Connect with us

Blog

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module MN17

Published

on

hoatieu.vn xin gửi tới thầy cô bài viết Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module MN17 để thầy cô cùng tham khảo. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module MN17 là bài thu hoạch về lập kế hoạch giáo dục trẻ 3 – 36 tháng tuổi.

 • Tổng hợp bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Mầm non 44 Module

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module MN17: Lập kế hoạch giáo dục trẻ 3 – 36 tháng tuổi

BÁO CÁO

Nội dung bồi dưỡng 3

MN17: NÂNG CAO NĂNG LỰC LẬP KẾ HOẠCH TRẺ 3 – 36 THÁNG TUỔI

PHẦN I: NHẬN THỨC

I. MỤC TIÊU

1. Phân tích và đánh giá được các loại kế hoạch giáo dục trẻ 3 – 36 tháng tuổi. Kế hoạch năm, kế hoạch tháng, kế hoạch tuần.

2. Xác định được mục tiêu, nội dung, biết thiết kế kế hoạch giáo dục, chuẩn bị đồ dung, phương tiện giáo dục, xác định thời gian, không gian thực hiện, đánh giá và điều chỉnh kế hoạch.

3. Thực hiện kế hoạch giáo dục cho trẻ mẫu giáo 3 – 36 tháng tuổi theo chương trình giáo dục mầm non.

II. NỘI DUNG

 • Nhiệm vụ của giáo viên mầm non trong quá trình lập kế hoạch giáo dục trẻ.
 • Các loại kế hoạch giáo dục.
 • Cơ sở và căn cứ để xây dựng kế hoạch giáo dục cho trẻ 3 – 36 tháng tuổi.
 • Lập kế hoạch giáo dục cho trẻ 3 – 12 tháng tuổi
 • Lập kế hoạch giáo dục cho trẻ 12 – 24 tháng tuổi.
 • Lập kế hoạch giáo dục cho trẻ 24 – 36 tháng tuổi.
 • Tự nhận xét – đánh giá

PHẦN II: CÁC NỘI DUNG CỤ THỂ VÀ VẬN DỤNG THỰC TẾ

I. NHIỆM VỤ CỦA GIÁO VIÊN MẦM NON TRONG VIỆC LẬP KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHO TRẺ 3 – 36 THÁNG TUỔI.

– Thứ nhất, đánh giá mức độ phát triển của mỗi trẻ và quyết định làm thế nào để trợ giúp và hiểu được những gì mà trẻ có thể hiểu được.

– Thứ 2, tạo ra môi trường thể chất và môi trường tâm lí phù hợp với sự phát triển của trẻ.

– Thứ 3, với trẻ từ 2 tuổi trở lên cần giúp đỡ trẻ mở rộng những hoạt động và mở rộng những ý tưởng cũng như khả năng suy nghĩ của chúng.

Để thực hiện những vai trò trên, giáo viên cần xem xét cẩn thận những vấn đề sau:

– Tạo ra môi trường tốt như thế nào? Ví dụ: chuẩn bị cơ sở vật chất đa dạng về nguồn nguyên liệu và thích hợp cho việc sử dụng để giáo dục, kích thích trẻ khám phá, tìm tòi để phát triển qua những hoạt động hằng ngày.

– Tạo ra các mối quan hệ có nhân tính trong lớp học như thế nào? Ví dụ: Phát triển mối quan hệ tương hổ và hợp tác; giáo viên, phục huynh và bạn bè cùng trang lứa tham gia với trẻ như là người học và cùng cộng tác

– Nói với trẻ như thế nào: Ví dụ: sử dụng những từ và cách diễn đạt phù hợp với mức độ phát triển của trẻ và nên đưa ra những ý nhỏ hơn là những chỉ dẫn và các ý tưởng hay để khám phá

II. CÁC LOẠI KẾ HOẠCH GIÁO DỤC.

1. Kế hoạch dài hạn

– Kế hoạch hằng năm

Kế hoạch giáo dục bao trùm lên cả 1 năm học gồm, mục tiêu, nội dung, các sự kiện được thực hiện trong năm học. Kế hoạch năm do BGH nhà trường dựa trên khung kế hoạch năm của sở giáo dục và đào tạo, Phòng giáo dục và đào tạo và điều kiện thực tế của trường, của trẻ để xây dựng vào đầu năm học. Trong kế hoạch năm, kế hoạch giáo dục trẻ có các nội dung:

+ Xác định mục tiêu, nội dung các lĩnh vực phát triển phù hợp với độ tuổi của nhóm trẻ, số lượng trẻ, tỉ lệ bé trai, bé gái…

+ Dự kiến các chủ đề (với nhóm trẻ từ 24 tháng tuổi trở lên ) cho năm học phù hợp với trẻ, với điều kiện, với các sự kiện, hoàn cảnh của trường, địa phương, với các thay đổi của thiên nhiên, mùa…

Từ kế hoạch năm, giáo viên sẽ xây dựng kế hoạch tuần, và ngày cho lớp mình.

– Kế hoạch hàng tháng:

– Kế hoạch giáo dục bao trùm lên 1 tháng, cụ thể hóa các nội dung giáo dục nhằm đáp ứng mục tiêu giáo dục theo các lĩnh vực phát triển, được thực hiện qua các hoạt động học, khám phá, trải nghiệm, vui chơi của trẻ trong 1 tháng hoặc trong 1 chủ đề cụ thể.

– Kế hoạch ngắn hạn

– Kế hoạch tuần: Kế hoạch giáo dục bao trùm lên 1 tuần và được lập một cách cụ thể nhằm đưa kế hoạch tháng vào thực hiện, chú ý đến sự liên tục trong cuộc sống.

– Kế hoạch hằng ngày: Kế hoạch giáo dục bao trùm lên 1 ngày và diễn tả chi tiết cuộc sống của trẻ ở trường.

Kế hoạch tuần là sự sắp xếp các hoạt động học, khám phá, trải nghiệm, vui chơi của trẻ (ở các lĩnh vực phát triển ) vào các ngày trong tuần và các thời điểm trong ngày nhằm triển khai một, hai nội dung của tháng / chủ đề.

III. CÁC CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TRẺ NHÀ TRẺ

– Nắm vững chương trình giáo dục mầm non (phàn nhà trẻ): Nội dung chương trình được xây dựng theo các lĩnh vực, theo từng độ tuổi. giáo viên cần cụ thể các nội dung này.

+ Ví dụ: Từ nội dung trong chương trình “nhận biết và tránh một số nguy cơ không an toàn”, giáo viên cần xem xét những vật dụng, đồ dung…nào trong nhóm, lớp có thể gây nguy hiểm cho trẻ (ao, hồ, đường bậc thang…) những hành vi nào là nguy hiểm đối với trẻ,… để đưa vào kế hoạch giáo dục trẻ.

+ Ví dụ: Lĩnh vực nhận thức: Trong chương trình có nội dung “Nhận biết các đồ dung, đồ chơi quen thuộc, “giáo viên cần đưa vào kế hoạch cụ thể các đồ vật nào, đồ chơi nào có trong nhóm, lớp, có ở gia đình để cho trẻ có thể sử dụng các giác quan khám phá chúng.

– Điều kiện thực tế của nhóm, lớp.

+ Sự phát triển của từng trẻ trong nhóm: Sự phát triển của trẻ lứa tuổi nhà trẻ rất khác nhau, cho nên khi lập kế hoạch giáo dục, giáo viên phải nắm rõ sự phát triển của từng trẻ trong nhóm.

+ Số lượng trẻ / giáo viên, số lượng trẻ trong nhóm / lớp.

+ Cơ sở vật chất: phòng nhóm, sân chơi, thiết bị, nguyên vật liệu, đồ dung và đồ chơi.

+ Sự tham gia của cha mẹ vào việc chăm sóc, giáo dục trẻ.

+ Trình độ, khả năng tổ chức của giáo viên.

– Điều kiện vùng miền và thực tế của địa phương (thiên nhiên, xã hội, các sự kiện lễ hội…)

III. LẬP KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHO TRẺ 3 – 12 THÁNG TUỔI

Ở lứa tuổi trẻ từ 3 – 12 tháng, trong thời gian trẻ thức, ngoài việc cho trẻ ăn, chăm sóc vệ sinh, giáo viên cần quan tâm đến việc tổ chức cho trẻ hoạt động luyện tập, vui chơi theo kế hoạch. Khi xây dựng kế hoạch giáo dục trẻ trong nahf trẻ, ở mỗi tháng tuổi cần có những yêu cầu và nội dung khác nhau.

Với trẻ từu 3 – 12 tháng tuổi, ở mỗi tuổi có sự khác biệt nhau khá rõ rệt về khả năng vận động, phát triển các giác quan, khả năng nghe hiểu lời nói và khả năng thể hiện mối quan hệ xã hội. Vì vậy, khi xây dựng kế hoạch giáo dục cần:

– Lập kế hoạch giáo dục không chỉ chú ý đến nội dung giáo dục theo tháng tuổi mà đặc biệt cần chú ý đến khả năng phát triển tâm vận động cụ thể của từng trẻ.

– Kế hoạch giáo dục phải có đầy đủ các nội dung giáo dục phát triển thể chất, phát triển nhận thức, phát triển ngôn ngữ, phát triển tình cảm xã hội và được thể hiện trong thời gian chơi – tập có chủ định và chơi – tập ở mọi lúc mọi nơi.

Xem thêm  Địa lí lớp 4 Bài 26: Người dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng Duyên hải miền Trung (Tiếp theo)

– Kế hoạch giáo dục chơi – tập có chủ định cho trẻ 3 – 12 tháng tuổi được xây dựng tho kế hoạch cho từng trẻ có cùng độ tuổi. Nghĩa là mỗi nhóm trẻ cùng tháng tuổi sẽ có chương trình hoạt động riêng cho giáo viên lựa chọn, phù hợp với kinh nghiệm mà trẻ đã có và tiến Hành hằng ngày với trẻ dưới hình thức 1 trẻ / 1 giáo viên.

– Lập kế hoạch cho nhóm trẻ có cùng trình độ phát triển (ví dụ: nhóm những trẻ biết trườn, nhóm những trẻ biết bò, những trẻ biết đứng, đi men). Với mỗi bài chơi – tập có chủ định, trẻ được tập hằng ngày. Giáo viên điều chỉnh thời lượng tập, mỗi nội dung phụ thuộc vào sự phát triển tâm vận động của trẻ.

– Để hiểu rõ sự phát triển của trẻ giúp cho việc điều chỉnh kế hoạch giáo dục một cách kịp thời, trong nhóm nên phân công mỗi giáo viên phụ trách 1 số trẻ nhất định (không quá 5 trẻ/ 1 giáo viên)

Kế hoạch giáo dục cho trẻ 3 – 12 tháng tuổi được xây dựng theo từng tháng tuổi và theo sự phát triển của từng trẻ.

Tháng tuổi

Chơi – tập có chủ định

Chơi – tập mọi lúc, mọi nơi

3 tháng tuổi

– Thể dục – vận động: Nằm ngửa, bắt chéo tay trước ngực, chân co, chân duỗi, nằm sấp tập ngẩn đầu.

– Kết hợp nói chuyện âu yếm với trẻ bằng các ngữ điệu khác nhau.

– Trong sinh hoạt động hằng ngày, giáo viên thường xuyên vuốt ve, nói chuyện âu yếm với trẻ bằng các ngữ điệu khác nhau.

– Đọc các bài đồng dao, ca dao, hát ru cho trẻ nghe.

4 tháng tuổi

– Thể dục – vận động: Nằm ngửa, bắt chéo tay trước ngực, co duỗi đều 2 chân, tập lẫy sấp.

– Kết hợp cho trẻ phân biệt các âm thanh khác nhau của đồ vật, đồ chơi, nghe bài hát vui nhộn, Cho trẻ cầm, nắm, lắc đồ chơi; nhìn theo vật chuyển động.

– Cho trẻ nghe các âm thanh khác nhau của đồ vật, đồ chơi.

– Chơi: Ú òa, chi chi chành chành, tìm nơi phát ra âm thanh, chơi với đồ chơi ở các tư thế khác nhau.

– Nhìn theo vật chuyển động; với, cầm, nắm, lắc đồ chơi.

5 tháng tuổi

– Thể dục – vận động: Nằm ngửa, tay co duỗi, chân co, chân duỗi; đứng nhún nhảy; tập trườn.

– Cầm, nắm, lắc,chuyển đồ chơi từ tay này sang tay kia.

– Nói chuyện với trẻ, gọi tên trẻ, hát cho trẻ nghe.

7 tháng tuổi

– Thế dục – vận động: Ngồi, tay co tay duỗi; nằm ngữa, co duỗi đều 2 chân; tập bò.

– Ngồi, cầm, nắm, nhặt đồ chơi.

– Nói chuyện âu yếm với trẻ, dạy trẻ làm 1 số động tác theo yêu cầu của người lớn.

– Hằng ngày, thường xuyên nói chuyện, khuyến khích trẻ phát âm.

– Dạy trẻ nhận biết tên gọi 1 số đồ dung, đồ chơi quen thuộc, 1 số bộ phận trên khuôn mặt.

– Cho trẻ nghe hát, đọc thơ và các âm thanh khác nhau.

– Cho trẻ xem sách, tranh, ảnh.

– Cho trẻ trườn, bò đné với đồ chơi. Cầm, nắm, lắc, gõ, buông, thả đồ chơi.

– Trò chơi: xòe nắm, con muỗi., soi gương, vỗ tay vỗ tay…

9 tháng tuổi

– Thể dục – vận động: Ngồi, tay co duỗi; nằm ngữa, co duỗi đều 2 chân; bò theo hướng thẳng; đứng vịn đi men.

– Nhặt đồ chơi, bò vào và lấy ra.

– Dạy trẻ nhận biết tên một số đồ dung, đồ chơi quen thuộc.

11 tháng tuổi

– Thể dục – vận động: Ngồi, đưa tay ra mọi phía; chuyển từ ngồi sang nằm; nằm , ngửa nâng 2 chân duỗi thẳng; tập đi.

– Tháo lắp vòng, xếp chồng đồ vật lên nhau.

– Dạy trẻ nhận biết và gọi tên đồ vật: bong, gà…

– Cho trẻ nghe bài hát có gia điệu vui và êm dịu, khuyến klhichs trẻ tham gia tích cực cùng cô khi nghe hát (vẫy tay, lăc người, vỗ tay)

– Cho trẻ tập đứng vịn, đi men, tập chững, tập đi.

– Trẻ chơi tự khám phá cơ thể, nhặt đồ chơi bỏ vào và lấy ra, đẩy lăn khối tròn, xếp chồng các vật lên nhau…

– Chơi các trò chơi

+ Hoan hô

+ Múa khéo

+ Chi chi chành chành.

Như vậy, khi lập kế hoạch giáo viên cần lưu ý:

– Trẻ được tập hằng ngày bài chơi – tập có chủ định. Giáo viên điều chỉnh thời lượng tập, mỗi nội dung phụ thuộc vào sự phát triển tâm vận động của trẻ.

– Để hiểu rõ sự phát triển của trẻ giúp cho việc điều chỉnh kế hoạch giáo dục 1 cách kịp thời, trong nhóm nên phân công mỗi giáo viên phụ trách 1 số trẻ nhất định (không quá 5 trẻ / 1 giáo viên)

IV. LẬP KẾ HOẠCH CHO TRẺ 12 – 24 THÁNG TUỔI

Trẻ ở giai đoạn này tuy cùng 1 tháng tuổi nhưng sự phát triển cũng vẫn rất khác nhau, đặc biệt khá rõ rệt về ngôn ngữ và vận động.

Ví dụ: Ở trẻ 13 – 14 tháng tuổi, có trẻ đã đi vững nhưng có trẻ còn chưa biết đi, có trẻ nói được câu gồm 3 – 4 từ nhưng có trẻ chỉ biết nói được 1 từ.

Vì vậy khi xây dựng kế hoạch giáo viên cần lưu ý:

– Kế hoạch giáo dục phải có các nội dung giáo dục theo chương trình giáo dục: Phát triển thể chất, phát triển nhận thức, phát triển ngôn ngữ, phát triển tình cảm xã hội.

– Xây dựng kế hoạch giáo dục không chỉ chú ý đến nội dung giáo dục theo độ tuổi trong chương trình mà phải đặc biệt chú ý đến khả năng phát triển tâm sinh lí cụ thể của từng cá nhân trẻ.

– Kế hoạch giáo dục chơi – tập có chủ định cho trẻ 12 – 24 tháng tuổi được xây dựng theo kế hoạch cho từng nhóm trẻ có cùng tháng tuổi. Nghĩa là mỗi nhóm trẻ trong cùng tháng tuổi sẽ có chương trình hoạt động riêng do giáo viên lựa chọn phù hợp với kinh nghiệm mà trẻ đã vốn có và tiến hành hằng nagyf với trẻ dưới hình thức 1 nhóm 3 – 5 trẻ / 1 cô.

– Lập kế hoạch giáo dục cần có các hoạt động chơi – tập ở mọi lúc, mọi nơi và hoạt động chơi – tạp có chủ định.

– Kế hoạch giáo dục cho trẻ ở lứa tuổi này được xây dựng theo tuần:

+ Với trẻ 12 – 18 tháng tuổi, kế hoạch 1 tuần được thực hiện trong 1 tháng với sự nâng cao yêu cầu và tăng số lần.

+ Với trẻ 18 – 24 tháng tuổi, kế hoạch này được thực hiện trong 2 tuần.

Ví dụ kế hoạch giáo dục cho trẻ 12 – 18 tháng tuổi

Tuần

Chơi – tập có chủ định

Chơi – tập

1

– Ngồi tập với gậy.

– Trèo qua gối thể dục.

– Làm quen với các bộ phận cơ thể.

– Tập đi.

– Trò chuyện với trẻ về 1 số bộ phận của cơ thể

– Trò chuyện về tên bạn và cô trong nhóm.

– Cho trẻ làm quen và chơi với đồ chơi có trong nhóm.

– Nghe hát: “Búp bê”

– Nghe đọc thơ: “Yêu mẹ”

– Chơi:

+ Chi chi chành chành

+ Ú òa

+ Đuổi bắt

+ Vò giấy

2

– Bỏ vào, lấy ra.

– Xếp chồng 2 – 3 vật lên nhau.

– Nghe âm thanh của các đồ vật.

3

– Soi gương nhận biết mình

– Nói chuyện về các bạn và cô trong nhóm

– Nghe hát: “Búp bê”

4

– Ngồi tập với gậy.

– Tập đi (với trẻ chưa biết đi) hoặc đi đến đồ chơi (với trẻ đã biết đi)

– Nhận biết các bộ phận trên cơ thể.

5

– Đọc thơ: ‘ Yêu mẹ”

– Chơi với các ngón tay.

Xem thêm  10+ món quà ra mắt bố mẹ người yêu ý nghĩa, ghi điểm ngay lần đầu gặp mặt

Ví dụ kế hoạc tuần, ngày của trẻ 12 – 18 tháng tuổi

Thời gian

Hoạt động giáo dục

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Đón trẻ

– Cho chơi với đồc hơi

– Cho trẻ tập đi

– Trò chuyện về các bộ phận của cơ thể (mắt, mũi, miệng…) và các chức năng của chúng.

Chơi – tập có chủ định

Thể dục:

– Ngồi tập với gậy

– Trèo qua gối thể dục

– Làm quen với các bộ phận trên cơ thể

– Bỏ vào, lấy ra.

– Xếp chồng 2 – 3 vật liệu lên nhau

– Nghe âm thanh của các đồ vật

– Soi gương nhận biết và nói tên mình và cô trong lớp

– Nghe hát: “Búp bê”

– Ngồi tập với gậy

– Tập đi

– Nhận biết các bộ phận cơ thể

– Đọc thơ: “Yêu mẹ”

– Chơi với các ngón tay.

Chơi – tập tự do

– Chơi với đồ chơi.

– Chơi: chi chi chành chành…

– Nghe hát: “Búp bê”, các bài dân ca, hát ra

– Nghe đọc thơ: “Yêu mẹ”

Chơi – tập buổi chiều

– Chơi vận động: tập đi, cô đuổi bắt, đi lấy bong, chơi chi chi chành chành…

– Làm quen với tên các bạn, các cô trong nhóm.

– Nghe hát, nghe đọc thơ.

– Chơi với đồ chơi: Bỏ vào, lấy ra, xếp chồng các vật lên nhau; Nghe âm thanh của các đồ vật.

Ví dụ: kế hoạch tuần 1 và tuần 2 cho trẻ 18 – 24 tháng tuổi

Tuần

Chơi – tập có chủ định

Chơi – tập

1

– Thể dục: Gà con; Đi theo hướng thẳng

– Xem tranh con vật: mèo, gà

– Rèn luyện khả nawg giữ thăng bằng trong khi vận động.

– Xem tranh và trò chuyện về các con vật, đồ vật quen thuộc.

– Nghe hát và vận động theo nhạc, nghe đọc thơ về các con vật.

– Chơi với đồ chơi: Nhận biết màu xanh – đỏ; chồng các vật lên nhau, bỏ vào lấy ra; phân biệt to – nhỏ.

– Chơi:

+ Bắt chước tiếng kêu của các con vật (chó, mèo, gà…)

+ Trò chơi với các ngón tay

+ Xem sách và tập giở sách

2

– Nghe hát: “Con gà trống”

– Hãy lấy cho đúng (nhận biết tên đồ chơi và màu sắc xanh, đỏ)

3

– Cho bé ăn, uống (tập sử dụng cốc, thìa, bát; nhận biết to – nhỏ)

– Cái gì? Con gì? Kêu thế nào?.

4

– Thể dục: Gà con; Đi theo hướng thẳng

– Đọc thơ: “Gà gáy”

5

– Bé xếp nhà cho “gà con”

– Trò chơi nhận biết con vật.

Ví dụ: kế hoạch tuần 3 và tuần 4 cho trẻ 18 – 24 tháng tuổi

Tuần

Chơi – tập có chủ định

Chơi – tập

1

– Thể dục: Tập với giấy báo; Ném trúng đích

– Xem tranh con cá

– Rèn luyện khả năng giữ thăng bằng trong khi vận động.

– Xem tranh và trò chuyện về các con vật, đồ vật quen thuộc.

– Nghe hát và vận động theo nhạc, nghe đọc thơ về các con vật.

– Chơi với đồ chơi: Nhận biết màu xanh – đỏ; chồng các vật lên nhau, bỏ vào lấy ra; phân biệt to – nhỏ; xâu hạt

– Chơi:

+ Bắt chước tiếng kêu của các con vật (chó, mèo, gà…)

+ Trò chơi: Chơi với búp bê, Cho bé ăn, Đội mũ cho em…

2

– Nghe hát: “Rửa mặt như mèo”

– Tháo lắp vòng

3

– Các con vật than yêu của bé (con gà, con vịt..)

– Chiếc túi kì diệu (nhận biết đồ chơi, các con vật bằng xúc giác)

4

– Thể dục: Tập với giấy báo, ném trúng đích

– Đọc thơ: “Con cá vàng”

5

– Kể chuyện theo tranh “Gà mẹ dẫn đàn con đi kiếm ăn”.

– Xâu hạt

V. LẬP KẾ HOẠCH CHO TRẺ 24 – 36 THÁNG TUỔI

1. Kế hoạch năm

– Kế hoạch giáo dục được xây dựng ngay từ đầu năm học.

– Kế hoạch giáo dục năm được xây dựng trên cơ sở:

+ Nội dung Chương trình Giáo dục trẻ nhà trẻ 24 – 36 tháng tuổi.

+ Dựa vào sự phát triển của trẻ; khả năng và nhu cầu của trẻ.

+ Dựa vào điều kiện thực tế của địa phương

+ Với các nội dung giáo dục tích hợp theo chủ đề thì tên chủ đề cần được đặt đơn giản, gần gũi với trẻ như: “Bé và gia đình”; “Đồ chơi của bé”, “Những con vật đáng yêu”…

Ví dụ: Chủ đề năm học 2013 – 2014 của độ tuổi 24 – 36 tháng tuổi

TT

Chủ đề

Số tuần

1

Bé và các bạn

3

2

Đồ chơi của bé

4

3

Các bác, các cô trong nhà trẻ

3 – 4

4

Cây và những bong hoa đẹp

4

5

Những con vật đáng yêu

4

6

Ngày tết vui vẻ

4

7

Mẹ và những người thân yêu

4

8

Có thể đi khắp nơi bằng phương tiện gì?

4

9

Mùa hè đến rồi

3

10

Bé lên mẫu giáo

3

Mỗi chủ đề lớn dự kiến thực hiện trong thời gian 3 – 5 tuần trở lên. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, thời lượng này có thể thay đổi tăng hoặc giảm theo nhu cầu, hứng thú của trẻ hoặc do những việc đột xuất xảy ra.

2. Mục tiêu phát triển của chủ đề

Ví dụ: Mục tiêu phát triển của chủ đề Mẹ và những người thân

MỤC TIÊU THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ: MẸ VÀ NHỮNG NGƯỜI THÂN

Thời gian thực hiện: 4 tuần

LĨNH VỰC

PHÁT TRIỂN

MỤC TIÊU

PHÁT TRIỂN

THỂ CHẤT

*. Phát triển vận động.

– Tập đi vững vàng và rèn luyện một số kĩ năng vận động, chạy theo hướng thẳng, ném bóng trúng đích.

– Luyện tập các cử động bàn tay, ngón tay. Luyện tập phối hợp các giác quan vận động. Theo hiệu lệnh đưa tay ra, giấu tay, giở sách, đóng sách…

* Giáo dục dinh dưỡng sức khoẻ:

– Tập rửa tay, lau mặt.

– Tập đi dép, đi vệ sinh, cởi quần áo bị ướt bẩn.

– Tập nói với người lớn khi có nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh.

– Nhận biết nguy cơ không an toàn và phòng tránh: khi sử dụng dao, kéo…. để ăn các quả có hạt.

PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

– Trẻ biết tên và các công việc của những người thân gần gũi trong gia đình.

– Trẻ thích khám phá thế giới xung quanh: tháo, lắp, vặn, mở..

– Trẻ biết tên gọi một số đồ dùng của gia đình và đồ dùng, đồ chơi của trẻ.

– Nhận biết âm thanh to, nhỏ của cá đồ vật, đồ chơi.

PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

– Chú ý nghe và hiểu được những lời nói đơn giản của những người gần gũi.

– Trẻ thể hiện bằng lời nói nhu cầu, mong muốn của bản thân đối với người khác bằng các câu đơn giản.

– Có thể trả lời và đặt câu hỏi: Cái gì? Làm gì? Ở đâu? Thế nào? Để làm gì? Tại sao?.

PHÁT TRIỂN

TC-XH – THẨM MĨ

– Trẻ có khả năng nhận biết và biểu lộ cảm xúc của mình với những người thân xung quanh: chào, dạ…

– Trẻ có khả năng cảm nhận và biểu lộ cảm xúc của mình với các đồ chơi trẻ thích như ôm búp bê, cho búp bê ăn, chop búp bê ngủ…

– Trẻ biết vâng lời và làm theo người lớn: biết dạ, chào cô khi đến lớp…

– Trẻ tích cực chơi cùng cô và bạn trong các trò chơi tập thể.

– Trẻ thích di màu, dán hình nhà, đồ chơi, vật dụng…

3. Xây dựng mạng nội dung

Ví dụ: Mạng nội dung chủ đề Mẹ và những người thân yêu

4. Mạng hoạt động

Ví dụ: Mạng hoạt động chủ đề Mẹ và những người thân yêu

5. Kế hoạch tháng/ chủ đề

Mục tiêu: Xác định theo các lĩnh vực phát triển (phát triển thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm xã hội).

Xem thêm  Hướng dẫn tham gia các sự kiện Free Fire x BTS

Nội dung: Đưa ra những nội dung trọng tâm của chủ đề cần giáo dục cho trẻ. Tùy theo chủ đề, mỗi chủ đề có thể thực hiện trong thời gian 4 – 10 tuần. Mỗi nội dung cụ thể có thể thực hiện trong thời gian 1 – 2 tuần.

Các hoạt động: Gồm các hoạt động triển khai theo các lĩnh vực giáo dục: Hoạt độngvphát triển thể chất, phát triển nhận thức, phát triển ngôn ngữ, phát triển tình cảm xã hội và được thực hiện theo hướng tích hợp thông qua các hoạt động: Phát triển vận động; hoạt động với đồ vật, nhận biết và tập nói; luyện các giác quan; kể chuyện theo tranh, nghe đọc thơ, kể chuyện; nghe và tập hát; vận động theo nhạc…

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC

CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH THÂN YÊU CỦA BÉ

Thời gian thực hiện: 4 tuần

THỨ

LĨNH VỰC

TUẦN I

TUẦN II

TUẦN III

TUẦN IV

2

Phát triển thể chất (TD)

Chạy theo hướng thẳng

Ném bóng về phía trước

Bật tại chỗ

Bò thấp chui qua cổng

3

Phát triển nhận thức

Trò chuyện về mẹ của bé

Trò chuyện về công việc của mẹ

Trò chuyện về ngôi nhà của bé

Trò chuyện về những đồ dùng trong gia đình bé

4

Phát triển ngôn ngữ

(Văn học)

Thơ: “Yêu mẹ”

Thơ: “Làm anh”

Truyện: “Qụa đen và gà mẹ”

Truyện: “Qụa đen và gà mẹ”

5

Phát triển thẫm mĩ

(Tạo hình)

Tô chân dung mẹ

Xâu vòng hoa tặng bà

Vẽ hoa tặng mẹ

KPKH:

Nặn đôi đũa KPKH:

6

Phát triển thẫm mĩ

(Âm nhạc)

Trọng tâm Dạy hát:

Cả nhà thương nhau

NH: Ru con

Vận động Múa

Cháu yêu bà

NH: Lý chiều chiều

Trọng tâm nghe hát:

Ru con

VĐ: Cháu yêu bà

Trọng tâm Dạy hát:

Cháu yêu bà

NH: Lý chiều chiều

6. Kế hoạch tuần

Dựa trên kế hoạch tháng / chủ đề để xây dựng kế hoạch tuần.

Khi xây dựng kế hoạch tuần cần lưu ý:

– Lựa chọn các hoạt động phù hợp với nội dung của các lĩnh vực giáo dục.

– Phải đảm bảo tích hợp các nội dung giáo dục và được thể hiện ở mọi thời điểm trong ngày.

+ Đón trẻ

+ Chơi – tập buổi sang (gồm chơi – tập có chủ định và chơi, hoạt động ở các góc)

+ Hoạt động ngoài trời.

+ Chơi tập buổi chiều

Cuối ngày và tuần nên ghi một số nhạn xét về việc thực hiện kế hoạch đã đề ra.

Ví dụ: Kế hoạch tuần của chủ đề Mẹ và những người thân

Chủ đề: MẸ VÀ NHỮNG NGƯỜI THÂN

Chủ đề nhánh: Mẹ của bé – Tuần 1

Thứ

Hoạt

động

Thức 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Đón trẻ – thể dục sáng

– Trò chuyện về MẸ CỦA BÉ: Mẹ con tên gì? Mẹ làm gì? Làm ở đâu? Ở nhà mẹ làm việc gì? Bé yêu mẹ như thế nào?

– Chơi với các khối gỗ có màu xanh, đỏ, vàng: xếp tháp, xếp nhà…

Chơi tập có chủ định

Chạy theo hướng thẳng

Trò chuyện về Mẹ của bé

Đọc thơ: “Yêu mẹ”

Tô màu chân dung mẹ

TT Dạy hát: mẹ yêu không nào

– Nghe hát: “Cả nhà thương nhau”

hoạt động theo ý thích

– Chơi: Mẹ – con; xếp dọn nhà cửa (chú ý bỏ rác đúng nơi quy định).

– Xây dựng: xếp hàng rào khu vườn gia đình.

– Chơi với đất nặn, tô màu theo ý thích.

– Xem sách tranh về gia đình.

HĐ ngoài trời

– Quan sát cây hoa trong vườn trường, màu của hoa, lá

– Chơi với lá cây rụng (xếp hình, chọn lá theo màu…)

– Vận động: Trò chơi: Bóng tròn, chi chi chành chành, tập tầm vông…

Chơi tập buổi chiều

– Trò chuyện về mẹ.

– Chơi với sách: giở sách xem tranh về gia

– Chơi: cho búp bê ăn (quấy bột, bế em, cầm thìa, đút cho em ăn…)

– Nghe hát: về gia đình

– Xem ảnh của GĐ bé và trò chuyện về bứcảnh

– Chơi: Nu na nu nống

– Làm ảnh: Dán thêm mũi, miệng vào khuôn mặt.

– Cùng cô làm tranh về gia đình

– Chơi: Tập tầm vông.

PHẦN III. TỰ NHẬN XÉT – ĐÁNH GIÁ

Sau khi học tập nội dung bồi dưỡng 3: MN17: Nâng cao năng lực lập kế hoạch trẻ 3 –36 tháng qua quá trình giảng dạy và áp dụng vào lớp của tôi. Tôi nhận thấy đa số trẻ đều đạt được các mục tiêu, yêu cầu của chủ đề.

Hầu hết các trẻ đều hứng thú, tích cực tham gia vào các hoạt động trong lớp học. Các chủ đề, nội dung các bài học đều phù hợp với độ tuổi của trẻ, phù hợp với nhu cầu thực tế của trẻ và phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương.

Tất cả các trẻ đều thực hiện tốt các nhiệm vu cô giao.

Thông qua nội dung bồi dưỡng 3: MN17: Nâng cao năng lực lập kế hoạch trẻ 3 –36 tháng tuổi giáo viên khi lập kế hoạch giáo dục cần: Nắm vững chương trình giáo dục mầm non (phần nhà trẻ): Nội dung chương trình được xây dựng theo các lĩnh vực, theo từng độ tuổi. giáo viên cần cụ thể các nội dung này.

– Điều kiện thực tế của nhóm, lớp.

+ Sự phát triển của từng trẻ trong nhóm: Sự phát triển của trẻ lứa tuổi nhà trẻ rất khác nhau, cho nên khi lập kế hoạch giáo dục, giáo viên phải nắm rõ sự phát triển của từng trẻ trong nhóm.

+ Số lượng trẻ / giáo viên, số lượng trẻ trong nhóm / lớp.

+ Cơ sở vật chất: phòng nhóm, sân chơi, thiết bị, nguyên vật liệu, đồ dung và đồ chơi.

+ Sự tham gia của cha mẹ vào việc chăm sóc, giáo dục trẻ.

+ Trình độ, khả năng tổ chức của giáo viên.

– Điều kiện vùng miền và thực tế của địa phương (thiên nhiên, xã hội, các sự kiện lễ hội…)

Trong quá trình thực hiện giảng dạy còn gặp một số khó khăn vì trong lớp tôi đang giảng dạy có nhiều trẻ là người dân tộc thiểu số, nên khả năng nắm bắt kiến thức của các trẻ chưa đồng đều, chậm hơn so với các trẻ người kinh.

Sự phối hợp giữa phụ huynh trong việc cung cấp các nguyên vật liệu, hình ảnh…để dạy trẻ vẫn chưa cao. Có 1 số phụ huynh vẫn chưa chủ động trong việc phối hợp với giáo viên trong việc dạy trẻ.

Trên đây là bài báo cáo nội dung bồi dưỡng 3: MN17: Nâng cao năng lực lập kế hoạch trẻ 3 –36 tháng tuổi của tôi. Qua quá trình học tập và tự bồi dưỡng thường xuyên tôi đã viết ra báo cáo trên với những gì tôi học và tìm hiểu được qua sách báo, mạng internet…Kính mong tổ khối chuyên môn và ban giám hiệu xem xét, bổ sung ý kiến để tôi hoàn thành bài báo cáo của mình một cách tốt nhất.

………., ngày…….tháng……..năm……..

Người viết báo cáo

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

 • Mẫu kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân năm học 2019-2020
 • Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module MN2
 • Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module MN1

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module MN17❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module MN17” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module MN17 [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module MN17” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-09-23 22:10:37. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Blog

5 cách làm sứa xào sả ớt giòn thơm độc lạ đổi vị cho mâm cơm cả nhà

Published

on

5 cách làm sứa xào sả ớt giòn thơm độc lạ đổi vị cho mâm cơm cả nhà

DaiLyWiki cũng giúp giải đáp những vấn đề sau đây:
Món sứa xào dứa
Sứa xào rau muống
Sứa xào nấm
Sứa xào sa tế
Sứa xào mì tôm
Sứa xào ớt chuông
Sứa làm được những món gì
Sứa xào thịt bò

Nếu chỉ biết đến sứa nộm hay gỏi sứa thì thật thiếu sót. Để có câu trả lời đầy đủ cho “Sứa làm món gì ngon?” hãy cùng DaiLyWiki.com tìm hiểu ngay nhé!
Bỏ qua các công thức nộm sứa như sứa nộm đu đủ, nộm sứa với hoa chuối hay sứa nộm xoài xanh,… các bạn sẽ bất ngờ khi tìm hiểu xem sứa làm món gì ngon đó!

Vậy sứa làm món gì ngon?
Sứa làm món gì vừa ngon lại dễ làm? Có quá nhiều công thức làm sứa ngon, chúng tôi xin phép tổng hợp 4 cách chế biến sứa ngon tại nhà
1. Canh sứa cá rô
Nguyên liệu:
Sứa: 300 gramCá rô lớn: 500grCà chua: 3 quảBánh đa sợi nhỏ khô : 200grBột nghệ, ớt bột, hạt nêm, nước mắm, hành tím thái lát, dầu ănRau ăn kèm: Rau ngót, thìa là, rau cần, cải cúc
Cách làm:
Sứa thái miếng vừa ăn, rửa sạch bằng nước ấm pha ít muối nhạt. Bạn nên mua sứa đã chế biến được bán ở chợ hay siêu thị để sơ chế đơn giản hơn.
Cá rô đánh vẩy làm sạch, cho cá vào nồi nước sôi nêm ít nước mắm, luộc chín. Vớt ra để nguội, tách lấy thịt, cho xương và đầu cá vào lại nồi hầm cho ra nước ngọt, lọc lấy nước dùng, nêm hạt nêm vừa ăn. Còn phần xương cho vào xay hoặc giã nhỏ rồi lọc lấy thêm nước cá.
Phi thơm hành tím với dầu ăn, cho ớt bột và bột nghệ vào trộn đều, cho tiếp cá vào xào, nêm ít hạt nêm, để lửa nhỏ cho cá thấm gia vị. Cà chua rửa sạch cắt hạt lựu, phi thơm hành tím, cho cà chua vào xào sệt, nêm hạt nêm vừa ăn, tắt bếp. Cho nước lọc cá và nước lọc cá vào cùng rồi đun sôi. Trụng bánh đa xếp vào tô, cho sứa, cá rô và các loại rau ăn kèm vào, chan nước lèo lên trên, dùng nóng, nêm thêm ít ớt sa tế.
2. Sứa xào hải sản
Nguyên Liệu:
200 gr sứa200 gr tôm200 gr mực200 gr nghêu2 quả trứng gà4 quả cà chua½ quả dứa1 củ cà rốt1 thìa súp hành tỏi băm, 4 thìa súp dầu ăn, 2 thìa súp hạt nêm1 kg bún tươiHành, mùi, xà lách xoăn, hoa chuối, rau bạc hà, mùi tàu, khế, chuối xanh
Cách làm:
– Rau sống làm sạch. Hành, mùi thái nhỏ. Cà chua rửa sạch thái hạt lựu. Dứa thái miếng vừa ăn, cà rốt thái miếng.– Sứa thái miếng vừa ăn, rửa sạch bằng nước ấm pha ít muối. Tôm rửa sạch. Mực rửa sạch, thái miếng vừa ăn. Nghêu ngâm nước cho nhả sạch cát, luộc chín, tách lấy thịt. Trứng gà cho vào bát đánh bông.– Phi thơm hành tỏi với dầu ăn, cho cà chua vào xào chín. Cho tiếp dứa và cà rốt xào sơ. Cho tiếp hải sản vào, thêm 1,5 lít nước sôi, nêm hạt nêm vừa ăn. Đổ trứng vào từ từ khuấy đều nhẹ tay tạo vân mây.– Gắp bún ra bát, xếp rau sống và sứa lên trên, chan nước hải sản vào, rắc hành mùi thái nhỏ lên trên. Dùng nóng, ăn kèm với ớt sa tế.
Mách nhỏ: Khi xào hải sản chín không nên đổ nước lạnh vào nấu cho sôi lại mà phải dùng nước sôi để hải sản không bị xác và mất chất ngọt.
3. Sứa xào thịt bò
Nguyên liệu:
Sứa: 200-300 gramThịt bò: 200 gramGừng, tỏi, hành tây, cà rốt, cần tây, tỏi tây,Bột gia vị, hạt nêm, tiêu, nước mắm, dầu ăn.
Cách làm:
Sứa chắt bỏ hết nước. Gừng gọt vỏ, đập dập. Tỏi bóc vỏ, đập dập. Thịt bò thái lát mỏng, ướp với bột gia vị, gừng và 1/2 củ tỏi. Hành tây bổ miếng cau. Cần tây, tỏi tây thái khúc 5cm. Cà rốt thái lát.
Phi thơm phần tỏi còn lại, cho thịt bò vào đảo nhanh tay, tắt lửa, múc ra riêng. Kế tiếp cho hành tây vào xào, thêm cần tây, tỏi tây, cà rốt. Sau cùng cho sứa vào đảo đều rồi nêm hạt nêm, nước mắm. Tắt lửa, cho thịt bò trở lại, đảo đều, rắc tiêu. Món này ăn ngon nhất khi còn nóng nên bạn chỉ làm trước khi ăn 15 phút là vừa!
4. Sứa xào dứa 
Nguyên liệu:
Sứa đóng túi: 500 gramỚt cay: 3-4 quả (Tùy khẩu vị) thái miếngDứa: ½ – 1 quả thái látTỏi băm, rau răm cắt nhỏ (khử tanh của sứa)Gia vị: Nước mắm, đường, bột ngọt, hạt tiêu, dầu ăn
Các bước thực hiện:
Sơ chế nguyên liệu: Sứa trong gói bạn cho ra trần qua lại bằng nước sôi rồi để ráo nước (Sứa đóng túi đã thái miếng mỏng). Sau đó ướp sứa với ớt đã thái lát, tỏi băm, 1 thìa nước mắm, ½ thìa cà phê hạt tiêu, 1 thìa cà phê đường và ướp trong 20-30 phút cho ngấm đều.
Chế biến: Bạn đun nóng chảo, cho 1 muỗm dầu ăn đun nóng với tỏi băm, tiếp đó đổ sứa vào xào, bạn để lửa lớn đảo đều 3-4 phút. Sau đó cho dứa vào xào cùng thêm 4 phút nữa, nêm nếm gia vị cho vừa ăn rồi tắt bếp. Cho ½ chỗ rau răm vào đảo đều.
Cho sứa ra đĩa, cho thêm rau răm trang trí, cho chỗ rau răm còn lại lên trang trí. Món này ăn kèm với cơm rất ngon, vị chua chua của dứa ngọt giòn của sứa hoa quyện với nhau, ăn rất ngon miệng.
Cách làm sứa xào sa tế
 Nguyên liệu làm món sứa xào sa tế

Xem thêm  Lời bài hát Please, Hoàng Tôn

Nguyên liệu chính làm món sứa xào sa tế
200g sứa tươi làm sẵn
2 quả ớt sừng khô
Hành tây, hành lá
Chanh, ngò rí
Các loại gia vị cơ bản như dầu ăn, dầu hào, tương ớt, sa tế, hạt nêm, bột ngọt
Cách làm món sứa xào sa tế
Bước 1 Sơ chế nguyên liệu

Sơ chế sứa, hành tây và ớt sừng khô
Đầu tiên, sứa mang đi rửa sạch rồi mang đi ngâm với nước chanh vắt bỏ hạt trong khoảng 15 phút rồi đem đi rửa lại thêm 1 lần nữa.
Cắt hành tây thành những múi cau vừa ăn, ớt sừng khô thì đem đi bằm nhuyễn.
Mẹo hay: – Chọn sứa ngon là sứa còn tươi, có thịt dày, màu phơn phớt hồng, có phấn như muối. Không nên mua sứa bị nhũn nát, chảy nước và dính bết vì đây là dấu hiệu của sứa đã bị để lâu – Nên mua sứa ở các chợ, cửa hàng thực phẩm hay siêu thị lớn uy tín, có kiểm định rõ ràng. Nếu mua sứa đông lạnh bạn nên chú ý hạn sử dụng, nguồn gốc cũng như thông tin nhà cung cấp nhé- Bạn nhớ mang sứa ngâm với nước cốt chanh để làm sạch hết mọi chất bẩn đồng thời làm thịt sứa thơm hơn trước khi chế biến- Nếu bạn không biết ăn cay thì có thể bỏ nguyên liệu ớt sừng khô đi cũng được nhé
Bước 2 Làm nước sốt để xào sứa

Làm nước sốt để xào sứa với dầu hào, tương ớt sa tế cùng các gia vị khác
Tiếp theo, bạn cho 1 muỗng cà phê dầu hào, 1 muỗng cà phê tương ớt, 1 muỗng cà phê sa tế, 1 muỗng cà phê bột ngọt và ½ muỗng cà phê hạt nêm vào trong chén. Trộn đều tay cho đến khi hỗn hợp sánh quyện lại với nhau là có thể sử dụng được rồi đấy.
Bước 3 Xào sứa

Cho lần lượt hành tây, ớt sừng, sứa, nước sốt vào xào
Sau khi đã trộn xong nước sốt của món ăn, bạn có thể tiến hành xào sứa. Đầu tiên là làm nóng chảo trước, khi chảo nóng rồi thì cho dầu ăn vào. Đợi dầu ăn sôi thì bạn cho lần lượt hành tây, ớt sừng và sứa để xào trên lửa to.
Khi thấy sứa bắt đầu săn lại thì cho phần nước sốt đã chuẩn bị từ trước vào để vào tiếp để xào thức ăn cho chín. Sứa bắt đầu chín hẳn thì bạn hãy cho phần hành lá vào đảo vài lần rồi hẵng tắt bếp.
Như vậy là món ăn sứa xào sa tế đã hoàn thành rồi. Giờ thì bày ra dĩa và trang trí thêm 1 chút ngò rí để cho cả nhà cùng thưởng thức thôi nào!
Thành phẩm

Sứa xào sa tế giòn sần sật là món ăn cực lạ miệng cho thực đơn gia đình
Sứa xào cần tây

Nguyên liệu làm Sứa xào cần tây Cho 3 người
Chân sứa 500 gr Cần tây 500 gr Tỏi 5 tép Hành tím 3 củ Gừng 1 nhánh Dầu ăn 2 muỗng canh Gia vị thông dụng 1 ít(đường/ hạt nêm/ bột ngọt)
Hình nguyên liệu

Xem thêm  Xe Vision 2022 giá bao nhiêu? Giá xe Vision 2022 mới nhất các phiên bản

Cách chế biến Sứa xào cần tây
1Sơ chế nguyên liệu
Gừng gọt vỏ, rửa sạch thái sợi. Tỏi bóc vỏ, thái lát mỏng. Hành tím và ớt bạn cắt nhỏ.
Cần tây bạn bỏ bớt lá rồi dùng tay tước bỏ xơ, rửa sạch, để ráo và cắt thành từng đoạn dài khoảng 2 lóng tay.
Đối với sứa, bạn rửa sạch rồi ngâm trong thau nước muối có pha phèn chua đến khi thịt sứa chuyển sang màu đỏ (hoặc vàng nhạt). Trong quá trình ngâm, bạn nên thay nước 3 lần. Với nước thay mới bạn vẫn cho lượng muối và phèn chua tương tự.
Khi thịt sứa đã chuyển màu, bạn lấy sứa ra rồi ngâm vào nước lạnh khoảng 2 giờ. Sau đó, rửa lại bằng nước đun sôi để nguội và để ráo rồi cắt thành miếng vừa ăn.
Cho sứa ra dĩa cùng 1 muỗng canh dầu ăn, gừng thái sợi, tỏi đã sơ chế, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê hạt nêm, ớt cắt nhỏ rồi bóp đều và ướp khoảng 30 phút để sứa thấm đều gia vị.

2Xào các nguyên liệu
Bắc chảo lên bếp, vặn lửa vừa, cho vào chảo 2 muỗng canh dầu ăn. Đợi dầu nóng thì bạn cho hành tím vào phi thơm.
Khi hành đã vàng thơm, bạn cho cần tây vào xào, đảo đều tay. Kế tiếp nêm thêm 1 muỗng cà phê hạt nêm rồi xào từ 3 – 5 phút cho cần tây chín.
Sau đó bạn cho tiếp sứa vào, đảo nhanh tay khoảng 2 phút nữa thì nêm nếm lại cho vừa ăn rồi tắt bếp và cho tất cả ra dĩa.

3Thành phẩm
Món ăn sứa xào cần tây đã hoàn thành. Cần tây giòn và rất thơm, sứa vừa chín tới, giữ được độ giòn và ngọt, không bị dai, gia vị vừa ăn.
Món ăn này cực kì thơm ngon và bổ dưỡng sẽ nhanh chóng làm cho cả nhà bạn ăn hết cơm ngay đấy.

Sứa xào cần tây thịt bò

Nguyên liệu làm Sứa xào cần tây thịt bò Cho 4 người
Thịt bò 100 gr Sứa biển 300 gr Hành tây 2 củ Cần tây 1 cây Tỏi tây 4 nhánh Cà rốt 1 củ Ớt 1 trái Tỏi 1 củ Gừng 1 củ Dầu hào 3 muỗng canh Nước mắm 3 muỗng canh Phèn chua 1 ít Dầu ăn 1 muỗng canh Gia vị thông dụng 1 ít(đường/ muối/ hạt nêm/ tiêu)
Cách chọn mua thịt bò tươi ngon
Bạn nên ưu tiên chọn miếng thịt bò có màu đỏ tươi xen lẫn là những đường gân màu trắng và phần mỡ có màu vàng tươi, thớ thịt bò mềm, nhỏ và nhìn không quá mịn.
Nếu dùng tay nhấn nhẹ vào miếng thịt bò ngon thì sẽ có độ cứng và độ đàn hồi tốt, không gây cảm giác bị dính tay và không xuất hiện mùi hôi khó chịu, bất thường nào.
Bạn nên tránh mua những miếng thịt bò có màu tái xanh hoặc màu đỏ sẫm, phần mỡ màu vàng đậm, xuất hiện những nốt trắng trên thớ thịt và khi sờ vào có cảm giác nhão và bị nhớt tay.

Cách chế biến Sứa xào cần tây thịt bò
1Sơ chế rau củ
Hành tây bỏ gốc, bóc vỏ, rửa sạch rồi xắt múi. Cần tây rửa sạch bằng nước muối, xắt khúc. Cà rốt bào vỏ, tỉa hoa rồi cũng xắt lát
Tỏi tây bỏ gốc, xắt lát. Gừng cạo sạch vỏ, rửa sạch, đập dập, xắt nhỏ. Tỏi bóc vỏ, rửa sạch, xắt nhỏ. Ớt xắt miếng.

2Sơ chế sứa
Bạn rửa sạch rồi ngâm sứa trong thau nước muối có pha phèn chua đến khi thịt sứa chuyển sang màu đỏ (hoặc vàng nhạt)
Sau đó đem xả nhiều lần bằng nước sạch. Đem sứa đi cắt sợi và cắt thành lát vừa ăn, chần sơ, để ráo.

3Sơ chế và ướp thịt bò
Thịt bò mua về rửa sạch, thái lát mỏng.
Ướp thịt bò với 1/2 muỗng canh hạt nêm, 1/2 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê tiêu, gừng và 1/2 củ tỏi băm. Trộn đều và ướp thịt bò trong 15 phút cho ngấm gia vị.
Các cách khử mùi thịt bò
Cách 1: Bạn có thể dùng muối xát đều lên miếng thịt rồi rửa sạch lại với nước.
Cách 2: Ngâm thịt cùng 1 ít rượu trắng pha loãng khoảng 5 phút rồi rửa sạch lại với nước.
Cách 3: Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng chanh chà xát lên miếng thịt rồi rửa lại với nước.

Xem thêm  Cách tải và cài đặt Civilization Revolution 2 APK, OBB

4Xào thịt bò
Cho 1 muỗng canh dầu ăn vào chảo nóng phi thơm tỏi. Khi tỏi đã vàng thơm thì cho thịt bò vào xào nhanh tay trên lửa lớn, thấy thịt vừa săn lại thì tắt bếp rồi cho ra chén.

5Xào sứa và rau củ
Để chảo lửa lớn, cho lần lượt hành tây, tỏi tây và cà rốt vào xào. Khi thấy rau củ đã săn và hơi chín thì cho sứa vào đảo đều 2 phút.
Nêm vào món ăn 2 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng canh nước mắm và 3 muỗng canh dầu hào, đảo đều 2 phút nữa cho rau củ thấm gia vị.

6Hoàn thành
Sau khi tắt bếp, bạn cho thịt bò vào đảo đều, rắc thêm chút tiêu để món ăn thêm dậy mùi.
Cho món ăn ra đĩa, rắc thêm một chút tiêu lên mặt, trang trí bằng vài lát ớt tươi.

Bạn đang xem bài viết tại: Cẩm Nang Bếp

Bạn đang xem bài viết tại: Cẩm Nang Bếp

7Thành phẩm
Đĩa sứa xào nóng hổi, thơm nức còn nghi ngút khói được dọn ra bàn với đầy đủ màu sắc bắt mắt. Vị thơm nhẹ của cần tây dễ chịu, vị ngọt thanh của rau củ dùng kèm với sứa giòn giòn, thịt bò dai dai, thơm mùi tỏi.
Món ăn không những đẹp mắt mà còn thơm ngon, đậm đà bắt cơm. Chỉ cần một chút thời gian chế biến, ai trong chúng ta cũng có thể tự thực hiện 1 đĩa sứa xào thịt bò và cần tây chiêu đãi gia đình mình rồi!
Bạn đang xem bài viết tại: Cẩm Nang Bếp

Bạn đang xem bài viết tại: Cẩm Nang Bếp
Cách chọn mua sứa tươi ngon
Bạn nên chọn sứa còn tươi, thịt sứa dày có màu phớt hồng, có phấn như muối.
Bạn nên mua sứa ở siêu thị, các quầy thực phẩm, chợ có kiểm định an toàn vệ sinh thực phẩm, có nguồn gốc, xuất sứ rõ ràng.
Nếu mua sứa đông lạnh cần chú ý nguồn gốc, hạn sử dụng cũng như thông tin của nhà sản xuất.
Không mua sứa bị nhũn nát, chảy nước và dính bết.
Cách sơ chế sứa sạch, an toàn
Sứa khi mua về đem ngâm với nước cùng với một chút nước cốt chanh trong 4 – 5 tiếng hoặc qua đêm.
Bạn không chần sứa quá lâu vì sẽ khiến thịt sứa bị mất nước, teo lại.
Cách chọn mua cần tây tươi ngon
Chọn mua loại rau cần non, có lá màu xanh sáng, cọng rau non và xanh nhạt, cuống và cả lá rau phải dày, cọng rau trong và đều nhau, mớ rau có ít rễ.
Tránh chọn loại rau cần có thân trắng nõn, phình to bất thường vì rau này đã được tưới phân quá mức cho phép, ăn vào không tốt cho sức khỏe.
Không nên chọn mua rau cần sậm màu, cọng không đều, có nhiều rễ, bị dập nát hoặc hư thối.
Vậy là chỉ với 3 bước đơn giản, bạn đã có thể thực hiện xong món sứa xào sa tế giòn thơm độc lạ đổi vị cho mâm cơm cả nhà tối nay. Chúc các bạn thành công với món ăn mới lạ và hấp dẫn này nhé!
Bạn đang xem bài viết tại: Cẩm Nang Bếp
DaiLyWiki cũng giúp giải đáp những vấn đề sau đây:
Món sứa xào dứa
Sứa xào rau muống
Sứa xào nấm
Sứa xào sa tế
Sứa xào mì tôm
Sứa xào ớt chuông
Sứa làm được những món gì
Sứa xào thịt bò

#cách #làm #sứa #xào #sả #ớt #giòn #thơm #độc #lạ #đổi #vị #cho #mâm #cơm #cả #nhà

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “5 cách làm sứa xào sả ớt giòn thơm độc lạ đổi vị cho mâm cơm cả nhà❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “5 cách làm sứa xào sả ớt giòn thơm độc lạ đổi vị cho mâm cơm cả nhà” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “5 cách làm sứa xào sả ớt giòn thơm độc lạ đổi vị cho mâm cơm cả nhà [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “5 cách làm sứa xào sả ớt giòn thơm độc lạ đổi vị cho mâm cơm cả nhà” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-09-26 15:21:24. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Blog

Top 7 Thực phẩm có hại chúng ta vẫn thường cho trẻ nhỏ ăn

Published

on

Top 7 thực phẩm có hại mà chúng ta thường cho con ăn

[rule_3_plain]

Nhiều trẻ em bắt đầu ăn thức ăn có nhiều đường khi còn rất nhỏ. Điều này sẽ làm cho vị giác của trẻ kém nhạy bén và các thức ăn bổ dưỡng khác sẽ không còn hấp dẫn trẻ nữa. Cũng có những thực phẩm không nên cho trẻ còn quá nhỏ ăn vì đặc điểm sinh lý của cơ thể trẻ.
Trong bài viết này, DaiLyWiki sẽ liệt kê những thực phẩm tưởng chừng tốt cho sức khỏe nhưng lại không tốt cho trẻ còn quá nhỏ!

Đầu tiên

Đầu tiên

Đầu tiên

Đầu tiên

Nước hoa quả

Nước ép trái cây rất phổ biến với trẻ em ở mọi lứa tuổi. Chúng rất dễ sử dụng và có dạng gói hoặc chai bắt mắt. 1 ly nước trái cây chứa 5-6 thìa cà phê đường. Đường hòa tan ngay lập tức được hấp thụ vào máu, gây ảnh hưởng xấu đến quá trình chuyển hóa carbohydrate. Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ khuyến cáo cha mẹ nên cho trẻ ăn trái cây thay vì nước trái cây vì chất xơ trong trái cây. cây hấp thụ sẽ tốt cho cơ thể trẻ hơn. Bạn cũng có thể cho trẻ uống nước trái cây hoặc sinh tố mới vắt hoặc nguyên chất thay vì những cốc nước trái cây mua ngoài tiệm.

© Depositphotos
Nước trái cây đóng hộp không tốt cho trẻ em

2

0

2

0

Sữa chua

Để chọn một loại sữa chua tốt cho sức khỏe, bạn cần đọc thành phần. Đầu tiên, đừng mua các nguyên liệu làm sữa chua không được bảo quản trong tủ lạnh mà trên các kệ mở. Thứ hai, mua sữa chua nguyên chất thay vì sữa chua có hương vị. Sữa chua với trái cây chứa nhiều đường, chất lớn và calo sẽ khiến trẻ bị thừa cân và tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Xem thêm  Lời bài hát Please, Hoàng Tôn

© Depositphotos
Sữa chua nguyên chất

3

0

3

0

Ngũ cốc

Bột, muesli và các loại thực phẩm tương tự khác trông có lợi cho sức khỏe. Trong các quảng cáo, chúng được cho là chứa nhiều vitamin và khoáng chất. Nhưng trên thực tế, những thực phẩm này chứa rất ít chất dinh dưỡng và chứa nhiều đường. Các thành phần như ngô, lúa mạch đen và yến mạch đều được loại bỏ trong công đoạn sản xuất và chỉ còn lại carbohydrate. Thức ăn này cũng không giữ cho trẻ no lâu và chỉ sau vài giờ, trẻ sẽ đói trở lại. Một thay thế tốt hơn cho bột yến mạch. Bạn có thể thêm trái cây và các loại hạt để trẻ thích ăn hơn.

© Depositphotos
Bột yến mạch trái cây

4

0

4

0

em yêu

Mật ong có thể gây hại cho trẻ em dưới 2 tuổi vì có thể gây ngộ độc ngộ độc thịt do chất clostridium botulinum gây ra. Nếu trẻ dưới 2 tuổi tiêu thụ nhiều mật ong sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển trí não hoặc có thể dẫn đến tử vong. 5% bào tử vi khuẩn clostridium botulinum có trong mật ong, có khả năng bị tác động bởi môi trường, khói bụi khi ong mang về tổ, nếu người mập ăn vào thì không có vấn đề gì vì hệ tiêu hóa của người trưởng thành đã đủ trưởng thành. để vô hiệu hóa chúng nhưng ngược lại trẻ dưới 2 tuổi hệ miễn dịch kém, hệ tiêu hóa chưa ổn định nên rất nguy hiểm đến đường ruột và tính mạng của trẻ.
Con người cũng đã biết đến độc tố gây ngộ độc thịt. Nếu chất này tồn tại với một lượng nhỏ trong máu, nó sẽ làm tê liệt cơ quan hô hấp và gây tử vong trong vòng vài phút. Vì vậy, mẹ không nên cho trẻ dưới 2 tuổi ăn hoặc tiêu thụ thực phẩm có chứa mật ong.

Xem thêm  7 Câu hỏi khi thuê dịch vụ chụp hình quảng cáo sản phẩm

© Depositphotos
Mật ong có thể gây hại cho trẻ em dưới 2 tuổi

5

0

5

0

Giống nho

Nho chứa nhiều vitamin và khoáng chất mà trẻ em cần. Tuy nhiên, chúng khá lớn và trơn trượt, có nguy cơ trẻ ăn phải có thể bị sặc. Ngoài ra, nho còn gây khó tiêu cho trẻ. Vì vậy, chuối là thực phẩm thay thế tuyệt vời cho trẻ dưới 2 tuổi.

© Depositphotos
Không nên cho trẻ quá nhỏ uống nho

6

0

6

0

Vitamin tổng hợp cho trẻ em

Vitamin là một chủ đề gây tranh cãi khá nhiều. Vấn đề là, các bậc cha mẹ thường dựa vào kiến ​​thức và kinh nghiệm của bản thân thay vì tham khảo ý kiến ​​của các chuyên gia, bác sĩ. Điều này hoàn toàn sai lầm và thậm chí có thể gây nguy hiểm cho trẻ. Vitamin động vật dù vô hại đến đâu cũng chỉ nên uống khi có chỉ định của bác sĩ. Trẻ em nên được bổ sung các vitamin thiết yếu từ thực phẩm, không nhất thiết phải là trẻ em. bất kỳ loại thuốc bổ nào khác.

© Depositphotos
Hãy bổ sung vitamin cho trẻ bằng các thực phẩm tự nhiên, không cần bổ sung bất cứ loại thuốc bổ nào

7

0

7

0

Sữa lắc

Đứng trước sự lựa chọn giữa soda và sữa lắc, chắc chắn bất kỳ bậc cha mẹ nào cũng sẽ chọn một loại sữa lắc. Nhưng về bản chất, chúng cũng có hại như soda và chứa nhiều chất lớn là đường. Nghiên cứu mới nhất cho thấy uống cùng một loại nước giải khát lớn thường xuyên có thể gây ra các bệnh tim mạch. Thức uống này còn nguy hiểm ngay cả với người béo chứ đừng nói đến trẻ em. Việc cấm trẻ ăn đường là không cần thiết, nhưng điều thực sự quan trọng là tạo cho trẻ thói quen ăn uống hợp lý và điều độ đối với những món ngọt. . Cánh cửa giải thích cho trẻ em rằng đồ ngọt là món tráng miệng và không thể thay thế thức ăn hàng ngày. Nếu một người có thói quen ăn uống tốt khi còn nhỏ, thì khi trưởng thành họ sẽ ăn uống lành mạnh. Nguồn: BRIGHTSIDE

Xem thêm  Cách tải và cài đặt Civilization Revolution 2 APK, OBB

© Depositphotos
Sữa lắc chứa nhiều đường không tốt cho cả trẻ nhỏ và người béo.

# Tốt nhất # Thực phẩm # lành mạnh # chúng # vẫn còn # bình thường # cho # trẻ em # trẻ nhỏ # ăn

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Top 7 Thực phẩm có hại chúng ta vẫn thường cho trẻ nhỏ ăn❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Top 7 Thực phẩm có hại chúng ta vẫn thường cho trẻ nhỏ ăn” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Top 7 Thực phẩm có hại chúng ta vẫn thường cho trẻ nhỏ ăn [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Top 7 Thực phẩm có hại chúng ta vẫn thường cho trẻ nhỏ ăn” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-09-26 15:20:00. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Blog

TOP 6 pin sạc dự phòng cao cấp đáng mua, không thể bỏ qua hiện nay

Published

on

TOP 6 pin sạc dự phòng cao cấp đáng mua nhất, không thể bỏ dở

[rule_3_plain]

Đối với những người thường xuyên di chuyển nhiều nơi và không có nhiều thời gian để sạc điện thoại di động, tai nghe không dây,… thì pin sạc dự phòng là một phụ kiện không thể thiếu. Vậy pin sạc dự phòng loại nào tốt và đáng mua nhất hiện nay? Bài viết này sẽ thông tin đến bạn một số loại pin sạc dự phòng cao cấp, đáng mua và không thể thay thế hiện nay cũng như so sánh giữa các loại sản phẩm này, giúp bạn có cái nhìn tổng quan về sản phẩm để lựa chọn. đối xứng.
1. TOP 6 pin sạc dự phòng cao cấp tốt nhất
– Samsung EB-P5300. Pin sạc dự phòng

Samsung EB-P5300
Trực tuyến giá rẻ
1,043,000 won
1,490,000 won
-30%
11.11 SIÊU GIẢM GIÁ
Xem chi tiết
Pin sạc dự phòng Samsung EB-P5300 có thiết kế dễ dàng, nhỏ gọn với màu sắc tối giản, quý phái. Pin sạc dự phòng có thiết kế bằng nhựa cao cấp chống rơi vỡ, giúp giảm trọng lượng và không quá nặng khi cầm với trọng lượng chỉ 392 gram.

Thiết kế đen tuyền quý phái của Samsung EB-P5300. pin sạc
Đây là loại pin sạc có thể sạc nhanh và an toàn với hiệu suất lên đến 60% có thể sạc được nhiều thiết bị như smartphone, tablet, tablet, tai nghe,… cực kỳ thoải mái với 3 cổng sạc khác nhau. cùng với nhau.
– Pin sạc dự phòng Belkin Pocket Power

Belkin Pocket Power BPB002
1.900.000 won
Trả góp 0%
Xem chi tiết
Pin dự phòng Belkin Pocket Power có dung lượng pin 20.000 mAh, tự tin giúp bạn sạc nhiều thiết bị khi di chuyển mà không phải lo lắng về việc mang theo bộ chuyển đổi bên mình hay tìm ổ cắm điện. Pin sạc dự phòng có thiết kế tối giản, vỏ ngoài bằng nhựa chống bám vân tay và bụi với trọng lượng nhỏ gọn, dễ dàng mang theo.

Belkin Pocket Power có 4 đèn LED để báo mức pin còn lại
Với hiệu suất sạc hơn 60%, đây sẽ là thiết bị cho phép bạn sạc nhiều thiết bị khác nhau mà không cần phải ảnh hưởng đến tuổi thọ pin của các thiết bị nhờ công nghệ Power Delivery hiện đại, thông minh. Ngoài ra, với pin dự phòng Belkin Pocket Power, bạn có thể sạc iPhone từ 0% lên 50% chỉ trong 30 phút (nếu bạn sử dụng cáp sạc nhanh của iPhone).
– Pin dự phòng PowerCore Essential Anker

Anker PowerCore Essential A1287
1.330.000 won
1.400.000 won
-5%
Xem chi tiết
Với thiết kế thời trang, màu đen sang trọng và trọng lượng chỉ 345 g, bộ pin sạc PowerCore Essential Anker chính là người bạn đồng hành của bạn mọi lúc mọi nơi. Pin sạc dự phòng có dung lượng pin lên đến 20.000 mAh với các cổng sạc không quen thuộc cùng công nghệ sạc nhanh Power Delivery, giúp bạn sạc các thiết bị của mình nhanh hơn và an toàn hơn.

Xem thêm  Bộ 5 đề thi HK1 môn Tiếng Việt 5 có đáp án năm 2021-2022 Trường TH Ninh Xá

Thiết kế sang trọng, quý phái của PowerCore Essential Anker
Theo nhà sản xuất, viên pin sạc này có thể sạc được 5 lần cho iPhone, 2,6 lần cho iPad Mini chỉ với 1 lần sạc đầy. Máy bên ngoài pin sạc dự phòng còn có đèn LED để hiển thị mức pin còn lại giúp bạn dễ dàng nhận biết.
– Bộ pin sạc Anker PowerCore Metro Essential

Anker PowerCore Metro Essential A1268
1.140.000 won
1.200.000 ₫
-5%
11.11 SIÊU GIẢM GIÁ
Xem chi tiết
Pin sạc Anker PowerCore Metro Essential có lớp vỏ bên ngoài được bọc vải cao cấp, mang đến sự quý phái, sang trọng và cũng dễ dàng cầm nắm, mang theo khi di chuyển. Pin sạc dự phòng có dung lượng cực béo 20.000 mAh cho phép bạn sạc nhiều lần cho các thiết bị của mình.

Anker PowerCore Metro Essential sở hữu công nghệ PowerIQ và VoltageBoost
Một điểm đáng chú ý là pin sạc dự phòng Anker PowerCore Metro Essential có cơ chế sạc nhỏ giọt khi thiết bị gần đầy, đảm bảo an toàn cho bạn và thiết bị của bạn. Bạn có thể sạc song song 2 thiết bị với 2 cổng ra riêng biệt, tiết kiệm thời gian và không cần chờ sạc từng thiết bị.
Để biết thêm chi tiết, hãy xem video sau:

Mophie Powerstation XXL
Chỉ bán hàng trực tuyến
1.266.000 won
1,490,000 won
-15%
11.11 SIÊU GIẢM GIÁ
Xem chi tiết
Bạn không thể bỏ qua sản phẩm Pin sạc dự phòng Mophie Powerstation XXL với thiết kế trang nhã, nhẹ nhàng và thoải mái khi di chuyển. Bên ngoài pin sạc được bọc một lớp vải mềm cao cấp, mang lại tính thẩm mỹ cao cho thành phẩm. Ngoài ra, 4 góc của pin sạc được bo cong, giúp hạn chế nguy hiểm khi bạn làm rơi hoặc va đập mạnh.

Mophie Powerstation XXL có đèn LED báo mức pin dễ điều khiển
Pin sạc dự phòng Mophie Powerstation XXL có hiệu suất sạc lên đến 60%, sử dụng được cho nhiều thiết bị khác nhau như thiết bị cầm tay, máy tính bảng, laptop, … và phục vụ được nhu cầu sử dụng. đa dạng của bạn nhờ khả năng điều chỉnh dòng sạc để thích ứng với các thiết bị khác nhau.
– Pin sạc dự phòng OPPO PBV02

OPPO PBV02
Trực tuyến giá rẻ
1,080,000 won
1,800,000 ₫
-40%
11.11 SIÊU GIẢM GIÁ
Xem chi tiết
Pin sạc dự phòng OPPO PBV02 có thiết kế với 2 màu trắng đen sang trọng và dễ dàng. Với lớp vỏ nhựa bền và nhẹ, pin sạc dự phòng có thể dễ dàng mang theo mỗi khi ra ngoài, dễ dàng cầm tay.

Thiết kế mỏng, gọn nhẹ của viên pin sạc dự phòng OPPO PBV02
Với công nghệ sạc nhanh Qualcomm hiện đại được tích hợp trong cổng ra, dòng sạc của pin sạc này có thể lên đến 30W – 6A, giúp bạn sạc thiết bị nhanh hơn nhưng không lo ảnh hưởng đến tuổi thọ của pin. pin bị hư hỏng.
2. Bảng tóm tắt

Xem thêm  Cách tải và cài đặt Civilization Revolution 2 APK, OBB

Tên sản phẩm

tổng quát

Màu sắc

Giá bán

Samsung EB-P5300. Pin sạc dự phòng

Dung lượng pin: 20.000 mAh
Hiệu suất sạc: 60%
Thời gian sạc: 12-14 giờ (sử dụng Bộ chuyển đổi 2A)
Lõi pin: Polymer
Tiện ích: Đèn báo LED, Nguồn điện
Kích thước, Trọng lượng: Dài 14,3 cm – Rộng 7 cm – Dày 2,5 cm, Trọng lượng 392 g
Đầu vào: Loại C: 5V – 3A, 9V – 2.77A, 12V – 2.1A, 15V – 1.66A, 20V – 1.25A
Đầu ra: Loại C (PD): 5V – 3A, 9V – 2.77A, 15V – 1.66A, 20V – 1.25A, (PPS) 3.3-5.9V – 3A, 3.3-11V – 2.25A, USB: 5V – 2A, 9V – 2A, 12V – 2.1A

Màu đen

1,043,000 VND

Pin dự phòng Belkin Pocket Power

Dung lượng pin: 20.000 mAh
Hiệu suất sạc: 60%
Thời gian sạc: 10-11 giờ (sử dụng Adapter 1A) 5-6 giờ (sử dụng Adapter 2A)
Lõi pin: Polymer
Tiện ích: 4 đèn LED để chỉ báo mức pin, công nghệ Power Delivery
Kích thước, Trọng lượng: Dày 2,5 cm – Rộng 7,4 cm – Dài 15,7 cm, nặng 458 g
Đầu vào: Loại C: 5V – 3A, 9V – 3A, 12V – 2.5A, 15V – 2A, 20V – 1.5A
Đầu ra: Loại C: 5V – 3A, 9V – 3A, 12V – 2.5A, 15V – 2A, 20V – 1.5A, USB: 5V – 2.4A

Đen và trắng

1.900.000 vnđ

Bộ pin sạc PowerCore Essential Anker

Dung lượng pin: 20.000 mAh
Thời gian sạc: 20 giờ (Sử dụng bộ sạc USB-A)
Lõi pin: Polymer
Tiện ích: Cung cấp điện
Kích thước, Trọng lượng: Dài 15,8 cm – Rộng 7,4 cm – Dày 1,9 cm, Trọng lượng 345 g
Đầu vào: Loại C: 5V – 3A, 9V – 2A, 15V – 1.2A
Đầu ra: Loại C (PD): 5V – 3A, 9V – 2.22A Tối đa 20W, USB (PiQ): 5V – 3A, 9V – 2A, 9-12 – 1.2A

Màu đen

1.400.000 vnđ

Bộ pin sạc Anker PowerCore Metro Essential

Dung lượng pin: 20.000 mAh
Hiệu suất sạc: 65%
Thời gian sạc: 12-14 giờ (sử dụng Bộ chuyển đổi 2A)
Lõi pin: Polymer
Tiện ích: Đèn báo LED, MultiProtect, PowerIQ, VoltageBoost
Kích thước, Trọng lượng: Dài 15,8 cm – Rộng 7,42 cm – Dày 1,925 cm, Trọng lượng 342,5 g
Đầu vào: Micro USB / Type-C: 5V – 2A
Đầu ra: USB: 5V – 3A

Màu đen

1.200.000 vnđ

Pin sạc dự phòng Mophie Powerstation XXL

Dung lượng pin: 20.000 mAh
Hiệu suất sạc: 60%
Thời gian sạc: 12-14 giờ (sử dụng Bộ chuyển đổi 2A)
Lõi pin: Polymer
Tiện ích: Đèn báo LED, Nguồn điện
Kích thước, Trọng lượng: Dài 15,5 cm – Rộng 8 cm – Dày 2,4 cm, nặng 475g
Đầu vào: Loại C (PD): 5V – 3A, 9V – 2A, 12V – 1.5A
Đầu ra: Type-C PD: 5V – 3A, 9V – 2A, 12V – 1.5A, USB: 5V – 2.4A

Xem thêm  Danh sách các đội tuyển tham dự giải đấu CS:GO IEM Katowice 2022

Màu đen

1.117.000 vnđ

Pin sạc dự phòng OPPO PBV02

Dung lượng pin: 10.000 mAh
Hiệu suất sạc: 65%
Thời gian sạc: 10-11 giờ (sử dụng Adapter 1A), 5-6 giờ (sử dụng Adapter 2A)
Lõi pin: Polymer
Tiện ích: Cung cấp điện, Sạc nhanh Qualcomm, Sạc nhanh VOOC
Kích thước, Trọng lượng: Dày 1,5 cm – Rộng 7 cm – Dài 15 cm, 230 g
Đầu vào: Loại C: 5V – 2A, 5V – 3A, 5V – 6A, 9V – 3A, 12V – 2.5A
Đầu ra: Loại C: 5V – 3A, 9V – 3A, 12V – 2.5A, 15V – 2A, USB: 5V – 2A, 5V – 6A, 9V – 2A, 12V – 1.5A

Đen và trắng

1,080,000 VND

3. Pin sạc dự phòng cao cấp loại nào tốt? Chính sách bảo hành là gì?
Pin sạc cao cấp là phụ kiện chức năng, công nghệ hiện đại và chất lượng cao. Tuy tầm giá của những sản phẩm này có phần cao hơn so với nhiều sản phẩm trên thị trường nhưng chất lượng vẫn đảm bảo và sử dụng được lâu dài.
Khi mua sắm pin sạc dự phòng tại hệ thống siêu thị Thế giới di động, bạn sẽ được thừa hưởng cơ chế bảo hành hấp dẫn như sau:
– Cam kết bảo hành trong khoảng 12 tháng.
– Được trải nghiệm thành phẩm tại cửa hàng.

Chính sách bảo hành chi tiết tùy thuộc vào từng linh kiện khác nhau. Bạn có thể xem toàn bộ cơ chế TẠI ĐÂY.

Chính sách bảo hành pin sạc tại TGDD

Bài viết trên đã cung cấp cho bạn thông tin về Top 6 pin sạc dự phòng cao cấp đáng mua không thể bỏ dở. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và mong gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo.

[rule_2_plain]

Thẻ Phụ kiện Phụ kiệnFAQ và các sản phẩm khác

# TOP # pin # có thể sạc lại # dự phòng # tối đa # tối đa # giá trị mua # không # không thể # bỏ qua # hiện tại # hiện tại

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “TOP 6 pin sạc dự phòng cao cấp đáng mua, không thể bỏ qua hiện nay❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “TOP 6 pin sạc dự phòng cao cấp đáng mua, không thể bỏ qua hiện nay” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “TOP 6 pin sạc dự phòng cao cấp đáng mua, không thể bỏ qua hiện nay [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “TOP 6 pin sạc dự phòng cao cấp đáng mua, không thể bỏ qua hiện nay” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-09-26 15:18:42. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Trending