Connect with us

Blog

Danh sách các cơ sở giáo dục được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục

Published

on

Danh sách các cơ sở giáo dục được xác nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục

[rule_3_plain]

Cục Quản lý chất lượng Bộ Giáo dục và Huấn luyện đã ban bố danh sách các trường đại học, cao đẳng đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Ngoài ra còn có các trường đạt tiêu chuẩn nước ngoài. Sau đây là cụ thể các cơ sở giáo dục được xác nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục mới nhất, mời các bạn cùng tham khảo.
Theo Thông tư 24/2015/TT-BGDĐT quy định chuẩn tổ quốc đối với cơ sở giáo dục đại học do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ban hành, có 8 tiểu chuẩn để bình chọn bao gồm: Đất đai, hạ tầng và thiết bị; Hàng ngũ giảng sư, nghiên cứu viên và cán bộ điều hành; Chương trình huấn luyện và hoạt động huấn luyện; Hoạt động khoa học và công nghệ và cộng tác quốc tế; Vốn đầu tư; Kiểm định chất lượng giáo dục; Kết quả xếp hạng; Sự ưng ý của sinh viên và của người sử dụng lao động.
Theo danh sách cập nhật tới ngày 31/5/2020 do Cục Quản lý chất lượng ban bố, có 139 cơ sở giáo dục đại học và 8 trường cao đẳng sư phạm được xác nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng. Cùng đấy, Cục Quản lý chất lượng giáo dục cũng ban bố danh sách 7 cơ sở giáo dục được xác nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn nước ngoài.
Danh sách các cơ sở giáo dục được xác nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục tổ quốc và theo tiêu chuẩn nước ngoài chi tiết như sau:
1. Danh sách các trường đạt tiêu chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn trong nước
Trường đại học

TT

Tên trường

Tổ chức kiểm định CLGD

Thời điểm bình chọn ngoài

Kết quả bình chọn

Nghị quyết của
Hội đồng KĐCLGD

Giđấy chứng thực

Ngày cấp

Giá trị tới

1.

Trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng)

VNU-CEA

10/2015

Đạt 82%

01/NQ-HĐKĐCL

23/3/2016

23/3/2021

2.

Trường ĐH Giao thông Vận chuyển

VNU-CEA

01/2016

Đạt 83,6%

02/NQ-HĐKĐCL

23/3/2016

23/3/2021

3.

Trường ĐH Khoa học XH&NV
(ĐHQG HN)

VNU-HCM CEA

12/2015

Đạt 91,8%

01/NQ-HĐKĐCLGD

09/9/2016

09/9/2021

4.

Trường ĐH Kinh tế (ĐHQG HN)

VNU-HCM CEA

3/2016

Đạt 86,9%

03/NQ-HĐKĐCLGD

09/9/2016

09/9/2021

5.

Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG HN)

VNU-HCM CEA

3/2016

Đạt 86,9%

02/NQ-HĐKĐCLGD

09/9/2016

09/9/2021

6.

Trường ĐH Công nghiệp TP. HCM

VNU-HCM CEA

3/2016

Đạt 80,33%

04/NQ-HĐKĐCLGD

12/9/2016

12/9/2021

7.

Trường ĐH Bách Khoa (ĐH Đà Nẵng)

VNU-CEA

5/2016

Đạt 85,2%

03/NQ-HĐKĐCL

14/10/2016

14/10/2021

8.

Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng)

VNU-CEA

4/2016

Đạt 80,3%

05/NQ-HĐKĐCL

14/10/2016

14/10/2021

9.

Trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng)

VNU-CEA

4/2016

Đạt 83,6%

04/NQ-HĐKĐCL

14/10/2016

14/10/2021

10.

Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. HCM)

VNU-CEA

12/2015

Đạt 88,5%

06/NQ-HĐKĐCL

14/10/2016

14/10/2021

11.

Trường ĐH Giáo dục (ĐHQG HN)

VNU-HCM CEA

4/2016

Đạt 88,5%

06/NQ-HĐKĐCLGD

17/11/2016

17/11/2021

12.

Trường ĐH Công nghệ (ĐHQG HN)

VNU-HCM CEA

4/2016

Đạt 88,5%

05/NQ-HĐKĐCLGD

17/11/2016

17/11/2021

13.

Trường ĐH Duy Tân

CEA-AVU&C

12/2016

Đạt 85,25%

03/NQ-HĐKĐCLGD

20/02/2017

20/02/2022

14.

Học viện Vốn đầu tư

CEA-AVU&C

12/2016

Đạt 88,52%

02/NQ-HĐKĐCLGD

20/02/2017

20/02/2022

15.

Trường ĐH CNTT và Truyền thông
(ĐH Thái Nguyên)

CEA-AVU&C

11/2016

Đạt 86,88%

01/NQ-HĐKĐCLGD

20/02/2017

20/02/2022

16.

Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận chuyển

CEA-AVU&C

01/2017

Đạt 83,6%

04/NQ-HĐKĐCLGD

20/02/2017

20/02/2022

17.

Trường ĐH Nông Lâm (ĐH Huế)

VNU-CEA

10/2016

Đạt 83,6%

02/NQ-HĐKĐCL

24/3/2017

24/3/2022

18.

Trường ĐH Y Dược (ĐH Huế)

VNU-CEA

12/2016

Đạt 85,2%

07/NQ-HĐKĐCL

27/3/2017

27/3/2022

19.

Trường ĐH Sài Gòn

VNU-CEA

01/2017

Đạt 80,3%

08/NQ-HĐKĐCL

29/3/2017

29/3/2022

20.

Trường ĐH KHXH&NV
(ĐHQG TP. HCM)

VNU-CEA

10/2016

Đạt 86,9%

01/NQ-HĐKĐCL

27/3/2017

27/3/2022

21.

Trường ĐH KHTN (ĐHQG TP. HCM)

VNU-CEA

11/2016

Đạt 86,9%

06/NQ-HĐKĐCL

03/4/2017

03/4/2022

22.

Trường ĐH Ngoại thương

VNU-CEA

11/2016

Đạt 85,2%

05/NQ-HĐKĐCL

07/4/2017

07/4/2022

23.

Trường ĐH Kinh tế – Luật
(ĐHQG TP. HCM)

VNU-CEA

11/2016

Đạt 85,2%

04/NQ-HĐKĐCL

10/4/2017

10/4/2022

24.

Trường ĐH CNTT (ĐHQG TP. HCM)

VNU-CEA

10 /2016

Đạt 83,6%

03/NQ-HĐKĐCL

12/4/2017

12/4/2022

25.

Trường ĐH Luật TP. HCM

VNU-HCM CEA

10/2016

Đạt 85,25%

01/NQ-HĐKĐCLGD

03/5/2017

03/5/2022

26.

Trường ĐH Giao thông Vận chuyển TP. HCM

VNU-HCM CEA

11/2016

Đạt 81,97%

02/NQ-HĐKĐCLGD

03/5/2017

03/5/2022

27.

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM

VNU-HCM CEA

11/2016

Đạt 86,89%

04/NQ-HĐKĐCLGD

03/5/2017

03/5/2022

28.

Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM

Xem thêm  Đặc sắc lễ hội miếu Ông Bổn của người Hoa tại Bình Dương

VNU-HCM CEA

12/2016

Đạt 80,33%

05/NQ-HĐKĐCLGD

03/5/2017

03/5/2022

29.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

VNU-HCM CEA

12/2016

Đạt 80,33%

06/NQ-HĐKĐCLGD

03/5/2017

03/5/2022

30.

Trường ĐH Kinh tế TP. HCM

VNU-HCM CEA

12/2016

Đạt 88,52%

03/NQ-HĐKĐCLGD

03/5/2017

03/5/2022

31.

Trường ĐH Y Hà Nội

VNU-CEA

6/2017

Đạt 86,9%

26/NQ-HĐKĐCL

31/8/2017

31/8/2022

32.

Trường ĐH Sàn diễn – Điện ảnh Hà Nội

VNU-CEA

4/2017

Đạt 82%

16/NQ-HĐKĐCL

05/9/2017

05/9/2022

33.

Học viện Ngân hàng

VNU-CEA

4/2017

Đạt 83,6%

17/NQ-HĐKĐCL

05/9/2017

05/9/2022

34.

Trường ĐH Sư phạm (ĐH Thái Nguyên)

VNU-CEA

6/2017

Đạt 85,2%

24/NQ-HĐKĐCL

05/9/2017

05/9/2022

35.

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

VNU-CEA

6/2017

Đạt 85,2%

25/NQ-HĐKĐCL

05/9/2017

05/9/2022

36.

Trường ĐH Vinh

VNU-CEA

3/2017

Đạt 83,6%

15/NQ-HĐKĐCL

06/9/2017

06/9/2022

37.

Trường ĐH Khoa học (ĐH Huế)

VNU-CEA

5/2017

Đạt 82%

18/NQ-HĐKĐCL

06/9/2017

06/9/2022

38.

Trường ĐH Hồng Đức

VNU-CEA

5/2017

Đạt 83,6%

19/NQ-HĐKĐCL

06/9/2017

06/9/2022

39.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

VNU-CEA

6/2017

Đạt 88,5%

23/NQ-HĐKĐCL

06/9/2017

06/9/2022

40.

Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

VNU-CEA

6/2017

Đạt 85,2%

22/NQ-HĐKĐCL

07/9/2017

07/9/2022

41.

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

VNU-CEA

3/2017

Đạt 83,6%

14/NQ-HĐKĐCL

08/9/2017

08/9/2022

42.

Trường ĐH Đồng Tháp

VNU-CEA

5/2017

Đạt 82%

20/NQ-HĐKĐCL

08/9/2017

08/9/2022

43.

Trường ĐH Quy Nhơn

CEA-UD

4/2017

Đạt 83,6%

01/NQ-HĐKĐCLGD

11/10/2017

10/10/2022

44.

Trường ĐH Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi

CEA-UD

8/2017

Đạt 81,97%

02/NQ-HĐKĐCLGD

11/10/2017

10/10/2022

45.

Trường ĐH Mở TP. HCM

VNU-HCM CEA

5/2017

Đạt 85,25%

07/NQ-HĐKĐCLGD

18/9/2017

18/9/2022

46.

Trường ĐH Tiền Giang

VNU-HCM CEA

4/2017

Đạt 83,61%

08/NQ-HĐKĐCLGD

18/9/2017

18/9/2022

47.

Trường ĐH Y Dược TP. HCM

VNU-HCM CEA

7/2017

Đạt 85,25%

11/NQ-HĐKĐCLGD

16/11/2017

16/11/2022

48.

Trường ĐH Thủ Dầu 1

VNU-HCM CEA

8/2017

Đạt 80,33%

12/NQ-HĐKĐCLGD

16/11/2017

16/11/2022

49.

Trường ĐH Vốn đầu tư – Marketing

VNU-HCM CEA

9/2017

Đạt 80,33%

13/NQ-HĐKĐCLGD

16/11/2017

16/11/2022

50.

Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM

VNU-HCM CEA

8/2017

Đạt 85,25%

14/NQ-HĐKĐCLGD

16/12/2017

16/12/2022

51.

Trường ĐH Sao Đỏ

CEA-
AVU&C

7/2017

Đạt 81,97%

09/NQ-HĐKĐCLGD

27/11/2017

27/11/2022

52.

Trường ĐH Y tế Công cộng

CEA-
AVU&C

9/2017

Đạt 86,88%

10/NQ-HĐKĐCLGD

27/11/2017

27/11/2022

53.

Trường ĐH Khoa học (ĐH Thái Nguyên)

CEA-
AVU&C

4/2017

Đạt 85,25%

05/NQ-HĐKĐCLGD

01/12/2017

01/12/2022

54.

Trường ĐH Nông Lâm (ĐH Thái Nguyên)

CEA-
AVU&C

6/2017

Đạt 90,16%

08/NQ-HĐKĐCLGD

08/12/2017

08/12/2022

55.

Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp
(ĐH Thái Nguyên)

CEA-
AVU&C

4/2017

Đạt 83,60%

06/NQ-HĐKĐCLGD

11/12/2017

11/12/2022

56.

Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh (ĐH Thái Nguyên)

CEA-
AVU&C

5/2017

Đạt 85,25%

07/NQ-HĐKĐCLGD

12/12/2017

12/12/2022

57.

Trường ĐH Hà Nội

CEA-
AVU&C

10/2017

Đạt 83,60%

15/NQ-HĐKĐCLGD

22/12/2017

22/12/2022

58.

Trường ĐH Y-Dược (ĐH Thái Nguyên)

CEA-
AVU&C

9/2017

Đạt 85,25%

12/NQ-HĐKĐCLGD

25/12/2017

25/12/2022

59.

Trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam

CEA-
AVU&C

10/2017

Đạt 85,25%

14/NQ-HĐKĐCLGD

03/01/2018

03/01/2023

60.

Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội

CEA-
AVU&C

10/2017

Đạt 85,25%

13/NQ-HĐKĐCLGD

03/01/2018

03/01/2023

61.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

CEA-
AVU&C

9/2017

Đạt 83,60%

11/NQ-HĐKĐCLGD

09/01/2018

09/01/2023

62.

Trường ĐH Sư phạm (ĐH Huế)

VNU-CEA

7/2017

Đạt 83,6%

01/NQ-HĐKĐCL

30/3/2018

30/3/2023

63.

Trường ĐH Hàng hải Việt Nam

VNU-CEA

8/2017

Đạt 85,2%

02/NQ-HĐKĐCL

30/3/2018

30/3/2023

64.

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2

VNU-CEA

8/2017

Đạt 83,6%

03/NQ-HĐKĐCL

30/3/2018

30/3/2023

65.

Trường ĐH Lâm nghiệp

VNU-CEA

9/2017

Đạt 86.9%

04/NQ-HĐKĐCL

30/3/2018

30/3/2023

66.

Trường ĐH Kinh tế (ĐH Huế)

VNU-CEA

9/2017

Đạt 83.6%

05/NQ-HĐKĐCL

30/3/2018

30/3/2023

67.

Trường ĐH Mỏ – Địa chất

VNU-CEA

9/2017

Đạt 85.2%

06/NQ-HĐKĐCL

30/3/2018

30/3/2023

68.

Trường ĐH Luật Hà Nội

VNU-CEA

10/2017

Đạt 80.3%

07/NQ-HĐKĐCL

30/3/2018

30/3/2023

69.

Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Huế)

VNU-CEA

10/2017

Đạt 82.0%

08/NQ-HĐKĐCL

30/3/2018

30/3/2023

70.

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

VNU-CEA

11/2017

Đạt83.6%

09/NQ-HĐKĐCL

30/3/2018

30/3/2023

71.

Trường ĐH Khoáng sản và Môi trường Hà Nội

VNU-CEA

11/2017

Đạt82.0%

10/NQ-HĐKĐCL

30/3/2018

30/3/2023

72.

Trường ĐH Dược Hà Nội

VNU-CEA

12/2017

Đạt86.9%

11/NQ-HĐKĐCL

30/3/2018

30/3/2023

73.

Trường ĐH Hòa Bình

VNU-CEA

12/2017

Đạt80.3%

12/NQ-HĐKĐCL

30/3/2018

30/3/2023

74.

Trường ĐH Thể dục thể thao Bắc Ninh

VNU-CEA

12/2017

Đạt80.3%

13/NQ-HĐKĐCL

30/3/2018

30/3/2023

75.

Trường ĐH Tây Đô

VNU-CEA

12/2017

Đạt82.0%

14/NQ-HĐKĐCL

30/3/2018

30/3/2023

76.

Viện ĐH Mở Hà Nội

VNU-CEA

01/2018

Đạt 80.3%

15/NQ-HĐKĐCL

30/3/2018

30/3/2023

77.

Trường ĐH Thương mại

VNU-CEA

01/2018

Đạt 85.2%

16/NQ-HĐKĐCL

30/3/2018

30/3/2023

78.

Trường ĐH Nha Trang

VNU-HCM CEA

9/2017

Đạt 83,6%

02/NQ-HĐKĐCLGD

16/3/2018

16/3/2023

79.

Trường ĐH An Giang

VNU-HCM CEA

10/2017

Đạt 80,33%

03/NQ-HĐKĐCLGD

16/3/2018

16/3/2023

80.

Trường ĐH Lạc Hồng

VNU-HCM CEA

12/2017

Đạt 81,89%

01/NQ-HĐKĐCLGD

16/3/2018

16/3/2023

Xem thêm  Bộ 5 đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2021 Trường THCS Nguyễn Cát

81.

Trường ĐH Nông Lâm Bắc Giang

CEA-
AVU&C

01/2018

Đạt 80,33%

07/NQ-HĐKĐCLGD

07/5/2018

07/5/2023

82.

Trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương

CEA-
AVU&C

12/2017

Đạt 81,97%

09/NQ-HĐKĐCLGD

08/5/2018

08/5/2023

83.

Trường ĐH Đông Á

CEA-
AVU&C

01/2018

Đạt 83,61%

05/NQ-HĐKĐCLGD

08/5/2018

08/5/2023

84.

Trường ĐH Tư thục Văn Lang

CEA-
AVU&C

12/2017

Đạt 80,33%

06/NQ-HĐKĐCLGD

11/5/2018

11/5/2023

85.

Trường ĐH Hùng Vương

CEA-
AVU&C

12/2017

Đạt 83,61%

02/NQ-HĐKĐCLGD

14/5/2018

14/5/2023

86.

Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng

CEA-
AVU&C

01/2018

Đạt 81,97%

04/NQ-HĐKĐCLGD

14/5/2018

14/5/2023

87.

Học viện Y- Dược khoa cổ xưa Việt Nam

CEA-
AVU&C

12/2017

Đạt 83,61%

08/NQ-HĐKĐCLGD

14/5/2018

14/5/2023

88.

Học viện Hàng ko Việt Nam

CEA-
AVU&C

12/2017

Đạt 80,33%

01/NQ-HĐKĐCLGD

14/5/2018

14/5/2023

89.

Trường ĐH Sư phạm TP. HCM

CEA-
AVU&C

12/2017

Đạt 83,61%

03/NQ-HĐKĐCLGD

14/5/2018

14/5/2023

90.

Trường ĐH Y Dược Hải Phòng

CEA-
AVU&C

4/2018

Đạt 80,33%

10/NQ-HĐKĐCLGD

30/6/2018

30/6/2023

91.

Trường ĐH Nam Cần Thơ

CEA-
AVU&C

3/2018

Đạt 81,97%

11/NQ-HĐKĐCLGD

29/6/2018

29/6/2023

92.

Trường ĐH Y Dược Thái Bình

CEA-
AVU&C

3/2018

Đạt 80,3%

12/NQ-HĐKĐCLGD

29/6/2018

29/6/2023

93.

Học viện Chính sách và Phát triển

CEA-
AVU&C

4/2018

Đạt 83,61%

13/NQ-HĐKĐCLGD

29/6/2018

29/6/2023

94.

Trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp (Bộ Công thương nghiệp)

CEA-
AVU&C

4/2018

Đạt 80,3%

14/NQ-HĐKĐCLGD

29/6/2018

29/6/2023

95.

Học viện Tạp chí và Tuyên truyền

CEA-
AVU&C

4/2018

Đạt 81,97%

15/NQ-HĐKĐCLGD

29/6/2018

29/6/2023

96.

Trường ĐH Công nghiệp Việt Trì

CEA-
AVU&C

3/2018

Đạt 81,97%

16/NQ-HĐKĐCLGD

29/6/2018

29/6/2023

97.

Trường ĐH Hải Phòng

CEA-
AVU&C

3/2018

Đạt 81,97%

17/NQ-HĐKĐCLGD

29/6/2018

29/6/2023

98.

Trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

CEA-
AVU&C

3/2018

Đạt 81,97%

18/NQ-HĐKĐCLGD

29/6/2018

29/6/2023

99.

Trường ĐH Công nghệ và Quản lý Hữu hảo

CEA-
AVU&C

4/2018

Đạt 80,3%

19/NQ-HĐKĐCLGD

29/6/2018

29/6/2023

100.

Trường ĐH Cần Thơ

VNU-HCM CEA

12/2017

Đạt 86,89%

05/NQ-HĐKĐCLGD

20/4/2018

20/4/2023

101.

Trường ĐH Y Dược Cần Thơ

CEA-UD

12/2017

Đạt 85,25%

05/NQ-HĐKĐCLGD

02/6/2018

01/6/2023

102.

Trường ĐH Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM

CEA-UD

01/2018

Đạt 81,97%

07/NQ-HĐKĐCLGD

27/5/2018

26/5/2023

103.

Trường ĐH Cửu Long

CEA-UD

01/2018

Đạt 80,33%

06/NQ-HĐKĐCLGD

25/5/2018

24/5/2023

104.

Trường ĐH Xây dựng Miền Tây

CEA-UD

02/2018

Đạt 81,97%

10/NQ-HĐKĐCLGD

25/5/2018

24/5/2023

105.

Trường ĐH Quảng Bình

CEA-UD

11/2017

Đạt 81,97%

04/NQ-HĐKĐCLGD

25/5/2018

24/5/2023

106.

Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn

VNU-HCM CEA

01/2018

Đạt 83,61%

07/NQ-HĐKĐCLGD

04/6/2018

04/6/2023

107.

Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM

VNU-HCM CEA

12/2017

Đạt 82%

06/NQ-HĐKĐCLGD

11/6/2018

11/6/2023

108.

Trường ĐH Lao động – Xã hội

VNU-CEA

12/2017

Đạt 80,3%

17/NQ-HĐKĐCL

30/6/2018

30/6/2023

109.

Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai

VNU-CEA

01/2018

Đạt 83,6%

18/NQ-HĐKĐCL

30/6/2018

30/6/2023

110.

Học viện Quản lý giáo dục

VNU-CEA

01/2018

Đạt 80,3%

19/NQ-HĐKĐCL

30/6/2018

30/6/2023

111.

Trường ĐH Điện lực

VNU-CEA

3/2018

Đạt 82%

20/NQ-HĐKĐCL

30/6/2018

30/6/2023

112.

Trường ĐH Thăng Long

VNU-CEA

4/2018

Đạt 85,2%

21/NQ-HĐKĐCL

30/6/2018

30/6/2023

113.

Trường ĐH Hà Tĩnh

VNU-CEA

4/2018

Đạt 82%

22/NQ-HĐKĐCL

30/6/2018

30/6/2023

114.

Trường ĐH Công đoàn

VNU-CEA

4/2018

Đạt 82%

23/NQ-HĐKĐCL

30/6/2018

30/6/2023

115.

Trường ĐH Luật (ĐH Huế)

VNU-CEA

4/2018

Đạt 80,3%

24/NQ-HĐKĐCL

30/6/2018

30/6/2023

116.

Trường ĐH Bình Dương

CEA-UD

01/2018

Đạt 80,33%

09/NQ-HĐKĐCLGD

15/6/2018

14/6/2023

117.

Trường ĐH Việt Bắc

CEA-UD

3/2018

Đạt 80,33%

11/NQ-HĐKĐCLGD

16/6/2018

15/6/2023

118.

Trường ĐH Công nghệ TP. HCM

CEA-UD

7/2018

4,44; 4,53; 4,49; 4,54

11/NQ-HĐKĐCLGD

15/11/2018

14/11/2023

119.

Trường ĐH Kinh tế Vốn đầu tư TP. HCM

VNU-HCM CEA

8/2018

3,81; 3,53; 3,76; 3,631

10/NQ-HĐKĐCLGD

02/01/2019

02/01/2024

120.

Trường ĐH Thuỷ lợi

VNU-CEA

9/2018

4,37; 4,03; 4,29; 4,311

01/NQ-HĐKĐCL

20/3/2019

20/3/2024

121.

Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng

CEA-AVU&C

01/2019

4,44; 4,54; 4,41; 4,381

01/NQ-HĐKĐCLGD

18/3/2019

18/3/2024

122.

Trường ĐH Đà Lạt

VNU-HCM CEA

4/2019

3,81; 3,53; 3,76; 3,631

04/NQ-HĐKĐCLGD

23/7/2019

23/7/2024

123.

Trường ĐH FPT

VU-CEA

01/2019

4,56; 4,03; 4,32; 4,521

03/NQ-HĐKĐCL

08/8/2019

08/8/2024

124.

Trường ĐH Bà Rịa Vũng tàu

CEA-AVU&C

7/2019

4,19; 3,93; 4,01; 3,961

41/NQ-HĐKĐCLGD

16/9/2019

16/9/2024

125.

Trường ĐH Phan Thiết

VNU-CEA

9/2018

3,84; 3,64; 3,68; 3,631

33/NQ-HĐKĐCL

27/9/2019

27/9/2024

126.

Trường ĐH Đại Nam

CEA-AVU&C

9/2019

3,85; 4,17; 3,99; 4,001

05/NQ-HĐKĐCLGD

18/11/2019

18/11/2024

127.

Trường ĐH Tân Trào

CEA-AVU&C

9/2019

4,16; 4,21; 4,22; 4,381

06/NQ-HĐKĐCLGD

18/11/2019

18/11/2024

128.

Trường ĐH Trà Vinh

VNU-HCM CEA

7/2019

4,16; 4,17; 4,15; 4,01

13/NQ-HĐKĐCLGD

20/11/2019

20/11/2024

129.

Trường ĐH Công nghệ Miền Đông

VU-CEA

8/2019

3,72; 3,73; 3,82; 4,081

05/NQ-HĐKĐCL

22/01/2020

22/01/2025

130.

Trường ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An

VU-CEA

10/2019

3,96; 3,72; 3,82; 3,881

06/NQ-HĐKĐCL

22/01/2020

22/01/2025

131.

Trường ĐH Hoa Sen

CEA-AVU&C

Xem thêm  Tiêu chí nào để tuyển dụng nhân viên chăm sóc khách hàng qua điện thoại?

02/2020

3,94; 4,02; 3,84; 3,851

05/NQ-HĐKĐCLGD

14/02/2020

14/02/2025

132.

Trường ĐH Điều dưỡng Nam Định

CEA-AVU&C

02/2020

4,04; 4,27; 4,11; 4,331

06/NQ-HĐKĐCLGD

14/02/2020

14/02/2025

133.

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

CEA-UD

02/2020

4,07; 4,06; 4,07; 4,021

01/NQ-HĐKĐCLGD

03/02/2020

03/02/2025

134.

Trường ĐH Văn Hiến

CEA-UD

3/2020

3,88; 3,95; 3,81; 3,791

03/NQ-HĐKĐCLGD

12/3/2020

12/3/2025

135.

Trường ĐH Nội vụ

VNU-CEA

12/2019

3,79; 3,69; 3,76; 3,751

39/NQ-HĐKĐCL

12/3/2020

12/3/2025

136.

Học viện Ngoại giao

VNU-CEA

01/2020

3,98; 3,81; 4,14; 4,361

40/NQ-HĐKĐCL

12/3/2020

12/3/2025

137.

Trường ĐH Văn hóa TP. Hồ Chí Minh

VNU-HCM CEA

9/2019

3,64; 3,55; 3,53; 3,501

09/NQ-HĐKĐCLGD

08/4/2020

08/4/2025

138.

Trường ĐH Quốc tế Miền Đông

VNU-HCM CEA

11/2019

4,03; 3,64; 3,74; 3,611

10/NQ-HĐKĐCLGD

08/4/2020

08/4/2025

139.

Trường ĐH Dầu khí Việt Nam

CEA-AVU&C

12/2019

4,25; 4,28; 4,03; 4,401

07/NQ-HĐKĐCLGD

06/4/2020

06/4/2025

Trường cao đẳng

TT

Tên trường

Tổ chức kiểm định CLGD

Thời điểm bình chọn ngoài

Kết quả bình chọn

Nghị quyết của
Hội đồng KĐCLGD

Giđấy chứng thực

Ngày cấp

Giá trị tới

1.

Trường CĐSP Trung ương

VNU- CEA

5/2017

Đạt 85,5%

21/NQ-HĐKĐCL

07/9/2017

07/9/2022

2.

Trường CĐSP Trung ương Nha Trang

CEA-UD

01/2018

Đạt 85,45%

08/NQ-HĐKĐCLGD

25/5/2018

24/5/2023

3.

Trường CĐSP Nam Định

VNU- CEA

5/2018

Đạt 80%

25/NQ-HĐKĐCL

30/6/2018

30/6/2023

4.

Trường CĐSP Nghệ An

VU-CEA

4/2019

Đạt 83,63%

04/NQ-HĐKĐCL

26/8/2019

26/8/2024

5.

Trường CĐSP Kiên Giang

VNU-HCM CEA

5/2019

Đạt 85,45%

05/NQ-HĐKDCL

12/8/2019

12/8/2024

6.

Trường CĐSP Điện Biên

CEA-
AVU&C

7/2019

Đạt 85,45%

03/NQ-HĐKDCLGD

26/9/2019

26/9/2024

7.

Trường CĐSP Thừa Thiên Huế

CEA-UD

01/2019

Đạt 85,45%

02/2020/NQ-HĐKĐCLGD

20/02/2020

20/02/2025

8.

Trường CĐSP Bắc Ninh

CEA-
AVU&C

12/2019

Đạt 85,45%

04/NQ-HĐKDCLGD

06/3/2020

06/3/2025

2. Danh sách các trường đạt tiêu chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn nước ngoài

TT

Tên trường

Tên tổ chức

Thời điểm bình chọn ngoài

Kết quả bình chọn

Giđấy chứng thực

Ngày cấp

Giá trị tới

1.

Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP. HCM)

HCERES

3/2017

Đạt

12/6/2017

6/2022

AUN-QA

9/2017

Đạt

10/10/2017

09/10/2022

2.

Trường ĐH Bách Khoa (ĐH Đà Nẵng)

HCERES

3/2017

Đạt

12/6/2017

6/2022

3.

Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

HCERES

3/2017

Đạt

12/6/2017

6/2022

4.

Trường ĐH Xây dựng

HCERES

3/2017

Đạt

12/6/2017

6/2022

5.

Trường ĐH Khoa học thiên nhiên (ĐHQG HN)

AUN-QA

01/2017

Đạt

20/02/2017

19/02/2022

6.

Trường ĐH Tôn Đức Thắng

HCERES

4/2018

Đạt

02/7/2018

02/7/2023

7.

Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. HCM)

AUN-QA

11/2018

Đạt

27/12/2018

26/12/2023

Các từ viết tắt

TT

Chữ viết tắt

Tên tổ chức

Website

1

VNU-CEA

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội

http://cea.vnu.edu.vn/vi

2

VNU-HCM CEA

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

http://cea.vnuhcm.edu.vn/trang-chu.html

3

CEA-UD

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Đà Nẵng

http://cea.udn.vn/Home

4

CEA-AVU&C

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam

http://cea-avuc.edu.vn/vi/

5

VU-CEA

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Trường Đại học Vinh

http://cea.vinhuni.edu.vn

6

HCERES

Hội đồng cấp cao về bình chọn nghiên cứu và giáo dục đại học Pháp

http://www.hceres.fr/

7

AUN-QA

Màng lưới Bảo đảm chất lượng các trường đại học ASEAN

http://www.aun-qa.org/

Văn bản luật pháp này thuộc lĩnh vực Giáo dục huấn luyện được DaiLyWiki VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

TagsGiáo dục – Huấn luyện Hoatieu.vn Văn bản luật pháp

[rule_2_plain]

#Danh #sách #các #cơ #sở #giáo #dục #được #công #nhận #đạt #tiêu #chuẩn #chất #lượng #giáo #dục

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Danh sách các cơ sở giáo dục được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Danh sách các cơ sở giáo dục được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Danh sách các cơ sở giáo dục được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Danh sách các cơ sở giáo dục được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-08-05 09:43:57. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Blog

Code game Mộng Chinh Đồ

Published

on

Game thủ đam mê thể loại game kiếm hiệp PK thì có lẽ không nên bỏ qua tựa game Mộng Chinh Đồ ra mắt Alpha Test vào ngày hôm nay 15/10, phần quà trong Gift code game Mộng Chinh Đồ được NPH gửi đến người chơi chính là các vật phẩm và KNB trong Trò chơi cực kỳ lớn để người chơi có thể trải nghiệm trò chơi một cách đầy đủ nhất.

Mong Chinh Do – Game kiếm hiệp chân thực với hệ thống nhiệm vụ, phó bản phong phú, Mộng Chinh Đồ có hệ thống Boss khủng là những gì mà người chơi sẽ được trải nghiệm trong trò chơi này. 3 môn phái với các thuộc tính và kỹ năng riêng biệt bao gồm: Chiến binh, pháp sư và thuật sĩ. Chiến trường PK khốc liệt không giới hạn là điểm nổi bật của trò chơi này: PK 1vs1, PK bang phái, PK liên server thỏa thích cùng nhiều người chơi khác.

PK liên server thỏa thích với game Mộng Chinh Đồ.

– Tải xuống: Mong Chinh Do cho Android

– Tải xuống: Mong Chinh Do dành cho iPhone

Code game Mong Chinh Do

Mã chung Alpha Test: mongchinhdo

Ngoài ra, bạn có thể tham gia các sự kiện, hoạt động khác để nhận thêm code game Mộng Chinh Đồ trong kỳ OpenBeta sắp tới.

Sự kiện 1: Truyền bá tin tức

Phần thưởng: VIP code trị giá 1 triệu đồng.

Liên kết để tham gia: Sự kiện 1

Sự kiện 2: Tham quan Hạ cánh. trang

Xem thêm  Mẫu phiếu thu theo chuẩn của Bộ Tài chính kèm link [DOWNLOAD]

Phần thưởng: Mã thành viên mới

Liên kết tham gia: Sự kiện 2

Sự kiện 3: Thay đổi hình đại diện

Phần thưởng: Mã siêu VIP

Liên kết tham gia: Sự kiện 3

Sự kiện 4: Phát tán đoạn giới thiệu

Phần thưởng: Mã cực tốt 700.000 VND

Liên kết tham gia: Sự kiện 4

Sự kiện 5: Bình chọn 5 sao

Phần thưởng: Code trị giá 1 triệu đồng

Liên kết tham gia: Sự kiện 5

Hướng dẫn nhập code game Mộng Chinh Đồ

Bước 1: Tại giao diện chính của game Mộng Chinh Đồ, bạn tìm vật phẩm Phúc lợi.

Mã trò chơi dự kiến ​​sẽ làm 2

Bước 2: Tiếp theo, chọn mục Đổi túi quà -> Tiến hành Nhập mã có được hoặc có được khi tham gia các hoạt động, sự kiện có trên Fanpage hoặc các trang web khác->Biến đổi.

mã trò chơi dự kiến ​​sẽ làm 3

Bước 3: Phần quà vật phẩm, đinh trong Giftcode sẽ được phát hộp thư trong trò chơi của bạn ngay sau đó.

Mã trò chơi dự kiến ​​sẽ làm 4

Để nhận thêm code game Mộng Chinh Đồ, 9mobi chia sẻ với các bạn một mẹo nhỏ đó là hãy thường xuyên truy cập vào các Fanpage, Website, báo điện tử chuyên đưa tin game như GameK, Game4V, Gamehub, Infogame … các sự kiện, minigame để có cơ hội may mắn. để nhận những phần quà giá trị là những giftcode “xịn” trong game Mộng Chinh Đồ. Chúc các bạn có những giây phút chơi game vui vẻ và thoải mái nhất với game Mộng Chinh Đồ. Vui lòng tham khảo cách nhận Mã Lục Mạch Thần Kiếm H5 nơi đây.

Xem thêm  Cách đặt gà cúng trên bàn thờ: Quay đầu vào trong hay ra ngoài mới đúng?

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Code game Mộng Chinh Đồ❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Code game Mộng Chinh Đồ” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Code game Mộng Chinh Đồ [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Code game Mộng Chinh Đồ” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-08-15 22:23:00. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Blog

Anime Nintama Rantaro – Ninja Loạn Thị sẽ có series anime mới ra mắt vào mùa xuân năm 2022

Published

on

Series mới này sẽ là phần thứ 30 của series Nintama Rantaro và là phần kỷ niệm 30 năm của series anime.

Mới đây, đài truyền hình Nhật Bản NHK đã thông báo rằng Nintama Rantaro – Ninja Chaos sẽ có một phần anime hoàn toàn mới ra mắt vào mùa xuân năm 2022 (tức là khoảng tháng 4 năm sau). Đây sẽ là phần anime thứ 30 của Nintama Rantaro và là phần mở đầu cho lễ kỷ niệm 30 năm của loạt phim hoạt hình này.

Hình ảnh được tiết lộ của Nintama Rantaro 2022

NHK cũng tiết lộ logo kỷ niệm 30 năm của Nintama Rantaro. Trang web kỷ niệm 30 năm của Nintama Rantaro cũng chính thức hoạt động với các sự kiện mới được thêm vào, bạn có thể xem tại đây.

Anime Nintama Rantaro - Ninja Chaos sẽ có một bộ anime mới ra mắt vào mùa xuân năm 2022 2

Logo kỷ niệm 30 năm ngày phát sóng bộ anime

Nintama Rantaro là bộ anime được chuyển thể từ bộ truyện tranh cùng tên do Soubee Amako viết. Câu chuyện chính của Nintama Rantaro xoay quanh Rantaro, một ninja tập sự. Tại học viện nhẫn thuật ưu tú, Rantaro và bạn bè của mình sẽ có những bài học tiếng cười trong khi trải qua những sự kiện ngập tràn trong hài hước. Nintama Rantaro được chuyển thể thành anime lần đầu tiên vào năm 1993. Các phần anime mới liên tục ra mắt khán giả, khiến Nintama Rantaro trở thành cái tên gắn liền với nhiều thế hệ trẻ em Nhật Bản và nhiều quốc gia khác. Trên thế giới. Tại Việt Nam, Nintama Rantaro được phát hành với tên gọi Ninja Loon Thi. Sau đó, NXB Kim Đồng đã đổi tên truyện thành Ninja Rantaro.

Xem thêm  Cách đặt gà cúng trên bàn thờ: Quay đầu vào trong hay ra ngoài mới đúng?

Với phần hình ảnh đã có nhiều thay đổi so với trước đây, Nintama Rantaro 2022 chắc chắn vẫn sẽ mang đến cho chúng ta những giây phút giải trí tuyệt vời. Trong thời gian sắp tới, Lag.vn sẽ cập nhật thêm nhiều thông tin về bộ anime này, các bạn yêu thích thì nhớ chú ý theo dõi nhé!

Tham gia cộng đồng hâm mộ anime manga và cập nhật những thông tin nóng hổi tại đây:

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Anime Nintama Rantaro – Ninja Loạn Thị sẽ có series anime mới ra mắt vào mùa xuân năm 2022❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Anime Nintama Rantaro – Ninja Loạn Thị sẽ có series anime mới ra mắt vào mùa xuân năm 2022” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Anime Nintama Rantaro – Ninja Loạn Thị sẽ có series anime mới ra mắt vào mùa xuân năm 2022 [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Anime Nintama Rantaro – Ninja Loạn Thị sẽ có series anime mới ra mắt vào mùa xuân năm 2022” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-08-15 22:19:32. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Blog

Nơi bán máy phun sương giá rẻ tại TPHCM và Hà Nội

Published

on

Thời tiết nắng nóng cũng là dịp mọi người tìm đến máy phun sương nhiều nhất. Nếu bạn đang băn khoăn không biết mua máy phun sương ở đâu thì hãy tham khảo ngay bài viết này nhé. Địa chỉ nhà bán máy phun sương giá rẻ tại tphcm và Hà Nội dưới đây sẽ là một gợi ý lý tưởng dành cho bạn.

Nội dung chính

 • Máy phun sương là gì?
 • Sử dụng máy phun sương khi nào?
 • Những lưu ý khi chọn mua máy phun sương
  • Chọn công suất của máy cho phù hợp với diện tích phòng
  • Khả năng tạo ẩm
  • Độ ồn của máy
  • Lựa chọn thương hiệu
 • Địa chỉ bán máy phun sương giá rẻ tại tphcm và hà nội
 • Một số mẫu máy phun sương giá rẻ được ưa chuộng nhất hiện nay được nhiều người lựa chọn

Máy phun sương là gì?

Máy tạo sương mù hay còn gọi là máy tạo độ ẩm, tạo ẩm, … là một thiết bị được sử dụng để tăng độ ẩm trong phòng hoặc toàn bộ ngôi nhà bằng cách tạo ra những làn sương mỏng nhẹ lan tỏa khắp không khí. thời gian.

Chiếc máy này còn đặc biệt hiệu quả trong việc giảm thiểu tình trạng khô da, nứt nẻ, ngạt mũi… khi thời tiết hanh khô hoặc sử dụng điều hòa trong thời gian dài.

Sử dụng máy phun sương khi nào?

Độ ẩm quá cao hoặc quá thấp đều không tốt cho sức khỏe, đôi khi còn làm nặng thêm các bệnh về đường hô hấp cũng như làm hỏng một số đồ đạc trong nhà.

Bất cứ khi nào bạn thấy sương đọng, hơi ẩm trên kính hoặc có mùi mốc… thì đó có thể là dấu hiệu cảnh báo bạn nên sử dụng máy tạo độ ẩm.

Nếu cẩn thận hơn, bạn có thể sử dụng nhiệt ẩm kế để xác định chính xác độ ẩm trong không khí và đưa ra quyết định.

Xem thêm  Tỷ lệ quà trứng lễ tình nhân trong play together

Bán máy phun sương ở đâu

Ngoài ra, một số dấu hiệu sau cũng giúp bạn nhận biết độ ẩm quá thấp:

 • Xuất hiện tình trạng khô mắt, khô da.
 • Môi bị khô và nứt nẻ.
 • Ho và đau họng bất thường.
 • Đồ đạc trong nhà có hiện tượng nứt nẻ.
 • hiện tượng tĩnh điện.

Bên cạnh đó, đối với những căn phòng sử dụng điều hòa, bạn cũng nên trang bị thêm máy phun sương để hạn chế tình trạng khô da.

Những lưu ý khi chọn mua máy phun sương

1. Chọn công suất máy phù hợp với diện tích phòng

Diện tích của căn phòng liên quan mật thiết đến công suất của máy phun sương. Vì vậy, khi chọn mua loại máy này, trước hết, bạn cần xác định khu vực mà mình muốn sử dụng máy. Điều này sẽ giúp bạn có được chiếc máy phù hợp để phát huy tối đa hiệu quả cũng như tránh lãng phí khi mua máy quá lớn hoặc quá nhỏ so với diện tích phòng.

2. Khả năng tạo ẩm

Công suất tạo ẩm của máy cũng là một yếu tố quan trọng mà bạn cần lưu ý. Thông thường, máy phun sương hoạt động với công suất khoảng 30W sẽ tạo ra lưu lượng ẩm từ 200 – 300ml / h.

Căn cứ vào nhu cầu thực tế mà bạn có thể lựa chọn mức công suất phù hợp nhất.

3. Tiếng ồn của máy

Chắc hẳn một chiếc máy vận hành êm ái, nhẹ nhàng, ít tiếng ồn sẽ là niềm ao ước của nhiều người. Đảm bảo rằng sản phẩm bạn chọn hoạt động với độ ồn có thể chấp nhận được. Độ ồn dưới 35dB sẽ phù hợp nhất với bạn.

4. Lựa chọn thương hiệu

Đừng quá tham lam máy phun sương giá rẻ không rõ nguồn gốc. Hãy lựa chọn cho mình một sản phẩm của những thương hiệu uy tín để luôn đảm bảo chất lượng và độ bền.

Xem thêm  Cách đặt gà cúng trên bàn thờ: Quay đầu vào trong hay ra ngoài mới đúng?

Trên thị trường hiện nay, hầu hết các sản phẩm máy phun sương đều có xuất xứ từ các nước Châu Âu như Đức, Thụy Sĩ hay Ý. Đây đều là những cái nôi tạo nên một chiếc máy phun sương chất lượng nên bạn có thể yên tâm sử dụng.

Tham khảo: Giá máy tạo ẩm là bao nhiêu? Loại nào tốt, giá rẻ?

Địa chỉ bán máy phun sương giá rẻ tại tphcm và hà nội

Để chọn mua được một chiếc máy phun sương giá rẻ tại TPHCM và Hà Nội cũng là điều khiến nhiều người dùng băn khoăn hiện nay. Vì thị trường máy phun sương, nhất là vào những dịp nắng nóng như thế này thường rất hỗn loạn.

Có quá nhiều địa chỉ để chọn mua nhưng nguồn gốc và chất lượng là bài toán khó giải.

Lời khuyên dành cho bạn là nên chọn mua ở những nơi uy tín. Và META.vn là một ví dụ điển hình.

Hơn 10 năm kinh doanh trong lĩnh vực phân phối máy làm mát, máy lạnh, máy xông hơi … META luôn cam kết về chất lượng sản phẩm và luôn mang đến cho người dùng sự hài lòng mỗi khi lựa chọn mua sắm tại đây.

Bạn có thể đến trực tiếp hoặc liên hệ mua hàng online vô cùng nhanh chóng và tiện lợi. Liên hệ ngay với META nếu bạn đang có nhu cầu sở hữu những dòng sản phẩm này:

 • Hà Nội: 56 Duy Tân – Dịch Vọng Hậu – Cầu Giấy. Hotline: 024.3568.6699
 • TP.HCM: 716-718 Điện Biên Phủ – Phường 10 – Quận 10. Hotline: 028.3833.3366

Một số mẫu máy phun sương giá rẻ được ưa chuộng nhất hiện nay được nhiều người lựa chọn

Sản phẩm Thông số kỹ thuật

Máy tạo ẩm Sunhouse SHD7500

Giá bán: 230.000đ

 • Bảo hành: 6 tháng
 • Thương hiệu: Hàn Quốc
 • Thời gian sử dụng: 24 giờ
 • Công suất: 25W
 • Dung tích: 4 lít

Máy tạo ẩm Hichiko AH-7106L

Giá bán: 517.000 đ

 • Bảo hành 12 tháng
 • Thương hiệu: Nhật Bản
 • Phạm vi sử dụng: 25m2
 • Công suất: 25W
 • Độ ồn: 35db (A)

Medisana UHW. Máy tạo độ ẩm trong phòng

Giá bán: 1.950.000 đ

 • Bảo hành: 36 tháng
 • Thương hiệu: Đức
 • Thời gian sử dụng: 20 giờ
 • Phạm vi sử dụng: <30m2
 • Công suất phun sương: 230 ml / giờ
 • Công suất: 32W
 • Dung tích: 4,5 lít
Xem thêm  Tiêu chí nào để tuyển dụng nhân viên chăm sóc khách hàng qua điện thoại?

Mong bạn sớm tìm được loại máy tạo ẩm phù hợp!

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Nơi bán máy phun sương giá rẻ tại TPHCM và Hà Nội❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Nơi bán máy phun sương giá rẻ tại TPHCM và Hà Nội” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Nơi bán máy phun sương giá rẻ tại TPHCM và Hà Nội [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Nơi bán máy phun sương giá rẻ tại TPHCM và Hà Nội” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-08-15 22:18:29. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Trending