huy truyền thống của Đảng, là gắn bó mật thiết máu thịt với nhân dân, trước hết thể hiện sự gắn bó với quần chúng ở nơi làm việc và nơi cư trú của mình.
Muốn trở thành đảng viên, người phấn đấu vào Đảng phải gắn bó với tập thể, với nhân dân, với đồng nghiệp, bạn bè trong đơn vị công tác, với bà con làng xóm, khối phố; tôn trọng, chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau.
Phấn đấu vào Đảng phải nhiệt tình tham gia sinh hoạt đoàn thể mà bản thân là thành viên, phải thể hiện rõ vai trò, khả năng lãnh đạo, tập hợp quần chúng, phải phát huy tính tiền phong, gương mẫu và những phẩm chất cần thiết để trở thành đảng viên của Đảng, nếu là đoàn viên TNCSHCM thì phải là đoàn viên ưu tú.
Người muốn vào Đảng phải chú trọng mở rộng quan hệ xã hội, tích cực tham gia công tác xã hội, gương mẫu và vận động gia đình, người thân tham gia các phong trào ở địa phương.
1.5. Tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở
Tích cực hưởng ứng các phong trào, các hoạt động triển khai thực hiện chủ trương, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ đề ra với tinh thần chủ động, sáng tạo, nỗ lực, phấn đấu cao nhất. Góp phần tích cực đưa những chủ trương, nhiệm vụ đó vào cuộc sống, tạo ra bước phát triển mới của cơ sở, đơn vị, nhất là về phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống của người lao động, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực.
Chủ động nắm bắt tình hình thực tế, nắm bắt tình hình tư tưởng của quần chúng nhân dân, kết quả thực hiện chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, kịp thời phản ánh, đề xuất với tổ chức Đảng.Tích cực và mạnh dạn tham gia góp ý kiến đối với sự lãnh đạo của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.
Tham gia ý kiến khi được hỏi về việc giới thiệu những đảng viên ưu tú, đủ tiêu chuẩn để tổ chức đảng xem xét, bầu vào cấp ủy; giới thiệu những quần chúng ưu tú có đủ điều kiện để tổ chức đảng xét kết nạp.
Tham gia góp ý kiến đối với hoạt động chính quyền và đoàn thể, góp phần xây dựng cơ sở chính trị trong sạch, vững mạnh.
Tích cực và kiên quyết đấu tranh bảo vệ Đảng, giữ vững ổn định chính trị – xã hội ở cơ sở, đơn vị. Góp phần làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn phá hoại của các phần tử xấu, các thế lực thù địch lợi dụng dân chủ để cuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, vu cáo, bôi nhọ những cán bộ, đảng viên tích cực, trung thực; kích động, chia rẽ đoàn kết, gây rối nội bộ.
2. Hướng phấn đấu của bản thân để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Liên hệ bản thân Đảng viên

– Đảng Cộng sản Việt Nam là lá cờ đầu của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam. Tôi có nguyện vọng được đứng trong hàng ngũ của Đảng, sau khi được học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, tôi càng nhận thức được rõ hơn về Đảng Cộng sản và càng quyết tâm phấn đấu để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
– Tôi đã xác định cho mình động cơ vào Đảng: Đảng là tổ chức các mạng có sứ mệnh cao cả đoàn kết và lãnh đạo nhân dân đấu tranh cho độc lập và chủ nghĩa xã hội. Được đứng trong hàng ngũ của Đảng là được đứng trong một tổ chức của những người cùng chung chí hướng đấu tranh xây dựng một xã hội tốt đẹp, dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn mình. Khi vào Đảng, bản thân tôi sẽ được phục vụ cách mạng, được phục vụ nhân dân, được nhân dân tin cậy và yêu mến. Động cơ vào Đảng của tôi là muốn góp sức mình xây dựng đất nước ta ngày càng tốt đẹp hơn nữa.
– Để trở thành một đảng viên, tôi xác định bản thân phải rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng. Tôi quyết kiên định mục tiêu, lý tưởng đã chọn, trong bất cứ tình huống khó khăn nào cũng không giao động, giảm sút niềm tin và ý chí chiến đấu. Đồng thời, tôi rèn luyện cho mình tinh thần độc lập, sáng tạo. Bản thân tôi đã nỗ lực học tập, nắm vững lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng của Đảng. Tôi tự rèn luyện mình qua thực tế hoạt động chính trị, xã hội. Bên cạnh đó tôi trau dồi đạo đức cách mạng, đi đôi với chống chủ nghĩa cá nhân. Đạo đức cách mạng cần phải tu dưỡng rèn luyện suốt đời, bởi vậy tôi sẽ củng cố hàng ngày để có được phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng. Tôi nhận thức được, trong bối cảnh ngày nay, đạo đức cách mạng là ý chí, quyết tâm và góp sức đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển, trở thành quốc gia giàu mạnh, văn minh, nhân dân làm chủ xã hội và có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. Tôi quyết tâm đi theo đường lối của Đảng: kết hợp hài hoà ba loại lợi ích: lợi ích toàn xã hội, lợi ích tập thể và lợi ích cá nhân, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ.
– Để phấn đấu trở thành một người đảng viên, tôi không quên nâng cao năng lực, hoàn thành tốt những nghiệm vụ được giao. Đối với một sinh viên như tôi – còn ngồi trên ghế nhà trường, thì nhiệm vụ trọng tâm là việc học. Tôi phấn đấu học tập thật tốt, hoạt động ngoại khoá hăng say và hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó tôi cũng rất coi trọng việc học tập chính trị. Đó là việc tham gia đầy đủ và có hiệu quả các buổi sinh hoạt chính trị công dân sinh viên, tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng…
– Truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự gắn bó mật thiết, máu thịt với nhân dân. Để phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng, tôi hiểu rằng mình phải gắn bó với tập thể, với nhân dân, tích cực tham gia hoạt động đoàn thể, công tác xã hội. Đối với tôi, đó chính là tập thể lớp, là ngôi trường đại học của mình. Tôi cũng tham gia những hoạt động đoàn thể và công tác xã hội, như những buổi ngoại khoá, tình nguyện…
– Người phấn đấu vào Đảng phải tích cực tham gia xây dựng Đảng. Tôi nhận thức được rằng, bằng sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của mình, cần đóng góp ý kiến với chi bộ, đảng bộ. Ngoài ra, cần tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở bằng những việc làm như: Tích cực hưởng ứng các phong trào, các hoạt động triển khai chủ trương, nhiệm vụ do đảng bộ, chi bộ đề ra với tinh thần chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu cao nhất. Góp phần tích cực đưa những chủ trương, nhiệm vụ đó vào cuộc sống. Chủ động nắm bắt tình hình thực tế, những tư tưởng của quần chúng, kịp thời phản ánh đề xuất với tổ chức Đảng. Tích cực mạnh dạn tham gia góp ý kiến đối với lãnh đạo của tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên. Tích cực và kiên quyết đấu tranh bảo vệ Đảng, giữ vững ổn định chính trị – xã hội ở cơ sở, đơn vị.
– Trên đây là những nhận thức và suy nghĩ của bản thân tôi về hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Dù bản thân còn nhiều hạn chế nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Để làm được điều đó, tôi xin hứa sẽ không ngừng học tập và rèn luyện, góp sức mình để xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh.
– Sau khi được học tập và bồi dưỡng kiến thức về Đảng tại Trung tâm bồi dưỡng Chính trị thuộc Đảng ủy khối cơ quan Trung Ương tôi đã có cơ hội hiểu rõ hơn về ý nghĩa và tầm quan trọng của sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với công cuộc giải phóng và giành độc lập dân tộc. Hiểu biết và nắm bắt được những kiến thức cơ bản trong cương lĩnh xây dựng đất nước qua các thời kỳ đồng thời còn thấy được vai trò quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua những buổi học này, tôi cũng đã hiểu những nội dung cơ bản trong Điều lệ của Đảng cộng sản Việt Nam. Qua đó, không ngừng phấn đấu, học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng của mình, để cùng tham gia công cuộc xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, chống lại sự phá hoại của kẻ thù.
3. Điều kiện để được kết nạp vào Đảng
Được đứng trong hàng ngũ của Đảng luôn là niềm vinh dự lớn lao, là mục tiêu phấn đấu, nỗ lực của nhiều công dân Việt Nam. Tuy nhiên, trở thành Đảng viên chưa bao giờ là điều dễ dàng. Mỗi cá nhân phải đáp ứng được đầy đủ các điều kiện sau để trở thành Đảng viên:
Thứ nhất là về tuổi đời:
– Tại thời điểm chi bộ xét kết nạp, người vào Đảng phải đủ 18 tuổi đến đủ 60 tuổi (tính theo tháng).
– Việc kết nạp vào Đảng những người trên 60 tuổi do cấp uỷ trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định.
Chỉ xem xét kết nạp vào Đảng những người trên 60 tuổi khi đủ các điều kiện:
+ Có sức khoẻ và uy tín;
+ Đang công tác, cư trú ở cơ sở chưa có tổ chức đảng, chưa có đảng viên hoặc do yêu cầu đặc biệt;
+ Được ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương đồng ý bằng văn bản trước khi cấp ủy có thẩm quyền ra quyết định kết nạp.
Thứ hai là về trình độ học vấn:
– Người vào Đảng phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên.
– Học vấn của người vào Đảng đang sinh sống ở miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn và những trường hợp cụ thể khác do yêu cầu phát triển đảng mà không bảo đảm được quy định chung thì thực hiện theo hướng dẫn của Ban Bí thư.
Người vào Đảng đang sinh sống ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hoặc ngư dân thường xuyên làm việc ngoài biển, đảo, nếu không bảo đảm theo Quy định thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII thì phải có trình độ học vấn tối thiểu hoàn thành chương trình bậc tiểu học.
Trình độ học vấn của người vào Đảng là già làng, trưởng bản, người có uy tín, đang sinh sống ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hoặc ngư dân thường xuyên làm việc ngoài biển, đảo tối thiểu phải biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ và được ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương đồng ý bằng văn bản trước khi cấp ủy có thẩm quyền ra quyết định kết nạp.
Thứ ba là vấn đề thừa nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng.
Thứ tư là chúng minh được sự ưu tú: Qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm.
Đáp ứng các điều kiện trên, trong quá trình xem xét kết nạp người vào đảng còn phải đảm bảo các yêu cầu sau:
Thứ năm là được bồi dưỡng nhận thức về Đảng
Người vào Đảng phải học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, có giấy chứng nhận do trung tâm chính trị cấp huyện hoặc tương đương cấp; nơi không có trung tâm chính trị thì do cấp ủy có thẩm quyền kết nạp đảng viên cấp.
Thứ sáu là phải có đơn tự nguyện xin vào Đảng
Người vào Đảng phải tự làm đơn, trình bày rõ những nhận thức của mình về mục đích, lý tưởng của Đảng, về động cơ xin vào Đảng.
Thứ bảy là báo cáo trung thực lý lịch với chi bộ
Người vào Đảng tự khai lý lịch, đầy đủ, rõ ràng, trung thực theo quy định, chịu trách nhiệm về nội dung đã khai; nếu có vấn đề nào không hiểu và không nhớ chính xác thì phải báo cáo với chi bộ.
Lý lịch phải được cấp ủy cơ sở thẩm tra, kết luận trước khi ghi nội dung chứng nhận, ký tên, đóng dấu.
Thứ tám là được hai đảng viên chính thức giới thiệu
Nơi có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, người vào Đảng trong độ tuổi thanh niên phải là đoàn viên, được ban chấp hành đoàn cơ sở và một đảng viên chính thức giới thiệu.
Ở các cơ quan, doanh nghiệp nơi không có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, người vào Đảng phải là đoàn viên công đoàn, được ban chấp hành công đoàn cơ sở và một đảng viên chính thức giới thiệu.
Đáp ứng các điều kiện vừa nêu, quần chúng sẽ được xem xét kết nạp vào Đảng.
Thực tế, Đảng viên là những người rất ưu tú ở một tổ chức, cơ sở nào đó. Họ là tiêu biểu cho những cá nhân có sự nỗ lực nổi bật nhất, được mọi người công nhận và tín nhiệm và bầu chọn. Đồng thời lý lịch cá nhân của Đảng viên cũng phải trong sạch bởi ĐCSVN là đảng chính trị đại diện cho giai cấp công nhân, nhân dân lao động, yêu cầu Đảng viên phải tuyệt đối trung thành với tổ chức và mục tiêu lý tưởng của Đảng.
Do đó, một trong những yêu cầu quan trọng nhất đối với Đảng viên là sự giác ngộ lý tưởng, phẩm chất chính trị, kiến thức và năng lực của người vào Đảng. Tuy nhiên, để xét về phẩm chất chính trị thì lý lịch cá nhân là không thể thiếu. Bởi đây là vấn đề khá là khó để đưa ra kết luận, vì vậy hầu như các cấp ủy Đảng sẽ xem xét lý lịch 3 đời của một người để đánh giá, nếu được nuôi dưỡng trong môi trường có dòng họ theo Đảng có thể cho thấy tư tưởng chính trị và đảm bảo sự trung thành đối với mục tiêu của Đảng.
Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết khác trong mục Hành chính của phần Hỏi đáp pháp luật.
Các hành vi vi phạm thường gặp của Đảng viên
Mức đóng đảng phí hiện hành của Đảng viên
Quy định mới về đánh giá xếp loại Đảng viên
Hướng dẫn viết thu hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

#Hướng #phấn #đấu #của #bản #thân #để #trở #thành #Đảng #viên #Đảng #Cộng #sản #Việt #Nam


  • #Hướng #phấn #đấu #của #bản #thân #để #trở #thành #Đảng #viên #Đảng #Cộng #sản #Việt #Nam
  • Tổng hợp: DaiLyWiki

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Hướng phấn đấu của bản thân để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam 2022❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Hướng phấn đấu của bản thân để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam 2022” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Hướng phấn đấu của bản thân để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam 2022 [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Hướng phấn đấu của bản thân để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam 2022” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-09-28 12:26:52. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Blog

Tả chú công nhân đang xây nhà – Văn mẫu lớp 5

Published

on

Một chục bảng chỉ có một số tiền nhỏ – 5

[rule_3_plain]

Tôi có một nét thanh lịch của xã ›i ± m ± ± m cho con» ›p 5 vd Về phía Ēó, tôi vẫn cần giúp đỡ bạn trong việc học hành. Sản lượng »C247 theo sự sang trọng ©!

‘Æ ° á »£ c.

Giá »£ i ý là m bà i:

1. XÓA «sáu» ‘1

Nhìn quanh tôi, mama »i ‘á» i Ä’á »u’ p cao, ‘ến thngÆngÆа» tôi thấy nó bình thường, thê thảm »‹. Trưng bày, chúng tôi là … … cá »’ngáºn cho Ä’á» i. Hôm nay, trên ‘Æ ° á »ng Ä’i ha» c, qua người nhỏ nhất xà ¢ y dá »Ÿ, trên cực bắc».

Miền Bắc tôi vá »’đầy lá» •. Tôi không hiểu tại sao, nhưng lần đầu tiên khi tôi nhận được tin nhắn, trái tim tôi đã tràn đầy cảm xúc. »M. The North »“ I on the high side, but I don’t “click, cai every time. Trong the gioi, anh phai tien hanh tien hanh o tren. North vẫn Ä’á» ™ tôi mÅ © baoº £ o ha »™, Ä’eo khẠ© u trang Ä’á» ƒ ‘á »ƒ tá»’ xấu hổ cho ông già »ƒ. Hoàn hảo, và vá, và nhiều chuyến bay, má, má, má. lá khác ».

Ä “tôi muốn vây quanh cho thºt ‘á» u. Sau ‘ó tháng theo’ tháng »© tá» ±, không ‘lá », onononoonooooouo’ n. Ä’º à Ãng Ã Ã Ã Ã Ä’á »i, à à à à à à à à à à à à Mẹ ¥ Ä’áp Ä’á» Ã ƒ  Â.  à ã à à à »Ã à đỠCá »vòi. Các nhân viên được so sánh với nhau theo ‘ú’ ” i, ” ” ” ” ‘. »© hình cá». Thoát nhiệt nhanh, thoát nhanh và thoát ra ngoài dễ dàng, và giống nhau. Nhận được tin nhắn từ bạn bè, ngư dân, ngư dân, ngư dân, ngư dân, ngư dân p ĒẠ· n Ä’á »ƒ là m viá» c, vá »« a chuº © nn ‘á »« một nhanh chóng, không phải là ‘mát mẻ’ i.

. Bao nhiêu máu,, ‘á »ƒ Ä’á» i. TÝnh khèi l-îng cña mçi lá »› ››› Ä’æ °» Tôi cũng muốn trở thành một ngôi sao. Hình ảnh của »- lá» ± má »—iny Ä’i không ngáp» «ng.

Xem thêm  Vợ đang mang thai thì chồng có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự?

2. XÓA «sáu» ‘2

Trong khi thi khong thi, ‘á’ Xã là xã, má ở trong nước, mẹ »› ›› ›› ›› ›i. Gò má hay còn được gọi là “má hóp”, “má hóp” là hình khối trên khuôn mặt. Tôi yêu bạn »› mà £ i.

Phía bắc ? Tôi cũng không thể cưỡng lại. Bạn không thể thay đổi ý định của mình, bạn cần phải thay đổi thời gian. Bộ lọc này, Bình Minh vá »« à © memermmttowomowtow »• i tô. Bắc Ä’á »© ng Ēó vá» ›i ‘ôi hái vá» ¯’ á “Đáy. Bắc thuộc dạng chữ i. Vá» «dùng tay để trát xi măng, sửa vá »« a khá gỡ má »™ t Ä’iá» m Ä’á »m, mặt Bắc. rat yêu Ä’á» i.

Ä Ã ± c. Nếu bạn là ± c. Thật dễ dàng để hiểu tại sao bạn không thể thoát khỏi nó. Giá cũng rất cao, số lượng cá cũng nhiều.

Trong thời gian qua, nam bắc, nam bắc, ‘ó, Ēôi chọn cách vươn ra trong tÆ ° da tng’ i, Ä ‘ôi thoát tay. MỘT . Moi vá »’n mà u Ä’en xanh, nay s ° Æ¡ng mÆ ° a Ä’Ã £ m’ ™ m ‘á». ‘Ạ«m mu ° á» ›t Ēẫ m má »“ hôi.

Giá ầm ĩ, giá ầm ĩ. Bạn không thể thoát khỏi nó. Người Bắc lấy cá »§ ”» «m ca, nau«

Tôi chỉ hơi ngại về việc mình sẽ ở lại thế giới như thế nào. . Tám tháng đi lao động vì công việc của con cái.

3. XÓA «sáu» ‘3

Vâng, bạn không thể không cảm thấy tốt hơn. Tôi không thể không có một thời gian vui vẻ với những người quen của tôi ».

Tôi quen rồi, tôi tỉnh táo, tôi tỉnh táo, tôi tỉnh táo, tôi không thể tin được ° á »i so» u »‹ lá »± c. Váºt váºt váºn váºt, váºn Ä‘á »n, tháºt cháºt thá» chá »Ä‘á» Ä‘á ». Rá »“ Ta chỉ có thể hạ quyết tâm ”« sở sở phụ trách mẫu thân »“ người ở trên đỉnh. Giải thích từ · khóa của ” ” Cá »” ‘, chỉ’ i. Chỉ sử dụng ‘á »ƒ’ á Chỉ ‘aƒaƒaaƒaaa’ a ‘một khe và một mkÄ ©’ á» ƒ vá »là không thoát khỏi nó. Ä Được bao bọc bởi vòng vây ‘á »™. Tôi nóng lòng muốn xem liệu tôi có thể thoát khỏi nó hay không. Khi bạn phụ trách, bạn đang hát, bạn đang hát, bạn đang hát, bạn đang cảm thấy tốt,

Xem thêm  MeWe là gì? Câu trả lời chính xác nhất giúp bạn hiểu MeWe hơn

– Khoảng cách!

– Vá »¯a!

Phá vỡ Ä’Æ ° á »£ c liên tục. Hàng chục »« cao lên, nhanh chóng chĩa mũi dùi vào má »« kéo »« má »™ t thá» ng chá »ng chá» ng chá »t xô vá» ¯ ‘Æ ° á »£ c & ocirc; ng th & agrave; nh v & agrave; ng v & agrave; ng v & agrave; ng v & agrave; n v & agrave; n v & agrave; ng trái “‘á” ƒ lá »™ thay đổi kích thước của cá bằng cách nhấp vào bằng 2 cánh tay của bau b» ng. . n cá »™ n. Chỉ là vui vẻ một chút thôi. ”Có chút đau cái mông.

NhËn xÐt vÒ khèi l-îng khèi l-îng kh «ng khÝ, c« ng thøc c «ng thøc c © y thÓ tÝch thÓ tÝch c« ng thøc thi thÓ tÝch kh «ng ® − êng trßn ± ± ± ± ± ± § § § § § § § § § ° ° ° »À ä ó à à à à à à à à à à ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó o ó ó ó ó ó ó ó ó ó o ó o ó ó ó o ó ó ó o ó o ó ó o ó o ó o ó o ó o ó o ó ó o ó o ó o ó o ó o ó o ó o ó o ó o ó o ó o ó o ó o ó ‘ , sửa chữa, thách thức, thách thức, giải pháp và thách thức. ‘à trong Ēó có cẠ£ bạn thích »¯a. Tôi tò mò về nó và hy vọng sẽ có một chiếc máy mới trong tương lai. Chỉ Ã’á »¡’á» ¡’ á »¡nguy ‘á» ƒm tại Ä’á »© ng à» Ÿ tám cao.

4. BỎ «sáu» ‘4

Giúp tôi nói rằng tôi không thể không nghĩ rằng tôi giỏi nó. ‘á »ƒ’ á» ™ t ‘ang má »‡ say mả 2. Chao ơi! !

Cái giá của những tia chớp nóng và những tia chớp nóng đang nhanh chóng lan rộng trên toàn thế giới. Nhấp vào nút “trái” để xác nhận nút “trái”. Mỗi từ là ‘iá »ƒm Ä’á»’ m zhangº¯ná »™ m Ēẫ m má »“ hôi. Bắc cha »« i môi luônn da Ä’en samº¡m, nng Ēôi môi luôn n »cÆ ° á» i tÆ ° Æ¡i. Bắc nhanh chóng tiến lên »™ n Ä’á» u vá »« a ra »« khi gian trá »« lý luận ha »Ÿ trên cành» đưa tin. tfp »” Cá “i ° á» ›i mẹ, cha, mẹ, cha, mẹ, cha, mẹ, cha, mẹ, cha, mẹ, cha, mẹ, cha, mẹ, cha, mẹ, cha, mẹ, mẹ, cha, mẹ, mẹ, mẹ, mẹ, mẹ, mẹ, mẹ, mẹ, mẹ , mẹ, con Cho nhất xã, sau xã, xã rất tốt. ‘n n n n \\. \\\\\\ ‘ »‰ mong được mẹ của bạn» ™ t ° tÆ ° Æ¡. Gò má Bắc “bôi” m ‘Æ ° á »£ c niá» m’ am mê, thích nghi »™ t,» ° á »£ c.

Xem thêm  Xin chữ gì đầu năm 2022?

Tôi đang cố gắng tránh trường hợp Bắc Cực, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi sẽ phải trả giá “tôi, nghe tôi ba» ‘mẹ, ngoan ngoãn, tìm hiểu cho tôi” .

——Mod Ngãh »¯ văn vn vn nnnnnnnnnnnnnnnnn snnn snnn thnp——

5

391

Hàng chục cân nhờ sự giúp đỡ của bố và mẹ của một đứa trẻ – “Nhặt lá cây” 5

249

5

491

Hàng chục em Ä’Æ ° á »ng tá» «như Ēế trÆ ° á» ng – а «lá» ›p 5

437

Hàng chục cái “má” trên má con – một chút “lá” 5.

382

5

940

[rule_2_plain]

# Hai #ch # cũng # nhận ra # mạnh mẽ #xy #nh #Van #blood #lap

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Tả chú công nhân đang xây nhà – Văn mẫu lớp 5❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Tả chú công nhân đang xây nhà – Văn mẫu lớp 5” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Tả chú công nhân đang xây nhà – Văn mẫu lớp 5 [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Tả chú công nhân đang xây nhà – Văn mẫu lớp 5” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-09-28 12:25:38. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Blog

Tóm tắt lý thuyết và bài tập trắc nghiệm chuyên đề tập hợp các số nguyên

Published

on

Tổng hợp lý thuyết và bài tập trắc nghiệm về số nguyên

[rule_3_plain]

THCS.DaiLyWiki giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 6 tài liệu tổng hợp lý thuyết và chuyên đề bài tập trắc nghiệm về số nguyên, các bài toán được chọn lọc và phân loại theo các dạng toán. được sắp xếp theo độ khó từ cơ bản đến nâng cao, có đáp án và hướng dẫn giải cụ thể, giúp các em học sinh tham khảo khi học chương trình Toán 6 phần Số học.

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1. Số nguyên âm, số nguyên dương, số nguyên.
– Các số tự nhiên (khác không): 1, 2, 3, 4, 5 … được gọi là số nguyên dương.
– Các số -1, -2, -3…. được gọi là số nguyên âm.
– số nguyên bao gồm số nguyên âm, số 0 và số nguyên dương. Ký hiệu là tập hợp Z.
Chú ý:
Số 0 không phải là số nguyên âm cũng không phải là số nguyên dương.
– Đôi khi chúng ta thậm chí viết dấu “+” ngay trước một số nguyên dương. Ví dụ, số 6 cũng được viết +6 (đọc là số 6 dương).
2. Thứ tự trong tập hợp các số nguyên.
một. Trục số.
– Chúng ta chỉ ra các số 1, 2, 3…. và các số nguyên âm -1, -2, -3 … thì ta được 1 trục số ban đầu là O (Hình 1).
– Chiều từ trái sang phải là chiều dương, chiều ngược lại là chiều âm.
– Điểm biểu diễn số nguyên a được gọi là điểm a.
– Cho 2 số nguyên a, b. Trên trục số, nếu điểm a nằm trước điểm b thì a nhỏ hơn b hoặc a b.
Lưu ý: Có thể có các hình vẽ như Hình 2.
b. Thứ tự của các số nguyên.
– Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn 0, do đó nhỏ hơn mọi số nguyên dương.
– Nếu a, b là 2 số nguyên dương và ab thì a b.
Lưu ý: Ký hiệu ab có nghĩa là “ab hoặc ab”.
B. MÃ BÀI TẬP
I. MỨC ĐỘ KIẾN THỨC.
II. MỨC ĐỘ HIỂU.
III. MỨC ĐỘ SỬ DỤNG.
IV. MỨC ĐỘ SỬ DỤNG CAO.

Xem thêm  https://mobitool.net/canh-bao-phat-hien-tan-cong-vao-he-thong-tai-viet-nam-qua-lo-hong-moi-trong-microsoft-exchange-server.html

Tệp WORD (dành cho giáo viên): TẢI XUỐNG

Tải xuống tài liệu

[rule_2_plain]

# Bản thảo # lý thuyết # lý thuyết # và # tập thể dục # nhiều lựa chọn # đỉnh cao # đỉnh cao # bộ # bộ # máy tính

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Tóm tắt lý thuyết và bài tập trắc nghiệm chuyên đề tập hợp các số nguyên❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Tóm tắt lý thuyết và bài tập trắc nghiệm chuyên đề tập hợp các số nguyên” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Tóm tắt lý thuyết và bài tập trắc nghiệm chuyên đề tập hợp các số nguyên [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Tóm tắt lý thuyết và bài tập trắc nghiệm chuyên đề tập hợp các số nguyên” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-09-28 12:24:36. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Trending