Connect with us

Blog

Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Published

on

Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất là biểu rất quan trọng giúp các cá nhân, tổ chức được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất.

Mẫu này do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ban hành theo Nghị định 52/2021 / NĐ-CP. Vậy dưới đây là nội dung chi tiết của văn bản đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất, mời các bạn cùng tham khảo và tải về tại đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

ĐƠN XIN GIA HẠN NỘP THUẾ, THUÊ ĐẤT

Thân mến: Cơ quan thuế………………….

[01] Tên người nộp thuế: …………………………………………………………………… ..

[03] Địa chỉ nhà: ……………………………………………… …………………………………..
[04] Số điện thoại: ……………………………………… ……………………………………
[05] Tên đại lý thuế (nếu có): ……………………………………………………………………………………………….

[07] Loại thuế được đề xuất gia hạn:

a) Thuế GTGT của doanh nghiệp, tổ chức

b) Thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp, tổ chức

c) Thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân của hộ, cá nhân kinh doanh

d) Tiền thuê đất (liệt kê cụ thể địa chỉ từng diện tích đất thuê được gia hạn tiền thuê đất)

– Đất cho thuê 1: ………… ..

– Đất cho thuê 2: …………………….….

[08] Trường hợp gia hạn:

I. DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ NHỎ

☐ 1. Doanh nghiệp nhỏ:

Lĩnh vực hoạt động Số lượng nhân viên Doanh thu (VND) Vốn (VND)

☐ 2. Doanh nghiệp siêu nhỏ:

Lĩnh vực hoạt động Số lượng nhân viên Doanh thu (VND) Vốn (VND)

II. DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC, HỘ KINH DOANH, CÁ NHÂN HOẠT ĐỘNG TRONG CÁC LĨNH VỰC:

☐ 1. Nông, lâm, ngư nghiệp;

☐ 2. Sản xuất, chế biến lương thực, thực phẩm; ☐ 3. Dệt; ☐ 4. Sản xuất trang phục; ☐ 5. Sản xuất da và các sản phẩm liên quan; ☐ 6. Chế biến gỗ và sản xuất các sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất các sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện; ☐ 7. Sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy; ☐ 8. Sản xuất các sản phẩm từ cao su và nhựa; ☐ 9. Sản xuất các sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; ☐ 10. Sản xuất kim loại; ☐ 11. Gia công cơ khí; xử lý và phủ kim loại; ☐ 12. Sản xuất các sản phẩm điện tử, máy tính và quang học; ☐ 13. Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác; ☐ 14. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế;

☐ 15. Xây dựng;

☐ 16. Vận chuyển và kho bãi; ☐ 17. Dịch vụ lưu trú và ăn uống; ☐ 18. Giáo dục và đào tạo; ☐ 19. Y tế và các hoạt động trợ giúp xã hội; ☐ 20. Kinh doanh bất động sản; ☐ 21. Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; ☐ 22. Hoạt động của các công ty lữ hành, doanh nghiệp kinh doanh tour du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch;

☐ 23. Hoạt động sáng tạo, nghệ thuật và giải trí; ☐ 24. Hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; ☐ 25. Hoạt động thể thao và giải trí;

☐ 26. Hoạt động chiếu phim;

☐ 27. Sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển;

☐ 28. Sản xuất các sản phẩm cơ khí trọng điểm;

☐ 29. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

☐ 30. Hoạt động xuất bản;

☐ 31. Hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc;

☐ 32. Hoạt động phát thanh và truyền hình;

☐ 33. Lập trình máy tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy tính; ☐ 34. Hoạt động dịch vụ thông tin;

☐ 35. Khai thác dầu thô, khí thiên nhiên (không gia hạn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dầu thô, condensate, khí thiên nhiên thu theo thỏa thuận, hợp đồng);

☐ 36. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác;

☐ 37. Sản xuất đồ uống;

☐ 38. In và sao chép hồ sơ các loại;

☐ 39. Sản xuất than cốc, các sản phẩm dầu mỏ tinh luyện;

☐ 40. Sản xuất hóa chất và các sản phẩm hóa chất;

☐ 41. Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị);

☐ 42. Sản xuất mô tô, xe gắn máy;

☐ 43. Sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt máy móc thiết bị;

☐ 44. Thoát nước và xử lý nước thải.

Tôi cam đoan những nội dung đã khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai; Tôi cam kết sẽ nộp đủ số thuế theo thời hạn nộp thuế được gia hạn.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
(Ký và ghi rõ họ tên)
Chứng chỉ hành nghề số:….

Ngàycó thể….
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

– Mục I: Người nộp thuế tự xác định theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017 / QH14 và Nghị định số 39/2018 / NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số các điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

– Mục II: Người nộp thuế tự xác định theo quy định tại Quyết định số 27/2018 / QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị định số 111/2015 / NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ; Quyết định số 319 / QĐ-TTg ngày 15/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tự xác định theo danh sách do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố.

– Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất chỉ được gửi một lần đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp đối với tất cả các thời gian được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất. Phương thức thanh toán mà người nộp thuế lựa chọn như sau:

+ Người nộp thuế thực hiện nộp bằng phương thức điện tử gửi đến Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.

+ Người nộp thuế nộp trực tiếp cho cơ quan thuế hoặc qua dịch vụ bưu chính.

Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất là biểu rất quan trọng giúp các cá nhân, tổ chức được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất.

Mẫu này do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ban hành theo Nghị định 52/2021 / NĐ-CP. Vậy dưới đây là nội dung chi tiết của văn bản đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất, mời các bạn cùng tham khảo và tải về tại đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

ĐƠN XIN GIA HẠN NỘP THUẾ, THUÊ ĐẤT

Thân mến: Cơ quan thuế………………….

[01] Tên người nộp thuế: …………………………………………………………………… ..

[03] Địa chỉ nhà: ……………………………………………… …………………………………..
[04] Số điện thoại: ……………………………………… ……………………………………
[05] Tên đại lý thuế (nếu có): ……………………………………………………………………………………………….

[07] Loại thuế được đề xuất gia hạn:

a) Thuế GTGT của doanh nghiệp, tổ chức

b) Thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp, tổ chức

c) Thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân của hộ, cá nhân kinh doanh

d) Tiền thuê đất (liệt kê cụ thể địa chỉ từng diện tích đất thuê được gia hạn tiền thuê đất)

– Đất cho thuê 1: ………… ..

– Đất cho thuê 2: …………………….….

[08] Trường hợp gia hạn:

I. DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ NHỎ

☐ 1. Doanh nghiệp nhỏ:

Lĩnh vực hoạt động Số lượng nhân viên Doanh thu (VND) Vốn (VND)

☐ 2. Doanh nghiệp siêu nhỏ:

Lĩnh vực hoạt động Số lượng nhân viên Doanh thu (VND) Vốn (VND)

II. DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC, HỘ KINH DOANH, CÁ NHÂN HOẠT ĐỘNG TRONG CÁC LĨNH VỰC:

☐ 1. Nông, lâm, ngư nghiệp;

☐ 2. Sản xuất, chế biến lương thực, thực phẩm; ☐ 3. Dệt; ☐ 4. Sản xuất trang phục; ☐ 5. Sản xuất da và các sản phẩm liên quan; ☐ 6. Chế biến gỗ và sản xuất các sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất các sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện; ☐ 7. Sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy; ☐ 8. Sản xuất các sản phẩm từ cao su và nhựa; ☐ 9. Sản xuất các sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; ☐ 10. Sản xuất kim loại; ☐ 11. Gia công cơ khí; xử lý và phủ kim loại; ☐ 12. Sản xuất các sản phẩm điện tử, máy tính và quang học; ☐ 13. Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác; ☐ 14. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế;

☐ 15. Xây dựng;

☐ 16. Vận chuyển và kho bãi; ☐ 17. Dịch vụ lưu trú và ăn uống; ☐ 18. Giáo dục và đào tạo; ☐ 19. Y tế và các hoạt động trợ giúp xã hội; ☐ 20. Kinh doanh bất động sản; ☐ 21. Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; ☐ 22. Hoạt động của các công ty lữ hành, doanh nghiệp kinh doanh tour du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch;

☐ 23. Hoạt động sáng tạo, nghệ thuật và giải trí; ☐ 24. Hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; ☐ 25. Hoạt động thể thao và giải trí;

☐ 26. Hoạt động chiếu phim;

☐ 27. Sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển;

☐ 28. Sản xuất các sản phẩm cơ khí trọng điểm;

☐ 29. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

☐ 30. Hoạt động xuất bản;

☐ 31. Hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc;

☐ 32. Hoạt động phát thanh và truyền hình;

☐ 33. Lập trình máy tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy tính; ☐ 34. Hoạt động dịch vụ thông tin;

☐ 35. Khai thác dầu thô, khí thiên nhiên (không gia hạn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dầu thô, condensate, khí thiên nhiên thu theo thỏa thuận, hợp đồng);

☐ 36. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác;

☐ 37. Sản xuất đồ uống;

☐ 38. In và sao chép hồ sơ các loại;

☐ 39. Sản xuất than cốc, các sản phẩm dầu mỏ tinh luyện;

☐ 40. Sản xuất hóa chất và các sản phẩm hóa chất;

☐ 41. Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị);

☐ 42. Sản xuất mô tô, xe gắn máy;

☐ 43. Sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt máy móc thiết bị;

☐ 44. Thoát nước và xử lý nước thải.

Tôi cam đoan những nội dung đã khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai; Tôi cam kết sẽ nộp đủ số thuế theo thời hạn nộp thuế được gia hạn.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
(Ký và ghi rõ họ tên)
Chứng chỉ hành nghề số:….

Ngàycó thể….
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

– Mục I: Người nộp thuế tự xác định theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017 / QH14 và Nghị định số 39/2018 / NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số các điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

– Mục II: Người nộp thuế tự xác định theo quy định tại Quyết định số 27/2018 / QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị định số 111/2015 / NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ; Quyết định số 319 / QĐ-TTg ngày 15/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tự xác định theo danh sách do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố.

– Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất chỉ được gửi một lần đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp đối với tất cả các thời gian được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất. Phương thức thanh toán mà người nộp thuế lựa chọn như sau:

+ Người nộp thuế thực hiện nộp bằng phương thức điện tử gửi đến Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.

+ Người nộp thuế nộp trực tiếp cho cơ quan thuế hoặc qua dịch vụ bưu chính.

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-09-23 18:02:32. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Xem thêm  TOP ứng dụng đếm ngày yêu cho các cặp đôi
Continue Reading

Blog

Free Fire: Những cách hiệu quả chống lại kỹ năng ngụy trang của Ngộ Không

Published

on

Wukong hiện đang là tướng rất được ưa chuộng trong Free Fire với khả năng ngụy trang thành bụi rậm cực kỳ khó chịu. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn các bạn một số mẹo khi đối đầu với vị tướng này trong Free Fire.

Tải xuống Free Fire

Bắn miễn phí: Cách hiệu quả để chống lại sự ngụy trang của Wukong

Thực hành nhắm mục tiêu tốt

Kỹ năng ngụy trang của Wukong không chỉ giúp anh ta có được lớp ngụy trang hoàn hảo mà còn khiến việc nhắm vào anh ta trở nên khó khăn hơn. Nguyên nhân là do khi trở thành bụi rậm, chức năng ngắm bắn tự động mà hầu hết người chơi dựa vào sẽ không hoạt động, khiến cho Ngộ Không trúng đích dù chúng ta biết đó là bụi giả cũng rất khó. Vì vậy việc đầu tiên người chơi cần làm là luyện tập khả năng ngắm bắn chính xác mà không cần đến sự hỗ trợ của chế độ ngắm tự động. Ngoài ra, khi biến thành bụi rậm, Ngộ Không chỉ có thể di chuyển bằng cách đi bộ, giúp chúng ta dễ dàng nhắm bắn hơn.

Khi nó biến thành một bụi rậm, rất khó để phát hiện ra Ngộ Không

Khi nó biến thành một bụi rậm, rất khó để phát hiện ra Ngộ Không

Thực hành sử dụng lựu đạn đúng cách

Khi biến thành bụi rậm, Ngộ Không vẫn chịu sát thương. Không nhưng như vậy, anh ta gần như sẽ phải đứng yên và rất dễ nhận sát thương từ lựu đạn, thứ dùng để gây sát thương diện rộng. Nếu bạn nghi ngờ Wukong đang ở trong bụi rậm, đừng ngần ngại ném lựu đạn để kiểm tra. Việc còn lại bạn cần làm là tập ném lựu đạn một cách chính xác.

Xem thêm  Cách khắc phục tivi không nhận tín hiệu remote hồng ngoại

Rèn luyện khả năng quan sát và phân tích địa hình

Đây thực sự là kỹ năng quan trọng nhất khi đối đầu với Ngộ Không. Bởi nếu không chịu khó quan sát, chúng ta sẽ không thể biết được đâu là bụi thật, đâu là bụi giả và sẽ tốn đạn nếu phán đoán sai. Vì vậy, bạn cần chú ý quan sát địa hình để phân tích xem đó có phải là bụi rậm thật hay không. Ví dụ như một bụi cây mọc trên mái nhà hoặc thùng chứa, rất có thể đó chính là Ngộ Không.

Trên đây là một số cách đối đầu với Wukong trong Free Fire. Ngoài ra, cần lưu ý rằng khi biến hình, bụi cây này có tốc độ di chuyển rất chậm, nên người chơi hoàn toàn có thể thoát khỏi Ngộ Không mà không cần phải chiến đấu với hắn!

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Free Fire: Những cách hiệu quả chống lại kỹ năng ngụy trang của Ngộ Không❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Free Fire: Những cách hiệu quả chống lại kỹ năng ngụy trang của Ngộ Không” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Free Fire: Những cách hiệu quả chống lại kỹ năng ngụy trang của Ngộ Không [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Free Fire: Những cách hiệu quả chống lại kỹ năng ngụy trang của Ngộ Không” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-10-01 10:54:54. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Blog

Cách làm cơm hộp Bento I Love You đơn giản cho người thương

Published

on

Có rất nhiều cách để gửi gắm tình cảm chân thành của bạn đến đối phương như tặng quà, cùng nhau đi du lịch… hay đơn giản là tặng người ấy một hộp bento lãng mạn. Trong bài viết hôm nay, DaiLyWiki sẽ hướng dẫn các bạn Cách làm cơm hộp Bento I Love You Đơn giản, ngon và ý nghĩa cùng một lúc.

Xem thêm: Bento là gì? Hộp Bento Nhật Bản đẹp mắt

Cách làm hộp cơm Bento I Love you dễ thương

Nguyên liệu: Xúc xích luộc, trứng kho, sườn nướng, khoai tây luộc, đậu đũa luộc, bông cải xanh, cà rốt luộc, cơm trắng mềm.

Trình diễn:

 • Bước 1: Bạn cắt xéo xúc xích và tạo hình trái tim.
 • Bước 2: Dùng khuôn chữ I, chữ U và hình trái tim để ép miếng cà rốt đã luộc chín để tạo hình. Sau khi cắt xong, bạn nhẹ nhàng lấy từng miếng cà rốt ra khỏi khuôn.
 • Bước 3: Cho cơm nóng vào hộp cơm rồi xếp xúc xích hình trái tim lên trên, ở giữa là những miếng cà rốt hình chữ I love you. Bạn có thể thêm một ít bông cải xanh xung quanh cho đẹp mắt.
 • Bước 4: Xếp trứng om, sườn nướng, đậu đũa vào khay đựng thức ăn riêng. Vậy là bạn đã hoàn thành hộp cơm Bento I Love You đầy màu sắc cho “người ấy” rồi.

Cách làm bento hình trái tim đơn giản dành tặng người ấy

Cách làm cơm bento hình trái tim đơn giản

Nguyên liệu: Rong biển, xôi, xúc xích, gà kho (hoặc thịt nguội), súp lơ, salad.

Xem thêm  Tủ đông Hòa Phát có tốt không? So sánh tủ đông Sanaky và Hòa Phát

Trình diễn:

 • Bước 1: Bạn cuộn cơm kimbap và cắt thành những khoanh tròn vừa ăn.
 • Bước 2: Dùng tay hoặc khuôn để tạo hình trái tim cuộn cơm. Bạn cắt xúc xích thành từng lát mỏng sau đó cắt thành hình trái tim rồi cho vào giữa cuộn cơm. Cho vào hộp cơm vài miếng thịt gà kho hoặc thịt nguội tùy thích.
 • Bước 3: Trang trí thêm một chút súp lơ và xà lách là bạn đã có hộp cơm đầy yêu thương rồi.

Xem thêm: Cách làm kimbap Hàn Quốc ngon

Cách làm cơm hộp Bento I Love You cho cô nàng khéo tay

Cách làm cơm Bento I Love You cho cô nàng khéo tay

Nguyên liệu: Trứng, kim chi củ cải, miếng rong biển, cà rốt, thịt kho, xúc xích, xà lách, dâu tây, xôi nóng.

Trình diễn:

 • Bước 1: Bạn luộc một quả trứng vừa chín tới. Lấy 2 quả trứng khác, đánh tan, thêm chút gia vị rồi cho vào chảo rán thành trứng bác.
 • Bước 2: Cắt xúc xích thành hạt lựu để gấp lại làm nhụy hoa hướng dương, cắt cuộn trứng thành từng khoanh nhỏ để làm cánh hoa hướng dương như hình.
 • Bước 3: Dùng khuôn trái tim ấn xuống phần cà rốt đã luộc. Cắt rong biển thành hình chữ I, U. Còn cơm bạn nặn thành hai trái tim như hình, nếu không khéo tay bạn cũng có thể dùng máy ép hình trái tim sẽ nhanh hơn.
 • Bước 4: Xếp thức ăn vào hộp cơm: Đầu tiên bạn lót một lớp salad dưới đáy hộp cơm, ở giữa đặt hộp cơm hình trái tim, trên mặt cơm xếp chữ I. , U và củ cà rốt trái tim để tạo ra thông điệp I Love You. Cắt đôi quả trứng luộc rồi cho vào hộp, xếp kim chi củ cải và thịt kho vào ngay ngắn. Để có màu sắc bắt mắt hơn, bạn có thể cho thêm vài quả dâu tây đỏ xinh.
Xem thêm  https://mobitool.net/dia-chi-kho-bac-nha-nuoc-quan-thu-duc.html

Tìm hiểu thêm: Cách làm cơm Bento ngộ nghĩnh cho trẻ hết biếng ăn

Hy vọng những cách làm hộp cơm Bento I Love You đơn giản mà chúng tôi chia sẻ sẽ giúp ích cho bạn. Chúc bạn và người ấy luôn hạnh phúc!

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Cách làm cơm hộp Bento I Love You đơn giản cho người thương❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Cách làm cơm hộp Bento I Love You đơn giản cho người thương” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Cách làm cơm hộp Bento I Love You đơn giản cho người thương [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Cách làm cơm hộp Bento I Love You đơn giản cho người thương” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-10-01 10:53:52. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Blog

Thông tư 08/2021/TT-BYT – Mobitool

Published

on

Từ ngày 13/08/2021, Thông tư 08/2021/TT-BYT do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ngày 25/06/2021 chính thức có hiệu lực. Thông tư quy định về Nguyên tắc đạo đức hành nghề dược.

Theo đó, quy định cụ thể nguyên tắc đạo đức hành nghề dược bao gồm:

 • Tuân thủ pháp luật và các quy định có liên quan đến hành nghề dược
 • Rèn luyện, tu dưỡng bản thân
 • Bảo mật thông tin người bệnh
 • Quan hệ với người thực hành chuyên môn về dược
 • Quan hệ với cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan
 • Quan hệ với đồng nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp của người hành nghề dược

BỘ Y TẾ
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 08/2021/TT-BYT

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2021

THÔNG TƯ 08/2021/TT-BYT

BAN HÀNH NGUYÊN TẮC ĐẠO ĐỨC HÀNH NGHỀ DƯỢC

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế,

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư ban hành Nguyên tắc đạo đức hành nghề dược.

Điều 1. Nguyên tắc đạo đức hành nghề dược

Ban hành kèm theo Thông tư này bản “Nguyên tắc đạo đức hành nghề dược”.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 8 năm 2021.

2. Quyết định số 2397/QĐ-BYT ngày 10/8/1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy định “Đạo đức hành nghề dược” hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành và tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Bộ; Chánh Thanh tra Bộ; Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng Cục trưởng các Vụ, Cục, Tổng Cục thuộc Bộ Y tế; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; người đứng đầu các cơ sở hành nghề dược và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
– Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội;

– Văn phòng Chính phủ (Công báo, Cổng TTĐT CP);
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Các Thứ trưởng BYT;
– Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản QPPL);
– Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
– Các Vụ, Cục, TTra Bộ Y tế;
– Các Sở Y tế;
– Tổng công ty Dược Việt Nam;
– Hiệp hội Doanh nghiệp dược Việt Nam;
– Hội Dược học Việt Nam;
– Hội dược liệu Việt Nam;
– Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế, Trang TTĐTTH Cục QLD;
– Lưu: VP, PC, QLD (05).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trương Quốc Cường

NGUYÊN TẮC ĐẠO ĐỨC HÀNH NGHỀ DƯỢC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2021 /TT-BYT ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Người hành nghề dược phải thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc sau:

Điều 1. Tuân thủ pháp luật và các quy định có liên quan đến hành nghề dược

1. Ngoài việc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật thì phải tuân thủ Luật Dược, các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Dược và các văn bản pháp luật có liên quan.

2. Phải tuân thủ các quy định của nguyên tắc đạo đức hành nghề dược và Điều lệ của tổ chức xã hội – nghề nghiệp hành nghề dược mà người hành nghề dược là thành viên.

Điều 2. Rèn luyện, tu dưỡng bản thân

1. Phải luôn rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử, nâng cao phẩm chất đạo đức của người thầy thuốc, lương tâm nghề nghiệp và trách nhiệm với nghề, với người sử dụng thuốc.

2. Phải không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tích cực tham gia các lớp đào tào, bồi dưỡng kiến thức; tích cực nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học – công nghệ, phát huy sáng kiến, cải tiến, đáp ứng tốt các yêu cầu phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trong mọi tình huống.

3. Phải sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn gian khổ vì sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

4. Phải tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội.

Điều 3. Trách nhiệm nghề nghiệp

1. Có trách nhiệm coi trọng, giữ gìn uy tín nghề nghiệp, không được có hành vi làm tổn hại đến uy tín, danh dự của người hành nghề dược và hình ảnh người cán bộ, công chức, nhân viên y tế.

2. Phải nghiêm chỉnh chấp hành những quy định chuyên môn về dược. Không lợi dụng hoặc tạo điều kiện cho người khác lợi dụng nghề nghiệp để mưu cầu lợi ích cá nhân, vi phạm pháp luật.

Xem thêm  Giờ làm việc của VNVC và địa chỉ chi nhánh VNVC gần nhất

3. Có trách nhiệm hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả và tiết kiệm cho người bệnh và nhân dân; đẩy mạnh hoạt động dược lâm sàng và cảnh giác dược; tích cực, chủ động tuyên truyền kiến thức về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, phòng chống dịch bệnh.

4. Phải tôn trọng và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bệnh, người sử dụng thuốc, quan tâm đến những người bệnh được hưởng chính sách xã hội. Bình đẳng, công bằng và không kỳ thị phân biệt đối xử người bệnh, không được có thái độ ban ơn, lạm dụng nghề nghiệp và gây phiền hà cho người bệnh. Phải trung thực khi thanh toán các chi phí cho người bệnh. Không vì lợi ích cá nhân mà giao cho người bệnh thuốc kém chất lượng, thuốc không đúng với yêu cầu và mức độ bệnh.

5. Khi bản thân có lỗi trong quá trình hành nghề dược, phải tự giác nhận trách nhiệm về mình và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

6. Phải ứng xử văn minh, luôn có thái độ niềm nở, tận tình, trang phục lịch sự trong hoạt động hành nghề dược.

Điều 4. Bảo mật thông tin người bệnh

1. Phải tôn trọng những bí mật riêng tư của người bệnh, bí mật liên quan đến bệnh tật người bệnh.

2. Thông tin về sức khỏe và đời tư của người bệnh chỉ được phép công bố trong trường hợp được người bệnh đồng ý hoặc các trường hợp khác được pháp luật cho phép.

Điều 5. Quan hệ với đồng nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp của người hành nghề dược

1. Phải trung thực, đoàn kết, kính trọng các bậc thầy, hợp tác, tôn trọng đồng nghiệp và lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp; bảo vệ danh dự, uy tín của đồng nghiệp.

2. Không được có hành vi trái đạo đức, không gây áp lực, đe dọa hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật với đồng nghiệp để giành lợi thế cho mình trong hành nghề, không được thực hiện các hành vi cạnh tranh không lành mạnh khác.

3. Có trách nhiệm giám sát và giúp đỡ đồng nghiệp trong hoạt động hành nghề, kiên quyết đấu tranh loại bỏ những hành vi sai trái trong hoạt động kinh doanh dược trên cơ sở tôn trọng đồng nghiệp.

4. Có trách nhiệm hướng dẫn, giúp đỡ về chuyên môn, nghiệp vụ đối với đồng nghiệp mới vào nghề.

5. Phải tự nguyện tham gia vào các hoạt động nghề nghiệp và hoạt động xã hội khác do Nhà nước, tổ chức xã hội – nghề nghiệp của người hành nghề dược tổ chức hoặc phát động nhằm góp phần vào sự phát triển chung của ngành dược.

Điều 6. Quan hệ với người thực hành chuyên môn về dược

1. Có trách nhiệm tham gia vào công tác hướng dẫn người thực hành chuyên môn về dược, nêu cao trách nhiệm, tận tâm truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm nghề nghiệp đối với người thực hành chuyên môn về dược.

2. Không được thực hiện những việc sau:

a) Phân biệt, đối xử mang tính cá nhân đối với những người thực hành chuyên môn về dược;

b) Đòi hỏi lợi ích vật chất, tinh thần từ người thực hành chuyên môn về dược;

c) Lợi dụng tư cách là người hướng dẫn để buộc người thực hành chuyên môn về dược phải làm những việc không thuộc phạm vi tập sự hoặc những hành vi vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội nhằm đạt được những lợi ích cho mình.

Điều 7. Quan hệ với cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan

1. Phải chấp hành quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và hợp tác chặt chẽ với các cán bộ, công chức, nhân viên y tế và cán bộ, công chức, nhân viên của cơ quan ban ngành khác bảo đảm cung ứng và hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả trong trường hợp có dịch bệnh nguy hiểm, thiên tai, thảm họa.

2. Phải tôn trọng và hợp tác với cơ quan quản lý nhà nước, kiên quyết đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực trong hoạt động nghề nghiệp./.

Từ ngày 13/08/2021, Thông tư 08/2021/TT-BYT do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ngày 25/06/2021 chính thức có hiệu lực. Thông tư quy định về Nguyên tắc đạo đức hành nghề dược.

Theo đó, quy định cụ thể nguyên tắc đạo đức hành nghề dược bao gồm:

 • Tuân thủ pháp luật và các quy định có liên quan đến hành nghề dược
 • Rèn luyện, tu dưỡng bản thân
 • Bảo mật thông tin người bệnh
 • Quan hệ với người thực hành chuyên môn về dược
 • Quan hệ với cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan
 • Quan hệ với đồng nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp của người hành nghề dược
Xem thêm  Cách khắc phục tivi không nhận tín hiệu remote hồng ngoại

BỘ Y TẾ
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 08/2021/TT-BYT

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2021

THÔNG TƯ 08/2021/TT-BYT

BAN HÀNH NGUYÊN TẮC ĐẠO ĐỨC HÀNH NGHỀ DƯỢC

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế,

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư ban hành Nguyên tắc đạo đức hành nghề dược.

Điều 1. Nguyên tắc đạo đức hành nghề dược

Ban hành kèm theo Thông tư này bản “Nguyên tắc đạo đức hành nghề dược”.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 8 năm 2021.

2. Quyết định số 2397/QĐ-BYT ngày 10/8/1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy định “Đạo đức hành nghề dược” hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành và tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Bộ; Chánh Thanh tra Bộ; Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng Cục trưởng các Vụ, Cục, Tổng Cục thuộc Bộ Y tế; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; người đứng đầu các cơ sở hành nghề dược và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
– Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội;

– Văn phòng Chính phủ (Công báo, Cổng TTĐT CP);
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Các Thứ trưởng BYT;
– Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản QPPL);
– Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
– Các Vụ, Cục, TTra Bộ Y tế;
– Các Sở Y tế;
– Tổng công ty Dược Việt Nam;
– Hiệp hội Doanh nghiệp dược Việt Nam;
– Hội Dược học Việt Nam;
– Hội dược liệu Việt Nam;
– Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế, Trang TTĐTTH Cục QLD;
– Lưu: VP, PC, QLD (05).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trương Quốc Cường

NGUYÊN TẮC ĐẠO ĐỨC HÀNH NGHỀ DƯỢC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2021 /TT-BYT ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Người hành nghề dược phải thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc sau:

Điều 1. Tuân thủ pháp luật và các quy định có liên quan đến hành nghề dược

1. Ngoài việc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật thì phải tuân thủ Luật Dược, các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Dược và các văn bản pháp luật có liên quan.

2. Phải tuân thủ các quy định của nguyên tắc đạo đức hành nghề dược và Điều lệ của tổ chức xã hội – nghề nghiệp hành nghề dược mà người hành nghề dược là thành viên.

Điều 2. Rèn luyện, tu dưỡng bản thân

1. Phải luôn rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử, nâng cao phẩm chất đạo đức của người thầy thuốc, lương tâm nghề nghiệp và trách nhiệm với nghề, với người sử dụng thuốc.

2. Phải không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tích cực tham gia các lớp đào tào, bồi dưỡng kiến thức; tích cực nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học – công nghệ, phát huy sáng kiến, cải tiến, đáp ứng tốt các yêu cầu phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trong mọi tình huống.

3. Phải sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn gian khổ vì sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

4. Phải tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội.

Điều 3. Trách nhiệm nghề nghiệp

1. Có trách nhiệm coi trọng, giữ gìn uy tín nghề nghiệp, không được có hành vi làm tổn hại đến uy tín, danh dự của người hành nghề dược và hình ảnh người cán bộ, công chức, nhân viên y tế.

2. Phải nghiêm chỉnh chấp hành những quy định chuyên môn về dược. Không lợi dụng hoặc tạo điều kiện cho người khác lợi dụng nghề nghiệp để mưu cầu lợi ích cá nhân, vi phạm pháp luật.

3. Có trách nhiệm hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả và tiết kiệm cho người bệnh và nhân dân; đẩy mạnh hoạt động dược lâm sàng và cảnh giác dược; tích cực, chủ động tuyên truyền kiến thức về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, phòng chống dịch bệnh.

4. Phải tôn trọng và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bệnh, người sử dụng thuốc, quan tâm đến những người bệnh được hưởng chính sách xã hội. Bình đẳng, công bằng và không kỳ thị phân biệt đối xử người bệnh, không được có thái độ ban ơn, lạm dụng nghề nghiệp và gây phiền hà cho người bệnh. Phải trung thực khi thanh toán các chi phí cho người bệnh. Không vì lợi ích cá nhân mà giao cho người bệnh thuốc kém chất lượng, thuốc không đúng với yêu cầu và mức độ bệnh.

Xem thêm  TOP ứng dụng đếm ngày yêu cho các cặp đôi

5. Khi bản thân có lỗi trong quá trình hành nghề dược, phải tự giác nhận trách nhiệm về mình và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

6. Phải ứng xử văn minh, luôn có thái độ niềm nở, tận tình, trang phục lịch sự trong hoạt động hành nghề dược.

Điều 4. Bảo mật thông tin người bệnh

1. Phải tôn trọng những bí mật riêng tư của người bệnh, bí mật liên quan đến bệnh tật người bệnh.

2. Thông tin về sức khỏe và đời tư của người bệnh chỉ được phép công bố trong trường hợp được người bệnh đồng ý hoặc các trường hợp khác được pháp luật cho phép.

Điều 5. Quan hệ với đồng nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp của người hành nghề dược

1. Phải trung thực, đoàn kết, kính trọng các bậc thầy, hợp tác, tôn trọng đồng nghiệp và lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp; bảo vệ danh dự, uy tín của đồng nghiệp.

2. Không được có hành vi trái đạo đức, không gây áp lực, đe dọa hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật với đồng nghiệp để giành lợi thế cho mình trong hành nghề, không được thực hiện các hành vi cạnh tranh không lành mạnh khác.

3. Có trách nhiệm giám sát và giúp đỡ đồng nghiệp trong hoạt động hành nghề, kiên quyết đấu tranh loại bỏ những hành vi sai trái trong hoạt động kinh doanh dược trên cơ sở tôn trọng đồng nghiệp.

4. Có trách nhiệm hướng dẫn, giúp đỡ về chuyên môn, nghiệp vụ đối với đồng nghiệp mới vào nghề.

5. Phải tự nguyện tham gia vào các hoạt động nghề nghiệp và hoạt động xã hội khác do Nhà nước, tổ chức xã hội – nghề nghiệp của người hành nghề dược tổ chức hoặc phát động nhằm góp phần vào sự phát triển chung của ngành dược.

Điều 6. Quan hệ với người thực hành chuyên môn về dược

1. Có trách nhiệm tham gia vào công tác hướng dẫn người thực hành chuyên môn về dược, nêu cao trách nhiệm, tận tâm truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm nghề nghiệp đối với người thực hành chuyên môn về dược.

2. Không được thực hiện những việc sau:

a) Phân biệt, đối xử mang tính cá nhân đối với những người thực hành chuyên môn về dược;

b) Đòi hỏi lợi ích vật chất, tinh thần từ người thực hành chuyên môn về dược;

c) Lợi dụng tư cách là người hướng dẫn để buộc người thực hành chuyên môn về dược phải làm những việc không thuộc phạm vi tập sự hoặc những hành vi vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội nhằm đạt được những lợi ích cho mình.

Điều 7. Quan hệ với cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan

1. Phải chấp hành quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và hợp tác chặt chẽ với các cán bộ, công chức, nhân viên y tế và cán bộ, công chức, nhân viên của cơ quan ban ngành khác bảo đảm cung ứng và hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả trong trường hợp có dịch bệnh nguy hiểm, thiên tai, thảm họa.

2. Phải tôn trọng và hợp tác với cơ quan quản lý nhà nước, kiên quyết đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực trong hoạt động nghề nghiệp./.

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Thông tư 08/2021/TT-BYT – DaiLyWiki❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Thông tư 08/2021/TT-BYT – DaiLyWiki” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Thông tư 08/2021/TT-BYT – DaiLyWiki [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Thông tư 08/2021/TT-BYT – DaiLyWiki” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-10-01 10:52:43. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Trending