Connect with us

Blog

Đáp án cuộc thi Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách tấm gương Hồ Chí Minh Năm 2020 – 2021

Published

on

Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021 diễn ra từ ngày 14/9/2021 – 12/12/2021, Được DaiLyWiki giới thiệu với 3 vòng thi: Vòng loại, Bán kết và Chung kết. Mỗi thí sinh chỉ được phép đăng ký, sử dụng một tài khoản duy nhất để tham gia cuộc thi. Hãy xem học và làm theo bác đáp án mới nhất bên dưới nhé.

Tải Full Đáp Án

Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021 chuẩn bị diễn ra. Tất cả các thí sinh đã chuẩn bị để bước vào tuần đầu tiên chưa? Hãy truy cập học và làm theo bác đáp án.

===>> Nếu các thầy cô dạy toán hãy tham khảo bài này ngay 1dm bằng bao nhiêu cm.

Cuộc thi học và làm theo bác năm 2021 đáp án chia ra làm 3 bảng:

 • Bảng A: Dành cho học sinh phổ thông.
 • Bảng B: Dành cho sinh viên.
 • Bảng C: Dành cho cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên trẻ, đoàn viên, thanh niên.

Đáp án Học và làm theo lời Bác 2021 – Tuần 4 (26/10 – 01/11)


Đáp án Học và làm theo lời Bác bảng A tuần 4

Mời các bạn tham khảo đáp án cuộc thi học và làm theo bác 2021 dưới đây của mobitool.

Câu 1: Trong Thư gửi thanh niên (2/9/1965), Hồ Chí Minh dặn dò: “Ra sức học tập nâng cao … và quân sự để cống hiến ngày càng nhiều cho Tổ quốc, cho nhân dân”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. trình độ chính trị, năng lực chuyên môn

B. trình độ chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật  ∇

C. trình độ văn hóa và đạo đức cách mạng

D. trình độ chuyên môn và phẩm chất đạo đức

Câu 2: Trong bài Hại ngày kỉ niệm vẻ vang (9/5/1965), Hồ Chí Minh nói: “Ta có lòng nồng nàn yêu nước và … của toàn dân”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. sự ủng hộ nhiệt tình

B. sức đoàn kết chặt chẽ ∇

C. tinh thần kháng chiến

D. tích cực tham gia

Câu 3: Trong bài Hai mươi năm đấu tranh thắng lợi của cách mạng Việt Nam (3/9/1965), Hồ Chí Minh viết: “Thật là khác hẳn ngày xưa một trời một vực, cũng khác hẳn cảnh tượng đau khổ ở miền Nam dưới …”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. sự tàn phá tàn bạo của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai

B. sự đàn áp của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai

C. gót sắt tàn bạo của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai∇

D. ách thống trị của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai

Câu 4: Trong Lời tuyên bố với phóng viên báo “Pari – Sài gòn”(1946), Hồ Chủ tịch đã viết: “Đồng bào tôi và tôi thành thực muốn hòa bình. Chúng tôi không muốn … Tôi biết là nhân dân Pháp không muốn…”. Hãy chọn đáp án đúng

A. thỏa hiệp

B. đình chiến

C. mất mát

D. chiến tranh∇

Câu 5: Trong bài Thư trung thu gửi các cháu nhi đồng (1951), Hồ Chí Minh viết: “Các cháu phải biết yêu, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, yêu ………… Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. học tập

B. gia đình

C. lao động ∇

D. công việc

Câu 6: Trong Thư gửi thanh niên (2/9/1965), Hồ Chí Minh viết: “Theo tiếng gọi của Tổ quốc, thanh niên cả nước ta cùng giương cao ngọn cờ của …, lập nhiều thành tích xuất sắc”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. chủ nghĩa dân tộc

B. chủ nghĩa anh hùng cách mạng∇

C. chủ nghĩa yêu nước

D. chủ nghĩa xã hội

Câu 7: Trong Thư gửi thanh niên (2/9/1965), Hồ Chí Minh viết: “Theo tiếng gọi của Tổ quốc, thanh niên cả nước ta càng …, lập nhiều thành tích xuất sắc”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. giương cao ngọn cờ của Đoàn Thanh niên cộng sản HCM

B. giương cao ngọn cờ của chủ nghĩa anh hùng cách mạng ∇

C. giương cao ngọn cờ của cách mạng giải phóng dân tộc

D. phát huy tinh thần đấu tranh anh dũng của dân tộc

Câu 8: Ngày truyền thống nghề cá của ngành Thủy sản Việt Nam là ngày nào sau đây?

A. Ngày 14 tháng 1 hàng năm.

B. Ngày 4 tháng 11 hàng năm.

C. Ngày 14 tháng 11 hàng năm.∇

D. Ngày 4 tháng 1 hàng năm

Câu 9: Trong Thư gửi thanh niên (2/9/1965), Hồ Chí Minh dặn dò: “Luôn luôn chú ý … thiếu niên và nhi đồng, làm gương tốt về mọi mặt cho đàn em noi theo”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. giúp đỡ và dìu dắt

B. dìu dắt và chăm lo∇

C. dạy dỗ và chăm lo

D. dìu dắt và giáo dục

Câu 10: Trong bài Nói chuyện tại Hội nghị quân sự lần thứ năm (1948), Hồ Chí Minh nói: “Tín là phải làm cho người ta ……..mình.” Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. hiểu

B. biết

C. tin ∇

D. nhớ

Câu 11: Nhà nước Việt Nam đã thực hiện biện pháp nào để ổn định hệ thống chính quyền và hệ thống chính trị sau Đại thắng Xuân 1975?

A. Thành lập chính quyền trung lập và các đoàn thể.

B. Thành lập chính quyền cách mạng và các đoàn thể quần chúng các cấp.

C. Giải tán các đảng phái thân Mĩ – chính quyền Sài Gòn.

D. Xóa bỏ chính quyền cũ và các chính sách lạc hậu.

Câu 12: Tại Đại hội các chiến sỹ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc (1/5/1952), Hồ Chí Minh nói: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người…. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. yêu nước nhất. ∇

B. xứng đáng nhất.

C. đáng khen nhất.

D. tích cực nhất.

Câu 13: Trong bài Cần, kiệm, liêm, chính (1949), Hồ Chí Minh viết: “Siêng nghĩ ngợi thì hay có…….”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. hiểu biết

B. kiến thức

C. nhớ lâu

D. sáng kiến ∇

Câu 14: Ngày 31/7/1977, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hoà bình Việt Nam đã thống nhất thành tổ chức nào?

A. Mặt trận dân tộc giải phóng Việt Nam.

B. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.∇

C. Mặt trận Dân chủ Việt Nam.

D. Liên minh các lực lượng dân tộc

Câu 15: Cảng nào sau đây được thành lập ngày 22/2/1860?

A. cảng Cam Ranh

B. cảng Đà Nẵng

C. cảng Sài Gòn∇

D. cảng Hải Phòng

Câu 16: Trong bài Thư trung thu gửi các cháu nhi đồng (1951), Hồ Chí Minh viết:”Trung thu trăng sáng như gương [ Bác Hồ ngắm cảnh, nhi đồng.” Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. nhớ thương ∇

B. thương yêu

С. thương mến

D. nhớ mong

Câu 17: Trong bài Hai mươi năm đấu tranh thắng lợi của cách mạng Việt Nam (3/9/1965), Hồ Chí Minh viết: “Nhân dân hoàn toàn làm chủ … ”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. sự nghiệp của dân tộc

B. cách mạng của dân tộc

C. đất nước của mình

D. vận mạng của mình∇

Câu 18: D

Câu 19: Trong Thư gửi thanh niên (2/9/1965), Hồ Chí Minh dặn dò: “Luôn luôn trau dồi đạo đức cách mạng,…”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. khiêm tốn và giản dị∇

B. tăng cường đoàn kết

C. chống chủ nghĩa cá nhân

D. nâng cao tổ chức và kỷ luật

Câu 20. “Miền Bắc nước ta đã tiến những bước dài chưa từng thấy trong lịch sử dân tộc. Đất nước, xã hội và con người đều đổi mới”. Đây là lời khẳng định tại Hội nghị Chính trị đặc biệt của Trung ương Đảng (1964) của gi?

A. Trường Chinh

B. Hồ Chí Minh∇

C. Lê Duẩn

D. Đỗ Mười

Câu 21: Trong bài Nói chuyện tại hội nghị tri thức Việt Nam chống Mỹ cứu nước (6/1/1966), Hồ Chí Minh nói: “Trong phong trào thi đua chống Mỹ, cứu nước, công nhân có cuộc vận động …”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. Ba sẵn sàng”

B. Ba xây, ba chống∇

C. cải tiến kĩ thuật

D. Bạch đầu quân”

Câu 22: Trong bài Giữ bí mật (1948) của Hồ Chí Minh có câu: “Giữ bí mật là………….? Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. điều chú ý nhất

B. điều cần thiết nhất

C. điều quan trọng nhất∇

D. điều quan tâm nhất

Câu 23: Tết Trung Thu (1953), Hồ Chí Minh đã viết thư cho các cháu thiếu nhi như sau: “Thự này Bác gửi thư chung ……. khắp vùng gần xa”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. Bác khuyên các cháu

B. Bác hôn các cháu

C. Bác nhắc các cháu

D. Bác thương các cháu

Câu 24: Trong bài Hai mươi năm đấu tranh thắng lợi của cách mạng Việt Nam (3/9/1965), Hồ Chí Minh viết: “Các tôn giáo đoàn kết, các dân tộc đoàn kết, …”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. thương yêu nhau như anh em một nhà ∇

B. hoàn thuận, chung sức chiến đấu

C. các tầng lớp đoàn kết một lòng

D. đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau

Câu 25: Trong Điện gửi đại hội phụ nữ “Ba đảm đang” Hải Phòng (1985), Hồ Chí Minh viết: “Chúc các cô … để góp phần xứng đáng trong công cuộc chống Mỹ, cứu nước”. Hãy lực chọn đáp án đúng?

A. cố gắng hơn nữa trong sản xuất

B. cố gắng hơn nữa và tiến bộ hơn nữa∇

C. phấn đấu dành nhiều thành tích hơn nữa

D. đoàn kết hơn nữa và tiến bộ hơn nữa

Câu 26: Ngày 25/4/1976, ở Việt Nam đã diễn ra sự kiện nào dưới đây?

A. Hội nghị Hiệp thương thống nhất đất nước được tổ chức tại Sài Gòn.

B. Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung được tiến hành trong cả nước∇

C. Quốc hội khóa VI của nước Việt Nam thống nhất học kì đầu tiên.

D. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 24 được khai mạc

Câu 27: Trong Thư gửi thanh niên (2/9/1965), Hồ Chí Minh dặn dò: “Bác mong các cháu đều xứng đáng là những anh hùng trong sự nghiệp cách mạng tiêu diệt chủ nghĩa đế quốc và…”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. dạy dỗ và chăm lo

B. dìu dắt và chăm lo

C. giúp đỡ và dìu dắt

D. xây dựng xã hội mới∇

Câu 28: Trong bài nói trong buổi chiêu đãi mừng quân đội tg 20 tuổi (22/12/1964), Hồ Chí Minh nói: “Quân đội ta có sức mạnh vô địch, vì nó là một quân đội … do Đảng ta xây dựng, Đảng ta lãnh đạo và giáo dục”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. quyết thắng

B. nhân dân ∇

C. chủ lực

D. vững mạnh

Câu 29: Trong Thư gửi thanh niên (2/9/1965), Hồ Chí Minh viết: “Thanh niên ta ngày nay đã thành một đội quân to lớn, hăng hái tiến lên, quyết tâm phấn đấu, hy sinh vì Tổ quốc thân yêu, vì…”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. quần chúng nhân dân

B. tiến bộ xã hội∇

C. giải phóng dân tộc

D. chủ nghĩa xã hội

Câu 30: Trong văn kiện Gửi đồng bào Việt Nam, người Pháp và người thế giới (23/11/1946), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Tôi nghiêng mình trước anh hồn những chiến sĩ và đồng bào Việt Nam đã vì Tổ quốc mà hi sinh tính mệnh. Tôi cũng… cho những người Pháp đã tử vong”. Hãy chọn đáp án đúng?

A. tức giận, phẫn nộ

B. ngậm ngùi thương xót ∇

C. nghiêng mình kính cẩn

D. vô cùng đau đớn

Đáp án Học và làm theo lời Bác bảng B tuần 4

Câu 1: “Dù phải gian lao kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc ta! Việt Nam độc lập và thống nhất muôn năm! Kháng chiến thắng lợi muôn năm!”. Đoạn trích trên ở trong văn kiện nào của Hồ Chí Minh?

A. Lời kêu gọi về việc quân Pháp lại gây hấn ở Hải Phòng (23/11/1946)

B. gửi các chiến sĩ miền Nam (22/12/1945)

C. Lời kêu gọi quốc dân (5/9/1945)

D. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (19/12/1946)∇

Câu 2: Trong Thư gửi ủy ban nhân dân các kỳ tỉnh. huyện và làng (10/1945), Hồ Chí Minh đã căn dặn các cơ quan chính phủ

A. Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta∇

B. Chúng ta phải dùng pháp trị thì dân mới nghe theo

C. Chúng ta phải nhất nhất làm theo các yêu cầu của nhân dân

D. Chúng ta phải cứng rắn thì dân mới nghe theo

Câu 3: Trong bài phát biểu tại kỳ họp thứ ba Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (khóa III) (22/4/1966), Hồ Chí Minh nói: “Nhân dân ta … đứng trên tuyến đầu của nhân dân thế giới chống đế quốc Mỹ xâm lược”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. có vai trò và trách nhiệm to lớn.

B. có trách nhiệm và vinh dự to lớn∇

C. có vai trò và vị trí quan trọng

D. có vai trò và trách nhiệm quan trọng

Câu 4: Trong Bài nói tại Đại hội thi đua bảo đảm giao thông vận tải quyết tâm đánh thắng. giặc Mỹ xâm lược (24/3/1966), Hồ Chí Minh nói: “Tiết kiệm sức người, tiết kiệm thì giờ, tiết kiệm tiền của Nhà nước…”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. là tiết kiệm cho mọi người

B. tức là của mình∇

C. là tiết kiệm cho dân

D. tức là của toàn dân

Câu 5: Trong Người cán bộ cách mạng (3/1955), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Phải hiểu rằng bổn phận của người cán bộ cách mạng là suốt đời hết lòng hết sức…”. Hãy chọn đáp án đúng

A. phụng sự giai cấp công nhân, nông dân

B. phụng sự Đảng, phục vụ giai cấp công nhân

C. phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân∇

D. phụng sự chính phủ, vì chính quyền mà phục

Câu 6: Trong bài Nói chuyện với đoàn công an Cuba (9/8/1966), Hồ Chí Minh: “Trong công tác, kẻ địch cũng rút kinh nghiệm, cho nên địch có cải tiến công tác của nó, nhưng có điều cơ bản nó không học nổi…”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. đó học đi đôi với hành

B. đó là học lấy lòng dân∇

C. đó là học các nước khác

D. đó là học từ nhân dân

Câu 7: Trong Đạo đức công dân (1/1955), Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc đến việc giáo dục đạo đức công dân cho mọi người dân. Người viết: “Giáo dục có nhiều cách: giúp quần chúng giáo dục quần chúng bằng cách ….. để dạy dỗ lẫn nhau”. Hãy chọn đáp án đúng

A. tự phê bình và phê bình∇

B. bới móc khuyết điểm

C. cầm tay chỉ việc

D. đấu tố, phê bình nhau

Câu 8: Trong Bài nói tại Đại hội thi đua bảo đảm giao thông vận tải quyết tâm đánh thắng. giặc Mỹ xâm lược (24/3/1966), Hồ Chí Minh nói: “Giao thông vận tải thắng lợi tức là chiến tranh đã … phần lớn rồi”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. thắng lợi∇

B. hoàn thành

C. đạt được

D. thành công

Câu 9: Bờ biển của đồng bằng sông Hồng có đặc điểm gì?

A. khúc khuỷu, phức tạp.

B. thấp và bằng phẳng∇

C. có đụn cát kéo dài, xen nhiều bàu phá

D. uốn cong, có mùi đá nhô ra

Câu 10: Ai là cha đẻ của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam?

A. Võ Quý Huân

B. Trần Đại Nghĩa∇

C. Trần Hữu Tước

D. Võ Đình Quỳnh

Câu 11: Trong nạn đói 1945, Bác đã thực hiện theo: “Cứ 10 ngày nhịn ăn một bữa, mỗi tháng nhịn 3 bữa. Đem gạo đó (mỗi bữa một bơ) để cứu dân nghèo” (Sẻ cơm nhường áo, 1945). Tư tưởng chính của Hồ Chí Minh thể hiện qua việc làm đó là gì?

A. Trung với nước, hiếu với dân

B. Yêu thương quan tâm đến nhân dân∇

C. Tinh thần quốc tế trong sáng

D. Biết phê bình và tự phê bình

Câu 12. Trong bài nói tại lớp bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo huyện (18/1/1967), Hồ Chí Minh nói: “Phải dựa vào quần chúng mà phát động mọi phong trào sản xuất, chiến đấu. Phải làm cho quần chúng …”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. luôn tin tưởng và noi theo

B. luôn luôn phấn khởi, tin tưởng∇

C. luôn luôn hăng hái và thông suốt

D. trở thành lực lượng cách mạng

Câu 13: Khi ra thăm chiến sĩ ở đảo Vạn Hoa, Bác Hồ phê bình đồng chí Tư lệnh hải quân vì lý do nào sau đây?

A. Để bộ đội ở cạnh biển mà thiếu muối

B. Để bộ đội ở cạnh biển mà thiếu rau

C. Để bộ đội ở cạnh biển mà thiếu nước ngọt

D. Để bộ đội ở cạnh biển mà thiếu cá∇

Câu 14: Mĩ buộc phải chấp nhận đến đàm phán ở Pari sau trận đánh nào của quân dân miền Nam?

A. “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972

B. Vạn Tường (Quảng Ngãi) năm 1965

C. Tiến công chiến lược xuân – hè 1972

D. Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968∇

Câu 15: Trong bài phát biểu tại kỳ họp thứ ba Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (khóa III) (22/4/1966), Hồ Chí Minh nói: “Nhân dân ta càng phải nâng cao …, quyết giành lấy thắng lợi hoàn toàn”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. tinh thần cách mạng, phấn khởi tiến lên.

B. chí khí cách mạng, phấn khởi tiến lên

C. có vai trò và vị trí quan trọng

D. đạo đức cách mạng, phấn khởi tiến lên

Câu 16: Hội nghị Chính trị đặc biệt nhằm động viên tinh thần thi đua yêu nước của đồng bào chiến sĩ cả nước được tổ chức vào thời gian nào?

A. 3/1964

B. 9/1960

C. 6/1966

D. 1/1959

Câu 17: Trong “Tự phê bình”(1/1946), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Vận mệnh nước ta ở trong tay ra. Chúng ta …, trên dưới một lòng, thì chúng ta nhất định thắng lợi”. Hãy chọn đáp án đúng

A. Dựa vào sức mình.

B. Cố gắng phấn đấu

C. Đồng tâm nhất trí∇

D. Chia nhau làm việc

Câu 18: Thư gửi anh chị em giáo viên bình dân học vụ (1946), Hồ Chí Minh đã viết: “Chương trình của chính phủ ta là làm thế nào cho toàn quốc đồng bào gi cũng có ăn, có mặc, có học. Vậy nên khẩu hiệu của chúng ta là………..”. Hãy chọn đáp án đúng?

A. Thi đua, tiết kiệm

B. Thi đua là yêu nước

C. Tăng gia sản xuất, chống lại giặc đói

D. Tăng gia sản xuất, chống nạn mù chữ

Câu 19: Trong bài nói với đồng bào và cán bộ tỉnh Thái Bình (1/1/1967), Hồ Chí Minh viết: “Các hợp tác xã phải làm thế nào để các xã viên đều thấy rằng mình là người chủ tập thể của hợp tác xã, có quyền…”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. bàn bạc và quyết định những công việc của hợp tác xã∇

B. giám sát việc thực hiện công việc của hợp tác xã

C. giám sát việc quản lý công việc của hợp tác xã

D. tham gia bàn bạc những công việc của hợp tác xã

Câu 20: Với Hiệp định Pari (1973), Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu nào sau đây?

A. Thống nhất đất nước

B. “Đánh cho Mĩ cút”∇

C. Cách mạng dân tộc dân chủ

D. “Đánh cho ngụy nhào”

Câu 21: Ở vùng biển miền Trung, cá thường tập trung nhiều nhất vào khoảng thời gian nào trong năm?

A. tháng 1, 2

B. tháng 8, 9

C. tháng 5,6

D. tháng 10, 11

Câu 22: Nói chuyện tại công trường thủy lợi Bắc – Hưng- Hải (1958), Hồ Chí Minh nhắc nhở cán bộ: “… Phải khuyến khích và giúp đỡ nhân dân phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất”. Hãy chọn đáp án đúng?

A. phải đồng cam cộng khổ với nhân dân

B. phải gần gũi, thân thiết với nhân dân

C. phải chia sẻ, gắn bó với nhân dân

D. phải cùng ăn cùng ở cùng làm với nhân dân

Câu 23: Trong Thư khen Tiểu đoàn 1 pháo cao xạ . Quân khu 4 (20/9/1966), Hồ Chí Minh viết: “Luôn luôn nêu cao chỉ khi chiến đấu và của quân đội ta, cùng toàn quân và toàn dân quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. tinh thần cách mạng

B. truyền thống anh hùng∇

C. lòng tự hào dân tộc

D. sự chiến đấu dũng cảm

Câu 24: Loài cua nào sống nhiều ở Côn Đảo?

A. cua mặt trời

B. cua cầu vồng

C. cua đám mây

D. cua mặt trăng∇

Câu 25: Nhận định sau của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một nước thuộc địa nhỏ yếu đã đánh thắng một nước thực dân hùng mạnh” về chiến thắng nào sau dây?

A. chiến dịch Việt Bắc

B. Chiến dịch Điện Biên Phủ∇

C. chiến dịch Biên giới

D. Cách mạng tháng Tám

Câu 26: Trong bài nói chuyện với các giám đốc và chủ tịch các ủy ban công sở Hà Nội (7/1/1946) Hồ Chí Minh đã khuyên các anh em viên chức phải có đức tính gì?

A. cần, kiệm, liêm, chính.∇

B. Sẵn sàng hi sinh

C. Quý trọng người tài

D. Quý trọng ruộng đất

Câu 27: Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo được ban hành vào năm nào?

A. Năm 2013

B. Năm 2014

C. Năm 2012

D. Năm 2015∇

Câu 28: Trong Gửi dân chúng Việt Nam, dân chúng Pháp, dân chúng các nước Đông minh (21/12/1946), Hồ Chủ tịch viết: “Dù phải hy sinh bao nhiêu và thời gian kháng chiến đến bao giờ, chúng ta cũng nhất định chiến đấu đến cùng, đến bao giờ nước Việt Nam…”. Hãy chọn đáp án đúng?

A. dành được hoàn toàn tự do và hạnh phúc

B. được hoàn toàn thắng lợi vẻ vang

C. được hoàn toàn độc lập và thống nhất∇

D. được hoàn toàn độc lập và tự do

Câu 29: Trong bài phát biểu tại kỳ họp thứ ba Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (khóa III) (22/4/1966), Hồ Chí Minh nói: “Nhân dân ta rất yêu chuộng hoà bình, nhưng phải có … mới có hoà bình chân chính”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. độc lập, tự do hoàn toàn

B. thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ

C. độc lập, tự do thật sự∇

D. độc lập, thống nhất thực sự

Câu 30: “Việc cứu quốc là việc chung. Ai là người Việt Nam đều phải kề vai gánh vác một phần trách nhiệm: người có tiến góp tiến, người có của góp của, người có sức góp sức, người có tài năng góp tài năng” (Hồ Chí Minh). Đoạn văn trên trích trong văn kiện nào?

A. Kính cáo đồng bào (6/1941)

B. Lời kêu gọi (1930)

C. Thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa (8/1945)∇

D. Lời tuyên bố trước Quốc hội (10/1946).

Đáp án Học và làm theo lời Bác bảng C tuần 4

Câu 1: Trong bài “Đội thanh niên xung phong” (1/1953), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Thanh niên ta rất hăng hái. Ta biết họp lòng hăng hái đó lại và … đúng đắn thì thanh niên sẽ thành một lực lượng rất mạnh mẽ”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. Dìu dắt

B. hướng dẫn

C. quan tâm

D. tổ chức

Câu 2: Trong bài “Đạo đức công dân” (1/1955), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Nước ta là nước dân chủ, nghĩa là nhà nước do nhân dân làm chủ. Nhân dân có quyền lợi làm chủ, thì phải có nghĩa vụ làm tròn bổn phận công dân, …”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. tuân theo chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước

B. giữ đúng đạo đức công dân, tức là tuân theo pháp luật Nhà nước

C. là tuân theo hiến pháp, pháp luật Nhà nước

D. tức là tuân theo hiến pháp và pháp luật Nhà nước

Câu 3: Vì sao Đảng và Chính phủ ra quyết định phát đi Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến ngày 19 – 12 – 1946?

A. Do hiện tại quân Tưởng đã bị đuổi về nước, chúng ta không phải cùng một lúc đối mặt với nhiều kẻ thù.

B. Do Đảng, Chính phủ và nhân dân ta đã có thời gian để chuẩn bị đầy đủ lực lượng chiến đấu.

C. Do tình thế cấp bách, Pháp gửi tối hậu thư đe dọa, yêu cầu Chính phủ ta giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu.

Câu 4: Hãy chọn đáp án đúng: Nói về công tác huấn luyện và học tập (5/1950), theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, học để làm gì?

A. Học để rèn luyện đạo đức cách mạng.

B. Học để trở thành công dân tốt.

C. Học vì ngày mai lập nghiệp.

D. Học để tu dưỡng đạo đức cách mạng.

Câu 5. “Bài nói chuyện tại lớp nghiên cứu chính trị khóa I, trường Đại học nhân dân Việt Nam”(7/1956), Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Tự do tư tưởng – Chế độ fg là chế độ dân chủ, tự tưởng phải được …”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. khuyến khích.

B. phát huy.

C. coi trọng.

D. tự do.

Câu 6: Trong bài Phải tẩy sạch bệnh quan liêu (9/1950), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Việc gì có lợi cho dân, thì phải làm cho … Việc gì hại cho dân, thì phải hết sức tránh”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. cho chu đáo.

B. cho kỳ được.

C. cho đến nơi.

D. cho thật tốt.

Câu 7: Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Nước ta là nước dân chủ, địa vị cao nhất là dân,…”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. vì nhân dân làm chủ

B. vì dân ta là chủ

C. vì do dân làm chủ

D. vì dân là chủ∇

Câu 8: Trong “Sửa đổi lối làm việc” (10/1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Mà muốn hiểu biết, học hỏi dân chúng, thì ắt phải có nhiệt thành, …”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. có đức nhẫn nại, phải khiêm tốn, phải chịu khó”.

B. có quyết tâm, phải khiêm tốn, phải trung thực”.

C. có quyết tâm, lịch sự, phải chịu khó”.

D. có quyết tâm, phải khiêm tốn, phải chịu khó”.

Câu 9: Trong “Thư gửi giáo sư và sinh viên dự bị đại học ở Thanh Hóa” (4/152) Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Thầy thi đua dạy, trò thi đua họ …… và dùng cách dân chủ (thật thà tự phê bình và phê bình) để giúp nhau tiến bộ mạnh, tiến bộ mãi”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. Thầy cùng với trò luôn luôn đoàn kết

B. Thầy và trò thật thà đoàn kết∇

C. Thầy với trò quyết tâm đoàn kết

D. Thầy và trò cùng nhau đoàn kết

Câu 10: Sếu đầu đỏ, loài chim được Hội bảo vệ Hạc quốc tế đề nghị phải được bảo vệ bằng mọi giá, sống ở Vườn quốc gia nào sau đây?

A. Vườn quốc gia Xuân Thủy

B. Vườn quốc gia Tràm Chim∇

C. Vườn quốc gia Bái Tử Long

D. Vườn quốc gia Núi Chúa

Câu 11: Trong bài nói chuyện với cán bộ và học sinh Trường Sư phạm miền núi Nghệ An (12/1961), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Mục đích học để làm kinh tế, chính trị, văn hóa đều tiến bộ, các dân tộc đều đoàn kết với nhau. Học để làm gì nữa? Để …”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. xây dựng chủ nghĩa xã hội

B. làm người, làm cán bộ

C. biết, để khẳng định và chung sống.

D. phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân

Câu 12: Đảo nào sau đây có hình dạng như một con sự tự dáng vẻ oai phong, án ngữ trước cảng Cái Rồng, tỉnh Quảng Ninh?

A. Đông Trong

B. Quan Lạn

C. Minh Châu

D. Ngọc Vừng

Câu 13: Trong “Thư gửi giáo sư và sinh viên dự bị đại học ở Thanh Hóa” (4/1952), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Các cháu thì học tập cần gắn liền với thực hành để mai sau thực hiện mục đích cao quý: …”. Hãy chọn đáp án đúng để diễn vào chỗ trống cho phù hợp?

A. trung thành phục vụ Tổ quốc

B. thật thà phục vụ nhân dân.

C. thật thà phụng sự nhân dân.

D. trung thực phụng sự nhân dân.

Câu 14: Sau chiến dịch Việt Bắc, hoàn cảnh lịch sử nào không có lợi cho cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta?

A. Mĩ can thiệp sâu và “dính líu” trực tiếp vào cách mạng Đông Dương.∇

B. Thắng lợi của cách mạng Trung Quốc năm 1949.

C. Trung Quốc và Liên-xô đặt quan hệ ngoại giao với Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

D. Hội đồng nhân dân và Ủy ban Kháng chiến được củng cố và kiện toàn ở nhiều nơi.

Câu 15: Bài nói chuyện với các đại biểu thân sĩ trí thức, phủ hào tỉnh Thanh Hóa (2/1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Nếu Chính phủ làm hại dân thì dân có quyền …”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. đuổi Chính phủ.

B. lập Chính phủ mới.

C. thay Chính phủ.

D. đổi Chính phủ.

Câu 16: Nói về công tác huấn luyện và học tập (5/1950), Chủ tịch Hồ Chí Minh lưu ý: “Học để tin tưởng vào nhân dân. Tin vào tương lai …”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. phát triển của cách mạng.

B. của dân tộc.∇

C. của đất nước.

D. và tiến độ tươi đẹp.

Câu 17: Trong “Bài nói chuyện tại Đại hội lần thứ III. của Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam” (3/1961), Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Việc tổ chức và …, chuẩn bị cho các cháu ấy mai sau trở nên những đoàn viên tốt”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. giáo dục cho tốt các cháu nhi đồng∇

B. giáo dục cho tốt các cháu thiếu nhi

C. chăm sóc cho tốt các cháu nhi đồng

D. giáo dục chăm sóc cho tốt các cháu thiếu niên

Câu 18: Trong bài Tự phê bình, phê bình, sửa chữa (7/1956), Hồ Chủ tịch chỉ rõ: “Chỉ có đảng chân chính cách mạng và chính quyền thật … mới dám mạnh dạn tự phê bình, hoàn nghênh phê bình và kiên quyết sửa chữa”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. trong sạch

B. vững mạnh

C. kiên quyết

D. dân chủ

Câu 19: Trong “Đạo đức cách mạng” (12/1958), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Những chính sách và nghị quyết của … của nhân dân”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. Nhà nước đều vì tự do, ấm no, hạnh phúc

B. Đảng đều và đáp ứng quyền lợi

C. Đảng đều vì lợi ích

D. Chính phủ đều vì mục tiêu nâng cao đời sống

Câu 20: Bài nói tại Trường Công an Trung cấp khóa 2, (1951) Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Chính quyền dân chủ có nghĩa là chính quyền do…”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. nhân dân dựng nên.

B. người dân làm chủ.

C. nhân dân là chủ.

D. nhân dân kiểm tra.

Câu 21: Trong “Thư gửi các cán bộ, cô giáo, thầy giáo, công nhân viên, học sinh, sinh viên nhân dịp bắt đầu năm học mới “. (16/10/1968), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “ Giáo dục là sự nghiệp của quần chúng. Cần phải … xây dựng quan hệ thật tốt, đoàn kết thật chặt chẽ giữa thầy và thầy, giữa thầy và trò, giữa học trò với nhau”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. phát huy cao độ dân chủ xã hội chủ nghĩa,

B. phát huy đầy đủ quyền làm chủ xã hội chủ nghĩa,

C. xây dựng cơ chế làm chủ xã hội chủ nghĩa,

D. phát huy đầy đủ dân chủ xã hội chủ nghĩa,

Câu 22: Hoàn cảnh nào sau đây buộc Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định tạm thời hòa hoãn, tránh xung đột với quân Tưởng?

A. Quân Tưởng vào Việt Nam để giải pháp quân đội Nhật và cấu kết với Việt Quốc, Việt Cách để chống phá cách mạng.

B. Pháp quay trở lại xâm lược ở Nam Bộ, quân Tưởng uy hiếp nhằm lật đổ chính quyền cách mạng ở Bắc Bộ.∇

C. Các đảng Việt Quốc, Việt Cách gây sức ép, đòi hỏi các quyền lợi về kinh tế và chính trị trong Đảng và Quốc hội.

D. Pháp và Tưởng kí kết hiệp ước để Pháp tiến quân ra Bắc còn tưởng sẽ nhận được các quyền lợi của Pháp ở Trung Quốc.

Câu 23: Trong “Di chúc” (1969), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “ Đảng cần phải có …, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. chính sách đầu tư có trọng điểm

B. chương trình dài hạn phát triển mọi mặt

C. chỉ đạo cụ thể và thường xuyên

D. kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa

Câu 24: Phát biểu trong buổi tiếp đại biểu nhân dân Thủ đô Hà Nội (10/1954), Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Nhân dân có quyền đôn đốc và phê bình …”. Hãy chọn đáp án đúng để điển vào chỗ trống cho phù hợp?

A. Chính phủ.

B. Chính quyền.

C. Nhà nước.

D. Đoàn thể.

Câu 25: Trong “Di chúc” (1969), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải …, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa hồng vừa chuyên”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ∇

B. quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần

C. chăm lo bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cho họ

D. đầu tư nguồn lực và bồi dưỡng nhân tài

Câu 26: Trong “Bài nói chuyện tại Hội nghị sản xuất cứu đói” (6/1955), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Phải biết giáo dục, lãnh đạo, … tăng giá sản xuất và tiết kiệm”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. giúp đỡ nhân dân

B. vận động nhân dân

C. tổ chức nhân dân

D. hướng dẫn nhân dân

Câu 27: Bãi Dài, một bãi tắm trải dài 2 km với cát trắng, nước trong, nhìn thấu tới đây, thuộc Vịnh nào sau đây?

A. vịnh Lan Hạ

B. vịnh Tiên Yên – Hà Cổi

C. vịnh Hạ Long

D. vịnh Bái Tử Long

Câu 28: Trong “Thư gửi thanh niên” (4/1951), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Thanh niên phải xung phong làm gương mẫu trong công tác, …..”.

A. trong học hỏi, trong tiến bộ, trong rèn luyện phấn đấu.

B. trong học tập, nghiên cứu, trong đạo đức cách mạng.

C. trong học hỏi, trong tiến bộ, trong đạo đức cách mạng.∇

D. trong học hỏi, trong tiến bộ, trong tu dưỡng đạo đức cách mạng.

Câu 29: Trong “Thư gửi Ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng” (10-1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Vì hạnh phúc của dân tộc, …, mà tôi phải nói. Chúng ta phải ghi sâu những chữ công bình, chính trực vào lòng”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. vì lợi ích của đồng bào

B. vì lợi ích của nhân dân

C. vì lợi ích của nước nhà

D. vì lợi ích của giai cấp

Câu 30: Trong bài phát biểu tại “Đại hội lần thứ III của Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam” (3/1961), Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Muốn làm tròn nhiệm vụ vẻ vang ấy, … tinh thần làm chủ nước nhà và phải trau dồi đạo đức của người cách mạng. Đạo đức cách mạng là bất kỳ ở cương vị nào, bất kỳ làm công việc gì, đều không sợ khó, không sợ khổ”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. tuổi trẻ ta cần phải hiểu rõ

B. đoàn viên thanh niên ta cần phải thấm nhuần

C. thanh niên và đoàn viên ta cần phải nắm vững

D. thanh niên ta cần phải thấm nhuần

Đáp án Học và làm theo lời Bác 2020 – Tuần 3 (12/10 – 18/10)

Đáp án Học và làm theo lời Bác bảng A tuần 3

Câu 1: Hải Đăng Đại Lãnh, một trong những hải đăng cổ nhất và đẹp nhất Việt Nam thuộc đơn vị hành chính nào?

A. Phú Yên∇

Câu 2: Vùng biển Vịnh Bắc bộ có 3 khu bảo tồn biển là

B. Bạch Long Vỹ, Cát Bà, Cồn Cỏ∇

Câu 3: Trong “Bài nói chuyện tại Đại hội lần thứ III. của Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam” (3/1961), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Việc tổ chức và giáo dục cho tốt các cháu nhi đồng, chuẩn bị cho các cháu ấy mai sau trở nên những … tốt”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp.

A. công dân

B. con người

C. người chủ

D. đoàn viên ∇

Câu 4: Trong bài “Đạo đức công dân” (1955), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Nước ta là nước dân chủ, nghĩa là nhà nước do nhân dân làm chủ. Nhân dân có quyền lợi làm chủ, thì phải có nghĩa vụ làm tròn …, giữ đúng đạo đức công dân, tức là tuân theo pháp luật Nhà nước”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. vai trò của người làm chủ

B. bổn phận công dân ∇

C. chức trách người chủ

D. quyền lợi và nghĩa vụ

Câu 5: Hải đăng Kê Gà, một trong những hải đăng cổ nhất và đẹp nhất Việt Nam thuộc đơn vị hành chính tỉnh nào?

A. Khánh Hòa.

B. Phú Yên.

C. Bình Định.

D. Bình Thuận.∇

Câu 6. Trong “Thư gửi Ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng” (10/1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Vì hạnh phúc của dân tộc, vì lợi ích của …, mà tôi phải nói. Chúng ta phải ghi sau những chữ “công bình, chính trực” vào lòng”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp.

A. giai cấp

B. nhà nước

C. nhân dân

D. nước nhà∇

Câu 7: Cơ quan nào làm nhiệm vụ thực hiện chính sách tín dụng để phát triển sản xuất được thành lập vào ngày 6 tháng 5 năm 1951?

A. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam∇

B. Nhà Thương vụ

C. Mậu dịch quốc doanh

D. Bộ Tài Chính

Câu 8: Trong bài “Đội thanh niên xung phong” (11/7/1953), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Nhiệm vụ của Đội thanh niên xung phong là … mọi việc bất kỳ việc khó dễ và phục vụ cho đến kháng chiến thành công”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. xung phong∇

B. xung kích

C. gương mẫu

D. tiên phong

Câu 9: Thư gửi các cán bộ giáo dục, học sinh, sinh viên các trường và các lớp bổ túc văn hoá (31/8/1960), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Học phải đi đôi với hành, lý luận phải liên hệ với thực tế. Trong việc giáo dục và học tập, … đủ các mặt: đạo đức cách mạng, giác ngộ xã hội chủ nghĩa, văn hoá, kỹ thuật, lao động và sản xuất”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp.

A. phải coi trọng

B. phải kết hợp

C. cần lưu ý

D. phải chú trọng∇

Câu 10: Bác sĩ tình nguyện người Mỹ trong chiến tranh Việt Nam Allen Hassan đã viết cuốn sách nào nói về những sai lầm của nước Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam?

A. Nhìn lại quá khứ: Tấn thảm kịch và những bài học về Việt Nam

B. Từ chiến trường khốc liệt

C. Địa ngục trần gian

D. Không thể chuộc lỗi∇

Câu 11. Trong bài “Trả lời các nhà báo nước ngoài”. (01/1946), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Tôi chỉ có …, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, gi cũng được học hành”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. một sự ham muốn∇

B. mục tiêu cao nhất

C. mục tiêu phấn đấu đặc biệt

D. một lòng mong mỏi

Câu 12. Đảo nào ở Việt Nam được mệnh danh là “Vương quốc Tỏi”?

A. Bạch Long Vĩ.

B. Lý Sơn.

C. Phú Quốc

D. Cồn Cỏ

Câu 13. Vùng biển Bắc Bộ có 2 khu dự trữ sinh quyển là:

A. Châu thổ sông Hồng và Bạch Long Vĩ.

B. Cát Bà và Châu thổ sông Hồng.∇

C. Cát Bà và Bạch Long Vĩ.

D. Châu thổ sông Hồng và Vân Đồn.

Câu 14. Ba vườn quốc gia ở vùng biển Nam Bộ là:

A. Côn Đảo, Mũi Cà Mau, Phú Quốc.∇

B. Phú Quốc, Thổ Chu, Mũi Cà Mau.

C. Côn Đảo, Hòn Khoai, Phú Quốc.

D. Phú Quốc, Thổ Chu, Côn Đảo.

Câu 15. Vấn đề bất đồng then chốt giữa Việt Nam và Pháp dẫn tới sự bế tắc của Hội nghị trù bị Đà Lạt (4 – 1946) và Hội nghị Phôngtennoblô (7 – 1946) là gì?

A. Tự do cho Việt Nam

B. Pháp rút quân và trao trả độc lập cho Việt Nam

C. Việc thống nhất Bắc, Trung, Nam và trao trả độc lập cho Việt Nam∇

D. Hai bên đình chỉ mọi hoạt động xung đột và vũ lực

Câu 16. Trong tác phẩm Đời sống mới (20/3/1947). Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Người có học mới tiến bộ. Càng học càng tiến bộ. Vì vậy, cốt nhất là phải dạy cho học trò biết … Phải dạy cho họ có trí tự lập, tự cường, quyết không chịu làm nô lệ”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp.

A. yêu nước, thương dân

B. yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội

C. yêu nước, yêu nhân dân.

D. yêu nước, thương nòi∇

Câu 18. “Cả nước Pháp lẫn nước Việt Nam đều không thể phí sức gây ra một cuộc chiến tranh khốc hại và nếu phải kiến thiết trên một đống hoang tàn thì thật là điều tai hại” là thông điệp mà Hồ Chí Minh đưa ra khi nào?

A. Thư gửi Tổng thống Mỹ Truman

B. Lời kêu gọi gửi Quốc hội và Chính phủ Pháp

C. Lời kêu gọi Liên Hiệp Quốc

D. Trả lời nhà báo Bernard Fall∇

Câu 19. Quyền cơ bản của dân tộc Việt Nam lần đầu tiên được công nhận bởi hiệp định quốc tế nào?

A. Hiệp ước Hoa Pháp 1946

B. Hiệp định Sơ bộ 1946

C. Hiệp định Paris 1973

D. Hiệp định Geneva∇

Câu 20. Trong tác phẩm Dân vận (15/10/1949), Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân. Chính quyền từ xã đến Chính phủ Trung ương do dân cử Đoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức nên. Nói tóm lại, .. đều ở nơi dân”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp.

A. quyền hành và lực lượng∇

B. quyền lực và trí tuệ

C. quyền hành và sức mạnh

D. sức mạnh và quyền bính

Câu 21. Trong“Thư gửi Ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng” (10/1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Vì hạnh phúc của dân tộc, …, mà tôi phải nói. Chúng ta phải ghi sâu những chữ “công bình, chính trực” vào lòng”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. vì lợi ích của nước nhà

B. vì quyền lợi của đất nước

C. vì lợi ích của nhân dân

D. vì quyền lợi của nhân dân

Câu 22. Nguyên tắc cơ bản trong xây dựng nền văn hoá mới được đề cập trong Đề cương văn hóa Việt Nam (1943) là gì?

A. Toàn diện, khoa học, dân tộc

B. Cơ bản, khoa học, đại chúng

C. Hiện đại, dân tộc, đại chúng

D. Khoa học, dân tộc và đại chúng

Câu 23. Bò biển, còn có tên gọi là Nàng Tiên cá hoặc cá củi, thuộc loại động vật có vú sống ở vùng biển nhiệt đới đã được phát hiện ở vùng biển 2 đảo ở nước ta là:

A. Phú Quốc và Côn Đảo.∇

B. Cù Lao Chàm và Cồn Cỏ.

C. Bạch Long Vĩ và Lý Sơn.

D. Cồn Cỏ và Cái Bầu.

Câu 24. Trong tác phẩm “Thường thức chính trị” . (1953), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Ở nước ta, chính quyền là của nhân dân, do nhân dân làm chủ … Nhân dân bầu ra đại biểu thay mặt mình thi hành chính quyền ấy. Thế là dân chủ”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. Nhân dân có toàn quyền quyết định.

B. Mọi chủ trương, chính sách đều vì nhân dân.

C. Tất cả mọi chính sách đều phục vụ nhân dân.

D. Nhân dân là ông chủ nắm chính quyền. ∇

Câu 25. Vùng biển Nam Bộ có 3 khu dự trữ sinh quyển là:

A. Rừng ngập mặn Cần Giờ, Mũi Cà Mau, Hòn Khoai.

B. Ven biển và biển đảo Kiên Giang, Mũi Cà Mau, Hòn Khoai.

C. Rừng ngập mặn Cần Giờ, Mũi Cà Mau, Ven biển và biển đảo Kiên Giang.∇

D. ven biển và biển đảo Kiên Giang, Hòn Khoai, Mũi Cà Mau.

Câu 26. Hãy chọn đáp án đúng. Trong “Bài nói chuyện tại Đại hội lần thứ III của Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam” (3/1961), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết:

A. Cần phải làm đầu tầu, làm gương mẫu trong phong trào thi đua yêu nước. Phải thực hiện khẩu hiệu “Đâu Đảng cần thì thanh niên có, việc gì khó thì thanh niên làm” ∇

B. Cần phải làm đầu tầu, làm gương mẫu trong phong trào thi đua ái quốc Phải thực hành khẩu hiệu “Đâu nhân dân cần thì thanh niên có, việc gì khó thì có thanh niên làm”

C. Cần phải làm đầu tàu, xung phong và gương mẫu trong phong trào thi đua yêu nước. Phải thực hiện khẩu hiệu “Đâu Đảng cần thì thanh niên có, việc gì khó thì thanh niên làm”

D. Cần phải làm đầu tầu, làm gương mẫu trong tất cả các phong trào thi đua yêu nước. Phải thực hiện chương trình “Đâu Đảng cần thì thanh niên có, việc gì khó thì có thanh niên làm”.

Câu 27. Trong tác phẩm Thường thức chính trị viết năm 1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Ở nước ta, chính quyền là của nhân dân, do nhân dân làm chủ. Nhân dân là ông chủ nắm chính quyền. … bầu ra đại biểu thay mặt mình thi hành chính quyền ấy. Thế là dân chủ”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp.

A. Toàn Đảng

B. Nhân dân ∇

C. các cử tri

D. Toàn dân

Câu 28. Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “ĐOÀN VIÊN VÀ THANH NIÊN ta nói chung là tốt, mọi việc đều …, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp.

A. xung kích đi đầu

B. quyết chí bền gan

C. hăng hái anh dũng

D. hăng hái xung phong∇

Câu 29. Trong “Thư gửi các em học sinh” (24/10/1955), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Gia đình, trường học và xã hội chăm lo giáo dục, … làm cho các em mai sau trở nên những công dân tốt, những cán bộ tốt, những người chủ tốt của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. đều nhằm hướng tới

B. đều nhằm mục đích∇

C. nhằm thực hiện mục tiêu

D. là thực hiện chủ trương

Câu 30. Khu dự trữ sinh quyển thế giới đầu tiên của Việt Nam được UNESCO công nhận là:

A. Khu dự trữ sinh quyển Châu thổ sông Hồng.

B. Khu dự trữ sinh quyển Rừng ngập mặn Cần Giờ.∇

C. Khu dự trữ sinh quyển Quần đảo Cát Bà.

D. Khu dự trữ sinh quyển Vườn quốc gia Cát Tiên.

Đáp án Học và làm theo lời Bác bảng B tuần 3

Câu 1: Trong bài nói tại Đại hội Thanh niên tích cực lao động xã hội chủ nghĩa (17-3-1960), Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn thanh niên phải tích cực học hỏi để:

A. lao động có kỷ luật và năng suất cao.

B. lao động có kỹ thuật và năng suất cao.

C. góp phần tham gia đấu tranh thống nhất đất nước

D. phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân.∇

Câu 2: Trong “Bài nói chuyện tại buổi lễ khai mạc Trường Đại học Nhân dân Việt Nam”. (01-1955), Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở thanh niên không được:

A. hỏi nước nhà đã tạo cho mình điều kiện gì?

B. hỏi nước nhà đã làm những gì cho mình?

C. hỏi đất nước đã cho mình những gì?

D. hỏi đất nước đã cho mình những quyền gì?

Câu 3: Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” (10-1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ một trong những mục đích của phê bình là:

A. thay đổi cách làm việc cho thật sự khoa họ

B. sửa đổi cách làm việc tuỳ tiện, thiếu dân chủ.

C. sửa đổi cách làm việc cho tốt hơn, đúng hơn.∇

D. loại bỏ lối làm việc của quyền, độc đoán.

Câu 4: Tác phẩm nào của đồng chí Trường Chinh đã giải thích cụ thể Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954)?

A. Bàn về cách mạng Việt Nam

B. Đề cương văn hóa Việt Nam

C. vấn đề dân cày

D. Kháng chiến nhất định thắng lợi∇

Câu 5: Trong “Thư gửi các học sinh” (9-1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của …”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. các cháu.

B. các em.∇

C. thanh niên.

D. học sinh.

Câu 6: Trong “Thư gửi thanh niên” (4/1951), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Ưu điểm của thanh niên ta là hăng hái, giàu tinh thần xung phong. Khuyết điểm là ham chuộng hình thức, thiểu thực tế, bệnh cá nhân, bệnh “anh hùng”. Rất mong toàn thể thanh niên ta …”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hop?

A. không ngừng phấn đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

B. phát huy những ưu điểm và hạn chế những khuyết điểm ấy

C. ra sức phát triển những ưu điểm và tẩy sạch những khuyết điểm ấy

D. nỗ lực rèn luyện và cống hiến cho lý tưởng cách mạng

Câu 7: Bài nói tại Trường Công an Trung cấp khóa 2, (1951) Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Từ Chủ tịch nước đến … cũng vậy, nếu không làm được việc cho dân, thì dân không cần đến nữa”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. công nhân viên

B. các công chức, viên chức

C. cán bộ, đảng viên

D. giao thông viên∇

Câu 8: Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” (10-1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ một trong những mục đích của phê bình là:

A. làm cho nội bộ thật trong sạch.

B. thiết lập trật tự trong nội bộ.

C. thanh lọc mất đoàn kết nội bộ.

D. đoàn kết và thống nhất nội bộ.

Câu 9: Trong Thư gửi giáo viên, học sinh, cán bộ, thanh niên và nhi đồng ( 31-10-1955), Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh cần xây dựng tư tưởng dạy và học để:

A. làm những việc mà ít người làm được

B. có bằng cấp và quyền cao chức trọng.

C. phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân.∇

D. có kiến thức, tri thức khoa học hiện đại.

Câu 10: Người phụ nữ Pháp nào đã lấy thân mình chặn đoàn tàu hỏa chở vũ khí sang Đông Dương?

A. Ray-mông Điệng (Raymonde Dien)∇

B. Ray-mông Ô-brắc (Raymond Aubrec)

C. Ma-đờ-len Ri-phô (Madeleine Riffaud)

D. Hăng-ri Mác-lanh (Henri Martin)

Câu 11: Hải đăng Kê Gà, một trong những hải đăng cổ nhất và đẹp nhất Việt Nam thuộc đơn vị hành chính tỉnh nào?

A. Quảng Ngãi.

B. Bà Rịa – Vũng Tàu.

C. Quảng Nam.

D. Bình Thuận.∇

Câu 12: Lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam. được thành lập vào ngày tháng năm nào?

A. 21/6/1965

B. 15/5/1941

C. 15/7/1950∇

D. 26/3/1953

Câu 13: Trong “Di chúc” (1969), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung. phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải …, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩg vừa hồng vừa chuyên”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. chăm lo bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cho họ

B. đầu tư nguồn lực và bồi dưỡng nhân tài

C. quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần

D. chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ∇

Câu 14: Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Nước ta là nước dân chủ, nghĩa là nước nhà do nhân dân làm chủ. Nhân dân có quyền lợi làm chủ, thì phải có nghĩa vụ làm tròn bổn phận công dân, giữ đúng đạo đức công dân”. Nội dung trên được viết trong tác phẩm nào sau đây.

A. “Đạo đức công dân” (1955).∇

B. “Dân vận” (10/1949).

C. “Tuyên ngôn độc lập” (9/1945).

D. “Tìm người tài đức” (1/1946).

Câu 15: Trong bài “Đội thanh niên xung phong” (11/1953), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Thanh niên ta rất hăng hái. Ta biết họp lòng hăng hái đó lại và … đúng đắn thì thanh niên sẽ thành một lực lượng rất mạnh mẽ”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. quan tâm

B. tổ chức

C. hướng dẫn

D. dìu dắt∇

Câu 16: Trong bài Phải tẩy sạch bệnh quan liêu (9/1950), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Việc gì có lợi cho dân, thì phải làm cho … Việc gì hại cho dân, thì phải hết sức tránh”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. cho đến nơi.

B. cho thật tốt.

C. cho kỳ được.∇

D. cho chu đáo.

Câu 17: Đây là chiến dịch tiến công lớn đầu tiên của bộ đội chủ lực Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946-1954) và thắng lợi của chiến dịch này đã mở ra thời kỳ chủ động trên chiến trường cho quân đội cách mạng Việt Nam. Hãy cho biết đây là chiến dịch nào?

A. chiến dịch Hòa Bình (1951-1952)

B. chiến dịch biên giới (1950)

C. chiến dịch Việt bắc (1947)

D. chiến dịch Điện Biên Phủ (1954)

Câu 18: Trong “Di chúc” (1969), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “ Đảng cần phải có …, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa∇

B. chỉ đạo cụ thể và thường xuyên

C. chương trình dài hạn phát triển mọi mặt

D. chính sách đầu tư có trọng điểm

Câu 19: Trong số các khu dự trữ sinh quyển thế giới. sau, chỉ có một khu dự trữ sinh quyển ở vùng biển đảo là:

A. Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai.

B. Khu dự trữ sinh quyển Lý Sơn.∇

C. Khu dự trữ sinh quyển Langbian.

D. Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An.

Câu 20: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bản Tuyên ngôn độc lập ở đâu?

A. Làng Hoàng Trù, Nghệ An

B. Lán Nà Lừa, Tuyên Quang

C. Phủ Chủ tịch, Hà Nội

D. Ngôi nhà 48 Hàng Ngang, Hà Nội∇

Câu 21: Trong Thư gửi các bạn thanh niên” (8/1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Thanh niên. muốn làm người chủ tương lai cho xứng đáng thì … phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải ra sức làm việc để chuẩn bị cái tương lai đó”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. ngay hiện nay

B. ngay hiện tại∇

C. ngay hôm nay

D. trước hết cần nỗ lực và

Câu 22: Khu dự trữ sinh quyển thế giới đầu tiên của Việt Nam được UNESCO công nhận là:

A. Khu dự trữ sinh quyển Mũi Cà Mau.

B. Khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm.

C. Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai.

D. Khu dự trữ sinh quyển Rừng ngập mặn Cần Giờ.∇

Câu 23: Trong “Thư gửi giáo sư và sinh viên dự bị đại học ở Thanh Hóa” (4/1952) Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Thầy thi đua dạy, trò thi đua họ …… và dùng cách dân chủ (thật thà tự phê bình và phê bình) để giúp nhau tiến bộ mạnh, tiến bộ mãi”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. Thầy với trò quyết tâm đoàn kết

B. Thầy và trò cùng nhau đoàn kết

C. Thầy và trò thật thà đoàn kết∇

D. Thầy cùng với trò luôn luôn đoàn kết

Câu 24: Hải đăng Đại Lãnh, một trong những hải đăng cổ nhất và đẹp nhất Việt Nam thuộc đơn vị hành chính tỉnh nào?

A. Bà Rịa – Vũng Tàu.

B. Phú Yên.∇

C. Quảng Nam.

D. Ninh Thuận.

Câu 25: Trong Thư gửi giáo viên, học sinh, cán bộ , thanh niên và nhi đồng (31-10-1955), Chủ tịch Hồ Chí Minh phê phán thái độ:

A. thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đầu tranh.

B. quan liêu, mệnh lệnh, xa rời quần chúng nhân dân.

C. ăn cơm đi trước, lội nước theo sau của một số người.

D. xa rời đời sống lao động và đấu tranh của nhân dân.∇

Câu 26: Trong “Thư gửi thanh niên” (4/1951), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Thanh niên phải xung phong làm gương mẫu trong công tác, …..”.

A. trong học tập, nghiên cứu, trong đạo đức cách mạng.

B. trong học hỏi, trong tiến bộ, trong rèn luyện phấn đấu.

C. trong học hỏi, trong tiến bộ, trong tu dưỡng đạo đức cách mạng.

D. trong học hỏi, trong tiến bộ, trong đạo đức cách mạng.∇

Câu 27: Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Nước ta là nước dân chủ, địa vị cao nhất là dân,…”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. vì nhân dân làm chủ

B. vì dân là chủ∇

C. vì dân ta là chủ

D. vì do dân làm chủ

Câu 28: Trong thư “Gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc nhân dịp Tết sắp đến” (10-1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “….”

A. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội.∇

B. Tuổi trẻ là tương lai của xã hội.

C. Tuổi trẻ là mùa Xuân của đất nước

D. Tuổi xuân là tương lai của Tổ quốc

Câu 29: Hải đăng Hòn Dấu, một trong những hải đăng rất quan trọng ở vùng biển Bắc Bộ thuộc đơn vị hành chính tỉnh, thành phố nào?

A. Ninh Bình.

B. Quảng Ninh.

C. Hải Phòng.∇

D. Thanh Hóa.

Câu 30: Trong văn kiện:“Ý kiến về việc làm và xuất bản loại sách “Người tốt, việc tốt” (6/1968), Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Làm cán bộ tức là suốt đời làm … trung thành của nhân dân. Mây chữ a, b, c này không phải ai cũng thuộc đâu, phải học mài, học suốt đời mới thuộc”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. công bộc

B. đầy tớ∇

C. người lãnh đạo

D. công chức

Đáp án Học và làm theo lời Bác bảng C tuần 3

Câu 1. Hãy chọn đáp án đúng. Trong tác phẩm Đạo đức cách mạng (12/1958), Hồ Chí Minh viết: Đạo đức cách mạng không phải…. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố.

A. Trên trời rơi xuống ∇

B. tự nhiên mà có

C. bỗng dưng mà có

D. tự nhiên sinh ra

Câu 2: Hãy chọn đáp án đúng. Trong Lời nói chuyện tại lớp bổ túc trung cấp (10/1947), Hồ Chí Minh nói: Muốn đạo đức cách mạng phải có 5 điều sau đây.

A. Nhân – Nghĩa – Lễ – Trí -Tín

B. Tài, Đức, Uy, Trí, Dũng ∇

C. Trí, Tín, Nhân, Dũng, Liêm

D. Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư

Câu 3. Trên các đảo nào ở biển nước ta đã phát hiện lượng phôt-pho-rit phân chim lớn, nếu được tận dụng thì đây là một loài phân bón hưu cơ tốt?

A. Quần đảo An Thới (Kiên Giang)

B. Côn Đảo (Bà Rịa Vũng Tàu)

C. Quần đảo Cát Bà (Hải phòng)

D. Quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa)∇

Câu 4: Hãy chọn đáp án đúng. Trong bài Cán bộ và đời sống mới(2/9/1947), Hồ Chí Minh viết: Hỡi các bạn kia ơi! Các bạn phải hiểu rằng: trong lúc này, hoang phí xa xỉ là…….

A. Trái với cả oai tín và thể diện của các bạn∇

B. Trái với lương tâm và trách nhiệm của các bạn

C. Trái với cả uy tín và thể diện của các bạn

D. Trái với cả lương tâm và thể diện của các bạn

Câu 5: Cộng hòa pháp thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào năm nào?

A. 1986

B. 1992

C. 1973∇

D. 1995

Câu 6. Hãy chọn đáp án đúng. Trong tác phẩm Đạo đức cách mạng (12/1958), Hồ Chí Minh viết “Học để trang sức chứ không phải để vận dụng vào công việc cách mạng. Đó cũng là….

A. bệnh ngoa ngôn

B. bệnh hình thức

C. chủ nghĩa cá nhân∇

D. thói ba hoa, khoác lác

Câu 7: Trong bài nói chuyện về Bản tổng cương và điều lệ của Đảng(10/5/1950), Hồ Chí Minh viết: Đa số Đảng viên của Đảng những đồng chí công nông vì trình độ kém, thường không biết… ra sao, nhưng những cái họ làm chính lại là Mác-Lênin. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống.

A. trình độ lý luận

B. học thuyết Mác Lênin

C. lý luận cách mạng

D. lý luận Mác-Lênin ∇

Câu 8. Trong bài nói chuyện về Bản tổng cương và điều lệ của Đảng(10/5/1950), Hồ Chí Minh viết: Nói đến chủ nghĩa Mác – Lênin ở Việt Nam là nói đến…Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống.

A. chủ nghĩa dân tộc chân chính

B. sự vận dụng sáng tạo của Đảng

C. chủ trương chính sách của Đảng∇

D. con đường cách mạng Việt Nam

Câu 9: Trong bài thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, chống bện quan liêu (3/1952), chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ tác hại của tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu là:

A. phá hoại đạo đức cách mạng của ta, là cần, kiệm, liêm, chính ∇

B. làm tiêu hủy hết đạo đức chí công vô tư của cán bộ, đảng viên

C. làm mất lòng tin của quần chúng đối với cán bộ, đảng viên

D. phá hoại hết đạo đức cách mạng của cán bộ, là chí công vô tư

Câu 10. Trong thư gửi Đồng bào Nam bộ (6/1946), Chủ tịch Hồ Chí Minh nói:

A. Năm ngón tay cũng có ngón vắn ngón dài. Nhưng vắn dài đều họp nhau lại nơi bàn tay. ∇

B. Dân tộc Việt Nam chung một cội nguồn, dù mỗi người có những điểm không giống nhau.

C. Năm ngón tay cũng có ngón ngắn ngón dài. Nhưng ngắn dài đều họp nhau lại nơi bàn tay.

D. Năm ngón tay cũng có ngón dài ngón ngắn. Nhưng ngắn dài đều họp nhau lại nơi bàn tay.

Câu 11: Trong bài nói chuyện về Bản tổng cương và điều lệ của Đảng(10/5/1950), Hồ Chí Minh viết: Đa số Đảng viên của Đảng những đồng chí công nông vì trình độ kém, thường không biết lý luạn Mác – Lênin ra sao, nhưng những cái họ làm chính lại là …………. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống.

A. chủ nghĩa Mác

B. cách mệnh

C. Mác – Lênin ∇

D. cách mạng

Câu 12. Hãy chọn đáp án đúng. Trong Sửa đổi lề lối làm việc (10/1947), nói về cách lãnh đạo, Hồ Chí Minh viết: Chúng ta tuyệt đối không nên theo đuôi quần chúng. Nhưng….

A. phải khéo tranh thủ ý kiến của quần chúng

B. phải khéo tập trung ý kiến của quần chúng∇

C. phải khéo giải thích cho quần chúng hiểu

D. phải khéo định hướng quần chúng theo quan điểm của mình

Câu 13. Công trình kinh tế xã hội nào dưới đây là do nước bạn Cuba đã tặng cho Việt Nam trong chuyến thăm lần đầu tiên của chủ tịch Cuba Fidel Castro vào năm 1973?

A. bệnh viện Bưu Điện

B. bách hóa Tràng Tiền

C. trại bò giống Ba Vì∇

D. khách sạn Dân Chủ

Câu 14. Trong bài nói chuyện cùng đồng bào trước khi sang Pháp (5/1946), chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định mục đích của Người bất kỳ bao giờ, bất kỳ ở đâu là?

A. làm cho daanh giàu nước mạnh

B. làm cho nhân dân hạnh phúc

C. làm cho ích quốc lợi dân∇

D. làm cho nước nhà độc lập

Câu 15. Hãy chọn đáp án đúng. Trong tác phẩm Đạo đức cách mạng (12/1958), Hồ Chí Minh viết: Chủ nghĩa cá nhân là …. Người cách mạng phải tiêu diệt nó.

A. một thứ xấu xa

B. một chủ nghĩa xa lạ với chủ nghĩa xã hội

C. một kẻ địch hung ác của chủ nghĩa xã hội∇

D. một thứ dịch bệnh nguy hiểm

Câu 16. Sau khi bà hi sinh, tên bà đã được dùng để đặt cho cho các đội nữ du kích ở Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình. Bà là gi?

A. Nguyễn Thị Út

B. Hoàng Ngân∇

C. Nguyễn Thị Chiên

D. Trần Thị Lý

Câu 17. Trong số các vườn quốc gia sau, chỉ có một vườn quốc gia ở trong đất liền là:

A. vườn quốc gia Cát Bà.

B. Vườn quốc gia Mũi Cà Mau.

C. Vườn quốc gia Phú Quốc.

D. Vườn quốc gia Vũ Quang.∇

Câu 18. Khai thông đường sang Trung Quốc và thế giới, mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc là các mục tiêu đặt ra cho chiến dịch quản. sự nào dưới đây?

Xem thêm  Chất ngất với loạt Stt hay về tình yêu hạnh phúc ngọt ngào

A. Biên giới (1950)∇

B. Việt Bắc (1947)

C. Hà Nam Ninh (1951)

D. Tây Bắc (1953)

Câu 19. Trong “Bài nói chuyện về Bản Tổng cương và điều lệ của Đảng” (10/5/1950), Hồ Chí Minh viết: “Đảng viên không phải là một ông thánh, nhưng vì mình có ….., một ý chí và hành động thống nhất, có kinh nghiệm, gan dạ… và được Đảng giáo dục nên có thể làm được như vậy, “nó bé nhưng chỉ nó khôn”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống.

A. một nhận thức đúng

B. một con đường đi đúng

C. một chủ nghĩa đúng

D. một tư tưởng đúng∇

Câu 20. Hãy chọn đáp án đúng. Trong bài “Cán bộ và đời sống mới” (2/9/1947), Hồ Chí Minh viết:

A. Nếu hoang phí xa xỉ, thì ắt phải tìm cách tham những

B. Nếu hoang phí xa xỉ, thì ắt phải tìm cách xoay tiền∇

C. Nếu hoang phí xa xỉ, thì ắt phải tìm cách đục khoét

D. Nếu hoang phí xa xỉ, thì ắt phải tìm cách moi tiền

Câu 21. Hãy chọn đáp án đúng. Trong “Sửa đổi lối làm việc” (10/1947), khi nói về bệnh chủ quan, Hồ Chí Minh viết: “Nguyên nhân của bệnh chủ quan là:..”.

A. kèm lý luận, hoặc khinh lý luận, hoặc lý luận suông∇

B. không có lý luận soi đường

C. lý luận sai dẫn đến nhận thức sai

D. coi thường lý luận, lười học lý luận

Câu 22. Hãy chọn đáp án đúng. Trong bài “cán bộ và đời sống mới” (2/9/1947), Hồ Chí Minh viết: “Hỡi các bạn kia ơi! Các bạn phải hiểu rằng: trong lúc này, hoang phí xa xỉ là…..”.

A. Trái với lòng dân, trái với đạo đức cách mạng∇

B. Trái với ý dân, trái với tư cách người cách mạng

C. Trái với ý Đảng, lòng dân

D. Trái với quy định của Đảng và Nhà nước

Câu 23. Trong “Bài nói chuyện về Bản Tổng cương và điều lệ của Đảng” (10/5/1950), Hồ Chí Minh viết: “Đã khôn rồi lại phải kiên quyết, không kiên quyết thì dễ đi đến …..”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống.

A. vô nguyên tắc

B. tùy tiện

C. cơ hội

D. ba phải

Câu 24. Hãy chọn đáp án đúng. Trong tác phẩm “Đạo đức cách mạng” (12/1958), Hồ Chí Minh viết: “Cho nên thắng lợi của chủ nghĩa xã hội không thể tách rời thắng lợi của ….”.

A. cuộc đấu tranh trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân∇

B. cuộc đấu tranh chống bảo thủ, lạc hậu

C. cuộc đấu tranh chống giặc dốt

D. cuộc đấu tranh vì sự tiến bộ của loài người

Câu 25. Trong “Bài nói chuyện về Bản Tổng cương và điều lệ của Đảng” (10/5/1950), Hồ Chí Minh viết: “Còn một số đảng viên tri thức thì lại chỉ mà…… không có công tác thực tế, học mà không làm”. Hãy chọn đáp án đúng để điển vào chỗ trống.

A. giở sách ra đọc

B. lý luận suông∇

C. sách vở

D. lý thuyết

Câu 26. Ai là người được truy tặng nữ danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam ngay trong đợt phong tặng đầu tiên vào năm 1955?

A. Mạc Thị Bưởi

B. Nguyễn Thị Chiên∇

C. Tạ Thị Kiều

D. La Thị Tám

Câu 27. Hãy chọn đáp án đúng. Trong “Sửa đổi lối làm việc” (10/1947), Hồ Chí Minh viết: “Vì bệnh hẹp hòi mà cán bộ phái đến…..”.

A. thường không hợp tác với cán bộ địa phương

B. thường kiêu ngạo, khinh rẻ cán bộ địa phương∇

C. thường kiêu căng, đòi hỏi quyền lợi

D. thường coi thường cán bộ địa phương

Câu 28. Hãy chọn đáp án đúng. Trong tác phẩm “Đạo đức cách mạng” (12/1958), Hồ Chí Minh viết: “Vết tích xấu nhất và nguy hiểm nhất của xã hội cũ là…..”.

A. đàn áp nhân dân.

B. chủ nghĩa cá nhân∇

C. coi thường nhân dân

D. bóc lột nhân dân

Câu 29. Trong Thường thức chính trị (1953), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Ở nước ta chính quyền là của nhân dân, do nhân dân làm chủ. Nhân dân là ông chủ nằm chính quyền. Nhân dân … thi hành chính quyền ấy. Thế là dân chủ”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. sáng suốt lựa chọn đại biểu thay mặt mình

B. bầu ra đại biểu thay mặt mình∇

C. bầu ra các đại diện cử tri thay mặt mình

D. bầu chọn những người đại diện nhân dân

Câu 30. Trong “Bài nói chuyện về Bản Tổng cương và điều lệ của Đảng” (10/5/1950), Hồ Chí Minh viết: “Đảng viên không phải là ….., nhưng vì mình có một tư tưởng đúng, một ý chí và hành động thống nhất, có kinh nghiệm, gan dạ… và được Đảng giáo dục nên có thể làm được như vậy, “nó bé nhưng chỉ nó khôn”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống.

A. một vị bồ tát

B. thánh nhân

C. đấng tối cao

D. một ông thánh∇

Đáp án Học và làm theo lời Bác 2020 – Tuần 2 (28/9 – 4/10)

Đáp án Học và làm theo lời Bác bảng A tuần 2

Câu 1: Theo quy định của Hiệp định Gionevơ (1954), con sông nào là giới tuyến quân sự tạm thời giữa hai miền Nam – Bắc Việt Nam?

A. Sông Hương

B. Sông Gianh

C. Sông Lam

D. Sông Bến Hải∇

Câu 2: Thắng lợi nào đã chuyển cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công?

A. Cuộc Tiến công chiến lược năm 1972

B. Việc kí kết Hiệp định Pari (1973)

C. Phong trào Đồng Khởi (1059-1960)∇

D. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Câu 3. Trong bài Nhiều – Báo nhân dân số 2176 (3-3-1960) Hồ Chí Minh viết: “Muốn tăng lượng của cải vật chất để nước nhà giàu mạnh, nhân dân ấm no phải luôn luôn cố gắng sắp xếp để có thật nhiều người … sản xuất. Hãy chọn đáp án đúng?

A. Cải tiến

B. Trực tiếp∇

C. Tham gia

D. Chỉ đạo

Câu 4. Hội nghị cấp cao 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia (4-1970) đã thể hiện điều gì?

A. Quyết tâm của 3 nước Đông Dương trong đoàn kết chiến đấu chống Mĩ∇

B. Quyết tâm chống Mĩ, sau đó thành lập Liên bang Đông Dương.

C. Quyết tâm cùng bao vây cô lập chính quyền tay sai.

D. Quyết tâm tiến hành tổng công kích quân Mĩ và quân Đồng Minh.

Câu 5. Nội dung nào dưới đây là ý nghĩa quan trọng nhất của trận Điện Biên Phủ trên không (1972)?

A. Buộc Mĩ phải tuyên bố tạm ngừng các hoạt động chống phá miền Bắc.

B. Buộc Mĩ phải chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán ở Pari.

C. Đánh bại âm mưu phá hoại công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.

D. Buộc Mĩ kí hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam∇

Câu 6. Trong bài Trả lời phỏng vấn của ông Uyliam Uabi (11/1/1965), Hồ Chí Minh viết: “Nhân dân Việt Nam luôn luôn sẵn sàng tăng cường tình hữu nghị với nhân dân Anh, Mỹ và Tây Âu để …”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. chống bọn hiếu chiến và xâm lược để giữ gìn hòa bình.

B. giành độc lập tự do và để giữ gìn hòa bình thống nhất.

C. giữ gìn hòa bình và bảo vệ nhân loại toàn thế giới.

D. chống chủ nghĩa đế quốc và để giữ gìn hòa bình.

Câu 7. Trong báo nhân dân 2107 (23-12-1959) Hồ Chí Minh viết: “Để ngăn chặn âm mưu của kẻ địch thì cán bộ, bộ đội và nhân dân cần phải …”. Hãy chọn đáp án đúng?

A. luôn luôn nâng cao tinh thần tự giác

B. luôn luôn nâng cao tinh thần đấu tranh

C. luôn luôn nâng cao tinh thần cảnh giác∇

D. luôn luôn nâng cao tinh thần học tập

Câu 8. Trong bài Về đạo đức cách mạng (1976), Hồ Chí Minh viết: “Cách mạng là …, thắng lợi của cách mạng là do sự phấn đấu, hy sinh và trí thông minh, sáng tạo của hàng triệu nhân dân”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. sứ mệnh của nhân dân

B. sự nghiệp của dân tộc

C. sự nghiệp của quần chúng∇

D. sự nghiệp của toàn dân

Câu 9. Biển Đông nằm ở?

A. Rìa Tây Thái Bình Dương∇

B. Rìa Đông Đại Tây Dương.

C. Rìa Tây Ấn Độ Dương

D. Rìa Đông Thái Bình Dương.

Câu 10. Trong Lời phát biểu tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, khóa II (10/4/1965), Hồ Chí Minh viết: “Nước Việt Nam là một, … không ai được xâm phạm đến quyền thiêng liêng ấy của nhân dân ta”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. dân tộc Việt Nam là một ∇

B. Tổ quốc Việt Nam là một

C. nhân dân Việt Nam là một

D. đồng bào Việt Nam là một.

Câu 11. Tỉnh nào là trung tâm của phong trào Đồng khởi (1959-1960)?

A. Bình Định

B. Mỹ Tho

C. Bến Tre ∇

D. Bình Phước

Câu 12. Trong Lời phát biểu trong phiên họp bế mạc Hội nghị lần thứ 12 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (27/12/1965), Hồ Chí Minh viết: “Hiện nay việc sử dụng … còn lãng phí nhiều, nghe thấy rất đau xót”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. Sức người, sức của ∇

B. của cải, tài nguyên.

C. tài nguyên, con người.

D. nguồn lực nhân dân.

Câu 13. Trong Bài nói chuyện tại đại hội lần thứ III của đoàn Thanh niên lao động Việt Nam (24-3-1961), Hồ Chí Minh nói: “Trong thời kì kháng chiến, mặt trận chính của chúng ta là đánh giặc thực dân. Ngày nay, …là mặt trận chính của chúng ta. Vì vậy, cán bộ lãnh đạo cần phải biết …, biết kĩ thuật”. Hãy lựa chọn đáp án đúng??

A. chính trị.

B. văn hóa.

C. kinh tế∇

D. ngoại giao.

Câu 14. Trong Thư gửi đồng chí Phiden Caxtoro (5/2/1969), Hồ Chí Minh đã nói đến món quà tặng cho đồng chí Phiden Caxtoro. Quà tặng đó là gì?

A. Điếu cáy bằng tre

B. Nón lá Việt Nam

C. Đĩa gốm Bát Tràng

D. Gạt tàn thuốc lá∇

Câu 15. Trong Di chúc (10/5/1969), Hồ Chí Minh dặn dò cần đào tạo đoàn viên và thanh niên như thế nào?

A. chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ∇

B. đào tạo ở nước ngoài những thanh niên ưu tú

C. chăm lo giáo dục đào tạo chuyên môn cho họ

D. động viên, khuyến khích họ tham gia cách mạng

Câu 16. Trong bài Nói chuyện với cán bộ, công nhân trên công trường xây dựng ba nhà máy xà phòng, cao su, thuốc lá ở Hà Nội (24-2-1959), Hồ Chí Minh nói: “Giai cấp lãnh đạo thì phải … trong công tác”. Hãy chọn đáp án đúng?

A. tự nguyện

B. tiên phong

C. gương mẫu∇

D. đi đầu

Câu 17. Quốc gia nào sau đây có bờ biển không tiếp giáp với biển Đông:

A. Việt Nam.

B. Malaysia.

C. Myanmar ∇

D. Thái Lan.

Câu 18. Trong Bài nói với cán bộ và xã viên hợp tác xã Hồng Thái (Hải Dương) (2/1965), Hồ Chí Minh nói: “Muốn thắng lợi thì phải cúng cổ tốt và phát triển tốt …”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. quốc phòng an ninh

B. chi bộ “Bốn tốt”

C. tinh thần đoàn kết

D. Đảng và Đoàn ∇

Câu 19. Em hiểu ý nghĩa của từ “vi hành” trong tác phẩm Vi hành (1923) của Nguyễn Ái Quốc như thế nào?

A. là nói về chuyến đi tìm hiểu đời sống nhân dân của nhà vua

B. là ca ngợi chuyến đi vì dân vì nước của một vị vua

C. là mỉa mai chuyến đi của một vị vua đến Pháp ∇

D. là phê phán thói ăn chơi, xa hoa, lãng phí của nhà vua.

Câu 20. Điểm giống nhau cơ bản giữa chiến lược Chiến tranh đặc biệt và chiến lược Chiến tranh cục bộ của Mĩ là gì?

A. Đều tiến hành lập các ấp chiến lược

B. Đều mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc

C. Đều là loại hình chiến tranh xâm lược thực dân mới ∇

D. Đều được tiến hành bằng quân đội Mĩ.

Câu 21. Trong Di chúc (10/5/1969), Hồ Chí Minh viết: “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng …. Hãy lựa chọn đáp án đúng??

A. Xây dựng nước nhà giàu mạnh

B. Nâng cao đời sống của nhân dân ∇

C. Nâng cao vị thế quốc gia

D. Xây dựng đất nước giàu đẹp

Câu 22. Trong bài nói tại Đại hội thi đua bảo đảm giao thông vận tải quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược (24/3/1966), Hồ Chí Minh nói: “Cũng người công nhân ấy, nếu được học chính trị, được hiểu, thì …”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. khi ra làm việc sẽ tốt hơn

B. khi làm việc sẽ hiệu quả hơn

C. khi ra làm việc sẽ khác ngay∇

D. khi bắt tay vào làm sẽ tốt hơn

Câu 23. Trong Bài nói với cán bộ và xã viên hợp tác xã Hồng Thái (Hải Dương) (2/1965), Hồ Chí Minh nói: “Mọi việc phải theo tinh thần cần kiệm …, chống tham ô, lãng phí, quan liêu, tránh liên hoan lu bù”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. xây dựng nước nhà∇

B. liêm chính chí công vô tư

C. xây dựng Tổ quốc

D. xây dựng chủ nghĩa xã hội

Câu 24. Cuộc vận động “Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường quản lí kinh tế tài chính, cải tiến kĩ thuật, chống tham ô, lãng phí, quan liêu” (1963) được Hồ Chí Minh gọi tắt là gì?

A. 3 tình nguyện

B. 3 đảm đang

C. 3 xây 3 chống∇

D. 3 sẵn sàng.

Câu 25. Trong Thư gửi các vị đứng đầu một số nước (24/1/1966), Hồ Chí Minh viết: “Toàn dân ta đoàn kết một lòng, không sợ gian khổ, không sợ hy sinh,…”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. quyết tâm thống nhất hai miền Nam, Bắc

B. quyết tâm giành độc lập, tự do cho dân tộc.

C. quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược

D. quyết tâm chiến đấu bảo vệ Tổ quốc∇

Câu 26. Trong Di chúc (10/5/1969), Hồ Chí Minh viết: “Phải giữ gìn Đảng ta thật …, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. đoàn kết

B. trong sạch∇

C. vững mạnh

D. dân chủ

Câu 27. Vào đầu thế kỉ XX, người nào dưới đây được mệnh danh là “Vua Tàu Thủy”?

A. Bạch Thái Bưởi ∇

B. Nguyễn Sơn Hà

C. Trịnh Văn Bô

D. Lương Văn Can

Câu 28. Trong Thư gửi thanh niên (2/9/1965), Hồ Chí Minh viết: “Nhân dân ta làm chủ đất nước của mình, cùng nhau ra sức xây dựng …”. Hãy lựa chọn đáp án đúng??

A. cuộc đời độc lập, tự do, hạnh phúc∇

B. đất nước giàu và mạnh

C. đất nước độc lập, tự do, hạnh phúc

D. cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Câu 29. Trong Di chúc (10//5/1969), Hồ Chí Minh đã nói cần giữ gìn điều gì như giữ gìn con người của mắt mình?

A. lòng tin yêu của nhân dân cả nước

B. sự đoàn kết nhất trí của Đảng ∇

C. nền độc lập, tự do của đất nước

D. đạo đức cách mạng của mỗi người

Câu 30. Trong Di chúc (!0/5/1969), Hồ Chí Minh viết: “Đảng ta đã … tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”. Hãy chọn đáp án đúng

A. anh hùng

B. soi sáng

C. tập hợp

D. đoàn kết ∇

Đáp án Học và làm theo lời Bác 2020 bảng B tuần 2

Câu 1: Trong Lời tuyên bố với quốc dân sau khi đi Pháp về (10/1946), chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Một ngày mà …, đồng bào còn chịu khổ, là một ngày tôi ăn không ngon, ngủ không yên.”. Hãy chọn đáp án đúng?

A. Đất nước còn chiến tranh

B. Nước Việt Nam chưa được độc lập

C. Tổ quốc chưa thống nhất∇

D. Đất nước còn bị chia cắt

Câu 2: Nội dung nào dưới đây là ý nghĩa quan trọng của Hiệp định Pari (1973)?

A. Buộc Mĩ phải chấm dứt ném bom phá hoại miền Bắc

B. Tạo thời cơ để nhân dân ta tiến lên đánh cho Mĩ cút, đánh cho Ngụy nhào

C. Làm phá sản hoàn toàn chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của Mĩ.

D. Tạo thời cơ để nhân dân ta tiến lên đánh cho Ngụy nhào.∇

Câu 3. Cái tên Hạ Long xuất hiện trên bản đồ hàng hải của nước nào vào cuối thế kỳ XIX??

A. Tây Ban Nha

B. Mỹ

C. Pháp ∇

D. Nhật

Câu 4. Tràm Chim thuộc địa phận tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương nào sau đây?

A. An Giang.

B. Bến Tre.

C. Đồng Tháp ∇

D. Cần Thơ.

Câu 5. Trong Gửi dân chúng Việt Nam, dân chúng Pháp, dân chúng các nước Đồng minh (21/12/1946), Hồ Chủ tịch viết: “Không! Dân tộc Việt Nam không bao giờ muốn trở lại nô lệ nữa, Dân tộc Việt Nam …”. Hãy chọn đáp án đúng?

A. đấu tranh đến cùng để giành chính quyền.

B. thà chết chứ không chịu mất độc lập dân chủ.

C. thà chết chứ không chịu mất độc lập và tự do.∇

D. không để người ta trở lại thống trị nữa.

Câu 6. Trong Đạo đức công dân (1/1955), Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh đến việc giáo dục đạo đức công dân cho mọi người dân. Người viết: “Giáo dục là chính nhưng đối với những kẻ ngoan cố không chịu sửa đổi thì chính quyền phải dùng phép luật”. Phép luật theo Bác là gì?

A. là của nhân dân, dùng để ngăn cản hành động có hại, bảo vệ lợi ích chung của đa số nhân dân.∇

B. là các quy định trong pháp luật nhằm ngăn cản hành động có hại, bảo vệ lợi ích chung của đa số nhân dân.

C. là các quy tắc, quy định riêng tại các cơ quan chính quyền để các công chức tuân theo mà làm việc.

D. chính là pháp luật của nhà nước, bảo vệ lợi ích chung của nhân dân và lợi ích chính quyền.

Câu 7. Trong Lời kêu gọi nhân dịp kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và ngày Quốc khánh (9/1954), Hồ Chí Minh viết: “Mục đích kháng chiến là để giữ lấy và phát triển những thắng lợi của Cách mạng tháng Tám tức là …”. Hãy chọn đáp án đúng?

A. hòa bình, thống nhất và dân cày có ruộng

B. hòa bình, thống nhất, độc lập và dân chủ∇

C. hòa bình, độc lập, tự do, dân chủ và dân quyền

D. tự do, độc lập, hạnh phúc và công bằng.

Câu 8. Dù tên tuổi không được đăng lên báo, không được thưởng huân chương, song những người thầy giáo tốt là những người anh hùng vô danh. Đây là lời khẳng định của bác Hồ vào thời gian nào?

A. 9/1960

B. 3/1964

C. 6/1966

D. 10/1964∇

Câu 9. Cuộc đấu tranh ngoại giao với Pháp trong năm 1946 giành được thắng lợi đạt được kết quả nào sau đây?

A. Hai bên ngừng xung đột ở Nam Bộ và giữ nguyên quân đội tại vị trí cũ, tạo không khí thuận lợi cho đàm phán tiếp theo.

B. Quân ta có thêm thời gian để ta xây dựng lực lượng đối phố với âm mưu xâm lược trở lại của Pháp.∇

C. Quân Pháp ra Bắc thay cho quân Tưởng làm nhiệm vụ giải pháp quân Nhật và rút dần về nước trong thời hạn 5 năm.

Câu 10. Con vật nào sau đây được coi là vương khuyển?

A. Chó H’Mong cộc đuôi

B. Chó Bắc Hà

C. Chó Dingo Đông Dương

D. Chó Phú Quốc∇

Câu 11. Trong Nói chuyện với nam nữ thanh niên học sinh các trường trung học Nguyễn Trãi, Chu Văn An và Trưng Vương (Hà Nội) (12/1954), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Dân tộc bị nô lệ thì thanh niên cũng bị nô lệ. Dân tộc được giải phóng, thanh niên mới được tự do. Vì vậy thanh niên phải …”. Hãy chọn đáp án đúng?

A. hăng hái tham gia học tập để xây dựng đất nước

B. hăng hái tham gia vào lực lượng vũ trang quân đội

C. hăng hái tham gia tăng gia sản xuất

D. hăng hái tham gia cuộc đấu tranh của dân tộc.∇

Câu 12. Thắng lợi nào sau đây đánh dấu bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc, quân ta giành và giữ vững quyền chủ động đánh địch trên chiến trường?

A. Chiến dịch Việt Bắc.

B. Chiến dịch Biên Giới∇

C. Chiến dịch Tây Nguyên

D. Chiến dịch Hòa Bình.

Câu 13. Sau khi Pháp và chính phủ Trung Hoa Dân quốc kí Hiệp ước Hoa Pháp, Đảng và Chính phủ đã quyết định chọn con đường đấu tranh nào sau đây?

A. Hòa hoãn, nhân nhượng các đảng Việt Quốc, Việt Cách.

B. Hòa hoãn, nhân nhượng với Pháp.

C. Hòa hoãn, nhân nhượng với quân Trung Hoa Dân quốc.

D. Cầm súng chiến đấu chống quân Pháp.

Câu 14. Tháng 3/1965, Đoàn thanh niên nhân dân cách mạng miền Nam đã phát động phong trào gì?

A. Năm xung phong∇

B. Ba quyết tâm

C. Ba mục tiêu

D. Ba sẵn sàng

Câu 15. Trong bài Rõ như ban ngày (18/2/1966), Hồ Chí Minh viết: “Không bao giờ hy sinh độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình để đổi lấy …” Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. tự do

B. hạnh phúc

C. thống nhất

D. hòa bình∇

Câu 16. Chiếc bàn được sử dụng trong đàm phán tại Hội nghị Pari (1973) có hình gì?

A. Hình chữ nhật

B. Hình thoi

C. Hình tròn∇

D. Hình vuông

Câu 17. Trong Điện gửi đại hội phụ nữ Ba đảm đang Hải Phòng (1985), Hồ Chí Minh viết: “Chúc các cô … để góp phần xứng đáng trong công cuộc chống Mỹ cứu nước. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. Cố gắng hơn nữa trong sản xuất

B. Cố gắng hơn nữa và tiến bộ hơn nữa∇

C. Phấn đấu giành nhiều thành tích hơn nữa

D. Đoàn kết hơn nữa và tiến bộ hơn nữa.

Câu 18. Lá cờ có nửa màu đỏ, nửa màu xanh, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh là của tổ chức mặt trận nào?

A. Mặt trận Liên Việt

B. Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam∇

C. Mặt trận Việt Minh

D. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Câu 19. Sau thành công của Cách mạng tháng Tám năm 1945, Đảng và Chính phủ đã tiến hành biện pháp nào sau đây để củng cố và kiện toàn chính quyền cách mạng?

A. Tổng tuyển cử bầu Quốc hội∇

B. Tổ chức Ngày đồng tâm

C. Thành lập Nha bình dân học vụ

D. Xây dựng Quỹ độc lập

Câu 20. Địa phương nào ở nước ta là nơi khởi nguồn của phong trào Sóng Duyên Hải (1960)?

A. Quảng Nam

B. Thái Bình

C. Hải Phòng∇

D. Thanh Hóa

Câu 21. Trong Thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa (8/1945), Hồ Chí Minh viết: “… là cơ sở cho sự đoàn kết, phấn đấu của dân tộc ta trong lúc này. Hãy gia nhập …, ủng hộ …, làm cho … rộng lớn mạnh mẽ”. Hãy chọn đáp án đúng??

A. Mặt trận thống nhất các dân tộc bị áp bức

B. Hội cứu quốc

C. Đảng Cộng sản Việt Nam

D. Việt Minh∇

Câu 22. Trong Nói chuyện tại Hội nghị cán bộ ngoại giao lần thứ 5 (16/3/1966), Hồ Chí Minh nói: “Cần phải giải thích cho được là, trước ta đã đánh thắng được Pháp vì …”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. được thế giới ủng hộ

B. nhân dân ta đoàn kết

C. được nhân dân ủng hộ

D. ta có chính nghĩa∇

Câu 23. Trong Thư gửi đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Playcu (1946), Bác Hồ viết: “Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng … của chúng ta không bao giờ giảm bớt. Chúng ta quyết góp chung lực lượng lại để giữ vựng quyền tự do độc lập của chúng ta?

A. tinh thần đấu tranh

B. chân lý

C. tinh thần cách mạng

D. lòng đoàn kết∇

Câu 24. Trong Nói chuyện với nam nữ thanh niên học sinh các trường trung học Nguyễn Trãi, Chu Văn An và Trưng Vương (Hà Nội) (12/1954), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhắc đến việc học tập của thanh thiếu niên là để phụng sự ai?

A. Phụng sự đất nước, vì gia đình, tương lai bản thân

B. Phụng sự tổ quốc, phụng sự nhân dân, làm cho dân giàu, nước mạnh∇

C. Phụng sự chính phủ, vì chính quyền mà phục vụ.

D. Phụng sự dân tộc, phục vụ sự nghiệp xây dựng đất nước.

Câu 25. Là tác giả của phương pháp cắt gan khô từ năm 2000 nhà nước đã đặt ra một giải thương Y học mang tên ông. Ông là ai?

A. Tôn Thất Tùng∇

B. Đặng Văn Ngữ.

C. Phạm Ngọc Thạch

D. Lương Định Của

Câu 26. Trong bài Hai mươi năm đấu tranh thắng lợi của cách mạng Việt Nam (3/9/1965), Hồ Chí Minh viết: “Nhân dân hoàn toàn làm chủ …”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. vận mạng của mình∇

B. đất nước của mình

C. sự nghiệp của dân tộc

D. cách mạng của dân tộc

Câu 27. Trong bản Chương trình tóm tắt của Đảng (in trong Văn kiện Đảng 1929-1935), Hồ Chí Minh viết: “Đảng là … của đạo quân vô sản gồm một số lớn của giai cấp công nhân và làm cho họ có đủ năng lực lãnh đạo quần chúng”. Hãy chọn đáp án đúng

A. một tổ chức

B. một tập hợp

C. người lãnh đạo

D. đội tiên phong∇

Câu 28. Trong Nói chuyện tại Hội nghị cán bộ ngoại giao lần thứ 5 (16/3/1966), Hồ Chí Minh nói về việc ta với Pháp ký Tạm ước 14-9 như thế nào?

A. biết là không chắc chắn, nhưng được gì hay nấy

B. đó là một việc làm chiến lược và quan trọng

C. tạm ước đó là cam kết chắc chắn giữa hai bên

D. tạm ước sẽ mang lại hòa bình cho đất nước

Câu 29. Trong Thư chúc mừng đồng bào công giáo nhân dịp Noel (12/1954), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thể hiện lập trường của Chính phủ đối với các vấn đề tôn giáo. Hãy chọn đáp án đúng?

A. Chính phủ chấp nhận tất cả các giáo phái cùng tồn tại

B. Chính phủ không phân chia tôn giáo, đảng phái.

C. Chính phủ ta thật thà tôn tọng tín ngưỡng tự do∇

D. Chính phủ sẽ can thiệp vào nội bộ giáo phái nếu cần

Câu 30. Trong Lời tuyên bố với quốc dân sau khi đi Pháp về (10/1946), Hồ Chí Minh khẳng định:

A. Đoàn kết tức là lực lượng. Chia rẽ tức là yếu hèn∇

B. Phải phân biệt lương giáo, đấu tranh cùng giai cấp

C. Đoàn kết một lòng. Không nên chia rẽ

D. Không nên hội họp. Giữ vững lập trường giai cấp

Đáp án Học và làm theo lời Bác 2020 bảng C tuần 2

Từ 28/9 – 4/10/2020

Câu 1: Trong bài nói tại hội nghị những người Ấn nghiên cứu các vấn đề quốc tế (1958), Hồ Chí Minh viết: Nguyện vọng tha thiết và ý chí sắt đá của toàn dân Việt Nam là thực hiện thống nhất đất nước bằng…” Hãy chọn đáp án đúng.

A. Phương pháp hòa bình∇

B. tinh thần đoàn kết

C. con đường đoàn kết

D. con đường hòa bình

Câu 2. Trong bài Công tác cầu đường (1953), Hồ Chí Minh viết: Cầu đường là….. của đất nước. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. Mạch máu∇

B. Trụ cột

C. Mặt tiền

D. Xương sống

Câu 3. Trong bài nói tại đại hội sinh viên Việt Nam lần thứ hai (1958), Hồ CHí Minh cho rằng: để xây dựng chủ nghĩa xã hội thì cần phải có cái gì?

A. cần có lao động trí óc và lao động chân tay∇

B. cần có lao động và tinh thần cách mạng

C. cần có trí tuệ và đạo đức cách mạng

D. cần có lý thuyết kết hợp với thực tiễn

Câu 4. Trong bài nói chuyện ở lớp chỉnh Đảng Trung ương khóa 3 (1953), Hồ Chí Minh viết: Chỉ cần có….sửa chữa khuyết điểm, cải tạo mình, cải tạo xã hội thì nhất định làm được. Hãy lựa chọn đáp án đúng.

A. quyết tâm∇

B. quyết định

C. ý kiến

D. kiên quyết

Câu 5. Trong bài nói tại Hội những người Ấn nghiên cứu các vấn đề quốc tế (1958), Hồ Chí Minh cho rằng: Nhờ….mà nước Việt Nam chúng tôi nhất định sẽ thống nhất. Hãy chọn đáp ánh đúng.

A. tinh thần dân tộc

B. đại đoàn kết toàn dân∇

C. sự lãnh đạo của Đảng

D. sự đoàn kết nhất trí

Câu 6. Nói chuyện tại Hội nghị mở rộng ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Hồ Chí Minh cho rằng: Đoàn kết thật sự nghĩa là vừa đoàn kết vừa đấu tranh, học những cái tốt của nhau,phê bình những cái sai của nhau và phê bình…….. Hãy chọn đáp ánh đúng.

A. trên tinh thần tích cực giúp đỡ nhau tiến bộ

B. trên lập trường chính nghĩa, bác ái

C. với thái độ tích cực, thân ái, yêu nước

D. trên lập trường thân ái, vì nước, vì dân∇

Câu 7: Vào năm Minh Mạng thứ 20 (1839), Côn Đảo thuộc tỉnh nào?

A. Gia Định

B. Vĩnh Long∇

C. Trà Vinh

D. Bến Tre

Câu 8: Nói chuyện với anh chị em học viên, cán bộ công nhân viên, học viên trường Đại học nhân dân Việt nam (khóa III-1958), Hồ Chí Minh cho rằng: Muốn xã hội giàu có thì mỗi cá nhân, mỗi gia đình cho đến cả nước phải…..Hãy chọn đáp án đúng.

A. tích cực sản xuất, tích cực tiết kiệm

B. lao động tốt, một người làm việc bằng hai

C. tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm∇

D. thi đua sản xuất, thực hành tiết kiệm

Câu 9: Trong thư chúc mừng năm mới năm 1949, Hồ Chí Minh chúc “Đồng bào sẽ xung phong thi đua tăng gia sản xuất về mọi nghề, mọi ngành….Hãy lựa chọn đáp án đúng.

A. diệt giặc ngoại xâm, diệt giặc dốt

B. diệt giặc ngu,diệt giặc dốt

C. diệt giặc đói, diệt giặc dốt∇

D. diệt giặc đói, diệt giặc nghèo

Câu 10. Tháng 3/1965, Đoàn thanh niên nhân dân cách mạng miền Nam đã phát động phong trào gì?

A. năm xung phong

B. ba quyết tâm

C. ba mục tiêu

D. ba sẵn sàng∇

Câu 11: Trong lời kêu gọi buổi ra mắt Đảng lao động Việt Nam (1951), Hồ Chí Minh viết: Nhiệm vụ của Đảng lao động Việt Nam là kiên quyết lãnh đạo toàn dân đi đến…. Hãy chọn đáp án đúng?

A. Đưa kháng chiên đến thắng lợi hoàn toàn

B. Xây dựng nước Việt Nam dân chủ mới

C. kháng chiến thắng lợi, kiến quốc thành công∇

D. xây dựng một Đảng lao động Việt Nam

Câu 12: Trong bài nói tại hội nghị cán bộ cao cấp nghiên cứu Nghị quyết hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành TW đảng (6/1/1966), Hồ Chí Minh nói: Ta nói chống bệnh quan liêu, bhaay giờ phải…. Hãy chọn đáp án đúng.

A. chống bệnh chủ quan

B. chống người quan liêu∇

C. chống nạn tham nhũng

D. chống chủ nghĩa cá nhân

Câu 13: Trong trả lời phỏng vấn của phóng viên báo Nhân đạo ở hà Nội (20/7/1964), Hồ Chí Minh nói: Nguyện vọng cả nhân dân nước Việt Nam là xây dựng một nước Việt Nam…. Hãy lựa chọn đáp án đúng.

A. thống nhất, hòa bình, độc lập, dân chủ và giàu mạnh

B. độc lập, dân chủ, hòa bình, thống nhất và giàu mạnh

C. hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh∇

D. độc lập, tự do, hạnh phúc, thống nhất và giàu mạnh

Câu 14: Trong bài nói tại buổi bế mạc lớp chỉnh huấn cán bộ Đảng, dân, chính các cơ quan trung ương (1953), Hồ Chí Minh căn dặn: cán bộ lãnh đạo cần phải làm ….thực hiện dân chủ…và…. Hãy lựa chọn đáp án đúng.

A. công bằng, phê chuẩn, tự đấu tranh

B. gương mẫu, phê bình, tự phê bình∇

C. cẩn thận, phê duyệt, tự phục vụ

D. chủ động,phê bình, tự phê phán

Câu 15: Trong lời chúc mừng đầu năm gửi nhân dân Mỹ (1/1/1966), Hồ Chí Minh viết: Nhân dân Việt Nam rất tha thiết với hòa bình, nhưng hòa bình thật sự không thể tách khỏi… Hãy lựa chọn đáp án đúng

A. tự do thật sự

B. độc lập thật sự∇

C. chủ nghĩa xã hội

D. độc lập dân tộc

Câu 16: Trong bài nói tại lớp chỉnh Đảng trung ương khóa 2 (1953), Hồ CHí Minh viết: Cán bộ có quyết tâm thì…. Hãy lựa chọn đáp án đúng.

A. cải tạo được mình, được quê hương, được xã hội

B. cải tạo được nhân viên, được nước nhà, được xã hội

C. cải tạo được mình, được nước nhà, được gia đình

D. cải tạo được mình, được nước nhà, được xã hội∇

Câu 17: Trong bài công tác cầu đường (1953), Hồ Chí Minh nói cầu đường tốt thì có lợi cho lĩnh vực nào?

A. kinh tế, giáo dục, chính trị

B. văn hóa, giáo dục, quân sự

C. kinh tế, quân sự, chính trị∇

D. văn hóa, quân sự, chính trị

Câu 18: Cảng nào sau đây được người Pháp xây dựng năm 1874?

A. cảng Hải Phòng∇

B. cảng Vân Đồn

C. cảng Quy Nhơn

D. cảng Hội An

Câu 19: Đến cuối năm 2014, đã có bao nhiêu quốc gia thừa nhận Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển 1982?

A. 196 quốc gia

B. 186 quốc gia

C. 166 quốc gia∇

D. 176 quốc gia

Câu 20: Trong bài Phải chống bệnh quan liêu…1953, Hồ Chí Minh viết: Các báo chí thì cần nêu những việc kiểu mẫu, phân tách rõ ràng, làm cho mọi người nhận rõ: quan liêu, tham ô, lãng phí là…. Hãy lựa chọn đáp ánh đúng?

A. kẻ ác

B. kẻ thù

C. tội ác ∇

D. tội lỗi

Câu 21: Trong bài công tác cầu đường (1953), Hồ Chí Minh viết: Những kinh nghiệm quý báu cần được phổ biến…. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. kịp thời và kín đáo

B. mau chóng và rộng khắp ∇

C. cẩn thận và mau chóng

D. lan rộng và cẩn thận

Câu 22: Nói chuyện với anh chị em học viên, cán bộ công nhân viên, học viên trường Đại học nhân dân Việt Nam (khóa III-1958), Hồ Chí Minh khẳng định: Muốn cải tạo xã hội thì phải…. Hãy chọn đáp án đúng?

A. cải tạo bản thân

B. thay đổi bản thân

C. nhìn nhận lại mình

D. cải tạo mình ∇

Câu 23: “Dù là tên tuổi không được đăng lên báo, không được thưởng huân chương, song những người thầy giáo tốt là những người anh hùng vô danh”.

Đây là lời khẳng định của Bác Hồ vào thời gian nào?

A. 3/1964

B. 9/1960

C. 6/1966

D. 10/1964 ∇

Câu 24. Dòng nào sau đây nêu đúng nhất 4 nước mà Vịnh Thái Lan tiếp giáp?

A. Việt Nam, Malaysia, Philippines và Thái Lan

B. Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Campuchia

C. Việt Nam, Campuchia, Indonesia và Philippines

D. Việt Nam, Campuchia, Thái Lan và Malaysia ∇

Câu 25: Trong bài Phải chống bệnh quan liêu…1953,Hồ Chí Minh viết: Những người bị phê bình (cán bộ hoặc cơ quan), thì phải thật thà tự kiểm thảo trước quần chúng, phải…. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. quyết định thay đổi

B. quyết định sửa chữa

C. quyết tâm sửa đổi ∇

D. quyết tâm học tập

Câu 26: Trong bài nói chuyện với anh chị em học viên, cán bộ công nhân viên, học viên trường Đại học nhân dân Việt Nam khóa III-1958, Hồ Chí Minh quan niệm tư tưởng xã hội chủ nghĩa là gì?

A. đặt lợi ích chung của cả nước lên trước hết ∇

B. luôn chịu khó học hỏi, không tham ô lãng phí

C. hi sinh bản thân mình vì độc lập tự do của dân tộc

D. là tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm

Câu 27: Là tác giả của phương pháp cắt gan khô, từ năm 2000 nhà nước đã đặt ra mọt giải thưởng y học mang tên ông. Ông là ai?

A. Tôn Thất tùng ∇

B. Phạm Ngọc Thạch

C. Đặng Văn Ngữ

D. Lương Đình Của

Câu 28: Trả lời những câu hỏi của cử tri Hà Nội 1958, Hồ Chí Minh nói: …. là công bằng hợp lý: làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, không làm thì không được hưởng. Hãy chọn đáp án đúng?

A. chủ nghĩa cộng sản

B. chủ nghĩa xã hội ∇

C. nhà nước cộng sản

D. xã hội lý tưởng

Câu 29: Báo nhân dân – cơ quan ngôn luận của Đảng được quyết định xuất bản vào lúc nào?

A. đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III cảu Đảng năm 1960

B. đại hội đại biểu lần thứ I Đảng cộng sản Đông Dương năm 1975

C. hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt nam năm 1930.

D. đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng năm 1951 ∇

Câu 30: Nói chuyện với anh chị em học viên cán bộ công nhân viên, học viên trường Đại học nhân dân Việt Nam khóa III-1958, Hồ Chí Minh cho rằng: Để cải tạo xã hội, một mặt phải cải tạo vật chất như tăng gia sản xuất, một mặt phải….Hãy chọn đáp án đúng?

A. cải tạo tư tưởng ∇

B. cái tạo suy nghĩ

C. cải tạo nhận thức

D. cải tạo tư duy

Đáp án Học và làm theo lời Bác 2020 vòng 1

Đáp án Học và làm theo lời Bác 2020 Bảng A – Tuần 1

Câu 1: Tại kì họp thứ nhất, Quốc hội khóa IV (từ 24/6-3/7/1976), thành phố Sài Gòn – Gia Định được đổi tên là gì?

A. Sài Gòn – Chợ Lớn

B. Chợ Lớn

C. Sài Gòn

D. Thành phố Hồ Chí Minh. ∇

Câu 2: Hải đăng Kê Gà, một trong những hải đăng cổ nhất và đẹp nhất Việt Nam thuộc đơn vị hành chính nào?

A. Quảng Nam

B. Bà Rịa – Vũng Tàu

C. Quảng Ngãi

D. Bình Thuận ∇

Câu 3. Trong Thư gửi giáo viên, học sinh, cán bộ thanh niên và nhi đồng (1955), Hồ Chí Minh viết “cần đảm bảo cho học trò những tri thức phổ thông chắc chắn, thiết thực, thích hợp với nhu cầu và tiền đồ xây dựng nước nhà, bỏ những phần nào không cần thiết cho đời sống thực tế.” Đó là nhiệm vụ của cấp học nào?

A. Giáo dục Mầm non

B. Giáo dục Tiểu học

C. Giáo dục Đại học

D. Giáo dục Trung học ∇

Câu 4. Trong Nói về công tác huấn luyện và học tập (1950), Hồ Chí Minh viết “Học ở đâu? Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân, không học nhân dân là một thiếu sót rất lớn.” Vấn đề chính được Hồ Chí Minh đặt ra trong đoạn văn trên là gì?

A. học mọi lúc mọi nơi ∇

B. trước hết cần học ở trường

C. học lẫn nhau là cần thiết

D. cần học nhân dân

Câu 5. Trong tác phẩm Sử đối lối làm việc (1947), Hồ Chí Minh viết “Người cách mạng phải có …, không có … thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân. Hãy chọn một đáp án đúng.

A. quyết tâm

B. nhiệt tình

C. ý chí

D. đạo đức ∇

Câu 6. Từ tháng 5 đến tháng 8/1930 trung tâm phong trào cách mạng chủ yếu diễn ra ở đâu

A. Miền Trung ∇

B. Miền Bắc

C. Miền Nam

D. Cả nước

Câu 7. Trong “Thư gửi các học sinh” (9/1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Ngày nay các em được cái may mắn hơn cha anh là được hấp thụ một nền giáo dục của một nước độc lập, một nền giáo dục nó sẽ đào tạo các em nên những người công dân hữu ích cho nước Việt Nam, một nền giáo dục làm phát triển hoàn toàn những … sẵn có của các em”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. phẩm chất

B. tiềm năng

C. khả năng

D. năng lực ∇

Câu 8. Bài nói tại Trường Công an Trung cấp khóa 2, (1951) Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Chính quyền dân chủ có nghĩa là chính quyền do …”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. nhân dân kiểm tra

B. nhân dân là chủ

C. nhân dân dựng nên

D. người dân làm chủ ∇

Câu 9. Ý nào sau đây thể hiện rõ nhất tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của giáo dục Việt Nam?

A. Chúng ta cần phải xây dựng lại cơ đồ mà tổ tiên đã để lại cho chúng ta, làm sao cho chúng ta theo kịp các nước khác trên hoàn cầu.

B. Mục đích học là để làm kinh tế, chính trị, văn hóa đều tiến bộ, các dân tộc đều đoàn kết,…để xây dựng chủ nghĩa xã hội. ∇

C. Một nền giáo dục nó sẽ đào tạo các em nên những người công dân hữu ích cho nước Việt Nam, một nền giáo dục làm phát triển hoàn toàn những năng lực sẵn có của các em.

D. Phải ra sức tẩy sạch ảnh hưởng của giáo dục nô dịch của thực dân còn sót lại, như: Thái độ thờ ơ đối với xã hội, xa rời đời sống lao động và đấu tranh của nhân dân.

Câu 10. Trong thư Gửi các em học sinh (1955), Hồ Chí Minh xác định việc học gồm 4 nội dung chính gồm thể dục, trí dục, mỹ dục, đức dục. Trong đó, mỹ dục được Người xác định như thế nào? Hãy chọn một đáp án đúng

A. là yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu lao động, yêu khoa học, yêu trọng của công

B. ôn lại những điều đã học, học thêm những tri thức mới

C. để phân biệt cái gì là đẹp, cái gì là không đẹp ∇

D. để làm thân thể mạnh khỏe, đồng thời cần giữ vệ sinh riêng và vệ sinh chung.

Câu 11. Trong thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh sang Pháp từ cuối tháng 5 đến tháng 9/1946, ai là người thay Chủ tịch Hồ Chí Minh giữ chức Quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa?

A. Hoàng Minh Giám

B. Huỳnh Thúc Kháng ∇

C. Võ Nguyên Giáp

D. Phạm Văn Đồng

Câu 12. Trong Thư gửi giáo viên, học sinh, cán bộ thanh niên và nhi đồng (1955), Hồ Chí Minh nêu ra mỗi cấp giáo dục cần nhận rõ nhiệm vụ của minh, trong đó, nhiệm vụ của giáo dục tiểu học là:

A. Kết hợp lý luận khoa học với thực hành, ra sức học tập lý luận và khoa học tiên tiến của các nước bạn, kết hợp với thực tiễn của nước ta.

B. giáo dục học sinh yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu lao động, yêu khoa học, trọng của cộng, cách dạy phải nhẹ nhàng và vui vẻ, chớ gò ép thiếu nhi vào khuôn khổ của người lớn. ∇

C. Thi đua học tập để sau này góp phần vào việc mở mang quê hương của mình và việc xây dựng nước Việt Nam yêu quý của chúng ta.

D. đảm bảo cho học trò những tri thức phổ thông chắc chắn, thiết thực, thích hợp với nhu cầu và tiền đồ xây dựng nước nhà.

Câu 13. Ngày 25/4/1976, ở Việt Nam đã diễn ra sự kiện nào sau đây?

A. Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung được tiến hành trong cả nước. ∇

B. Quốc hội khóa VI của nước Việt Nam thống nhất họp kì đầu tiên.

C. Hội nghị Hiệp thương thống nhất đất nước được tổ chức tại Sài Gòn.

D. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 24 được khai mạc.

Câu 14. Đảng Cộng sản Việt Nam được đổi tên thành Cộng sản Đảng Đông Dương vào thời gian nào?

A. Tháng 9/1930

B. Tháng 11/1930

C. Tháng 2/1930

D. Tháng 10/1930 ∇

Câu 15. Trong tác phẩm Sửa đối lối làm việc (1947), Hồ Chí Minh xác định đâu là nguyên nhân của các bệnh ba hoa, chủ quan, hình thức, ham danh vị, thiếu kỉ luật, lười biếng, … của cán bộ, đảng viên?

A. kém lí luận ∇

B. chưa học hỏi

C. kém tính đảng

D. thiếu thực tiễn

Câu 16. “Bài nói chuyện tại lớp nghiên cứu chính trị khóa I, trường Đại học nhân dân Việt Nam” (7/1956), Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Tự do tư tưởng – Chế độ ta là chế độ dân chủ, tư tưởng phải được …” Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. khuyến khích

B. tự do ∇

C. phát huy

D. coi trọng

Câu 17. Trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc (1947), Hồ Chí Minh xác định đạo đức cách mạng bao gồm nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm; trong đó nhân là:

A. đầu óc trong sạch, sáng suốt, dễ hiểu lí luận, dễ tìm phương hướng, biết xem người, xét việc.

B. gan góc, gặp việc phải có gan làm, thấy khuyết điểm có gan sữa chữa, khó khăn có gan chịu đựng.

C. ngay thẳng, không có tư tâm, không làm việc bậy, không có việc gì phải giấu Đảng.

D. thật thà thương yêu, hết lòng giúp đỡ đồng chí và đồng bào, không ham giàu sang, không sợ oai quyền. ∇

Câu 18. Trong Bài nói chuyện tại lớp nghiên cứu chính trị khóa I, trường Đại học nhân dân Việt Nam” (7/1956), chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Chân lý là …, cho nhân dân. Cái gì trái với lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân tức là không phải chân lý”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. cái lợi cho đất nước

B. cái lợi cho Tổ quốc ∇

C. cái phù hợp với khách quan

D. cái thực tiễn đem lại lợi ích

Câu 19. Hãy chọn đáp án đúng: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt”. Lời nói này của Hồ Chủ tịch trong các văn kiện nào sau đây?

A. Thư gửi các cán bộ, cô giáo, thầy giáo, công nhân viên, học sinh, sinh viên nhân dịp đầu năm học mới (10/1968) ∇

B. Nói chuyện tại Hội nghị cán bộ Đảng ngành Giáo dục (6/1957)

C. Thư gửi cho các học sinh (9/1945)

D. Thư gửi giáo viên, học sinh, cán bộ thanh niên và nhi đồng (10/1955)

Câu 20. Hải đăng Hòn Dáu, một trong những hải đăng rất quan trọng ở vùng biển Bắc Bộ thuộc đơn vị hành chính tỉnh thành phố nào?

A. Thanh Hóa

B. Hải Phòng ∇

C. Ninh Bình

D. Quảng Ninh

Câu 21. Chính quyền Xô viết Nghệ Tĩnh tồn tại trong khoảng thời gian bao lâu?

A. Từ 2 đến 3 tháng

B. Từ 3 đến 4 tháng

C. Từ 4 đến 5 tháng ∇

D. Từ 5 đến 6 tháng

Câu 22. Nhiệm vụ chống phản động thuộc địa, phát xít, đòi tự do, dân chủ, dân sinh trong giai đoạn 1936-1939 được xác định như thế nào

A. Nhiệm vụ trực tiếp và trước mặt ∇

B. Nhiệm vụ lâu dài

C. Nhiệm vụ chiến lược

D. Nhiệm vụ gián tiếp

Câu 23. Trong số các vườn quốc gia sau, chỉ có một vườn quốc gia ở trong đất liền là:

A. Vườn quốc gia Mũi Cà Mau

B. Vườn quốc gia Bù Gia Mập ∇

C. Vườn quốc gia Cát Bà

D. Vườn quốc gia Côn Đảo

Câu 24. Trong tác phẩm Sửa đối lối làm việc (1947), Hồ Chí Minh xác định đạo đức cách mạng bao gồm nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm. Trong đó dũng là gì?

A. gan góc, gặp việc phải có gan làm, thấy khuyết điểm có gan sửa chữa, khó khăn có gan chịu đựng ∇

B. thật thà thương yêu, hết lòng giúp đỡ đồng chí và đồng bào, không ham giàu sang, không sợ oai quyền

C. đầu óc trong sạch, sáng suốt, dễ hiểu lí luận, dễ tìm phương hướng, biết xem người, xét việc.

D. ngay thẳng, không có tư tầm, không làm việc bậy, không có việc gì phải giấu Đảng.

Câu 25. Tại Đại hội các chiến sỹ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc (1/5/1952), Hồ Chí Minh nói: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người …”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. tích cực nhất

B. đáng khen nhất

C. yêu nước nhất ∇

D. xứng đáng nhất

Câu 26. Trong bài Thanh niên phải làm gì (10/2/1948), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết “Thanh niên cần phải có chí tự động,… Phải có khí khái ham làm việc, chứ không ham địa vị”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. tự cường, kiên định

B. tự lập, tự cường

C. tự cường, tự lập ∇

D. chủ động, tự lập

Câu 27. Người phụ nữ Pháp nào đã lấy thân mình chặn đoàn tàu hỏa chở vũ khí sang Đông Dương?

A. Ray mông Điêng (Raymonde Dien) ∇

B. Hăng-ri Mác-tanh (Henri Martin)

C. Ma-đơ-len Ri-phô (Madeleine Riffaud)

D. Ray-mông Ô-brắc (Raymond Aubrac)

Câu 28. Đại đoàn bộ binh chủ lực của quân đội Việt Nam được thành lập đầu tiên là đại đoàn nào?

A. Đại đoàn 320

B. Đại đoàn 304

C. Đại đoàn 312

D. Đại đoàn 308 ∇

Câu 29. Liên bang Xô Viết và Cộng hòa nhân dân Trung Hoa chính thức công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào năm nào?

A. 1954

B. 1950 ∇

C. 1951

D. 1953

Câu 30. Trong Chỉ thị thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân (12/1944) Hồ Chí Minh viết: “Tên ĐỘI VIỆT NAM TUYÊN TRUYỀN GIẢI PHÓNG QUÂN nghĩa là …”. Hãy chọn đáp án đúng

A. quân sự trọng hơn chính trị

B. chính trị trọng hơn quân sự ∇

C. đội quân cảm tử

D. đội quân du kích

Đáp án Tuổi trẻ học và làm theo Bác 2020 Bảng B – Tuần 1

1.D 2.D 3 4.A 5 6 7.B 8.B 9.C 10
11 12.C 13 14 15 16 17.B 18 19.C 20
21.C 22.D 23.A 24.D 25 26 27.B 28.C 29.C 30.C

Đáp án Học và làm theo Bác 2020 vòng 1 Bảng C

Câu 1: Trong Nội dung chủ nghĩa anh hùng cách mạng của chúng ta (4/1966), Hồ Chí Minh viết: “Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, … , gương mẫu về mọi mặt.”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. Đoàn kết, nhất trí

B. Khiêm tốn, thật thà

C. Khiêm tốn, giản dị ∇

D. Dám nghĩ, dám làm

Câu 2: Tràm Chim thuộc địa phận tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương nào sau đây?

A. Đồng Tháp∇

B. An Giang

C. Cần Thơ

D. Bến Tre

Câu 3: Trong bài nói tại Hội nghị tổng kết ba năm xây dựng chi bộ và Đảng bộ cơ sở “bốn tốt”(19/4/1966), Hồ Chí Minh nói: “Phòng không nhân dân cũng là việc rất cần thiết để bảo vệ … của đồng bào”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. Tính mạng và tài sản ∇

B. Của cải, vật chất

C. An toàn, an ninh

D. Sự bình yên, hạnh phúc

Câu 4: Trong bài Xây dựng những con người của chủ nghĩa xã hội (3-1961), Hồ Chí Minh đã nói: “Mỗi người lao động cần có tinh thần …, vươn lên hàng đầu, thành người lao động tiên tiến.” Hãy chọn đáp án đúng?

A. Cần cù lao động

B. Dám nghĩ dám làm ∇

C. Làm chủ tập thể

D. Vượt khó vượt khổ

Câu 5: Trong bài Hai mươi năm đấu tranh thắng lợi của cách mạng Việt Nam (3/9/1965), Hồ Chí Minh viết: “Các tôn giáo đoàn kết, các dân tộc đoàn kết, ..”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. Các tầng lớp đoàn kết một lòng

B. Thương yêu nhau như anh em một nhà

C. Đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau

D. Hòa thuận, chung sức chiến đấu

Câu 6: Trong Nói chuyện với nam nữ thanh niên học sinh các trường trung học Nguyễn Trãi, Chu Văn An và Trưng Vương (Hà Nội) (12/1954), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Yêu đạo đức: chúng ta phải thực hiện đức tính trong sạch, chất phác, hăng hái, cần kiệm; xóa bỏ hết những vết tích nô lệ trong …….”. Hãy chọn đáp án đúng

A. Cuộc sống hàng ngày

B. Cách cư xử và suy nghĩ

C. Tư tưởng và hành động ∇

D. Việc làm, cử chỉ

Câu 7: Trong không có gì quý hơn độc lập, tự do (7/7/1966), Hồ Chí Minh viết: “Đến ngày …, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. Giải phóng

B. Thành công

C. Độc lập

D. Thắng lợi ∇

Câu 8: Mục tiêu cơ bản nhất của MĨ khi tiến hành các chiến lược chiến tranh ở miền Nam Việt Nam giai đoạn (1954-1975) là gì?

A. Biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới của Mĩ..

B. Dùng miền Nam Việt Nam làm bàn đạp để chống lại làn sóng công sản,

C. Dùng miền Nam Việt Nam làm bàn đạp để mở rộng xâm lược lên Bác.

D. Phá hoại Hiệp định Giơnevơ, dựng lên chính quyền tay sai thân Mĩ. ∇

Câu 9: Trong Diễn văn bế mạc đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng lao động Việt Nam (10-9-1960) Hồ Chí Minh nói: “Mỗi đảng viên fg phải là một … tích cực gương mẫu, xứng đáng với lòng tin cậy của Đảng và của nhân dân”. Hãy chọn đáp án đúng?

A. Chiến sĩ ∇

B. Nhân tố

C. Tấm gương

D. Công dân

Câu 10: Trong Nói chuyện với nam nữ thanh niên học sinh các trường trung học Nguyễn Trãi, Chu Văn An và Trưng Vương (Hà Nội) (12/1954), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra tại thời điểm này thanh niên học là để biết yêu tổ quốc, yêu nhân Môn, yêu lao động, yêu khoa học, yêu đạo đức. Trong đó Yêu nhân dân được Bác diễn đạt như thế nào?

A. Việc gì hay người nào phạm đến lợi ích chung cua nhởn dặn, chúng là kiên quyết chống lại ∇

B. Việc gì có lợi cho đặn thì phải làm, việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh,

C. Việc gì có lợi cho dân thì phải làm bằng được

D. Chính là biết ơn đồng bào, cha mẹ, thầy cô và những người thân

Câu 11: Hải quân nhân dân Việt Nam được thành lập vào thời gian nào sau đây?

A. 7/5/1959

B. 7/5/1965

C. 7/5/1955 ∇

D. 7/5/1961

Câu 12: Hàm lượng các chất nào sau đây trong nước biển tại các khu vực cảng biển ở nước ta thường vượt quá mức độ cho phép?

A. Dầu ∇

B. Chất khí

C. Kim loại nặng

D. Chất lơ lửng

Câu 13: Trong bài nói chuyện với bộ đội, công an và cán bộ Trước khi vào tiếp quản Thủ đô (8/1954), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn các cán bộ chiến sĩ về thái độ đối với những người không kháng chiến, những người “dinh tê” (những người bỏ vùng tự do để vào ở. trong vùng bị thực dân Pháp kiểm soát, trong thời kỳ kháng chiến) là:

A. Nếu họ muốn phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dẫn, chúng ta không nên đồng ý.

B. Nên khoanh vùng họ và có biện pháp giám sát họ một cách cẩn thận

C. Nếu họ muốn phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, thì chúng ta còn cộng tác với họ ∇

D. Nên trông chừng họ cẩn thận, chúng ta nên hạn chế giao lưu với họ.

Câu 14: Ngày truyền thống nghề cá của ngành Thủy sản Việt Nam là ngày nào sau đây?

A. Ngày 14 tháng 1 hàng năm

B. Ngày 4 tháng 1 hàng năm

C. Ngày 4 tháng 11 hàng năm

D. Ngày 14 tháng 11 hàng năm ∇

Câu 15: Trong Nói chuyện tại Hội nghị cán bộ ngoại giao lần thứ 5 (16/3/1966), Hồ Chí Minh nói vấn đề Việt Nam đang được thiên hạ chú ý vị Việt Nam đánh Mỹ có thắng lợi, vì vậy cán bộ ngoại giao khi ra ngoài cần làm gì?

A. Phải giữ gìn đạo đức cách mạng

B. Phải khôn khéo trong ngoại giao

C. Phải giữ gìn tinh thần dân tộc

D. Phải giữ gìn hình ảnh đất nước ∇

Câu 16: Trong Nói chuyện tại hội nghị đại biểu mặt trận Liên Việt Toàn quốc (1955), Hồ Chí Minh viết: “Bốn điểm đó như bầu trời có 4 phương Đông, Tây, Nam, Bắc; như một năm có 4 mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông; không thể tách rời nhau, không thể thiếu một điểm nào”. Bốn điểm được nhắc đến ở đây là gì?

A. Hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ ∇

B. Thống nhất, độc lập, tự do, dân chủ

C. Độc lập, tự do, hạnh phúc, dân chủ

D. Hòa bình, độc lập, tự do, dân chủ

Câu 17: rong Nói chuyện tại Hội nghị cán bộ ngoại giao lớn thứ 5 (16/3/1966), Hồ Chí Minh nói: “Ta có chính sách đúng đắn, phải làm sao vui lòng được mọi người, làm vui lòng được từ…. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. Quần chúng lao động

B. Các tầng lớp nhân dân

C. Người binh nhất, binh nhì

D. Người giàu, người nghèo

Câu 18: Trong lời nhắn nhủ đồng bào Công giáo đã di cư vào Nam (4/1955), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nhắn nhủ những người muốn trở về là:

A. Chính phủ chấp nhận cho họ trở lại quê hương

B. Chính phủ sẵn sàng hoan nghênh và giúp đỡ ∇

C. Chính phủ sẽ cân nhắc và xem xét yêu cầu của họ.

D. Chính phủ không chấp nhận sự trở lại của họ

Câu 19: Trong Đạo đức công dân (1/1955), Người chỉ rõ giáo dục đạo đức công dân có các cách sau:

A. Quần chúng tự giác ngộ, và cán bộ giám sát

B. Quần chúng giáo dục quần chúng, và cán bộ giám sát

C. Quần chúng tự giác ngộ, và cán bộ giáo dục quần chúng

D. Quần chúng giáo dục quần chúng và cán bộ giáo dục quần chúng ∇

Câu 20: Chính phủ đã phát động phong trào gì để giải quyết khó khăn về tài chính sau Cách mạng tháng Tám năm 1945?

A. Tổ chức “Ngày đồng tám”

B. Thông qua Hiến pháp

C. Xây dựng “Quỹ độc lập” ∇

D. Thành lập Nhà bình dân học vụ

Câu 21: Chiến dịch Điện Biên Phủ bắt đầu vào thời gian nào?

A. 30 – 3 – 1954

B. 15 – 3 – 1954

C. 13 – 3 – 1954 ∇

D. 17 – 3 – 1954

Câu 22: Đại hội Chiến sĩ thi đua và Cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất diễn ra vào thời gian nào?

A. Năm 1954

B. Năm 1950

C. Năm 1952 ∇

D. Năm 1951

Câu 23: Đáp án C ∇

Câu 24: Trong Nói chuyện tại Hội nghị cán bộ ngoại giao lần thứ 5 (16/3/1966), Hồ Chí Minh nói: “Ngoại giao của ta là cốt tranh thủ … cuộc đấu tranh chống Mỹ, cứu nước của ta”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. Nhiều người ủng hộ

B. Ủng hộ của các nước

C. Các nước anh em ủng hộ

D. Nhân dân thế giới ủng hộ ∇

Câu 25: Chiến dịch Biên giới diễn ra vào thời gian nào?

A. Năm 1951

B. Năm 1950 ∇

C. Năm 1953

D. Năm 1947

Câu 26: Trong Thư chúc mừng đồng bào công giáo nhân dịp Noel (12/1954), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thể hiện lập trường của Chính phủ đối với các vấn đề về tôn giáo, Hãy chọn đáp án đúng:

A. Chính phủ sẽ can thiệp vào nội bộ giáo phái nếu cần

B. Chính phủ không phân chia tôn giáo, đảng phái

C. Chính phủ ta thật thà tôn trọng tín ngưỡng tự do ∇

D. Chính phủ chấp nhận tất cả các giáo phái cùng tồn tại

Câu 27: Trong Nội dung chủ nghĩa anh hùng cách mạng của chúng lo (4/1966), Hồ Chí Minh viết: “Trung với nước, hiếu với dán, vị sự nghiệp chống Mỹ, vi chủ nghĩa xã hội, luôn luôn…”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. Nêu cao tinh thần đạo đức cách mạng, chủ nghĩa dân tộc

B. Nêu cao tinh thần hy sinh chiến đấu, lao động quên mình ∇

C. Nêu cao tinh thần hy sinh chiến đấu, lao động sản xuất

D. Nêu cao tinh thần đấu tranh vì độc lập, tự do của Tổ quốc

Câu 28: Bộ phim Em bé Hà Nội (Đạo diễn Hải Ninh) khắc họa cuộc sống của nhân dân Thủ đô khi Mỹ tiến hành chiến dịch nào?

A. Chiến dịch Sấm Rền

B. Chiến dịch Mũi tên xuyên

C. Chiến dịch Linebacker I

D. Chiến dịch Linebacker II ∇

Câu 29: “Thanh niên bây giờ là một thế hệ vẻ vang. Vì vậy phải tự giác, tự nguyện mà tự động cải tạo tư tưởng của mình để xứng đáng với nhiệm vụ của mình”. Đây là lời dạy của Bác với sinh viên Việt Nam vào thời gian nào?

A. 3/1962

B. 5/1952

C. 7/1952

D. 5/1958 ∇

Câu 30: Thắng lợi nào có ý nghĩa quyết định việc chấm dứt chiến tranh xâm lược của Pháp ở Đông Dương?

A. Chiến dịch Tây Bắc

B. Chiến dịch Điện Biên Phủ∇

C. Hiệp định Giơ-ne-vơ

D. Chiến dịch Thượng Lào

Lịch thi Học và làm theo lời Bác 2020

 • Vòng loại tuần 1: Từ 14/9 – 20/9/2020
 • Vòng loại tuần 2: Từ 28/9 – 04/10/2020
 • Vòng loại tuần 3: Từ 12/10 – 18/10/2020
 • Vòng loại tuần 4: Từ 26/10 – 01/11/2020
 • Vòng bán kết: Từ 09/11 – 15/11/2020
 • Vòng chung kết: 12/12/2020

Video đáp án Học và làm theo lời Bác


Video đáp án Học và làm theo lời Bác 2020 Bảng A Tuần 2

Video đáp án Học và làm theo lời Bác bảng A – Tuần 1

Video đáp án Học và làm theo lời Bác bảng C – Tuần 1

Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 diễn ra từ ngày 14/9/2020 – 12/12/2020, với 3 vòng thi: Vòng loại, Bán kết và Chung kết. Mỗi thí sinh chỉ được phép đăng ký, sử dụng một tài khoản duy nhất để tham gia cuộc thi.

Cuộc thi Học và làm theo Bác 2020 chia ra làm 3 bảng:

 • Bảng A: Dành cho học sinh phổ thông.
 • Bảng B: Dành cho sinh viên.
 • Bảng C: Dành cho cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên trẻ, đoàn viên, thanh niên.

Đáp án Học và làm theo lời Bác 2020 – Tuần 4 (26/10 – 01/11)

Đáp án Học và làm theo lời Bác bảng A tuần 4

Câu 1: Trong Thư gửi thanh niên (2/9/1965), Hồ Chí Minh dặn dò: “Ra sức học tập nâng cao … và quân sự để cống hiến ngày càng nhiều cho Tổ quốc, cho nhân dân”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. trình độ chính trị, năng lực chuyên môn

B. trình độ chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật ∇

C. trình độ văn hóa và đạo đức cách mạng

D. trình độ chuyên môn và phẩm chất đạo đức

Câu 2: Trong bài Hại ngày kỉ niệm vẻ vang (9/5/1965), Hồ Chí Minh nói: “Ta có lòng nồng nàn yêu nước và … của toàn dân”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. sự ủng hộ nhiệt tình

B. sức đoàn kết chặt chẽ ∇

C. tinh thần kháng chiến

D. tích cực tham gia

Câu 3: Trong bài Hai mươi năm đấu tranh thắng lợi của cách mạng Việt Nam (3/9/1965), Hồ Chí Minh viết: “Thật là khác hẳn ngày xưa một trời một vực, cũng khác hẳn cảnh tượng đau khổ ở miền Nam dưới …”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. sự tàn phá tàn bạo của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai

B. sự đàn áp của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai

C. gót sắt tàn bạo của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai∇

D. ách thống trị của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai

Câu 4: Trong Lời tuyên bố với phóng viên báo “Pari – Sài gòn”(1946), Hồ Chủ tịch đã viết: “Đồng bào tôi và tôi thành thực muốn hòa bình. Chúng tôi không muốn … Tôi biết là nhân dân Pháp không muốn…”. Hãy chọn đáp án đúng

A. thỏa hiệp

B. đình chiến

C. mất mát

D. chiến tranh∇

Câu 5: Trong bài Thư trung thu gửi các cháu nhi đồng (1951), Hồ Chí Minh viết: “Các cháu phải biết yêu, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, yêu ………… Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. học tập

B. gia đình

C. lao động ∇

D. công việc

Câu 6: Trong Thư gửi thanh niên (2/9/1965), Hồ Chí Minh viết: “Theo tiếng gọi của Tổ quốc, thanh niên cả nước ta cùng giương cao ngọn cờ của …, lập nhiều thành tích xuất sắc”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. chủ nghĩa dân tộc

B. chủ nghĩa anh hùng cách mạng∇

C. chủ nghĩa yêu nước

D. chủ nghĩa xã hội

Câu 7: Trong Thư gửi thanh niên (2/9/1965), Hồ Chí Minh viết: “Theo tiếng gọi của Tổ quốc, thanh niên cả nước ta càng …, lập nhiều thành tích xuất sắc”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. giương cao ngọn cờ của Đoàn Thanh niên cộng sản HCM

B. giương cao ngọn cờ của chủ nghĩa anh hùng cách mạng ∇

C. giương cao ngọn cờ của cách mạng giải phóng dân tộc

D. phát huy tinh thần đấu tranh anh dũng của dân tộc

Câu 8: Ngày truyền thống nghề cá của ngành Thủy sản Việt Nam là ngày nào sau đây?

A. Ngày 14 tháng 1 hàng năm.

B. Ngày 4 tháng 11 hàng năm.

C. Ngày 14 tháng 11 hàng năm.∇

D. Ngày 4 tháng 1 hàng năm

Câu 9: Trong Thư gửi thanh niên (2/9/1965), Hồ Chí Minh dặn dò: “Luôn luôn chú ý … thiếu niên và nhi đồng, làm gương tốt về mọi mặt cho đàn em noi theo”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. giúp đỡ và dìu dắt

B. dìu dắt và chăm lo∇

C. dạy dỗ và chăm lo

D. dìu dắt và giáo dục

Câu 10: Trong bài Nói chuyện tại Hội nghị quân sự lần thứ năm (1948), Hồ Chí Minh nói: “Tín là phải làm cho người ta ……..mình.” Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. hiểu

B. biết

C. tin ∇

D. nhớ

Câu 11: Nhà nước Việt Nam đã thực hiện biện pháp nào để ổn định hệ thống chính quyền và hệ thống chính trị sau Đại thắng Xuân 1975?

A. Thành lập chính quyền trung lập và các đoàn thể.

B. Thành lập chính quyền cách mạng và các đoàn thể quần chúng các cấp.

C. Giải tán các đảng phái thân Mĩ – chính quyền Sài Gòn.

D. Xóa bỏ chính quyền cũ và các chính sách lạc hậu.

Câu 12: Tại Đại hội các chiến sỹ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc (1/5/1952), Hồ Chí Minh nói: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người…. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

Xem thêm  Expat là gì? Gợi ý 10 công việc mà Expat có thể làm hiện nay

A. yêu nước nhất. ∇

B. xứng đáng nhất.

C. đáng khen nhất.

D. tích cực nhất.

Câu 13: Trong bài Cần, kiệm, liêm, chính (1949), Hồ Chí Minh viết: “Siêng nghĩ ngợi thì hay có…….”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. hiểu biết

B. kiến thức

C. nhớ lâu

D. sáng kiến ∇

Câu 14: Ngày 31/7/1977, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hoà bình Việt Nam đã thống nhất thành tổ chức nào?

A. Mặt trận dân tộc giải phóng Việt Nam.

B. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.∇

C. Mặt trận Dân chủ Việt Nam.

D. Liên minh các lực lượng dân tộc

Câu 15: Cảng nào sau đây được thành lập ngày 22/2/1860?

A. cảng Cam Ranh

B. cảng Đà Nẵng

C. cảng Sài Gòn∇

D. cảng Hải Phòng

Câu 16: Trong bài Thư trung thu gửi các cháu nhi đồng (1951), Hồ Chí Minh viết:”Trung thu trăng sáng như gương [ Bác Hồ ngắm cảnh, nhi đồng.” Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. nhớ thương ∇

B. thương yêu

С. thương mến

D. nhớ mong

Câu 17: Trong bài Hai mươi năm đấu tranh thắng lợi của cách mạng Việt Nam (3/9/1965), Hồ Chí Minh viết: “Nhân dân hoàn toàn làm chủ … ”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. sự nghiệp của dân tộc

B. cách mạng của dân tộc

C. đất nước của mình

D. vận mạng của mình∇

Câu 18: D

Câu 19: Trong Thư gửi thanh niên (2/9/1965), Hồ Chí Minh dặn dò: “Luôn luôn trau dồi đạo đức cách mạng,…”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. khiêm tốn và giản dị∇

B. tăng cường đoàn kết

C. chống chủ nghĩa cá nhân

D. nâng cao tổ chức và kỷ luật

Câu 20. “Miền Bắc nước ta đã tiến những bước dài chưa từng thấy trong lịch sử dân tộc. Đất nước, xã hội và con người đều đổi mới”. Đây là lời khẳng định tại Hội nghị Chính trị đặc biệt của Trung ương Đảng (1964) của gi?

A. Trường Chinh

B. Hồ Chí Minh∇

C. Lê Duẩn

D. Đỗ Mười

Câu 21: Trong bài Nói chuyện tại hội nghị tri thức Việt Nam chống Mỹ cứu nước (6/1/1966), Hồ Chí Minh nói: “Trong phong trào thi đua chống Mỹ, cứu nước, công nhân có cuộc vận động …”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. Ba sẵn sàng”

B. Ba xây, ba chống∇

C. cải tiến kĩ thuật

D. Bạch đầu quân”

Câu 22: Trong bài Giữ bí mật (1948) của Hồ Chí Minh có câu: “Giữ bí mật là………….? Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. điều chú ý nhất

B. điều cần thiết nhất

C. điều quan trọng nhất∇

D. điều quan tâm nhất

Câu 23: Tết Trung Thu (1953), Hồ Chí Minh đã viết thư cho các cháu thiếu nhi như sau: “Thự này Bác gửi thư chung ……. khắp vùng gần xa”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. Bác khuyên các cháu

B. Bác hôn các cháu

C. Bác nhắc các cháu

D. Bác thương các cháu

Câu 24: Trong bài Hai mươi năm đấu tranh thắng lợi của cách mạng Việt Nam (3/9/1965), Hồ Chí Minh viết: “Các tôn giáo đoàn kết, các dân tộc đoàn kết, …”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. thương yêu nhau như anh em một nhà ∇

B. hoàn thuận, chung sức chiến đấu

C. các tầng lớp đoàn kết một lòng

D. đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau

Câu 25: Trong Điện gửi đại hội phụ nữ “Ba đảm đang” Hải Phòng (1985), Hồ Chí Minh viết: “Chúc các cô … để góp phần xứng đáng trong công cuộc chống Mỹ, cứu nước”. Hãy lực chọn đáp án đúng?

A. cố gắng hơn nữa trong sản xuất

B. cố gắng hơn nữa và tiến bộ hơn nữa∇

C. phấn đấu dành nhiều thành tích hơn nữa

D. đoàn kết hơn nữa và tiến bộ hơn nữa

Câu 26: Ngày 25/4/1976, ở Việt Nam đã diễn ra sự kiện nào dưới đây?

A. Hội nghị Hiệp thương thống nhất đất nước được tổ chức tại Sài Gòn.

B. Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung được tiến hành trong cả nước∇

C. Quốc hội khóa VI của nước Việt Nam thống nhất học kì đầu tiên.

D. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 24 được khai mạc

Câu 27: Trong Thư gửi thanh niên (2/9/1965), Hồ Chí Minh dặn dò: “Bác mong các cháu đều xứng đáng là những anh hùng trong sự nghiệp cách mạng tiêu diệt chủ nghĩa đế quốc và…”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. dạy dỗ và chăm lo

B. dìu dắt và chăm lo

C. giúp đỡ và dìu dắt

D. xây dựng xã hội mới∇

Câu 28: Trong bài nói trong buổi chiêu đãi mừng quân đội tg 20 tuổi (22/12/1964), Hồ Chí Minh nói: “Quân đội ta có sức mạnh vô địch, vì nó là một quân đội … do Đảng ta xây dựng, Đảng ta lãnh đạo và giáo dục”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. quyết thắng

B. nhân dân ∇

C. chủ lực

D. vững mạnh

Câu 29: Trong Thư gửi thanh niên (2/9/1965), Hồ Chí Minh viết: “Thanh niên ta ngày nay đã thành một đội quân to lớn, hăng hái tiến lên, quyết tâm phấn đấu, hy sinh vì Tổ quốc thân yêu, vì…”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. quần chúng nhân dân

B. tiến bộ xã hội∇

C. giải phóng dân tộc

D. chủ nghĩa xã hội

Câu 30: Trong văn kiện Gửi đồng bào Việt Nam, người Pháp và người thế giới (23/11/1946), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Tôi nghiêng mình trước anh hồn những chiến sĩ và đồng bào Việt Nam đã vì Tổ quốc mà hi sinh tính mệnh. Tôi cũng… cho những người Pháp đã tử vong”. Hãy chọn đáp án đúng?

A. tức giận, phẫn nộ

B. ngậm ngùi thương xót ∇

C. nghiêng mình kính cẩn

D. vô cùng đau đớn

Đáp án Học và làm theo lời Bác bảng B tuần 4

Câu 1: “Dù phải gian lao kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc ta! Việt Nam độc lập và thống nhất muôn năm! Kháng chiến thắng lợi muôn năm!”. Đoạn trích trên ở trong văn kiện nào của Hồ Chí Minh?

A. Lời kêu gọi về việc quân Pháp lại gây hấn ở Hải Phòng (23/11/1946)

B. gửi các chiến sĩ miền Nam (22/12/1945)

C. Lời kêu gọi quốc dân (5/9/1945)

D. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (19/12/1946)∇

Câu 2: Trong Thư gửi ủy ban nhân dân các kỳ tỉnh. huyện và làng (10/1945), Hồ Chí Minh đã căn dặn các cơ quan chính phủ

A. Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta∇

B. Chúng ta phải dùng pháp trị thì dân mới nghe theo

C. Chúng ta phải nhất nhất làm theo các yêu cầu của nhân dân

D. Chúng ta phải cứng rắn thì dân mới nghe theo

Câu 3: Trong bài phát biểu tại kỳ họp thứ ba Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (khóa III) (22/4/1966), Hồ Chí Minh nói: “Nhân dân ta … đứng trên tuyến đầu của nhân dân thế giới chống đế quốc Mỹ xâm lược”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. có vai trò và trách nhiệm to lớn.

B. có trách nhiệm và vinh dự to lớn∇

C. có vai trò và vị trí quan trọng

D. có vai trò và trách nhiệm quan trọng

Câu 4: Trong Bài nói tại Đại hội thi đua bảo đảm giao thông vận tải quyết tâm đánh thắng. giặc Mỹ xâm lược (24/3/1966), Hồ Chí Minh nói: “Tiết kiệm sức người, tiết kiệm thì giờ, tiết kiệm tiền của Nhà nước…”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. là tiết kiệm cho mọi người

B. tức là của mình∇

C. là tiết kiệm cho dân

D. tức là của toàn dân

Câu 5: Trong Người cán bộ cách mạng (3/1955), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Phải hiểu rằng bổn phận của người cán bộ cách mạng là suốt đời hết lòng hết sức…”. Hãy chọn đáp án đúng

A. phụng sự giai cấp công nhân, nông dân

B. phụng sự Đảng, phục vụ giai cấp công nhân

C. phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân∇

D. phụng sự chính phủ, vì chính quyền mà phục

Câu 6: Trong bài Nói chuyện với đoàn công an Cuba (9/8/1966), Hồ Chí Minh: “Trong công tác, kẻ địch cũng rút kinh nghiệm, cho nên địch có cải tiến công tác của nó, nhưng có điều cơ bản nó không học nổi…”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. đó học đi đôi với hành

B. đó là học lấy lòng dân∇

C. đó là học các nước khác

D. đó là học từ nhân dân

Câu 7: Trong Đạo đức công dân (1/1955), Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc đến việc giáo dục đạo đức công dân cho mọi người dân. Người viết: “Giáo dục có nhiều cách: giúp quần chúng giáo dục quần chúng bằng cách ….. để dạy dỗ lẫn nhau”. Hãy chọn đáp án đúng

A. tự phê bình và phê bình∇

B. bới móc khuyết điểm

C. cầm tay chỉ việc

D. đấu tố, phê bình nhau

Câu 8: Trong Bài nói tại Đại hội thi đua bảo đảm giao thông vận tải quyết tâm đánh thắng. giặc Mỹ xâm lược (24/3/1966), Hồ Chí Minh nói: “Giao thông vận tải thắng lợi tức là chiến tranh đã … phần lớn rồi”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. thắng lợi∇

B. hoàn thành

C. đạt được

D. thành công

Câu 9: Bờ biển của đồng bằng sông Hồng có đặc điểm gì?

A. khúc khuỷu, phức tạp.

B. thấp và bằng phẳng∇

C. có đụn cát kéo dài, xen nhiều bàu phá

D. uốn cong, có mùi đá nhô ra

Câu 10: Ai là cha đẻ của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam?

A. Võ Quý Huân

B. Trần Đại Nghĩa∇

C. Trần Hữu Tước

D. Võ Đình Quỳnh

Câu 11: Trong nạn đói 1945, Bác đã thực hiện theo: “Cứ 10 ngày nhịn ăn một bữa, mỗi tháng nhịn 3 bữa. Đem gạo đó (mỗi bữa một bơ) để cứu dân nghèo” (Sẻ cơm nhường áo, 1945). Tư tưởng chính của Hồ Chí Minh thể hiện qua việc làm đó là gì?

A. Trung với nước, hiếu với dân

B. Yêu thương quan tâm đến nhân dân∇

C. Tinh thần quốc tế trong sáng

D. Biết phê bình và tự phê bình

Câu 12. Trong bài nói tại lớp bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo huyện (18/1/1967), Hồ Chí Minh nói: “Phải dựa vào quần chúng mà phát động mọi phong trào sản xuất, chiến đấu. Phải làm cho quần chúng …”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. luôn tin tưởng và noi theo

B. luôn luôn phấn khởi, tin tưởng∇

C. luôn luôn hăng hái và thông suốt

D. trở thành lực lượng cách mạng

Câu 13: Khi ra thăm chiến sĩ ở đảo Vạn Hoa, Bác Hồ phê bình đồng chí Tư lệnh hải quân vì lý do nào sau đây?

A. Để bộ đội ở cạnh biển mà thiếu muối

B. Để bộ đội ở cạnh biển mà thiếu rau

C. Để bộ đội ở cạnh biển mà thiếu nước ngọt

D. Để bộ đội ở cạnh biển mà thiếu cá∇

Câu 14: Mĩ buộc phải chấp nhận đến đàm phán ở Pari sau trận đánh nào của quân dân miền Nam?

A. “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972

B. Vạn Tường (Quảng Ngãi) năm 1965

C. Tiến công chiến lược xuân – hè 1972

D. Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968∇

Câu 15: Trong bài phát biểu tại kỳ họp thứ ba Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (khóa III) (22/4/1966), Hồ Chí Minh nói: “Nhân dân ta càng phải nâng cao …, quyết giành lấy thắng lợi hoàn toàn”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. tinh thần cách mạng, phấn khởi tiến lên.

B. chí khí cách mạng, phấn khởi tiến lên

C. có vai trò và vị trí quan trọng

D. đạo đức cách mạng, phấn khởi tiến lên

Câu 16: Hội nghị Chính trị đặc biệt nhằm động viên tinh thần thi đua yêu nước của đồng bào chiến sĩ cả nước được tổ chức vào thời gian nào?

A. 3/1964

B. 9/1960

C. 6/1966

D. 1/1959

Câu 17: Trong “Tự phê bình”(1/1946), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Vận mệnh nước ta ở trong tay ra. Chúng ta …, trên dưới một lòng, thì chúng ta nhất định thắng lợi”. Hãy chọn đáp án đúng

A. Dựa vào sức mình.

B. Cố gắng phấn đấu

C. Đồng tâm nhất trí∇

D. Chia nhau làm việc

Câu 18: Thư gửi anh chị em giáo viên bình dân học vụ (1946), Hồ Chí Minh đã viết: “Chương trình của chính phủ ta là làm thế nào cho toàn quốc đồng bào gi cũng có ăn, có mặc, có học. Vậy nên khẩu hiệu của chúng ta là………..”. Hãy chọn đáp án đúng?

A. Thi đua, tiết kiệm

B. Thi đua là yêu nước

C. Tăng gia sản xuất, chống lại giặc đói

D. Tăng gia sản xuất, chống nạn mù chữ

Câu 19: Trong bài nói với đồng bào và cán bộ tỉnh Thái Bình (1/1/1967), Hồ Chí Minh viết: “Các hợp tác xã phải làm thế nào để các xã viên đều thấy rằng mình là người chủ tập thể của hợp tác xã, có quyền…”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. bàn bạc và quyết định những công việc của hợp tác xã∇

B. giám sát việc thực hiện công việc của hợp tác xã

C. giám sát việc quản lý công việc của hợp tác xã

D. tham gia bàn bạc những công việc của hợp tác xã

Câu 20: Với Hiệp định Pari (1973), Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu nào sau đây?

A. Thống nhất đất nước

B. “Đánh cho Mĩ cút”∇

C. Cách mạng dân tộc dân chủ

D. “Đánh cho ngụy nhào”

Câu 21: Ở vùng biển miền Trung, cá thường tập trung nhiều nhất vào khoảng thời gian nào trong năm?

A. tháng 1, 2

B. tháng 8, 9

C. tháng 5,6

D. tháng 10, 11

Câu 22: Nói chuyện tại công trường thủy lợi Bắc – Hưng- Hải (1958), Hồ Chí Minh nhắc nhở cán bộ: “… Phải khuyến khích và giúp đỡ nhân dân phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất”. Hãy chọn đáp án đúng?

A. phải đồng cam cộng khổ với nhân dân

B. phải gần gũi, thân thiết với nhân dân

C. phải chia sẻ, gắn bó với nhân dân

D. phải cùng ăn cùng ở cùng làm với nhân dân

Câu 23: Trong Thư khen Tiểu đoàn 1 pháo cao xạ . Quân khu 4 (20/9/1966), Hồ Chí Minh viết: “Luôn luôn nêu cao chỉ khi chiến đấu và của quân đội ta, cùng toàn quân và toàn dân quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. tinh thần cách mạng

B. truyền thống anh hùng∇

C. lòng tự hào dân tộc

D. sự chiến đấu dũng cảm

Câu 24: Loài cua nào sống nhiều ở Côn Đảo?

A. cua mặt trời

B. cua cầu vồng

C. cua đám mây

D. cua mặt trăng∇

Câu 25: Nhận định sau của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một nước thuộc địa nhỏ yếu đã đánh thắng một nước thực dân hùng mạnh” về chiến thắng nào sau dây?

A. chiến dịch Việt Bắc

B. Chiến dịch Điện Biên Phủ∇

C. chiến dịch Biên giới

D. Cách mạng tháng Tám

Câu 26: Trong bài nói chuyện với các giám đốc và chủ tịch các ủy ban công sở Hà Nội (7/1/1946) Hồ Chí Minh đã khuyên các anh em viên chức phải có đức tính gì?

A. cần, kiệm, liêm, chính.∇

B. Sẵn sàng hi sinh

C. Quý trọng người tài

D. Quý trọng ruộng đất

Câu 27: Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo được ban hành vào năm nào?

A. Năm 2013

B. Năm 2014

C. Năm 2012

D. Năm 2015∇

Câu 28: Trong Gửi dân chúng Việt Nam, dân chúng Pháp, dân chúng các nước Đông minh (21/12/1946), Hồ Chủ tịch viết: “Dù phải hy sinh bao nhiêu và thời gian kháng chiến đến bao giờ, chúng ta cũng nhất định chiến đấu đến cùng, đến bao giờ nước Việt Nam…”. Hãy chọn đáp án đúng?

A. dành được hoàn toàn tự do và hạnh phúc

B. được hoàn toàn thắng lợi vẻ vang

C. được hoàn toàn độc lập và thống nhất∇

D. được hoàn toàn độc lập và tự do

Câu 29: Trong bài phát biểu tại kỳ họp thứ ba Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (khóa III) (22/4/1966), Hồ Chí Minh nói: “Nhân dân ta rất yêu chuộng hoà bình, nhưng phải có … mới có hoà bình chân chính”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. độc lập, tự do hoàn toàn

B. thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ

C. độc lập, tự do thật sự∇

D. độc lập, thống nhất thực sự

Câu 30: “Việc cứu quốc là việc chung. Ai là người Việt Nam đều phải kề vai gánh vác một phần trách nhiệm: người có tiến góp tiến, người có của góp của, người có sức góp sức, người có tài năng góp tài năng” (Hồ Chí Minh). Đoạn văn trên trích trong văn kiện nào?

A. Kính cáo đồng bào (6/1941)

B. Lời kêu gọi (1930)

C. Thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa (8/1945)∇

D. Lời tuyên bố trước Quốc hội (10/1946).

Đáp án Học và làm theo lời Bác bảng C tuần 4

Câu 1: Trong bài “Đội thanh niên xung phong” (1/1953), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Thanh niên ta rất hăng hái. Ta biết họp lòng hăng hái đó lại và … đúng đắn thì thanh niên sẽ thành một lực lượng rất mạnh mẽ”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. Dìu dắt

B. hướng dẫn

C. quan tâm

D. tổ chức

Câu 2: Trong bài “Đạo đức công dân” (1/1955), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Nước ta là nước dân chủ, nghĩa là nhà nước do nhân dân làm chủ. Nhân dân có quyền lợi làm chủ, thì phải có nghĩa vụ làm tròn bổn phận công dân, …”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. tuân theo chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước

B. giữ đúng đạo đức công dân, tức là tuân theo pháp luật Nhà nước

C. là tuân theo hiến pháp, pháp luật Nhà nước

D. tức là tuân theo hiến pháp và pháp luật Nhà nước

Câu 3: Vì sao Đảng và Chính phủ ra quyết định phát đi Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến ngày 19 – 12 – 1946?

A. Do hiện tại quân Tưởng đã bị đuổi về nước, chúng ta không phải cùng một lúc đối mặt với nhiều kẻ thù.

B. Do Đảng, Chính phủ và nhân dân ta đã có thời gian để chuẩn bị đầy đủ lực lượng chiến đấu.

C. Do tình thế cấp bách, Pháp gửi tối hậu thư đe dọa, yêu cầu Chính phủ ta giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu.

Câu 4: Hãy chọn đáp án đúng: Nói về công tác huấn luyện và học tập (5/1950), theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, học để làm gì?

A. Học để rèn luyện đạo đức cách mạng.

B. Học để trở thành công dân tốt.

C. Học vì ngày mai lập nghiệp.

D. Học để tu dưỡng đạo đức cách mạng.

Câu 5. “Bài nói chuyện tại lớp nghiên cứu chính trị khóa I, trường Đại học nhân dân Việt Nam”(7/1956), Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Tự do tư tưởng – Chế độ fg là chế độ dân chủ, tự tưởng phải được …”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. khuyến khích.

B. phát huy.

C. coi trọng.

D. tự do.

Câu 6: Trong bài Phải tẩy sạch bệnh quan liêu (9/1950), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Việc gì có lợi cho dân, thì phải làm cho … Việc gì hại cho dân, thì phải hết sức tránh”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. cho chu đáo.

B. cho kỳ được.

C. cho đến nơi.

D. cho thật tốt.

Câu 7: Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Nước ta là nước dân chủ, địa vị cao nhất là dân,…”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. vì nhân dân làm chủ

B. vì dân ta là chủ

C. vì do dân làm chủ

D. vì dân là chủ∇

Câu 8: Trong “Sửa đổi lối làm việc” (10/1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Mà muốn hiểu biết, học hỏi dân chúng, thì ắt phải có nhiệt thành, …”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. có đức nhẫn nại, phải khiêm tốn, phải chịu khó”.

B. có quyết tâm, phải khiêm tốn, phải trung thực”.

C. có quyết tâm, lịch sự, phải chịu khó”.

D. có quyết tâm, phải khiêm tốn, phải chịu khó”.

Câu 9: Trong “Thư gửi giáo sư và sinh viên dự bị đại học ở Thanh Hóa” (4/152) Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Thầy thi đua dạy, trò thi đua họ …… và dùng cách dân chủ (thật thà tự phê bình và phê bình) để giúp nhau tiến bộ mạnh, tiến bộ mãi”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. Thầy cùng với trò luôn luôn đoàn kết

B. Thầy và trò thật thà đoàn kết∇

C. Thầy với trò quyết tâm đoàn kết

D. Thầy và trò cùng nhau đoàn kết

Câu 10: Sếu đầu đỏ, loài chim được Hội bảo vệ Hạc quốc tế đề nghị phải được bảo vệ bằng mọi giá, sống ở Vườn quốc gia nào sau đây?

A. Vườn quốc gia Xuân Thủy

B. Vườn quốc gia Tràm Chim∇

C. Vườn quốc gia Bái Tử Long

D. Vườn quốc gia Núi Chúa

Câu 11: Trong bài nói chuyện với cán bộ và học sinh Trường Sư phạm miền núi Nghệ An (12/1961), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Mục đích học để làm kinh tế, chính trị, văn hóa đều tiến bộ, các dân tộc đều đoàn kết với nhau. Học để làm gì nữa? Để …”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. xây dựng chủ nghĩa xã hội

B. làm người, làm cán bộ

C. biết, để khẳng định và chung sống.

D. phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân

Câu 12: Đảo nào sau đây có hình dạng như một con sự tự dáng vẻ oai phong, án ngữ trước cảng Cái Rồng, tỉnh Quảng Ninh?

A. Đông Trong

B. Quan Lạn

C. Minh Châu

D. Ngọc Vừng

Câu 13: Trong “Thư gửi giáo sư và sinh viên dự bị đại học ở Thanh Hóa” (4/1952), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Các cháu thì học tập cần gắn liền với thực hành để mai sau thực hiện mục đích cao quý: …”. Hãy chọn đáp án đúng để diễn vào chỗ trống cho phù hợp?

A. trung thành phục vụ Tổ quốc

B. thật thà phục vụ nhân dân.

C. thật thà phụng sự nhân dân.

D. trung thực phụng sự nhân dân.

Câu 14: Sau chiến dịch Việt Bắc, hoàn cảnh lịch sử nào không có lợi cho cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta?

A. Mĩ can thiệp sâu và “dính líu” trực tiếp vào cách mạng Đông Dương.∇

B. Thắng lợi của cách mạng Trung Quốc năm 1949.

C. Trung Quốc và Liên-xô đặt quan hệ ngoại giao với Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

D. Hội đồng nhân dân và Ủy ban Kháng chiến được củng cố và kiện toàn ở nhiều nơi.

Câu 15: Bài nói chuyện với các đại biểu thân sĩ trí thức, phủ hào tỉnh Thanh Hóa (2/1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Nếu Chính phủ làm hại dân thì dân có quyền …”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. đuổi Chính phủ.

B. lập Chính phủ mới.

C. thay Chính phủ.

D. đổi Chính phủ.

Câu 16: Nói về công tác huấn luyện và học tập (5/1950), Chủ tịch Hồ Chí Minh lưu ý: “Học để tin tưởng vào nhân dân. Tin vào tương lai …”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. phát triển của cách mạng.

B. của dân tộc.∇

C. của đất nước.

D. và tiến độ tươi đẹp.

Câu 17: Trong “Bài nói chuyện tại Đại hội lần thứ III. của Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam” (3/1961), Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Việc tổ chức và …, chuẩn bị cho các cháu ấy mai sau trở nên những đoàn viên tốt”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. giáo dục cho tốt các cháu nhi đồng∇

B. giáo dục cho tốt các cháu thiếu nhi

C. chăm sóc cho tốt các cháu nhi đồng

D. giáo dục chăm sóc cho tốt các cháu thiếu niên

Câu 18: Trong bài Tự phê bình, phê bình, sửa chữa (7/1956), Hồ Chủ tịch chỉ rõ: “Chỉ có đảng chân chính cách mạng và chính quyền thật … mới dám mạnh dạn tự phê bình, hoàn nghênh phê bình và kiên quyết sửa chữa”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. trong sạch

B. vững mạnh

C. kiên quyết

D. dân chủ

Câu 19: Trong “Đạo đức cách mạng” (12/1958), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Những chính sách và nghị quyết của … của nhân dân”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. Nhà nước đều vì tự do, ấm no, hạnh phúc

B. Đảng đều và đáp ứng quyền lợi

C. Đảng đều vì lợi ích

D. Chính phủ đều vì mục tiêu nâng cao đời sống

Câu 20: Bài nói tại Trường Công an Trung cấp khóa 2, (1951) Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Chính quyền dân chủ có nghĩa là chính quyền do…”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. nhân dân dựng nên.

B. người dân làm chủ.

C. nhân dân là chủ.

D. nhân dân kiểm tra.

Câu 21: Trong “Thư gửi các cán bộ, cô giáo, thầy giáo, công nhân viên, học sinh, sinh viên nhân dịp bắt đầu năm học mới “. (16/10/1968), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “ Giáo dục là sự nghiệp của quần chúng. Cần phải … xây dựng quan hệ thật tốt, đoàn kết thật chặt chẽ giữa thầy và thầy, giữa thầy và trò, giữa học trò với nhau”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. phát huy cao độ dân chủ xã hội chủ nghĩa,

B. phát huy đầy đủ quyền làm chủ xã hội chủ nghĩa,

C. xây dựng cơ chế làm chủ xã hội chủ nghĩa,

D. phát huy đầy đủ dân chủ xã hội chủ nghĩa,

Câu 22: Hoàn cảnh nào sau đây buộc Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định tạm thời hòa hoãn, tránh xung đột với quân Tưởng?

A. Quân Tưởng vào Việt Nam để giải pháp quân đội Nhật và cấu kết với Việt Quốc, Việt Cách để chống phá cách mạng.

B. Pháp quay trở lại xâm lược ở Nam Bộ, quân Tưởng uy hiếp nhằm lật đổ chính quyền cách mạng ở Bắc Bộ.∇

C. Các đảng Việt Quốc, Việt Cách gây sức ép, đòi hỏi các quyền lợi về kinh tế và chính trị trong Đảng và Quốc hội.

D. Pháp và Tưởng kí kết hiệp ước để Pháp tiến quân ra Bắc còn tưởng sẽ nhận được các quyền lợi của Pháp ở Trung Quốc.

Câu 23: Trong “Di chúc” (1969), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “ Đảng cần phải có …, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. chính sách đầu tư có trọng điểm

B. chương trình dài hạn phát triển mọi mặt

C. chỉ đạo cụ thể và thường xuyên

D. kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa

Câu 24: Phát biểu trong buổi tiếp đại biểu nhân dân Thủ đô Hà Nội (10/1954), Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Nhân dân có quyền đôn đốc và phê bình …”. Hãy chọn đáp án đúng để điển vào chỗ trống cho phù hợp?

A. Chính phủ.

B. Chính quyền.

C. Nhà nước.

D. Đoàn thể.

Câu 25: Trong “Di chúc” (1969), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải …, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa hồng vừa chuyên”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ∇

B. quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần

C. chăm lo bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cho họ

D. đầu tư nguồn lực và bồi dưỡng nhân tài

Câu 26: Trong “Bài nói chuyện tại Hội nghị sản xuất cứu đói” (6/1955), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Phải biết giáo dục, lãnh đạo, … tăng giá sản xuất và tiết kiệm”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. giúp đỡ nhân dân

B. vận động nhân dân

C. tổ chức nhân dân

D. hướng dẫn nhân dân

Câu 27: Bãi Dài, một bãi tắm trải dài 2 km với cát trắng, nước trong, nhìn thấu tới đây, thuộc Vịnh nào sau đây?

A. vịnh Lan Hạ

B. vịnh Tiên Yên – Hà Cổi

C. vịnh Hạ Long

D. vịnh Bái Tử Long

Câu 28: Trong “Thư gửi thanh niên” (4/1951), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Thanh niên phải xung phong làm gương mẫu trong công tác, …..”.

A. trong học hỏi, trong tiến bộ, trong rèn luyện phấn đấu.

B. trong học tập, nghiên cứu, trong đạo đức cách mạng.

C. trong học hỏi, trong tiến bộ, trong đạo đức cách mạng.∇

D. trong học hỏi, trong tiến bộ, trong tu dưỡng đạo đức cách mạng.

Câu 29: Trong “Thư gửi Ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng” (10-1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Vì hạnh phúc của dân tộc, …, mà tôi phải nói. Chúng ta phải ghi sâu những chữ công bình, chính trực vào lòng”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. vì lợi ích của đồng bào

B. vì lợi ích của nhân dân

C. vì lợi ích của nước nhà

D. vì lợi ích của giai cấp

Câu 30: Trong bài phát biểu tại “Đại hội lần thứ III của Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam” (3/1961), Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Muốn làm tròn nhiệm vụ vẻ vang ấy, … tinh thần làm chủ nước nhà và phải trau dồi đạo đức của người cách mạng. Đạo đức cách mạng là bất kỳ ở cương vị nào, bất kỳ làm công việc gì, đều không sợ khó, không sợ khổ”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. tuổi trẻ ta cần phải hiểu rõ

B. đoàn viên thanh niên ta cần phải thấm nhuần

C. thanh niên và đoàn viên ta cần phải nắm vững

D. thanh niên ta cần phải thấm nhuần

Đáp án Học và làm theo lời Bác 2020 – Tuần 3 (12/10 – 18/10)

Đáp án Học và làm theo lời Bác bảng A tuần 3

Câu 1: Hải Đăng Đại Lãnh, một trong những hải đăng cổ nhất và đẹp nhất Việt Nam thuộc đơn vị hành chính nào?

A. Phú Yên∇

Câu 2: Vùng biển Vịnh Bắc bộ có 3 khu bảo tồn biển là

B. Bạch Long Vỹ, Cát Bà, Cồn Cỏ∇

Câu 3: Trong “Bài nói chuyện tại Đại hội lần thứ III. của Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam” (3/1961), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Việc tổ chức và giáo dục cho tốt các cháu nhi đồng, chuẩn bị cho các cháu ấy mai sau trở nên những … tốt”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp.

A. công dân

B. con người

C. người chủ

D. đoàn viên ∇

Câu 4: Trong bài “Đạo đức công dân” (1955), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Nước ta là nước dân chủ, nghĩa là nhà nước do nhân dân làm chủ. Nhân dân có quyền lợi làm chủ, thì phải có nghĩa vụ làm tròn …, giữ đúng đạo đức công dân, tức là tuân theo pháp luật Nhà nước”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. vai trò của người làm chủ

B. bổn phận công dân ∇

C. chức trách người chủ

D. quyền lợi và nghĩa vụ

Câu 5: Hải đăng Kê Gà, một trong những hải đăng cổ nhất và đẹp nhất Việt Nam thuộc đơn vị hành chính tỉnh nào?

A. Khánh Hòa.

B. Phú Yên.

C. Bình Định.

D. Bình Thuận.∇

Câu 6. Trong “Thư gửi Ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng” (10/1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Vì hạnh phúc của dân tộc, vì lợi ích của …, mà tôi phải nói. Chúng ta phải ghi sau những chữ “công bình, chính trực” vào lòng”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp.

A. giai cấp

B. nhà nước

C. nhân dân

D. nước nhà∇

Câu 7: Cơ quan nào làm nhiệm vụ thực hiện chính sách tín dụng để phát triển sản xuất được thành lập vào ngày 6 tháng 5 năm 1951?

A. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam∇

B. Nhà Thương vụ

C. Mậu dịch quốc doanh

D. Bộ Tài Chính

Câu 8: Trong bài “Đội thanh niên xung phong” (11/7/1953), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Nhiệm vụ của Đội thanh niên xung phong là … mọi việc bất kỳ việc khó dễ và phục vụ cho đến kháng chiến thành công”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. xung phong∇

B. xung kích

C. gương mẫu

D. tiên phong

Câu 9: Thư gửi các cán bộ giáo dục, học sinh, sinh viên các trường và các lớp bổ túc văn hoá (31/8/1960), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Học phải đi đôi với hành, lý luận phải liên hệ với thực tế. Trong việc giáo dục và học tập, … đủ các mặt: đạo đức cách mạng, giác ngộ xã hội chủ nghĩa, văn hoá, kỹ thuật, lao động và sản xuất”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp.

A. phải coi trọng

B. phải kết hợp

C. cần lưu ý

D. phải chú trọng∇

Câu 10: Bác sĩ tình nguyện người Mỹ trong chiến tranh Việt Nam Allen Hassan đã viết cuốn sách nào nói về những sai lầm của nước Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam?

A. Nhìn lại quá khứ: Tấn thảm kịch và những bài học về Việt Nam

B. Từ chiến trường khốc liệt

C. Địa ngục trần gian

D. Không thể chuộc lỗi∇

Câu 11. Trong bài “Trả lời các nhà báo nước ngoài”. (01/1946), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Tôi chỉ có …, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, gi cũng được học hành”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. một sự ham muốn∇

B. mục tiêu cao nhất

C. mục tiêu phấn đấu đặc biệt

D. một lòng mong mỏi

Câu 12. Đảo nào ở Việt Nam được mệnh danh là “Vương quốc Tỏi”?

A. Bạch Long Vĩ.

B. Lý Sơn.

C. Phú Quốc

D. Cồn Cỏ

Câu 13. Vùng biển Bắc Bộ có 2 khu dự trữ sinh quyển là:

A. Châu thổ sông Hồng và Bạch Long Vĩ.

B. Cát Bà và Châu thổ sông Hồng.∇

C. Cát Bà và Bạch Long Vĩ.

D. Châu thổ sông Hồng và Vân Đồn.

Câu 14. Ba vườn quốc gia ở vùng biển Nam Bộ là:

A. Côn Đảo, Mũi Cà Mau, Phú Quốc.∇

B. Phú Quốc, Thổ Chu, Mũi Cà Mau.

C. Côn Đảo, Hòn Khoai, Phú Quốc.

D. Phú Quốc, Thổ Chu, Côn Đảo.

Câu 15. Vấn đề bất đồng then chốt giữa Việt Nam và Pháp dẫn tới sự bế tắc của Hội nghị trù bị Đà Lạt (4 – 1946) và Hội nghị Phôngtennoblô (7 – 1946) là gì?

A. Tự do cho Việt Nam

B. Pháp rút quân và trao trả độc lập cho Việt Nam

C. Việc thống nhất Bắc, Trung, Nam và trao trả độc lập cho Việt Nam∇

D. Hai bên đình chỉ mọi hoạt động xung đột và vũ lực

Câu 16. Trong tác phẩm Đời sống mới (20/3/1947). Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Người có học mới tiến bộ. Càng học càng tiến bộ. Vì vậy, cốt nhất là phải dạy cho học trò biết … Phải dạy cho họ có trí tự lập, tự cường, quyết không chịu làm nô lệ”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp.

A. yêu nước, thương dân

B. yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội

C. yêu nước, yêu nhân dân.

D. yêu nước, thương nòi∇

Câu 18. “Cả nước Pháp lẫn nước Việt Nam đều không thể phí sức gây ra một cuộc chiến tranh khốc hại và nếu phải kiến thiết trên một đống hoang tàn thì thật là điều tai hại” là thông điệp mà Hồ Chí Minh đưa ra khi nào?

A. Thư gửi Tổng thống Mỹ Truman

B. Lời kêu gọi gửi Quốc hội và Chính phủ Pháp

C. Lời kêu gọi Liên Hiệp Quốc

D. Trả lời nhà báo Bernard Fall∇

Câu 19. Quyền cơ bản của dân tộc Việt Nam lần đầu tiên được công nhận bởi hiệp định quốc tế nào?

A. Hiệp ước Hoa Pháp 1946

B. Hiệp định Sơ bộ 1946

C. Hiệp định Paris 1973

D. Hiệp định Geneva∇

Câu 20. Trong tác phẩm Dân vận (15/10/1949), Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân. Chính quyền từ xã đến Chính phủ Trung ương do dân cử Đoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức nên. Nói tóm lại, .. đều ở nơi dân”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp.

A. quyền hành và lực lượng∇

B. quyền lực và trí tuệ

C. quyền hành và sức mạnh

D. sức mạnh và quyền bính

Câu 21. Trong“Thư gửi Ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng” (10/1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Vì hạnh phúc của dân tộc, …, mà tôi phải nói. Chúng ta phải ghi sâu những chữ “công bình, chính trực” vào lòng”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. vì lợi ích của nước nhà

B. vì quyền lợi của đất nước

C. vì lợi ích của nhân dân

D. vì quyền lợi của nhân dân

Câu 22. Nguyên tắc cơ bản trong xây dựng nền văn hoá mới được đề cập trong Đề cương văn hóa Việt Nam (1943) là gì?

A. Toàn diện, khoa học, dân tộc

B. Cơ bản, khoa học, đại chúng

C. Hiện đại, dân tộc, đại chúng

D. Khoa học, dân tộc và đại chúng

Câu 23. Bò biển, còn có tên gọi là Nàng Tiên cá hoặc cá củi, thuộc loại động vật có vú sống ở vùng biển nhiệt đới đã được phát hiện ở vùng biển 2 đảo ở nước ta là:

A. Phú Quốc và Côn Đảo.∇

B. Cù Lao Chàm và Cồn Cỏ.

C. Bạch Long Vĩ và Lý Sơn.

D. Cồn Cỏ và Cái Bầu.

Câu 24. Trong tác phẩm “Thường thức chính trị” . (1953), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Ở nước ta, chính quyền là của nhân dân, do nhân dân làm chủ … Nhân dân bầu ra đại biểu thay mặt mình thi hành chính quyền ấy. Thế là dân chủ”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. Nhân dân có toàn quyền quyết định.

B. Mọi chủ trương, chính sách đều vì nhân dân.

C. Tất cả mọi chính sách đều phục vụ nhân dân.

D. Nhân dân là ông chủ nắm chính quyền. ∇

Câu 25. Vùng biển Nam Bộ có 3 khu dự trữ sinh quyển là:

A. Rừng ngập mặn Cần Giờ, Mũi Cà Mau, Hòn Khoai.

B. Ven biển và biển đảo Kiên Giang, Mũi Cà Mau, Hòn Khoai.

C. Rừng ngập mặn Cần Giờ, Mũi Cà Mau, Ven biển và biển đảo Kiên Giang.∇

D. ven biển và biển đảo Kiên Giang, Hòn Khoai, Mũi Cà Mau.

Câu 26. Hãy chọn đáp án đúng. Trong “Bài nói chuyện tại Đại hội lần thứ III của Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam” (3/1961), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết:

A. Cần phải làm đầu tầu, làm gương mẫu trong phong trào thi đua yêu nước. Phải thực hiện khẩu hiệu “Đâu Đảng cần thì thanh niên có, việc gì khó thì thanh niên làm” ∇

B. Cần phải làm đầu tầu, làm gương mẫu trong phong trào thi đua ái quốc Phải thực hành khẩu hiệu “Đâu nhân dân cần thì thanh niên có, việc gì khó thì có thanh niên làm”

C. Cần phải làm đầu tàu, xung phong và gương mẫu trong phong trào thi đua yêu nước. Phải thực hiện khẩu hiệu “Đâu Đảng cần thì thanh niên có, việc gì khó thì thanh niên làm”

D. Cần phải làm đầu tầu, làm gương mẫu trong tất cả các phong trào thi đua yêu nước. Phải thực hiện chương trình “Đâu Đảng cần thì thanh niên có, việc gì khó thì có thanh niên làm”.

Câu 27. Trong tác phẩm Thường thức chính trị viết năm 1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Ở nước ta, chính quyền là của nhân dân, do nhân dân làm chủ. Nhân dân là ông chủ nắm chính quyền. … bầu ra đại biểu thay mặt mình thi hành chính quyền ấy. Thế là dân chủ”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp.

A. Toàn Đảng

B. Nhân dân ∇

C. các cử tri

D. Toàn dân

Câu 28. Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “ĐOÀN VIÊN VÀ THANH NIÊN ta nói chung là tốt, mọi việc đều …, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp.

A. xung kích đi đầu

B. quyết chí bền gan

C. hăng hái anh dũng

D. hăng hái xung phong∇

Câu 29. Trong “Thư gửi các em học sinh” (24/10/1955), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Gia đình, trường học và xã hội chăm lo giáo dục, … làm cho các em mai sau trở nên những công dân tốt, những cán bộ tốt, những người chủ tốt của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. đều nhằm hướng tới

B. đều nhằm mục đích∇

C. nhằm thực hiện mục tiêu

D. là thực hiện chủ trương

Câu 30. Khu dự trữ sinh quyển thế giới đầu tiên của Việt Nam được UNESCO công nhận là:

A. Khu dự trữ sinh quyển Châu thổ sông Hồng.

B. Khu dự trữ sinh quyển Rừng ngập mặn Cần Giờ.∇

C. Khu dự trữ sinh quyển Quần đảo Cát Bà.

D. Khu dự trữ sinh quyển Vườn quốc gia Cát Tiên.

Đáp án Học và làm theo lời Bác bảng B tuần 3

Câu 1: Trong bài nói tại Đại hội Thanh niên tích cực lao động xã hội chủ nghĩa (17-3-1960), Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn thanh niên phải tích cực học hỏi để:

A. lao động có kỷ luật và năng suất cao.

B. lao động có kỹ thuật và năng suất cao.

C. góp phần tham gia đấu tranh thống nhất đất nước

D. phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân.∇

Câu 2: Trong “Bài nói chuyện tại buổi lễ khai mạc Trường Đại học Nhân dân Việt Nam”. (01-1955), Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở thanh niên không được:

A. hỏi nước nhà đã tạo cho mình điều kiện gì?

B. hỏi nước nhà đã làm những gì cho mình?

C. hỏi đất nước đã cho mình những gì?

D. hỏi đất nước đã cho mình những quyền gì?

Câu 3: Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” (10-1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ một trong những mục đích của phê bình là:

A. thay đổi cách làm việc cho thật sự khoa họ

B. sửa đổi cách làm việc tuỳ tiện, thiếu dân chủ.

C. sửa đổi cách làm việc cho tốt hơn, đúng hơn.∇

D. loại bỏ lối làm việc của quyền, độc đoán.

Câu 4: Tác phẩm nào của đồng chí Trường Chinh đã giải thích cụ thể Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954)?

A. Bàn về cách mạng Việt Nam

B. Đề cương văn hóa Việt Nam

C. vấn đề dân cày

D. Kháng chiến nhất định thắng lợi∇

Câu 5: Trong “Thư gửi các học sinh” (9-1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của …”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. các cháu.

B. các em.∇

C. thanh niên.

D. học sinh.

Câu 6: Trong “Thư gửi thanh niên” (4/1951), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Ưu điểm của thanh niên ta là hăng hái, giàu tinh thần xung phong. Khuyết điểm là ham chuộng hình thức, thiểu thực tế, bệnh cá nhân, bệnh “anh hùng”. Rất mong toàn thể thanh niên ta …”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hop?

A. không ngừng phấn đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

B. phát huy những ưu điểm và hạn chế những khuyết điểm ấy

C. ra sức phát triển những ưu điểm và tẩy sạch những khuyết điểm ấy

D. nỗ lực rèn luyện và cống hiến cho lý tưởng cách mạng

Câu 7: Bài nói tại Trường Công an Trung cấp khóa 2, (1951) Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Từ Chủ tịch nước đến … cũng vậy, nếu không làm được việc cho dân, thì dân không cần đến nữa”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. công nhân viên

B. các công chức, viên chức

C. cán bộ, đảng viên

D. giao thông viên∇

Câu 8: Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” (10-1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ một trong những mục đích của phê bình là:

A. làm cho nội bộ thật trong sạch.

B. thiết lập trật tự trong nội bộ.

C. thanh lọc mất đoàn kết nội bộ.

D. đoàn kết và thống nhất nội bộ.

Câu 9: Trong Thư gửi giáo viên, học sinh, cán bộ, thanh niên và nhi đồng ( 31-10-1955), Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh cần xây dựng tư tưởng dạy và học để:

A. làm những việc mà ít người làm được

B. có bằng cấp và quyền cao chức trọng.

C. phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân.∇

D. có kiến thức, tri thức khoa học hiện đại.

Câu 10: Người phụ nữ Pháp nào đã lấy thân mình chặn đoàn tàu hỏa chở vũ khí sang Đông Dương?

A. Ray-mông Điệng (Raymonde Dien)∇

B. Ray-mông Ô-brắc (Raymond Aubrec)

C. Ma-đờ-len Ri-phô (Madeleine Riffaud)

D. Hăng-ri Mác-lanh (Henri Martin)

Câu 11: Hải đăng Kê Gà, một trong những hải đăng cổ nhất và đẹp nhất Việt Nam thuộc đơn vị hành chính tỉnh nào?

A. Quảng Ngãi.

B. Bà Rịa – Vũng Tàu.

C. Quảng Nam.

D. Bình Thuận.∇

Câu 12: Lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam. được thành lập vào ngày tháng năm nào?

A. 21/6/1965

B. 15/5/1941

C. 15/7/1950∇

D. 26/3/1953

Câu 13: Trong “Di chúc” (1969), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung. phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải …, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩg vừa hồng vừa chuyên”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. chăm lo bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cho họ

B. đầu tư nguồn lực và bồi dưỡng nhân tài

C. quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần

D. chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ∇

Câu 14: Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Nước ta là nước dân chủ, nghĩa là nước nhà do nhân dân làm chủ. Nhân dân có quyền lợi làm chủ, thì phải có nghĩa vụ làm tròn bổn phận công dân, giữ đúng đạo đức công dân”. Nội dung trên được viết trong tác phẩm nào sau đây.

A. “Đạo đức công dân” (1955).∇

B. “Dân vận” (10/1949).

C. “Tuyên ngôn độc lập” (9/1945).

D. “Tìm người tài đức” (1/1946).

Câu 15: Trong bài “Đội thanh niên xung phong” (11/1953), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Thanh niên ta rất hăng hái. Ta biết họp lòng hăng hái đó lại và … đúng đắn thì thanh niên sẽ thành một lực lượng rất mạnh mẽ”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. quan tâm

B. tổ chức

C. hướng dẫn

D. dìu dắt∇

Câu 16: Trong bài Phải tẩy sạch bệnh quan liêu (9/1950), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Việc gì có lợi cho dân, thì phải làm cho … Việc gì hại cho dân, thì phải hết sức tránh”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. cho đến nơi.

B. cho thật tốt.

C. cho kỳ được.∇

D. cho chu đáo.

Câu 17: Đây là chiến dịch tiến công lớn đầu tiên của bộ đội chủ lực Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946-1954) và thắng lợi của chiến dịch này đã mở ra thời kỳ chủ động trên chiến trường cho quân đội cách mạng Việt Nam. Hãy cho biết đây là chiến dịch nào?

A. chiến dịch Hòa Bình (1951-1952)

B. chiến dịch biên giới (1950)

C. chiến dịch Việt bắc (1947)

D. chiến dịch Điện Biên Phủ (1954)

Câu 18: Trong “Di chúc” (1969), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “ Đảng cần phải có …, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa∇

B. chỉ đạo cụ thể và thường xuyên

C. chương trình dài hạn phát triển mọi mặt

D. chính sách đầu tư có trọng điểm

Câu 19: Trong số các khu dự trữ sinh quyển thế giới. sau, chỉ có một khu dự trữ sinh quyển ở vùng biển đảo là:

A. Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai.

B. Khu dự trữ sinh quyển Lý Sơn.∇

C. Khu dự trữ sinh quyển Langbian.

D. Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An.

Câu 20: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bản Tuyên ngôn độc lập ở đâu?

A. Làng Hoàng Trù, Nghệ An

B. Lán Nà Lừa, Tuyên Quang

C. Phủ Chủ tịch, Hà Nội

D. Ngôi nhà 48 Hàng Ngang, Hà Nội∇

Câu 21: Trong Thư gửi các bạn thanh niên” (8/1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Thanh niên. muốn làm người chủ tương lai cho xứng đáng thì … phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải ra sức làm việc để chuẩn bị cái tương lai đó”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. ngay hiện nay

B. ngay hiện tại∇

C. ngay hôm nay

D. trước hết cần nỗ lực và

Câu 22: Khu dự trữ sinh quyển thế giới đầu tiên của Việt Nam được UNESCO công nhận là:

A. Khu dự trữ sinh quyển Mũi Cà Mau.

B. Khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm.

C. Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai.

D. Khu dự trữ sinh quyển Rừng ngập mặn Cần Giờ.∇

Câu 23: Trong “Thư gửi giáo sư và sinh viên dự bị đại học ở Thanh Hóa” (4/1952) Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Thầy thi đua dạy, trò thi đua họ …… và dùng cách dân chủ (thật thà tự phê bình và phê bình) để giúp nhau tiến bộ mạnh, tiến bộ mãi”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. Thầy với trò quyết tâm đoàn kết

B. Thầy và trò cùng nhau đoàn kết

C. Thầy và trò thật thà đoàn kết∇

D. Thầy cùng với trò luôn luôn đoàn kết

Câu 24: Hải đăng Đại Lãnh, một trong những hải đăng cổ nhất và đẹp nhất Việt Nam thuộc đơn vị hành chính tỉnh nào?

A. Bà Rịa – Vũng Tàu.

B. Phú Yên.∇

C. Quảng Nam.

D. Ninh Thuận.

Câu 25: Trong Thư gửi giáo viên, học sinh, cán bộ , thanh niên và nhi đồng (31-10-1955), Chủ tịch Hồ Chí Minh phê phán thái độ:

A. thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đầu tranh.

B. quan liêu, mệnh lệnh, xa rời quần chúng nhân dân.

C. ăn cơm đi trước, lội nước theo sau của một số người.

D. xa rời đời sống lao động và đấu tranh của nhân dân.∇

Câu 26: Trong “Thư gửi thanh niên” (4/1951), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Thanh niên phải xung phong làm gương mẫu trong công tác, …..”.

A. trong học tập, nghiên cứu, trong đạo đức cách mạng.

B. trong học hỏi, trong tiến bộ, trong rèn luyện phấn đấu.

C. trong học hỏi, trong tiến bộ, trong tu dưỡng đạo đức cách mạng.

D. trong học hỏi, trong tiến bộ, trong đạo đức cách mạng.∇

Câu 27: Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Nước ta là nước dân chủ, địa vị cao nhất là dân,…”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. vì nhân dân làm chủ

B. vì dân là chủ∇

C. vì dân ta là chủ

D. vì do dân làm chủ

Câu 28: Trong thư “Gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc nhân dịp Tết sắp đến” (10-1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “….”

A. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội.∇

B. Tuổi trẻ là tương lai của xã hội.

C. Tuổi trẻ là mùa Xuân của đất nước

D. Tuổi xuân là tương lai của Tổ quốc

Câu 29: Hải đăng Hòn Dấu, một trong những hải đăng rất quan trọng ở vùng biển Bắc Bộ thuộc đơn vị hành chính tỉnh, thành phố nào?

A. Ninh Bình.

B. Quảng Ninh.

C. Hải Phòng.∇

D. Thanh Hóa.

Câu 30: Trong văn kiện:“Ý kiến về việc làm và xuất bản loại sách “Người tốt, việc tốt” (6/1968), Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Làm cán bộ tức là suốt đời làm … trung thành của nhân dân. Mây chữ a, b, c này không phải ai cũng thuộc đâu, phải học mài, học suốt đời mới thuộc”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. công bộc

B. đầy tớ∇

C. người lãnh đạo

D. công chức

Đáp án Học và làm theo lời Bác bảng C tuần 3

Câu 1. Hãy chọn đáp án đúng. Trong tác phẩm Đạo đức cách mạng (12/1958), Hồ Chí Minh viết: Đạo đức cách mạng không phải…. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố.

A. Trên trời rơi xuống ∇

B. tự nhiên mà có

C. bỗng dưng mà có

D. tự nhiên sinh ra

Câu 2: Hãy chọn đáp án đúng. Trong Lời nói chuyện tại lớp bổ túc trung cấp (10/1947), Hồ Chí Minh nói: Muốn đạo đức cách mạng phải có 5 điều sau đây.

A. Nhân – Nghĩa – Lễ – Trí -Tín

B. Tài, Đức, Uy, Trí, Dũng ∇

C. Trí, Tín, Nhân, Dũng, Liêm

D. Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư

Câu 3. Trên các đảo nào ở biển nước ta đã phát hiện lượng phôt-pho-rit phân chim lớn, nếu được tận dụng thì đây là một loài phân bón hưu cơ tốt?

A. Quần đảo An Thới (Kiên Giang)

B. Côn Đảo (Bà Rịa Vũng Tàu)

C. Quần đảo Cát Bà (Hải phòng)

D. Quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa)∇

Câu 4: Hãy chọn đáp án đúng. Trong bài Cán bộ và đời sống mới(2/9/1947), Hồ Chí Minh viết: Hỡi các bạn kia ơi! Các bạn phải hiểu rằng: trong lúc này, hoang phí xa xỉ là…….

A. Trái với cả oai tín và thể diện của các bạn∇

B. Trái với lương tâm và trách nhiệm của các bạn

C. Trái với cả uy tín và thể diện của các bạn

D. Trái với cả lương tâm và thể diện của các bạn

Câu 5: Cộng hòa pháp thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào năm nào?

A. 1986

B. 1992

C. 1973∇

D. 1995

Câu 6. Hãy chọn đáp án đúng. Trong tác phẩm Đạo đức cách mạng (12/1958), Hồ Chí Minh viết “Học để trang sức chứ không phải để vận dụng vào công việc cách mạng. Đó cũng là….

A. bệnh ngoa ngôn

B. bệnh hình thức

C. chủ nghĩa cá nhân∇

D. thói ba hoa, khoác lác

Câu 7: Trong bài nói chuyện về Bản tổng cương và điều lệ của Đảng(10/5/1950), Hồ Chí Minh viết: Đa số Đảng viên của Đảng những đồng chí công nông vì trình độ kém, thường không biết… ra sao, nhưng những cái họ làm chính lại là Mác-Lênin. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống.

A. trình độ lý luận

B. học thuyết Mác Lênin

C. lý luận cách mạng

D. lý luận Mác-Lênin ∇

Câu 8. Trong bài nói chuyện về Bản tổng cương và điều lệ của Đảng(10/5/1950), Hồ Chí Minh viết: Nói đến chủ nghĩa Mác – Lênin ở Việt Nam là nói đến…Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống.

A. chủ nghĩa dân tộc chân chính

B. sự vận dụng sáng tạo của Đảng

C. chủ trương chính sách của Đảng∇

D. con đường cách mạng Việt Nam

Câu 9: Trong bài thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, chống bện quan liêu (3/1952), chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ tác hại của tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu là:

A. phá hoại đạo đức cách mạng của ta, là cần, kiệm, liêm, chính ∇

B. làm tiêu hủy hết đạo đức chí công vô tư của cán bộ, đảng viên

C. làm mất lòng tin của quần chúng đối với cán bộ, đảng viên

D. phá hoại hết đạo đức cách mạng của cán bộ, là chí công vô tư

Câu 10. Trong thư gửi Đồng bào Nam bộ (6/1946), Chủ tịch Hồ Chí Minh nói:

A. Năm ngón tay cũng có ngón vắn ngón dài. Nhưng vắn dài đều họp nhau lại nơi bàn tay. ∇

B. Dân tộc Việt Nam chung một cội nguồn, dù mỗi người có những điểm không giống nhau.

C. Năm ngón tay cũng có ngón ngắn ngón dài. Nhưng ngắn dài đều họp nhau lại nơi bàn tay.

D. Năm ngón tay cũng có ngón dài ngón ngắn. Nhưng ngắn dài đều họp nhau lại nơi bàn tay.

Câu 11: Trong bài nói chuyện về Bản tổng cương và điều lệ của Đảng(10/5/1950), Hồ Chí Minh viết: Đa số Đảng viên của Đảng những đồng chí công nông vì trình độ kém, thường không biết lý luạn Mác – Lênin ra sao, nhưng những cái họ làm chính lại là …………. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống.

A. chủ nghĩa Mác

B. cách mệnh

C. Mác – Lênin ∇

D. cách mạng

Câu 12. Hãy chọn đáp án đúng. Trong Sửa đổi lề lối làm việc (10/1947), nói về cách lãnh đạo, Hồ Chí Minh viết: Chúng ta tuyệt đối không nên theo đuôi quần chúng. Nhưng….

A. phải khéo tranh thủ ý kiến của quần chúng

B. phải khéo tập trung ý kiến của quần chúng∇

C. phải khéo giải thích cho quần chúng hiểu

D. phải khéo định hướng quần chúng theo quan điểm của mình

Câu 13. Công trình kinh tế xã hội nào dưới đây là do nước bạn Cuba đã tặng cho Việt Nam trong chuyến thăm lần đầu tiên của chủ tịch Cuba Fidel Castro vào năm 1973?

A. bệnh viện Bưu Điện

B. bách hóa Tràng Tiền

C. trại bò giống Ba Vì∇

D. khách sạn Dân Chủ

Câu 14. Trong bài nói chuyện cùng đồng bào trước khi sang Pháp (5/1946), chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định mục đích của Người bất kỳ bao giờ, bất kỳ ở đâu là?

A. làm cho daanh giàu nước mạnh

B. làm cho nhân dân hạnh phúc

C. làm cho ích quốc lợi dân∇

D. làm cho nước nhà độc lập

Câu 15. Hãy chọn đáp án đúng. Trong tác phẩm Đạo đức cách mạng (12/1958), Hồ Chí Minh viết: Chủ nghĩa cá nhân là …. Người cách mạng phải tiêu diệt nó.

A. một thứ xấu xa

B. một chủ nghĩa xa lạ với chủ nghĩa xã hội

C. một kẻ địch hung ác của chủ nghĩa xã hội∇

D. một thứ dịch bệnh nguy hiểm

Câu 16. Sau khi bà hi sinh, tên bà đã được dùng để đặt cho cho các đội nữ du kích ở Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình. Bà là gi?

A. Nguyễn Thị Út

B. Hoàng Ngân∇

C. Nguyễn Thị Chiên

D. Trần Thị Lý

Câu 17. Trong số các vườn quốc gia sau, chỉ có một vườn quốc gia ở trong đất liền là:

A. vườn quốc gia Cát Bà.

B. Vườn quốc gia Mũi Cà Mau.

C. Vườn quốc gia Phú Quốc.

D. Vườn quốc gia Vũ Quang.∇

Câu 18. Khai thông đường sang Trung Quốc và thế giới, mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc là các mục tiêu đặt ra cho chiến dịch quản. sự nào dưới đây?

A. Biên giới (1950)∇

B. Việt Bắc (1947)

C. Hà Nam Ninh (1951)

D. Tây Bắc (1953)

Câu 19. Trong “Bài nói chuyện về Bản Tổng cương và điều lệ của Đảng” (10/5/1950), Hồ Chí Minh viết: “Đảng viên không phải là một ông thánh, nhưng vì mình có ….., một ý chí và hành động thống nhất, có kinh nghiệm, gan dạ… và được Đảng giáo dục nên có thể làm được như vậy, “nó bé nhưng chỉ nó khôn”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống.

A. một nhận thức đúng

B. một con đường đi đúng

C. một chủ nghĩa đúng

D. một tư tưởng đúng∇

Câu 20. Hãy chọn đáp án đúng. Trong bài “Cán bộ và đời sống mới” (2/9/1947), Hồ Chí Minh viết:

A. Nếu hoang phí xa xỉ, thì ắt phải tìm cách tham những

B. Nếu hoang phí xa xỉ, thì ắt phải tìm cách xoay tiền∇

C. Nếu hoang phí xa xỉ, thì ắt phải tìm cách đục khoét

D. Nếu hoang phí xa xỉ, thì ắt phải tìm cách moi tiền

Câu 21. Hãy chọn đáp án đúng. Trong “Sửa đổi lối làm việc” (10/1947), khi nói về bệnh chủ quan, Hồ Chí Minh viết: “Nguyên nhân của bệnh chủ quan là:..”.

A. kèm lý luận, hoặc khinh lý luận, hoặc lý luận suông∇

B. không có lý luận soi đường

C. lý luận sai dẫn đến nhận thức sai

D. coi thường lý luận, lười học lý luận

Câu 22. Hãy chọn đáp án đúng. Trong bài “cán bộ và đời sống mới” (2/9/1947), Hồ Chí Minh viết: “Hỡi các bạn kia ơi! Các bạn phải hiểu rằng: trong lúc này, hoang phí xa xỉ là…..”.

A. Trái với lòng dân, trái với đạo đức cách mạng∇

B. Trái với ý dân, trái với tư cách người cách mạng

C. Trái với ý Đảng, lòng dân

D. Trái với quy định của Đảng và Nhà nước

Câu 23. Trong “Bài nói chuyện về Bản Tổng cương và điều lệ của Đảng” (10/5/1950), Hồ Chí Minh viết: “Đã khôn rồi lại phải kiên quyết, không kiên quyết thì dễ đi đến …..”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống.

A. vô nguyên tắc

B. tùy tiện

C. cơ hội

D. ba phải

Câu 24. Hãy chọn đáp án đúng. Trong tác phẩm “Đạo đức cách mạng” (12/1958), Hồ Chí Minh viết: “Cho nên thắng lợi của chủ nghĩa xã hội không thể tách rời thắng lợi của ….”.

A. cuộc đấu tranh trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân∇

B. cuộc đấu tranh chống bảo thủ, lạc hậu

C. cuộc đấu tranh chống giặc dốt

D. cuộc đấu tranh vì sự tiến bộ của loài người

Câu 25. Trong “Bài nói chuyện về Bản Tổng cương và điều lệ của Đảng” (10/5/1950), Hồ Chí Minh viết: “Còn một số đảng viên tri thức thì lại chỉ mà…… không có công tác thực tế, học mà không làm”. Hãy chọn đáp án đúng để điển vào chỗ trống.

A. giở sách ra đọc

B. lý luận suông∇

C. sách vở

D. lý thuyết

Câu 26. Ai là người được truy tặng nữ danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam ngay trong đợt phong tặng đầu tiên vào năm 1955?

A. Mạc Thị Bưởi

B. Nguyễn Thị Chiên∇

C. Tạ Thị Kiều

D. La Thị Tám

Câu 27. Hãy chọn đáp án đúng. Trong “Sửa đổi lối làm việc” (10/1947), Hồ Chí Minh viết: “Vì bệnh hẹp hòi mà cán bộ phái đến…..”.

A. thường không hợp tác với cán bộ địa phương

B. thường kiêu ngạo, khinh rẻ cán bộ địa phương∇

C. thường kiêu căng, đòi hỏi quyền lợi

D. thường coi thường cán bộ địa phương

Câu 28. Hãy chọn đáp án đúng. Trong tác phẩm “Đạo đức cách mạng” (12/1958), Hồ Chí Minh viết: “Vết tích xấu nhất và nguy hiểm nhất của xã hội cũ là…..”.

A. đàn áp nhân dân.

B. chủ nghĩa cá nhân∇

C. coi thường nhân dân

D. bóc lột nhân dân

Câu 29. Trong Thường thức chính trị (1953), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Ở nước ta chính quyền là của nhân dân, do nhân dân làm chủ. Nhân dân là ông chủ nằm chính quyền. Nhân dân … thi hành chính quyền ấy. Thế là dân chủ”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. sáng suốt lựa chọn đại biểu thay mặt mình

B. bầu ra đại biểu thay mặt mình∇

C. bầu ra các đại diện cử tri thay mặt mình

D. bầu chọn những người đại diện nhân dân

Câu 30. Trong “Bài nói chuyện về Bản Tổng cương và điều lệ của Đảng” (10/5/1950), Hồ Chí Minh viết: “Đảng viên không phải là ….., nhưng vì mình có một tư tưởng đúng, một ý chí và hành động thống nhất, có kinh nghiệm, gan dạ… và được Đảng giáo dục nên có thể làm được như vậy, “nó bé nhưng chỉ nó khôn”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống.

A. một vị bồ tát

B. thánh nhân

C. đấng tối cao

D. một ông thánh∇

Đáp án Học và làm theo lời Bác 2020 – Tuần 2 (28/9 – 4/10)

Đáp án Học và làm theo lời Bác bảng A tuần 2

Câu 1: Theo quy định của Hiệp định Gionevơ (1954), con sông nào là giới tuyến quân sự tạm thời giữa hai miền Nam – Bắc Việt Nam?

A. Sông Hương

B. Sông Gianh

C. Sông Lam

D. Sông Bến Hải∇

Câu 2: Thắng lợi nào đã chuyển cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công?

A. Cuộc Tiến công chiến lược năm 1972

B. Việc kí kết Hiệp định Pari (1973)

Xem thêm  Hiểu hơn về phản hồi chia điện áp

C. Phong trào Đồng Khởi (1059-1960)∇

D. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Câu 3. Trong bài Nhiều – Báo nhân dân số 2176 (3-3-1960) Hồ Chí Minh viết: “Muốn tăng lượng của cải vật chất để nước nhà giàu mạnh, nhân dân ấm no phải luôn luôn cố gắng sắp xếp để có thật nhiều người … sản xuất. Hãy chọn đáp án đúng?

A. Cải tiến

B. Trực tiếp∇

C. Tham gia

D. Chỉ đạo

Câu 4. Hội nghị cấp cao 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia (4-1970) đã thể hiện điều gì?

A. Quyết tâm của 3 nước Đông Dương trong đoàn kết chiến đấu chống Mĩ∇

B. Quyết tâm chống Mĩ, sau đó thành lập Liên bang Đông Dương.

C. Quyết tâm cùng bao vây cô lập chính quyền tay sai.

D. Quyết tâm tiến hành tổng công kích quân Mĩ và quân Đồng Minh.

Câu 5. Nội dung nào dưới đây là ý nghĩa quan trọng nhất của trận Điện Biên Phủ trên không (1972)?

A. Buộc Mĩ phải tuyên bố tạm ngừng các hoạt động chống phá miền Bắc.

B. Buộc Mĩ phải chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán ở Pari.

C. Đánh bại âm mưu phá hoại công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.

D. Buộc Mĩ kí hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam∇

Câu 6. Trong bài Trả lời phỏng vấn của ông Uyliam Uabi (11/1/1965), Hồ Chí Minh viết: “Nhân dân Việt Nam luôn luôn sẵn sàng tăng cường tình hữu nghị với nhân dân Anh, Mỹ và Tây Âu để …”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. chống bọn hiếu chiến và xâm lược để giữ gìn hòa bình.

B. giành độc lập tự do và để giữ gìn hòa bình thống nhất.

C. giữ gìn hòa bình và bảo vệ nhân loại toàn thế giới.

D. chống chủ nghĩa đế quốc và để giữ gìn hòa bình.

Câu 7. Trong báo nhân dân 2107 (23-12-1959) Hồ Chí Minh viết: “Để ngăn chặn âm mưu của kẻ địch thì cán bộ, bộ đội và nhân dân cần phải …”. Hãy chọn đáp án đúng?

A. luôn luôn nâng cao tinh thần tự giác

B. luôn luôn nâng cao tinh thần đấu tranh

C. luôn luôn nâng cao tinh thần cảnh giác∇

D. luôn luôn nâng cao tinh thần học tập

Câu 8. Trong bài Về đạo đức cách mạng (1976), Hồ Chí Minh viết: “Cách mạng là …, thắng lợi của cách mạng là do sự phấn đấu, hy sinh và trí thông minh, sáng tạo của hàng triệu nhân dân”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. sứ mệnh của nhân dân

B. sự nghiệp của dân tộc

C. sự nghiệp của quần chúng∇

D. sự nghiệp của toàn dân

Câu 9. Biển Đông nằm ở?

A. Rìa Tây Thái Bình Dương∇

B. Rìa Đông Đại Tây Dương.

C. Rìa Tây Ấn Độ Dương

D. Rìa Đông Thái Bình Dương.

Câu 10. Trong Lời phát biểu tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, khóa II (10/4/1965), Hồ Chí Minh viết: “Nước Việt Nam là một, … không ai được xâm phạm đến quyền thiêng liêng ấy của nhân dân ta”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. dân tộc Việt Nam là một ∇

B. Tổ quốc Việt Nam là một

C. nhân dân Việt Nam là một

D. đồng bào Việt Nam là một.

Câu 11. Tỉnh nào là trung tâm của phong trào Đồng khởi (1959-1960)?

A. Bình Định

B. Mỹ Tho

C. Bến Tre ∇

D. Bình Phước

Câu 12. Trong Lời phát biểu trong phiên họp bế mạc Hội nghị lần thứ 12 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (27/12/1965), Hồ Chí Minh viết: “Hiện nay việc sử dụng … còn lãng phí nhiều, nghe thấy rất đau xót”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. Sức người, sức của ∇

B. của cải, tài nguyên.

C. tài nguyên, con người.

D. nguồn lực nhân dân.

Câu 13. Trong Bài nói chuyện tại đại hội lần thứ III của đoàn Thanh niên lao động Việt Nam (24-3-1961), Hồ Chí Minh nói: “Trong thời kì kháng chiến, mặt trận chính của chúng ta là đánh giặc thực dân. Ngày nay, …là mặt trận chính của chúng ta. Vì vậy, cán bộ lãnh đạo cần phải biết …, biết kĩ thuật”. Hãy lựa chọn đáp án đúng??

A. chính trị.

B. văn hóa.

C. kinh tế∇

D. ngoại giao.

Câu 14. Trong Thư gửi đồng chí Phiden Caxtoro (5/2/1969), Hồ Chí Minh đã nói đến món quà tặng cho đồng chí Phiden Caxtoro. Quà tặng đó là gì?

A. Điếu cáy bằng tre

B. Nón lá Việt Nam

C. Đĩa gốm Bát Tràng

D. Gạt tàn thuốc lá∇

Câu 15. Trong Di chúc (10/5/1969), Hồ Chí Minh dặn dò cần đào tạo đoàn viên và thanh niên như thế nào?

A. chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ∇

B. đào tạo ở nước ngoài những thanh niên ưu tú

C. chăm lo giáo dục đào tạo chuyên môn cho họ

D. động viên, khuyến khích họ tham gia cách mạng

Câu 16. Trong bài Nói chuyện với cán bộ, công nhân trên công trường xây dựng ba nhà máy xà phòng, cao su, thuốc lá ở Hà Nội (24-2-1959), Hồ Chí Minh nói: “Giai cấp lãnh đạo thì phải … trong công tác”. Hãy chọn đáp án đúng?

A. tự nguyện

B. tiên phong

C. gương mẫu∇

D. đi đầu

Câu 17. Quốc gia nào sau đây có bờ biển không tiếp giáp với biển Đông:

A. Việt Nam.

B. Malaysia.

C. Myanmar ∇

D. Thái Lan.

Câu 18. Trong Bài nói với cán bộ và xã viên hợp tác xã Hồng Thái (Hải Dương) (2/1965), Hồ Chí Minh nói: “Muốn thắng lợi thì phải cúng cổ tốt và phát triển tốt …”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. quốc phòng an ninh

B. chi bộ “Bốn tốt”

C. tinh thần đoàn kết

D. Đảng và Đoàn ∇

Câu 19. Em hiểu ý nghĩa của từ “vi hành” trong tác phẩm Vi hành (1923) của Nguyễn Ái Quốc như thế nào?

A. là nói về chuyến đi tìm hiểu đời sống nhân dân của nhà vua

B. là ca ngợi chuyến đi vì dân vì nước của một vị vua

C. là mỉa mai chuyến đi của một vị vua đến Pháp ∇

D. là phê phán thói ăn chơi, xa hoa, lãng phí của nhà vua.

Câu 20. Điểm giống nhau cơ bản giữa chiến lược Chiến tranh đặc biệt và chiến lược Chiến tranh cục bộ của Mĩ là gì?

A. Đều tiến hành lập các ấp chiến lược

B. Đều mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc

C. Đều là loại hình chiến tranh xâm lược thực dân mới ∇

D. Đều được tiến hành bằng quân đội Mĩ.

Câu 21. Trong Di chúc (10/5/1969), Hồ Chí Minh viết: “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng …. Hãy lựa chọn đáp án đúng??

A. Xây dựng nước nhà giàu mạnh

B. Nâng cao đời sống của nhân dân ∇

C. Nâng cao vị thế quốc gia

D. Xây dựng đất nước giàu đẹp

Câu 22. Trong bài nói tại Đại hội thi đua bảo đảm giao thông vận tải quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược (24/3/1966), Hồ Chí Minh nói: “Cũng người công nhân ấy, nếu được học chính trị, được hiểu, thì …”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. khi ra làm việc sẽ tốt hơn

B. khi làm việc sẽ hiệu quả hơn

C. khi ra làm việc sẽ khác ngay∇

D. khi bắt tay vào làm sẽ tốt hơn

Câu 23. Trong Bài nói với cán bộ và xã viên hợp tác xã Hồng Thái (Hải Dương) (2/1965), Hồ Chí Minh nói: “Mọi việc phải theo tinh thần cần kiệm …, chống tham ô, lãng phí, quan liêu, tránh liên hoan lu bù”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. xây dựng nước nhà∇

B. liêm chính chí công vô tư

C. xây dựng Tổ quốc

D. xây dựng chủ nghĩa xã hội

Câu 24. Cuộc vận động “Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường quản lí kinh tế tài chính, cải tiến kĩ thuật, chống tham ô, lãng phí, quan liêu” (1963) được Hồ Chí Minh gọi tắt là gì?

A. 3 tình nguyện

B. 3 đảm đang

C. 3 xây 3 chống∇

D. 3 sẵn sàng.

Câu 25. Trong Thư gửi các vị đứng đầu một số nước (24/1/1966), Hồ Chí Minh viết: “Toàn dân ta đoàn kết một lòng, không sợ gian khổ, không sợ hy sinh,…”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. quyết tâm thống nhất hai miền Nam, Bắc

B. quyết tâm giành độc lập, tự do cho dân tộc.

C. quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược

D. quyết tâm chiến đấu bảo vệ Tổ quốc∇

Câu 26. Trong Di chúc (10/5/1969), Hồ Chí Minh viết: “Phải giữ gìn Đảng ta thật …, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. đoàn kết

B. trong sạch∇

C. vững mạnh

D. dân chủ

Câu 27. Vào đầu thế kỉ XX, người nào dưới đây được mệnh danh là “Vua Tàu Thủy”?

A. Bạch Thái Bưởi ∇

B. Nguyễn Sơn Hà

C. Trịnh Văn Bô

D. Lương Văn Can

Câu 28. Trong Thư gửi thanh niên (2/9/1965), Hồ Chí Minh viết: “Nhân dân ta làm chủ đất nước của mình, cùng nhau ra sức xây dựng …”. Hãy lựa chọn đáp án đúng??

A. cuộc đời độc lập, tự do, hạnh phúc∇

B. đất nước giàu và mạnh

C. đất nước độc lập, tự do, hạnh phúc

D. cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Câu 29. Trong Di chúc (10//5/1969), Hồ Chí Minh đã nói cần giữ gìn điều gì như giữ gìn con người của mắt mình?

A. lòng tin yêu của nhân dân cả nước

B. sự đoàn kết nhất trí của Đảng ∇

C. nền độc lập, tự do của đất nước

D. đạo đức cách mạng của mỗi người

Câu 30. Trong Di chúc (!0/5/1969), Hồ Chí Minh viết: “Đảng ta đã … tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”. Hãy chọn đáp án đúng

A. anh hùng

B. soi sáng

C. tập hợp

D. đoàn kết ∇

Đáp án Học và làm theo lời Bác 2020 bảng B tuần 2

Câu 1: Trong Lời tuyên bố với quốc dân sau khi đi Pháp về (10/1946), chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Một ngày mà …, đồng bào còn chịu khổ, là một ngày tôi ăn không ngon, ngủ không yên.”. Hãy chọn đáp án đúng?

A. Đất nước còn chiến tranh

B. Nước Việt Nam chưa được độc lập

C. Tổ quốc chưa thống nhất∇

D. Đất nước còn bị chia cắt

Câu 2: Nội dung nào dưới đây là ý nghĩa quan trọng của Hiệp định Pari (1973)?

A. Buộc Mĩ phải chấm dứt ném bom phá hoại miền Bắc

B. Tạo thời cơ để nhân dân ta tiến lên đánh cho Mĩ cút, đánh cho Ngụy nhào

C. Làm phá sản hoàn toàn chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của Mĩ.

D. Tạo thời cơ để nhân dân ta tiến lên đánh cho Ngụy nhào.∇

Câu 3. Cái tên Hạ Long xuất hiện trên bản đồ hàng hải của nước nào vào cuối thế kỳ XIX??

A. Tây Ban Nha

B. Mỹ

C. Pháp ∇

D. Nhật

Câu 4. Tràm Chim thuộc địa phận tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương nào sau đây?

A. An Giang.

B. Bến Tre.

C. Đồng Tháp ∇

D. Cần Thơ.

Câu 5. Trong Gửi dân chúng Việt Nam, dân chúng Pháp, dân chúng các nước Đồng minh (21/12/1946), Hồ Chủ tịch viết: “Không! Dân tộc Việt Nam không bao giờ muốn trở lại nô lệ nữa, Dân tộc Việt Nam …”. Hãy chọn đáp án đúng?

A. đấu tranh đến cùng để giành chính quyền.

B. thà chết chứ không chịu mất độc lập dân chủ.

C. thà chết chứ không chịu mất độc lập và tự do.∇

D. không để người ta trở lại thống trị nữa.

Câu 6. Trong Đạo đức công dân (1/1955), Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh đến việc giáo dục đạo đức công dân cho mọi người dân. Người viết: “Giáo dục là chính nhưng đối với những kẻ ngoan cố không chịu sửa đổi thì chính quyền phải dùng phép luật”. Phép luật theo Bác là gì?

A. là của nhân dân, dùng để ngăn cản hành động có hại, bảo vệ lợi ích chung của đa số nhân dân.∇

B. là các quy định trong pháp luật nhằm ngăn cản hành động có hại, bảo vệ lợi ích chung của đa số nhân dân.

C. là các quy tắc, quy định riêng tại các cơ quan chính quyền để các công chức tuân theo mà làm việc.

D. chính là pháp luật của nhà nước, bảo vệ lợi ích chung của nhân dân và lợi ích chính quyền.

Câu 7. Trong Lời kêu gọi nhân dịp kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và ngày Quốc khánh (9/1954), Hồ Chí Minh viết: “Mục đích kháng chiến là để giữ lấy và phát triển những thắng lợi của Cách mạng tháng Tám tức là …”. Hãy chọn đáp án đúng?

A. hòa bình, thống nhất và dân cày có ruộng

B. hòa bình, thống nhất, độc lập và dân chủ∇

C. hòa bình, độc lập, tự do, dân chủ và dân quyền

D. tự do, độc lập, hạnh phúc và công bằng.

Câu 8. Dù tên tuổi không được đăng lên báo, không được thưởng huân chương, song những người thầy giáo tốt là những người anh hùng vô danh. Đây là lời khẳng định của bác Hồ vào thời gian nào?

A. 9/1960

B. 3/1964

C. 6/1966

D. 10/1964∇

Câu 9. Cuộc đấu tranh ngoại giao với Pháp trong năm 1946 giành được thắng lợi đạt được kết quả nào sau đây?

A. Hai bên ngừng xung đột ở Nam Bộ và giữ nguyên quân đội tại vị trí cũ, tạo không khí thuận lợi cho đàm phán tiếp theo.

B. Quân ta có thêm thời gian để ta xây dựng lực lượng đối phố với âm mưu xâm lược trở lại của Pháp.∇

C. Quân Pháp ra Bắc thay cho quân Tưởng làm nhiệm vụ giải pháp quân Nhật và rút dần về nước trong thời hạn 5 năm.

Câu 10. Con vật nào sau đây được coi là vương khuyển?

A. Chó H’Mong cộc đuôi

B. Chó Bắc Hà

C. Chó Dingo Đông Dương

D. Chó Phú Quốc∇

Câu 11. Trong Nói chuyện với nam nữ thanh niên học sinh các trường trung học Nguyễn Trãi, Chu Văn An và Trưng Vương (Hà Nội) (12/1954), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Dân tộc bị nô lệ thì thanh niên cũng bị nô lệ. Dân tộc được giải phóng, thanh niên mới được tự do. Vì vậy thanh niên phải …”. Hãy chọn đáp án đúng?

A. hăng hái tham gia học tập để xây dựng đất nước

B. hăng hái tham gia vào lực lượng vũ trang quân đội

C. hăng hái tham gia tăng gia sản xuất

D. hăng hái tham gia cuộc đấu tranh của dân tộc.∇

Câu 12. Thắng lợi nào sau đây đánh dấu bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc, quân ta giành và giữ vững quyền chủ động đánh địch trên chiến trường?

A. Chiến dịch Việt Bắc.

B. Chiến dịch Biên Giới∇

C. Chiến dịch Tây Nguyên

D. Chiến dịch Hòa Bình.

Câu 13. Sau khi Pháp và chính phủ Trung Hoa Dân quốc kí Hiệp ước Hoa Pháp, Đảng và Chính phủ đã quyết định chọn con đường đấu tranh nào sau đây?

A. Hòa hoãn, nhân nhượng các đảng Việt Quốc, Việt Cách.

B. Hòa hoãn, nhân nhượng với Pháp.

C. Hòa hoãn, nhân nhượng với quân Trung Hoa Dân quốc.

D. Cầm súng chiến đấu chống quân Pháp.

Câu 14. Tháng 3/1965, Đoàn thanh niên nhân dân cách mạng miền Nam đã phát động phong trào gì?

A. Năm xung phong∇

B. Ba quyết tâm

C. Ba mục tiêu

D. Ba sẵn sàng

Câu 15. Trong bài Rõ như ban ngày (18/2/1966), Hồ Chí Minh viết: “Không bao giờ hy sinh độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình để đổi lấy …” Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. tự do

B. hạnh phúc

C. thống nhất

D. hòa bình∇

Câu 16. Chiếc bàn được sử dụng trong đàm phán tại Hội nghị Pari (1973) có hình gì?

A. Hình chữ nhật

B. Hình thoi

C. Hình tròn∇

D. Hình vuông

Câu 17. Trong Điện gửi đại hội phụ nữ Ba đảm đang Hải Phòng (1985), Hồ Chí Minh viết: “Chúc các cô … để góp phần xứng đáng trong công cuộc chống Mỹ cứu nước. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. Cố gắng hơn nữa trong sản xuất

B. Cố gắng hơn nữa và tiến bộ hơn nữa∇

C. Phấn đấu giành nhiều thành tích hơn nữa

D. Đoàn kết hơn nữa và tiến bộ hơn nữa.

Câu 18. Lá cờ có nửa màu đỏ, nửa màu xanh, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh là của tổ chức mặt trận nào?

A. Mặt trận Liên Việt

B. Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam∇

C. Mặt trận Việt Minh

D. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Câu 19. Sau thành công của Cách mạng tháng Tám năm 1945, Đảng và Chính phủ đã tiến hành biện pháp nào sau đây để củng cố và kiện toàn chính quyền cách mạng?

A. Tổng tuyển cử bầu Quốc hội∇

B. Tổ chức Ngày đồng tâm

C. Thành lập Nha bình dân học vụ

D. Xây dựng Quỹ độc lập

Câu 20. Địa phương nào ở nước ta là nơi khởi nguồn của phong trào Sóng Duyên Hải (1960)?

A. Quảng Nam

B. Thái Bình

C. Hải Phòng∇

D. Thanh Hóa

Câu 21. Trong Thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa (8/1945), Hồ Chí Minh viết: “… là cơ sở cho sự đoàn kết, phấn đấu của dân tộc ta trong lúc này. Hãy gia nhập …, ủng hộ …, làm cho … rộng lớn mạnh mẽ”. Hãy chọn đáp án đúng??

A. Mặt trận thống nhất các dân tộc bị áp bức

B. Hội cứu quốc

C. Đảng Cộng sản Việt Nam

D. Việt Minh∇

Câu 22. Trong Nói chuyện tại Hội nghị cán bộ ngoại giao lần thứ 5 (16/3/1966), Hồ Chí Minh nói: “Cần phải giải thích cho được là, trước ta đã đánh thắng được Pháp vì …”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. được thế giới ủng hộ

B. nhân dân ta đoàn kết

C. được nhân dân ủng hộ

D. ta có chính nghĩa∇

Câu 23. Trong Thư gửi đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Playcu (1946), Bác Hồ viết: “Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng … của chúng ta không bao giờ giảm bớt. Chúng ta quyết góp chung lực lượng lại để giữ vựng quyền tự do độc lập của chúng ta?

A. tinh thần đấu tranh

B. chân lý

C. tinh thần cách mạng

D. lòng đoàn kết∇

Câu 24. Trong Nói chuyện với nam nữ thanh niên học sinh các trường trung học Nguyễn Trãi, Chu Văn An và Trưng Vương (Hà Nội) (12/1954), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhắc đến việc học tập của thanh thiếu niên là để phụng sự ai?

A. Phụng sự đất nước, vì gia đình, tương lai bản thân

B. Phụng sự tổ quốc, phụng sự nhân dân, làm cho dân giàu, nước mạnh∇

C. Phụng sự chính phủ, vì chính quyền mà phục vụ.

D. Phụng sự dân tộc, phục vụ sự nghiệp xây dựng đất nước.

Câu 25. Là tác giả của phương pháp cắt gan khô từ năm 2000 nhà nước đã đặt ra một giải thương Y học mang tên ông. Ông là ai?

A. Tôn Thất Tùng∇

B. Đặng Văn Ngữ.

C. Phạm Ngọc Thạch

D. Lương Định Của

Câu 26. Trong bài Hai mươi năm đấu tranh thắng lợi của cách mạng Việt Nam (3/9/1965), Hồ Chí Minh viết: “Nhân dân hoàn toàn làm chủ …”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. vận mạng của mình∇

B. đất nước của mình

C. sự nghiệp của dân tộc

D. cách mạng của dân tộc

Câu 27. Trong bản Chương trình tóm tắt của Đảng (in trong Văn kiện Đảng 1929-1935), Hồ Chí Minh viết: “Đảng là … của đạo quân vô sản gồm một số lớn của giai cấp công nhân và làm cho họ có đủ năng lực lãnh đạo quần chúng”. Hãy chọn đáp án đúng

A. một tổ chức

B. một tập hợp

C. người lãnh đạo

D. đội tiên phong∇

Câu 28. Trong Nói chuyện tại Hội nghị cán bộ ngoại giao lần thứ 5 (16/3/1966), Hồ Chí Minh nói về việc ta với Pháp ký Tạm ước 14-9 như thế nào?

A. biết là không chắc chắn, nhưng được gì hay nấy

B. đó là một việc làm chiến lược và quan trọng

C. tạm ước đó là cam kết chắc chắn giữa hai bên

D. tạm ước sẽ mang lại hòa bình cho đất nước

Câu 29. Trong Thư chúc mừng đồng bào công giáo nhân dịp Noel (12/1954), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thể hiện lập trường của Chính phủ đối với các vấn đề tôn giáo. Hãy chọn đáp án đúng?

A. Chính phủ chấp nhận tất cả các giáo phái cùng tồn tại

B. Chính phủ không phân chia tôn giáo, đảng phái.

C. Chính phủ ta thật thà tôn tọng tín ngưỡng tự do∇

D. Chính phủ sẽ can thiệp vào nội bộ giáo phái nếu cần

Câu 30. Trong Lời tuyên bố với quốc dân sau khi đi Pháp về (10/1946), Hồ Chí Minh khẳng định:

A. Đoàn kết tức là lực lượng. Chia rẽ tức là yếu hèn∇

B. Phải phân biệt lương giáo, đấu tranh cùng giai cấp

C. Đoàn kết một lòng. Không nên chia rẽ

D. Không nên hội họp. Giữ vững lập trường giai cấp

Đáp án Học và làm theo lời Bác 2020 bảng C tuần 2

Từ 28/9 – 4/10/2020

Câu 1: Trong bài nói tại hội nghị những người Ấn nghiên cứu các vấn đề quốc tế (1958), Hồ Chí Minh viết: Nguyện vọng tha thiết và ý chí sắt đá của toàn dân Việt Nam là thực hiện thống nhất đất nước bằng…” Hãy chọn đáp án đúng.

A. Phương pháp hòa bình∇

B. tinh thần đoàn kết

C. con đường đoàn kết

D. con đường hòa bình

Câu 2. Trong bài Công tác cầu đường (1953), Hồ Chí Minh viết: Cầu đường là….. của đất nước. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. Mạch máu∇

B. Trụ cột

C. Mặt tiền

D. Xương sống

Câu 3. Trong bài nói tại đại hội sinh viên Việt Nam lần thứ hai (1958), Hồ CHí Minh cho rằng: để xây dựng chủ nghĩa xã hội thì cần phải có cái gì?

A. cần có lao động trí óc và lao động chân tay∇

B. cần có lao động và tinh thần cách mạng

C. cần có trí tuệ và đạo đức cách mạng

D. cần có lý thuyết kết hợp với thực tiễn

Câu 4. Trong bài nói chuyện ở lớp chỉnh Đảng Trung ương khóa 3 (1953), Hồ Chí Minh viết: Chỉ cần có….sửa chữa khuyết điểm, cải tạo mình, cải tạo xã hội thì nhất định làm được. Hãy lựa chọn đáp án đúng.

A. quyết tâm∇

B. quyết định

C. ý kiến

D. kiên quyết

Câu 5. Trong bài nói tại Hội những người Ấn nghiên cứu các vấn đề quốc tế (1958), Hồ Chí Minh cho rằng: Nhờ….mà nước Việt Nam chúng tôi nhất định sẽ thống nhất. Hãy chọn đáp ánh đúng.

A. tinh thần dân tộc

B. đại đoàn kết toàn dân∇

C. sự lãnh đạo của Đảng

D. sự đoàn kết nhất trí

Câu 6. Nói chuyện tại Hội nghị mở rộng ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Hồ Chí Minh cho rằng: Đoàn kết thật sự nghĩa là vừa đoàn kết vừa đấu tranh, học những cái tốt của nhau,phê bình những cái sai của nhau và phê bình…….. Hãy chọn đáp ánh đúng.

A. trên tinh thần tích cực giúp đỡ nhau tiến bộ

B. trên lập trường chính nghĩa, bác ái

C. với thái độ tích cực, thân ái, yêu nước

D. trên lập trường thân ái, vì nước, vì dân∇

Câu 7: Vào năm Minh Mạng thứ 20 (1839), Côn Đảo thuộc tỉnh nào?

A. Gia Định

B. Vĩnh Long∇

C. Trà Vinh

D. Bến Tre

Câu 8: Nói chuyện với anh chị em học viên, cán bộ công nhân viên, học viên trường Đại học nhân dân Việt nam (khóa III-1958), Hồ Chí Minh cho rằng: Muốn xã hội giàu có thì mỗi cá nhân, mỗi gia đình cho đến cả nước phải…..Hãy chọn đáp án đúng.

A. tích cực sản xuất, tích cực tiết kiệm

B. lao động tốt, một người làm việc bằng hai

C. tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm∇

D. thi đua sản xuất, thực hành tiết kiệm

Câu 9: Trong thư chúc mừng năm mới năm 1949, Hồ Chí Minh chúc “Đồng bào sẽ xung phong thi đua tăng gia sản xuất về mọi nghề, mọi ngành….Hãy lựa chọn đáp án đúng.

A. diệt giặc ngoại xâm, diệt giặc dốt

B. diệt giặc ngu,diệt giặc dốt

C. diệt giặc đói, diệt giặc dốt∇

D. diệt giặc đói, diệt giặc nghèo

Câu 10. Tháng 3/1965, Đoàn thanh niên nhân dân cách mạng miền Nam đã phát động phong trào gì?

A. năm xung phong

B. ba quyết tâm

C. ba mục tiêu

D. ba sẵn sàng∇

Câu 11: Trong lời kêu gọi buổi ra mắt Đảng lao động Việt Nam (1951), Hồ Chí Minh viết: Nhiệm vụ của Đảng lao động Việt Nam là kiên quyết lãnh đạo toàn dân đi đến…. Hãy chọn đáp án đúng?

A. Đưa kháng chiên đến thắng lợi hoàn toàn

B. Xây dựng nước Việt Nam dân chủ mới

C. kháng chiến thắng lợi, kiến quốc thành công∇

D. xây dựng một Đảng lao động Việt Nam

Câu 12: Trong bài nói tại hội nghị cán bộ cao cấp nghiên cứu Nghị quyết hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành TW đảng (6/1/1966), Hồ Chí Minh nói: Ta nói chống bệnh quan liêu, bhaay giờ phải…. Hãy chọn đáp án đúng.

A. chống bệnh chủ quan

B. chống người quan liêu∇

C. chống nạn tham nhũng

D. chống chủ nghĩa cá nhân

Câu 13: Trong trả lời phỏng vấn của phóng viên báo Nhân đạo ở hà Nội (20/7/1964), Hồ Chí Minh nói: Nguyện vọng cả nhân dân nước Việt Nam là xây dựng một nước Việt Nam…. Hãy lựa chọn đáp án đúng.

A. thống nhất, hòa bình, độc lập, dân chủ và giàu mạnh

B. độc lập, dân chủ, hòa bình, thống nhất và giàu mạnh

C. hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh∇

D. độc lập, tự do, hạnh phúc, thống nhất và giàu mạnh

Câu 14: Trong bài nói tại buổi bế mạc lớp chỉnh huấn cán bộ Đảng, dân, chính các cơ quan trung ương (1953), Hồ Chí Minh căn dặn: cán bộ lãnh đạo cần phải làm ….thực hiện dân chủ…và…. Hãy lựa chọn đáp án đúng.

A. công bằng, phê chuẩn, tự đấu tranh

B. gương mẫu, phê bình, tự phê bình∇

C. cẩn thận, phê duyệt, tự phục vụ

D. chủ động,phê bình, tự phê phán

Câu 15: Trong lời chúc mừng đầu năm gửi nhân dân Mỹ (1/1/1966), Hồ Chí Minh viết: Nhân dân Việt Nam rất tha thiết với hòa bình, nhưng hòa bình thật sự không thể tách khỏi… Hãy lựa chọn đáp án đúng

A. tự do thật sự

B. độc lập thật sự∇

C. chủ nghĩa xã hội

D. độc lập dân tộc

Câu 16: Trong bài nói tại lớp chỉnh Đảng trung ương khóa 2 (1953), Hồ CHí Minh viết: Cán bộ có quyết tâm thì…. Hãy lựa chọn đáp án đúng.

A. cải tạo được mình, được quê hương, được xã hội

B. cải tạo được nhân viên, được nước nhà, được xã hội

C. cải tạo được mình, được nước nhà, được gia đình

D. cải tạo được mình, được nước nhà, được xã hội∇

Câu 17: Trong bài công tác cầu đường (1953), Hồ Chí Minh nói cầu đường tốt thì có lợi cho lĩnh vực nào?

A. kinh tế, giáo dục, chính trị

B. văn hóa, giáo dục, quân sự

C. kinh tế, quân sự, chính trị∇

D. văn hóa, quân sự, chính trị

Câu 18: Cảng nào sau đây được người Pháp xây dựng năm 1874?

A. cảng Hải Phòng∇

B. cảng Vân Đồn

C. cảng Quy Nhơn

D. cảng Hội An

Câu 19: Đến cuối năm 2014, đã có bao nhiêu quốc gia thừa nhận Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển 1982?

A. 196 quốc gia

B. 186 quốc gia

C. 166 quốc gia∇

D. 176 quốc gia

Câu 20: Trong bài Phải chống bệnh quan liêu…1953, Hồ Chí Minh viết: Các báo chí thì cần nêu những việc kiểu mẫu, phân tách rõ ràng, làm cho mọi người nhận rõ: quan liêu, tham ô, lãng phí là…. Hãy lựa chọn đáp ánh đúng?

A. kẻ ác

B. kẻ thù

C. tội ác ∇

D. tội lỗi

Câu 21: Trong bài công tác cầu đường (1953), Hồ Chí Minh viết: Những kinh nghiệm quý báu cần được phổ biến…. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. kịp thời và kín đáo

B. mau chóng và rộng khắp ∇

C. cẩn thận và mau chóng

D. lan rộng và cẩn thận

Câu 22: Nói chuyện với anh chị em học viên, cán bộ công nhân viên, học viên trường Đại học nhân dân Việt Nam (khóa III-1958), Hồ Chí Minh khẳng định: Muốn cải tạo xã hội thì phải…. Hãy chọn đáp án đúng?

A. cải tạo bản thân

B. thay đổi bản thân

C. nhìn nhận lại mình

D. cải tạo mình ∇

Câu 23: “Dù là tên tuổi không được đăng lên báo, không được thưởng huân chương, song những người thầy giáo tốt là những người anh hùng vô danh”.

Đây là lời khẳng định của Bác Hồ vào thời gian nào?

A. 3/1964

B. 9/1960

C. 6/1966

D. 10/1964 ∇

Câu 24. Dòng nào sau đây nêu đúng nhất 4 nước mà Vịnh Thái Lan tiếp giáp?

A. Việt Nam, Malaysia, Philippines và Thái Lan

B. Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Campuchia

C. Việt Nam, Campuchia, Indonesia và Philippines

D. Việt Nam, Campuchia, Thái Lan và Malaysia ∇

Câu 25: Trong bài Phải chống bệnh quan liêu…1953,Hồ Chí Minh viết: Những người bị phê bình (cán bộ hoặc cơ quan), thì phải thật thà tự kiểm thảo trước quần chúng, phải…. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. quyết định thay đổi

B. quyết định sửa chữa

C. quyết tâm sửa đổi ∇

D. quyết tâm học tập

Câu 26: Trong bài nói chuyện với anh chị em học viên, cán bộ công nhân viên, học viên trường Đại học nhân dân Việt Nam khóa III-1958, Hồ Chí Minh quan niệm tư tưởng xã hội chủ nghĩa là gì?

A. đặt lợi ích chung của cả nước lên trước hết ∇

B. luôn chịu khó học hỏi, không tham ô lãng phí

C. hi sinh bản thân mình vì độc lập tự do của dân tộc

D. là tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm

Câu 27: Là tác giả của phương pháp cắt gan khô, từ năm 2000 nhà nước đã đặt ra mọt giải thưởng y học mang tên ông. Ông là ai?

A. Tôn Thất tùng ∇

B. Phạm Ngọc Thạch

C. Đặng Văn Ngữ

D. Lương Đình Của

Câu 28: Trả lời những câu hỏi của cử tri Hà Nội 1958, Hồ Chí Minh nói: …. là công bằng hợp lý: làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, không làm thì không được hưởng. Hãy chọn đáp án đúng?

A. chủ nghĩa cộng sản

B. chủ nghĩa xã hội ∇

C. nhà nước cộng sản

D. xã hội lý tưởng

Câu 29: Báo nhân dân – cơ quan ngôn luận của Đảng được quyết định xuất bản vào lúc nào?

A. đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III cảu Đảng năm 1960

B. đại hội đại biểu lần thứ I Đảng cộng sản Đông Dương năm 1975

C. hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt nam năm 1930.

D. đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng năm 1951 ∇

Câu 30: Nói chuyện với anh chị em học viên cán bộ công nhân viên, học viên trường Đại học nhân dân Việt Nam khóa III-1958, Hồ Chí Minh cho rằng: Để cải tạo xã hội, một mặt phải cải tạo vật chất như tăng gia sản xuất, một mặt phải….Hãy chọn đáp án đúng?

A. cải tạo tư tưởng ∇

B. cái tạo suy nghĩ

C. cải tạo nhận thức

D. cải tạo tư duy

Đáp án Học và làm theo lời Bác 2020 vòng 1

Đáp án Học và làm theo lời Bác 2020 Bảng A – Tuần 1

Câu 1: Tại kì họp thứ nhất, Quốc hội khóa IV (từ 24/6-3/7/1976), thành phố Sài Gòn – Gia Định được đổi tên là gì?

A. Sài Gòn – Chợ Lớn

B. Chợ Lớn

C. Sài Gòn

D. Thành phố Hồ Chí Minh. ∇

Câu 2: Hải đăng Kê Gà, một trong những hải đăng cổ nhất và đẹp nhất Việt Nam thuộc đơn vị hành chính nào?

A. Quảng Nam

B. Bà Rịa – Vũng Tàu

C. Quảng Ngãi

D. Bình Thuận ∇

Câu 3. Trong Thư gửi giáo viên, học sinh, cán bộ thanh niên và nhi đồng (1955), Hồ Chí Minh viết “cần đảm bảo cho học trò những tri thức phổ thông chắc chắn, thiết thực, thích hợp với nhu cầu và tiền đồ xây dựng nước nhà, bỏ những phần nào không cần thiết cho đời sống thực tế.” Đó là nhiệm vụ của cấp học nào?

A. Giáo dục Mầm non

B. Giáo dục Tiểu học

C. Giáo dục Đại học

D. Giáo dục Trung học ∇

Câu 4. Trong Nói về công tác huấn luyện và học tập (1950), Hồ Chí Minh viết “Học ở đâu? Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân, không học nhân dân là một thiếu sót rất lớn.” Vấn đề chính được Hồ Chí Minh đặt ra trong đoạn văn trên là gì?

A. học mọi lúc mọi nơi ∇

B. trước hết cần học ở trường

C. học lẫn nhau là cần thiết

D. cần học nhân dân

Câu 5. Trong tác phẩm Sử đối lối làm việc (1947), Hồ Chí Minh viết “Người cách mạng phải có …, không có … thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân. Hãy chọn một đáp án đúng.

A. quyết tâm

B. nhiệt tình

C. ý chí

D. đạo đức ∇

Câu 6. Từ tháng 5 đến tháng 8/1930 trung tâm phong trào cách mạng chủ yếu diễn ra ở đâu

A. Miền Trung ∇

B. Miền Bắc

C. Miền Nam

D. Cả nước

Câu 7. Trong “Thư gửi các học sinh” (9/1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Ngày nay các em được cái may mắn hơn cha anh là được hấp thụ một nền giáo dục của một nước độc lập, một nền giáo dục nó sẽ đào tạo các em nên những người công dân hữu ích cho nước Việt Nam, một nền giáo dục làm phát triển hoàn toàn những … sẵn có của các em”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. phẩm chất

B. tiềm năng

C. khả năng

D. năng lực ∇

Câu 8. Bài nói tại Trường Công an Trung cấp khóa 2, (1951) Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Chính quyền dân chủ có nghĩa là chính quyền do …”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. nhân dân kiểm tra

B. nhân dân là chủ

C. nhân dân dựng nên

D. người dân làm chủ ∇

Câu 9. Ý nào sau đây thể hiện rõ nhất tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của giáo dục Việt Nam?

A. Chúng ta cần phải xây dựng lại cơ đồ mà tổ tiên đã để lại cho chúng ta, làm sao cho chúng ta theo kịp các nước khác trên hoàn cầu.

B. Mục đích học là để làm kinh tế, chính trị, văn hóa đều tiến bộ, các dân tộc đều đoàn kết,…để xây dựng chủ nghĩa xã hội. ∇

C. Một nền giáo dục nó sẽ đào tạo các em nên những người công dân hữu ích cho nước Việt Nam, một nền giáo dục làm phát triển hoàn toàn những năng lực sẵn có của các em.

D. Phải ra sức tẩy sạch ảnh hưởng của giáo dục nô dịch của thực dân còn sót lại, như: Thái độ thờ ơ đối với xã hội, xa rời đời sống lao động và đấu tranh của nhân dân.

Câu 10. Trong thư Gửi các em học sinh (1955), Hồ Chí Minh xác định việc học gồm 4 nội dung chính gồm thể dục, trí dục, mỹ dục, đức dục. Trong đó, mỹ dục được Người xác định như thế nào? Hãy chọn một đáp án đúng

A. là yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu lao động, yêu khoa học, yêu trọng của công

B. ôn lại những điều đã học, học thêm những tri thức mới

C. để phân biệt cái gì là đẹp, cái gì là không đẹp ∇

D. để làm thân thể mạnh khỏe, đồng thời cần giữ vệ sinh riêng và vệ sinh chung.

Câu 11. Trong thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh sang Pháp từ cuối tháng 5 đến tháng 9/1946, ai là người thay Chủ tịch Hồ Chí Minh giữ chức Quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa?

A. Hoàng Minh Giám

B. Huỳnh Thúc Kháng ∇

C. Võ Nguyên Giáp

D. Phạm Văn Đồng

Câu 12. Trong Thư gửi giáo viên, học sinh, cán bộ thanh niên và nhi đồng (1955), Hồ Chí Minh nêu ra mỗi cấp giáo dục cần nhận rõ nhiệm vụ của minh, trong đó, nhiệm vụ của giáo dục tiểu học là:

A. Kết hợp lý luận khoa học với thực hành, ra sức học tập lý luận và khoa học tiên tiến của các nước bạn, kết hợp với thực tiễn của nước ta.

B. giáo dục học sinh yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu lao động, yêu khoa học, trọng của cộng, cách dạy phải nhẹ nhàng và vui vẻ, chớ gò ép thiếu nhi vào khuôn khổ của người lớn. ∇

C. Thi đua học tập để sau này góp phần vào việc mở mang quê hương của mình và việc xây dựng nước Việt Nam yêu quý của chúng ta.

D. đảm bảo cho học trò những tri thức phổ thông chắc chắn, thiết thực, thích hợp với nhu cầu và tiền đồ xây dựng nước nhà.

Câu 13. Ngày 25/4/1976, ở Việt Nam đã diễn ra sự kiện nào sau đây?

A. Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung được tiến hành trong cả nước. ∇

B. Quốc hội khóa VI của nước Việt Nam thống nhất họp kì đầu tiên.

C. Hội nghị Hiệp thương thống nhất đất nước được tổ chức tại Sài Gòn.

D. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 24 được khai mạc.

Câu 14. Đảng Cộng sản Việt Nam được đổi tên thành Cộng sản Đảng Đông Dương vào thời gian nào?

A. Tháng 9/1930

B. Tháng 11/1930

C. Tháng 2/1930

D. Tháng 10/1930 ∇

Câu 15. Trong tác phẩm Sửa đối lối làm việc (1947), Hồ Chí Minh xác định đâu là nguyên nhân của các bệnh ba hoa, chủ quan, hình thức, ham danh vị, thiếu kỉ luật, lười biếng, … của cán bộ, đảng viên?

A. kém lí luận ∇

B. chưa học hỏi

C. kém tính đảng

D. thiếu thực tiễn

Câu 16. “Bài nói chuyện tại lớp nghiên cứu chính trị khóa I, trường Đại học nhân dân Việt Nam” (7/1956), Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Tự do tư tưởng – Chế độ ta là chế độ dân chủ, tư tưởng phải được …” Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. khuyến khích

B. tự do ∇

C. phát huy

D. coi trọng

Câu 17. Trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc (1947), Hồ Chí Minh xác định đạo đức cách mạng bao gồm nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm; trong đó nhân là:

A. đầu óc trong sạch, sáng suốt, dễ hiểu lí luận, dễ tìm phương hướng, biết xem người, xét việc.

B. gan góc, gặp việc phải có gan làm, thấy khuyết điểm có gan sữa chữa, khó khăn có gan chịu đựng.

C. ngay thẳng, không có tư tâm, không làm việc bậy, không có việc gì phải giấu Đảng.

D. thật thà thương yêu, hết lòng giúp đỡ đồng chí và đồng bào, không ham giàu sang, không sợ oai quyền. ∇

Câu 18. Trong Bài nói chuyện tại lớp nghiên cứu chính trị khóa I, trường Đại học nhân dân Việt Nam” (7/1956), chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Chân lý là …, cho nhân dân. Cái gì trái với lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân tức là không phải chân lý”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. cái lợi cho đất nước

B. cái lợi cho Tổ quốc ∇

C. cái phù hợp với khách quan

D. cái thực tiễn đem lại lợi ích

Câu 19. Hãy chọn đáp án đúng: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt”. Lời nói này của Hồ Chủ tịch trong các văn kiện nào sau đây?

A. Thư gửi các cán bộ, cô giáo, thầy giáo, công nhân viên, học sinh, sinh viên nhân dịp đầu năm học mới (10/1968) ∇

B. Nói chuyện tại Hội nghị cán bộ Đảng ngành Giáo dục (6/1957)

C. Thư gửi cho các học sinh (9/1945)

D. Thư gửi giáo viên, học sinh, cán bộ thanh niên và nhi đồng (10/1955)

Câu 20. Hải đăng Hòn Dáu, một trong những hải đăng rất quan trọng ở vùng biển Bắc Bộ thuộc đơn vị hành chính tỉnh thành phố nào?

A. Thanh Hóa

B. Hải Phòng ∇

C. Ninh Bình

D. Quảng Ninh

Câu 21. Chính quyền Xô viết Nghệ Tĩnh tồn tại trong khoảng thời gian bao lâu?

A. Từ 2 đến 3 tháng

B. Từ 3 đến 4 tháng

C. Từ 4 đến 5 tháng ∇

D. Từ 5 đến 6 tháng

Câu 22. Nhiệm vụ chống phản động thuộc địa, phát xít, đòi tự do, dân chủ, dân sinh trong giai đoạn 1936-1939 được xác định như thế nào

A. Nhiệm vụ trực tiếp và trước mặt ∇

B. Nhiệm vụ lâu dài

C. Nhiệm vụ chiến lược

D. Nhiệm vụ gián tiếp

Câu 23. Trong số các vườn quốc gia sau, chỉ có một vườn quốc gia ở trong đất liền là:

A. Vườn quốc gia Mũi Cà Mau

B. Vườn quốc gia Bù Gia Mập ∇

C. Vườn quốc gia Cát Bà

D. Vườn quốc gia Côn Đảo

Câu 24. Trong tác phẩm Sửa đối lối làm việc (1947), Hồ Chí Minh xác định đạo đức cách mạng bao gồm nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm. Trong đó dũng là gì?

A. gan góc, gặp việc phải có gan làm, thấy khuyết điểm có gan sửa chữa, khó khăn có gan chịu đựng ∇

B. thật thà thương yêu, hết lòng giúp đỡ đồng chí và đồng bào, không ham giàu sang, không sợ oai quyền

C. đầu óc trong sạch, sáng suốt, dễ hiểu lí luận, dễ tìm phương hướng, biết xem người, xét việc.

D. ngay thẳng, không có tư tầm, không làm việc bậy, không có việc gì phải giấu Đảng.

Câu 25. Tại Đại hội các chiến sỹ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc (1/5/1952), Hồ Chí Minh nói: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người …”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. tích cực nhất

B. đáng khen nhất

C. yêu nước nhất ∇

D. xứng đáng nhất

Câu 26. Trong bài Thanh niên phải làm gì (10/2/1948), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết “Thanh niên cần phải có chí tự động,… Phải có khí khái ham làm việc, chứ không ham địa vị”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. tự cường, kiên định

B. tự lập, tự cường

C. tự cường, tự lập ∇

D. chủ động, tự lập

Câu 27. Người phụ nữ Pháp nào đã lấy thân mình chặn đoàn tàu hỏa chở vũ khí sang Đông Dương?

A. Ray mông Điêng (Raymonde Dien) ∇

B. Hăng-ri Mác-tanh (Henri Martin)

C. Ma-đơ-len Ri-phô (Madeleine Riffaud)

D. Ray-mông Ô-brắc (Raymond Aubrac)

Câu 28. Đại đoàn bộ binh chủ lực của quân đội Việt Nam được thành lập đầu tiên là đại đoàn nào?

A. Đại đoàn 320

B. Đại đoàn 304

C. Đại đoàn 312

D. Đại đoàn 308 ∇

Câu 29. Liên bang Xô Viết và Cộng hòa nhân dân Trung Hoa chính thức công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào năm nào?

A. 1954

B. 1950 ∇

C. 1951

D. 1953

Câu 30. Trong Chỉ thị thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân (12/1944) Hồ Chí Minh viết: “Tên ĐỘI VIỆT NAM TUYÊN TRUYỀN GIẢI PHÓNG QUÂN nghĩa là …”. Hãy chọn đáp án đúng

A. quân sự trọng hơn chính trị

B. chính trị trọng hơn quân sự ∇

C. đội quân cảm tử

D. đội quân du kích

Đáp án Tuổi trẻ học và làm theo Bác 2020 Bảng B – Tuần 1

1.D 2.D 3 4.A 5 6 7.B 8.B 9.C 10
11 12.C 13 14 15 16 17.B 18 19.C 20
21.C 22.D 23.A 24.D 25 26 27.B 28.C 29.C 30.C

Đáp án Học và làm theo Bác 2020 vòng 1 Bảng C

Câu 1: Trong Nội dung chủ nghĩa anh hùng cách mạng của chúng ta (4/1966), Hồ Chí Minh viết: “Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, … , gương mẫu về mọi mặt.”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. Đoàn kết, nhất trí

B. Khiêm tốn, thật thà

C. Khiêm tốn, giản dị ∇

D. Dám nghĩ, dám làm

Câu 2: Tràm Chim thuộc địa phận tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương nào sau đây?

A. Đồng Tháp∇

B. An Giang

C. Cần Thơ

D. Bến Tre

Câu 3: Trong bài nói tại Hội nghị tổng kết ba năm xây dựng chi bộ và Đảng bộ cơ sở “bốn tốt”(19/4/1966), Hồ Chí Minh nói: “Phòng không nhân dân cũng là việc rất cần thiết để bảo vệ … của đồng bào”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. Tính mạng và tài sản ∇

B. Của cải, vật chất

C. An toàn, an ninh

D. Sự bình yên, hạnh phúc

Câu 4: Trong bài Xây dựng những con người của chủ nghĩa xã hội (3-1961), Hồ Chí Minh đã nói: “Mỗi người lao động cần có tinh thần …, vươn lên hàng đầu, thành người lao động tiên tiến.” Hãy chọn đáp án đúng?

A. Cần cù lao động

B. Dám nghĩ dám làm ∇

C. Làm chủ tập thể

D. Vượt khó vượt khổ

Câu 5: Trong bài Hai mươi năm đấu tranh thắng lợi của cách mạng Việt Nam (3/9/1965), Hồ Chí Minh viết: “Các tôn giáo đoàn kết, các dân tộc đoàn kết, ..”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. Các tầng lớp đoàn kết một lòng

B. Thương yêu nhau như anh em một nhà

C. Đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau

D. Hòa thuận, chung sức chiến đấu

Câu 6: Trong Nói chuyện với nam nữ thanh niên học sinh các trường trung học Nguyễn Trãi, Chu Văn An và Trưng Vương (Hà Nội) (12/1954), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Yêu đạo đức: chúng ta phải thực hiện đức tính trong sạch, chất phác, hăng hái, cần kiệm; xóa bỏ hết những vết tích nô lệ trong …….”. Hãy chọn đáp án đúng

A. Cuộc sống hàng ngày

B. Cách cư xử và suy nghĩ

C. Tư tưởng và hành động ∇

D. Việc làm, cử chỉ

Câu 7: Trong không có gì quý hơn độc lập, tự do (7/7/1966), Hồ Chí Minh viết: “Đến ngày …, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. Giải phóng

B. Thành công

C. Độc lập

D. Thắng lợi ∇

Câu 8: Mục tiêu cơ bản nhất của MĨ khi tiến hành các chiến lược chiến tranh ở miền Nam Việt Nam giai đoạn (1954-1975) là gì?

A. Biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới của Mĩ..

B. Dùng miền Nam Việt Nam làm bàn đạp để chống lại làn sóng công sản,

C. Dùng miền Nam Việt Nam làm bàn đạp để mở rộng xâm lược lên Bác.

D. Phá hoại Hiệp định Giơnevơ, dựng lên chính quyền tay sai thân Mĩ. ∇

Câu 9: Trong Diễn văn bế mạc đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng lao động Việt Nam (10-9-1960) Hồ Chí Minh nói: “Mỗi đảng viên fg phải là một … tích cực gương mẫu, xứng đáng với lòng tin cậy của Đảng và của nhân dân”. Hãy chọn đáp án đúng?

A. Chiến sĩ ∇

B. Nhân tố

C. Tấm gương

D. Công dân

Câu 10: Trong Nói chuyện với nam nữ thanh niên học sinh các trường trung học Nguyễn Trãi, Chu Văn An và Trưng Vương (Hà Nội) (12/1954), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra tại thời điểm này thanh niên học là để biết yêu tổ quốc, yêu nhân Môn, yêu lao động, yêu khoa học, yêu đạo đức. Trong đó Yêu nhân dân được Bác diễn đạt như thế nào?

A. Việc gì hay người nào phạm đến lợi ích chung cua nhởn dặn, chúng là kiên quyết chống lại ∇

B. Việc gì có lợi cho đặn thì phải làm, việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh,

C. Việc gì có lợi cho dân thì phải làm bằng được

D. Chính là biết ơn đồng bào, cha mẹ, thầy cô và những người thân

Câu 11: Hải quân nhân dân Việt Nam được thành lập vào thời gian nào sau đây?

A. 7/5/1959

B. 7/5/1965

C. 7/5/1955 ∇

D. 7/5/1961

Câu 12: Hàm lượng các chất nào sau đây trong nước biển tại các khu vực cảng biển ở nước ta thường vượt quá mức độ cho phép?

A. Dầu ∇

B. Chất khí

C. Kim loại nặng

D. Chất lơ lửng

Câu 13: Trong bài nói chuyện với bộ đội, công an và cán bộ Trước khi vào tiếp quản Thủ đô (8/1954), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn các cán bộ chiến sĩ về thái độ đối với những người không kháng chiến, những người “dinh tê” (những người bỏ vùng tự do để vào ở. trong vùng bị thực dân Pháp kiểm soát, trong thời kỳ kháng chiến) là:

A. Nếu họ muốn phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dẫn, chúng ta không nên đồng ý.

B. Nên khoanh vùng họ và có biện pháp giám sát họ một cách cẩn thận

C. Nếu họ muốn phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, thì chúng ta còn cộng tác với họ ∇

D. Nên trông chừng họ cẩn thận, chúng ta nên hạn chế giao lưu với họ.

Câu 14: Ngày truyền thống nghề cá của ngành Thủy sản Việt Nam là ngày nào sau đây?

A. Ngày 14 tháng 1 hàng năm

B. Ngày 4 tháng 1 hàng năm

C. Ngày 4 tháng 11 hàng năm

D. Ngày 14 tháng 11 hàng năm ∇

Câu 15: Trong Nói chuyện tại Hội nghị cán bộ ngoại giao lần thứ 5 (16/3/1966), Hồ Chí Minh nói vấn đề Việt Nam đang được thiên hạ chú ý vị Việt Nam đánh Mỹ có thắng lợi, vì vậy cán bộ ngoại giao khi ra ngoài cần làm gì?

A. Phải giữ gìn đạo đức cách mạng

B. Phải khôn khéo trong ngoại giao

C. Phải giữ gìn tinh thần dân tộc

D. Phải giữ gìn hình ảnh đất nước ∇

Câu 16: Trong Nói chuyện tại hội nghị đại biểu mặt trận Liên Việt Toàn quốc (1955), Hồ Chí Minh viết: “Bốn điểm đó như bầu trời có 4 phương Đông, Tây, Nam, Bắc; như một năm có 4 mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông; không thể tách rời nhau, không thể thiếu một điểm nào”. Bốn điểm được nhắc đến ở đây là gì?

A. Hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ ∇

B. Thống nhất, độc lập, tự do, dân chủ

C. Độc lập, tự do, hạnh phúc, dân chủ

D. Hòa bình, độc lập, tự do, dân chủ

Câu 17: rong Nói chuyện tại Hội nghị cán bộ ngoại giao lớn thứ 5 (16/3/1966), Hồ Chí Minh nói: “Ta có chính sách đúng đắn, phải làm sao vui lòng được mọi người, làm vui lòng được từ…. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. Quần chúng lao động

B. Các tầng lớp nhân dân

C. Người binh nhất, binh nhì

D. Người giàu, người nghèo

Câu 18: Trong lời nhắn nhủ đồng bào Công giáo đã di cư vào Nam (4/1955), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nhắn nhủ những người muốn trở về là:

A. Chính phủ chấp nhận cho họ trở lại quê hương

B. Chính phủ sẵn sàng hoan nghênh và giúp đỡ ∇

C. Chính phủ sẽ cân nhắc và xem xét yêu cầu của họ.

D. Chính phủ không chấp nhận sự trở lại của họ

Câu 19: Trong Đạo đức công dân (1/1955), Người chỉ rõ giáo dục đạo đức công dân có các cách sau:

A. Quần chúng tự giác ngộ, và cán bộ giám sát

B. Quần chúng giáo dục quần chúng, và cán bộ giám sát

C. Quần chúng tự giác ngộ, và cán bộ giáo dục quần chúng

D. Quần chúng giáo dục quần chúng và cán bộ giáo dục quần chúng ∇

Câu 20: Chính phủ đã phát động phong trào gì để giải quyết khó khăn về tài chính sau Cách mạng tháng Tám năm 1945?

A. Tổ chức “Ngày đồng tám”

B. Thông qua Hiến pháp

C. Xây dựng “Quỹ độc lập” ∇

D. Thành lập Nhà bình dân học vụ

Câu 21: Chiến dịch Điện Biên Phủ bắt đầu vào thời gian nào?

A. 30 – 3 – 1954

B. 15 – 3 – 1954

C. 13 – 3 – 1954 ∇

D. 17 – 3 – 1954

Câu 22: Đại hội Chiến sĩ thi đua và Cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất diễn ra vào thời gian nào?

A. Năm 1954

B. Năm 1950

C. Năm 1952 ∇

D. Năm 1951

Câu 23: Đáp án C ∇

Câu 24: Trong Nói chuyện tại Hội nghị cán bộ ngoại giao lần thứ 5 (16/3/1966), Hồ Chí Minh nói: “Ngoại giao của ta là cốt tranh thủ … cuộc đấu tranh chống Mỹ, cứu nước của ta”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. Nhiều người ủng hộ

B. Ủng hộ của các nước

C. Các nước anh em ủng hộ

D. Nhân dân thế giới ủng hộ ∇

Câu 25: Chiến dịch Biên giới diễn ra vào thời gian nào?

A. Năm 1951

B. Năm 1950 ∇

C. Năm 1953

D. Năm 1947

Câu 26: Trong Thư chúc mừng đồng bào công giáo nhân dịp Noel (12/1954), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thể hiện lập trường của Chính phủ đối với các vấn đề về tôn giáo, Hãy chọn đáp án đúng:

A. Chính phủ sẽ can thiệp vào nội bộ giáo phái nếu cần

B. Chính phủ không phân chia tôn giáo, đảng phái

C. Chính phủ ta thật thà tôn trọng tín ngưỡng tự do ∇

D. Chính phủ chấp nhận tất cả các giáo phái cùng tồn tại

Câu 27: Trong Nội dung chủ nghĩa anh hùng cách mạng của chúng lo (4/1966), Hồ Chí Minh viết: “Trung với nước, hiếu với dán, vị sự nghiệp chống Mỹ, vi chủ nghĩa xã hội, luôn luôn…”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. Nêu cao tinh thần đạo đức cách mạng, chủ nghĩa dân tộc

B. Nêu cao tinh thần hy sinh chiến đấu, lao động quên mình ∇

C. Nêu cao tinh thần hy sinh chiến đấu, lao động sản xuất

D. Nêu cao tinh thần đấu tranh vì độc lập, tự do của Tổ quốc

Câu 28: Bộ phim Em bé Hà Nội (Đạo diễn Hải Ninh) khắc họa cuộc sống của nhân dân Thủ đô khi Mỹ tiến hành chiến dịch nào?

A. Chiến dịch Sấm Rền

B. Chiến dịch Mũi tên xuyên

C. Chiến dịch Linebacker I

D. Chiến dịch Linebacker II ∇

Câu 29: “Thanh niên bây giờ là một thế hệ vẻ vang. Vì vậy phải tự giác, tự nguyện mà tự động cải tạo tư tưởng của mình để xứng đáng với nhiệm vụ của mình”. Đây là lời dạy của Bác với sinh viên Việt Nam vào thời gian nào?

A. 3/1962

B. 5/1952

C. 7/1952

D. 5/1958 ∇

Câu 30: Thắng lợi nào có ý nghĩa quyết định việc chấm dứt chiến tranh xâm lược của Pháp ở Đông Dương?

A. Chiến dịch Tây Bắc

B. Chiến dịch Điện Biên Phủ∇

C. Hiệp định Giơ-ne-vơ

D. Chiến dịch Thượng Lào

Lịch thi Học và làm theo lời Bác 2020

 • Vòng loại tuần 1: Từ 14/9 – 20/9/2020
 • Vòng loại tuần 2: Từ 28/9 – 04/10/2020
 • Vòng loại tuần 3: Từ 12/10 – 18/10/2020
 • Vòng loại tuần 4: Từ 26/10 – 01/11/2020
 • Vòng bán kết: Từ 09/11 – 15/11/2020
 • Vòng chung kết: 12/12/2020

Video đáp án Học và làm theo lời Bác

Video đáp án Học và làm theo lời Bác 2020 Bảng A Tuần 2

Video đáp án Học và làm theo lời Bác bảng A – Tuần 1

Video đáp án Học và làm theo lời Bác bảng C – Tuần 1

 

Từ khóa tìm kiếm : học và làm theo bác đáp án, đáp án học và làm theo lời bác, thật là khác hẳn ngày xưa một trời một vực, “theo tiếng gọi của tổ quốc thanh niên cả nước ta càng lập nhiều thành tích xuất sắc,” đáp án cuộc thi học và làm theo bác 2021, học và làm theo bác năm 2021 đáp án, trong thư gửi thanh niên 2/9/1965, đáp án cuộc thi học và làm theo bác, học và làm theo lời bác đáp án, đáp án học và làm theo lời bác vòng 1, đáp án cuộc thi tuổi trẻ học tập và làm theo bác, học và làm theo bác đáp án bảng a, thư gửi thanh niên 1965, đáp án học và làm theo bác 2021, đáp án học và làm theo bác, đáp an học và làm theo lời bác bảng a tuần 1, đáp án học và làm theo lời bác bảng a, đáp án học và làm theo lời bác 2021, đáp án học và làm theo lời bác bảng b, theo tiếng gọi của tổ quốc thanh niên cả nước ta càng, các tôn giáo đoàn kết các dân tộc đoàn kết 3/9/1965, đáp án cuộc thi học và làm theo bác 2021 bảng c, đáp án cuộc thi làm theo lời bác, đáp án thi học và làm theo bác 2021, đáp án học và làm theo lời bác bảng c, đáp án cuộc thi học và làm theo lời bác, đáp án học và làm theo lời bác vòng 1 2021, đáp án cuộc thi học và làm theo bác 2021 bảng a, theo tiếng gọi của tổ quốc thanh niên cả nước ta càng giương cao ngọn cờ của, đáp án cuộc thi học và làm theo bác bảng a, đáp án thi học và làm theo bác 2021 bảng a, đáp án cuộc thi tuổi trẻ học tập, cách xóa tài khoản học và làm theo bác, 23988, đáp án cuộc thi học tập và làm theo bác, học và làm theo bác đáp án 2021, “trong bài hai mươi năm đấu tranh thắng lợi của cách mạng việt nam (3/9/1965), hồ chí minh viết: “các tôn giáo đoàn kết, các dân tộc đoàn kết, …”. hãy lựa chọn đáp án đúng?,” thi học và làm theo bác đáp án, các tôn giáo đoàn kết các dân tộc đoàn kết 3 9 1965, đáp án thi thật học và làm theo bác, đáp án đề thi học và làm theo bác, đáp án bài thi học và làm theo bác, hai mươi năm đấu tranh thắng lợi, “thật là khác hẳn ngày xưa một trời một vực cũng khác hẳn cảnh tượng đau khổ ở miền nam dưới,” học và làm theo bác đáp án bảng b, cuộc thi học và làm theo bác đáp án, đáp án của học và làm theo bác, đáp án cuộc thi học và làm theo bác bảng c, đáp an cuộc thi học và làm theo bác, cảng nào sau đây được thành lập ngày 22 tháng 2 năm 1860, đáp án học và làm theo lời bác tuần 1, “đáp án cuộc thi tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh,” đáp án làm theo lời bác, đáp án học và làm theo lời bác bảng b 2021, đáp án thi học và làm theo bác 2020, đáp án học tập và làm theo lời bác bảng a, đáp án học và làm theo lời bác 2021 bảng a, học và làm theo bác đáp án bảng c, đáp án thi học và làm theo bác, đáp án vòng 1 học và làm theo lời bác, đáp án tuần 1 học và làm theo lời bác, đáp án cuộc thi học và làm theo bác 2021 bảng b, cảng nào sau đây được thành lập ngày 22/2/1860, thư gửi thanh niên 2/9/1965, đáp án cuộc thi học và làm theo bác năm 2021, đáp án học và làm theo lời bác bảng a 2021, trong thư gửi thanh niên (1965), “trong thư gửi thanh niên hồ chí minh viết theo tiếng gọi của tổ quốc thanh niên cả nước ta càng,” đáp án thi học tập và làm theo lời bác, đáp an học và làm theo lời bác, đáp án học tập và làm theo bác, thư gửi thanh niên ngày 2/9/1965, đáp án học và làm theo bác 2021 bảng a, học tập và làm theo lời bác đáp án, “đáp án cuộc thi tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh,” “trong thư gửi thanh niên mùng 2 tháng 9 năm 1965 hồ chí minh viết theo tiếng gọi của tổ quốc thanh niên cả nước ta càng,” đáp án học và làm theo bác bảng a, đáp án học và làm theo lời bác thi thứ, đáp án thi học và làm theo bác 2021 bảng c, đáp an cuộc thi học và làm theo bác bảng a, đáp án học và làm theo lời bác bảng a tuần 1, đáp án học và làm theo bác năm 2021, học và làm theo bác đáp án bảng a tuần 1, đáp án học và làm theo lời bác 2021 bảng b, đáp án học tập và làm theo lời bác, đáp án câu hỏi học và làm theo bác, đáp án cuộc thi làm theo lời bác bảng a, đáp án làm theo lời bác bảng a, đáp án của cuộc thi học và làm theo bác, -14556, đáp án học và làm theo lời bác năm 2021, “thật là khác hẳn ngày xưa một trời một vực cũng khác hẳn cảnh tượng đau khổ miền nam dưới,” đáp án học và làm theo lời bác vòng 1 bảng a, đáp án học và làm theo lời bác bảng b tuần 1, đáp án học và làm theo lời bác vòng loại, học tập và làm theo bác năm 2021 đáp án, trong thư gửi thanh niên năm 1965, đáp án lamtheoloibac, 24113, trong thư gửi thanh niên hồ chí minh dặn dò ra sức học tập nâng cao, đáp án bảng c học và làm theo bác, trong thư gửi thanh niên hồ chí minh dặn dò, đáp án học và làm theo bác 2021 bảng c, đáp án cuộc thi tuổi trẻ học tập và làm theo lời bác, đáp án thi học và làm theo bác 2020 bảng a, theo tiếng gọi tổ quốc thanh niên cả nước ta càng, đáp án học và làm theo lời bác 2021 bảng c, đáp án thi học và làm theo lời bác, “trong thư gửi thanh niên ngày mùng 2 tháng 9 năm 1965 hồ chí minh viết theo tiếng gọi của tổ quốc thanh niên cả nước ta càng,” đáp án bảng a học và làm theo bác, cảng nào sau đây được thành lập vào ngày 22 tháng 2 năm 1860, trong bài giữ bí mật 1948 của hồ chí minh có câu giữ bí mật là, câu trả lời cuộc thi học và làm theo lời bác, trong thư gửi thanh niên hồ chí minh dặn dò luôn luôn chú ý, 23987, đáp án học và làm theo lời bác bang a

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Đáp án cuộc thi Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách tấm gương Hồ Chí Minh Năm 2020 – 2021❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Đáp án cuộc thi Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách tấm gương Hồ Chí Minh Năm 2020 – 2021” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Đáp án cuộc thi Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách tấm gương Hồ Chí Minh Năm 2020 – 2021 [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Đáp án cuộc thi Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách tấm gương Hồ Chí Minh Năm 2020 – 2021” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-08-05 07:08:23. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post

Mục lục

Continue Reading

Blog

Cách chụp màn hình Samsung A5 như thế nào ?

Published

on

Tôi đang sử dụng Samsung A5, làm thế nào để chụp ảnh màn hình Samsung A5? Tôi có cần cài đặt ứng dụng hoặc phần mềm của bên thứ ba không?

Xin chào !

Hiện nay, hầu hết các dòng điện thoại di động đều cung cấp chức năng chụp ảnh màn hình chính vì vậy bạn có thể chụp ảnh màn hình điện thoại Samsung mà không cần sử dụng phần mềm thứ 3.

Trong bài viết trước của tôi, tôi đã chỉ cho khách hàng của mình cách thực hiện điều đó. Ảnh chụp màn hình Samsung Tuy nhiên, nhìn chung, bạn có thể không truy cập được vào nội dung của bài viết. Người dùng có thể duyệt lại kết hợp trên.

..

Xem thêm về bài viết

Làm thế nào để chụp ảnh màn hình trên Samsung A5?

[rule_3_plain]

Tôi đang sử dụng Samsung A5 và tôi muốn hỏi cách chụp màn hình Samsung A5 như thế nào? Tôi có phải cài đặt bất kỳ ứng dụng hoặc phần mềm nào của bên thứ ba không? Xin chào ! Hiện nay, hầu hết các dòng điện thoại thông minh đều cung cấp tính năng chụp ảnh màn hình chính để bạn có thể chụp ảnh màn hình điện thoại Samsung của mình nhưng không cần sử dụng phần mềm thứ 3. Ở bài viết trước, chúng tôi đã cho khách hàng xem Ngoài ra, có thể bạn chưa truy cập được vào nội dung bài viết, khách hàng có thể tham khảo lại theo đường link đính kèm bên trên. TagsQuestion – Mẹo trả lời

[rule_2_plain]

# Làm thế nào để # chụp # màn hình #Samsung # cách # cách


 • # Làm thế nào để # chụp # màn hình #Samsung # cách # cách
 • Tổng hợp: DaiLyWiki

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Cách chụp màn hình Samsung A5 như thế nào ?❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Cách chụp màn hình Samsung A5 như thế nào ?” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Cách chụp màn hình Samsung A5 như thế nào ? [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Cách chụp màn hình Samsung A5 như thế nào ?” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-08-08 16:42:01. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Xem thêm  Chất ngất với loạt Stt hay về tình yêu hạnh phúc ngọt ngào
Continue Reading

Blog

Genshin Impact: Những cách kiếm nhiều Nguyên thạch Primogems

Published

on

Primogems miễn phí là cách duy nhất để người chơi F2P trong Genshin Impact cuộn các biểu ngữ và nhận các nhân vật yêu thích của họ. Vì vậy, các game thủ luôn tìm mọi cách để kiếm được càng nhiều Đá Nguyên Tố càng tốt.

May mắn thay, Genshin Impact là một trò chơi khá thân thiện với người chơi F2P và Mihoyo rất hào phóng trong việc cung cấp nhiều cách khác nhau để kiếm Primogems miễn phí. Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu 5 cách hàng đầu để nhận Primogems miễn phí trong Genshin Impact.

Các cách để nhận được nhiều Primogem hơn trong Genshin Impact

Sự kiện và mã đổi thưởng

miHoYo thường xuyên tạo các sự kiện trên web và trong trò chơi, với Primogems và các vật phẩm khác làm phần thưởng. Hầu hết các sự kiện này cũng thực sự thú vị để khám phá. Tuy nhiên, nếu không kiểm tra trang web của họ thường xuyên, mọi người có thể bỏ lỡ rất nhiều cơ hội nhận được Primogems miễn phí.

Sử dụng mã đổi quà là cách dễ nhất để thu thập Mồi

Đối với mã đổi thưởng cũng vậy. miHoYo phát hành mã đổi thưởng thường xuyên, đặc biệt là khi phát trực tuyến các phiên bản mới. Những mã này có thể mang lại cho game thủ hàng trăm Primogem nhưng chúng chỉ tồn tại trong 1 hoặc 2 ngày.

Nếu bạn không muốn bỏ lỡ tất cả các Primogems miễn phí này, hãy thường xuyên kiểm tra lại Hướng dẫn về mã và mã tác động Genshin mới nhất.

Shrine of Depth

Người chơi có thể nhận được 1200 Primogems khi khám phá Shrine of Depth

Người chơi có thể nhận được 1200 Primogems khi khám phá Shrine of Depth

Shrine of Depth là những công trình kiến ​​trúc cổ đại bị phong ấn nằm xung quanh Teyvat. Bên trong mỗi ngôi đền này là một cái rương cung cấp cho người chơi 40 Primogems, 60 Adventure EXP, 10 Sigils, cùng một loạt các đồ tạo tác và vũ khí ngẫu nhiên.

Có 10 đền thờ ở mỗi vùng của Teyvay, có nghĩa là có tổng cộng 30 ngôi đền và 1200 Primogem miễn phí. Để mở khóa Shrine of Depth, người chơi cần một chìa khóa cho Shrine of Depth của khu vực tương ứng.

Tiền thưởng hàng ngày

Hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày để nhận Primogems

Hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày để nhận Primogems

Mỗi ngày, người chơi có thể hoàn thành tổng cộng 4 Hoa hồng hàng ngày, mỗi giải thưởng sẽ cung cấp 10 Primogems và nhiều phần thưởng khác nhau. Sau khi hoàn thành cả 4 nhiệm vụ hàng ngày, game thủ có thể vào Hội phiêu lưu để nhận thêm 20 Linh thú. Tổng cộng, có thể nhận được 60 Primogem mỗi ngày bằng cách thực hiện Hoa hồng hàng ngày.

Xem thêm  Code game World of Dragon Nest mới nhất

Hoa hồng hàng ngày là nguồn Primogem dài hạn duy nhất sau khi các nguồn Primogem khác được thu thập trong Genshin Impact.

Archon Quest và World Quest

Các Nhiệm vụ Archon và Nhiệm vụ Thế giới trong Genshin Impact cũng cung cấp cho người chơi một lượng Primogem khá lớn và ổn định khi khám phá thế giới.

Game thủ sẽ nhận được khoảng 40 đến 50 Primogems cho mỗi nhiệm vụ. Tuy nhiên, các nhiệm vụ cung cấp Primogem khá dài và thường sẽ phải trải qua nhiều nhiệm vụ mới có thể nhận được phần thưởng.

Vực thẳm xoắn ốc

Spiral Abyss là một nguồn Primogems dồi dào nhưng cũng rất khó thu thập

Spiral Abyss là một nguồn Primogems dồi dào nhưng cũng rất khó thu thập

Cuối cùng, The Spiral Abyss, phép thử sức mạnh cuối cùng trong Genshin Impact, là một nguồn cung cấp miễn phí khác của Primogems. Spiral Abyss có tổng cộng 12 tầng và mỗi tầng có thể cung cấp cho game thủ tối đa 300 Mồi nếu thu thập đủ 9 sao.

Phần thưởng từ cấp 1 đến cấp 8 là phần thưởng một lần. Phần thưởng từ tầng 9 đến tầng 12 làm mới 2 lần một tháng. Nhưng hãy nhớ rằng các tầng cuối cùng của The Spiral Abyss có nội dung khó nhất trong trò chơi bất kể AR và cấp độ của người chơi, vì vậy mọi người có thể cần áp dụng Mẹo thu thập sao của Spiral 9 Star Abyss ở tầng 12.

Xem thêm về bài viết

Tác động của Genshin: Cách để có thêm Primogem

[rule_3_plain]

Primogems miễn phí là cách duy nhất để người chơi F2P trong Genshin Impact cuộn các biểu ngữ và nhận các nhân vật yêu thích của họ. Vì vậy, các game thủ luôn tìm mọi cách để kiếm được càng nhiều Đá Nguyên Tố càng tốt.
May mắn thay, Genshin Impact là một trò chơi khá thân thiện với người chơi F2P và Mihoyo rất hào phóng trong việc cung cấp nhiều cách khác nhau để kiếm Primogems miễn phí. Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu 5 cách hàng đầu để nhận Primogems miễn phí trong Genshin Impact.
Các cách để nhận được nhiều Primogem hơn trong Genshin Impact
Sự kiện và mã đổi thưởng
miHoYo thường xuyên tạo các sự kiện trên web và trong trò chơi, với Primogems và các vật phẩm khác làm phần thưởng. Hầu hết các sự kiện này cũng thực sự thú vị để khám phá. Tuy nhiên, nếu không kiểm tra trang web của họ thường xuyên, mọi người có thể bỏ lỡ rất nhiều cơ hội nhận được Primogems miễn phí.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle ||[]).đẩy({})
Sử dụng mã đổi quà là cách dễ nhất để thu thập Mồi
Đối với mã đổi thưởng cũng vậy. miHoYo phát hành mã đổi thưởng thường xuyên, đặc biệt là khi phát trực tuyến các phiên bản mới. Những mã này có thể mang lại cho game thủ hàng trăm Primogem nhưng chúng chỉ tồn tại trong 1 hoặc 2 ngày.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle ||[]).đẩy({})
Nếu bạn không muốn bỏ lỡ tất cả các Primogems miễn phí này, hãy thường xuyên kiểm tra lại Hướng dẫn về mã và mã tác động Genshin mới nhất.
Shrine of Depth
Người chơi có thể nhận được 1200 Primogems khi khám phá Shrine of Depth
Shrine of Depth là những công trình kiến ​​trúc cổ đại bị phong ấn nằm xung quanh Teyvat. Bên trong mỗi ngôi đền này là một cái rương cung cấp cho người chơi 40 Primogems, 60 Adventure EXP, 10 Sigils, cùng một loạt các đồ tạo tác và vũ khí ngẫu nhiên.
Có 10 đền thờ ở mỗi vùng của Teyvay, có nghĩa là có tổng cộng 30 ngôi đền và 1200 Primogem miễn phí. Để mở khóa Shrine of Depth, người chơi cần một chìa khóa cho Shrine of Depth của khu vực tương ứng.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle ||[]).đẩy({})
Tiền thưởng hàng ngày
Hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày để nhận Primogems
Mỗi ngày, người chơi có thể hoàn thành tổng cộng 4 Hoa hồng hàng ngày, mỗi giải thưởng sẽ cung cấp 10 Primogems và nhiều phần thưởng khác nhau. Sau khi hoàn thành cả 4 nhiệm vụ hàng ngày, game thủ có thể vào Hội phiêu lưu để nhận thêm 20 Linh thú. Tổng cộng, có thể nhận được 60 Primogem mỗi ngày bằng cách thực hiện Hoa hồng hàng ngày.
Hoa hồng hàng ngày là nguồn Primogem dài hạn duy nhất sau khi các nguồn Primogem khác được thu thập trong Genshin Impact.
Archon Quest và World Quest
Các Nhiệm vụ Archon và Nhiệm vụ Thế giới trong Genshin Impact cũng cung cấp cho người chơi một lượng Primogem khá lớn và ổn định khi khám phá thế giới.
Game thủ sẽ nhận được khoảng 40 đến 50 Primogems cho mỗi nhiệm vụ. Tuy nhiên, các nhiệm vụ cung cấp Primogem khá dài và thường sẽ phải trải qua nhiều nhiệm vụ mới có thể nhận được phần thưởng.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle ||[]).đẩy({})
Vực thẳm xoắn ốc
Spiral Abyss là một nguồn Primogems dồi dào nhưng cũng rất khó thu thập
Cuối cùng, The Spiral Abyss, phép thử sức mạnh cuối cùng trong Genshin Impact, là một nguồn cung cấp miễn phí khác của Primogems. Spiral Abyss có tổng cộng 12 tầng và mỗi tầng có thể cung cấp cho game thủ tối đa 300 Mồi nếu thu thập đủ 9 sao.
Phần thưởng từ cấp 1 đến cấp 8 là phần thưởng một lần. Phần thưởng từ tầng 9 đến tầng 12 làm mới 2 lần một tháng. Nhưng hãy nhớ rằng các tầng cuối cùng của The Spiral Abyss có nội dung khó nhất trong trò chơi bất kể AR và cấp độ của người chơi, vì vậy mọi người có thể cần áp dụng Mẹo thu thập sao của Spiral 9 Star Abyss ở tầng 12.

[rule_2_plain]

# Genshin #Impact # Cách # học # nhiều # Số #Primogems


 • # Genshin #Impact # Cách # học # nhiều # Số #Primogems
 • Tổng hợp: DaiLyWiki

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Genshin Impact: Những cách kiếm nhiều Nguyên thạch Primogems❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Genshin Impact: Những cách kiếm nhiều Nguyên thạch Primogems” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Genshin Impact: Những cách kiếm nhiều Nguyên thạch Primogems [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Genshin Impact: Những cách kiếm nhiều Nguyên thạch Primogems” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-08-08 16:40:56. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Blog

Cách tải bản đồ trên Google Maps để dùng khi không có 3G/4G

Published

on

Đôi khi “lạc trôi giữa dòng đời”, bạn cần lắm Google Maps để tìm lối thoát nhưng chợt nhớ điện thoại của mình chưa được đăng ký 3G / 4G. Đừng lo lắng, chỉ cần chuẩn bị trước một chút ở nhà với tính năng ngoại tuyến là bạn sẽ thoải mái và sẵn sàng cho chuyến đi.

Google Maps là một ứng dụng tiện lợi để người dùng tìm kiếm những địa điểm mới, đặc biệt hữu ích cho những bạn hay bị lạc đường. Tuy nhiên, yêu cầu để sử dụng là điện thoại phải được kết nối mạng (Wifi / 3G / 4G), nhưng không phải ai cũng chịu chi cho một mạng dữ liệu di động hoặc ít sử dụng mạng này.

Google Maps có một tính năng mà ít người để ý: “Bản đồ ngoại tuyến”. Tính năng này sẽ giúp bạn tải trước bản đồ ở nhà và sử dụng bên ngoài mà không cần bất kỳ Wifi, 3G hay 4G nào.

Bước 1: Bạn tải ứng dụng Google Maps trên App Store hoặc CH Play, hoặc bấm vào đây:

 • Google Maps trên iPhone / iPad.
 • Google Maps trên Android.

Bước 2: Truy cập ứng dụng Google Maps và tìm địa chỉ bạn muốn đến.

Cách tải bản đồ trên Google Maps để sử dụng khi không có 3G / 4G

Bước 3: Vuốt nhẹ màn hình điện thoại từ Thẳng thắn lên, nhấn Tải xuống.

Cách tải bản đồ trên Google Maps để sử dụng khi không có 3G / 4G

Bạn có thể phóng to / thu nhỏ màn hình, diện tích lớn hoặc nhỏ tương ứng để tìm đường khi không có mạng dữ liệu.

Cách tải bản đồ trên Google Maps để sử dụng khi không có 3G / 4G

Nhấn Tải xuống một lần nữa sau khi chọn khu vực.

Xem thêm  Hướng Dẫn Cách Nấu Sữa Đậu Nành Nhà Làm Thơm Ngon Bổ Dưỡng

Cách tải bản đồ trên Google Maps để sử dụng khi không có 3G / 4G

Sau khi tải xong, bạn có thể tắt Wifi và thử trải nghiệm tính năng này bằng cách nhấn vào 3 dấu gạch ngang (góc phải màn hình).

Cách tải bản đồ trên Google Maps để sử dụng khi không có 3G / 4G

Chọn phần Bản đồ ngoại tuyến.

Cách tải bản đồ trên Google Maps để sử dụng khi không có 3G / 4G

Thao tác này sẽ hiển thị tất cả các bản đồ ngoại tuyến mà bạn đã tải xuống.

Cách tải bản đồ trên Google Maps để sử dụng khi không có 3G / 4G

Bạn có thể quản lý các bản đồ này bằng cách xóa chúng (nếu bạn không cần chúng nữa) hoặc cập nhật lại chúng.

Cách tải bản đồ trên Google Maps để sử dụng khi không có 3G / 4G

Sau khi hoàn thành các bước trên, bây giờ bạn có thể sử dụng bản đồ để tìm đường như bình thường, bao gồm hiển thị chỉ đường và hướng dẫn chi tiết từng bước.

Cách tải bản đồ trên Google Maps để sử dụng khi không có 3G / 4G

Ghi chú:

 • Việc tìm kiếm, chỉ đường chỉ chính xác trong khu vực bản đồ mà bạn đã tải xuống.
 • Bản đồ ngoại tuyến tải xuống chỉ có giá trị trong 29 ngày, sau thời gian này dữ liệu sẽ bị xóa và bạn phải tải lại nếu cần.

Chúc bạn may mắn và lái xe an toàn!

DaiLyWiki VN Siêu thị

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Cách tải bản đồ trên Google Maps để dùng khi không có 3G/4G❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Cách tải bản đồ trên Google Maps để dùng khi không có 3G/4G” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Cách tải bản đồ trên Google Maps để dùng khi không có 3G/4G [ ❤️️❤️️ ]”.

Xem thêm  Expat là gì? Gợi ý 10 công việc mà Expat có thể làm hiện nay

Bài viết về “Cách tải bản đồ trên Google Maps để dùng khi không có 3G/4G” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-08-08 16:37:47. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Trending