Connect with us

Blog

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Giáo viên phổ thông 2021

Published

on

Sau khi hoàn thành lớp bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm 2021, giáo viên sẽ phải thực hiện tập hợp các nội dung đã học. Theo quy định tại Thông tư số 17/2019 / TT-BGDĐT, mỗi giáo viên thực hiện chương trình bồi dưỡng thường xuyên phải đảm bảo thời lượng sau đây:

 • Chương trình bồi dưỡng 01: Khoảng 01 tuần / năm học (khoảng 40 tiết / năm học).
 • Chương trình bồi dưỡng 02: Khoảng 01 tuần / năm học (khoảng 40 tiết / năm học).
 • Chương trình bồi dưỡng 03: 01 tuần / năm học (40 tiết / năm học).

Theo đó, giáo viên tự lựa chọn học phần cần bồi dưỡng phù hợp với nhu cầu phát triển phẩm chất, năng lực nghề nghiệp của cá nhân trong từng năm, đảm bảo thời lượng theo quy định. Mời quý thầy cô tham khảo bài viết dưới đây của DaiLyWiki để hoàn thành bài thu hoạch BDTX của mình một cách chính xác, đầy đủ nội dung yêu cầu:

Bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

Phẩm chất của một giáo viên

 • GVPT 01 môđun: Nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo trong bối cảnh hiện nay
 • Môđun GVPT 02: Xây dựng phong cách người giáo viên phổ thông trong bối cảnh hiện nay
 • Mô đun GVPT 03: Phát triển kiến ​​thức chuyên môn của riêng bạn

Chuyên môn nghiệp vụ

 • Mô đun GVPT 04: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh
 • Mô đun GVPT 05: Sử dụng các phương pháp dạy học và giáo dục nhằm phát triển phẩm chất và năng lực học sinh
 • Mô đun GVPT 06: Kiểm tra, đánh giá học sinh trong cơ sở giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh

Xây dựng môi trường giáo dục

 • Mô đun GVPT 07: Tư vấn và hỗ trợ sinh viên trong các hoạt động giảng dạy và giáo dục
 • Mô đun GVPT 08: Xây dựng văn hóa học đường trong các cơ sở giáo dục phổ thông
 • Mô đun GVPT 09: Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường trong cơ sở giáo dục phổ thông
 • Môđun GVPT 10: Triển khai và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục phổ thông

Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

 • Mô đun GVPT 11: Xây dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ học sinh và các bên liên quan khác trong việc giảng dạy và giáo dục học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông
 • Môđun GVPT 12: Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện công tác dạy học cho học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông
 • Môđun GVPT 13: Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội thực hiện công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông
 • Mô đun GVPT 14: Nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ, tiếng dân tộc cho giáo viên trong các cơ sở giáo dục phổ thông
 • Mô đun GVPT 15: Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông.
Xem thêm  Các kiểu tóc xoăn cho bé gái mà các mẹ không nên bỏ qua – Kiểu Tóc Đẹp Cho Bé Gái Năm 2022 Siêu Dễ Thương, Cute

Mẫu bồi dưỡng thường xuyên giáo viên 2021

Uỷ ban nhân dân………….
TRƯỜNG HỌC………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ĐĂNG THU HOẠCH
HỖ TRỢ THƯỜNG XUYÊN CỦA PHỤ NỮ

Năm học…………..

THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: ………………………………………………………. Giới tính: ……………………..

2. Sinh ngày: …………………… .. Năm học: …………………….

3. Trình độ chuyên môn: …………………… ..

4. Chức vụ: ……………………………………………………

5. Nhiệm vụ được giao: …………………………………………………….

II. NỘI DUNG THU BDTX NĂM HỌC …………

1. NỘI DUNG TRÁCH NHIỆM LIÊN TỤC. (Trình bày việc học tập và thực hiện các nội dung bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch bồi dưỡng của cá nhân đã được Hiệu trưởng phê duyệt: Kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm là gì?)

 • Nội dung 1 (30 tiết)
 • Nội dung 2 (30 tiết)
 • Nội dung 3 (60 tiết)

(Nêu tất cả 04 học phần nghiên cứu và học tập)

2. BÀI HỌC KINH NGHIỆM CỦA CHÚNG TÔI

III. ĐỀ XUẤT NỘI DUNG HỌC TẬP 2020 – 2021 (ghi mã học phần, tên 04 học phần trong tài liệu BDTX nội dung 3).

…………., Ngày tháng năm 2021

VIẾT

(Ký, ghi rõ họ tên)

. ĐÁNH GIÁ BDTX. KẾT QUẢ

1. Giáo viên tự đánh giá và cho điểm: (theo các tiêu chí sau)

Nội dung 1 (10 điểm) Nội dung 2 (10 điểm) Nội dung 3 (10 điểm)
Tiếp thu kiến ​​thức và kỹ năng (5 điểm) Vận dụng kiến ​​thức (5 điểm) Tiếp thu kiến ​​thức và kỹ năng (5 điểm) Vận dụng kiến ​​thức (5 điểm) Mô-đun ………….

(10đ)

Mô-đun ………….

(10đ)

Mô-đun ………….

(10đ)

Mô-đun ………….

(10đ)

Điểm ND 1: Điểm thứ hai: Điểm trung bình của ND 3:
Điểm trung bình BDTX Phân loại:

2. Ban Chỉ đạo đánh giá, xếp loại:

Nội dung 1 (10 điểm) Nội dung 2 (10 điểm) Nội dung 3 (10 điểm)
Tiếp thu kiến ​​thức và kỹ năng (5 điểm) Vận dụng kiến ​​thức (5 điểm) Tiếp thu kiến ​​thức và kỹ năng (5 điểm) Vận dụng kiến ​​thức (5 điểm) Mô-đun ………….

(10đ)

Mô-đun ………….

(10đ)

Mô-đun ………….

(10đ)

Mô-đun ………….

(10đ)

Điểm ND 1: Điểm thứ hai: Điểm trung bình của ND 3:
Điểm trung bình BDTX Phân loại:

…………., Ngày ………… ..tháng …… .. năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

Nội dung bồi dưỡng thường xuyên

Theo Thông tư 17, chương trình đào tạo số 1 và số 2 có thể giảm, nhưng riêng chương trình đào tạo số 3 thì không thể giảm được.

Chương trình đào tạo 3 là chương trình đào tạo gồm 15 học phần chính, với chương trình này, mỗi giáo viên sẽ lựa chọn một hoặc một số học phần phù hợp để đảm bảo đào tạo đúng nhu cầu thực tế của từng cá nhân cũng như cá nhân. theo yêu cầu, hướng dẫn của cơ sở giáo dục mà vẫn đảm bảo thời gian đào tạo theo quy định. Dưới đây là một số chủ đề:

– Đề tài Năng lực nhà giáo sẽ bao gồm 4 mô-đun:

 • Nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo trong bối cảnh hiện nay
 • Xây dựng phong cách người giáo viên phổ thông trong bối cảnh hiện nay
 • Phát triển chuyên môn của riêng bạn.

– Chuyên đề về Chuyên môn sẽ bao gồm 3 học phần:

 • Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.
 • Sử dụng các phương pháp dạy học và giáo dục nhằm phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.
 • Kiểm tra, đánh giá học sinh trong cơ sở giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh.

– Chuyên đề Xây dựng môi trường giáo dục gồm 4 học phần:

 • Tư vấn và hỗ trợ sinh viên trong các hoạt động giảng dạy và giáo dục
 • Xây dựng văn hóa học đường trong các cơ sở giáo dục phổ thông
 • Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường trong cơ sở giáo dục phổ thông
 • Triển khai và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

– Chuyên đề Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội gồm 5 học phần:

 • Xây dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ học sinh và các bên liên quan khác trong việc giảng dạy và giáo dục học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông.
 • Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện công tác dạy học cho học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông.
 • Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội thực hiện công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông.
 • Nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc cho giáo viên trong các cơ sở giáo dục phổ thông.
 • Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Giáo viên phổ thông 2021❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Giáo viên phổ thông 2021” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Giáo viên phổ thông 2021 [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Giáo viên phổ thông 2021” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-09-21 23:19:09. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Blog

https://mobitool.net/thong-tu-01-2020-tt-byt-ve-thanh-toan-thuoc-hoa-duoc.html

Published

on

https://mobitool.net/thong-tu-01-2020-tt-byt-ve-thanh-toan-thuoc-hoa-duoc.html

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “https://mobitool.net/thong-tu-01-2020-tt-byt-ve-thanh-toan-thuoc-hoa-duoc.html❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “https://mobitool.net/thong-tu-01-2020-tt-byt-ve-thanh-toan-thuoc-hoa-duoc.html” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “https://mobitool.net/thong-tu-01-2020-tt-byt-ve-thanh-toan-thuoc-hoa-duoc.html [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “https://mobitool.net/thong-tu-01-2020-tt-byt-ve-thanh-toan-thuoc-hoa-duoc.html” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-10-06 10:47:29. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Xem thêm  Những mẫu váy cưới công chúa đẹp lung linh, lấp lánh, sang trọng
Continue Reading

Blog

https://mobitool.net/thong-tu-22-tt-bct-2020-dieu-kien-trinh-tu-ngung-giam-muc-cung-cap-dien.html

Published

on

https://mobitool.net/thong-tu-22-tt-bct-2020-dieu-kien-trinh-tu-ngung-giam-muc-cung-cap-dien.html

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “https://mobitool.net/thong-tu-22-tt-bct-2020-dieu-kien-trinh-tu-ngung-giam-muc-cung-cap-dien.html❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “https://mobitool.net/thong-tu-22-tt-bct-2020-dieu-kien-trinh-tu-ngung-giam-muc-cung-cap-dien.html” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “https://mobitool.net/thong-tu-22-tt-bct-2020-dieu-kien-trinh-tu-ngung-giam-muc-cung-cap-dien.html [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “https://mobitool.net/thong-tu-22-tt-bct-2020-dieu-kien-trinh-tu-ngung-giam-muc-cung-cap-dien.html” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-10-06 10:45:11. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Xem thêm  Những mẫu váy cưới công chúa đẹp lung linh, lấp lánh, sang trọng
Continue Reading

Blog

https://mobitool.net/phieu-nhan-xet-dang-vien-dang-cong-tac-thuong-xuyen-giu-moi-lien-he-voi-to-chuc-dang-va-nhan-dan-noi-cu-tru.html

Published

on

https://mobitool.net/phieu-nhan-xet-dang-vien-dang-cong-tac-thuong-xuyen-giu-moi-lien-he-voi-to-chuc-dang-va-nhan-dan- noi-cu-tru.html

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “https://mobitool.net/phieu-nhan-xet-dang-vien-dang-cong-tac-thuong-xuyen-giu-moi-lien-he-voi-to-chuc-dang-va-nhan-dan-noi-cu-tru.html❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “https://mobitool.net/phieu-nhan-xet-dang-vien-dang-cong-tac-thuong-xuyen-giu-moi-lien-he-voi-to-chuc-dang-va-nhan-dan-noi-cu-tru.html” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “https://mobitool.net/phieu-nhan-xet-dang-vien-dang-cong-tac-thuong-xuyen-giu-moi-lien-he-voi-to-chuc-dang-va-nhan-dan-noi-cu-tru.html [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “https://mobitool.net/phieu-nhan-xet-dang-vien-dang-cong-tac-thuong-xuyen-giu-moi-lien-he-voi-to-chuc-dang-va-nhan-dan-noi-cu-tru.html” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-10-06 10:43:59. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Xem thêm  Soạn bài Gấu con chân vòng kiềng tóm tắt - Cánh diều Ngữ văn 6
Continue Reading

Trending