Connect with us

Blog

Biên bản thanh lý tài sản cố định

Published

on

Biên bản thanh lý TSCĐ là văn bản do doanh nghiệp lập để thanh lý tài sản cố định của mình. Biên bản ghi rõ nguyên giá TSCĐ, hao mòn TSCĐ và giá trị còn lại của TSCĐ…

Mẫu Biên bản thanh lý tài sản cố định này được Bộ Tài chính ban hành kèm theo Thông tư 133/2016 / TT-BTC ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định

Đơn vị: ……………………

Phần: ……………………

Mẫu số 02-TSCD
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016 / TT-BTC ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Bộ Tài chính)

Biên bản thanh lý TSCĐ

Ngày tháng năm…..

Con số:…….….…..

Nợ:….….….

Có:….….….

Căn cứ Quyết định số:…. ngày…. tháng…. năm…. sau đó…….….….…. Về việc thanh lý tài sản cố định.

I. Ban thanh lý TSCĐ bao gồm:

Ông bà:……………………………. Chức vụ …………… ..… Đại diện ………… Trưởng ban

Ông / Bà: …………………… Chức vụ …………. …………. Người đại diện ………… Thành viên

Ông / Bà: …………………… Chức vụ …………… ..…. Người đại diện ………… Thành viên

II. Thực hiện thanh lý TSCĐ:

– Tên, mã số, quy cách (hạng) tài sản cố định: …………………… ..

– Số lượng tài sản cố định: ……………………………………… .. …………………… ..

– Nước sản xuất (xây dựng) …………………………………………………….

– Năm sản xuất……………………………………………………. …………………… ..

– Năm đưa vào sử dụng ……………………. Số thẻ TSCĐ …………………… ..

– Nguyên giá TSCĐ …………………………………………………….

– Giá trị hao mòn đến thời điểm thanh lý …………………………………………………… ..

– Giá trị còn lại của TSCĐ ……………………. …………………… ..

III. Kết luận của Ban thanh lý tài sản cố định:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Ngày tháng năm……
Trưởng phòng thanh lý
(Ký, họ tên)

IV. Kết quả thanh lý TSCĐ:

– Chi phí thanh lý TSCĐ: …………… (ghi bằng chữ)

– Giá trị thu hồi: …………………….… .. (ghi bằng chữ)

– Ghi giảm TSCĐ ngày …… tháng ……………….


Người quản lý
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Ngày tháng năm……
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Hướng dẫn lập biên bản thanh lý TSCĐ

Góc trên bên trái của Biên bản thanh lý TSCĐ ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng. Khi có quyết định thanh lý tài sản cố định, doanh nghiệp phải thành lập Ban thanh lý tài sản cố định. Các thành viên của Ban thanh lý tài sản cố định được ghi trong Mục I.

Tại Mục II, các tiêu chuẩn chung đối với TSCĐ đã được quyết định thanh lý như:

  • Tên, ký hiệu TSCĐ, số hiệu, số thẻ TSCĐ, nước sản xuất, năm đưa vào sử dụng.
  • Nguyên giá TSCĐ, số hao mòn lũy kế đến thời điểm thanh lý, giá trị còn lại của TSCĐ đó.

Mục III ghi kết luận của Ban thanh lý, ý kiến ​​của Ban về việc thanh lý tài sản cố định.

Mục IV, kết quả thanh lý: Sau khi thanh lý xong, căn cứ vào tài liệu, tính tổng chi phí thanh lý thực tế và giá trị thu hồi ghi vào dòng chi phí thanh lý và giá trị thu hồi (giá trị phụ tùng, phụ kiện). , phế liệu thu hồi được tính theo giá bán thực tế hoặc giá bán ước tính).

Biên bản thanh lý phải do Ban thanh lý tài sản cố định lập và có đầy đủ chữ ký, họ tên của Trưởng ban thanh lý, kế toán trưởng, Giám đốc doanh nghiệp.

Biên bản thanh lý TSCĐ là văn bản do doanh nghiệp lập để thanh lý tài sản cố định của mình. Biên bản ghi rõ nguyên giá TSCĐ, hao mòn TSCĐ và giá trị còn lại của TSCĐ…

Mẫu Biên bản thanh lý tài sản cố định này được Bộ Tài chính ban hành kèm theo Thông tư 133/2016 / TT-BTC ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định

Đơn vị: ……………………

Phần: ……………………

Mẫu số 02-TSCD
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016 / TT-BTC ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Bộ Tài chính)

Biên bản thanh lý TSCĐ

Ngày tháng năm…..

Con số:…….….…..

Nợ:….….….

Có:….….….

Căn cứ Quyết định số:…. ngày…. tháng…. năm…. sau đó…….….….…. Về việc thanh lý tài sản cố định.

I. Ban thanh lý TSCĐ bao gồm:

Ông bà:……………………………. Chức vụ …………… ..… Đại diện ………… Trưởng ban

Ông / Bà: …………………… Chức vụ …………. …………. Người đại diện ………… Thành viên

Ông / Bà: …………………… Chức vụ …………… ..…. Người đại diện ………… Thành viên

II. Thực hiện thanh lý TSCĐ:

– Tên, mã số, quy cách (hạng) tài sản cố định: …………………… ..

– Số lượng tài sản cố định: …………………………………………………… .. …………………… ..

– Nước sản xuất (xây dựng) …………………………………………………….

– Năm sản xuất……………………………………………………. …………………… ..

– Năm đưa vào sử dụng ……………………. Số thẻ TSCĐ …………………….

– Nguyên giá TSCĐ …………………………………………………….

– Giá trị hao mòn đến thời điểm thanh lý …………………………………………………… ..

– Giá trị còn lại của TSCĐ ……………………. …………………… ..

III. Kết luận của Ban thanh lý tài sản cố định:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Ngày tháng năm……
Trưởng phòng thanh lý
(Ký, họ tên)

IV. Kết quả thanh lý TSCĐ:

– Chi phí thanh lý TSCĐ: …………… (ghi bằng chữ)

– Giá trị thu hồi: …………………….… .. (ghi bằng chữ)

– Ghi giảm TSCĐ ngày …… tháng ……………….


Người quản lý
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Ngày tháng năm……
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Hướng dẫn lập biên bản thanh lý TSCĐ

Góc trên bên trái của Biên bản thanh lý TSCĐ ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng. Khi có quyết định thanh lý tài sản cố định, doanh nghiệp phải thành lập Ban thanh lý tài sản cố định. Các thành viên của Ban thanh lý tài sản cố định được ghi trong Mục I.

Tại Mục II, các tiêu chuẩn chung đối với TSCĐ đã được quyết định thanh lý như:

  • Tên, ký hiệu TSCĐ, số hiệu, số thẻ TSCĐ, nước sản xuất, năm đưa vào sử dụng.
  • Nguyên giá TSCĐ, số hao mòn lũy kế đến thời điểm thanh lý, giá trị còn lại của TSCĐ đó.

Mục III ghi kết luận của Ban thanh lý, ý kiến ​​của Ban về việc thanh lý tài sản cố định.

Mục IV, kết quả thanh lý: Sau khi thanh lý xong, căn cứ vào tài liệu, tính tổng chi phí thanh lý thực tế và giá trị thu hồi ghi vào dòng chi phí thanh lý và giá trị thu hồi (giá trị phụ tùng, phụ kiện). , phế liệu thu hồi được tính theo giá bán thực tế hoặc giá bán ước tính).

Biên bản thanh lý phải do Ban thanh lý tài sản cố định lập và có đầy đủ chữ ký, họ tên của Trưởng ban thanh lý, kế toán trưởng, Giám đốc doanh nghiệp.

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Biên bản thanh lý tài sản cố định❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Biên bản thanh lý tài sản cố định” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Biên bản thanh lý tài sản cố định [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Biên bản thanh lý tài sản cố định” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-08-06 04:34:45. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Xem thêm  7 loại giấy tờ quan trọng không còn được sử dụng nữa
Continue Reading

Blog

Mẫu nhà cấp 4 chữ U đẹp

Published

on

Mẫu nhà cấp 4 hình chữ U với kiến ​​trúc độc đáo, bố cục cân đối, hài hòa, không gian sống thoáng mát, chi phí xây dựng hợp lý đáp ứng đầy đủ công năng hiện đang là sự lựa chọn lý tưởng cho các gia đình. Gia đình muốn sống hòa mình với thiên nhiên.

Nhà cấp 4 hình chữ U có thể hiểu đơn giản là ngôi nhà có cửa chính được thiết kế ở giữa mặt tiền và thụt vào trong, hai bên phải và trái của ngôi nhà nhô ra như hai bên hình cuốn thư. U. Kiểu dáng chữ U này phù hợp hơn với những ngôi nhà ở nông thôn và những mảnh đất có diện tích lớn.

Dưới đây là một số mẫu nhà cấp 4 đẹp hình chữ U mời các bạn tham khảo.

Mẫu biệt thự vườn 1 tầng hình chữ U đẹp với hệ thống sân vườn rộng rãi, hồ nước nhỏ tạo không gian thư giãn lý tưởng cho gia đình.

Nhà cấp 4 mái thái hiện đại.

Nhà cấp 4 mái thái hiện đại.

Ngôi nhà 1 tầng hình chữ U nằm giữa không gian rộng lớn với hình dáng mới lạ, đẹp mắt.

Ngôi nhà 1 tầng hình chữ U nằm giữa không gian rộng lớn với hình dáng mới lạ, đẹp mắt.

Mẫu thiết kế nhà cấp 4 mái thái hình chữ u ấn tượng với sự kết hợp hài hòa giữa cây xanh và vật dụng tạo nên sự gần gũi trong không gian sống.

Mẫu thiết kế nhà cấp 4 mái thái hình chữ u ấn tượng với sự kết hợp hài hòa giữa cây xanh và vật dụng tạo nên sự gần gũi trong không gian sống.

Nhà vườn cấp 4 hình chữ U hiện đại, ấn tượng với không gian mặt tiền sang trọng từ hình khối, họa tiết cho đến thiết kế phối màu ngoại thất.

Mẫu nhà vườn cấp 4 hình chữ U hiện đại, ấn tượng với không gian mặt tiền sang trọng

Nhà cấp 4 hình chữ U với kiến ​​trúc hiện đại và không gian ngoại thất hài hòa, gần gũi với thiên nhiên.

Xem thêm  Biến Áp Cho Máy Lạnh Nội Địa Nhật – Đổi Nguồn LiOA Chính Hãng

Nhà cấp 4 hình chữ U với kiến ​​trúc hiện đại và không gian ngoại thất hài hòa, gần gũi với thiên nhiên

Mẫu nhà cấp 4 đẹp hình chữ U 2 mặt tiền ấn tượng và sang trọng. Ngôi nhà có sự pha trộn giữa kiến ​​trúc truyền thống và hiện đại.

Mẫu nhà cấp 4 hình chữ U đẹp, nổi bật với hai mặt tiền vô cùng ấn tượng và sang trọng

  • Mẫu nhà cấp 4 mái xéo đẹp
  • Mẫu nhà cấp 4 100m2 mái thái có bản vẽ

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Mẫu nhà cấp 4 chữ U đẹp❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Mẫu nhà cấp 4 chữ U đẹp” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Mẫu nhà cấp 4 chữ U đẹp [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Mẫu nhà cấp 4 chữ U đẹp” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-08-19 23:26:51. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Blog

[Apps Giveaway] Apps bản quyền miễn phí cho iPhone, iPad ngày 9/7/2014

Published

on

Hôm nay 9mobi.vn xin giới thiệu đến độc giả 4 Apps miễn phí cho iPhone và iPad: Weathercube cho iOS, Thoughts 2 cho iOS, Discovr Apps cho iOS và Discovr People cho iOS

Nếu theo dõi các bài viết của 9Mobi.vn, các bạn sẽ rất mong chờ những ứng dụng có bản quyền nhưng không miễn phí mà chúng tôi giới thiệu đến các bạn hàng ngày. Như thường lệ, ngày 9/7/2014 chúng tôi xin giới thiệu 4 ứng dụng có bản quyền nhưng bạn sẽ không phải trả phí, bao gồm: Weathercube cho iOS, Thoughts 2 cho iOS, Discovr Apps cho iOS và Discovr People cho iOS. Vì là miễn phí nên các bạn hãy nhanh tay tải về và cài đặt trên thiết bị của mình.

Các ứng dụng chúng tôi sắp giới thiệu sẽ bắt đầu miễn phí bắt đầu từ hôm nay. Tuy nhiên, các ứng dụng cũng có thể chuyển về trạng thái sạc bất cứ lúc nào.

1. Weathercube dành cho iOS ($ 1,99 -> Miễn phí, Universal)

Để giúp bạn xem thông tin dự báo thời tiết, ứng dụng đầu tiên hiện nay – Weathercube sẽ thực hiện điều đó. Là ứng dụng dành riêng cho iPhone giúp người dùng cập nhật thông tin thời tiết theo hình khối khá hay. Thiết lập nhiều ngôn ngữ phù hợp với từng vùng, địa phương. Hôm nay bạn sẽ có thể sử dụng ứng dụng này miễn phí thay vì mức giá $ 1,99 mà bạn sẽ phải trả như trước đây.

Xem thêm  Cầm Hồ Sơ Đúng Cách Khi Đi Phỏng Vấn

2. Thoughts 2 cho iOS ($ 1,99 -> Miễn phí, iPhone)

Để quản lý và xử lý tài liệu tốt hơn, ứng dụng Thoughts 2 sẽ thực sự hữu ích với bạn. Thao tác văn bản trên thiết bị cảm ứng đơn giản hơn bao giờ hết. Bạn có thể chạm và giữ để di chuyển con trỏ hoặc vuốt sang trái hoặc phải để chỉnh sửa văn bản.

3. Ứng dụng Discovr cho iOS ($ 1,99 -> Miễn phí, Phổ biến)

Thứ ba là ứng dụng Discovr Apps, có thể nói ứng dụng này được đánh giá là hữu ích giúp người dùng kết nối các ứng dụng khác nhau để tạo thành bản đồ. Hơn nữa, bạn cũng có thể chia sẻ với bạn bè qua các mạng xã hội như Facebook, Twitter hoặc email. Hãy nhanh tay tải ứng dụng này để được sử dụng miễn phí.

4. Discovr People dành cho iOS ($ 0,99 -> Miễn phí, Phổ biến)

Có rất nhiều người sử dụng Twitter, vậy làm thế nào để bạn kết nối với những người nổi tiếng, Discovr People là một giải pháp khá hữu hiệu. Với ứng dụng này, bạn có thể khám phá thế giới của họ, danh sách kiểm tra, thông tin cá nhân. Cách tìm kiếm cũng khá đơn giản, bạn chỉ cần chọn một người mà mình yêu thích, sau đó ứng dụng sẽ xuất hiện một vòng tròn bản đồ để mọi người có thể kết nối với nhau.

Bài viết hôm nay 9Mobi.vn đã giới thiệu đến bạn đọc 4 ứng dụng có bản quyền và đang được cung cấp miễn phí. Các ứng dụng này sẽ được chúng tôi cập nhật hàng ngày với chuyên mục ứng dụng bản quyền miễn phí. Hãy thường xuyên truy cập 9Mobi.vn để có những ứng dụng hữu ích.

Xem thêm  Biến Áp Cho Máy Lạnh Nội Địa Nhật – Đổi Nguồn LiOA Chính Hãng

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “[Apps Giveaway] Apps bản quyền miễn phí cho iPhone, iPad ngày 9/7/2014❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “[Apps Giveaway] Apps bản quyền miễn phí cho iPhone, iPad ngày 9/7/2014” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “[Apps Giveaway] Apps bản quyền miễn phí cho iPhone, iPad ngày 9/7/2014 [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “[Apps Giveaway] Apps bản quyền miễn phí cho iPhone, iPad ngày 9/7/2014” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-08-19 23:25:45. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Blog

3132 là tổng đài gì? 03132 là số ở đâu? Rất nhiều câu hỏi đặt ra xung quanh số điện thoại này, cùng tìm hiểu nhé!

Published

on

Hình minh họa

Tổng đài 03132 là gì? 03132 là số ở đâu? Tôi có nên nghe cuộc gọi 03132 không? Đây là những câu hỏi được nhiều người quan tâm trong thời gian gần đây về số điện thoại “lạ” này. Bài viết dưới đây sẽ giải đáp tất cả những thắc mắc trên cho bạn.

Tổng đài 03132 là gì? 03132 là số ở đâu?

Theo thông tin mình tìm hiểu thì hiện tại 03132 vẫn là số điện thoại bí ẩn, không rõ là tổng đài nào và gọi ở đâu. Một số trang tin như Wowhay4u hay Wowhay cũng có thông tin về số điện thoại này, tuy nhiên vẫn chưa tìm ra câu trả lời.

Đối với những số không rõ, tốt nhất bạn không nên nghe điện thoại để tránh gặp rắc rối. Nếu không cần thiết hoặc thường xuyên bị làm phiền, bạn có thể chọn chặn cuộc gọi.

Tổng đài 3132 là gì?  03132 là số ở đâu?  Xem ngay nếu bạn vẫn chưa biết!Số điện thoại rác vẫn “hoành hành” khá nhiều, gây phiền phức cho người dùng (nguồn: Báo Lao động)

Hiện nay, các số điện thoại rác xuất hiện rất nhiều, thậm chí có những đầu số lừa đảo, gọi điện kéo dài thời gian để chiếm dụng tiền điện thoại. Một hình thức khác là dụ dỗ, lôi kéo khách hàng sử dụng dịch vụ xấu, đổi quà… mục đích cuối cùng là để moi tiền.

Bạn có thông tin gì về số điện thoại 03132 không? Đừng quên để lại bình luận bên dưới bài viết.

Xem thêm  Phân tích giá trị nghệ thuật thể phú qua tác phẩm Phú sông Bạch Đằng

Xem thêm:

  • Tổng đài 0241091 và 0281091 là gì? Nếu ai có bất kỳ nghi ngờ, hãy kiểm tra nó ra!
  • 0241083 là số điện thoại gọi ở đâu? Tổng đài có chính thức không?

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “3132 là tổng đài gì? 03132 là số ở đâu? Rất nhiều câu hỏi đặt ra xung quanh số điện thoại này, cùng tìm hiểu nhé!❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “3132 là tổng đài gì? 03132 là số ở đâu? Rất nhiều câu hỏi đặt ra xung quanh số điện thoại này, cùng tìm hiểu nhé!” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “3132 là tổng đài gì? 03132 là số ở đâu? Rất nhiều câu hỏi đặt ra xung quanh số điện thoại này, cùng tìm hiểu nhé! [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “3132 là tổng đài gì? 03132 là số ở đâu? Rất nhiều câu hỏi đặt ra xung quanh số điện thoại này, cùng tìm hiểu nhé!” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-08-19 23:24:18. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Trending