Connect with us

Blog

Biên bản thỏa thuận xác nhận nợ

Published

on

Biên bản xác nhận nợ là mẫu biên bản xác nhận nợ của chủ nợ và con nợ về khoản nợ của hai bên đảm bảo an toàn về mặt pháp lý, đây là mẫu biên bản xác nhận nợ mới nhất. được hoatieu.vn cập nhật và muốn gửi đến các bạn tải về sử dụng mà không cần chỉnh sửa lại, mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

 • Mẫu số 01-TSCĐ: Biên bản giao nhận TSCĐ
 • Hình thức phút

1. Biên bản thỏa thuận xác nhận nợ số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————————

XÁC NHẬN NỢ

Hôm nay, ngày… tháng… năm… lúc…

Chúng tôi gồm có:

1. BÊN A:….

CNIC: …………………………………………………….

Điện thoại:…………………………

E-mail:…………………………..

Địa chỉ thường trú: ………………………… ..

Nơi ở hiện tại:………………………….

2. BÊN B:.

CNIC: …………………….

Điện thoại:……………………………

E-mail:…………………………..

Địa chỉ thường trú: ………………………….

Nơi ở hiện tại:………………………….

Đồng ý ký Thỏa thuận với các điều khoản và điều kiện sau:

Điều 1: Thỏa thuận xác nhận nợ:

Qua xác minh, hai bên thống nhất xác nhận tính đến ngày … tháng … năm … Bên B còn nợ Bên A tổng số tiền là: ………… .đồng (bằng chữ: …………….) , trong đó:

– Nợ gốc: ……. VND;

– Quan tâm: ……. VND.

Điều 2: Cam kết của Bên A:

– Bên A sẽ tạo điều kiện tốt nhất để Bên B thực hiện các nghĩa vụ đã cam kết.

– Xóa bỏ nghĩa vụ thanh toán nợ sau khi Bên A đã hoàn thành nghĩa vụ thanh toán theo cam kết.

Xem thêm  Liên Quân mùa 19: Ra mắt chế độ chơi cho phép biến thành Rồng hoặc Caesar

Điều 3: Cam kết của Bên B:

– Bên B cam kết trả trước hạn cả gốc và lãi…

– Nếu bên B chậm thanh toán theo thỏa thuận sẽ phải chịu trách nhiệm về số tiền chậm thanh toán tương ứng với lãi suất…% / ngày.

Điều 4: ĐIỀU KHOẢN CHUNG:

Biên bản này có hiệu lực kể từ thời điểm ký.

Biên bản được sao thành hai bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản.

2. Biên bản thỏa thuận xác nhận nợ số 2


Mẫu hợp đồng xác nhận nợ

Nội dung cơ bản của biên bản xác nhận nợ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—— *** ——

BIÊN BẢN THỎA THUẬN XÁC NHẬN NỢ

(V / v: …………………………………………………… ..)

– Căn cứ Bộ luật Dân sự của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 33/2005 / QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;

– Căn cứ vào ý chí của các bên.

Hôm nay, ngày ….. tháng …… .năm…. , tại địa chỉ ……………………………………………………

Chúng tôi gồm có:

QUA MỘT BÊN: ……………………………………………………

Địa chỉ nhà:……………………………………………………………….……………………………..

Điện thoại:……………………………..………………………………….………………………..

E-mail:………………………………….………………………………..……….…………………

B MẶT BÊN: …………………… .. …………………… .. ………………………… ..

Địa chỉ nhà:…………………………………………………………………..…………………..……..

Điện thoại:……………………………..………………………………..………………………….

E-mail:………………………………….………………………………..…………………………..

Đồng ý ký Thỏa thuận với các điều khoản và điều kiện sau:

Điều 1. Thỏa thuận xác nhận nợ

Sau khi đối chiếu, hai bên xác nhận công nợ, đến cuối ngày …… tháng ………………. Công ty ………… nợ Bên B tổng số tiền là: …… đ

Xem thêm  Roblox: Giftcode và cách nhập code Pet Evolution Simulator

(Bằng chữ: …………………… ..), trong đó:

– Nợ gốc: ………………………………………………………………………………………………… ..

– Quan tâm:…………………………………………………………………………………………………………

Điều 2. Cam kết của Bên A

2.1. Bên B ………… cam kết dùng toàn bộ tài sản riêng của mình để thay mặt …….;

2.2. Thanh toán đầy đủ theo số …………. các bên đồng ý;

2.3. Các quyền và nghĩa vụ khác trong Hợp đồng này và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cam kết của THỎA THUẬN

3.1. Cho phép Bên A sử dụng toàn bộ tài sản cá nhân của Bên A để thanh toán các khoản nợ nêu tại Điều 1 của Hợp đồng xác nhận nợ này;

3.2. Xóa bỏ nghĩa vụ trả nợ đối với Công ty ………… và toàn thể thành viên trong Công ty …………. (trừ Bên A) và không yêu cầu bất kỳ ai khác ngoài Bên A trả nợ;

3.3. Tạo điều kiện để Bên A có vốn tham gia hoạt động kinh doanh;

3.4. Các quyền và nghĩa vụ khác theo Hợp đồng này và theo quy định của pháp luật.

Điều 4: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

4.1. Hiệp định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

4.2. Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Mời độc giả tham khảo chuyên mục Tín dụng – Ngân hàng tại chuyên mục hình thức Xin vui lòng.

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Biên bản thỏa thuận xác nhận nợ❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Biên bản thỏa thuận xác nhận nợ” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Biên bản thỏa thuận xác nhận nợ [ ❤️️❤️️ ]”.

Xem thêm  Rắn sợ gì? Không còn nỗi lo về rắn với 10 cách đuổi rắn ra khỏi nhà cực dễ

Bài viết về “Biên bản thỏa thuận xác nhận nợ” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-08-05 21:26:54. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Blog

Cách trị sổ mũi cho bé? Top 7 phương pháp dân gian trị sổ mũi cho bé

Published

on

How to treat a baby’s runny nose? What folk methods should be used with the baby? DaiLyWiki will provide detailed information on the best treatments and methods in the article below.

Children and infants have more sensitive bodies than adults, so they are more susceptible to colds. So how to treat a runny nose for babies? Which method is best for the baby? Let’s learn the following ways with DaiLyWiki!

How to treat a baby’s runny nose with folk methods

How to treat a baby’s runny nose with garlic

Treating a runny nose for babies with garlic is one of the folk ways to treat a runny nose for babies that are concerned and followed by mothers. Because garlic contains Allicin, a special antibiotic active ingredient; so can kill bacteria, reduce swelling, significantly reduce runny nose, stuffy nose. Protecting the nose from external harmful agents is very effective.

Doing:

 • Crush the garlic to get the juice and mix it with 200 ml of warm water.
 • Using a clean gauze or cotton swab, dab the solution on the nose for a period of 5 minutes.
 • Rinse with warm water and physiological saline.

Because garlic is hot and spicy, this method is not recommended for babies with thin, easily irritated skin or babies. Because it can damage the baby’s skin and nasal mucosa.

In addition to treating a runny nose for babies, garlic also has the ability to prevent colds, flu, and strengthen the immune system. Therefore, it can be applied to both adults, old women often soak garlic with alcohol to drink to enhance health.

How to treat a baby’s runny nose with perilla leaves

Folk methods cannot include perilla leaves. This is a type of leaf that is no stranger to cold porridge dishes. Because perilla leaves are well known and applied when suffering from colds and flu. Perilla leaves have a warm, plant-like taste that has the effect of preventing asthma, especially treating coughs and runny noses in both adults and children.

Doing:

 • Use perilla leaves to cook with 1 liter of water. Then give your baby a steam bath, and be careful not to scald her with the steam.
 • Perform perilla fumigation for the baby every 2 days until the child is completely cured.

Performing a steam bath with perilla leaf water for your baby helps your baby’s respiratory system better by completely eliminating harmful agents, reducing swelling and inflammation of the airways. Thereby overcoming the prolonged runny nose in the baby.

How to treat a baby’s runny nose with ginger

Ginger is a special medicine that is applied when suffering from colds, abdominal pain…. Because ginger is spicy, warm, and has high antiseptic properties. Therefore, ginger can stimulate the ability to loosen phlegm, reduce runny nose and effectively treat respiratory diseases.

Doing:

 • Chop a few slices of ginger into your baby’s bath water or give her a foot bath. Do it regularly every day to see more visible results.
 • For babies who can drink ginger juice, take a few slices of ginger and crush it, then soak it in 200 ml of boiling water for about 5 minutes. Cool the ginger juice to make it easier for your baby to drink and avoid burns.

In addition, ginger is also an extremely easy to find, easy to implement and safe material that can be used by children.

Treat your baby’s runny nose with chives

Shallot leaves are warm, mildly spicy and sour, so they can be used in dissipating phlegm, reducing swelling, and preventing a runny nose that takes place for a long time in babies. Shallot leaves have components that inhibit the activity of bacteria, causing respiratory symptoms to be significantly reduced.

Doing:

 • Wash 100g shallot leaves then cut into small pieces. Put chives and a little raw honey in a bowl.
 • Steam this mixture for about 30 minutes.
 • Drain the water from the water bath and give it to the baby to drink 3 times a day. From 2-3 spoons each time until the baby is completely cured.
Xem thêm  Tổng hợp Văn mẫu lớp 10: Phân tích bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm Dàn ý & 13 bài văn mẫu lớp 10 hay nhất

How to treat a baby’s runny nose with white roses

White roses must be unfamiliar to mothers. White rose has warm properties that help reduce inflammation, activate blood, fight cough, tonic, etc. Especially, this flower is rich in vitamins A, B, C, K to help improve the condition of a runny nose in babies.

Doing:

 • Use 15g of white rose petals in a porcelain bowl.
 • Sprinkle a spoonful of rock sugar on top and then steam it in a water bath.
 • Give your baby 3 times a day.

How to treat a baby’s runny nose with basil leaves

Basil leaves contain many essential oils including substances such as linalool, cineol or estragol methyl. These substances fight and inhibit bacteria very well. Therefore, most mothers use basil as an herb in folk remedies to treat runny nose for babies.

Doing:

 • Take half of a prepared garlic bulb and bake it, then remove the peel and crush it. Add 15 basil leaves and pound together.
 • Add 4 tablespoons of boiling water to the mixture. Continue stirring until the mixture dissolves in the water.
 • Squeeze the juice and give it to your baby to drink twice a day, continuously for 1 week.

How to treat a runny nose in babies with warm water

When we have a cold, our human body emits heat, so we need to drink a lot of water. Therefore, people with colds are often advised to drink plenty of water. But should drink with warm water, both good for the throat and treat a runny nose.

Drinking a lot of warm water helps the baby to get relief from stuffy nose, the phlegm in the throat is also thinner and easier to remove. The warmth from the water has the effect of stimulating the nerves in the nasal cavity and mouth, soothing the burning sensation in the throat. Give your baby small sips each time, drink slowly so that the steam spreads throughout the sinuses. Pay attention to the temperature of the water before drinking to avoid burns.

How to prevent runny nose in children

Children with runny nose, runny nose are manifestations of flu, colds… Therefore, the best way to prevent runny nose disease is by the following measures:

 • Ensure proper nutrition: regularly supplement vitamin C for children with fruits. Healthy and regular diet.
 • Make sure the bedroom is ventilated and clean: let the baby stay in a clean environment to avoid bacteria and viruses attacking the baby. Should buy an air purifier when there are children, to filter out dust and bacteria.
 • Regularly clean the baby’s nose and throat: After bathing, mothers should clean the baby’s nose and throat with physiological saline regularly.
 • Limit children’s exposure to toxic allergens: do not expose children to cigarette smoke, kitchen smoke, coal smoke… In addition, you should also clean your baby’s house, utensils, and toys regularly.

Children’s resistance is still weak, so mothers should be careful and take good care of the baby. To prevent unwanted diseases. DaiLyWiki has come up with ways to treat runny nose by folk methods. If there are parents who have applied the above methods, please leave a comment below.

See more about the article

How to treat a runny nose in babies? Top 7 folk remedies to treat a runny nose for babies

How to treat a baby’s runny nose? What folk methods should be used with the baby? DaiLyWiki will provide detailed information on the best treatments and methods in the article below.
Children and infants have more sensitive bodies than adults, so they are more susceptible to colds. So how to treat a runny nose for babies? Which method is best for the baby? Let’s learn the following ways with DaiLyWiki!
How to treat a baby’s runny nose with folk methods
How to treat a baby’s runny nose with garlic
Treating a runny nose for babies with garlic is one of the folk ways to treat a runny nose for babies that are concerned and followed by mothers. Because garlic contains Allicin, a special antibiotic active ingredient; so can kill bacteria, reduce swelling, significantly reduce runny nose, stuffy nose. Protecting the nose from external harmful agents is very effective.

Doing:
Crush the garlic to get the juice and mix it with 200 ml of warm water.
Using a clean gauze or cotton swab, dab the solution on the nose for a period of 5 minutes.
Rinse with warm water and physiological saline.
Because garlic is hot and spicy, this method is not recommended for babies with thin, easily irritated skin or babies. Because it can damage the baby’s skin and nasal mucosa.
In addition to treating a runny nose for babies, garlic also has the ability to prevent colds, flu, and strengthen the immune system. Therefore, it can be applied to both adults, old women often soak garlic with alcohol to drink to enhance health.
How to treat a baby’s runny nose with perilla leaves
Folk methods cannot include perilla leaves. This is a type of leaf that is no stranger to cold porridge dishes. Because perilla leaves are well known and applied when suffering from colds and flu. Perilla leaves have a warm, plant-like taste that has the effect of preventing asthma, especially treating coughs and runny noses in both adults and children.

Doing:
Use perilla leaves to cook with 1 liter of water. Then give your baby a steam bath, and be careful not to scald her with the steam.
Perform perilla fumigation for the baby every 2 days until the child is completely cured.
Performing a steam bath with perilla leaf water for babies helps the baby’s respiratory system better by completely eliminating harmful agents, reducing swelling and inflammation of the airways. Thereby overcoming the prolonged runny nose in the baby.
How to treat a baby’s runny nose with ginger
Ginger is a special medicine that is applied when suffering from colds, abdominal pain…. Because ginger is spicy, warm, and has high antiseptic properties. Therefore, ginger can stimulate the ability to loosen phlegm, reduce runny nose and effectively treat respiratory diseases.

Doing:
Chop a few slices of ginger into your baby’s bath water or give her a foot bath. Do it regularly every day to see more visible results.
For babies who can drink ginger juice, take a few slices of ginger and crush it, then soak it in 200 ml of boiling water for about 5 minutes. Cool the ginger juice to make it easier for your baby to drink and avoid burns.
In addition, ginger is also an extremely easy to find, easy to implement and safe material that can be used by children.
Treat your baby’s runny nose with chives
Shallot leaves are warm, mildly spicy and sour, so they can be used in dissipating phlegm, reducing swelling, and preventing a runny nose from taking place for a long time in babies. Shallot leaves have components that inhibit the activity of bacteria, causing respiratory symptoms to be significantly reduced.

Doing:
Wash 100g of shallot leaves then cut into small pieces. Put chives and a little raw honey in a bowl.
Steam this mixture for about 30 minutes.
Drain the water from the water bath and give it to the baby to drink 3 times a day. From 2-3 spoons each time until the baby is completely cured.
How to treat a baby’s runny nose with white roses
White roses must be unfamiliar to mothers. White rose has warm properties to help reduce inflammation, activate blood, fight cough, tonic, … Especially this flower is rich in vitamins A, B, C, K to help improve the condition of a runny nose in babies.

Doing:
Use 15g of white rose petals in a porcelain bowl.
Sprinkle a spoonful of rock sugar on top and then steam it in a water bath.
Give your baby 3 times a day.
How to treat a baby’s runny nose with basil leaves
Basil leaves contain many essential oils including substances such as linalool, cineol or estragol methyl. These substances fight and inhibit bacteria very well. Therefore, most mothers use basil as an herb in folk remedies to treat runny nose for babies.

Doing:
Take half of a prepared garlic bulb and bake it, then remove the peel and crush it. Add 15 basil leaves and pound together.
Add 4 tablespoons of boiling water to the mixture. Continue stirring until the mixture dissolves in the water.
Squeeze the juice and give it to your baby to drink twice a day, continuously for 1 week.
How to treat a runny nose in babies with warm water
When we have a cold, our human body emits heat, so we need to drink a lot of water. Therefore, people with colds are often advised to drink plenty of water. But should drink with warm water, both good for the throat and treat a runny nose.

Drinking a lot of warm water helps the baby to get relief from stuffy nose, the phlegm in the throat is also thinner and easier to remove. The warmth from the water has the effect of stimulating the nerves in the nasal cavity and mouth, soothing the burning sensation in the throat. Give your baby small sips each time, drink slowly so that the steam spreads throughout the sinuses. Pay attention to the temperature of the water before drinking to avoid burns.
How to prevent runny nose in children
Children with runny nose, runny nose are manifestations of flu, colds… Therefore, the best way to prevent runny nose disease is by the following measures:
Ensure proper nutrition: regularly supplement vitamin C for children with fruits. Healthy and regular diet.
Make sure the bedroom is ventilated and clean: let the baby stay in a clean environment to avoid bacteria and viruses attacking the baby. Should buy an air purifier when there are children, to filter out dust and bacteria.
Regularly clean the baby’s nose and throat: After bathing, mothers should clean the baby’s nose and throat with physiological saline regularly.
Limit children’s exposure to toxic allergens: do not expose children to cigarette smoke, kitchen smoke, coal smoke… In addition, you should also clean your baby’s house, utensils, and toys regularly.
Children’s resistance is still weak, so mothers should be careful and take good care of the baby. To prevent unwanted diseases. DaiLyWiki has come up with ways to treat runny nose by folk methods. If there are parents who have applied the above methods, please leave a comment below.

#How to #cure #nose #for #baby #Top #method #folk #treat #nose #for #baby


 • #How to #cure #nose #for #baby #Top #method #folk #treat #nose #for #baby
 • Summary: DaiLyWiki

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Cách trị sổ mũi cho bé? Top 7 phương pháp dân gian trị sổ mũi cho bé❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Cách trị sổ mũi cho bé? Top 7 phương pháp dân gian trị sổ mũi cho bé” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Cách trị sổ mũi cho bé? Top 7 phương pháp dân gian trị sổ mũi cho bé [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Cách trị sổ mũi cho bé? Top 7 phương pháp dân gian trị sổ mũi cho bé” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-08-11 23:29:10. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Blog

Ẩm thực Trần – Đặc sản Đà Nẵng không thể bỏ qua cho du khách

Published

on

DaiLyWiki cũng giúp giải đáp những vấn đề sau đây:

 • Quán Trần Đà Nẵng
 • Menu quán Trần Đà Nẵng
 • 11 Nguyễn Văn Linh
 • Đặc sản Trần
 • Quán an ngon Đà Nẵng
 • Menu đặc sản Trần
 • Review quán Trần Đà Nẵng
 • Đặc sản Trần Nguyễn Văn Linh

Với “Mong ước được phục vụ Quý khách tốt hơn mỗi ngày”. Tập thể công ty chúng tôi cam kết nổ lực tối đa để nâng cao chất lượng phục vụ và xây dựng thương hiệu uy tín trong lòng thực khách. Và đó là cơ sở để quý khách cùng Trần tạo mối quan hệ bền vững tốt đẹp và chân tình hơn trong những năm tới.
Trên bước đường thành công, chúng tôi chân thành cảm ơn đến tất cả Quý khách hàng gần xa đã ủng hộ và hãy cùng Trần xây dựng thương hiện Đặc Sản Đà Nẵng.

“Mong ước của Trần là được phục vụ Quý khách tốt hơn mỗi ngày!”

Ẩm thực Trần – đậm đà hương vị xứ Quảng

Với thực đơn đa dạng, phong phú cùng các món ngon đặc sản Đà Nẵng, nhà hàng Ẩm Thực Trần mang đến hương vị đậm đà xứ Quảng, “níu chân” cả những thực khách khó tính nhất.

Tọa lạc trong một khuôn viên khá yên tĩnh, riêng biệt với không gian thoáng đãng và không kém phần sang trọng tại địa chỉ 300 Hải Phòng, số 04 Lê Duẩn – Đà Nẵng và Phạm Văn Đồng ( Phạm Văn Đồng – Hoàng Bích Sơn), nhà hàng Ẩm thực Trần mang lại một cảm giác nhẹ nhàng, thư giãn như tách biệt hẳn với những bộn bề lo toan của cuộc sống thường ngày, tạo cho thực khách sự dễ chịu khi dùng bữa.

Không chỉ nổi bật với không gian ấn tượng, nhà hàng Ẩm thực Trần còn chăm chút thiết kế một thực đơn đa dạng, mang hương vị xứ Quảng đậm đà nhằm “níu chân” những thực khách khó tính nhất. Từ những món ăn rất đỗi giản dị như mỳ quảng, bánh bèo, bánh nậm lá dứa, bánh tráng đập, bún mắm mêm…đặc biệt món ăn đặc sản bánh tráng cuốn thịt heo “ở giữa là thịt, hai đầu là da” mang đậm hương vị đặc trưng quê hương giữa lòng phố thị.

Ông Tuấn – Người sáng lập hệ thống Ẩm thực Trần chia sẻ:“Cách đây hơn chục năm mỗi khi tiếp đón bạn bè phương xa mà nghe câu hỏi “Đà Nẵng có gì ngon rứa mi” là tôi toát hết mồ hôi bởi kiếm được một quán ăn đặc sản đặc sắc của địa phương để giới thiệu thì hơi vất vả. Đơn giản bởi những món ăn như bánh tráng cuốn thịt heo chấm mắm nêm rất dễ chuẩn bị ở nhà nên chẳng ai thèm mở quán. Thế là tôi bắt đầu có ý định mở cửa hàng phục vụ món ăn dân dã này từ đây, những món ăn mặn mòi chua cay, thực khách phải xuýt xoa khi thưởng thức đã làm nên thương hiệu Ẩm thực Trần bây giờ…”.

Các món ăn tại đây luôn được chú trọng từ khâu chọn nguyên liệu khắc khe cho tới cách chế biến kỳ công. Đặc biệt, nhà hàng Ẩm Thực Trần ngoài việc luôn cam kết thực hiện nghiêm ngặt tiêu chí 3 không “Không chất bảo quản – Không dùng thực phẩm đã qua ngày – Không gian dối trong chế biến” để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và mang lại cảm nhận đậm đà trọn vẹn nhất cho thực khách trong mỗi món ăn.

Với những dịch vụ tốt nhất và phong cách phục vụ chuyên nghiệp, niềm nở, chu đáo của đội ngũ nhân viên, chắc chắn thực khách sẽ có những bữa ăn trọn vẹn và ngon miệng khi đến với nhà hàng Ẩm Thực Trần.

—————————————————————-

“Mong ước của Trần là được phục vụ quý khách tốt hơn mỗi ngày”

Nhà hàng đặc sản Trần Đà Nẵng đã nổi tiếng từ lâu ở Đà Nẵng. Nếu đã một lần dùng món Bánh tráng thịt heo Trần chắc chắn bạn không thể quên được món ăn dân dã, nức tiếng gần xa lâu nay.

Với Rau xanh (được trồng bằng phương pháp thủy canh) sắp trên bánh tráng mỏng kẹp bánh ướt gắp miếng thịt vào giữa, trên cùng là mấy lát dưa chuột, chuối chát cuộn thật chặt chấm mắm nêm ớt tỏi nhai từ từ để nghe được hương vị mặn mòi  của món bánh tráng cuốn thịt heo miền Trung, vừa ăn vừa trò chuyện trong một không gian đặc trưng ẩm thực thì đó cũng là những giây phút thư giãn hiếm hoi trong cuộc sống bận rộn đời thường.

Đĩa thịt heo nhìn rất đẹp mắt với những lát thịt heo dài và có hai lớp mỡ da ở hai đầu. Đĩa rau cực sạch và được thay thế liên tục tạo cho thực khách cảm giác ngon cho từng cuốn bánh tráng. Món mắm nêm được chế biến công phu, có hương vị rất đặc biệt. Và hơn hết là thái độ phục vụ rất chuyên nghiệp, tận tình của nhân viên quán. Có lẽ cũng chính vì thế mà chủ quán, một người đàn ông rất trẻ cả tuổi đời lẫn tuổi nghề, đã cho đặt một tấm biển ngay giữa quán: “Mong ước của Trần là được phục vụ quý khách tốt hơn mỗi ngày”.

Không chỉ chủ lực ở món bánh tráng cuốn thịt heo, món ăn ở chuỗi cửa hàng Trần khá đa dạng. Từ mỳ Quảng, bún mắm thịt quay, bánh tráng đập dân dã cho đến bánh bèo… giúp thực khách thay đổi khẩu vị.

Cũng chỉ là một món nem cuốn, gỏi cuốn bình dân như bao món cuốn khác. Nhưng bí quyết chính là ở đĩa thịt heo luộc. Thịt luộc ra phải có phần mỡ thật trong. Mỡ có màu sắc khác là không đạt yêu cầu. Khi luộc cũng phải giữ lửa sao cho không chín nhanh quá, không chậm quá. Để giữ nguyên hương vị cho món ngon Đà Nẵng và để đảm bảo vệ sinh thực phẩm thì các dụng cụ đều phải nhúng qua nước sôi trước khi động vào miếng thịt. Những thứ gia giảm khác, ngoài rau sống, hành sống, chuối chát, còn bánh đa nướng, và bánh mì ướt cũng đều do quán tự làm để kiểm soát được chất lượng. Và, bí quyết cuối cùng để món ăn này mang đậm chất Quảng chính là bát mắm nêm thật thơm nồng và cay, khiến thực khách phải xuýt xoa khi thưởng thức.

Không chỉ chủ lực ở món bánh tráng cuốn thịt heo, món ăn ở chuỗi cửa hàng Trần khá đa dạng. Từ mỳ Quảng, bún mắm thịt quay, bánh tráng đập dân dã cho đến bánh bèo… giúp thực khách thay đổi khẩu vị.

Món bánh bèo được đúc bằng máy với nước nhân thịt và tôm rất đậm đà. Món mì quảng gà Phú Chiêm hết sức đặc trưng. Tất cả nguyên liệu đều là sản phẩm tươi, mới. Khách có thể ăn các món này ở nơi khác, nhưng khi nếm qua các món này ở Trần, chắc chắn sẽ phải công nhận hương vị và chất lượng hoàn toàn khác biệt.

Bánh đúc là một loại bánh của Việt Nam, thường được làm bằng bột gạo (tại miền Bắc và miền Trung) hoặc bột năng (miền Nam) với một số gia vị khi ăn cùng với nước mắm cái. Bánh được làm thành tấm to, khi ăn thì cắt nhỏ thành miếng tùy thích.

Các món Đặc sản Trần không chỉ được nhiều người dân xứ Quảng yêu thích mà du khách bốn phương, những người sành ăn, đều hài lòng với các món ngon này tại Đà Nẵng. “Người Đà Nẵng kì vọng quá lớn vào món ăn bình dân này nên mình cũng rất áp lực.

Hiện nay, lượng khách nước ngoài đến thưởng thức Đặc sản Trần rất đông. Nhiều du khách Nhật, Mỹ sau khi về nước đã mời Trần qua đó hợp tác. Trao đổi về công việc kinh doanh của mình, Chủ tịch sáng lập Công ty TNHH Trần mong muốn đưa các món Đặc sản Trần quảng bá khắp các quốc gia.

Qua bài giới thiệu này, hy vọng các bạn sẽ có những phút giây vui vẻ, thoải mái và tận hưởng cùng bạn bè, người thân với món đặc sản bánh tráng cuốn thịt heo 2 đầu da ở Đà Nẵng, đến với quán đặc sản Trần nói riêng, và Đà Nẵng nói chung, vẫn còn rất nhiều món ngon và nhiều điều thú vị chờ đón các bạn.

Xem thêm  Cách sử dụng Word trên điện thoại Android dễ dàng, hiệu quả

—————————————————————-

 Rau của Ẩm Thực Trần 100% đều trồng bằng phương pháp thuỷ canh

Ứng dụng công nghệ thủy canh để sản xuất rau an toàn là một hệ thống trồng cây trong dung dịch không tuần hoàn. Trồng rau bằng phương pháp này không phải điều chỉnh độ PH do tạo ra chất đệm giữ ổn định độ axit, không phải sục khí và cho nước chảy liên tục.

Bằng kỹ thuật này cây rau được cung cấp đủ dinh dưỡng cần thiết, cách ly với nguồn sâu bệnh, phân tươi, nước ô nhiễm, tránh được các độc tố. Mô hình trồng rau thuỷ canh được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng, bởi cây rau hoàn toàn sạch và an toàn. Các loại rau ăn lá đều thích hợp với môi trường thuỷ canh: rau xà lách, rau cải canh, rau húng, rau muống.

Giới thiệu Đặc Sản Trần – Nguyễn Văn Linh

PHÙ HỢP:

Đặt tiệc, tụ họp, gặp mặt, liên hoan, họp nhóm, gia đình,…..

MÓN ĐẶC SẮC:

Bánh tráng cuốn thịt heo trứ danh, Thịt heo quay, Sườn bò nướng, Bún mắm thịt heo quay, Bò tùng xẻo, Bắp bò hấp cuốn chấm mắm nêm, Bánh bèo chén, Mỳ quảng các loại, …

KHÔNG GIAN:

– Rộng rãi, hiện đại – Sức chứa: 1200 khách (07 tầng)

– Phòng riêng: 04 phòng (3 phòng < 15 khách, 1 phòng 80 khách)

CHỖ ĐỂ XE:

– Xe ô tô: Để xe tại nhà hàng (Miễn phí)

– Xe máy: Để xe tại nhà hàng (Miễn phí)

ĐIỂM ĐẶC TRƯNG:

Phương châm của nhà hàng: “Tâm trách của người tạo nên sản phẩm ngon thì trước tiên phải dùng thực phẩm sạch chế biến với thông điệp “mỗi sản phẩm là một tấm lòng””.

Nhà hàng Đặc Sản Trần – Số 11 Nguyễn Văn Linh, Hải Châu – Ẩm thực miền Trung bình dị mà nhiều thương nhớ

Là thương hiệu ẩm thực lâu năm, nổi tiếng nhất nhì tại Đà Nẵng, chuỗi nhà hàng Đặc Sản Trần chính là gợi ý hấp dẫn mà bất cứ tín đồ đam mê ẩm thực nào khi tới nơi đây cũng sẽ chẳng thể bỏ qua. Sở hữu thực đơn đa dạng các món ngon đặc sản Đà Nẵng, những hương vị đậm đà của xứ Quảng thân thương, tất cả tuy bình dị nhưng luôn ngon miệng và sẵn sàng “níu chân” ngay cả những vị khách thực sự khó tính.

Nhà hàng tại địa chỉ 11 Nguyễn Văn Linh, quận Hải Châu là một trong số các chi nhánh của chuỗi Đặc Sản Trần tại Đà Nẵng. Tới đây, thực khách có cơ hội khám phá và trải nghiệm một nét độc đáo của ẩm thực miền Trung qua những món ăn bình dị: Bún mắm thịt heo quay, Bắp bò hấp cuốn chấm mắm nem, Bánh bèo chén, Mỳ Quảng các loại, Bò tùng xẻo, Thịt heo quay, Sườn bò nướng… Đặc biệt, bạn nhất định không nên bỏ qua món Bánh tráng cuốn thịt heo trứ danh – món ăn đã làm nên tên tuổi của Đặc Sản Trần. Điểm thu hút trong món ăn này nằm ở đĩa thịt heo luộc mềm thơm, với đặc điểm “ở giữa là thịt, hai đầu là da” vô cùng độc đáo. Kết hợp cùng các loại rau xanh, sạch được trồng theo phương pháp thủy canh, thêm một chén mắm nêm pha theo công thức riêng của quán, tất cả hòa quyện lại tạo nên một món cuốn vừa thanh, vừa mát lại vừa đậm đà khó quên.

Bên cạnh những món ăn ngon, nhà hàng Đặc Sản Trần Nguyễn Văn Linh còn gây ấn tượng bởi một không gian 7 tầng vô cùng rộng lớn với sức chứa lên đến 1200 khách. Nhà hàng được thiết kế theo kiến trúc mở, thoáng mát, được đầu tư chăm chút kỹ lưỡng từ khu tiểu cảnh với hồ cá Koi đẹp mắt cho đến không gian chung ngăn nắp, thân thiện cùng hệ thống phòng riêng sang trọng, yên tĩnh sẵn sàng đáp ứng mọi mục đích, nhu cầu của thực khách.

Với những ưu thế nổi trội như vậy, dùng bữa tại nhà hàng Đặc Sản Trần có mức giá rất hợp lý chỉ khoảng 80.000 đến 150.000vnđ/người, rất phù hợp với những dịp liên hoan, tụ họp bạn bè, dùng bữa cùng gia đình, đặc biệt lý tưởng với các du khách khi đến thăm vùng đất xinh đẹp này.

Mời bạn tiếp tục khám phá thêm về món ăn và không gian nhà hàng qua những bức hình dưới đây nha!

Món ngon nên thưởng thức khi đến Đà Nẵng – bánh tráng cuốn thịt heo quán Trần

Quán Trần là một trong những quán phục vụ món đặc sản bánh tráng cuốn thịt heo ngon ở Đà Nẵng. Không gian quán rộng rãi, thoáng mát, bài trí khá đẹp. Tọa lạc trên con đường Lê Duẫn, rất gần với trung tâm thành phố. Quán thu hút lượng khách đông đảo mỗi ngày.

 • Địa chỉ: 4 Lê Duẫn, Hải Châu, Đà Nẵng
 • Giờ mở cửa: 9h00 – 21h00
 • Gía dao động: 70 000 – 165 000


Ai có dịp ghé Đà Nẵng thì nhất định phải đến ăn bánh tráng quán Trần một lần. Bởi những món ăn của quán được chế biến đúng chuẩn hương vị đặc trưng của đất Đà thành. Khiến thực khách ăn một lần sẽ nhớ mãi cái hương vị đậm đà nơi đây.

Đến Đà Nẵng ăn đặc sản Trần 

Quán nổi tiếng với món bánh tráng cuốn thịt heo ngon mê ly. Lát thịt heo luộc được cắt mỏng và ép với hai đầu mở rất độc đáo. Đặc biệt, mắm nêm ăn kèm thì ngon phải biết, đậm vị, thơm lừng, cay, mặn, ngọt đều có đủ. Ăn kèm với bánh tráng thịt heo còn có rau sống rất nhiều và tươi ngon. Bên cạnh đó, quán còn phục vụ tất tần tật các món đặc sản ngon của Đà Nẵng. Bún mắm thịt quay, mì quảng, bánh bèo, cháo bò, đặc sản bò,… đều có ở quán. Tất cả đều được chế biến cẩn thận, mang hương vị đặc trưng của đặc sản Đà thành – bánh tráng cuốn thịt heo quán Trần
Ngoài ra, quán còn là địa điểm lý tưởng cho những buổi họp nhóm, họp gia đình, bạn bè.

Menu các món đặc sản tại bánh tráng cuốn thịt heo quán Trần

 • Đặc sản Trần: 149 000
 • Bún mắm thịt quay: 43 000
 • Mì quảng Phú Chiêm: 47 000
 • Thịt quay: 143 000
 • Bánh bèo chén: 7 000
 • Mì quảng gà: 49 000
 • Cháo bò: 36 000
 • Đặc sản bò: 129 000

Có dịp vi vu Đà Nẵng thì nhớ ghé ăn đặc sản bánh tráng cuốn thịt heo quán Trần nhé. Hứa hẹn hương vị đậm đà của quán sẽ không làm bạn thất vọng!

DaiLyWiki cũng giúp giải đáp những vấn đề sau đây:

 • Quán Trần Đà Nẵng
 • Menu quán Trần Đà Nẵng
 • 11 Nguyễn Văn Linh
 • Đặc sản Trần
 • Quán an ngon Đà Nẵng
 • Menu đặc sản Trần
 • Review quán Trần Đà Nẵng
 • Đặc sản Trần Nguyễn Văn Linh

Xem thêm về bài viết

Ẩm thực Trần – Đặc sản Đà Nẵng không thể bỏ qua cho du khách

DaiLyWiki cũng giúp giải đáp những vấn đề sau đây:
Quán Trần Đà Nẵng
Menu quán Trần Đà Nẵng
11 Nguyễn Văn Linh
Đặc sản Trần
Quán an ngon Đà Nẵng
Menu đặc sản Trần
Review quán Trần Đà Nẵng
Đặc sản Trần Nguyễn Văn Linh

Với “Mong ước được phục vụ Quý khách tốt hơn mỗi ngày”. Tập thể công ty chúng tôi cam kết nổ lực tối đa để nâng cao chất lượng phục vụ và xây dựng thương hiệu uy tín trong lòng thực khách. Và đó là cơ sở để quý khách cùng Trần tạo mối quan hệ bền vững tốt đẹp và chân tình hơn trong những năm tới.
Trên bước đường thành công, chúng tôi chân thành cảm ơn đến tất cả Quý khách hàng gần xa đã ủng hộ và hãy cùng Trần xây dựng thương hiện Đặc Sản Đà Nẵng.
“Mong ước của Trần là được phục vụ Quý khách tốt hơn mỗi ngày!”

Ẩm thực Trần – đậm đà hương vị xứ Quảng
Với thực đơn đa dạng, phong phú cùng các món ngon đặc sản Đà Nẵng, nhà hàng Ẩm Thực Trần mang đến hương vị đậm đà xứ Quảng, “níu chân” cả những thực khách khó tính nhất.

Tọa lạc trong một khuôn viên khá yên tĩnh, riêng biệt với không gian thoáng đãng và không kém phần sang trọng tại địa chỉ 300 Hải Phòng, số 04 Lê Duẩn – Đà Nẵng và Phạm Văn Đồng ( Phạm Văn Đồng – Hoàng Bích Sơn), nhà hàng Ẩm thực Trần mang lại một cảm giác nhẹ nhàng, thư giãn như tách biệt hẳn với những bộn bề lo toan của cuộc sống thường ngày, tạo cho thực khách sự dễ chịu khi dùng bữa.

Không chỉ nổi bật với không gian ấn tượng, nhà hàng Ẩm thực Trần còn chăm chút thiết kế một thực đơn đa dạng, mang hương vị xứ Quảng đậm đà nhằm “níu chân” những thực khách khó tính nhất. Từ những món ăn rất đỗi giản dị như mỳ quảng, bánh bèo, bánh nậm lá dứa, bánh tráng đập, bún mắm mêm…đặc biệt món ăn đặc sản bánh tráng cuốn thịt heo “ở giữa là thịt, hai đầu là da” mang đậm hương vị đặc trưng quê hương giữa lòng phố thị.

Ông Tuấn – Người sáng lập hệ thống Ẩm thực Trần chia sẻ:“Cách đây hơn chục năm mỗi khi tiếp đón bạn bè phương xa mà nghe câu hỏi “Đà Nẵng có gì ngon rứa mi” là tôi toát hết mồ hôi bởi kiếm được một quán ăn đặc sản đặc sắc của địa phương để giới thiệu thì hơi vất vả. Đơn giản bởi những món ăn như bánh tráng cuốn thịt heo chấm mắm nêm rất dễ chuẩn bị ở nhà nên chẳng ai thèm mở quán. Thế là tôi bắt đầu có ý định mở cửa hàng phục vụ món ăn dân dã này từ đây, những món ăn mặn mòi chua cay, thực khách phải xuýt xoa khi thưởng thức đã làm nên thương hiệu Ẩm thực Trần bây giờ…”.

Các món ăn tại đây luôn được chú trọng từ khâu chọn nguyên liệu khắc khe cho tới cách chế biến kỳ công. Đặc biệt, nhà hàng Ẩm Thực Trần ngoài việc luôn cam kết thực hiện nghiêm ngặt tiêu chí 3 không “Không chất bảo quản – Không dùng thực phẩm đã qua ngày – Không gian dối trong chế biến” để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và mang lại cảm nhận đậm đà trọn vẹn nhất cho thực khách trong mỗi món ăn.
Với những dịch vụ tốt nhất và phong cách phục vụ chuyên nghiệp, niềm nở, chu đáo của đội ngũ nhân viên, chắc chắn thực khách sẽ có những bữa ăn trọn vẹn và ngon miệng khi đến với nhà hàng Ẩm Thực Trần.
—————————————————————-
“Mong ước của Trần là được phục vụ quý khách tốt hơn mỗi ngày”
Nhà hàng đặc sản Trần Đà Nẵng đã nổi tiếng từ lâu ở Đà Nẵng. Nếu đã một lần dùng món Bánh tráng thịt heo Trần chắc chắn bạn không thể quên được món ăn dân dã, nức tiếng gần xa lâu nay.

Với Rau xanh (được trồng bằng phương pháp thủy canh) sắp trên bánh tráng mỏng kẹp bánh ướt gắp miếng thịt vào giữa, trên cùng là mấy lát dưa chuột, chuối chát cuộn thật chặt chấm mắm nêm ớt tỏi nhai từ từ để nghe được hương vị mặn mòi  của món bánh tráng cuốn thịt heo miền Trung, vừa ăn vừa trò chuyện trong một không gian đặc trưng ẩm thực thì đó cũng là những giây phút thư giãn hiếm hoi trong cuộc sống bận rộn đời thường.

Đĩa thịt heo nhìn rất đẹp mắt với những lát thịt heo dài và có hai lớp mỡ da ở hai đầu. Đĩa rau cực sạch và được thay thế liên tục tạo cho thực khách cảm giác ngon cho từng cuốn bánh tráng. Món mắm nêm được chế biến công phu, có hương vị rất đặc biệt. Và hơn hết là thái độ phục vụ rất chuyên nghiệp, tận tình của nhân viên quán. Có lẽ cũng chính vì thế mà chủ quán, một người đàn ông rất trẻ cả tuổi đời lẫn tuổi nghề, đã cho đặt một tấm biển ngay giữa quán: “Mong ước của Trần là được phục vụ quý khách tốt hơn mỗi ngày”.
Không chỉ chủ lực ở món bánh tráng cuốn thịt heo, món ăn ở chuỗi cửa hàng Trần khá đa dạng. Từ mỳ Quảng, bún mắm thịt quay, bánh tráng đập dân dã cho đến bánh bèo… giúp thực khách thay đổi khẩu vị.
Cũng chỉ là một món nem cuốn, gỏi cuốn bình dân như bao món cuốn khác. Nhưng bí quyết chính là ở đĩa thịt heo luộc. Thịt luộc ra phải có phần mỡ thật trong. Mỡ có màu sắc khác là không đạt yêu cầu. Khi luộc cũng phải giữ lửa sao cho không chín nhanh quá, không chậm quá. Để giữ nguyên hương vị cho món ngon Đà Nẵng và để đảm bảo vệ sinh thực phẩm thì các dụng cụ đều phải nhúng qua nước sôi trước khi động vào miếng thịt. Những thứ gia giảm khác, ngoài rau sống, hành sống, chuối chát, còn bánh đa nướng, và bánh mì ướt cũng đều do quán tự làm để kiểm soát được chất lượng. Và, bí quyết cuối cùng để món ăn này mang đậm chất Quảng chính là bát mắm nêm thật thơm nồng và cay, khiến thực khách phải xuýt xoa khi thưởng thức.
Không chỉ chủ lực ở món bánh tráng cuốn thịt heo, món ăn ở chuỗi cửa hàng Trần khá đa dạng. Từ mỳ Quảng, bún mắm thịt quay, bánh tráng đập dân dã cho đến bánh bèo… giúp thực khách thay đổi khẩu vị.

Món bánh bèo được đúc bằng máy với nước nhân thịt và tôm rất đậm đà. Món mì quảng gà Phú Chiêm hết sức đặc trưng. Tất cả nguyên liệu đều là sản phẩm tươi, mới. Khách có thể ăn các món này ở nơi khác, nhưng khi nếm qua các món này ở Trần, chắc chắn sẽ phải công nhận hương vị và chất lượng hoàn toàn khác biệt.

Bánh đúc là một loại bánh của Việt Nam, thường được làm bằng bột gạo (tại miền Bắc và miền Trung) hoặc bột năng (miền Nam) với một số gia vị khi ăn cùng với nước mắm cái. Bánh được làm thành tấm to, khi ăn thì cắt nhỏ thành miếng tùy thích.

Các món Đặc sản Trần không chỉ được nhiều người dân xứ Quảng yêu thích mà du khách bốn phương, những người sành ăn, đều hài lòng với các món ngon này tại Đà Nẵng. “Người Đà Nẵng kì vọng quá lớn vào món ăn bình dân này nên mình cũng rất áp lực.

Hiện nay, lượng khách nước ngoài đến thưởng thức Đặc sản Trần rất đông. Nhiều du khách Nhật, Mỹ sau khi về nước đã mời Trần qua đó hợp tác. Trao đổi về công việc kinh doanh của mình, Chủ tịch sáng lập Công ty TNHH Trần mong muốn đưa các món Đặc sản Trần quảng bá khắp các quốc gia.
Qua bài giới thiệu này, hy vọng các bạn sẽ có những phút giây vui vẻ, thoải mái và tận hưởng cùng bạn bè, người thân với món đặc sản bánh tráng cuốn thịt heo 2 đầu da ở Đà Nẵng, đến với quán đặc sản Trần nói riêng, và Đà Nẵng nói chung, vẫn còn rất nhiều món ngon và nhiều điều thú vị chờ đón các bạn.
—————————————————————-
 Rau của Ẩm Thực Trần 100% đều trồng bằng phương pháp thuỷ canh
Ứng dụng công nghệ thủy canh để sản xuất rau an toàn là một hệ thống trồng cây trong dung dịch không tuần hoàn. Trồng rau bằng phương pháp này không phải điều chỉnh độ PH do tạo ra chất đệm giữ ổn định độ axit, không phải sục khí và cho nước chảy liên tục.

Bằng kỹ thuật này cây rau được cung cấp đủ dinh dưỡng cần thiết, cách ly với nguồn sâu bệnh, phân tươi, nước ô nhiễm, tránh được các độc tố. Mô hình trồng rau thuỷ canh được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng, bởi cây rau hoàn toàn sạch và an toàn. Các loại rau ăn lá đều thích hợp với môi trường thuỷ canh: rau xà lách, rau cải canh, rau húng, rau muống.

Giới thiệu Đặc Sản Trần – Nguyễn Văn Linh
PHÙ HỢP:
Đặt tiệc, tụ họp, gặp mặt, liên hoan, họp nhóm, gia đình,…..
MÓN ĐẶC SẮC:
Bánh tráng cuốn thịt heo trứ danh, Thịt heo quay, Sườn bò nướng, Bún mắm thịt heo quay, Bò tùng xẻo, Bắp bò hấp cuốn chấm mắm nêm, Bánh bèo chén, Mỳ quảng các loại, …
KHÔNG GIAN:
– Rộng rãi, hiện đại – Sức chứa: 1200 khách (07 tầng)
– Phòng riêng: 04 phòng (3 phòng < 15 khách, 1 phòng 80 khách)
CHỖ ĐỂ XE:
– Xe ô tô: Để xe tại nhà hàng (Miễn phí)
– Xe máy: Để xe tại nhà hàng (Miễn phí)
ĐIỂM ĐẶC TRƯNG:
Phương châm của nhà hàng: “Tâm trách của người tạo nên sản phẩm ngon thì trước tiên phải dùng thực phẩm sạch chế biến với thông điệp “mỗi sản phẩm là một tấm lòng””.
Nhà hàng Đặc Sản Trần – Số 11 Nguyễn Văn Linh, Hải Châu – Ẩm thực miền Trung bình dị mà nhiều thương nhớ
Là thương hiệu ẩm thực lâu năm, nổi tiếng nhất nhì tại Đà Nẵng, chuỗi nhà hàng Đặc Sản Trần chính là gợi ý hấp dẫn mà bất cứ tín đồ đam mê ẩm thực nào khi tới nơi đây cũng sẽ chẳng thể bỏ qua. Sở hữu thực đơn đa dạng các món ngon đặc sản Đà Nẵng, những hương vị đậm đà của xứ Quảng thân thương, tất cả tuy bình dị nhưng luôn ngon miệng và sẵn sàng “níu chân” ngay cả những vị khách thực sự khó tính.
Nhà hàng tại địa chỉ 11 Nguyễn Văn Linh, quận Hải Châu là một trong số các chi nhánh của chuỗi Đặc Sản Trần tại Đà Nẵng. Tới đây, thực khách có cơ hội khám phá và trải nghiệm một nét độc đáo của ẩm thực miền Trung qua những món ăn bình dị: Bún mắm thịt heo quay, Bắp bò hấp cuốn chấm mắm nem, Bánh bèo chén, Mỳ Quảng các loại, Bò tùng xẻo, Thịt heo quay, Sườn bò nướng… Đặc biệt, bạn nhất định không nên bỏ qua món Bánh tráng cuốn thịt heo trứ danh – món ăn đã làm nên tên tuổi của Đặc Sản Trần. Điểm thu hút trong món ăn này nằm ở đĩa thịt heo luộc mềm thơm, với đặc điểm “ở giữa là thịt, hai đầu là da” vô cùng độc đáo. Kết hợp cùng các loại rau xanh, sạch được trồng theo phương pháp thủy canh, thêm một chén mắm nêm pha theo công thức riêng của quán, tất cả hòa quyện lại tạo nên một món cuốn vừa thanh, vừa mát lại vừa đậm đà khó quên.
Bên cạnh những món ăn ngon, nhà hàng Đặc Sản Trần Nguyễn Văn Linh còn gây ấn tượng bởi một không gian 7 tầng vô cùng rộng lớn với sức chứa lên đến 1200 khách. Nhà hàng được thiết kế theo kiến trúc mở, thoáng mát, được đầu tư chăm chút kỹ lưỡng từ khu tiểu cảnh với hồ cá Koi đẹp mắt cho đến không gian chung ngăn nắp, thân thiện cùng hệ thống phòng riêng sang trọng, yên tĩnh sẵn sàng đáp ứng mọi mục đích, nhu cầu của thực khách.
Với những ưu thế nổi trội như vậy, dùng bữa tại nhà hàng Đặc Sản Trần có mức giá rất hợp lý chỉ khoảng 80.000 đến 150.000vnđ/người, rất phù hợp với những dịp liên hoan, tụ họp bạn bè, dùng bữa cùng gia đình, đặc biệt lý tưởng với các du khách khi đến thăm vùng đất xinh đẹp này.
Mời bạn tiếp tục khám phá thêm về món ăn và không gian nhà hàng qua những bức hình dưới đây nha!

Món ngon nên thưởng thức khi đến Đà Nẵng – bánh tráng cuốn thịt heo quán Trần
Quán Trần là một trong những quán phục vụ món đặc sản bánh tráng cuốn thịt heo ngon ở Đà Nẵng. Không gian quán rộng rãi, thoáng mát, bài trí khá đẹp. Tọa lạc trên con đường Lê Duẫn, rất gần với trung tâm thành phố. Quán thu hút lượng khách đông đảo mỗi ngày.
Địa chỉ: 4 Lê Duẫn, Hải Châu, Đà Nẵng
Giờ mở cửa: 9h00 – 21h00
Gía dao động: 70 000 – 165 000

Ai có dịp ghé Đà Nẵng thì nhất định phải đến ăn bánh tráng quán Trần một lần. Bởi những món ăn của quán được chế biến đúng chuẩn hương vị đặc trưng của đất Đà thành. Khiến thực khách ăn một lần sẽ nhớ mãi cái hương vị đậm đà nơi đây.

Đến Đà Nẵng ăn đặc sản Trần 
Quán nổi tiếng với món bánh tráng cuốn thịt heo ngon mê ly. Lát thịt heo luộc được cắt mỏng và ép với hai đầu mở rất độc đáo. Đặc biệt, mắm nêm ăn kèm thì ngon phải biết, đậm vị, thơm lừng, cay, mặn, ngọt đều có đủ. Ăn kèm với bánh tráng thịt heo còn có rau sống rất nhiều và tươi ngon. Bên cạnh đó, quán còn phục vụ tất tần tật các món đặc sản ngon của Đà Nẵng. Bún mắm thịt quay, mì quảng, bánh bèo, cháo bò, đặc sản bò,… đều có ở quán. Tất cả đều được chế biến cẩn thận, mang hương vị đặc trưng của đặc sản Đà thành – bánh tráng cuốn thịt heo quán Trần

Ngoài ra, quán còn là địa điểm lý tưởng cho những buổi họp nhóm, họp gia đình, bạn bè.

Menu các món đặc sản tại bánh tráng cuốn thịt heo quán Trần
Đặc sản Trần: 149 000
Bún mắm thịt quay: 43 000
Mì quảng Phú Chiêm: 47 000
Thịt quay: 143 000
Bánh bèo chén: 7 000
Mì quảng gà: 49 000
Cháo bò: 36 000
Đặc sản bò: 129 000
Có dịp vi vu Đà Nẵng thì nhớ ghé ăn đặc sản bánh tráng cuốn thịt heo quán Trần nhé. Hứa hẹn hương vị đậm đà của quán sẽ không làm bạn thất vọng!

DaiLyWiki cũng giúp giải đáp những vấn đề sau đây:
Quán Trần Đà Nẵng
Menu quán Trần Đà Nẵng
11 Nguyễn Văn Linh
Đặc sản Trần
Quán an ngon Đà Nẵng
Menu đặc sản Trần
Review quán Trần Đà Nẵng
Đặc sản Trần Nguyễn Văn Linh

#Ẩm #thực #Trần #Đặc #sản #Đà #Nẵng #không #thể #bỏ #qua #cho #khách


 • #Ẩm #thực #Trần #Đặc #sản #Đà #Nẵng #không #thể #bỏ #qua #cho #khách
 • Tổng hợp: DaiLyWiki

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Ẩm thực Trần – Đặc sản Đà Nẵng không thể bỏ qua cho du khách❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Ẩm thực Trần – Đặc sản Đà Nẵng không thể bỏ qua cho du khách” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Ẩm thực Trần – Đặc sản Đà Nẵng không thể bỏ qua cho du khách [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Ẩm thực Trần – Đặc sản Đà Nẵng không thể bỏ qua cho du khách” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-08-11 23:27:56. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Blog

Top 10 phần mềm quay video màn hình máy tính có âm thanh

Published

on

Để quay video trò chơi, thủ thuật máy tính, bạn phải có phần mềm quay video màn hình máy tính có âm thanh. Có thể kể đến những cái tên như Bandicam hay OBS Studio. Đây đều là những công cụ hỗ trợ quay phim màn hình với chất lượng video tốt nhất.

phần mềm quay phim màn hình máy tính Ghi lại những gì xảy ra trên màn hình, bao gồm cả chuyển động của con trỏ, để tạo video hướng dẫn, mô tả vấn đề hoặc chia sẻ kiến ​​thức. Trong nhiều trường hợp, một buổi chụp hình hay những hướng dẫn bằng văn bản không đủ để truyền tải những gì bạn muốn nói.

Phần mềm quay phim màn hình tốt nhất với âm thanh tốt nhất

Nội dung bài viết:
I. Một số tiêu chí lựa chọn phần mềm.
II. Phần mềm tốt nhất để quay video màn hình.
1. Camtasia (hỗ trợ chỉnh sửa video chi tiết)
.
2. Screencastify (Quay video Chrome tốt nhất)
.
3. OBS Studio (Quay màn hình trực tiếp chuyên nghiệp)
.
4. Apowersoft Unlimited (quay màn hình máy tính bằng điện thoại di động)
.
5. ScreenFlow (nhiều tính năng giá trị cao)
.
6. Movavi Screen Recorder Studio (hỗ trợ cài đặt lịch quay)
.
7. Bandicam (quay màn hình độ nét cao)
.
8. FlashBack Pro (hỗ trợ chỉnh sửa âm thanh)
.
9. CloudApp (Tích hợp nhiều dịch vụ khác)
.
10. Zappy (Chia sẻ nhanh bản ghi trên máy Mac)
.
III. Phần mềm tốt nhất là gì?

Dù lý do bạn sử dụng phần mềm quay phim màn hình là gì, dù là để hỗ trợ kỹ thuật, tạo video giáo dục hay ghi lại trò chơi để chia sẻ trên YouTube, phần mềm quay phim màn hình tốt nhất có tất cả các tính năng âm thanh tuyệt vời dưới đây, tất cả đều sẽ giúp bạn được trang bị với.

I – Một số tiêu chí để chọn phần mềm quay phim màn hình tốt nhất

Lựa chọn một phần mềm quay phim màn hình máy tính tốt cần phải xem xét nhiều khía cạnh. Theo dữ liệu lớn, có một số tiêu chí cơ bản:

– Khả năng quay video toàn bộ màn hình, cửa sổ hoặc khu vực cụ thể.
– Tùy chọn để chồng nguồn cấp dữ liệu webcam lên ảnh chụp màn hình.
– Ghi đồng thời micrô và âm thanh hệ thống.
– Các công cụ chia sẻ hoặc xuất video tiện lợi được tích hợp sẵn.
– Giao diện thân thiện với người dùng.

II. Phần mềm quay phim màn hình máy tính với âm thanh tốt nhất

1. Camtasia – Phần mềm quay phim màn hình với các tính năng chỉnh sửa video

Màn hình máy tính quay video ảo tốt nhất với âm thanh

Là một trong những phần mềm quay phim màn hình phổ biến nhất hiện nay, Camtasia xứng đáng với tên gọi của nó với bộ công cụ chỉnh sửa video khổng lồ được sắp xếp gọn gàng trong một giao diện trực quan. Camtasia cho phép bạn ghi lại toàn bộ màn hình, cửa sổ, khu vực bao gồm cả âm thanh và video. Sau đó, thêm hiệu ứng con trỏ, thu phóng / xoay / cắt video, thêm ghi chú, chèn ảnh và nhạc với thư viện phương tiện miễn phí bản quyền, thêm câu đố vào đầu, cuối hoặc tất cả video, v.v.

=> Tải xuống ngay bây giờ camtasia cái này

2. Screencastify (Chrome) Ảnh chụp màn hình của Google Chrome

quay video màn hình máy tính có âm thanh

màn hình pie Một tiện ích mở rộng của Chrome cung cấp tính năng ghi màn hình nhanh và nhẹ. Tất cả các thiết lập có thể được thực hiện trong 1-2 phút. Screencastify có thể quay video màn hình với âm thanh bên ngoài cửa sổ trình duyệt. Bạn có thể thêm hiệu ứng con trỏ chuột cũng như chú thích văn bản trong khi ghi. Khi dừng quay, Screencastify sẽ mở video trong trình phát web và bạn có thể tải tệp lên Google Drive hoặc tải video xuống và lưu vào máy tính của mình. Trình quay video trên màn hình đơn giản này cũng cung cấp một số tính năng chỉnh sửa video cơ bản như cắt, chia và hợp nhất video.

=> Tải xuống Screencastify ngay Đây

3. Phần mềm ghi màn hình và phát trực tiếp OBS Studio

âm thanh trên màn hình máy tính

OBS Studio là một cái tên rất nổi tiếng trong lĩnh vực quay phim màn hình máy tính. Điều khiến OBS Studio trở thành một video yêu thích của nhiều người phát trực tuyến và game thủ là không có giới hạn về thời lượng video có thể được quay hoặc phát trực tuyến. Phần mềm chụp ảnh màn hình mã nguồn mở và miễn phí hoàn toàn này cho phép bạn ghi lại toàn bộ màn hình hoặc cửa sổ. Chọn từ nhiều độ phân giải như HD, FullHD và nhiều định dạng video như FLV, MP4 hoặc MKV và phát trực tuyến đến các nền tảng phát trực tuyến phổ biến như Twitch, YouTube, Facebook Live và DailyMotion.

=> Liên kết tải xuống OBS Studio Mới.

4. Apowersoft Unlimited – Ghi lại màn hình bằng điện thoại của bạn

Ghi màn hình bộ nhớ người hâm mộ tốt nhất bằng tiếng Anh

Apowersoft không giới hạn Nó bao gồm 17 phần mềm khác nhau có thể chạy từ một bảng điều khiển duy nhất. Điều này bao gồm ứng dụng ghi màn hình cho Android và ứng dụng ghi màn hình cho iPhone, cả hai đều có các cài đặt mà bạn sẽ không tìm thấy trong bất kỳ ứng dụng nào khác, chẳng hạn như điều chỉnh độ phân giải, điều chỉnh tốc độ bit, chọn tốc độ khung hình và định cấu hình máy ảnh của bạn. Nếu bạn sở hữu toàn bộ bộ Apowersoft Unlimited, bạn có thể phản chiếu màn hình điện thoại vào máy tính và sử dụng phần mềm quay video màn hình máy ghi để ghi đồng thời webcam, micrô, PC và âm thanh di động. . .

=> Liên kết tải xuống Apowersoft không giới hạn Mới.

5. ScreenFlow – Ghi lại màn hình của bạn với video chất lượng cao

Top phan mem quay video màn hình màn hình bằng giọng nói

ScreenFlow mới phần mềm quay phim màn hình Tự hào với nhiều tính năng đáng giá như tích hợp sẵn thư viện hơn 500.000 hình ảnh, âm thanh và video clip, khả năng quay video màn hình độ phân giải siêu cao và các tùy chọn mẫu ấn tượng, một chiếc máy tính chuyên nghiệp sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian. Ngoài ra, chưa kể đến các công cụ tạo kiểu và mẫu. Công cụ Kiểu cho phép bạn lưu cài đặt âm thanh / hình ảnh cho các đối tượng riêng lẻ, chẳng hạn như bộ lọc màu hoặc đổ bóng trong video clip và công cụ Mẫu cho phép bạn chèn, sắp xếp và soạn trước các phần tử. Các nhóm yếu tố, chẳng hạn như phân đoạn mở và đóng …

Xem thêm  Tổng hợp Văn mẫu lớp 10: Phân tích bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm Dàn ý & 13 bài văn mẫu lớp 10 hay nhất

=> Tải xuống ngay bây giờ ScreenFlow dành cho Mac cái này.

6. Phần mềm lập lịch quay video Movavi Screen Recorder Studio

phan mem quay video chat luong cao

Movavi Screen Recorder Studio là một trình ghi màn hình tầm trung xuất sắc được đánh giá cao nhờ các công cụ chỉnh sửa tích hợp và các tính năng hữu ích của trình lên lịch quay màn hình. Movavi Screen Recorder Studio cho phép bạn lên lịch các phiên ghi hoặc phát trực tuyến hội thảo trên web mà không cần máy tính. Bạn có thể đặt các giới hạn thời gian ghi sau đây hoặc chỉ định thời gian bắt đầu và kết thúc ghi. Bạn cũng có thể tắt máy tính hoặc chuyển sang chế độ ngủ khi quá trình ghi màn hình hoàn tất.

=> Tải xuống Movavi Screen Recorder Studio cái này.

7. Bandicam. phần mềm quay phim màn hình độ phân giải cao

phim màn hình máy tính

Khi Thể thao điện tử ngày càng phổ biến, hầu hết phần mềm quay phim màn hình Ngày nay, tất cả chúng đều bao gồm các tính năng của diễn viên trò chơi và Bandicam là một trong những lựa chọn phổ biến nhất hiện nay. Bandicam có thể quay video màn hình ở tốc độ bit cao và khung hình lên đến 144fps ở độ phân giải 4K. Mặc dù cấu hình quay video độ nét cao này, nhờ tính năng nén tích hợp, ngay cả những bản ghi nhỏ cũng cung cấp chất lượng đảm bảo. Người dùng có thể sử dụng âm thanh máy tính và micrô để ghi lại cửa sổ hiện tại, toàn bộ màn hình hoặc một khu vực cụ thể. Bandicam luôn dẫn đầu về phần mềm quay màn hình âm thanh tốt nhất cho máy tính.

=> Liên kết tải xuống Bandicam cái này.

8. Ghi màn hình FlashBack Pro và chỉnh sửa âm thanh

Màn hình máy tính quay video Phantom hàng đầu

Giao diện của FlashBack Pro có thể hơi lỗi thời, nhưng phần mềm quay phim màn hình máy tính này đi kèm với các công cụ chỉnh sửa âm thanh hoàn chỉnh. Bạn có thể gặp một số vấn đề về âm thanh như tiếng rè hoặc tiếng vọng khi ghi âm giọng nói của mình trong khi quay màn hình và Flashback Pro cung cấp một bộ công cụ chỉnh sửa chi tiết và dễ điều hướng để loại bỏ những vấn đề này. Bạn có thể tăng hoặc giảm âm lượng, áp dụng bộ lọc để loại bỏ tiếng ồn xung quanh hoặc chuẩn hóa micrô và âm thanh PC của bạn để phù hợp với âm lượng một cách nhanh chóng và dễ dàng.

– Liên kết tải xuống hồi tưởng chuyên nghiệp cái này.

9. Ứng dụng đám mây

Màn hình máy tính quay video bộ nhớ quạt hàng đầu trong Windows 10

Như tên cho thấy, CloudApp tự động tải tất cả các bản ghi của bạn lên đám mây. Vì vậy, nó là một công cụ tiện dụng để quay video màn hình và chia sẻ chúng một cách nhanh chóng. CloudApp tích hợp với Zapier, vì vậy bạn có thể tạo quy trình công việc tự động để thực hiện những việc như gửi bản ghi đến Trello, Google Trang tính hoặc Slack để dễ dàng tham khảo. CloudApp hỗ trợ quay toàn màn hình hoặc chọn khu vực mong muốn, đồng thời cung cấp một số công cụ chỉnh sửa video cơ bản như cắt và xén video.

=> Tải xuống CloudApp ngay bây giờ Đây

10. Jaffe

Màn hình máy tính quay video ảo tốt nhất với âm thanh

Đôi khi bạn chỉ muốn nhanh chóng ghi lại và gửi cho ai đó mà không cần chỉnh sửa bất cứ điều gì hoặc làm rối tung nhiều cài đặt. Zappy là một phần mềm quay phim màn hình máy tính hoàn chỉnh với âm thanh. Bạn có thể sử dụng micrô để ghi âm giọng nói của mình. Zappy không bao gồm các công cụ chỉnh sửa video, nhưng bạn có thể thêm mũi tên, hộp, văn bản và hiệu ứng làm mờ trong khi quay video.

=> Tải xuống Zappy dành cho Mac cái này

III – Phần mềm quay phim màn hình máy tính tốt nhất là gì?

Phần mềm quay phim màn hình tốt nhất là phần mềm sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian nhất và tạo ra nội dung dễ xem nhất cho khán giả của bạn. Trước khi đưa ra lựa chọn, bạn cần quyết định mình sẽ sử dụng video đó cho mục đích gì, bạn muốn chia sẻ video của mình với ai và xem xét các tiêu chí mà DaiLyWiki đề cập ở đầu bài viết. Tất cả các tùy chọn được liệt kê ở trên đều miễn phí hoặc đi kèm với các phiên bản dùng thử, vì vậy bạn có thể thử nghiệm một lúc và chọn phần mềm phù hợp nhất với mình. DaiLyWiki cũng đánh dấu rõ ràng các trường hợp sử dụng tốt nhất cho từng phần mềm để bạn tham khảo.

https://thuthuat.taimienphi.vn/top-phan-mem-cam-video-man-hinh-may-tinh-co-am-thanh-64899n.aspx
Trên đây là phần mềm quay phim màn hình máy tính có âm thanh tốt nhất hiện nay mà bạn có thể sử dụng để tạo video hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật hay chia sẻ quá trình chơi game của mình. Mong rằng những thông tin chia sẻ sẽ giúp bạn dễ dàng đưa ra lựa chọn lý tưởng nhất.

Xem thêm về bài viết

Top 10 phần mềm quay video màn hình máy tính có âm thanh

Để quay video trò chơi hoặc thủ thuật sử dụng máy tính, bạn cần có trong tay phần mềm quay video màn hình máy tính có âm thanh. Có thể kể đến một vài cái tên như Bandicam hay OBS Studio… đây đều là những công cụ hỗ trợ quay phim màn hình với chất lượng video cao nhất.
Phần mềm quay phim màn hình máy tính ghi lại những gì đang xảy ra trên màn hình của bạn, bao gồm cả chuyển động của con trỏ, vì vậy bạn có thể tạo video hướng dẫn, mô tả vấn đề hoặc chia sẻ kiến ​​thức, trong nhiều trường hợp, ảnh chụp hoặc hướng dẫn bằng văn bản không đủ để truyền tải những gì bạn muốn nói.

Phần mềm quay phim màn hình hàng đầu với âm thanh tốt nhất
Mục lục bài viết:I. Một số tiêu chí khi lựa chọn phần mềm.II. Phần mềm hàng đầu để quay video màn hình. 1. Camtasia (hỗ trợ chỉnh sửa video chi tiết). 2. Screencastify (quay video Chrome tốt nhất). 3. OBS Studio (quay màn hình livestream chuyên nghiệp). 4. Apowersoft Unlimited (quay màn hình máy tính bằng điện thoại). 5. ScreenFlow (nhiều tính năng giá trị cao). 6. Movavi Screen Recorder Studio (hỗ trợ đặt lịch quay). 7. Bandicam (quay màn hình độ phân giải cao). 8. FlashBack Pro (hỗ trợ chỉnh sửa âm thanh). 9. CloudApp (tích hợp nhiều dịch vụ khác). 10. Zappy (chia sẻ nhanh các bản ghi từ máy Mac).III. Phần mềm tốt nhất là gì?
Dù lý do của bạn khi sử dụng phần mềm quay phim màn hình là gì, để được hỗ trợ kỹ thuật, tạo video hướng dẫn hoặc ghi lại quá trình chơi game để chia sẻ lên YouTube, thì top phần mềm quay phim màn hình máy tính có âm thanh nổi bật dưới đây đều có đầy đủ tính năng giúp bạn thực hiện điều đó.

I – Một số tiêu chí để lựa chọn phần mềm quay phim màn hình tốt nhất
Để lựa chọn một phần mềm quay phim màn hình máy tính tốt, bạn cần xem xét nhiều khía cạnh khác nhau. Theo DaiLyWiki, dưới đây là một số tiêu chí cơ bản:
– Khả năng quay video toàn bộ màn hình, một cửa sổ hoặc một khu vực cụ thể.– Tùy chọn để chồng nguồn cấp dữ liệu webcam lên trên ảnh chụp màn hình.– Ghi âm đồng thời micrô và âm thanh hệ thống.– Tích hợp công cụ chia sẻ hoặc xuất video tiện lợi.– Giao diện thân thiện với người dùng.

II. Phần mềm quay phim màn hình máy tính có âm thanh hàng đầu

1. Camtasia – Phần mềm quay phim màn hình có chỉnh sửa video

Là một trong những phần mềm quay phim màn hình phổ biến nhất hiện nay, Camtasia xứng đáng với tên tuổi của mình với bộ công cụ chỉnh sửa video khổng lồ được sắp xếp gọn gàng trong giao diện trực quan. Với Camtasia bạn có thể ghi lại toàn màn hình, cửa sổ, khu vực bao gồm cả âm thanh và video. Sau đó, thêm hiệu ứng con trỏ, thu phóng / xoay / cắt video, thêm ghi chú, chèn ảnh và nhạc với thư viện phương tiện miễn phí bản quyền, thêm câu đố vào đầu, cuối hoặc xuyên suốt video và hơn thế nữa.
=> Tải xuống ngay bây giờ Camtasia đây

2. Chụp màn hình Screencastify (Chrome) từ Google Chrome

Screencastify là một tiện ích mở rộng của Chrome cung cấp tính năng quay màn hình nhanh và nhẹ. Bạn có thể hoàn tất việc thiết lập mọi thứ chỉ sau 1-2 phút. Screencastify có thể quay video màn hình với âm thanh bên ngoài cửa sổ trình duyệt của bạn. Trong quá trình ghi, bạn có thể thêm hiệu ứng con trỏ chuột cũng như chú thích nội dung. Sau khi dừng ghi, Screencastify sẽ mở video trong trình phát web của nó và tải tệp lên Google Drive của bạn hoặc bạn có thể tải xuống và lưu video trên máy tính của mình. Trình quay video màn hình đơn giản này cũng cung cấp một số tính năng chỉnh sửa video cơ bản như cắt, chia nhỏ và hợp nhất video.
=> Tải xuống Screencastify ngay bây giờ Đây

3. Phần mềm quay phim và livestream màn hình OBS Studio

OBS Studio là một cái tên rất nổi tiếng trong lĩnh vực quay phim màn hình máy tính. Điều khiến OBS Studio trở thành một phần mềm yêu thích của nhiều Streamers và game thủ là phần mềm không áp đặt giới hạn về thời lượng video có thể được quay hoặc phát trực tuyến. Phần mềm chụp ảnh màn hình mã nguồn mở hoàn toàn miễn phí này cho phép bạn ghi lại toàn bộ màn hình hoặc cửa sổ. Bạn có thể chọn từ một số độ phân giải khác nhau như HD, FullHD và nhiều định dạng video như FLV, MP4 hoặc MKV và phát trực tiếp đến các nền tảng phát trực tuyến phổ biến như Twitch, YouTube, Facebook Live và DailyMotion.
=> Liên kết tải xuống OBS Studio Muộn nhất.

4. Apowersoft Unlimited – quay màn hình bằng điện thoại

Apowersoft không giới hạn bao gồm 17 phần mềm khác nhau có thể được khởi chạy từ một bảng điều khiển duy nhất. Chúng bao gồm ứng dụng ghi màn hình cho Android và ứng dụng ghi màn hình cho iPhone, cả hai đều bao gồm các cài đặt mà bạn không thể tìm thấy trong bất kỳ ứng dụng nào khác, như điều chỉnh độ phân giải, điều chỉnh tốc độ bit, chọn tốc độ khung hình và cấu hình máy ảnh. Nếu sở hữu bộ Apowersoft Unlimited đầy đủ, bạn có thể phản chiếu màn hình điện thoại vào máy tính và sử dụng phần mềm quay video màn hình máy ghi để ghi lại đồng thời webcam, micrô, PC và âm thanh di động của máy tính. .
=> Liên kết tải xuống Apowersoft không giới hạn Muộn nhất.

5. ScreenFlow – ghi lại màn hình với video chất lượng cao

ScreenFlow mới là phần mềm quay phim màn hình Máy tính chuyên nghiệp, tự hào với nhiều tính năng đáng giá như tích hợp sẵn thư viện hơn 500.000 hình ảnh, âm thanh và video clip, khả năng quay video màn hình với độ phân giải siêu cao, một số tùy chọn mẫu ấn tượng giúp tiết kiệm thời gian. Ngoài ra, không thể không kể đến công cụ Styles and Templates. Công cụ Kiểu cho phép bạn lưu cài đặt âm thanh / hình ảnh cho các đối tượng riêng lẻ, chẳng hạn như bộ lọc màu hoặc hiệu ứng bóng cho video clip và công cụ Mẫu cho phép bạn chèn, sắp xếp và định cấu hình trước các phần tử. nhóm yếu tố, chẳng hạn như phân đoạn mở đầu và kết thúc …
=> Tải xuống ngay bây giờ ScreenFlow dành cho Mac đây.

6. Phần mềm lập lịch quay video Movavi Screen Recorder Studio

Movavi Screen Recorder Studio là một trình ghi màn hình tầm trung xuất sắc, được đánh giá cao nhờ các công cụ chỉnh sửa tích hợp và tính năng hữu ích là lập lịch quay màn hình. Với Movavi Screen Recorder Studio, bạn có thể lên lịch ghi các hội thảo trên web hoặc các phiên phát trực tuyến khi không có máy tính của mình. Bạn có thể đặt giới hạn thời gian cho lần ghi tiếp theo hoặc chỉ định thời gian bắt đầu và kết thúc ghi. Bạn thậm chí có thể đặt máy tính của mình ở chế độ tắt hoặc chuyển sang chế độ ngủ sau khi hoàn tất quá trình quay phim màn hình.
=> Tải xuống Movavi Screen Recorder Studio đây.

7. Bandicam. phần mềm quay phim màn hình độ phân giải cao

Với sự gia tăng phổ biến của eSports, hầu hết phần mềm quay phim màn hình ngày nay tất cả đều bao gồm các tính năng diễn viên trò chơi và Bandicam là một trong những lựa chọn phổ biến nhất hiện nay. Bandicam có khả năng quay video màn hình ở tốc độ bit và khung hình cao, lên đến 144 khung hình / giây ở độ phân giải 4K. Ngay cả với cấu hình quay video chất lượng cao như vậy, nó vẫn cung cấp các bản ghi có kích thước nhỏ với chất lượng đảm bảo do tính năng nén được tích hợp sẵn. Người dùng có thể ghi lại cửa sổ hiện tại, toàn bộ màn hình hoặc khu vực nhất định với âm thanh máy tính và micrô. Bandicam luôn nằm trong top những phần mềm quay màn hình âm thanh tốt nhất cho máy tính.
=> Liên kết tải xuống Bandicam đây.

8. Ghi màn hình FlashBack Pro và chỉnh sửa âm thanh

Giao diện của FlashBack Pro có thể hơi lỗi thời nhưng phần mềm quay phim màn hình máy tính này đi kèm với các công cụ chỉnh sửa âm thanh thì không chê vào đâu được. Khi ghi âm giọng nói trong quá trình quay màn hình, bạn có thể gặp một số vấn đề về âm thanh như tiếng vo ve hoặc tiếng vọng và Flashback Pro cung cấp một bộ công cụ chỉnh sửa chi tiết và dễ điều hướng để loại bỏ những sự cố đó. Bạn có thể tăng / giảm âm lượng, loại bỏ tiếng ồn xung quanh bằng cách áp dụng bộ lọc hoặc chuẩn hóa micrô và âm thanh PC để âm lượng của chúng khớp với nhau một cách nhanh chóng và dễ dàng.
– Liên kết tải xuống FlashBack Pro đây.

9. CloudApp

Như tên cho thấy, CloudApp tự động tải mọi bản ghi bạn thực hiện lên đám mây. Điều này làm cho nó trở thành một công cụ thuận tiện để quay video màn hình và chia sẻ mọi thứ một cách nhanh chóng. CloudApp tích hợp với Zapier, vì vậy bạn có thể tạo quy trình công việc tự động thực hiện những việc như gửi bản ghi đến Trello, Google Trang tính hoặc Slack để dễ dàng tham khảo. CloudApp hỗ trợ quay toàn bộ màn hình hoặc chọn một khu vực tùy thích, đồng thời cung cấp một số công cụ chỉnh sửa video cơ bản như cắt, xén video.
=> Tải xuống ngay CloudApp Đây

10. Zappy

Đôi khi bạn chỉ muốn nhanh chóng tạo một bản ghi âm và gửi cho ai đó mà không cần phải chỉnh sửa bất cứ thứ gì hoặc lộn xộn với một loạt các cài đặt. Zappy là phần mềm quay phim màn hình máy tính kèm âm thanh hoàn hảo dành cho bạn. Bạn có thể ghi âm giọng nói của mình bằng micrô. Mặc dù Zappy không bao gồm các công cụ chỉnh sửa video, bạn vẫn có thể thêm mũi tên, hộp, văn bản và làm mờ trong khi quay video.
=> Tải xuống Zappy dành cho Mac đây

III – Phần mềm quay phim màn hình máy tính tốt nhất là gì?
Phần mềm quay phim màn hình tốt nhất là phần mềm giúp bạn tiết kiệm thời gian nhất và tạo ra nội dung dễ xem nhất cho khán giả của bạn. Trước khi lựa chọn, bạn cần xác định mục đích sử dụng của mình và đối tượng muốn chia sẻ video cũng như cân nhắc các tiêu chí mà DaiLyWiki đã nêu ở đầu bài viết. Tất cả các tùy chọn được liệt kê ở trên đều miễn phí hoặc đi kèm với các phiên bản dùng thử, vì vậy bạn có thể thử nghiệm một lúc để chọn phần mềm phù hợp nhất. Ngoài ra DaiLyWiki cũng đã ghi chú rõ ràng các trường hợp sử dụng tốt nhất của từng phần mềm để bạn tham khảo.
https://thuthuat.taimienphi.vn/top-phan-mem-cam-video-man-hinh-may-tinh-co-am-thanh-64899n.aspx Trên đây là top phần mềm quay màn hình máy tính có âm thanh tốt nhất hiện nay mà bạn có thể sử dụng để tạo các video hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật hay chia sẻ quá trình chơi game. Hi vọng với những thông tin chia sẻ, bạn có thể dễ dàng có được sự lựa chọn lý tưởng nhất cho mình.

#Top #phần #mềm #quay #video #màn #hình #máy #tính #có #âm #thanh


 • #Top #phần #mềm #quay #video #màn #hình #máy #tính #có #âm #thanh
 • Tổng hợp: DaiLyWiki

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Top 10 phần mềm quay video màn hình máy tính có âm thanh❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Top 10 phần mềm quay video màn hình máy tính có âm thanh” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Top 10 phần mềm quay video màn hình máy tính có âm thanh [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Top 10 phần mềm quay video màn hình máy tính có âm thanh” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-08-11 23:26:39. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Trending