Connect with us

Blog

Bộ 5 đề thi HK1 môn Toán 10 có đáp án năm 2021-2022 Trường THPT Nguyễn Thị Định

Published

on

Ba »™ 5 ‘á» Đề thi HS1 Toàn 10’ áp án năm 2021-2022 THPT Nguyễn »…

[rule_3_plain]

± m năm học 2021-2022 Học sinh trung học phổ thông năm học 2021-2022 học sinh trung học phổ thông trong năm o báo »• à ” ” á’á’á’a’a’a ” ‘£’ £ ‘£’ £ ‘£’ ” ‘á’á’á’á’á’á’á’á p càng ăn càng ngại. Xin chào, chào mừng các con của tôi.

Trường THPT TáƯng NGUYN Tá »Š à» ŠNH

1

CODE ”ĐẦY ĐỦ N 10

CHÚC MỪNG NĂM MỚI »Œ 2021 – 2022

»€ Sa» 1

I. Phán quyết đổ lỗi

CÂU 1: Phương trình (2x + frac {3} {x-1} = frac {3x} {x-1}) có giá trị là bao nhiêu?

A. 2

B. 0

C. 1

D. 3

CÂU 2: Hãy chia £ p (A = left {3; 4; 7; 8 right}; ,, B = left {4; 5; 6; 7 right}). Smash Ä’á »Slapslash» £ p (Abackslash B).

A. (trái {4; 7 phải}).

B. (trái {5,6 phải}).

C. (trái {3; 8 phải}).

D. (trái {3; 4; 5; 6; 7; 8 phải}).

Dãy 3: Ä à »“ tha »‹ hà m sa »’y = ax + b Ä’i qua Ä’iá» ƒm (Mleft (1; 4 right); Nleft (2; 7 right)). Giữ sai »‹ a + b là:

A. 4

B. 6

C. 5

D. 3

CÂU 4: Biên soạn »Cá» Đa hàm (sqrt {{{x} ^ {2}} – 7x-21} = sqrt {x-1}).

A. (S = varnothing).

B. (S = trái {-2 phải}).

C. (S = left {10 right}).

D. (S = trái {-2; 10 phải}).

CÂU 5: Cho ˆ † giá trị G của ABC, ý tôi là ‘i’ƒ’ ‘cáa’ o ‘của tháng BC. Ä th »© c nà o sau Ä’Ã ¢ y SAI?

A. (overrightarrow {GB} + overrightarrow {GC} = 2overrightarrow {GI}).

B. (overrightarrow {IG} = frac {1} {3} overrightarrow {IA}).

C. (overrightarrow {GA} + overrightarrow {GB} + overrightarrow {GC} = 0).

D. (overrightarrow {GA} = – 2overrightarrow {GI}).

CÂU 6: Tìm ý tưởng »cá» (left {begin {array} {l}
x + y – 5 = 0
2x – y – 2 = 0
end {array} phải.)

A. (2; 2)

B. (-3; -2)

C. (2; 3)

D. (3; 2)

CÂU 7: Cho hình chóp tứ giác đều AD = 7, CD = 3, khi Ēó (left | overrightarrow {AD} + overrightarrow {CD} right |) bằng ± ng:

A. 4

B. 10

C. 58

D. (sqrt {58})

CÂU 8: Cho lá Ä’á »u ABCDEF. Sá »” iá» ƒ ‘iá »ƒm Ēầu và’ iá» ‘i’ á »‰ ‘cá» »Lời cảm ơn:

A. 2

B. 8

C 6

D. 3.

CÂU 9: Trong máy tạo oxi, cho A (1; 3), B (2; -5). Tám chục »a Ä’á» ™ cá »§a vectorÆ¡ (overrightarrow {AB}).

A. (overrightarrow {AB} = left (-1; 8 right)).

B. (overrightarrow {AB} = left (1; -8 right)).

C. (overrightarrow {AB} = left (3; -2 right)).

D. (overrightarrow {AB} = left (2; -15 right)).

CÂU 10: Cho hà m sa »'(y = – {{x} ^ {2}} + 2x + 3) có Ä’á» “tha» ‹(left (P right)). Không thể chống lại Ä’á »Tôi sai ?.

A. Ä.

B. (left (-infty; 1 right)) and ”(left (1; + infty right)).

C. Parabol (trái (P phải)) luôn Ä’i qua Ä’iá »ƒm (Aleft (0; 3 right)).

D. Parabol (trái (P phải)) a Ä’á »™ Ä’á» ‰ nh (Ileft (1; 4 right)).

– () · c ‘ăng nháp £ ºpatch »máy) –

»€ Sá» 2

MỘT

CÂU 1: Cho tam giác ABC. Giá trị của M, N lần lượt là trung điểm của hình vuông BC và AC. Kháng Ä’á »‹ nh sau Ä’Ã ¢ y Ēúng?

A. (overrightarrow {MN} = frac {1} {2} overrightarrow {AB}.)

B. (overrightarrow {AC}.) Và (overrightarrow {NC}.) NgÆ ° á »£ c hÆ ° á» ›ng

Xem thêm  Những truyện tranh ngôn tình tổng tài siêu hay không đọc kẻo lỡ

C. (overrightarrow {AB} = 2overrightarrow {NM}.)

D. (overrightarrow {BM},) và (overrightarrow {CM},) cũng như

CÂU 2: Cho sha »’gán Ēúng a = 23516734.’ º¿n hÃng trăm.

A. 23517000

B. 23516700

C. 235167

D. 23516730

CÂU 3: Cho ABC là tam giác có giá trị G cho trước và trung điểm M BC. Các tháng và các tháng là gì?

A. (overrightarrow {AG} = – frac {2} {3} overrightarrow {AM}.)

B. (overrightarrow {MG} = – frac {1} {3} overrightarrow {MA}.)

C. (overrightarrow {AG} = 2overrightarrow {GM}.)

D. (frac {3} {2} overrightarrow {GA} = overrightarrow {AM}.)

Câu 4: Ä à »“ tha »‹ hà m sa »’sau lÃ’ á» “tha» ‹cá» §a hà m sa »’nà o sau Ä’Ã ¢ y?

A. (y = 2x-2)

B. (y = -frac {1} {2} x + 1)

C. (y = -2x + 1)

D. (y = -frac {1} {2} {{x} ^ {2}} + 2x-1)

CÂU 5: Đoán »Tài chính» Điều trị (sqrt {x-1} = {{3} ^ {2017}})

A. ({{3} ^ {1008}} – 1)

B. ({{3} ^ {4032}} + 1)

C. (phân số {1} {{{3} ^ {1008}}} – 1)

D. (phân số {1} {{{3} ^ {4032}}} + 1)

CÂU 6: Cho (alpha) là một góc »n. Kháng Ä’á »‹ nh sau Ä’Ã ¢ y là Ēúng?

A. (sin alpha <0)

B. (cot alpha <0)

C. (cos alpha> 0)

D. (tan alpha <0)

CÂU 7: Vá »› má »ia, b (ne) 0, ta Ä’áºng th» © c nà o sau Ä’Ã ¢ y luôn Ēúng?

A. a – b <0

B. a2 – ab + b2 <0

C. a2 + ab + b2> 0

D. a3-b3> 0

CÂU 8: Hàng chục »• câu cá» Chuẩn bị (sqrt {3 {{x} ^ {2}} – 2x + 3} = 3-x) là:

A. -2

B. -3

C. 1

D. 2

CÂU 9: Kiểm tra dấu ‘á »‹ pp sau: (mathbb {R} dấu gạch chéo ngược (-infty; 16])

MỘT. ([16;+infty ))               

B.  ((-infty ;16])

C. ((-infty; 16))

D. ((16; + vô duyên))

CÂU 10: Cho (sin a = -frac {3} {7}). GIỮ GÌN (P = frac {2} {5} {{cos} ^ {2}} a-4 {{sin} ^ {2}} a-frac {1} {3})

A. (P = -frac {109} {147})

B. (P = frac {10} {7})

C. (P = frac {107} {147})

D. (P = -frac {5} {7})

– () · c ‘ăng nháp £ ºpatch »máy) –

»€ Sá» 3

Ä »€

CÂU 1. ‘y = -x2 + x – 1

CÂU 2. Tìm parabol (y = 3 {{x} ^ {2}} + bx + c), biết rẠ± ng parabol Ēó Ä’i qua A (2; 19) và viết Ä’Æ ° á »tháng tháng (x = frac {-2} {3}) là ‘á»’ tôi tạm tha »© ng.

CÂU HỎI 3. Giá cho các chương trình sau:

a) (sqrt {{{x} ^ {2}} – 4x + 3}) = x – 1

b) (frac {3 {{x} ^ {2}} – 2x + 3} {2x-1} = frac {3x-5} {2})

CÂU 4. Cho tam giác ABC và M là trung điểm của Ä’iá »ƒm cá» §a BC. Phân tích (overrightarrow {AM}) theo (overrightarrow {BA}) và (overrightarrow {CA}).

CÂU 5. Tam giác ABC và tam giác A (1; 1), B (2; 3), C (5; -1) là tam giác vuông. ‘ó tam giác.

P à N à »€ Sá» 3

1

A ‘á »™ Ä’á» ‰ nh ((frac {1} {2}; -frac {3} {4}))

“ “ “ ” ‘, ¥ là 3 năm’ ‘, trong “ “ “ “ tá »a’ á» ™ ‘á »‰ nh)

Cửu 2

(bắt đầu {mảng} {l}
trái {begin {array} {l}
2b + c + 12 = 19
3b = 4a
kết thúc {mảng} bên phải.
trái {begin {array} {l}
2b + c = 7
3b = 12
end {array} bên phải.
end {array})

Xem thêm  Giáo viên dạy tiếng Anh online là gì? Cách ứng tuyển nếu không học sư phạm

Tìm ‘Æ ° á »£ cb = 4, c = = -1

HIỆN TẠI 3

a) PT (mũi tên trái phải sang trái {begin {array} {l}
x – 1 ge 0
{x ^ 2} – 4x + 3 = {(x – 1) ^ 2}
end {array} phải.)

(left rightarrow left {begin {array} {l}
xge 1
2x = 2
end {array} bên phải. mũi tên trái x = 1)

b) iá »u kiá» ‡ n (xne frac {1} {2})

PT (mũi tên bên trái) 2 (3 × 2 -2x +3) = (2x -1) (3x – 5)

(mũi tên trái) x = – (frac {1} {9})

– () · c ‘ăng nháp £ ºpatch »máy) –

»€ Sá» 4

MỘT

CÂU HỎI 1. Sau đây là các yêu cầu, không làm vỡ má »

A. Chá »Æ¡i, giá máy» á »” i?

B. Bán Tre để bán »« a.

C. Tôi yêu giá »i Toàn.

D. ± m trên ba ngày lao động.

CÂU HỎI 2. SUMMARYº £ right (left (-5; 5 right]) (bigcap left)[ 0;5 right)) là:

A. (left[ 0;5 right])

B. (trái[ 0;5 right))

C. (left( -5;5 right])

D. (trái (-5; 5 phải))

CÂU 3. TỔNG HỢP £ pháp lý (trái.)[ -3;7 right)bigcup left( 3;7 right]) lÃ:

A. (trái (3; 7 phải])

B. (trái[ -3;7 right))

C. (left[ -3;7 right])

D. (trái (-3; 7 phải))

CÂU 4. TỔNG KẾT £ NN:

MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ

B. N *

B. ˆ…

D. {0}

CÂU 5. H m sa »’y = 3 × 2 – 2x – 1

A. Á »“ ng ”(-∞; (frac {2} {3}));

B. à »“ ng bing ((frac {2} {3}); + ∞)

C. Phép tịnh tiến trên khóa £ ng (( frac {1} {3}); + ∞);

D. à »“ ng ”((frac {1} {3}); + ∞)

CÂU 6. Cho hà m sá »’y = -x + 1, ‘ iá» ƒm sau Ä’Ã ¢ y Ä’iá »ƒm nà o thuế» ™ c Ä’á »“ tha »‹ hà m sa » ‘:

A. N (-1; 2)

B. H (0; -1)

C. M (1; -1)

D. K (1; 1)

CÂU 7. Tính ‘á »‹ cá »§a hÃm má»’ y = (sqrt {2x-6} -frac {x-2} {sqrt {1-x}}) là:

A. (left (-infty; 1 right) bigcup left (3; + infty right))

B. (left (-infty; 1 right) bigcup left[ 3;+infty  right))                    

C. (left( 1;3 right])

D. â…

CÂU 8. Parabol y = 3 × 2 â € “2x +1 có Ä’á» Phương trình:

A. I (- (frac {1} {3}; frac {2} {3}))

B. I ((frac {1} {3}; -frac {2} {3}))

C. I ((frac {1} {3}; frac {2} {3}))

D. I (- (frac {1} {3}; -frac {2} {3})))

CÂU 9. Phương trình x + (sqrt {x-3} = sqrt {3-x}) + 3 kết hợp:

A. S = ∅

BS = {-3}

C. S = {3}

D. S = {-3, 3}

CÂU 10. LEFT {begin {array} {l}
x – y + z = 7
x + y – z = 1
y + z – x = 3
end {array} right.) lÃ:

A. (4; 2; -5)

B. (5; 4; 2)

C. (2, 4; 5)

D. (4; 2; 5)

– () · c ‘ăng nháp £ ºpatch »máy) –

»€ Sa» 5

MỘT

CÂU 1: Cho khóa º £ ng A = (-6; 0) và Ä’oạn B = [-2; 4] .

Tìm cốc »£ p: A (cốc) B, A (nắp) B.

CÂU 2:: y = x2 + 2x -3.

CÂU 3: Cho đối hai x2 + 2x â 2m +3 = 0 (m tham số »’) bằng 2 nghĩa x1, x2. Tìmm Ä’á »ƒ ” © c (x_ {1} ^ {3} + x_ {2} ^ {3}) ‘º¡’ ” ‘le’ t.

CÂU 4: Trong phổi a Ä’á »™ Oxy, cho A (-1; -2), B (-2; 3), C (-3; 2).

Xem thêm  Bằng cách bí ẩn nào đó, AirPods 3 cho thời lượng sử dụng tốt hơn AirPods Pro, dù sở hữu viên pin nhỏ hơn

Tám chục »a Ä’á» ™ tâm Ä’iá »ƒm Ä’oạn BC và một Ä’á» ™ tìm được tam giác ABC.

CÂU 5: Cho tam giác Ä’á »u ABC có H là trung điểm Ä’iá» ƒm Ä’oạn BC. M.

Chứng minh: CM bình phương của AI.

P à N à »€ Sá» 5

Lựa chọn 1: (1 Ä’iá »ƒm)

A (cốc) B = (- 6; 4],

A (nắp) B = [-2; 0)

Câu 2:( 1 điểm)

+ TXĐ: D = R  ; Đỉnh: I(-1;-4)

+ Bảng biến thiên

+ Đồ thị

Câu 3: ( 1điểm)

 +PhÆ°Æ¡ng trình có nghiệm  (Leftrightarrow )(Delta )’ = 2m-2 (ge ) 0 (Leftrightarrow ) m (ge ) 1

+ (x_{1}^{3}+x_{2}^{3}) =  -12m+10

(le ) – 2 ( do m(ge )1). 

 Vậy:  (x_{1}^{3}+x_{2}^{3}) lớn nhất bằng -2  khi m = 1

—(Để xem nội dung phần còn lại và đáp án của Đề thi số 5, các em vui lòng xem online hoặc đăng nhập tải về máy)—

Trên đây là một phần trích dẫn nội dung Bộ 5 đề thi HK1 môn Toán 10 có đáp án năm 2021-2022 Trường THPT Nguyễn Thị Định. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net Ä‘ể tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh Ã´n tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tư liệu cùng chuyên mục sau đây:

Bộ 4 đề thi HK1 môn Toán 10 có đáp án năm 2021-2022 Trường THPT Lương Thế Vinh
Bộ 4 đề thi HK1 môn Toán 10 có đáp án năm 2021-2022 Trường THPT Lê Quý Đôn

Thi online

Bộ đề thi HK1 môn Toán lớp 10 năm 2021-2022

Bộ 4 đề thi HK1 môn Toán 10 có đáp án năm 2021-2022 Trường THPT Lương Thế Vinh

308

Bộ 4 đề thi HK1 môn Toán 10 có đáp án năm 2021-2022 Trường THPT Lê Quý Đôn

381

Bộ 4 đề thi HK1 môn Toán 10 có đáp án năm 2021-2022 Trường THPT Hoàng Hoa Thám

366

Bộ 4 đề thi HK1 môn Toán 10 có đáp án năm 2021-2022 Trường THPT Trần Đại Nghĩa

1274

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán 10 năm 2021-2022

417

Cách xác định đúng sai và phát biểu mệnh đề điều kiện cần và đủ Toán 10

93

[rule_2_plain]

#Ba # Äá #thi # HK1 # mÃn #Toan # nÄm #Truong #Truong #Nguyen #Tha # Äanh

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Bộ 5 đề thi HK1 môn Toán 10 có đáp án năm 2021-2022 Trường THPT Nguyễn Thị Định❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Bộ 5 đề thi HK1 môn Toán 10 có đáp án năm 2021-2022 Trường THPT Nguyễn Thị Định” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Bộ 5 đề thi HK1 môn Toán 10 có đáp án năm 2021-2022 Trường THPT Nguyễn Thị Định [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Bộ 5 đề thi HK1 môn Toán 10 có đáp án năm 2021-2022 Trường THPT Nguyễn Thị Định” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-08-04 15:26:53. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Blog

Xiaomi ra mắt Mi TV 5 Pro: Chấm lượng tử 8K 55 inch, giá chỉ 12 triệu

Published

on

Chiều nay (5/11) tại Bắc Kinh, Xiaomi đã chính thức ra mắt dòng TV 8K tại thị trường Trung Quốc với tên gọi Mi TV 5 Pro với 3 kích thước màn hình là 55 inch, 65 inch và 75 inch, giá khởi điểm. tích điểm chỉ từ 12 triệu.

Dòng sản phẩm Mi TV 5 Pro được trang bị màn hình chấm lượng tử của Samsung, hỗ trợ HDR10 + và công nghệ bù chuyển động MEMC (giúp loại bỏ nhiễu hình ảnh từ các nguồn tín hiệu không ổn định, tạo ra chủ nghĩa hiện thực đưa ra hình ảnh), Độ phân giải 8K, 108% gam màu NTSC.

Với dòng sản phẩm mới này, Xiaomi đang khiến phân khúc TV cao cấp dễ tiếp cận hơn với người dùng bằng cách đưa ra mức giá giá cả phải chăng hơn.

Thiết kế siêu mỏng của TV Xiaomi 5 Pro

Trong dòng TV mới này, Xiaomi sử dụng Công nghệ hoạt hình MEMC (Ước tính chuyển động / Bù chuyển động) cho phép hình ảnh chuyển động mượt mà hơn và hiển thị chi tiết rõ ràng hơn, công ty tuyên bố.

TV cũng được trang bị chipset Amlogic T972 12nm hỗ trợ video 8K, được cho là có hiệu suất cao hơn 63% so với chipset thế hệ trước trên Mi TV 4 Series.

Công nghệ mới của TV Xiaomi 5 Pro

Mi TV 5 Pro cũng được trang bị RAM 4GB và ROM 64GB để đảm bảo hiệu suất mượt mà hơn. Như thường lệ, chiếc TV thông minh mới này của Xiaomi đi kèm với giao diện người dùng PatchWall của riêng công ty.

Xem thêm  Nhân viên thu mua là gì? Công việc của một nhân viên thu mua

Bên cạnh đó, thiết bị còn được tích hợp những công nghệ âm thanh nổi bật như: Âm thanh Dolby và Âm thanh DTS HD cho phép bạn thưởng thức bữa tiệc âm thanh và hình ảnh tuyệt vời.

Thiết kế siêu mỏng của TV Xiaomi 5 Pro

Về độ dày, Mi TV 5 Pro có độ dày chỉ 5,9mm, nhỏ hơn độ dày 8,1mm của iPhone 11. Viền xung quanh màn hình hẹp hơn 47,1% so với Mi TV 4kích thước chỉ 1,8mm. Toàn bộ phần được thực hiện bằng nhôm và đi kèm với thiết kế hoàn chỉnh không có ốc vít.

Về mức giá, rõ ràng Xiaomi đang “giáng một đòn khai tử” vào các dòng TV cao cấp từ các ông lớn khác như Samsung, LG, cụ thể:

  • Mô hình 55 inch có giá 3.699 nhân dân tệ (khoảng 12 triệu đồng).
  • Mô hình 65 inch có giá 4.999 nhân dân tệ (khoảng 17 triệu đồng).
  • Mô hình 75 inch có giá 9.999 nhân dân tệ (khoảng 33 triệu đồng).

Theo dõi: Gizmochina

Thông tin mới nhất của Mi TV 5 Pro sẽ được DaiLyWiki VN cập nhật trong các bài viết sau.

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Xiaomi ra mắt Mi TV 5 Pro: Chấm lượng tử 8K 55 inch, giá chỉ 12 triệu❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Xiaomi ra mắt Mi TV 5 Pro: Chấm lượng tử 8K 55 inch, giá chỉ 12 triệu” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Xiaomi ra mắt Mi TV 5 Pro: Chấm lượng tử 8K 55 inch, giá chỉ 12 triệu [ ❤️️❤️️ ]”.

Xem thêm  Công văn 2908/BGDĐT-GDTC - Mobitool

Bài viết về “Xiaomi ra mắt Mi TV 5 Pro: Chấm lượng tử 8K 55 inch, giá chỉ 12 triệu” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-08-13 18:13:08. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Blog

Hiệp hội Wi-Fi chính thức sử dụng tên Wi-Fi 6

Published

on

Hiệp hội Wi-Fi chính thức sử dụng tên WiFi 6, tên gọi mới của chuẩn 802.11ax, thay vì sử dụng tên cũ 802.11, giúp người dùng và nhà cung cấp dịch vụ Internet dễ dàng phân biệt các chuẩn Wi-Fi hơn. Fi thì khác.

Theo thông cáo báo chí của Liên minh Wi-Fi (Wi-Fi Alliance), 802.11ax đã được đổi tên thành Wi-Fi 6, 802.11ac thành Wi-Fi 5 và 802.11n thành Wi-Fi 4.

Hiệp hội Wi-Fi chính thức sử dụng tên Wi-Fi 6

Việc tiếp cận các công nghệ và tiêu chuẩn Wi-Fi mới đã tạo ra những bước tiến đáng kể cho công nghệ mạng không dây Wi-Fi, với một loạt các tính năng mới, thông lượng và tốc độ truyền Wi-Fi nhanh hơn đáng kể. đồng thời hỗ trợ nhiều kết nối hơn.

Wi-Fi 6 được đánh giá là nhanh hơn 37% so với Wi-Fi 5, với tốc độ tối đa lên đến 11 Gbit / s

Edgar Figueroa, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Hiệp hội Wi-Fi, cho biết: “Trong gần hai thập kỷ, người dùng đã phải sử dụng các tên chuyên gia để kiểm tra xem thiết bị của họ có hỗ trợ Wi-Fi hay không. Fi mới nhất không có ”. “Hiệp hội Wi-Fi vui mừng giới thiệu WiFi 6 và hệ thống đặt tên mới để giúp ngành và người dùng Wi-Fi dễ dàng phân biệt các thế hệ Wi-Fi mà thiết bị của họ hỗ trợ hoặc kết nối. liên kết”

Chuẩn Wi-Fi 6 mới được đánh giá là có độ phủ sóng rộng hơn, hỗ trợ chế độ xử lý tín hiệu 1024QAM và cho phép tối đa 9 người dùng kết nối trên cùng một kênh, mỗi người dùng được gán tối đa 26 sóng. mang thứ cấp.

Xem thêm  Những truyện tranh ngôn tình tổng tài siêu hay không đọc kẻo lỡ

Bên cạnh đó, tốc độ Wi-Fi 6 cũng được đánh giá là nhanh hơn 37% so với Wi-Fi 5 (802.11ac), tốc độ tối đa lên đến 11 Gbit / s, thông lượng tăng gấp 4 lần, hiệu quả tốt hơn. .

Wi-Fi 6 được thiết kế để hoạt động ở các dải tần 2,4 GHz và 5 GHz, sau đó sẽ mở rộng thành các dải tần bổ sung từ 1 đến 7 GHz khi tiêu chuẩn Wi-Fi có sẵn.

Hiện nay xung quanh khu vực bạn học tập và làm việc có rất nhiều điểm phát wifi, bạn có thể truy cập wifi miễn phí mà không cần phải hỏi mật khẩu, có rất nhiều cách giúp bạn truy cập wifi miễn phí mà bạn có thể lựa chọn. trên DaiLyWiki

Nếu bạn đang sở hữu một modem wifi thì nên thường xuyên đổi mật khẩu wifi cho modem của mình, việc đổi mật khẩu wifi vừa là cách giúp bạn giữ đường truyền ổn định mà còn giúp bảo vệ dữ liệu trong hệ thống máy tính. nhân vật của mình.


Để đảm bảo an toàn cho người dùng, Mozilla phát hành Firefox 62.0.3 Vá các lỗ hổng bảo mật hiện có cùng với các cải tiến nhỏ để cải thiện độ ổn định và tốc độ của trình duyệt. Nếu bạn là người dùng trình duyệt Firefox, hãy nhanh chóng cập nhật ngay bây giờ.

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Hiệp hội Wi-Fi chính thức sử dụng tên Wi-Fi 6❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Hiệp hội Wi-Fi chính thức sử dụng tên Wi-Fi 6” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Hiệp hội Wi-Fi chính thức sử dụng tên Wi-Fi 6 [ ❤️️❤️️ ]”.

Xem thêm  Bằng cách bí ẩn nào đó, AirPods 3 cho thời lượng sử dụng tốt hơn AirPods Pro, dù sở hữu viên pin nhỏ hơn

Bài viết về “Hiệp hội Wi-Fi chính thức sử dụng tên Wi-Fi 6” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-08-13 18:11:48. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Blog

Top 10 Trường THCS tốt nhất Hà Nội

Published

on

Trong công tác tuyển sinh học sinh cấp hai mấy năm trở lại đây, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các trường thực hiện phương thức xét tuyển, tuyệt đối không thi tuyển, không khảo sát chất lượng học sinh đầu năm học. Phương thức này được Bộ GD&ĐT quy định từ năm học 2015 – 2016 trở đi, nhằm giảm tình trạng dạy thêm, học thêm, giảm áp lực cho học sinh tiểu học. Hãy cùng DaiLyWiki điểm qua danh sách 10 trường cấp 2 tốt nhất Hà Nội để bạn có quyết định hợp lý nhất khi đăng ký cho con mình vào học nhé!

Trường THCS chuyên Hà Nội – Amsterdam

Trường Hà Nội Amsterdam được xây dựng dưới sự hỗ trợ của người dân thủ đô Amsterdam (Hà Lan) từ thập niên 80. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã quyết định xây dựng ngôi trường này thành mô hình trường chuyên. Năm học đầu tiên của trường là năm 1985. Nơi đây chuyên đào tạo những học sinh có năng khiếu đặc biệt, tư duy tốt.

Công tác giáo dục của trường được chia thành hai khối: Trung học phổ thông và Trung học cơ sở. Hệ thống giáo viên của trường được chia làm 7 tổ chuyên môn: tổ Hóa – Sinh – Thể, tổ Toán, tổ Xã hội, tổ Hóa, tổ Văn, tổ Ngoại ngữ và tổ Vật lý, ngoài ra, trường còn có đội ngũ giáo viên thực tập.

Trường THCS chuyên Hà Nội – Amsterdam năm học 2021 – 2022, tuyển sinh vào lớp 6 với khoảng 200 học sinh cho 5 lớp. Phương thức xét tuyển của trường là sự kết hợp giữa xét tuyển và kiểm tra, đánh giá năng lực. Học sinh được tham gia xét tuyển phải trải qua 2 vòng: Vòng 1 là sơ tuyển và vòng 2 là kiểm tra, đánh giá năng lực. Vòng 1 những học sinh đủ điều kiện do nhà trường quy định và có điểm sơ tuyển từ 137 thì mới được tham gia vòng 2. Đối với vòng 2, học sinh phải thực hiện 3 bài kiểm tra bao gồm: Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh. Dựa vào tổng điểm của cả hai vòng, trường sẽ thực hiện việc xét tuyển từ cao xuống thấp.

Ngoài ra, trường còn nhận một số trường hợp chuyển ngang được Sở Giáo dục – Đào tạo Hà Nội chấp thuận với lý do đặc biệt. Trường tạm dừng tuyển sinh lớp 6 hệ song bằng cùng với các trường THCS công lập khác của Hà Nội do đã hết thời gian thí điểm. Về chương trình học của hệ THCS, trường trang bị cho học sinh những kiến thức từ sách giáo khoa kết hợp mở rộng kiến thức. Sau khi học 2 năm đầu lớp 6 và hết lớp 7, toàn bộ học sinh thực hiện kỳ thi phân loại chất lượng. Kỳ thi sẽ chia đều học sinh khối 7 vào 5 lớp 8: chuyên Toán (Toán 1 và Toán 2), chuyên Văn và chuyên Anh (Anh 1 và Anh 2).

Ra đời và phát triển trong thời kỳ đất nước đổi mới, gần 40 năm qua, trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam đã tạo được cho mình một hướng đi đúng, một khí thế phát triển mạnh mẽ để tiến vào thế kỷ XXI, xứng đáng là Trường THPT chuyên trọng điểm quốc gia, ngang tầm quốc tế!

Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: Số 1, Hoàng Minh Giám, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024 3846 3096

Email: c23hanoi-ams@hanoiedu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/THPTChuyenHanoiAmsterdam

Website: hn-ams.edu.vn

Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội – Amsterdam
Trường THCS chuyên Hà Nội - Amsterdam
Trường THCS chuyên Hà Nội – Amsterdam

Trường THCS Chu Văn An

Trường THCS Chu Văn An được thành lập năm 1908 (cùng với THPT Chu Văn An). Sau hòa bình lập lại, trường được tách riêng vào năm 1956. Từ năm đó đến nay, có những thời kỳ gián đoạn do chiến tranh phá hoại, do nhiệm vụ chính trị, xã hội của đất nước, trường ổn định từ năm 1964 đến nay.

Nhiều đồng chí cán bộ lãnh đạo từng học tại ngôi trường này như Nguyễn Văn Cừ, Ngô Gia Tự, Phạm Văn Đồng, Trần Quốc Hoàn, Hoàng Minh Giám, Vũ Oanh… Nhiều học sinh đã trở thành nhà văn, nhà thơ, nhà sử học… nổi tiếng như Nguyễn Công Hoan, Xuân Diệu, Bùi Minh Quốc, Phan Thị Thanh Nhàn, nhà sử học Vũ Tuấn Sáu. Nhiều học sinh nhà trường phát huy truyền thống học giỏi từ THCS lên cấp 3 đạt thành tích xuất sắc, tham dự và đạt giải cao các kì thi học sinh giỏi các cấp từ cấp Quận đến cấp Thành phố, Quốc gia và Quốc tế.

Trường liên tục đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cấp Thành phố, 2 lần đạt danh hiệu “Đơn vị dẫn đầu cấp THCS” toàn thành phố. Trường đã được vinh dự đón nhận Huân chương lao động hạng Ba năm 1984, Hạng Nhì năm 1999 và Hạng Nhất năm 2004 do chủ tịch nước tặng thưởng.

Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: Số 17 Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội.

Điện thoại: 024 3847 1461 & 0973 606 623

Email: c2cva@tayho.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/ThcsChuVanAnHaNoichu2

Website: http://c2chuvanan.edu.vn/

Một góc sân trường THCS Chu Văn An
Một góc sân trường THCS Chu Văn An
Trường THCS Chu Văn An
Trường THCS Chu Văn An

Trường THCS Đoàn Thị Điểm

Trường THCS Đoàn Thị Điểm luôn tự hào là nơi mỗi học sinh được học cách cho và nhận yêu thương, nơi mỗi học sinh luôn tự tin tỏa sáng, nơi là bệ phóng để mỗi học sinh xây dựng tương lai thành công. Với triết lý giáo dục hướng đến 5 giá trị cốt lõi: “Tôn trọng, Trách nhiệm, Yêu thương, Hợp tác, Sáng tạo”, nhà trường luôn hướng đến mục tiêu giáo dục: “Đào tạo những học sinh có phẩm chất, kiến thức, kĩ năng ngang tầm học sinh các nước tiên tiến trong khu vực, hòa nhập được với cộng đồng thế giới và trở thành công dân toàn cầu, có thể học tập và làm việc thành công ở Việt Nam cũng như ở các nước trên thế giới.”

Xem thêm  Of là gì? Nghĩa của từ Of?

Cơ sở 1 của trường THCS Đoàn Thị Điểm được xây dựng tại số 48 Lưu Hữu Phước, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Đây là một trong những trường THCS có cơ sở vật chất khang trang hiện đại vào bậc nhất tại Hà Nội với đầy đủ các phòng học, phòng chức năng phục vụ cho việc giảng dạy, học tập vui chơi và bán trú cho 1.600 đến 1800 học sinh. Trường có 1 dãy nhà 5 tầng là khu lớp học với 55 phòng học theo tiêu chuẩn quốc gia; 1 dãy nhà 6 tầng là khu bán trú với 2 tầng là phòng ăn, 4 tầng là phòng ngủ; 1 khu nhà đa năng 3 tầng có các phòng thể chất, phòng học nhạc, hoạ, thí nghiệm, thực hành đúng quy chuẩn. Ngoài ra trường còn có các phòng chuyên đề, đồ dùng dạy học, tin học, thư viện theo mô hình chuẩn quốc gia và các phòng chức năng khác…

Địa điểm phân hiệu 2 (Triển khai từ năm học 2012 – 2013) tại khu đô thị Bắc Cổ Nhuế – Chèm thuộc quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội có tổng diện tích 16.555 m2 được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế với 130 phòng học đủ quy chuẩn. Tất cả các phòng học đều được trang bị máy tính, tivi màn hình rộng, điều hòa nhiệt độ,… phục vụ cho việc giảng dạy và học tập. Ngoài ra còn có các phòng chức năng, khu bán trú, thư viện, sân cỏ nhân tạo,… hiện đại.

Thông tin liên hệ:
Địa chỉ:

  • Cơ sở 1: Số 48 Lưu Hữu Phước, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội – 024 6287 2448 & 024 6674 4699
  • Cơ sơ 2: KĐT Bắc Cổ Nhuế, Chèm, Bắc Từ Liêm, Hà Nội – 024 6265 2709

Email: ykphdoanthidiem@gmail.com

Fanpage: https://www.facebook.com/TruongThcsDoanThiDiem

Website: http://thcs-doanthidiem.edu.vn/

Trường THCS Đoàn Thị Điểm
Trường THCS Đoàn Thị Điểm
Trường THCS Đoàn Thị Điểm
Trường THCS Đoàn Thị Điểm

Trường THCS Lương Thế Vinh

Trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh (còn gọi là trường Phổ thông dân lập Lương Thế Vinh hay trường Lương) là một trong những trường trung học phổ thông dân lập đầu tiên ở Việt Nam. Được thành lập năm 1989 bởi thầy giáo Văn Như Cương, cho đến nay Lương Thế Vinh là một trong những trường phổ thông chất lượng và danh tiếng nhất của Hà Nội hiện nay. Hiện tại trường có hai cơ sở lần lượt đặt tại C5 Nam Trung Yên và Tân Triều.

Trường Lương Thế Vinh có cả hai cấp học là THCS và THPT nhưng khối THCS mờ nhạt hơn. Số lượng học sinh được tuyển vào lớp 10 của trường thường đông nhất trong khối các trường dân lập và hình ảnh của trường tập trung vào người thầy của biết bao thế hệ học sinh trường Lương Thế Vinh, Phó giáo sư Văn Như Cương.

Ngay từ khi mới thành lập, nhà trường luôn kiên trì mục tiêu đào tạo là “giáo dục toàn diện cho học sinh thi đỗ tốt nghiệp và chuẩn bị tốt nhất cho học sinh thi đỗ vào các trường Đại học và Cao đẳng”. Trường có đội ngũ giáo viên uy tín, gắn bó với trường kể từ khi thành lập. Phương châm của nhà trường là học không phải để lấy điểm, để lấy kiến thức đơn thuần mà học để có kỹ năng thu nhận kiến thức, kỹ năng sáng tạo, kỹ năng xử lý và khả năng thích ứng toàn cầu. Thành tích của khối THCS là tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 100%, điểm thi vào THPT (theo thống kê và xếp loại của Sở GD & ĐT Hà Nội) những năm gần đây đều đứng trong top 3 các trường có điểm trung bình 2 môn Toán, Văn cao nhất.

Thông tin liên hệ:
Địa chỉ:

  • Cơ sở A: 35 Đinh Núp, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội – 024 6663 8338 & 024 2215 5985
  • Cơ sở 1: Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội – 024 3568 2603

Fanpage: https://www.facebook.com/LTVHN

Website: http://luongthevinh.com.vn

Trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh
Trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh
Trường THCS Lương Thế Vinh
Trường THCS Lương Thế Vinh

Trường Marie Curie

Trường Marie Curie là trường phổ thông có nhiều cấp học, Tiểu học – Trung học cơ sở – Trung học phổ thông. Nhà trường đào tạo học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 theo chương trình hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mỗi năm học 11 tháng, nghỉ hè vào tháng 6.

Trường Marie Curie có bề dày truyền thống gần 30 năm xây dựng và phát triển. Trường nổi tiếng những năm đầu bởi thành tích đào tạo học sinh giỏi thuộc khối cấp 2 và giữ ổn định trong việc đào tạo học sinh khối cấp 3. Với chỉ tiêu tuyển 9 lớp 10 năm học 2020 – 2021 học sinh đạt điểm xét tuyển trên 40 điểm có nhiều cơ hội đỗ vào trường này. Ngoài những lớp truyền thống học phân ban, trường Marie Curie phát triển thêm các lớp tiếng Anh sử dụng chương trình chuẩn quốc tế, giáo viên bản ngữ trực tiếp giảng dạy, phương pháp, phương tiện dạy học tiên tiến, hiện đại. Tốt nghiệp chương trình này, học sinh có đủ điều kiện về trình độ tiếng Anh để du học hoặc học trong nước.

Học sinh trường Marie Curie không những được học đủ các môn theo quy định của Bộ GD&ĐT mà còn được tăng cường các môn trọng điểm như Toán, Văn, Tiếng Anh. Đặc biệt, nhà trường và gia đình hợp tác tích cực, đầu tư cho các con sớm từ lớp 1 được học Tiếng Anh chất lượng cao. Ở độ tuổi Tiểu học và THCS rất thuận lợi cho việc học ngoại ngữ. Bỏ qua giai đoạn này là một thiệt thòi lớn của các con. Mục tiêu cần phấn đấu là cuối bậc THCS, học sinh sử dụng thành thạo bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết Tiếng Anh. Tiếng Anh sẽ là công cụ hữu hiệu để học sinh sớm tiếp cận với nền văn hóa của nhân loại, là ngôn ngữ để hội nhập toàn cầu…

Thông tin liên hệ:
Địa chỉ:

  • Cơ sở 1: Trần Văn Lai, KĐT Mỹ Đình – Mễ Trì, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội – 024 3256 5353
  • Cơ sở 2: Phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội – 024 3223 2833
  • Cơ sở 3: TH3, KĐT Văn Phú, phường Phú La, Hà Đông, Hà Nội – 024 6291 7326

Email: c3mariecurie@hanoiedu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/mariecurie.hn/

Website: http://mariecuriehanoischool.com/

Trường Marie Curie
Trường Marie Curie
Trường Marie Curie
Trường Marie Curie

Trường THCS Thực Nghiệm

Trường THCS Thực Nghiệm được thành lập trên cơ sở trường PTCS Thực Nghiệm thuộc viện KHGD Việt Nam. Chức năng nhiệm vụ chính của nhà trường: Thực hiện nhiệm vụ giáo dục và thực nghiệm khoa học do Viện KHGD Việt Nam chỉ đạo.

Trường THCS Thực Nghiệm hiện có 706 học sinh, 16 lớp, mỗi khối 4 lớp. Tổng số giáo viên là 37 chia về 5 tổ chuyên môn: Tổ Toán, Tổ Ngữ văn, Tổ tự nhiên, Tổ các môn, Tổ Ngoại ngữ và tổ văn phòng với 12 nhân viên. Chi bộ nhà trường có 12 đảng viên hoạt động trực thuộc Đảng bộ Viện KHGD Việt Nam, trong đó có 1 đồng chí là Đảng ủy viên. Đoàn thanh niên có 7 đoàn viên trực thuộc đoàn Viện KHGD VN. Các đoàn viên đều năng động và tham gia vào nhiều nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường, đi đầu trong mọi phong trào của nhà trường.

Trong nhiều năm học, kết quả rèn luyện mọi mặt của học sinh luôn đạt mức khá giỏi cao, không có học sinh lưu ban. Tính trung bình học sinh giỏi đạt khoảng 55 đến 65%, học sinh khá đạt khoảng 25 đến 30%. Số học sinh yếu hầu như không có. Về hạnh kiểm khoảng 98% học sinh đạt hạnh kiểm tốt. Học sinh trong nhà trường tham gia các kì thi Olympic, kì thi học sinh giỏi và cũng đạt được một số thành tích cao. Trường tham gia 3 lần cuộc thi tìm kiếm các nhà khoa học trẻ khu vực Đông Nam Á SSYS và đều đạt được giải cao, trong đó năm 2014 đạt giải nhì. Kết quả cuộc thi tuyển vào THPT của khối 9 cũng đạt cao. Theo thống kê của PGD Quận Ba Đình, Trường THCS Thực Nghiệm thường đứng đầu quận Ba Đình về điểm TB các môn Văn, Toán, hàng năm có gần 90% học sinh vào các trường THPT công lập trên thành phố.

Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: 50, 52 Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024 3762 8007

Email: c3thucnghiem@hanoiedu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/THPTTHUCNGHIEM

Website: http://thucnghiem.edu.vn/

Trường THCS Thực Nghiệm
Trường THCS Thực Nghiệm
Trường THCS Thực Nghiệm
Trường THCS Thực Nghiệm

Trường THCS Cầu Giấy

Trường có tổng diện tích 6.500 m2, nằm cạnh công viên Dịch Vọng với diện tích gần 10 ha. Trường có 24 phòng học, 9 phòng chức năng, phòng truyền thống, bể bơi trong nhà, khu thể chất, khu nhà ăn… khang trang đồng bộ; trang thiết bị được đầu tư đầy đủ và hiện đại.

100% giáo viên tốt nghiệp Đại học trong đó hơn 30% có trình độ Thạc sĩ, một nhà giáo ưu tú. Là những giáo viên giỏi, chiến sĩ thi đua được tuyển chọn từ những trường THCS có uy tín của Quận Cầu Giấy và Thành phố Hà Nội, có năng lực chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm ôn thi học sinh giỏi, du học quốc tế; phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với nghề, có phong cách ứng xử thân thiện với học sinh và phụ huynh học sinh. Ngoài ra, trường còn mời đội ngũ giáo viên người nước ngoài có kinh nghiệm giảng dạy, thân thiện với học sinh.

Dưới mái trường THCS Cầu Giấy này, 100% các em học sinh ngoan, nề nếp được duy trì tốt trong cả năm học, không có học sinh vi phạm về đạo đức, nếp sống. Trường THCS Cầu Giấy đã đạt kết quả đáng khích lệ với trung bình xấp xỉ 95% học sinh đạt học lực giỏi. Trường đã đạt được nhiều thành tích cao như: Đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, Chi đoàn vững mạnh, xuất sắc. Học sinh nhà trường đạt được nhiều thành tích cao trong các kỳ thi thế giới như kỳ thi toán WMTC lần thứ 9 tại Varna, Bulgaria, cuộc thi “ The contest of living technology” tại Đài Loan,…

Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: 76 Trương Công Giai, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 024 6328 5768

Email: c2caugiay-cg@hanoiedu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/thcscaugiay/

Website: http://thcscaugiay.edu.vn/Default.aspx

Trường THCS Cầu Giấy
Trường THCS Cầu Giấy
Trường THCS Cầu Giấy
Trường THCS Cầu Giấy

Trường Nguyễn Trường Tộ

Theo số liệu thống kê của Trường THCS Nguyễn Trường Tộ (quận Đống Đa, Hà Nội), từ khi thành lập (năm 1996) đến nay, nhà trường đã giành hơn 2.500 giải học sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi các cấp… Học sinh của trường đã giành nhiều huy chương vàng, bạc trong các kỳ thi trong nước và Olympic quốc tế. Đặc biệt, trong 5 năm trở lại đây, trường luôn giữ được kết quả giáo dục đào tạo ở “tốp” đầu của quận Đống Đa với bình quân mỗi năm có 91% học sinh đạt kết quả học tập khá, giỏi, 93% học sinh đạt kết quả rèn luyện đạo đức khá, tốt, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THCS đạt 100%, 98% học sinh đỗ vào các trường THPT…

Sáng tạo không chỉ trong hoạt động chuyên môn, giáo viên nhà trường còn gửi gắm sự sáng tạo, đổi mới của mình trong các hoạt động giáo dục đạo đức, văn nghệ, thể dục thể thao, giáo dục kỹ năng sống, thân thiện với môi trường… Những việc làm sáng tạo ấy không chỉ đem lại những tiết học, giờ sinh hoạt lý thú, bổ ích, tạo hứng thú cho thầy và trò mà chính là cơ sở để Trường THCS Nguyễn Trường Tộ khắc phục khó khăn, thực hiện tốt các chương trình giáo dục tiên tiến, tạo nên chiều sâu trong chất lượng giáo dục đổi mới, toàn diện.

Có thể nói, so với nhiều trường là điểm sáng của ngành giáo dục Thủ đô, Nguyễn Trường Tộ có “tuổi đời” khiêm tốn nhất. Nhưng trong suốt những năm qua nhà trường luôn phấn đấu trở thành ngôi trường đào tạo tốt nhất với phương châm ”Lấy học sinh làm trung tâm”,” Phát huy khả năng sáng tạo của học sinh”. Chính vì vậy nhà trường đã thu được rất nhiều thành quả đáng tự hào, minh chứng rõ nhất là hàng năm số lượng học sinh đăng kí tuyển sinh vào trường hàng năm đều tăng so với năm trước,

Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: Số 20, Ngõ 5, Láng Hạ, Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024 3514 6842

Email: c2nguyentruongto-dd@hanoiedu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/nguyentruongtoschool

Website: http://thcsnguyentruongto.edu.vn/

Trường Nguyễn Trường Tộ
Trường Nguyễn Trường Tộ
Lễ khai giảng của trường
Lễ khai giảng của trường

Trường THCS Ngôi Sao

Là một ngôi trường mới đi vào hoạt động kể từ năm 2010, còn quá trẻ với sự nghiệp trồng người cao cả, chặng đường đầy thử thách trải qua thật là ấn tượng – một ngôi trường năng động và luôn luôn đổi mới.

Trải qua chặng đường 11 năm xây dựng và phát triển, Trường THCS Ngôi Sao đã nhận được sự tin tưởng và ủng hộ hết lòng của các bậc phụ huynh. Với một môi trường học tập thân thiện và định hướng phát triển toàn diện, Ngôi Sao Hà Nội là nơi mà mỗi học sinh đều được quan tâm, chăm sóc để có thể phát triển tối đa năng lực của bản thân. Thế mạnh của nhà trường là ở chương trình học theo lộ trình từ cơ bản đến nâng cao, sự đầu tư dạy tiếng Anh có hiệu quả; kết hợp các môn bổ trợ: thể thao – nghệ thuật và giáo dục giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh. Với đội ngũ giáo viên giỏi chuyên môn, yêu nghề, tận tụy và hết lòng vì học sinh, Ngôi Sao Hà Nội đã thực sự là mái nhà thứ hai – nơi các em học sinh được học tập và rèn luyện mỗi ngày.

Mỗi học sinh của Ngôi Sao Hà Nội đều tự tin, ham học và sẵn sàng tham gia vào các kỳ thi, giành được nhiều giải thưởng từ cấp Quận, cấp Thành phố, cấp Quốc gia đến cấp Quốc tế. Các em đã trở thành niềm tự hào của cha mẹ và nhà trường. Trong hai năm liền, Ngôi Sao Hà Nội đều có tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào lớp 6 trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam cao nhất thành phố và cũng hai năm liền, vị trí Thủ khoa của ngôi trường danh tiếng này cùng nhiều trường THCS chất lượng cao trên địa bàn thành phố đều thuộc về học sinh Ngôi Sao Hà Nội. Kết quả này đã phần nào khẳng định chất lượng đào tạo và hướng đi đúng đắn của nhà trường.

Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: Lô T1, KĐT Trung Hòa, Nhân Chính, hanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 0243 556 8595 & 024 6675 9354

Hotline: 091 495 6226

Email: info@hanoistar.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/hanoistarschool/?

Website: http://hanoistar.edu.vn/

Trường THCS Ngôi Sao
Trường THCS Ngôi Sao
Học sinh trường THCS Ngôi Sao
Học sinh trường THCS Ngôi Sao

Trường Nguyễn Siêu

Trường Nguyễn Siêu là Trường tư thục với tên gọi là Trường Tiểu học và Trường Trung học cơ sở – Trung học phổ thông Nguyễn Siêu được thành lập vào 11 tháng 9 năm 1991.

Trường Nguyễn Siêu đào tạo liên thông từ lớp 1 đến lớp 12 đảm bảo tính thống nhất và phát triển; đảm bảo chất lượng giáo dục cao. (Hàng năm 100% học sinh xét và thi đỗ tốt nghiệp; trên 95% học sinh thi đỗ vào các trường Đại học. Trường có nhiều học sinh giỏi đạt giải Quốc tế, Quốc gia, Thành phố và Quận về các bộ môn văn hóa cũng như về các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao).

Trường Nguyễn Siêu tự hào về đội ngũ cán bộ quản lý tâm huyết, giàu kinh nghiệm; lực lượng giáo viên dồi dào sức sáng tạo, tinh thần trách nhiệm cao, trình độ năng lực chuyên môn tốt, phương pháp dạy học đổi mới, sáng tạo; giáo viên chủ nhiệm là “người mẹ thứ hai” chăm sóc học sinh cả ngày ở trường. Trường Nguyễn Siêu còn có các giáo sư cố vấn, giáo viên nước ngoài trực tiếp thiết kế chương trình, giảng dạy Tiếng Anh theo chương trình Cambridge ESOL và chương trình Cambridge International Examinations (CIE), IGCSE đạt chuẩn Quốc tế.

Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: Tổ 59, Trung Kính, Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024 3784 4889

Email: c3nguyensieu@hanoiedu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/TruongNguyenSieu

Website: http://nguyensieu.edu.vn/

Trường Nguyễn Siêu
Trường Nguyễn Siêu
Trường Nguyễn Siêu
Trường Nguyễn Siêu

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Top 10 Trường THCS tốt nhất Hà Nội❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Top 10 Trường THCS tốt nhất Hà Nội” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Top 10 Trường THCS tốt nhất Hà Nội [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Top 10 Trường THCS tốt nhất Hà Nội” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-08-13 18:10:40. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Trending