Connect with us

Blog

Công văn 2832/BGDĐT-QLCL – Mobitool

Published

on

Ngày 30/7/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 2832 / BGDĐT-QLCL về các biện pháp đảm bảo an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Văn bản quy phạm pháp luật này sẽ có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Sau đây, mời các bạn cùng xem qua nội dung bức thư này.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
____________

Số: 2832 / BGDĐT-QLCL
V / v tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
________________________

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2020

Công văn 2832 / BGDĐT-QLCL

Thân mến: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại Đà Nẵng và lây lan sang các địa phương khác, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng, chống dịch COVID-19 cùng ngày. 27/7/2020; Căn cứ Chỉ thị 16 / CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 và Chỉ thị 19 / CT-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chính quyền triển khai một số nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (gọi tắt là Kỳ thi) như sau:

1. Đối với ứng viên

Chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, phân loại thí sinh đã đăng ký vào 4 nhóm: F0, F1, F2 và các nhóm khác. Căn cứ vào điều kiện cụ thể, các địa phương tổ chức thi và xét công nhận tốt nghiệp như sau:

a) Thí sinh thuộc diện F0 (trường hợp xác nhận, dương tính với SARS-CoV2) phải cách ly, điều trị tại cơ sở y tế nên không được dự thi. theo các quy định hiện hành. Nếu những thí sinh này có nguyện vọng trúng tuyển vào các trường đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học xem xét phương thức tuyển sinh phù hợp trên tinh thần tự chủ đại học, đảm bảo quyền lợi tối đa cho học sinh.

b) Thí sinh thuộc diện F1 (cận F0, phải tổ chức cách ly), Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh xem xét bố trí cho thí sinh dự thi tại khu vực cách ly hoặc dự thi tại điểm thi riêng phù hợp với các kiểm tra. gần khu vực cách ly.

c) Thí sinh thuộc diện F2 (phơi F1, cách ly tại nơi cư trú), Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh xem xét, bố trí cho thí sinh dự thi tại phòng thi dự phòng của điểm thi hoặc dự thi tại điểm thi. . phù hợp với điều kiện địa phương.

d) Đối với các thí sinh khác, việc tổ chức Kỳ thi diễn ra bình thường theo kế hoạch. Trong thời gian diễn ra kỳ thi, thí sinh có triệu chứng ho, sốt được bố trí dự thi tại phòng thi dự phòng tại điểm thi.

Xem thêm  Kim Ngân là ai? Xót thương nữ ca sĩ một thời lừng lẫy

2. Đối với cán bộ, giáo viên, công nhân viên tham gia tổ chức Kỳ thi.

a) Cán bộ, giáo viên, nhân viên loại F0, F1, F2 không tham gia các khâu của kỳ thi.

b) Cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác coi thi đối với thí sinh thuộc diện F1, F2 thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế.

3. Đối với Ban Chỉ đạo Kỳ thi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

a) Căn cứ tình hình dịch COVID-19 tại địa phương để xây dựng phương án tổ chức kỳ thi phù hợp, đảm bảo an toàn cho thí sinh và cán bộ, giáo viên, công nhân viên làm công tác tổ chức kỳ thi trên địa bàn; có phương án dự phòng về điểm thi, phòng thi, nhân lực các khâu của kỳ thi để huy động khi cần thiết. Đồng thời, chủ động xây dựng phương án hỗ trợ vận chuyển thí sinh F1, F2 đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh.

b) Thực hiện nghiêm túc các biện pháp an toàn trong phòng, chống bệnh COVID-19 như: Phun thuốc khử trùng, đeo khẩu trang, bố trí đủ nước rửa tay, đo thân nhiệt cho thí sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên coi thi tại khu vực đề thi. sao chép, khu vực làm phách, khu vực chấm và điểm bài thi.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phản ánh kịp thời về Bộ Giáo dục và Đào tạo để phối hợp giải quyết. /.

Trân trọng./.

Người nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (để b / c);
– Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam (để b / c);
– Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19 (để b / c);
– Ban Tuyên giáo Trung ương (để b / c);
– Ủy ban Văn hóa – Dân tộc của Quốc hội (để b / c);
– Bộ Y tế (đ / c phối hợp);
– Bộ Quốc phòng (đ / c phối hợp);
– Bộ Công an (đ / c phối hợp);
– Thanh tra Chính phủ (để c / d);
– Bộ trưởng (gửi b / c);
– Các Thứ trưởng;
– Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020;
– Các Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu;
– Lưu: VT, Cục QLCL.

KT. BỘ TRƯỞNG, MỤC SƯ

PHÓ PHÓ

Nguyễn Hữu Độ

Ngày 30/7/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 2832 / BGDĐT-QLCL về các biện pháp đảm bảo an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Văn bản quy phạm pháp luật này sẽ có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Sau đây, mời các bạn cùng xem qua nội dung bức thư này.

Xem thêm  Henry Tandey là ai? Tranh cãi về câu chuyện Henry Tandey

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
____________

Số: 2832 / BGDĐT-QLCL
V / v tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
________________________

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2020

Công văn 2832 / BGDĐT-QLCL

Thân mến: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại Đà Nẵng và lây lan sang các địa phương khác, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng, chống dịch COVID-19 cùng ngày. 27/7/2020; Căn cứ Chỉ thị 16 / CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 và Chỉ thị 19 / CT-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chính quyền triển khai một số nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (gọi tắt là Kỳ thi) như sau:

1. Đối với ứng viên

Chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, phân loại thí sinh đã đăng ký vào 4 nhóm: F0, F1, F2 và các nhóm khác. Căn cứ vào điều kiện cụ thể, các địa phương tổ chức thi và xét công nhận tốt nghiệp như sau:

a) Thí sinh thuộc diện F0 (trường hợp xác nhận, dương tính với SARS-CoV2) phải cách ly, điều trị tại cơ sở y tế nên không được dự thi. theo các quy định hiện hành. Nếu những thí sinh này có nguyện vọng trúng tuyển vào các trường đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học xem xét phương thức tuyển sinh phù hợp trên tinh thần tự chủ đại học, đảm bảo quyền lợi tối đa cho học sinh.

b) Thí sinh thuộc diện F1 (cận F0, phải tổ chức cách ly), Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh xem xét bố trí cho thí sinh dự thi tại khu vực cách ly hoặc dự thi tại điểm thi riêng phù hợp với các kiểm tra. gần khu vực cách ly.

c) Thí sinh thuộc diện F2 (phơi F1, cách ly tại nơi cư trú), Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh xem xét, bố trí cho thí sinh dự thi tại phòng thi dự phòng của điểm thi hoặc dự thi tại điểm thi. . phù hợp với điều kiện địa phương.

d) Đối với các thí sinh khác, việc tổ chức Kỳ thi diễn ra bình thường theo kế hoạch. Trong thời gian diễn ra kỳ thi, thí sinh có triệu chứng ho, sốt được bố trí dự thi tại phòng thi dự phòng tại điểm thi.

2. Đối với cán bộ, giáo viên, công nhân viên tham gia tổ chức Kỳ thi.

Xem thêm  Top 8 kiểu tóc dành cho người bị hói đầu

a) Cán bộ, giáo viên, nhân viên loại F0, F1, F2 không tham gia các khâu của kỳ thi.

b) Cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác coi thi đối với thí sinh thuộc diện F1, F2 thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế.

3. Đối với Ban Chỉ đạo Kỳ thi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

a) Căn cứ tình hình dịch COVID-19 tại địa phương để xây dựng phương án tổ chức kỳ thi phù hợp, đảm bảo an toàn cho thí sinh và cán bộ, giáo viên, công nhân viên làm công tác tổ chức kỳ thi trên địa bàn; có phương án dự phòng về điểm thi, phòng thi, nhân lực các khâu của kỳ thi để huy động khi cần thiết. Đồng thời, chủ động xây dựng phương án hỗ trợ vận chuyển thí sinh F1, F2 đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh.

b) Thực hiện nghiêm túc các biện pháp an toàn trong phòng, chống bệnh COVID-19 như: Phun thuốc khử trùng, đeo khẩu trang, bố trí đủ nước rửa tay, đo thân nhiệt cho thí sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên coi thi tại khu vực đề thi. sao chép, khu vực làm phách, khu vực chấm và điểm bài thi.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phản ánh kịp thời về Bộ Giáo dục và Đào tạo để phối hợp giải quyết. /.

Trân trọng./.

Người nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (để b / c);
– Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam (để b / c);
– Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19 (để b / c);
– Ban Tuyên giáo Trung ương (để b / c);
– Ủy ban Văn hóa – Dân tộc của Quốc hội (để b / c);
– Bộ Y tế (đ / c phối hợp);
– Bộ Quốc phòng (đ / c phối hợp);
– Bộ Công an (đ / c phối hợp);
– Thanh tra Chính phủ (để c / d);
– Bộ trưởng (gửi b / c);
– Các Thứ trưởng;
– Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020;
– Các Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu;
– Lưu: VT, Cục QLCL.

KT. BỘ TRƯỞNG, MỤC SƯ

PHÓ PHÓ

Nguyễn Hữu Độ

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Công văn 2832/BGDĐT-QLCL – DaiLyWiki❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Công văn 2832/BGDĐT-QLCL – DaiLyWiki” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Công văn 2832/BGDĐT-QLCL – DaiLyWiki [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Công văn 2832/BGDĐT-QLCL – DaiLyWiki” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-08-05 16:53:35. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Blog

Trẻ mắc Covid nhẹ vẫn có thể gặp di chứng

Published

on

Những rủi ro mà trẻ có thể gặp phải sau khi bị nhiễm Covid19

Thông thường trẻ em bị nhiễm Covid19 với các triệu chứng nhẹ. Tuy nhiên, những di chứng cấp tính sau Covid19 có thể gặp ở trẻ em như rối loạn tăng động giảm chú ý, viêm đa cơ quan … đã được ghi nhận ở nhiều tỉnh thành trong cả nước.

  • Làm thế nào để đối phó với F0 trong trường?
  • Trẻ bị Covid phải làm sao?

Trước thông tin tất cả học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 trên địa bàn các quận nội thành Hà Nội sẽ phải tựu trường từ ngày 21/2, nhiều phụ huynh lo lắng vì con chưa được tiêm phòng. Phần lớn trẻ em bị Covid19 được báo cáo có các triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng. Tuy nhiên, cũng có những trẻ phải điều trị vì biến chứng sau Covid19. Đây là vấn đề mà các bậc phụ huynh cần đặc biệt quan tâm.

Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi TƯ cho biết, các triệu chứng sau Sốc như rối loạn giấc ngủ, suy giảm vận động, trí nhớ… được ghi nhận ở trẻ F0 với thể trạng nhẹ và không có triệu chứng.

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố đang điều trị cho 75 trẻ bị di chứng viêm đa hệ thống Covid-19, độ tuổi từ 11 tháng đến 16. Trong đó, hay gặp nhất là nhóm 8-11 tuổi. Ngoài ra, hơn 100 bệnh nhi (hầu hết dưới 5 tuổi) có di chứng Covid nhẹ được khám ngoại trú. Trung bình mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận khoảng 5 – 10 trẻ bị di chứng sau Sốc. “Các nghiên cứu cho thấy tỷ lệ trẻ em F0 mắc bệnh hậu Covid dao động từ 5 đến 16 phần trăm,” TS.

Xem thêm  Hướng dẫn tra cứu điểm ngập lụt tại Hà Nội

Theo ông Tiến, nhóm trẻ bị bệnh nặng và nguy kịch cần được điều trị tại khoa hồi sức tích cực, tỷ lệ gặp các di chứng nặng nề hơn sau Sồi như khó thở, hô hấp, tổn thương gan, thận giảm. bệnh cơ tim đang hoạt động…, đặc biệt là bệnh viêm đa hệ thống. Đây là một hội chứng cụ thể chỉ xảy ra ở trẻ em bị Covid, chưa được ghi nhận ở người lớn. Nếu phát hiện và điều trị muộn, hội chứng có thể dẫn đến suy tim và tử vong.

Các triệu chứng thường xuất hiện sau 2-6 tuần, trẻ có thể bị rối loạn tiêu hóa, đau bụng, tiêu chảy, da đỏ, lưỡi đỏ, ngón tay và ngón chân hơi sưng, ban đỏ, nhịp tim nhanh, giãn động mạch vành. Khoảng 1-2 tháng sau đợt dịch cao điểm vừa qua, các bệnh viện nhi TP.HCM, các tỉnh miền Tây, Hà Nội … lần lượt ghi nhận số trẻ mắc hội chứng viêm đa hệ thống khi hồi phục sau Covid-19 gia tăng.

Trong khi đó, ở nhóm trẻ mắc bệnh nhẹ, không có triệu chứng thì các di chứng của Covid nhẹ hơn như ảnh hưởng đến giấc ngủ, tâm lý, vận động, thần kinh.

Bác sĩ Tiến khuyến cáo các bậc phụ huynh cần quan sát, theo dõi con em mình cẩn thận sau khi khỏi bệnh Covid. Nếu phát hiện trẻ có các biểu hiện như quên bài, giảm trí nhớ, học hành sa sút, giảm tập trung, mất ngủ, ngủ không sâu giấc, khó ngủ, hồi hộp, đánh trống ngực, nhiều đờm dãi…, yếu cơ đi lại, khó leo trèo. cầu thang, dễ mệt khi gắng sức, khó thở… cần đưa trẻ đi khám kịp thời.

Xem thêm  Hướng dẫn cách viết đơn xin nghỉ việc không lương mới nhất 2020

Sau khi cách ly hoặc điều trị tại bệnh viện, tâm lý của trẻ cũng bị ảnh hưởng. Các triệu chứng bên trong như lo lắng và trầm cảm; các triệu chứng bên ngoài như hành vi gây rối và thù địch; các triệu chứng cơ thể liên quan đến căng thẳng như đau đầu, mệt mỏi. Cha mẹ hãy đóng vai chuyên gia tâm lý bên cạnh, chia sẻ yêu thương, giải thích cặn kẽ để trẻ hiểu về chủng vi rút mới, cách bảo vệ và chung sống an toàn, giúp trẻ không hoang mang, lo sợ.

“Nên bổ sung dinh dưỡng cho trẻ, chế độ ăn cân đối theo độ tuổi và thể trạng; tăng cường các loại trái cây, rau xanh, nước cam… để cung cấp vitamin A, C, D, từ đó nâng cao sức đề kháng ”, chuyên gia khuyến cáo.

Mời bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của DaiLyWiki VN.

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Trẻ mắc Covid nhẹ vẫn có thể gặp di chứng❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Trẻ mắc Covid nhẹ vẫn có thể gặp di chứng” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Trẻ mắc Covid nhẹ vẫn có thể gặp di chứng [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Trẻ mắc Covid nhẹ vẫn có thể gặp di chứng” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-08-13 16:19:30. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Blog

5 tủ lạnh Side by Side chất lượng, có giá rẻ chỉ bằng tủ lạnh thường

Published

on

Bạn mong muốn sở hữu một chiếc tủ lạnh Side by Side cao cấp nhưng lại e ngại vì giá của chúng quá cao? DaiLyWiki VN xin giới thiệu 5 tủ lạnh Side by side chất lượng cao với giá “cực bình dân” giúp bạn biến ước mơ thành hiện thực. Kiểm tra danh sách dưới đây!

Tủ lạnh Midea Inverter 530 lít MRC-690GS (2 nhận xét)

Đứng trong top 1 là Tủ lạnh Midea 530 lít MRC với 2 màu xám bạc (690SS) và đen gương (690GS) Có thiết kế sáng bóng, sang trọng giúp làm nổi bật không gian nội thất gia đình bạn.

Đây là sản phẩm vừa được Midea tung ra thị trường vào giữa năm 2018 với nhiều cải tiến đột phá, giá rẻ và nhiều khuyến mãi hấp dẫn từ DaiLyWiki VN.

Tủ lạnh Midea 530 lít MRC-690GS

Nổi bật với Hệ thống làm mát nhanh chóng nhanh chóng và làm mát đều lan tỏa khắp tủ với bộ lọc với các phân tử Ag + Cu (bạc và đồng) bắt giữ vi khuẩn có hại, Chức năng nghỉ cũng giúp ngăn ngừa nấm mốc gây mùi Bạn không còn phải lo lắng về việc thực phẩm nhanh chóng bị hư hỏng, biến chất.

Tủ lạnh Midea 530 lít MRC không chỉ mang đến không gian sang trọng, bảo quản thực phẩm hoàn hảo mà còn rất tiết kiệm điện với công nghệ Inverter và đèn ECO LED tiết kiệm điện năng, chiếu sáng tốt, tuổi thọ cao.

Tủ lạnh Samsung 543 lít RSA1WTSL1 / XSV (6 nhận xét)

Tủ lạnh side by side Samsung RSA1WTSL1 / XSV với Thiết kế tinh tế và hiện đại Với các ngăn lớn, khay kính chịu lực vô cùng tiện lợi và chắc chắn.

Công nghệ luồng khí lạnh đa chiều của tủ lạnh giúp không khí lưu thông đến mọi nơi trong tủ lạnh. Vì vậy, Thực phẩm nào cũng sẽ được làm lạnh đều và được bảo quản tốt.

Ngoài ra, vô cùng tiện lợi khi bảng điều khiển ở ngoài, có thể dễ dàng điều chỉnh nhiệt độ hoặc lấy nước lạnh mà không cần mở cửa tủ.

Tủ lạnh side by side Samsung RSA1WTSL1 / XSV

Tủ lạnh Electrolux Inverter 492 lít ESE5301AG-VN (1 nhận xét)

Với thiết kế Side by side sang trọng và tiện dụng, tủ lạnh Electrolux Inverter 541 lít ESE5301AG-VN hứa hẹn mang đến vẻ đẹp tiện nghi cho mọi không gian nội thất.

Tủ có hệ thống làm lạnh NutriFresh & làm lạnh đồng đều 360 độ, hệ thống khử mùi Fresh Taste khử trùng tối ưu và công nghệ NutriFresh Inverter giúp Tiết kiệm đến 37% tiền điện hàng tháng.

Tủ lạnh Electrolux Inverter 541 lít ESE5301AG-EN

Đồng thời Hoạt động ổn định, êm ái và tuổi thọ cao, làm đá nhanh, khử mùi tốt cùng nhiều tính năng nổi bật khác. Đây là sự lựa chọn hoàn hảo cho căn bếp của bạn thêm phần sang trọng mà không cần phải tốn kém quá nhiều.

Tủ lạnh LG Inverter 613 lít GR-B247JDS (196 nhận xét)

Biến tần LG GR-B247JDS là tủ lạnh side by side 2 cửa lớnvới thiết kế sang trọng và đẳng cấp sẽ làm nổi bật không gian nội thất của gia đình bạn.

Bên cạnh đó, với dung tích cực lớn, lên đến 613 lít, tủ lạnh sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho gia đình trên 7 thành viên hoặc có nhu cầu lưu trữ, bảo quản thực phẩm lớn.

Công nghệ biến tần

Ngoài ra, việc tích hợp các công nghệ bảo quản thực phẩm hiện đại nhất hiện nay như Gioăng cửa chống ẩm mốc, hệ thống khí lạnh đa chiều và ngăn rau quả cân bằng độ ẩm cực tốt.

Tủ lạnh Aqua Inverter 518 lít AQR-IG585AS GS (5 nhận xét)

Aqua Inverter 565 lít AQR-IG585AS GS là tủ lạnh Side by Side có Thiết kế tủ gương bóng, lớp ngoài bằng kính cường lực cứng trông rất đẹp.

Được trang bị nhiều công nghệ và tính năng hiện đại với mức giá rất hợp lý, chế độ tự điều chỉnh nhiệt độ thông minh giúp bảo quản thực phẩm tốt nhất.

Ngoài ra, công nghệ Inverter không chỉ giúp tủ vận hành cực êm mà còn Tiết kiệm đến 40% điện năng tiêu thụ hàng tháng.

Tủ lạnh Aqua Inverter 565 lít AQR-IG585AS GS

Bản tóm tắt

Tên mẫu Tổng công suất Tiết kiệm điện Phản hồi khách hàng Giá bán
1. Midea MRC-690GS 584 lít ~ 1,6 kW / ngày (2 nhận xét) Ngừng kinh doanh
2. Samsung RSA1WTSL1 / XSV 543 lít ~ 2,1 kW / ngày (6 nhận xét) Ngừng kinh doanh
3. Electrolux ESE5301AG-US 541 lít ~ 1,18 kW / ngày (1 nhận xét) Ngừng kinh doanh
4. LG GR-B247JDS 679 lít ~ 1,84 kW / ngày (196 nhận xét) 20.690.000 won
5. Aqua AQR-IG585AS GS 565 lít ~ 1,18 kW / ngày (5 nhận xét) 20.490.000 won

Vì vậy, việc sở hữu một chiếc tủ lạnh Side by Side cao cấp nhưng giá cả phải chăng giờ đây trở nên thật dễ dàng. Hãy nhanh tay sắm cho gia đình một chiếc tủ lạnh phù hợp để nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn từ DaiLyWiki VN nhé!

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “5 tủ lạnh Side by Side chất lượng, có giá rẻ chỉ bằng tủ lạnh thường❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “5 tủ lạnh Side by Side chất lượng, có giá rẻ chỉ bằng tủ lạnh thường” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “5 tủ lạnh Side by Side chất lượng, có giá rẻ chỉ bằng tủ lạnh thường [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “5 tủ lạnh Side by Side chất lượng, có giá rẻ chỉ bằng tủ lạnh thường” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-08-13 16:18:29. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Xem thêm  Top 8 kiểu tóc dành cho người bị hói đầu
Continue Reading

Blog

Hướng dẫn tải và sử dụng GFX Tool

Published

on

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu kỹ hơn về cách tải và sử dụng GFX Tool giúp người chơi có thể chơi game PUBG Mobile trên điện thoại đang được quan tâm hiện nay và tránh bị ảnh hưởng đến trải nghiệm. trải nghiệm trò chơi này.

Để có thể giúp người chơi PUBG Mobile giảm giật lag thì hiện nay cách tải và sử dụng GFX Tool đang được rất nhiều người chơi tựa game này quan tâm. Và 9Mobi.vn sẽ giới thiệu đến các bạn cách tải và sử dụng GFX Tool trên điện thoại một cách chi tiết nhất.

Hướng dẫn tải xuống và sử dụng GFX Tool

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu từng cách tải và cách sử dụng công cụ hữu ích này như sau:

* Cách tải xuống Công cụ GFX trên điện thoại của bạn

Bước 1 : Các bạn truy cập vào ứng dụng CH Play từ màn hình chính của điện thoại Android, tại đây chúng ta sẽ ấn chọn mục Tìm kiếm như hình bên dưới.

hướng dẫn và sử dụng gfx tool 2

Bước 2 : Tiếp theo chúng ta sẽ nhập từ khóa “Công cụ GFX ”Và chọn biểu tượng tương ứng với từ khóa này. Sau đó, chúng tôi sẽ nhấn chọn Cài đặt để tải xuống và cài đặt Công cụ GFX trên điện thoại của bạn.

hướng dẫn và sử dụng gfx tool 3

Hoặc bạn cũng có thể truy cập vào địa chỉ tải GFX Tool cho Android chính thức tại đây: Download Công cụ GFX dành cho Android.

Xem thêm  Hướng dẫn tra cứu điểm ngập lụt tại Hà Nội

Bước 3 : Và quá trình tải GFX Tool trên điện thoại, sẽ hoàn toàn tự động tải trong vòng vài phút. Khi quá trình tải xuống hoàn tất, chúng ta sẽ ấn chọn Mở để bắt đầu.

hướng dẫn và sử dụng gfx tool 4

* Cách sử dụng Công cụ GFX để chơi PUBG Mobile

Bước 1 : Bạn sẽ khởi động ứng dụng GFX Tools sau khi đã tải thành công về thiết bị. Lưu ý rằng bạn cần đảm bảo rằng mình đã thoát hoàn toàn khỏi trò chơi PUBG Mobile.

Bước 2 : Tiếp theo, trong lần đầu tiên truy cập vào ứng dụng này, chúng ta sẽ cần nhấn chọn Cho phép với quyền truy cập ứng dụng này vào bộ nhớ thiết bị. Ngay sau đó, chúng ta sẽ được chuyển sang giao diện chính của ứng dụng này.

hướng dẫn và sử dụng gfx tool 5

Đầu tiên khi sử dụng GFX Tool để chơi PUBG Mobile, chúng ta sẽ Lựa chọn phiên bản trò chơi PUBG Mobile mà chúng tôi đang theo dõi theo các cụm máy chủ như hình trên.

Bước 3 : Sau khi chọn phiên bản, chúng ta sẽ tiếp tục ấn mục Nghị quyết N và chọn kích thước màn hình để phù hợp với cấu hình thiết bị của chúng tôi.

hướng dẫn và sử dụng gfx tool 6

Bước 4 : Tiếp theo, chúng ta sẽ lần lượt chọn mục Thật mượt mà trong phần Đồ họa và chọn khung 60 khung hình / giây từ phần FPS như hình dưới đây.

hướng dẫn và sử dụng gfx tool 7

Bước 5 : Khi chọn xong cấu hình game PUBG Mobile, chúng ta ấn chọn xác nhận CHẤP NHẬN . Cuối cùng chúng ta sẽ tiếp tục ấn mục CHẠY TRÒ CHƠI để bắt đầu trò chơi PUBG Mobile ngay lập tức.

Xem thêm  Hướng dẫn cách viết đơn xin nghỉ việc không lương mới nhất 2020

hướng dẫn và sử dụng gfx tool 8

Ghi chú : Khi bạn chọn phiên bản PUBG Mobile, bạn cần đảm bảo rằng mình đã cập nhật ứng dụng trò chơi lên phiên bản mới nhất. Nếu bạn có thể tải xuống tại đây:

– Đối với thiết bị Android: Tải xuống PUBG Mobile dành cho Android.

– Đối với thiết bị iPhone: Tải xuống PUBG Mobile dành cho iPhone.

Như vậy, chúng ta vừa cùng nhau đi tìm hiểu về các bước tải và sử dụng GFX Tool, một trong những ứng dụng không thể thiếu giúp game thủ chơi PUBG Mobile trên điện thoại mượt mà và ổn định hơn rất nhiều. .

Bên cạnh đó, bạn có thể tham khảo thêm cách lên hạng nhanh trong PUBG Mobile để có cho mình thứ hạng tốt hơn mỗi khi tham gia trò chơi này. Nghề nghiệp Lên hạng nhanh trong PUBG Mobile Nó cũng giúp bạn nhận được những phần quà độc đáo sau mỗi mùa giải.

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Hướng dẫn tải và sử dụng GFX Tool❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Hướng dẫn tải và sử dụng GFX Tool” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Hướng dẫn tải và sử dụng GFX Tool [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Hướng dẫn tải và sử dụng GFX Tool” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-08-13 16:17:27. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Trending