Connect with us

Blog

Báo cáo đánh giá công tác an toàn, vệ sinh lao động và giảm tần suất tai nạn lao động

Published

on

Cuối năm là thời điểm các doanh nghiệp phải lập các báo cáo định kỳ về công tác an toàn vệ sinh lao động. Dưới đây là mẫu báo cáo đánh giá công tác an toàn vệ sinh lao động và giảm tần suất tai nạn lao động ban hành theo Nghị định 58/2020 / NĐ-CP.

Báo cáo mới nhất về đánh giá an toàn vệ sinh lao động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

________________________

BÁO CÁO

Báo cáo đánh giá công tác an toàn vệ sinh lao động và giảm tần suất tai nạn lao động

_________________

Tên tổ chức lập báo cáo đánh giá: …………………………………………………….

Tên cơ sở sản xuất kinh doanh được thẩm định: ……………………

Chế tạo: ………………………………….

Đơn vị chủ quản: ……………………

Địa chỉ nhà:………………………………

Điện thoại: Số fax: ……………………

E-mail: …………………… Trang web: ……………………

Ngày lập hồ sơ giám định: ……………………

Năm: ………….…

Phần Tôi

HÀNG TRIỆULái xeKHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐÁNH GIÁ

I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ

1. Tên cơ sở lao động:

– Cơ quan quản lý trực tiếp:

– Địa chỉ nhà:

– Sản phẩm sản xuất kinh doanh (sản phẩm chính):

………………………………………………………………………………………………

– Năm thành lập:

Tổng số lao động tham gia BHXH bắt buộc:

– Số lượng nhân viên trực tiếp:

Số lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động:

Số lượng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động:

– Số lao động làm nghề, công việc đặc biệt gian khổ, độc hại, nguy hiểm, nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm:

2. Quy mô (Sản lượng sản xuất):

3. Tóm tắt quy trình công nghệ và dịch vụ:

II. PHẠM VI ĐÁNH GIÁ

– Địa điểm đánh giá:

– Quy mô đánh giá:

– Nghề được đánh giá:

III. MÔ TẢ QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ

……………………………………………………

Phần II

KYKHÔNG THỂ THI CÔNGKẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TughC HIỆN TẠI LÀM VIỆC AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG

TT

Nội dung được xếp hạng

Mẫu đánh giá

Kết quả đánh giá

Đầu tiên

Ban tổ chức

1.1

Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động

1,2

Phòng, ban an toàn, vệ sinh lao động

1,3

Người làm công tác an toàn vệ sinh lao động

– Số lượng nhân viên toàn thời gian

– Số lượng nhân viên bán thời gian

– Đào tạo cấp bằng

– Số năm kinh nghiệm

1,4

Bộ phận y tế chính

(Nếu không, vui lòng ghi rõ thuê cơ quan nào)

– Số lượng bác sĩ

– Số lượng y tá

1,5

Nhân viên an ninh

– Số lượng

– Quy chế hoạt động

– Phụ cấp

1,6

Phân công trách nhiệm về an toàn, vệ sinh lao động

2

Xây dựng và thực hiện kế hoạch an toàn vệ sinh lao động

– về nội dung của kế hoạch

– Đã đến lúc lập kế hoạch

– Tổng kinh phí thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động bình quân 03 năm trước năm đề xuất

3

Kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại; đánh giá rủi ro về an toàn vệ sinh lao động

– Kiểm soát quy trình

– Mục tiêu của kiểm soát

– Phân công người hoặc bộ phận chịu trách nhiệm kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại

– Lưu trữ hồ sơ và công khai kết quả kiểm soát

– Thực hiện đánh giá hiệu quả các biện pháp ngăn ngừa các yếu tố nguy hiểm, có hại

– Đánh giá rủi ro và rủi ro về an toàn vệ sinh lao động

4

Biện pháp xử lý sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng và ứng phó sự cố

– Các loại biện pháp xử lý sự cố

– Giải pháp vấn đề

5

Thông tin, tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động

– Thông tin, tuyên truyền, giáo dục về an toàn vệ sinh lao động

– Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (phân loại, tổ chức, cấp thẻ an toàn, lưu trữ hồ sơ …)

6

Chế độ bảo hộ lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động

6.1

Khám sức khỏe định kỳ và phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động:

– Tổ chức khám sức khoẻ cho nhân viên

– Tổ chức khám sức khoẻ cho người lao động làm nghề, công việc độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; người lao động là người tàn tật, người lao động chưa thành niên, người lao động cao tuổi

– Khám bổ sung cho lao động nữ

– Khám phát hiện bệnh nghề nghiệp

6.2

Nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (phân loại)

6,3

Phương thức trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân tại nơi làm việc

– Nguyên tắc phân bổ

– Điều kiện phát hành

– Nguyên tắc sử dụng

– Nguyên tắc bảo quản

6.4

Bồi thường bằng hiện vật

– Điều kiện hợp lệ

– Mức bồi thường

– Nguyên tắc bồi dưỡng

6,5

Làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, có hại

6.6

Quản lý sức khỏe nhân viên

7

Quản lý máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

– Xây dựng phương án bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động khi xây dựng mới, mở rộng, cải tạo công trình, cơ sở sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ máy, thiết bị, vật tư, vật liệu có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

Sử dụng máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

– Kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

– Lưu trữ hồ sơ

số 8

Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

– Sổ theo dõi, thống kê tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

– Hồ sơ quản lý sức khỏe nhân viên

– Báo cáo về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước

– Khai báo, điều tra và báo cáo tai nạn lao động

– Thực hiện trách nhiệm đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

– Tần suất tai nạn lao động của năm liền trước năm dự kiến

– Số vụ tai nạn lao động bình quân 03 năm liền kề trước năm dự kiến

9

Việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động đối với một số đối tượng lao động đặc biệt

mười

Giám sát môi trường lao động

– Việc thực hiện các nguyên tắc quan trắc môi trường lao động

– Quy trình quan trắc môi trường lao động

– Quản lý và lưu trữ kết quả quan trắc môi trường lao động

11

Tự kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động

– Kế hoạch và nội dung tự kiểm tra

– Hình thức, thời hạn, tự kiểm tra

thứ mười hai

Thống kê, báo cáo về an toàn vệ sinh lao động

– Thống kê, lưu trữ về công tác an toàn, vệ sinh lao động

– Báo cáo công tác an toàn vệ sinh lao động cho cơ quan quản lý nhà nước.

13

Sơ lược và tổng kết về công tác an toàn, vệ sinh lao động

14

Kết quả thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở lao động

15

Việc thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn và các biện pháp an toàn đã ban hành

16

Tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động

17

Các nội dung khác liên quan trực tiếp đến an toàn, vệ sinh lao động

Xem thêm  Hình nền Tết 2022 - Mobitool

PHÙ HỢPUhmNHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ III. TỐT BỤNGKHÔNG THỂ THI CÔNGN KIẾN NGHỊ VÀ ĐIỀU KIỆNKHÔNG THỂ THI CÔNGTHẢO LUẬN

1. Kết luận về việc thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao độngĐầu tiên

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

2. Khuyến nghị2:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

ĐÁNH GIÁ CHUYÊN GIA(3)

(Ký, ghi rõ họ tên)

KHẢ NĂNG LÃNH ĐẠOLái xe VỊ TRÍ ĐÁNH GIÁ

(Ký tên và đóng dấu)

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong phần hình thức Xin vui lòng.

  • Mẫu sổ nhật ký cho người thuộc nhóm 4 được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động
  • Mẫu biên bản kiểm tra an toàn thực phẩm
  • Đáp án Đề thi Học sinh giỏi An toàn vệ sinh viên năm 2020 – Đợt 2

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Báo cáo đánh giá công tác an toàn, vệ sinh lao động và giảm tần suất tai nạn lao động❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Báo cáo đánh giá công tác an toàn, vệ sinh lao động và giảm tần suất tai nạn lao động” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Báo cáo đánh giá công tác an toàn, vệ sinh lao động và giảm tần suất tai nạn lao động [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Báo cáo đánh giá công tác an toàn, vệ sinh lao động và giảm tần suất tai nạn lao động” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-08-06 14:02:28. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Blog

Lỡ bấm quên thiết bị bluetooth trên iphone và Cách tìm lại thiết bị bluetooth đã quên

Published

on

nếu bạn vô tình bấm quên thiết bị bluetooth trên iphone hoặc hủy ghép nối thiết bị Bluetooth trên điện thoại Android của bạn, đừng lo lắng, bạn vẫn có thể kết nối lại với thiết bị Bluetooth của mình bằng cách làm theo các bước bên dưới: công cụ di động Xin vui lòng !

Bấm nhỡ quên thiết bị bluetooth trên iphone và Cách tìm thiết bị bluetooth bị quên
Bấm nhỡ quên thiết bị bluetooth trên iphone và Cách tìm thiết bị bluetooth bị quên

Các bước kết nối iPhone, iPad với phụ kiện Bluetooth

Bước 1: Trong giao diện chính của thiết bị, hãy chọn Cài đặt> Bluetooth> Chuyển đổi công tắc mục Bluetooth.

Làm thế nào để tìm một thiết bị bluetooth bị quên?

Bước 2: Trên thiết bị Bluetooth mà bạn muốn kết nối với iPhone, hãy bật thiết bị và bật chế độ tìm kiếm của thiết bị và đợi tên thiết bị xuất hiện trong menu cài đặt Bluetooth.

cách bật chế độ tìm kiếm bluetooth
cách bật chế độ tìm kiếm bluetooth

Bước 3: Để ghép nối thiết bị, chọn tên thiết bị trong menu cài đặt Bluetooth.

Các bước kết nối điện thoại Android với phụ kiện Bluetooth

Bước 1: Trong giao diện chính của thiết bị, kéo thanh thông báo xuống> nhấn giữ Bluetooth > chuyển đổi nút chuyển đổi mục Bluetooth.

Cách kết nối lại bluetooth khi quên thiết bị
Cách kết nối lại bluetooth khi quên thiết bị

Bước 2: Trên thiết bị Bluetooth mà bạn muốn kết nối với điện thoại của mình, hãy bật thiết bị và bật chế độ tìm kiếm của thiết bị và đợi tên thiết bị xuất hiện trong menu cài đặt Bluetooth.

tìm thiết bị bluetooth bị quên
tìm thiết bị bluetooth bị quên

Bước 3: Để ghép nối thiết bị, chọn tên thiết bị trong menu cài đặt Bluetooth.

Một số sự cố Bluetooth khác và cách khắc phục nhanh

Hai thiết bị không thể tìm thấy nhau

Đảm bảo rằng cả hai thiết bị (điện thoại, thiết bị Bluetooth) đều ở chế độ tìm kiếm. Nếu bạn đã bật tính năng tìm kiếm, hãy đảm bảo rằng cả hai thiết bị đều còn đủ pin.

Xem thêm  6 bộ lưu điện UPS tốt nhất 2021 | Học Điện Tử
cách kết nối lại thiết bị bluetooth cũ khi bị xóa hoặc quên trên laptop
cách kết nối lại thiết bị bluetooth cũ khi bị xóa hoặc quên trên laptop

Nếu bạn có thiết bị thứ 3 (điện thoại phụ, máy tính bảng), hãy thử tìm kiếm trên thiết bị thứ 3 để xem bạn có thể nhìn thấy 2 thiết bị còn lại không.

Nếu vẫn tìm thấy thì có thể có sự cố với hai thiết bị còn lại, bạn nên khởi động lại điện thoại và thiết bị Bluetooth rồi thử lại.

Các thiết bị đã tìm thấy nhau nhưng không thể kết nối

Điều này có thể do xung đột kết nối giữa các thiết bị Bluetooth, bạn nên thử tắt các thiết bị Bluetooth khác và thử lại.

cách kết nối bluetooth khi quên thiết bị
cách kết nối bluetooth khi quên thiết bị

Nếu vẫn không được, bạn nên khởi động lại điện thoại và thiết bị Bluetooth rồi thử lại.

Hy vọng sau bài viết này, bạn có thể kết nối lại với thiết bị Bluetooth của mình. Cảm ơn vì đã xem!

Video hướng dẫn cách bấm vô tình quên thiết bị bluetooth trên iphone?


Đánh giá – 10

mười

100

Hướng dẫn cách tìm thiết bị bluetooth bị quên chi tiết đầy đủ!


Đánh giá của người dùng:
5
( Đầu tiên phiếu bầu)

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Lỡ bấm quên thiết bị bluetooth trên iphone và Cách tìm lại thiết bị bluetooth đã quên❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Lỡ bấm quên thiết bị bluetooth trên iphone và Cách tìm lại thiết bị bluetooth đã quên” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Lỡ bấm quên thiết bị bluetooth trên iphone và Cách tìm lại thiết bị bluetooth đã quên [ ❤️️❤️️ ]”.

Xem thêm  Quả la hán có tác dụng gì? Giá 1kg la hán quả bao nhiêu?

Bài viết về “Lỡ bấm quên thiết bị bluetooth trên iphone và Cách tìm lại thiết bị bluetooth đã quên” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-08-15 18:15:25. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Blog

Hồng Kim Hạnh là ai? Tiểu sử nữ diễn viên Hồng Kim Hạnh

Published

on

Hồng Kim Hạnh là cái tên nổi bật trong giới điện ảnh Việt Nam. Vậy Hồng Kim Hạnh là ai? DaiLyWiki sẽ cho bạn câu trả lời ngay sau đây.

Với những ai yêu thích bộ môn nghệ thuật thứ bảy, chắc hẳn Hồng Kim Hạnh đã là một cái tên quen thuộc. Vì thế Hồng Kim Hạnh là ai?? Bài viết dưới đây của DaiLyWiki sẽ cho bạn câu trả lời!

Hồng Kim Hạnh là ai?

Hồng Kim Hạnh là một nữ diễn viên người Việt Nam. Cô còn được biết đến với các vai trò khác là người dẫn chương trình, ca sĩ và diễn viên lồng tiếng.

Hồng Kim Hạnh gây ấn tượng với vẻ đẹp không tuổi và thần thái quyến rũ. Khả năng diễn xuất của cô cũng ngày càng được đánh giá cao. Nữ diễn viên 8X này đã từng bước chinh phục khán giả truyền hình bằng nhiều vai diễn khác nhau.

Tiểu sử Diễn viên Hồng Kim Hạnh

Trên đây, bạn đọc đã được tìm hiểu về Hồng Kim Hạnh là ai. Ở phần tiếp theo, DaiLyWiki sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử về diễn viên Hồng Kim Hạnh.

Hồng Kim Hạnh sinh năm nào?

Hồng Kim Hạnh sinh năm 1988. Bố cô là người Trung Quốc. Mẹ cô là người Việt Nam, quê ở Củ Chi. Gia đình nữ diễn viên có hai chị em gái, dưới cô là một em trai.

Hồng Kim Hạnh quê ở đâu?

Hồng Kim Hạnh đến từ TP. Nữ diễn viên gốc Hoa vốn dĩ là một người khá rụt rè. Cô luôn tìm kiếm cơ hội cho bản thân và được đánh giá là gương mặt triển vọng.

Kim Hạnh cũng được coi là viên ngọc mới của làn sóng phim truyền hình Việt Nam.

Trình độ học vấn của diễn viên Hồng Kim Hạnh

Hồng Kim Hạnh tâm sự, ước mơ ban đầu của cô là thi vào Nhạc viện, nhưng do luyện tập quá sức cho cuộc thi Tiếng hát truyền hình 2004 nên cô bị viêm thanh quản mãn tính. Sau đó, cô đăng ký học chuyên ngành du lịch của Đại học Hùng Vương. Nhưng Kim Hạnh quyết định bỏ học để thi vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM.

Sự nghiệp của diễn viên Hồng Kim Hạnh

Bên cạnh thông tin về Hồng Kim Hạnh là ai, DaiLyWiki sẽ cung cấp cho độc giả sự nghiệp của nữ diễn viên này nhé!

Kim Hạnh từng có ước mơ trở thành ca sĩ trước khi bắt đầu sự nghiệp diễn viên. Tuy nhiên, vì một sự cố như đã nói ở trên, cô vẫn không từ bỏ nghề nghệ thuật bằng việc trở thành diễn viên.

Bộ phim điện ảnh đầu tiên mà Hồng Kim Hạnh tham gia là Trái tim bé bỏng với vai nhân vật Minh. Năm 2007, cô tiếp tục tham gia bộ phim điện ảnh Tôi muốn làm người nổi tiếng của đạo diễn Nguyễn Đức Việt.

Sau đó, từ năm 2009 đến nay, cô liên tục góp mặt trong các bộ phim đình đám trên truyền hình. Trong số đó có các phim Mùa cưới, Dòng sông định mệnh, Thương nhớ ở ai?

Xem thêm  Xem phim Bẫy Ngọt Ngào Full HD bản cam Lậu

Kim Hạnh còn xuất hiện với vai trò MC cho nhiều chương trình truyền hình. Năm 2017 đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Kim Hạnh. Nữ diễn viên liên tục ký hợp đồng quảng cáo từ nhiều nhãn hàng như: Bột giặt Omo, TV Toshiba, bia Heineken, bánh Kinh Đô, v.v.

Với 15 năm trong nghề, Hồng Kim Hạnh đã trải qua quá trình rèn luyện và cố gắng không ngừng nghỉ để có được thành công như ngày hôm nay. Cô đã để lại dấu ấn trong lòng người hâm mộ.

Đời tư của nữ diễn viên Hồng Kim Hạnh

Khi ngày càng nổi tiếng, đời tư của diễn viên Hồng Kim Hạnh càng được chú ý. Cụ thể, mời bạn đọc tiếp nội dung bên dưới.

Diễn viên Hồng Kim Hạnh lấn sân ca hát?

Thông tin diễn viên Hồng Kim Hạnh lấn sân ca hát là có thật. Cô từng có những trải lòng với báo chí về việc quyết định chuyển dần hướng trở thành ca sĩ. MV “Paradise Nothing” đã nhận được nhiều phản hồi tốt. Đây là ca khúc do chính Hồng Kim Hạnh sáng tác. Không chỉ dừng lại ở đó, nữ diễn viên còn quyết định tung ra những sản phẩm cover khác.

Mới đây nhất, Kim Hạnh cho ra mắt ca khúc Bonjour Vietnam. Với nguyên bản nhạc Pháp không thể làm khó được nữ diễn viên xinh đẹp họ Hồng. Cô gây ấn tượng mạnh với khán giả bằng giọng hát trong trẻo, ngọt ngào.

Hồng Kim Hạnh lên tiếng về tin đồn giải nghệ và lấy chồng

Về tin đồn giải nghệ và lấy chồng đại gia, Hồng Kim Hạnh cho rằng điều này không đúng. Theo chồng bỏ cuộc chơi là điều hoàn toàn không thể. Nữ diễn viên chia sẻ cô không vội kết hôn, vì đó là duyên số.

Hiện tại, Hồng Kim Hạnh vẫn độc thân. Cô ấy muốn dành hết tâm sức cho sự nghiệp của mình. Sau mỗi dự án phim, Kim Hạnh đều tìm đến âm nhạc để cân bằng cảm xúc. Khi mọi thứ đã gọn gàng và đủ tươi mới, nữ diễn viên sẽ trở lại với phim ảnh.

Với những thông tin trên, hy vọng bạn đọc đã biết được Hồng Kim Hạnh là ai cũng như tiểu sử của nữ diễn viên đa tài này. Nếu có bất kỳ góp ý nào, hãy comment bên dưới để DaiLyWiki kịp thời phản hồi nhé!

Xem thêm về bài viết

Hồng Kim Hạnh là ai? Tiểu sử Diễn viên Hồng Kim Hạnh

Hồng Kim Hạnh là cái tên nổi bật trong giới điện ảnh Việt Nam. Vậy Hồng Kim Hạnh là ai? DaiLyWiki sẽ cho bạn câu trả lời ngay sau đây.
Với những ai yêu thích bộ môn nghệ thuật thứ bảy, chắc hẳn Hồng Kim Hạnh đã là một cái tên quen thuộc. Vậy Hồng Kim Hạnh là ai? Bài viết dưới đây của DaiLyWiki sẽ cho bạn câu trả lời!
Hồng Kim Hạnh là ai?
Hồng Kim Hạnh là một nữ diễn viên người Việt Nam. Cô còn được biết đến với các vai trò khác là người dẫn chương trình, ca sĩ và diễn viên lồng tiếng.
Hồng Kim Hạnh gây ấn tượng với vẻ đẹp không tuổi và thần thái quyến rũ. Khả năng diễn xuất của cô cũng ngày càng được đánh giá cao. Nữ diễn viên 8X này đã từng bước chinh phục khán giả truyền hình bằng nhiều vai diễn khác nhau.

Tiểu sử Diễn viên Hồng Kim Hạnh
Trên đây, bạn đọc đã được tìm hiểu về Hồng Kim Hạnh là ai. Ở phần tiếp theo, DaiLyWiki sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử về diễn viên Hồng Kim Hạnh.
Hồng Kim Hạnh sinh năm nào?
Hồng Kim Hạnh sinh năm 1988. Bố cô là người Trung Quốc. Mẹ cô là người Việt Nam, ở Củ Chi. Gia đình nữ diễn viên có hai chị em gái, dưới cô là một em trai.
Hồng Kim Hạnh quê ở đâu?
Hồng Kim Hạnh đến từ TP. Nữ diễn viên gốc Hoa vốn dĩ là một người khá rụt rè. Cô luôn tìm kiếm cơ hội cho bản thân và được đánh giá là gương mặt triển vọng.
Kim Hạnh cũng được coi là viên ngọc mới của làn sóng phim truyền hình Việt Nam.
Trình độ học vấn của diễn viên Hồng Kim Hạnh
Hồng Kim Hạnh tâm sự, ước mơ ban đầu của cô là thi vào Nhạc viện, nhưng do luyện tập quá sức cho cuộc thi Tiếng hát truyền hình 2004 nên cô bị viêm thanh quản mãn tính. Sau đó, cô đăng ký học chuyên ngành du lịch của Đại học Hùng Vương. Nhưng Kim Hạnh quyết định bỏ học để thi vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM.

Sự nghiệp của diễn viên Hồng Kim Hạnh
Bên cạnh thông tin về Hồng Kim Hạnh là ai, DaiLyWiki sẽ cung cấp cho độc giả sự nghiệp của nữ diễn viên này nhé!
Kim Hạnh từng có ước mơ trở thành ca sĩ trước khi bắt đầu sự nghiệp diễn viên. Tuy nhiên, vì một sự cố như đã nói ở trên, cô vẫn không từ bỏ nghề nghệ thuật bằng việc trở thành diễn viên.
Bộ phim điện ảnh đầu tiên mà Hồng Kim Hạnh tham gia là Trái tim bé bỏng với vai nhân vật Minh. Năm 2007, cô tiếp tục tham gia bộ phim điện ảnh Tôi muốn làm người nổi tiếng của đạo diễn Nguyễn Đức Việt.
Sau đó, từ năm 2009 đến nay, cô liên tục góp mặt trong các bộ phim đình đám trên truyền hình. Trong số đó có các phim Mùa cưới, Dòng sông định mệnh, Thương nhớ ở ai?
Kim Hạnh còn xuất hiện với vai trò MC cho nhiều chương trình truyền hình. Năm 2017 đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Kim Hạnh. Nữ diễn viên liên tục ký hợp đồng quảng cáo từ nhiều nhãn hàng như: Bột giặt Omo, TV Toshiba, bia Heineken, bánh Kinh Đô, v.v.
Với 15 năm trong nghề, Hồng Kim Hạnh đã trải qua quá trình rèn luyện và cố gắng không ngừng nghỉ để có được thành công như ngày hôm nay. Cô đã để lại dấu ấn trong lòng người hâm mộ.

Đời tư của nữ diễn viên Hồng Kim Hạnh
Khi ngày càng nổi tiếng, đời tư của diễn viên Hồng Kim Hạnh càng được chú ý. Cụ thể, mời bạn đọc tiếp nội dung bên dưới.
Diễn viên Hồng Kim Hạnh lấn sân ca hát?
Thông tin diễn viên Hồng Kim Hạnh lấn sân ca hát là có thật. Cô từng có những trải lòng với báo chí về việc quyết định chuyển dần hướng trở thành ca sĩ. MV “Paradise Nothing” đã nhận được nhiều phản hồi tốt. Đây là ca khúc do chính Hồng Kim Hạnh sáng tác. Không chỉ dừng lại ở đó, nữ diễn viên còn quyết định tung ra những sản phẩm cover khác.
Mới đây nhất, Kim Hạnh cho ra mắt ca khúc Bonjour Vietnam. Với nguyên bản nhạc Pháp không thể làm khó được nữ diễn viên xinh đẹp họ Hồng. Cô gây ấn tượng mạnh với khán giả bằng giọng hát trong trẻo, ngọt ngào.

Hồng Kim Hạnh lên tiếng về tin đồn giải nghệ và lấy chồng
Về tin đồn giải nghệ và lấy chồng đại gia, Hồng Kim Hạnh cho rằng điều này không đúng. Theo chồng bỏ cuộc chơi là điều hoàn toàn không thể. Nữ diễn viên chia sẻ cô không vội kết hôn, vì đó là duyên số.
Hiện tại, Hồng Kim Hạnh vẫn độc thân. Cô ấy muốn dành hết tâm sức cho sự nghiệp của mình. Sau mỗi dự án phim, Kim Hạnh đều tìm đến âm nhạc để cân bằng cảm xúc. Khi mọi thứ đã gọn gàng và đủ tươi mới, nữ diễn viên sẽ trở lại với phim ảnh.

Với những thông tin trên, hy vọng bạn đọc đã biết được Hồng Kim Hạnh là ai cũng như tiểu sử của nữ diễn viên đa tài này. Nếu có bất kỳ góp ý nào, hãy comment bên dưới để DaiLyWiki kịp thời phản hồi nhé!

#Hong #Kim #Hanh #is #Biography #Biography #female #actor #Hong #Kim #Hanh


  • #Hong #Kim #Hanh #is #Biography #Biography #female #actor #Hong #Kim #Hanh
  • Tổng hợp: DaiLyWiki

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Hồng Kim Hạnh là ai? Tiểu sử nữ diễn viên Hồng Kim Hạnh❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Hồng Kim Hạnh là ai? Tiểu sử nữ diễn viên Hồng Kim Hạnh” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Hồng Kim Hạnh là ai? Tiểu sử nữ diễn viên Hồng Kim Hạnh [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Hồng Kim Hạnh là ai? Tiểu sử nữ diễn viên Hồng Kim Hạnh” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-08-15 18:13:18. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Blog

Hàm SUM: Hướng dẫn tính tổng trong Excel

Published

on

Hàm SUM: Hướng dẫn tính tổng trong Excel

Hàm SUM là một hàm cơ bản vô cùng hữu ích trong Microsoft Excel giúp người dùng tính tổng dữ liệu trong bảng tính một cách dễ dàng và nhanh chóng, một cách chính xác nhất. Nếu bạn đang phải tính tổng nhiều dữ liệu trong một hàng hoặc một cột trong bảng tính Excel nhưng không biết phải làm thế nào để sử dụng hàm SUM này? Chính vì vậy, hôm nay Download.com.vn sẽ giới thiệu đến mọi người khái niệm và công thức của hàm SUM, các ví dụ minh họa, cách sửa lỗi khi sử dụng hàm này.

Microsoft Excel là phần mềm văn phòng trên máy tính, cung cấp nhiều công cụ vô cùng hữu ích, giúp người dùng dễ dàng tạo và chỉnh sửa nhanh các bảng tính một cách chuyên nghiệp nhất. Đặc biệt, phần mềm này còn cung cấp nhiều chức năng tính toán, giúp chúng ta nhanh chóng thực hiện các phép tính trong bảng số liệu một cách chính xác. Sau đây, mời các bạn cùng theo dõi bài viết cách sử dụng hàm SUM để tính tổng trong Excel.
Khái niệm về SUM. hàm số
Hàm SUM là một hàm cơ bản trong Excel được nhiều người sử dụng hiện nay, giúp chúng ta tính tổng của tất cả các ô và dãy ô trong bảng tính một cách nhanh chóng và chính xác.
Công thức của hàm SUM trong Excel
Cú pháp: = SUM (số 1, số 2, ..)
Trong đó:
SUM: tên hàm của tổng.
number 1, number 2,…: là đối số bạn muốn tính tổng.
Ghi chú:
Nếu bạn muốn tính tổng các ô có giá trị logic thì: TRUE được tính là 1, FALSE được tính là 0.
Khi đối số là một mảng hoặc tham chiếu, chỉ các giá trị số trong mảng hoặc tham chiếu đó mới được tính. Các giá trị khác trong mảng hoặc tham chiếu sẽ bị bỏ qua.
Ví dụ sử dụng SUM. hàm số
Ví dụ 1: Nếu bạn muốn tính tổng của phép tính: 1 + 3 + 7, trong Execl nhập một trong các cú pháp sau:
= SUM (1,3,7) = 11.
= SUM (“1”, ”3”, ”7”) = 11.
= SUM (3, 7, TRUE) = 11.
Ví dụ 2: Tính tổng nhiều ô trong bảng Excel như sau:

Xem thêm  6 bộ lưu điện UPS tốt nhất 2021 | Học Điện Tử

Để tính tổng nhiều ô trong cùng một bảng tính Excel, chúng ta chỉ cần gõ cú pháp = SUM, sau đó bôi đen các ô cần tính tổng.
Theo công thức, để tính lương của từng nhân viên trong bảng tính trên, bạn sẽ nhập công thức = SUM (D4: F4).

Ví dụ 3: Chúng tôi sẽ tính tổng tiền lương của nhân viên trong ba tháng gần nhất. Dưới đây, tôi sẽ tính tổng các ô G4 trong Trang tính 1, Trang tính 2, Trang tính 3.

Cú pháp sẽ là: = SUM (‘Sheet1’! G4, ‘Sheet2’! G4, ‘Sheet3’! G4)

Ví dụ 4: Tính tổng của một lựa chọn trong nhiều Trang tính
Cú pháp là: = SUM (‘Sheet1’! D4: F4, ‘Sheet2’! D4: F4, ‘Sheet3’! D4: F4).

Sửa các lỗi thường gặp khi sử dụng hàm SUM trên Excel
Lỗi #VALUE! là một lỗi phổ biến xảy ra khi bất kỳ đối số nào được cung cấp trực tiếp cho hàm SUM không thể được hiểu là giá trị số.
Kết quả là một báo cáo (#NAME), là một báo cáo do chúng tôi viết sai chính tả hàm hoặc cú pháp của phép tính. Ví dụ: = sumr (D4: F4) thay vì = SUM (D4: F4).
Lỗi độ rộng cột, thông báo không đủ dung lượng để hiển thị kết quả (#####). Bạn cần kiểm tra lại ô trống để kết quả hiển thị đủ.
Hi vọng sau khi theo dõi bài viết này, các bạn có thể dễ dàng và nhanh chóng sử dụng hàm SUM để tính tổng bảng tính trên Excel một cách chính xác nhất.
Chúc bạn thành công!

Xem thêm  SKKN: Nâng cao hứng thú học tập môn Tự nhiên và Xã hội cho học sinh lớp 3

# Chức năng #SUM #Guide #total #total #in #Excel

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Hàm SUM: Hướng dẫn tính tổng trong Excel❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Hàm SUM: Hướng dẫn tính tổng trong Excel” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Hàm SUM: Hướng dẫn tính tổng trong Excel [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Hàm SUM: Hướng dẫn tính tổng trong Excel” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-08-15 18:11:43. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Trending