Connect with us

Blog

Đáp án cuộc thi Thanh niên với kiến thức pháp luật năm 2020 – Tuần 2

Published

on

Cuộc thi trực tuyến “Thanh niên với kiến thức pháp luật năm 2020” nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020. Với 3 tuần thi từ ngày 5/10 – 22/10/2020, mỗi tuần là một chủ đề khác nhau:

  • Tuần 1: Từ 5/10 – 8/10/2020 chủ đề Thanh niên sống đẹp
  • Tuần 2: Từ 12/10 – 15/10/2020 chủ đề Thanh niên sống khỏe
  • Tuần 3: Từ 19/10 – 22/10/2020 chủ đề Thanh niên sống có ích

Đáp án cuộc thi Thanh niên với kiến thức pháp luật – Tuần 2

Câu 1. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng ta đề ra là:

A. Thần tốc, táo bạo, bất ngờ và chắc thắng
B. Trường kỳ kháng chiến
C. Toàn dân, toàn diện, lâu dài và tự lực cánh sinh
D. Thần tốc, táo bạo, toàn diện, lâu dài

Câu 2. Tên Nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời vào ngày tháng năm nào?

A. Ngày 30/4/1975
B. Ngày 3/2/1930
C. Ngày 2/9/1945
D. Ngày 3/9/1945

Câu 3. Thời gian thử việc đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên là bao nhiêu ngày?

A. Không quá 50 ngày.
B. Không quá 60 ngày.
C. Không quá 70 ngày.
D. Không quá 80 ngày.

Câu 4. Theo Luật Phòng, chống tham nhũng, tài sản tham nhũng được hiểu là gì?

A. Là tài sản có được từ tham nhũng.
B. Là tài sản có nguồn gốc từ tham nhũng.
C. Là tài sản có được từ tham nhũng, tài sản có nguồn gốc từ tham nhũng.
D. Là tài sản có được từ tham nhũng, tài sản có nguồn gốc từ tham nhũng và các tài sản

Câu 5. Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy điều khiển xe không có đèn tín hiệu hoặc có nhưng không có tác dụng thì bị xử phạt như thế nào?

A. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng.
B. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.
C. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng.
D. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 500.000 đồng.

Câu 6. Cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga diễn ra năm nào?

A. Năm 1907
B. Năm 1917
C. Năm 1927
D. Năm 1918

Câu 7. Những hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm về an ninh mạng?

A. Đăng tải thông tin bán hàng trên mạng xã hội.
B. Tạo nhiều tài khoản trên mạng xã hội.
C. Kêu gọi, vận động đóng tiền, tài sản vật chất khác gây quỹ trên cộng đồng mạng.
D. Giả mạo trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân; làm giả, lưu hành, trộm cắp,
mua bán, thu thập, trao đổi trái phép thông tin thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng của người
khác; phát hành, cung cấp, sử dụng trái phép các phương tiện thanh toán.

Câu 8. Vũ khí phê phán không thể thay thế cho sự phê phán bằng vũ khí. Lực lượng vật chất chỉ có thể bị đánh đổ bằng lực lượng vật chất. Nhưng một khi lý luận thâm nhập vào quần chúng sẽ trở thành sức mạnh vĩ đại”, là câu nói của ai?

A. C.Mác
B. Ph.Ăngghen
C. V.I.Lênin
D. L.Phoiơbắc

Câu 9. Tên của tổ chức này được thành lập tháng 6 năm 1925

A. Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí Hội
B. Hội Việt Nam cách mạng đồng minh
C. Hội Việt Nam độc lập đồng minh
D. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên

Câu 10. Gián điệp mạng là gì?

A. Là hành vi cố ý vượt qua cảnh báo, mã truy cập, mật mã, tường lửa, sử dụng quyền quản trị
của người khác hoặc bằng phương thức khác để chiếm đoạt, thu thập trái phép thông tin,
tài nguyên thông tin trên mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin,
hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, cơ sở dữ liệu, phương tiện điện tử của cơ quan, tổ
chức, cá nhân.
B. Là hành vi ăn cắp thông tin trên không gian mạng.
C. Là hành vi truy cập, thu thập, sử dụng thông tin trái phép trên mạng xã hội.
D. Là hành vi thu thập thông tin, cơ sở dữ liệu trên không gian mạng để chống phá Nhà nước
Việt Nam.

Câu 11. Công xã Pari diễn ra năm nào?

A. Năm 1879
B. Năm 1917
C. Năm 1871
D. Năm 1872

Câu 12. Khủng bố mạng là gì?

A. Là việc sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin hoặc phương tiện điện tử để thực
hiện hành vi khủng bố, tài trợ khủng bố.
B. Là việc sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi khủng bố
C. Là việc sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin để thực hiện phạm tội.
D. Là việc lên mạng xã hội kêu gọi, tập hợp thực hiện hành vi khủng bố, tài trợ khủng bố

Xem thêm  Năm 2020 dự báo sẽ nắng nóng kỷ lục. Làm gì để “sống sót” qua thời điểm này?

Câu 13. Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động có quyền kí bao nhiêu hợp đồng lao động xác định thời hạn với một người sử dụng lao động?

A. Theo thỏa thuận của các bên.
B. Tối đa 2 lần.
C. Tối đa 3 lần.
D. Nhiều lần

Câu 14. Theo Bộ luật lao động năm 2019, việc làm là gì?

A. Là sự tác động của con người để tạo ra sản phẩm.
B. Là công việc được trả lương hàng tháng.
C. Là việc người lao động tạo ra sản phẩm và được trả lương tương ứng với sản phẩm.
D. Là hoạt động lao động tạo ra thu nhập mà pháp luật không cấm

Câu 15. Người lao động được quyền giao kết bao nhiêu hợp đồng lao động với bao nhiêu người sử dụng lao động?

A. Chỉ 01 hợp đồng lao động và với 01 người sử dụng lao động
B. Tối đa 02 hợp đồng lao động và với 02 người sử dụng lao động.
C. Tối đa 03 hợp đồng lao động và với 03 người sử dụng lao động.
D. Người lao động có thể giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động
nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết.

Đáp án cuộc thi Thanh niên với kiến thức pháp luật – Tuần 1

Câu 1. Theo Bộ luật Lao động ngày 20 tháng 11 năm 2019 quy định trường hợp nào dưới đây không được tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động?

A. Người lao động thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ.

B. Người lao động bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự.

C. Phụ nữ đang nuôi con nhỏ trên 06 tháng.

D. Người lao động phải chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc cơ sở giáo dục bắt buộc;

Câu 2. Theo Bộ luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015 quy định việc chuyển quyền sử dụng đất có hiệu lực kể từ thời điểm nào?

A. Có hiệu lực kể từ thời điểm ký kết hợp đồng.

B. Có hiệu lực kể từ thời điểm hợp đồng đã được công chứng hoặc chứng thực.

C. Có hiệu lực kể từ thời điểm xác lập hợp đồng.

D. Có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký theo quy định của Luật Đất đai.

Câu 3. Chủ đề công tác năm của Chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi nằm 2020 tỉnh Đồng Tháp năm 2020 là gì?

A. Tuổi trẻ Đồng Tháp sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng.

B. Tuổi trẻ Đồng Tháp khởi nghiệp, lập nghiệp.

C. Tuổi trẻ Đồng Tháp tự hào tiến bước dưới cờ Đảng.

D. Thanh niên tình nguyện.

Câu 4. Theo Luật Hòa giải ở cơ sở ngày 20 tháng 6 năm 2013 quy định ngoài việc người được bầu làm Hòa giải viên phải là công dân Việt Nam thường trủ tại cơ sở, tự nguyện tham gia hoạt động hòa giải thì phải kèm theo các tiêu chuẩn nào sau đây?

A. Lớn tuổi có uy tín trong cộng đồng dân cư; có khả năng thuyết phục, vận động nhân dân; Có hiểu biết pháp luật.

B. Cán bộ hưu trí có uy tín và khả năng thuyết phục, vận động nhân dân trong cộng đồng dân cư; Có hiểu biết pháp luật

C. Đã từng làm trong ngành tư pháp; Có uy tín và khả năng thuyết phục, vận động nhân dân trong cộng đồng dân cư; Có hiểu biết pháp luật.

D. Có phẩm chất đạo đức tốt, Có uy tín trong cộng đồng dân cư; có khả năng thuyết phục, vận động nhân dân; Có hiểu biết pháp luật.

Câu 5. Theo Luật Hòa giải ở cơ sở ngày 20 tháng 6 năm 2013, việc bầu Tổ trưởng Tổ hòa giải được thực hiện dưới sự chủ trì của ai và bằng hình thức nào?

A. Việc bầu Tổ trưởng Tổ hòa giải được thực hiện dưới sự chủ trì của Trưởng ban công tác Mặt trận bằng hình thức biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín.

Xem thêm  Cách tải và cài đặt driver cho GPU NVIDIA Geforce đầy đủ, chi tiết

B. Việc bầu Tổ trưởng Tổ hòa giải được thực hiện dưới sự chủ trì của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã bằng hình thức biểu quyết công khai.

C. Việc bầu Tổ trưởng Tổ hòa giải được thực hiện dưới sự chủ trì của Công chức Tư pháp – Hộ tịch bằng hình thức bỏ phiếu kín.

D. Việc bầu Tổ trưởng Tổ hòa giải được thực hiện dưới sự chủ trì của Trưởng ban nhân dân khóm, ấp.

Câu 6. Theo Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định trường hợp nào sau đây có thế bị coi là đồng phạm?

A. Trường hợp có hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm.

B. Trường hợp có ba người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm.

C. Trường hợp có bốn người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm.

D. Trường hợp có nhiều người trở lên thực hiện một tội phạm.

Câu 7. Theo Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 người thực hiện hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc hành vi khác cản trở việc khiếu nại, tố cáo, việc xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc việc xử lý người bị khiếu nại, tố cáo thì có thể bị áp dụng hình phạt nào sau đây?

A. Phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

B. Cảnh cáo.

C. Người phạm tội bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

D. Bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.

Câu 8. Theo Bộ luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015 quy định người nào dưới đây là người thành niên?

A. Người dưới 16 tuổi.

B. Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.

C. Người từ đủ 18 tuổi trở lên.

D. Người 18 tuổi trở lên.

Câu 9. Theo Bộ luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015 quy định việc sử dụng hình ảnh trong trường hợp nào sau đây thì không cần có sự đồng ý của người có hình ảnh?

A. Hình ảnh được sử dụng từ các hoạt động hội nghị, hội thảo, hoạt động thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật mà không ánh hưởng đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh.

B. Hình ảnh được sử dụng để quảng cáo cho sản phẩm, dịch vụ.

C. Hình ảnh được sử dụng trong các tác phẩm báo chí.

D. Tất cả A, B và C đều đúng.

Câu 10. Theo Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định người thực hiện hành vi gây hậu quả nguy hại cho xã hội trong trường hợp không thế thấy trước hoặc không buộc phải thấy trước hậu quả của hành vi đó, thì có phải chịu trách nhiệm hình sự không?

A. Không phải chịu trách nhiệm hình sự do thuộc trường hợp sự kiện bất ngờ.

B. Phải chịu trách nhiệm hình sự do hành vi mình gây ra.

C. Phải chịu trách nhiệm hình sự một phần.

D. Được miễn trách nhiệm hình sự.

Câu 11. Theo Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bồ sung năm 2017 quy định Công dân Việt Nam bị kết án phạt tù về tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội phạm khác trong những trường hợp do Bộ luật này quy định, thì bị tước một hoặc một số quyền công dân sau đây?

A. Quyền ứng cử đại biểu cơ quan quyền lực Nhà nước; Quyền làm việc trong các cơ quan nhà nước và quyền phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân.

B. Quyền ứng cử, bầu cử đại biểu cơ quan quyền lực Nhà nước.

C. Có quyền làm việc trong các cơ quan nhà nước và quyền phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân.

D. Quyền ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

Câu 12. Theo Bộ luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015 quy định trường hợp chủ sở hữu được nhận lại gia cầm bị thất lạc thì phải có trách nhiệm như thế nào?

A. Trả lại 50% hoa lợi do gia cầm sinh ra.

B.. Không được hưởng toàn bộ hoa lợi do gia cầm sinh ra.

C. Phải thanh toán tiền công nuôi giữ và chỉ phí khác cho người bắt được gia cầm.

D. Phải bồi thường thiệt hại do đàn gia cầm gây ra.

Câu 13. Theo Luật Hòa giải ở cơ sở ngày 20 tháng 6 năm 2013 quy định trường hợp nào sau đây hòa giải viên phải từ chối tiến hành hòa giải?

Xem thêm  Hướng dẫn sử dụng máy ép hoa quả Bluestone JEB-6535

A. Bản thân có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ, việc hòa giải.

B. Tiến hành hòa giải khi chỉ có một bên yêu cầu.

C. Khi xác định vụ, việc thuộc phạm vi hòa giải theo quy định pháp luật.

D. Hòa giải viên chứng kiến hoặc biết nội dụng tranh chấp của các bên.

Câu 14. Theo Bộ luật Lao động ngày 20 tháng 11 năm 2019 quy định đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn, người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động bao nhiêu ngày?

A. Ít nhất 30 ngày.

B. Ít nhất 45 ngày.

C. Ít nhất 60 ngày.

D. Ít nhất 90 ngày.

Câu 15. Nội dung chính của phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” là gì?

A. 1.Sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học; 2- Sáng tạo trong lao động, sản xuất, kinh doanh.

B. 1- Sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học; 2- Sáng tạo trong lao động, sản xuất, kinh doanh; 3- Sáng tạo trong công tác, phục vụ nhân dân.

C. 1- Sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học; 2- Sáng tạo trong lao động, sản xuất, kinh doanh; 3- Sáng tạo trong công tác, phục vụ nhân dân; 4- Sáng tạo trong đời sống sinh hoạt.

D. 1- Sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học; 2- Sáng tạo trong lao động, sản xuất, kinh doanh; 3- Sáng tạo trong đời sống sinh hoạt.

Câu 16. Theo Bộ luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015 quy định thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản đối với bất động sản là bao nhiêu năm?

A. 30 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

B. 20 năm, kể từ thời điểm mờ thừa kế.

C. 10 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

D. 03 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

Câu 17. Theo Bộ luật Lao động ngày 20 tháng 11 năm 2019 quy định thời gian thứ việc đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật trung cấp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ là bao nhiêu ngày?

A. Không quá 15 ngày.

B. Không quá 30 ngày

C. Không quá 45 ngày

D. Không quá 60 ngày

Câu 18. Theo Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định người dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thế chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản có tính chất chuyên nghiệp thì bị phạt tù theo thời hạn nào sau đây?

A. Từ 1 năm đến 5 năm.

B. Từ 3 năm đến 7 năm.

C. Từ 3 năm đến 10 năm.

D. Từ 7 năm đến 15 năm.

Câu 19. Theo Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định khi có Quyết định đại xá thì người phạm tội được hưởng quyền nào sau đây?

A. Loại trừ trách nhiệm hình sự.

B. Miễn trách nhiệm hình sự.

C. Hoãn thi hành hình phạt tù.

D. Có thể được miễn trách nhiệm hình sự.

Câu 20. Theo Bộ luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015 quy định sau 05 năm, kể từ ngày thông báo công khai mà không xác định được ai là chủ sở hữu tài sản là bất động sản thì bất động sản đó thuộc về ai?

A. Thuộc về Nhà nước.

B. Thuộc về Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có bất động sản.

C. Thuộc về người phát hiện tài sản.

D. Thuộc về đơn vị thông báo công khai.

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Đáp án cuộc thi Thanh niên với kiến thức pháp luật năm 2020 – Tuần 2❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Đáp án cuộc thi Thanh niên với kiến thức pháp luật năm 2020 – Tuần 2” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Đáp án cuộc thi Thanh niên với kiến thức pháp luật năm 2020 – Tuần 2 [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Đáp án cuộc thi Thanh niên với kiến thức pháp luật năm 2020 – Tuần 2” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-08-06 06:01:01. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Blog

Google Maps cho phép người dùng tạo sự kiện công khai

Published

on

Một nguồn tin trên Android Police cho biết, Google Maps đang âm thầm thêm tùy chọn tạo sự kiện công khai cho một số người dùng, tuy nhiên tùy chọn mới này vẫn chưa được triển khai cho tất cả người dùng trên toàn thế giới. thế giới.

Nếu bạn cũng là một trong những người dùng này, bạn có thể chuyển đến tab Đóng góp và tạo sự kiện bao gồm mô tả, danh mục và liên kết web.

Điều đáng nói là Google Maps giới hạn tùy chọn mới này ở một số quốc gia và khu vực, chẳng hạn như không khả dụng ở Canada. Những dấu hiệu này cho thấy rõ ràng rằng tùy chọn mới hiện đang được triển khai cho một số người dùng được chọn và chưa được triển khai cho tất cả người dùng trên toàn thế giới. Do đó, những người dùng khác phải đợi cho đến khi Google triển khai bản cập nhật Maps mới nhất để trải nghiệm tính năng mới.

Ngoài ra, nếu chưa cài đặt Google Maps, bạn có thể truy cập vào đây để tải bản cập nhật Google Maps mới nhất về máy và cài đặt.

– Tải xuống Google Map cho thiết bị Android: Google Maps dành cho Android

– Tải xuống Google Map cho thiết bị iOS: Google Maps dành cho iPhone

Nếu bạn chưa biết cách sử dụng Google Map trên thiết bị iOS, hãy tham khảo bài viết hướng dẫn sử dụng Google Map trên iPhone nơi đây.

Xem thêm  Top 10 Trang web đăng tin tuyển dụng uy tín nhất hiện nay

Bên cạnh đó, trên Google Map có một tính năng rất hay dành cho người lái xe, người lái xe có thể chỉ đường bằng giọng nói, nếu bạn chưa biết cách kích hoạt tính năng này thì hãy xem Nghe Google Maps với chỉ đường bằng giọng nói Tiếng Việt ở đây.

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Google Maps cho phép người dùng tạo sự kiện công khai❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Google Maps cho phép người dùng tạo sự kiện công khai” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Google Maps cho phép người dùng tạo sự kiện công khai [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Google Maps cho phép người dùng tạo sự kiện công khai” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-08-20 00:09:52. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Blog

Thông tư 04/2013/TT-BYT – Mobitool

Published

on

Thông tư 04/2013 / TT-BYT về hướng dẫn việc phê duyệt và áp dụng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi quản lý của các Bộ, ngành khác.

BỘ Y TẾ
———

Con số: 04/ 2013 / TT-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———————————

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2013

THÔNG TƯ
Hướng dẫn việc phê duyệt và áp dụng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi quản lý của các Bộ, ngành khác.

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ khoản 4 Điều 88 Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 Tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 63/2012 / NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn việc phê duyệt và áp dụng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc phạm vi quản lý của các Bộ, ngành khác.

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định việc phê duyệt và áp dụng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc phạm vi quản lý của các Bộ, ngành khác, kể cả cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước (sau đây gọi chung là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp Bộ, ngành).

2. Thông tư này không áp dụng đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trực thuộc Bộ Y tế và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước do địa phương quản lý.

Điều 2. Quy định về phê duyệt và áp dụng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

Xem thêm  Top 10 Trang web đăng tin tuyển dụng uy tín nhất hiện nay

1. Đối với bệnh viện hạng đặc biệt, bệnh viện hạng I do Bộ, ngành trực tiếp quản lý: Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của từng cơ sở.

2. Đối với trạm y tế của cơ quan, đơn vị, tổ chức, trạm y tế quân dân y, bệnh xá quân dân y: áp dụng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đã được Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phê duyệt. tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là tỉnh) quy định trạm y tế xã, phường, thị trấn của địa phương đó.

3. Đối với phòng khám quân dân y: Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định thì áp dụng đối với phòng khám đa khoa khu vực của địa phương đó.

4. Đối với các bệnh viện hạng II, III, IV do các Bộ, ngành trực tiếp quản lý còn lại (kể cả bệnh viện quân – dân y): Áp dụng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đã được Hiệp hội phê duyệt. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cùng hạng của địa phương.

5. Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của các Bộ, ngành chưa được xếp hạng, cơ quan quản lý y tế của Bộ, ngành phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh để thống nhất việc áp dụng giá dịch vụ. dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do Hội đồng nhân dân hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cùng hạng trên địa bàn đó trong thời gian chờ xếp hạng theo quy định của Bộ Y tế.

6. Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp bộ, ngành cung cấp các dịch vụ kỹ thuật không có trong quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của địa phương thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp bộ, ngành phải thực hiện các dịch vụ này. Hiện đang xây dựng phương án giá theo hướng dẫn của Bộ Y tế, báo cáo Bộ Y tế xem xét, quyết định.

Xem thêm  Top 10 Kiểu tóc xoăn ngắn đẹp nhất cho nàng mùa thu đông

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Cơ quan quản lý y tế các Bộ, ngành tổ chức xếp hạng hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định xếp hạng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do mình quản lý theo quy định. của Bộ Y tế.

2. Căn cứ các quy định tại Thông tư này, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm:

a) Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư này: Xây dựng phương án giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế gửi Bộ Y tế. Đề xuất y tế để phê duyệt;

b) Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 2 Thông tư này: có văn bản báo cáo việc áp dụng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (nêu rõ). Ghi rõ giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tương đương hạng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn nơi có cơ sở đó) kèm theo bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đã được Hội đồng thông qua. Ủy ban nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn nơi cơ sở đó đặt trụ sở và quyết định phân loại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (nếu có), đồng thời chịu trách nhiệm trước. pháp luật đối với việc quyết định áp dụng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở mình.

Điều 4. Hiệu lực

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2013.

Điều 5. Điều khoản chuyển tiếp

1. Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại khoản 1 và khoản 5 Điều 2 Thông tư này: trong thời gian chờ Bộ Y tế phê duyệt giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh hoặc chờ cơ quan quản lý y tế của Bộ, ngành. và Bảo hiểm xã hội tỉnh thống nhất việc áp dụng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thì được tiếp tục thu giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo mức giá đã được ban hành. thẩm quyền phê duyệt cho đến khi có bảng giá thay thế mới.

Xem thêm  Tham khảo hình ảnh cười đau bụng, hài hước, bá đạo và độc đáo nhất

2. Đối với người bệnh đã vào cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và đang điều trị nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp Bộ, ngành trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục áp dụng mức thu. được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho đến khi ra khỏi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị, địa phương phản ánh bằng văn bản về Bộ Y tế để xem xét, giải quyết. /.

Người nhận:
– VPCP (Vụ KGXV, Công báo, Cổng TTĐT CP);
– Bộ trưởng (gửi b / c);
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Các Bộ, ngành Y tế;
– Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
– Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;
– Các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra Bộ, VPB;
– Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
– Lưu: VT, PC, KCB, BHYT, KH.

KT. BỘ TRƯỞNG, MỤC SƯ
PHÓ PHÓ

Nguyễn thị xuyên

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Thông tư 04/2013/TT-BYT – DaiLyWiki❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Thông tư 04/2013/TT-BYT – DaiLyWiki” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Thông tư 04/2013/TT-BYT – DaiLyWiki [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Thông tư 04/2013/TT-BYT – DaiLyWiki” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-08-20 00:08:51. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Blog

Cách mở file Host trên Windows 10, chỉnh sửa file host

Published

on

Bạn cần chỉnh sửa file Host trên hệ điều hành Windows 10 nhưng chưa biết cách mở file host. Trong bài viết này, taimienphi.vn sẽ hướng dẫn bạn cách mở file Host trên Windows 10 một cách dễ dàng mà không cần bất kỳ công cụ hỗ trợ nào.

Máy chủ tệp là một tập tin được sử dụng trong hệ điều hành để lưu trữ thông tin IP của các máy chủ và tên miền Domain được trỏ tới. Trong bài viết trước, chúng tôi đã hướng dẫn các bạn cách mở tệp Host trên các hệ điều hành Windows xp / 7/8 / 8.1. Với hệ điều hành Windows 10, đã có nhiều cải tiến nên Mở tệp Máy chủ trên Windows 10 Cũng sẽ có nhiều cách khác nhau

Cách mở tệp Máy chủ lưu trữ trên Windows 10

Phương pháp 1: Mở tệp Máy chủ lưu trữ trên Windows 10 từ PC này

Bước 1: Bạn nhấp đúp chuột vào biểu tượng PC này và chọn ổ đĩa

Bước 2: Trong ổ đĩa bạn nhấp vào mục các cửa sổ

cách lấy tệp hosts trên windows 10 2

Bước 3: Trong phần các cửa sổ bạn tìm và nhấp vào tệp Hệ thống 32

cách lấy tệp hosts trên windows 10 3

Bước 4: Tập tin Hệ thống 32 hiển thị, nhấp vào mục có tên người lái xe

cách lấy tệp hosts trên windows 10 4

Bước 5: Trong thư mục người lái xe bạn tìm và nhấp vào mục vân vân. Đây là thư mục chứa tệp chủ nhà -là tệp bạn đang tìm kiếm

cách lấy tệp hosts trên windows 10 5

Bước 6: Để mở tệp Máy chủ lưu trữ, nhấp chuột phải vào tệp và chọn Mở với. Cửa sổ hiện ra các ứng dụng để mở tệp, tuy nhiên đây là tệp văn bản nên chúng ta sẽ chọn mở bằng tệp Sổ tay (Ngoài ra, bạn cũng có thể mở bằng MS Word hoặc Wordpad)

Xem thêm  Năm 2020 dự báo sẽ nắng nóng kỷ lục. Làm gì để “sống sót” qua thời điểm này?

cách lấy tệp hosts trên windows 10 6

Phương pháp 2: Mở tệp Máy chủ lưu trữ trên Windows 10 bằng lệnh Chạy

Với cách mở trên ta biết đường dẫn của tệp Host có dạng như sau: C: WindowsSystem32driversetc. Vì vậy, để rút ngắn thao tác chúng ta sẽ sử dụng hộp thoại Chạy mở. Bạn thực hiện bằng cách nhấn tổ hợp phím Windows + RẺ để mở hộp thoại Chạy

các cửa sổ Chạy xuất hiện, nhập đường dẫn: C: WindowsSystem32driversetc và hãy nhấn đi vào

cách lấy tệp hosts trên windows 10 7

Sau khi nhấn đi vào sẽ mở cửa sổ của thư mục vân vân chứa các tập tin Chủ nhà. Tại đây bạn cũng mở file Host theo hướng dẫn ở trên.

Phương pháp 3: Mở tệp máy chủ bằng SearchWindows

Tương tự như cách mở bằng hộp thoại Run, chúng ta cũng mở file Host trên Windows 10 bằng cách nhập đường dẫn: C: WindowsSystem32driversetc Trong Tìm kiếm trên Windows.

Bạn bấm vào biểu tượng Tìm kiếm trên Windows (kính lúp) trên thanh Thanh tác vụ hoặc nhấn tổ hợp phím Windows + WILL

cách lấy tệp hosts trên windows 10 8

các cửa sổ Tìm kiếm trên Windows xuất hiện, nhập đường dẫn: C: WindowsSystem32driversetc. Thư mục bây giờ sẽ được hiển thị vân vân với đường dẫn tương ứng. Bạn chỉ cần nhấp để mở thư mục vân vânmở tệp Host bạn làm tương tự như trên.

Như vậy với 3 cách trên, bạn có thể dễ dàng Mở tệp Máy chủ trên Windows 10. Từ đây bạn có thể tùy chỉnh file Host theo từng mục đích công việc. Tuy nhiên, việc chỉnh sửa tệp hosts đôi khi gặp một số khó khăn như không thể lưu tệp sau khi chỉnh sửa. Nếu bạn gặp sự cố này, hãy tham khảo bài viết cách khắc phục Không thể lưu tệp máy chủ lưu trữ mà taimienphi.vn đã chia sẻ trước đây.

Xem thêm  Tham khảo hình ảnh cười đau bụng, hài hước, bá đạo và độc đáo nhất


Ngoài ra, bạn tham khảo danh sách File Host lên Facebook vào tháng 8 năm 2017 nơi đây

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Cách mở file Host trên Windows 10, chỉnh sửa file host❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Cách mở file Host trên Windows 10, chỉnh sửa file host” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Cách mở file Host trên Windows 10, chỉnh sửa file host [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Cách mở file Host trên Windows 10, chỉnh sửa file host” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-08-20 00:07:44. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Trending