Connect with us

Blog

Anten dipole là gì – Mobitool

Published

on

Anten dipole là gì hay Ăng ten lưỡng cực là gì?

Anten dipole hay Ăng ten lưỡng cực được định nghĩa là một loại ăng ten RF (Radio Frequency), bao gồm hai yếu tố dẫn như thanh hoặc dây. Lưỡng cực là bất kỳ một trong những loại ăng ten tạo ra mẫu bức xạ xấp xỉ với mẫu của một lưỡng cực điện cơ bản. Ăng ten lưỡng cực là loại ăng ten đơn giản và được sử dụng rộng rãi nhất.

‘lưỡng cực’ có nghĩa là ‘hai cực’ do đó ăng ten lưỡng cực bao gồm hai phần tử dẫn điện giống hệt nhau như thanh hoặc dây kim loại. Chiều dài của dây kim loại xấp xỉ một nửa bước sóng cực đại (tức là =λ/2) trong không gian tự do ở tần số hoạt động. Dây hoặc thanh này được tách ở tâm, và hai phần được ngăn cách bởi một chất cách điện , những phần này được gọi là phần ăng ten.

Hai phần ăng ten này được kết nối với một bộ cấp nguồn hoặc cáp đồng trục ở đầu gần tâm của ăng ten nhất. Lưu ý rằng bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm cực đại hoặc cực tiểu liên tiếp. Anten lưỡng cực cơ bản với điểm cấp dữ liệu trung tâm được thể hiện trong hình bên dưới.

Nguồn điện áp tần số vô tuyến (RF) được đặt vào tâm giữa hai phần của ăng ten lưỡng cực. Điện áp này và dòng điện chạy qua hai phần tử dẫn điện tạo ra tín hiệu vô tuyến hoặc sóng điện từ được bức xạ ra ngoài từ ăng ten.

Dòng điện là cực đại và điện áp là cực tiểu tại tâm của ăng ten lưỡng cực. Ngược lại, dòng điện là cực tiểu và điện áp là cực đại ở hai đầu của ăng ten lưỡng cực.

Dạng bức xạ của anten lưỡng cực cơ bản được thể hiện trong hình dưới đây. Nó vuông góc với trục của anten.

Lưu ý rằng mẫu bức xạ là biểu diễn đồ họa của các đặc tính bức xạ của anten như một hàm của không gian, tức là, mẫu bức xạ của anten mô tả cách anten bức xạ năng lượng ra ngoài không gian.

Anten dipole

Anten lưỡng cực là một loại đầu dò chuyển đổi tín hiệu điện thành sóng điện từ RF và bức xạ chúng ở phía phát và chuyển đổi sóng điện từ RF thành tín hiệu điện ở phía nhận.

Thiết kế ăng ten lưỡng cực

Chúng ta có thể thiết kế nhiều anten lưỡng cực hoạt động trên các dải tần HF (tần số cao), VHF (tần số rất cao) và UHF ( tần số siêu cao ) của phổ tần số vô tuyến .

Hãy thiết kế một ăng ten lưỡng cực 1 MHZ.

Lựa chọn chiều dài của ăng ten lưỡng cực

Như chúng ta biết rằng bước sóng của sóng vô tuyến hoặc bất kỳ sóng nào khác thay đổi tỷ lệ nghịch với tần số. nó được đưa ra bởi:

 

Trong đó, C = vận tốc ánh sáng = 3*10^8 m/s

f = tần số, tính bằng Hertz

λ= bước sóng, tính bằng mét

Vì vậy,

Bây giờ, ở nửa bước sóng, chiều dài của ăng-ten được cho bởi,

Do đó, từ phương trình (3), chúng ta có thể nói rằng, nếu chúng ta sử dụng một máy phát vô tuyến 1 MHz, thì chiều dài cơ bản của dây ăng-ten sẽ là 150 mét hoặc 492 feet hoặc 5905 Inch.

Điều này đúng nếu chúng ta bỏ qua “hiệu ứng biên”. “Hiệu ứng biên” này là hiệu ứng điện môi của không khí ở cuối ăng ten làm tăng chiều dài hiệu dụng của ăng ten. Do hiệu ứng cuối, dây ăng-ten hoạt động dài hơn 5% so với chiều dài thực. Điều này sẽ tạo ra sự giao thoa giữa dòng điện kích thích và dao động và do đó biên độ dao động có thể bị suy yếu.

Do đó, để đối trọng với “hiệu ứng biên” và làm cho ăng ten hoạt động bình thường, cần phải cắt dây ăng ten khoảng 5% và làm cho chiều dài vật lý của nó xấp xỉ 95% của một nửa bước sóng.

Do đó, để có được λ/2 chiều dài thực tế của dây ăng ten, giá trị nhân với hệ số K với chiều dài cơ bản của dây ăng ten, nghĩa là

Giá trị của K phụ thuộc vào độ dày của dây dẫn và tần số hoạt động. Giá trị này của K là chính xác đối với dây ăng ten ở tần số lên đến 30 MHz.

Lựa chọn trở kháng nguồn cấp dữ liệu hoặc kháng bức xạ

Trở kháng nguồn cấp của một lưỡng cực được xác định bằng tỷ số giữa điện áp và dòng điện tại điểm nạp. Nó thường được cấp nguồn ở điểm điện áp tối thiểu và dòng điện tối đa.

Để đảm bảo truyền năng lượng tối đa từ bộ nạp, hoặc nguồn / tải, trở kháng nguồn cấp của ăng ten lưỡng cực phải giống như trở kháng của nguồn hoặc tải. Bằng cách kết hợp trở kháng nguồn với trở kháng nguồn hoặc tải, ăng-ten có thể hoạt động với hiệu suất tối đa.

Trở kháng bức xạ hoặc trở kháng nguồn cấp đầu vào của một ăng ten lưỡng cực lý tưởng trong không gian trống có thể được mô hình hóa gần đúng bằng trở kháng 73 Ω và trong các điều kiện thực tế, nó thay đổi từ 60 Ω đến 70 Ω. Trở kháng của ăng-ten có thể được thay đổi bằng cách thay đổi độ dài hoặc hình dạng của dây dẫn.

Nhiều loại cáp đồng trục có trở kháng đặc tính là 75 Ω, do đó, ăng ten lưỡng cực có thể được cấp bằng cáp đồng trục 75 Ω hai dây, đây là một kết hợp tốt cho ăng ten lưỡng cực nửa sóng.

Ngoài ra, lưỡng cực nửa sóng có thể được nuôi bằng đường truyền có trở kháng 300 Ω và đường dây hở 600 Ω với các lưỡng cực gấp khúc tùy theo khả năng xử lý công suất.

Sử dụng tiếp sóng cân bằng hoặc Balun

Anten lưỡng cực là anten cân bằng. Do đó, cần phải sử dụng tiếp sóng cân bằng. Tiếp sóng cân bằng bao gồm hai dây dẫn song song. Dòng điện chạy trong cả hai vật dẫn có độ lớn bằng nhau nhưng ngược chiều nhau. Do đó, trường bức xạ từ chúng bị triệt tiêu và không có điện năng tiêu tán. Khoảng cách giữa các vật dẫn thường giữ khoảng 0,01 bước sóng. Nếu cần sử dụng bộ tiếp sóng đồng trục thì phải sử dụng balun cân bằng.

Cáp đồng trục

Bộ cấp nguồn phổ biến nhất được sử dụng để cấp nguồn cho ăng-ten là cáp đồng trục. Nó thường được gọi là cáp RF.

Cáp đồng trục mang dòng điện trong cả hai ruột dẫn. Các dòng điện này có độ lớn bằng nhau nhưng ngược chiều nhau. Do đó, tất cả các trường bức xạ được liên kết trong cáp và do đó chúng triệt tiêu lẫn nhau.

Do đó, không có trường bức xạ bên ngoài cáp do đó nó không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ vật thể nào gần đó. Do đó, nó thích hợp nhất làm bộ trung chuyển cho ăng ten lưỡng cực.

Chất Cách điện

Chất cách điện  là chất cách điện được thiết kế để chịu được sức kéo của dây cáp điện hoặc dây điện lơ lửng.

Nó được đưa vào giữa hai chiều dài của dây dẫn, để cách ly chúng về điện với nhau. Nó được sử dụng trong dây dẫn điện trên không, để hỗ trợ ăng-ten radio và đường dây điện trên không.

Do đó, thiết kế tổng thể của một ăng ten lưỡng cực 1 MHz được thể hiện trong hình bên dưới.

Anten dipole

Các loại Anten lưỡng cực

Các loại anten lưỡng cực phổ biến nhất là anten lưỡng cực nửa sóng. Có nhiều loại anten lưỡng cực có thể được thiết kế. Hãy giải thích chi tiết các loại anten lưỡng cực chính.

Ăng ten lưỡng cực dẹt

Một ăng ten lưỡng cực dẹt là một chuỗi của hai ăng ten lưỡng cực. Nếu hai ăng ten lưỡng cực được kết nối song song để tạo thành một vòng dây mỏng, thì nó được gọi là ăng ten lưỡng cực gấp dẹt.

Như tên của nó ngụ ý rằng hình thức của ăng-ten lưỡng cực được gấp lại trên chính nó. Trong anten lưỡng cực dẹt, hai nửa lưỡng cực sóng – một sóng liên tục và một sóng phân chia ở tâm được gấp lại và nối với nhau song song ở hai đầu. Lưỡng cực tách được đưa vào tâm bằng một đường truyền cân bằng . Do đó, hai lưỡng cực có cùng điện áp ở hai đầu của chúng và hai dòng điện giống nhau được tạo ra.

Dạng bức xạ của lưỡng cực dẹt giống như lưỡng cực thông thường nhưng trở kháng đầu vào của lưỡng cực dẹt cao hơn và định hướng của lưỡng cực dẹt là hai hướng.

Ăng ten lưỡng cực dẹt hai dây

Nếu hai ăng ten lưỡng cực được kết nối song song để tạo thành một vòng dây mỏng, thì nó được gọi là ăng ten lưỡng cực dẹt hai dây.

Nếu bán kính của cả hai vật dẫn bằng nhau, thì các dòng điện bằng nhau chạy trong cả hai vật dẫn theo cùng một hướng tức là các dòng điện có độ lớn và pha bằng nhau. Nếu tổng dòng điện được cấp tại đầu cuối là ‘I’ thì mỗi lưỡng cực sẽ có dòng điện ‘I / 2’. Do đó, với cùng một công suất được áp dụng, chỉ một nửa dòng điện chạy trong lưỡng cực đầu tiên, và do đó trở kháng đầu vào tăng lên và nó trở thành bốn lần. Anten lưỡng cực dẹt được thể hiện trong hình bên dưới.

Công thức chung để tính trở kháng cho một lưỡng cực gấp khúc được đưa ra bởi,

 

Ở đâu, n = không. của λ/2 anten dây

Do đó, đối với antenna lưỡng cực dẹt hai dây có bán kính bằng nhau, trở kháng đầu vào hoặc điện trở bức xạ được cho bởi

 

Do đó, lưỡng cực dẹt hai dây có thể được cấp nguồn bằng đường truyền dây hở 300 Ω thông thường mà không cần bất kỳ thiết bị phù hợp nào.

Ăng ten lưỡng cực dẹt ba dây

Nếu ba ăng-ten lưỡng cực được kết nối song song để tạo thành một vòng dây mỏng, thì nó được gọi là ăng-ten lưỡng cực dẹt ba dây hoặc ăng-ten Folded Tripole.

Nếu sử dụng ba ăng ten lưỡng cực dẹt dây có bán kính bằng nhau thì dòng điện chạy trong cả ba dây dẫn bằng nhau. Nếu tổng dòng điện được cấp tại đầu cuối là ‘I’ thì mỗi lưỡng cực sẽ có dòng ‘I / 3’.

Do đó, với cùng một công suất được áp dụng, chỉ một phần ba tổng dòng bức xạ chạy trong lưỡng cực đầu tiên, và do đó trở kháng đầu vào tăng lên và nó trở thành chín lần. Anten lưỡng cực dẹt được thể hiện trong hình bên dưới.

Do đó, đối với một lưỡng cực dẹt 3 dây có bán kính bằng nhau, trở kháng đầu vào hoặc điện trở bức xạ được cho bởi

 

Do đó, lưỡng cực dẹt ba dây hoặc tam cực gấp có thể được cấp nguồn bằng đường truyền mở hai dây 600 Ω thông thường mà không cần bất kỳ thiết bị phù hợp nào.

Vì vậy, ăng ten lưỡng cực dẹt hoặc ăng ten ba cực có đặc tính biến đổi trở kháng quan trọng. Điều này giúp nó dễ dàng kết hợp với đường truyền cấp nguồn cho ăng-ten. Cũng có thể thay đổi trở kháng đầu vào bằng cách giữ cho bán kính của hai lưỡng cực không bằng nhau. Trong điều kiện này, một dòng điện lớn hơn chạy qua một lưỡng cực dày hơn và do đó chúng ta có thể duy trì bất kỳ trở kháng đầu vào mong muốn nào.

Ưu điểm của Ăng-ten lưỡng cực dẹt

Một số ưu điểm của ăng ten lưỡng cực dẹt bao gồm:

 1. Nó có trở kháng đầu vào cao; do đó dễ dàng khớp với đường truyền.
 2. Nó có tần số băng thông rộng, tức là băng thông rộng, do đó nó thích hợp cho việc phát sóng FM và TV.
 3. Nó có độ lợi cao và tính định hướng cao so với một ăng-ten lưỡng cực đơn giản, do đó, nó có thể được sử dụng trong ăng-ten Yagi-Uda .

Ăng ten lưỡng cực FM

Anten lưỡng cực FM được định nghĩa là anten nửa lưỡng cực nửa sóng phân cực thẳng đứng. Ăng-ten lưỡng cực FM chủ yếu được sử dụng để chế tạo và nó phù hợp để cung cấp khả năng thu sóng FM VHF được cải thiện. Ăng ten lưỡng cực FM được hiển thị trong hình dưới đây.

Dạng bức xạ của anten lưỡng cực FM vuông góc với trục của anten, tức là nằm ngang vì anten lưỡng cực FM là anten lưỡng cực nửa sóng phân cực thẳng đứng. Dạng bức xạ của anten lưỡng cực FM được thể hiện trong hình dưới đây.

Anten lưỡng cực FM thường được sử dụng cho dải tần số phát sóng FM từ 88 MHz đến 108 MHZ.

Anten dipole kiểu quạt

Lưỡng cực quạt hay Ăng ten dây nhiều dải là một trong đó nhiều lưỡng cực được kết nối với một đường cấp nguồn chung và chúng được trải ra giống như một cái quạt nên được gọi là ăng ten lưỡng cực quạt.

Như tên của nó, hình thức của ăng ten lưỡng cực quạt trông giống như một cái quạt. Nó còn được gọi là anten lưỡng cực song song.

Trong anten lưỡng cực hình quạt, mỗi lưỡng cực của nhiều băng tần được cắt từ tâm của các băng tần và được kết nối với một bộ trung chuyển chung. Lưỡng cực nên được cắt từ nơi chúng ta muốn nó bức xạ. Khi tín hiệu được truyền đi, chúng ta chỉ nhận được tín hiệu từ dải đó đang bức xạ, vì các lưỡng cực khác có trở kháng cao hơn so với phần tử bức xạ đó.

Ăng ten lưỡng cực của quạt được thể hiện trong hình trên. Đó là ăng-ten lưỡng cực quạt 4 băng tần. Ở đây, chúng tôi đã sử dụng lưỡng cực đa băng tần 80 m, 40 m, 20 m và 10 m được kết nối song song với một đường trung chuyển chung.

Khi lưỡng cực 80 m đang bức xạ có nghĩa là dòng điện đi qua 80 m lưỡng cực, trong điều kiện này, chúng ta chỉ nhận được tín hiệu từ dải 80 m vì nó có trở kháng thấp hơn trong khi dải 40 m, 20 m và 10 m khác có trở kháng cao hơn so với đến phần tử bức xạ 80 m.

Tương tự, khi lưỡng cực 40 m bức xạ, chúng ta chỉ nhận được tín hiệu từ dải 40 m vì nó có trở kháng thấp hơn so với lưỡng cực khác. Lưu ý rằng theo Định luật hiện tại của Kirchhoff , các lưỡng cực khác cũng bức xạ nhưng không hiệu quả.

Anten dipole nửa sóng

Ăng-ten lưỡng cực nửa sóng là loại ăng-ten lưỡng cực được sử dụng rộng rãi nhất. Như tên cho thấy rằng, tổng chiều dài của ăng ten lưỡng cực bằng nửa bước sóng ( λ/2) ở tần số hoạt động.

Nó được gọi là lưỡng cực nửa bước sóng hoặc đơn giản là lưỡng cực hoặc kép. Nó còn được gọi là ăng-ten Hertz.

Anten lưỡng cực nửa sóng bao gồm một dây dẫn hai phần tư bước sóng với điểm nạp ở tâm. Nó là ăng ten đối xứng, trong đó hai đầu ở điện thế bằng nhau về điểm chính giữa.

Sự phân bố dòng điện trong anten lưỡng cực nửa sóng gần như hình sin dọc theo chiều dài của lưỡng cực, tức là bản chất là sóng dừng. Anten lưỡng cực nửa sóng cơ bản và sự phân bố điện áp và dòng điện trên nó được thể hiện trong hình dưới đây.

Dạng bức xạ của anten lưỡng cực nửa sóng được thể hiện trong hình dưới đây. Nó cho thấy rằng các hướng của bức xạ cực đại là vuông góc với dây dẫn hoặc trục của ăng ten. Nó cũng vuông góc với hướng của dòng điện anten.

Anten lưỡng cực nửa sóng có thể hoạt động trong dải tần từ 3 kHz đến 300 GHz; do đó Nó chủ yếu được sử dụng trong máy thu thanh.

Anten dipole ngắn

Anten lưỡng cực ngắn là loại anten đơn giản nhất trong tất cả các anten. Ăng ten lưỡng cực ngắn là ăng ten trong đó chiều dài của dây nhỏ hơn một nửa bước sóng tức là ( <λ/2).

Trong một ăng ten lưỡng cực ngắn, trở kháng nguồn cấp dữ liệu bắt đầu tăng lên và đáp ứng của nó ít phụ thuộc hơn vào sự thay đổi tần số. Sự phân bố dòng điện trong anten lưỡng cực ngắn xấp xỉ hình tam giác.

Chiều dài của ăng ten lưỡng cực ngắn ở giữa λ/50 đến λ/10. tức là λ/50< l <λ/10,. Sự phân bố dòng điện trên anten lưỡng cực ngắn xấp xỉ hình tam giác. Ăng ten lưỡng cực ngắn cơ bản và sự phân bố dòng điện trên nó được thể hiện trong hình dưới đây.

Mô hình bức xạ của ăng ten lưỡng cực ngắn chỉ đơn giản là một vòng tròn. Nó hơi khác so với ăng ten lưỡng cực nửa sóng. Dạng bức xạ của anten lưỡng cực ngắn và sự so sánh của nó với anten lưỡng cực nửa sóng được thể hiện trong hình dưới đây.

Anten dipole ngắn được sử dụng thay cho ăng ten lưỡng cực nửa sóng đầy đủ trong các ứng dụng nhất định khi ăng ten lưỡng cực nửa sóng đầy đủ quá lớn.

Anten dipole được sử dụng cho (Ứng dụng) là gì?

Một số ứng dụng của Ăng-ten lưỡng cực bao gồm:

 • Anten dipole được sử dụng rộng rãi trong vô tuyến và viễn thông.
 • Anten dipole có thể được sử dụng như một ăng-ten phát hoặc một ăng-ten thu. Ăng ten phát được sử dụng để chuyển đổi tín hiệu điện thành sóng điện từ và bức xạ chúng. Trong khi anten thu được sử dụng để chuyển đổi sóng điện từ thành tín hiệu điện. Trong giao tiếp hai chiều, cùng một ăng ten lưỡng cực có thể được sử dụng cho cả việc truyền và nhận.
 • Anten dipole nửa sóng được sử dụng trong máy thu thanh và truyền hình.
 • Anten dipole gấp được sử dụng trong ăng-ten Yagi-Uda để thu sóng truyền hình mặt đất (TV) sử dụng đường cân bằng Z  = 300 Ω vì ăng-ten lưỡng cực gấp có trở kháng đầu vào cao và do đó nó dễ dàng phù hợp với trở kháng của đường truyền. hàng.
 • Anten dipole  dẹt được sử dụng trong các hoạt động băng rộng như phát sóng FM và TV (Truyền hình).
 • Ăng-ten VHF và UHF được sử dụng trong liên lạc di động mặt đất ở các khu vực Duyên hải, An toàn công cộng, Truyền thông công cộng và các ứng dụng Công nghiệp.
 • Anten dipole FM được sử dụng làm ăng ten thu phát sóng FM cho băng tần phát sóng FM 88 MHz đến 108 MHz.
 • Ăng ten phản xạ hình parabol thường được sử dụng cho thông tin liên lạc vệ tinh, thiên văn học vô tuyến và cho các loại liên kết thông tin vô tuyến khác nhau.

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Anten dipole là gì – DaiLyWiki❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Anten dipole là gì – DaiLyWiki” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Anten dipole là gì – DaiLyWiki [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Anten dipole là gì – DaiLyWiki” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-08-04 00:30:55. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Xem thêm  Phần mềm hệ thống là gì? Những điều bạn nên biết về phần mềm hệ thống
Continue Reading

Blog

Đối tượng ưu tiên tuyển sinh 2022

Published

on

Đối tượng ưu tiên 2022 – Đối tượng ưu tiên tuyển sinh là gì? Đây là nhóm đối tượng sẽ được cộng điểm ưu tiên khi xét tuyển/thi tuyển vào cao đẳng đại học. Vậy đối tượng ưu tiên 2022 bao gồm những đối tượng nào? Ai được cộng điểm ưu tiên 2022? Cách cộng điểm ưu tiên đại học như thế nào? Trong bài viết này DaiLyWiki xin chia sẻ danh sách đối tượng ưu tiên tuyển sinh năm 2022 cũng như cách cộng điểm ưu tiên đại học mới nhất để các bạn thí sinh cùng tham khảo.

 • Những mốc thời gian quan trọng trong kỳ thi THPT quốc gia 2022
 • Các trường xét tuyển học bạ năm 2022

Mới đây Bộ giáo dục và đào tạo đã ban hành Thông tư số 16/2021/TT-BGDĐT về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 7 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó Thông tư số 16 2021 BGDĐT đã sửa đổi một số quy định về các đối tượng ưu tiên thi đại học 2021. Cụ thể tại điểm a,b,c Khoản 2 Điều 1 Thông tư 16/2021/TT-BGDĐT đã sửa đổi quy định về các đối tượng ưu tiên thuộc đối tượng 3, đối tượng 4, đối tượng 6. Như vậy các thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT và đại học 2021 cần nắm được các quy định mới này.

Thông tư số 16 2021 BGDĐT sẽ bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 7 năm 2021.Sau đây là nội dung chi tiết các quy định mới nhất về đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh đại học, mời các bạn cùng theo dõi:

1. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh là gì?

Đối tượng ưu tiên là những đối tượng thuộc nhóm ưu tiên sẽ được cộng điểm khi xét tuyển vào đại học được Bộ GD&ĐT quy định cụ thể trong quy chế tuyển sinh. Theo đó, nhóm ưu tiên 1 sẽ được cộng mức cao nhất là 2 điểm, Nhóm ưu tiên 2 sẽ được cộng 1 điểm.

2. Quy định cộng điểm ưu tiên khu vực

Căn cứ Quy định tại Điều 7 của Quy chế Tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy (Ban hành kèm thông tư số 04/VBHN-BGDĐT ngày 04/5/2018 của Bộ trưởng BGDĐT), khu vực là một trong những ưu tiên trong tuyển sinh đại học. Cụ thể:

– Thí sinh học liên tục và tốt nghiệp tại khu vực nào sẽ được hưởng ưu tiên theo khu vực đó. Nếu trong 3 năm học THPT (hoặc trong thời gian học trung cấp) có chuyển trường thì thời gian học ở khu vực nào lâu hơn được hưởng ưu tiên theo khu vực đó. Nếu mỗi năm học một trường thuộc các khu vực ưu tiên khác nhau hoặc nửa thời gian học ở trường này, nửa thời gian học ở trường kia thì tốt nghiệp ở khu vực nào, hưởng ưu tiên theo khu vực đó. Quy định này áp dụng với cả những thí sinh đã tốt nghiệp vào những năm trước năm tuyển sinh.

Đối với các trường THPT do thay đổi địa giới hành chính, chuyển địa điểm hoặc thay đổi cấp hành chính, chính sách dẫn đến thay đổi mức ưu tiên khu vực thì mỗi giai đoạn hưởng mức ưu tiên khác nhau, trường sẽ được gán một mã trường khác nhau cùng với một mức ưu tiên khu vực phù hợp.

Thí sinh căn cứ thời gian học tập tại trường THPT chọn và điền đúng mã trường theo các giai đoạn để được hưởng đúng mức ưu tiên theo khu vực

– Các trường hợp được hưởng ưu tiên khu vực theo hộ khẩu thường trú:

 • Học sinh các trường THPT dân tộc nội trú;
 • Học sinh các trường, lớp dự bị ĐH;
 • Học sinh các lớp tạo nguồn được mở theo quyết định của các Bộ, cơ quan ngang Bộ hoặc UBND cấp tỉnh;
 • Học sinh có hộ khẩu thường trú (trong thời gian học THPT hoặc trung cấp) trên 18 tháng tại các xã khu vực III và các xã có thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Thủ tướng Chính phủ; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135; các thôn, xã khó khăn, đặc biệt khó khăn tại các địa bàn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ nếu học THPT (hoặc trung cấp) tại địa điểm thuộc huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có ít nhất một trong các xã thuộc diện nói trên.
 • Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân được cử đi dự thi, nếu đóng quân từ 18 tháng trở lên tại khu vực nào thì hưởng ưu tiên theo khu vực đó hoặc theo hộ khẩu thường trú trước khi nhập ngũ, tùy theo khu vực nào có mức ưu tiên cao hơn; nếu dưới 18 tháng thì hưởng ưu tiên khu vực theo hộ khẩu thường trú trước khi nhập ngũ.

3. Đối tượng ưu tiên thi đại học 2022

a) Nhóm ưu tiên 1 (UT1) gồm các đối tượng: Được cộng 2 điểm

Đối tượng 01: Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú (trong thời gian học THPT hoặc trung cấp) trên 18 tháng tại Khu vực 1 quy định tại điểm c khoản 4 Điều này;

Đối tượng 02: Công nhân trực tiếp sản xuất đã làm việc liên tục 5 năm trở lên, trong đó có ít nhất 2 năm là chiến sĩ thi đua được cấp tỉnh trở lên công nhận và cấp bằng khen;

Đối tượng 03:

+ Thương binh, bệnh binh, người có “Giấy chứng nhận người được hưởng chính sách như thương binh;”

+ Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 12 tháng trở lên tại Khu vực 1;

+ Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 18 tháng trở lên;

+ Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân đã xuất ngũ, được công nhận hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ theo quy định;”

Đối tượng 04:

+ Thân nhân liệt sĩ;

+ Con thương binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

+ Con bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

+ Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 81% trở lên;

+ Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh” mà người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh” bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên;

+ Con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân;

+ Con của Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến;

+ Con của người hoạt động kháng chiến bị dị dạng, dị tật do hậu quả của chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hằng tháng.

b) Nhóm ưu tiên 2 (UT2) gồm các đối tượng: Được cộng 1 điểm

Đối tượng 05:

+ Thanh niên xung phong tập trung được cử đi học;

+ Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ dưới 12 tháng ở Khu vực 1 và dưới 18 tháng ở khu vực khác;

+ Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn; Thôn đội trưởng, Trung đội trưởng Dân quân tự vệ nòng cốt, Dân quân tự vệ đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ nòng cốt từ 12 tháng trở lên, dự thi vào ngành Quân sự cơ sở. Thời hạn tối đa được hưởng ưu tiên là 18 tháng kể từ ngày ký quyết định xuất ngũ đến ngày dự thi hay ĐKXT;

Đối tượng 06:

+ Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú ở ngoài khu vực đã quy định thuộc đối tượng 01;

+ Con thương binh, con bệnh binh, con của người được hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%;

+ Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động dưới 81%;”

Xem thêm  Trình độ văn hóa là gì? Cách tránh sai sót khi điền trong sơ yếu lý lịch

Đối tượng 07:

+ Người khuyết tật nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT- BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bộ GDĐT quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện;

+ Người lao động ưu tú thuộc tất cả các thành phần kinh tế được từ cấp tỉnh, Bộ trở lên công nhận danh hiệu thợ giỏi, nghệ nhân, được cấp bằng hoặc huy hiệu Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hoặc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

+ Giáo viên đã giảng dạy đủ 3 năm trở lên thi vào các ngành sư phạm;

+ Y tá, dược tá, hộ lý, y sĩ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên, người có bằng trung cấp dược đã công tác đủ 3 năm trở lên thi vào nhóm ngành sức khỏe;

c) Những đối tượng ưu tiên khác đã được quy định trong các văn bản pháp luật hiện hành sẽ do Bộ trưởng Bộ GDĐT xem xét, quyết định;

d) Người có nhiều diện ưu tiên theo đối tượng chỉ được hưởng một diện ưu tiên cao nhất.

4. Điểm ưu tiên khu vực 2022

Khu vực 1 (KV1) gồm:

Các xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định được áp dụng trong thời gian thí sinh học THPT hoặc trung cấp; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;

Khu vực 2 – nông thôn (KV2-NT) gồm:

Các địa phương không thuộc KV1, KV2, KV3;

Khu vực 2 (KV2) gồm:

Các thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; các thị xã, huyện ngoại thành của thành phố trực thuộc Trung ương (trừ các xã thuộc KV1);

Khu vực 3 (KV3) gồm:

Các quận nội thành của thành phố trực thuộc Trung ương. Thí sinh thuộc KV3 không thuộc diện hưởng ưu tiên khu vực.

5. Cách cộng điểm ưu tiên thi Đại học

Như vậy, nếu thí sinh thuộc một trong các đối tượng và khu vực dưới đây, điểm cộng của thí sinh sẽ được tính như sau:

Nhóm ưu tiên 1: được cộng 2 điểm

Nhóm ưu tiên 2: được cộng 1 điểm

Khu vực 1: được cộng 0,75 điểm

Khu vực 2 – NT: được cộng 0,5 điểm

Khu vực 2: được cộng 0,25 điểm

Khu vực 3: không được cộng điểm ưu tiên

6. Đối tượng ưu tiên đánh giá năng lực 2022

Tính trên thang điểm 1.200, điểm ưu tiên khu vực sẽ được quy định cụ thể như sau:

– Khu vực 1 (KV1): Cộng 30 điểm

KV1 là các xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định hiện hành tương ứng với thời gian học THPT hoặc trung cấp của thí sinh; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

– Khu vực 2 – nông thôn (KV2-NT): Cộng 20 điểm

KV2-NT gồm các địa phương không thuộc KV1, KV2, KV3;

– Khu vực 2 (KV2): Cộng 10 điểm

KV2 là các thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; các thị xã, huyện ngoại thành của thành phố trực thuộc trung ương (trừ các xã thuộc KV1).

– Khu vực 3 (KV3): Không được cộng điểm ưu tiên

KV3 là các quận nội thành của thành phố trực thuộc Trung ương. Thí sinh thuộc KV3 không thuộc diện hưởng ưu tiên khu vực.

7. Dân tộc hoa thuộc đối tượng ưu tiên nào 2022

Dân tộc Hoa được xếp vào danh sách các dân tộc thiểu số. Theo quy chế tuyển sinh, thí sinh dân tộc thiểu số được hưởng ưu tiên về đối tượng. Tuy nhiên, quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm nay cũng ghi rõ, đối tượng này sẽ được hưởng mức điểm ưu tiên khác nhau tùy thuộc vào địa bàn sinh sống.

Công dân VN là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú trong thời gian học THPT hoặc trên 18 tháng tại khu vực 1 sẽ được hưởng ưu tiên theo đối tượng 01, cộng 2 điểm. Cũng thí sinh người dân tộc thiểu số nhưng có hộ khẩu thường trú ở ngoài khu vực thuộc đối tượng 01 (khu vực 1) sẽ được xếp vào đối tượng 06, hưởng ưu tiên 1 điểm.

Như vậy, dân tộc Hoa thuộc đối tượng ưu tiên 1 nếu có hộ khấu thường trú trên 18 tháng tại khu vực 1. Nếu có hộ khẩu thường trú ở khu vực khác thì sẽ xếp vào đối tượng 6.

8. Dân tộc thuộc đối tượng ưu tiên nào?

Nước ta có 54 dân tộc, trong đó đông nhất là dân tộc Kinh chiếm 86,2% dân số. Khoản 2 Điều 4 Nghị định 05/2011/NĐ-CP về công tác dân tộc thì “Dân tộc thiểu số” là những dân tộc có số dân ít hơn so với dân tộc đa số trên phạm vi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Các dân tộc thiểu số đông dân nhất: Tày, Thái, Mường, Khmer, Hoa, Nùng, H’Mông, Dao, Người Jrai (Gia Rai), Ê Đê, Ba Na, Chăm, Sán Dìu, Ra Glai…

Theo quy định dân tộc thiểu số thuộc đối tượng 01:

– Đối tượng 01: Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú (trong thời gian học THPT hoặc trung cấp) trên 18 tháng tại Khu vực 1 quy định tại điểm c khoản 4 Điều 7 của Quy chế.

Cụ thể: Khu vực 1 (theo điểm c khoản 4 Điều 7 của Quy chế) gồm các xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định hiện hành tương ứng với thời gian học THPT hoặc trung cấp của thí sinh; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

9. Hồ sơ hưởng ưu tiên theo đối tượng

Kỳ thi THPT sắp đến gần, đây cũng là giai đoạn các thí sinh chuẩn bị đầy đủ những hồ sơ để xét tuyển đại học, trong đó đối với các thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên cũng cần lưu ý chuẩn bị hồ sơ để được xét điểm ưu tiên.

Thí sinh cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

– Bản photocopy Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên;

– Đối với thí sinh là người dân tộc thiểu số, giấy chứng nhận để hưởng đối tượng ưu tiên 01 là Bản photocopy giấy khai sinh trên đó ghi rõ dân tộc thuộc dân tộc thiểu số và hộ khẩu thường trú hoặc giấy tờ hợp pháp minh chứng thí sinh có hộ khẩu thường trú trên 18 tháng (tính đến ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT) tại Khu vực 1 trong thời gian học THPT.

– Đối với thí sinh thuộc đối tượng người có công với cách mạng hoặc con của người có công với cách mạng: Giấy chứng nhận để hưởng ưu tiên là Bản photocopy Quyết định trợ cấp, phụ cấp đối với người có công của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Thí sinh xuất trình bản chính của các giấy tờ nói trên để các trường đối chiếu khi làm thủ tục nhập học.

Trên đây DaiLyWiki đã chia sẻ các thông tin mới nhất về đối tượng ưu tiên tuyển sinh Đại học, mời các bạn tham khảo thêm một số nội dung khác cùng chuyên mục:

 • Điểm liệt tốt nghiệp 2022
 • Lịch thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của DaiLyWiki.

Xem thêm về bài viết

Đối tượng ưu tiên tuyển sinh 2022

Đối tượng ưu tiên 2022 – Đối tượng ưu tiên tuyển sinh là gì? Đây là nhóm đối tượng sẽ được cộng điểm ưu tiên khi xét tuyển/thi tuyển vào cao đẳng đại học. Vậy đối tượng ưu tiên 2022 bao gồm những đối tượng nào? Ai được cộng điểm ưu tiên 2022? Cách cộng điểm ưu tiên đại học như thế nào? Trong bài viết này DaiLyWiki xin chia sẻ danh sách đối tượng ưu tiên tuyển sinh năm 2022 cũng như cách cộng điểm ưu tiên đại học mới nhất để các bạn thí sinh cùng tham khảo.
Những mốc thời gian quan trọng trong kỳ thi THPT quốc gia 2022
Các trường xét tuyển học bạ năm 2022
Mới đây Bộ giáo dục và đào tạo đã ban hành Thông tư số 16/2021/TT-BGDĐT về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 7 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Theo đó Thông tư số 16 2021 BGDĐT đã sửa đổi một số quy định về các đối tượng ưu tiên thi đại học 2021. Cụ thể tại điểm a,b,c Khoản 2 Điều 1 Thông tư 16/2021/TT-BGDĐT đã sửa đổi quy định về các đối tượng ưu tiên thuộc đối tượng 3, đối tượng 4, đối tượng 6. Như vậy các thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT và đại học 2021 cần nắm được các quy định mới này.
Thông tư số 16 2021 BGDĐT sẽ bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 7 năm 2021.Sau đây là nội dung chi tiết các quy định mới nhất về đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh đại học, mời các bạn cùng theo dõi:
1. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh là gì?
Đối tượng ưu tiên là những đối tượng thuộc nhóm ưu tiên sẽ được cộng điểm khi xét tuyển vào đại học được Bộ GD&ĐT quy định cụ thể trong quy chế tuyển sinh. Theo đó, nhóm ưu tiên 1 sẽ được cộng mức cao nhất là 2 điểm, Nhóm ưu tiên 2 sẽ được cộng 1 điểm.
2. Quy định cộng điểm ưu tiên khu vực
Căn cứ Quy định tại Điều 7 của Quy chế Tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy (Ban hành kèm thông tư số 04/VBHN-BGDĐT ngày 04/5/2018 của Bộ trưởng BGDĐT), khu vực là một trong những ưu tiên trong tuyển sinh đại học. Cụ thể:
– Thí sinh học liên tục và tốt nghiệp tại khu vực nào sẽ được hưởng ưu tiên theo khu vực đó. Nếu trong 3 năm học THPT (hoặc trong thời gian học trung cấp) có chuyển trường thì thời gian học ở khu vực nào lâu hơn được hưởng ưu tiên theo khu vực đó. Nếu mỗi năm học một trường thuộc các khu vực ưu tiên khác nhau hoặc nửa thời gian học ở trường này, nửa thời gian học ở trường kia thì tốt nghiệp ở khu vực nào, hưởng ưu tiên theo khu vực đó. Quy định này áp dụng với cả những thí sinh đã tốt nghiệp vào những năm trước năm tuyển sinh.
Đối với các trường THPT do thay đổi địa giới hành chính, chuyển địa điểm hoặc thay đổi cấp hành chính, chính sách dẫn đến thay đổi mức ưu tiên khu vực thì mỗi giai đoạn hưởng mức ưu tiên khác nhau, trường sẽ được gán một mã trường khác nhau cùng với một mức ưu tiên khu vực phù hợp.
Thí sinh căn cứ thời gian học tập tại trường THPT chọn và điền đúng mã trường theo các giai đoạn để được hưởng đúng mức ưu tiên theo khu vực
– Các trường hợp được hưởng ưu tiên khu vực theo hộ khẩu thường trú:
Học sinh các trường THPT dân tộc nội trú;
Học sinh các trường, lớp dự bị ĐH;
Học sinh các lớp tạo nguồn được mở theo quyết định của các Bộ, cơ quan ngang Bộ hoặc UBND cấp tỉnh;
Học sinh có hộ khẩu thường trú (trong thời gian học THPT hoặc trung cấp) trên 18 tháng tại các xã khu vực III và các xã có thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Thủ tướng Chính phủ; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135; các thôn, xã khó khăn, đặc biệt khó khăn tại các địa bàn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ nếu học THPT (hoặc trung cấp) tại địa điểm thuộc huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có ít nhất một trong các xã thuộc diện nói trên.
Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân được cử đi dự thi, nếu đóng quân từ 18 tháng trở lên tại khu vực nào thì hưởng ưu tiên theo khu vực đó hoặc theo hộ khẩu thường trú trước khi nhập ngũ, tùy theo khu vực nào có mức ưu tiên cao hơn; nếu dưới 18 tháng thì hưởng ưu tiên khu vực theo hộ khẩu thường trú trước khi nhập ngũ.
3. Đối tượng ưu tiên thi đại học 2022
a) Nhóm ưu tiên 1 (UT1) gồm các đối tượng: Được cộng 2 điểm
Đối tượng 01: Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú (trong thời gian học THPT hoặc trung cấp) trên 18 tháng tại Khu vực 1 quy định tại điểm c khoản 4 Điều này;
Đối tượng 02: Công nhân trực tiếp sản xuất đã làm việc liên tục 5 năm trở lên, trong đó có ít nhất 2 năm là chiến sĩ thi đua được cấp tỉnh trở lên công nhận và cấp bằng khen;
Đối tượng 03:
+ Thương binh, bệnh binh, người có “Giấy chứng nhận người được hưởng chính sách như thương binh;”
+ Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 12 tháng trở lên tại Khu vực 1;
+ Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 18 tháng trở lên;
+ Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân đã xuất ngũ, được công nhận hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ theo quy định;”
Đối tượng 04:
+ Thân nhân liệt sĩ;
+ Con thương binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;
+ Con bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;
+ Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 81% trở lên;
+ Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh” mà người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh” bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên;
+ Con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân;
+ Con của Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến;
+ Con của người hoạt động kháng chiến bị dị dạng, dị tật do hậu quả của chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hằng tháng.
b) Nhóm ưu tiên 2 (UT2) gồm các đối tượng: Được cộng 1 điểm
Đối tượng 05:
+ Thanh niên xung phong tập trung được cử đi học;
+ Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ dưới 12 tháng ở Khu vực 1 và dưới 18 tháng ở khu vực khác;
+ Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn; Thôn đội trưởng, Trung đội trưởng Dân quân tự vệ nòng cốt, Dân quân tự vệ đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ nòng cốt từ 12 tháng trở lên, dự thi vào ngành Quân sự cơ sở. Thời hạn tối đa được hưởng ưu tiên là 18 tháng kể từ ngày ký quyết định xuất ngũ đến ngày dự thi hay ĐKXT;
Đối tượng 06:
+ Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú ở ngoài khu vực đã quy định thuộc đối tượng 01;
+ Con thương binh, con bệnh binh, con của người được hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%;
+ Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động dưới 81%;”
Đối tượng 07:
+ Người khuyết tật nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT- BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bộ GDĐT quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện;
+ Người lao động ưu tú thuộc tất cả các thành phần kinh tế được từ cấp tỉnh, Bộ trở lên công nhận danh hiệu thợ giỏi, nghệ nhân, được cấp bằng hoặc huy hiệu Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hoặc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
+ Giáo viên đã giảng dạy đủ 3 năm trở lên thi vào các ngành sư phạm;
+ Y tá, dược tá, hộ lý, y sĩ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên, người có bằng trung cấp dược đã công tác đủ 3 năm trở lên thi vào nhóm ngành sức khỏe;
c) Những đối tượng ưu tiên khác đã được quy định trong các văn bản pháp luật hiện hành sẽ do Bộ trưởng Bộ GDĐT xem xét, quyết định;
d) Người có nhiều diện ưu tiên theo đối tượng chỉ được hưởng một diện ưu tiên cao nhất.
4. Điểm ưu tiên khu vực 2022
Khu vực 1 (KV1) gồm:
Các xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định được áp dụng trong thời gian thí sinh học THPT hoặc trung cấp; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;
Khu vực 2 – nông thôn (KV2-NT) gồm:
Các địa phương không thuộc KV1, KV2, KV3;
Khu vực 2 (KV2) gồm:
Các thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; các thị xã, huyện ngoại thành của thành phố trực thuộc Trung ương (trừ các xã thuộc KV1);
Khu vực 3 (KV3) gồm:
Các quận nội thành của thành phố trực thuộc Trung ương. Thí sinh thuộc KV3 không thuộc diện hưởng ưu tiên khu vực.
5. Cách cộng điểm ưu tiên thi Đại học
Như vậy, nếu thí sinh thuộc một trong các đối tượng và khu vực dưới đây, điểm cộng của thí sinh sẽ được tính như sau:
Nhóm ưu tiên 1: được cộng 2 điểm
Nhóm ưu tiên 2: được cộng 1 điểm
Khu vực 1: được cộng 0,75 điểm
Khu vực 2 – NT: được cộng 0,5 điểm
Khu vực 2: được cộng 0,25 điểm
Khu vực 3: không được cộng điểm ưu tiên
6. Đối tượng ưu tiên đánh giá năng lực 2022
Tính trên thang điểm 1.200, điểm ưu tiên khu vực sẽ được quy định cụ thể như sau:
– Khu vực 1 (KV1): Cộng 30 điểm
KV1 là các xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định hiện hành tương ứng với thời gian học THPT hoặc trung cấp của thí sinh; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
– Khu vực 2 – nông thôn (KV2-NT): Cộng 20 điểm
KV2-NT gồm các địa phương không thuộc KV1, KV2, KV3;
– Khu vực 2 (KV2): Cộng 10 điểm
KV2 là các thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; các thị xã, huyện ngoại thành của thành phố trực thuộc trung ương (trừ các xã thuộc KV1).
– Khu vực 3 (KV3): Không được cộng điểm ưu tiên
KV3 là các quận nội thành của thành phố trực thuộc Trung ương. Thí sinh thuộc KV3 không thuộc diện hưởng ưu tiên khu vực.
7. Dân tộc hoa thuộc đối tượng ưu tiên nào 2022
Dân tộc Hoa được xếp vào danh sách các dân tộc thiểu số. Theo quy chế tuyển sinh, thí sinh dân tộc thiểu số được hưởng ưu tiên về đối tượng. Tuy nhiên, quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm nay cũng ghi rõ, đối tượng này sẽ được hưởng mức điểm ưu tiên khác nhau tùy thuộc vào địa bàn sinh sống.
Công dân VN là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú trong thời gian học THPT hoặc trên 18 tháng tại khu vực 1 sẽ được hưởng ưu tiên theo đối tượng 01, cộng 2 điểm. Cũng thí sinh người dân tộc thiểu số nhưng có hộ khẩu thường trú ở ngoài khu vực thuộc đối tượng 01 (khu vực 1) sẽ được xếp vào đối tượng 06, hưởng ưu tiên 1 điểm.
Như vậy, dân tộc Hoa thuộc đối tượng ưu tiên 1 nếu có hộ khấu thường trú trên 18 tháng tại khu vực 1. Nếu có hộ khẩu thường trú ở khu vực khác thì sẽ xếp vào đối tượng 6.
8. Dân tộc thuộc đối tượng ưu tiên nào?
Nước ta có 54 dân tộc, trong đó đông nhất là dân tộc Kinh chiếm 86,2% dân số. Khoản 2 Điều 4 Nghị định 05/2011/NĐ-CP về công tác dân tộc thì “Dân tộc thiểu số” là những dân tộc có số dân ít hơn so với dân tộc đa số trên phạm vi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Các dân tộc thiểu số đông dân nhất: Tày, Thái, Mường, Khmer, Hoa, Nùng, H’Mông, Dao, Người Jrai (Gia Rai), Ê Đê, Ba Na, Chăm, Sán Dìu, Ra Glai…
Theo quy định dân tộc thiểu số thuộc đối tượng 01:
– Đối tượng 01: Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú (trong thời gian học THPT hoặc trung cấp) trên 18 tháng tại Khu vực 1 quy định tại điểm c khoản 4 Điều 7 của Quy chế.
Cụ thể: Khu vực 1 (theo điểm c khoản 4 Điều 7 của Quy chế) gồm các xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định hiện hành tương ứng với thời gian học THPT hoặc trung cấp của thí sinh; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
9. Hồ sơ hưởng ưu tiên theo đối tượng
Kỳ thi THPT sắp đến gần, đây cũng là giai đoạn các thí sinh chuẩn bị đầy đủ những hồ sơ để xét tuyển đại học, trong đó đối với các thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên cũng cần lưu ý chuẩn bị hồ sơ để được xét điểm ưu tiên.
Thí sinh cần chuẩn bị những giấy tờ sau:
– Bản photocopy Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên;
– Đối với thí sinh là người dân tộc thiểu số, giấy chứng nhận để hưởng đối tượng ưu tiên 01 là Bản photocopy giấy khai sinh trên đó ghi rõ dân tộc thuộc dân tộc thiểu số và hộ khẩu thường trú hoặc giấy tờ hợp pháp minh chứng thí sinh có hộ khẩu thường trú trên 18 tháng (tính đến ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT) tại Khu vực 1 trong thời gian học THPT.
– Đối với thí sinh thuộc đối tượng người có công với cách mạng hoặc con của người có công với cách mạng: Giấy chứng nhận để hưởng ưu tiên là Bản photocopy Quyết định trợ cấp, phụ cấp đối với người có công của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Thí sinh xuất trình bản chính của các giấy tờ nói trên để các trường đối chiếu khi làm thủ tục nhập học.
Trên đây DaiLyWiki đã chia sẻ các thông tin mới nhất về đối tượng ưu tiên tuyển sinh Đại học, mời các bạn tham khảo thêm một số nội dung khác cùng chuyên mục:
Điểm liệt tốt nghiệp 2022
Lịch thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của DaiLyWiki.

#Đối #tượng #ưu #tiên #tuyển #sinh


 • #Đối #tượng #ưu #tiên #tuyển #sinh
 • Tổng hợp: DaiLyWiki

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Đối tượng ưu tiên tuyển sinh 2022❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Đối tượng ưu tiên tuyển sinh 2022” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Đối tượng ưu tiên tuyển sinh 2022 [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Đối tượng ưu tiên tuyển sinh 2022” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-08-14 19:01:38. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Blog

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Hải Phòng

Published

on

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hải Phòng từ năm 2022 đến năm 2023 sẽ được tổ chức từ ngày 7/6 đến ngày 9/6. (thi đại trà) với 3 môn Văn, Toán, Ngoại ngữ; Từ ngày 10/6 đến 12/6, kỳ thi chuyên Trần Phú gồm: chuyên Toán, chuyên Văn, chuyên Anh, chuyên Nhật, chuyên lý, chuyên hóa, chuyên sinh, chuyên sử, chuyên địa.

Vậy đây là đáp án và đề thi vào lớp 10 năm 2021 tỉnh Hải Phòng mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Đề thi vào lớp 10 môn Văn Hải Phòng năm 2022

Đề thi vào 10 môn Văn Hải Phòng 2022

………….

Đáp án đề thi vào 10 môn Văn Hải Phòng 2022

……………………

Sẽ cập nhật sau khi hết giờ thi

Xem thêm về bài viết

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2022 – 2023 Sở GD & ĐT Hải Phòng

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2022 – 2023 tại Hải Phòng được tổ chức từ ngày 7/6 đến ngày 9/6 (thi đại trà) với 3 môn Văn, Toán, Ngoại ngữ; Từ ngày 10/6 đến 12/6, kỳ thi chuyên Trần Phú gồm: chuyên Toán, chuyên Văn, chuyên Anh, chuyên Nhật, chuyên lý, chuyên hóa, chuyên sinh, chuyên sử, chuyên địa.
Vậy đây là đáp án và đề thi vào lớp 10 năm 2021 tỉnh Hải Phòng mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.
Đề thi vào lớp 10 môn Văn Hải Phòng năm 2022
Đề thi vào 10 môn Văn Hải Phòng 2022
………….
Đáp án đề thi vào 10 môn Văn Hải Phòng 2022
……………………
Sẽ cập nhật sau khi hết giờ thi

# Buổi sáng # cuộc thi # cuộc thi # đầu vào # lớp # lớp # năm # Khoa giáo dục #Hải #Phong


 • # Buổi sáng # cuộc thi # cuộc thi # đầu vào # lớp # lớp # năm # Khoa giáo dục #Hải #Phong
 • Tổng hợp: DaiLyWiki

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Hải Phòng❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Hải Phòng” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Hải Phòng [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Hải Phòng” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-08-14 19:00:38. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Xem thêm  Trình độ văn hóa là gì? Cách tránh sai sót khi điền trong sơ yếu lý lịch
Continue Reading

Blog

Top 10 Thuật ngữ cơ bản người đầu tư chứng khoán cần biết

Published

on

Lang thang trên mạng thấy có nhiều người hỏi về các thuật ngữ liên quan đế thị trường chứng khoán và tài chính, nên mình quyết định viết bài dưới đây, qua đó giúp giải quyết phần nào kiến thức cơ bản về chứng khoán cho mọi người, trong phạm vi hiểu biết của mình, hi vọng có thể giúp ích được cho một số bạn!

Chỉ số P/E

Hệ số giá trên thu nhập một cổ phiếu, gọi tắt là Tỷ số P/E (viết tắt của cụm từ Price to Earning Ratio), là tỷ số tài chính dùng để đánh giá mối liên hệ giữa thị giá hiện tại của một cổ phiếu (giá cổ phiếu ở chợ chứng khoán) và tỷ số thu nhập trên cổ phần.

Cách tính: P/E= giá thị trường của cổ phiếu/ thu nhập bình quân 1 cổ phần

Chỉ số P/E thể hiện mức giá mà bạn sẵn sàng bỏ ra cho một đồng lợi nhuận thu được từ cổ phiếu. Chỉ số P/E được hiểu là nhà đầu tư sẵn sàng trả bao nhiêu tiền cho 1 đồng lợi nhuận.

Ý nghĩa của chỉ số P/E thấp:

 • Cổ phiếu đang bị định giá thấp
 • Công ty đang gặp vấn đề (tài chính, kinh doanh…)
 • Công ty xuất hiện lợi nhuận đột biến, do bán tài sản chẳng hạn
 • Công ty ở vùng đỉnh chu kỳ kinh doanh – cổ phiếu theo chu kỳ

Ý nghĩa của chỉ số P/E cao:

 • Cổ phiếu đang định giá cao
 • Triển vọng công ty trong tương lai rất tốt
 • Lợi nhuận ít nhưng mang tính tạm thời
 • Công ty ở vùng đáy chu kỳ kinh doanh – cổ phiếu theo chu kỳ.
Chỉ số P/E
Chỉ số P/E
Chỉ số P/E

Bán khống

Bán khống là hình thức kiếm lời khi giá cổ phiếu đi xuống. Việc bán khống một số chứng khoán chủ yếu phục vụ mục đích đầu cơ vì các nhà giao dịch tin rằng vì một lý do nào đó giá sản phẩm sẽ giảm xuống. Nếu những người tham gia thị trường nghi ngờ rằng giá của một tài sản nhất định (cổ phiếu, chỉ số thị trường chứng khoán, hàng hóa,… sẽ đi xuống, họ sẽ mở các vị thế bán để hưởng lợi từ việc giá giảm.

Như đã giải thích ở trên, bạn không cần phải sở hữu công cụ cơ bản trong khi giao dịch CFD. Ngoài ra, các nhà đầu tư đôi khi có thể muốn bán khống để giảm thiểu rủi ro của họ khi mở một vị thế bán phòng ngừa rủi ro có thể xảy ra trong khoản đầu tư của mình – chúng tôi sẽ trình bày một ví dụ thích hợp sau đây.

Bán khống
Bán khống
Bán khống
Bán khống

Cổ phiếu quỹ

Cổ phiếu quỹ (Treasury Stock) là loại hình cổ phiếu được phát hành bởi các công ty cổ phần. Sau đó, chính các công ty này sẽ sử dụng nguồn vốn hợp pháp và mua lại cũng như nắm giữ như những nhà đầu tư khác. Đặc biệt, số cổ phiếu này sẽ không được tính vào số lượng công ty đang lưu hành.

Ví dụ: Một công ty A sau khi phát hành một lượng cổ phiếu ra công chúng, sau đó vì một lí do nào đó (có thể là giá cổ phiếu đi xuống quá sâu thấp hơn giá trị thực chẳng hạn) công ty mua lại chính cổ phiếu của mình bằng vốn điều lệ hay tiền lãi kinh doanh, thì số cổ phiếu được công ty mua lại đó gọi là cổ phiếu quỹ. Nói ngắn gọn một doanh nghiệp mua lại cổ phiếu của chính mình từ thị trường thì số cổ phiếu được mua lại đó gọi là cổ phiếu quỹ. Như vậy ta có thể thấy được rằng bản chất của cổ phiếu quỹ là hoàn toàn vô giá trị, nó chẳng khác nào giấy lộn (vì doanh nghiệp dùng tiền của mình để mua lại từ cổ đông cổ phiếu của chính doanh nghiệp, như vậy đây thực chất là quá trình thu nhỏ quy mô của doanh nghiệp).

Cổ phiếu quỹ
Cổ phiếu quỹ
Cổ phiếu quỹ
Cổ phiếu quỹ

Cổ tức

Hằng năm doanh nghiệp sẽ trích ra một phần lợi nhuận từ công việc kinh doanh để chia cho cổ đông, đó gọi là cổ tức. Thông thường, cổ tức được trả bằng tiền, nhưng có nhiều doanh nghiệp muốn giữ tiền lại để mở rộng sản xuất kinh doanh thì cũng có thể trả cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu.

Cổ tức
Cổ tức
Cổ tức
Cổ tức

Chỉ số VN-INDEX

Chúng ta thường hay nghe chỉ số VN-INDEX ngày 31/12/2021 là 540 điểm, nhưng rất nhiều người trong chúng ta không hiểu ý nghĩa của con số này. Sau đây mình sẽ giải thích ngắn gọn cho các bạn biết chỉ số INDEX là gì?

Người ta quy ước chỉ số INDEX năm đầu tiên ra đời của thị trường chứng khoán của một quốc gia nào đó là 100 điểm, chỉ số index các khoảng thời gian sau được tính như sau: lấy tổng giá trị vốn hóa toàn thị trường (bao gồm tổng giá trị của tất cả cách doanh nghiệp có trên sàn chứng khoán) tại thời điểm cần tính chia cho vốn hóa thị trường năm đầu tiên rồi nhân với 100 sẽ ra số điểm index của thời điểm cần tính.

Xem thêm  Đề xuất tăng mức hỗ trợ cho người tham gia
Chỉ số VN-INDEX
Chỉ số VN-INDEX
Chỉ số VN-INDEX
Chỉ số VN-INDEX

Cổ phiếu ưu đãi

Cổ phiếu ưu đãi (còn được biết là Preferred Stock) là hình thức chứng khoán có tính chất tương tự như cổ phiếu thông thường (cổ phiếu phổ thông). Người sở hữu cổ phiếu này sẽ làm cổ đông chính thức của công ty. Cụ thể hơn, người nắm giữ loại cổ phiếu này sẽ là cổ đông ưu đãi của công ty. Khi đó cổ tức và quyền biểu quyết cũng sẽ được ưu tiên hơn.

Hiện nay các loại cổ phiếu ưu đãi được chia thành 4 loại chính như sau:

 • Cổ phiếu ưu đãi cổ tức: Người sở hữu sẽ được chia cổ tức với phần trăm cao hơn mức phổ thông. Phần trăm cổ tức sẽ là cố định và không bị ảnh hưởng bởi sự tăng hay giảm doanh thu hoặc lợi nhuận công ty. Mức chi trả sẽ được quy định cụ thể ngay trên cổ phiếu ưu đãi.
 • Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại: Là loại cổ phiếu mà người sở hữu sẽ được công ty hoàn lại vốn góp theo yêu cầu hoặc tùy theo điều kiện đề ra trên cổ phiếu. Đặc biệt là chủ cổ phiếu này sẽ không có quyền biểu quyết, dự đại hội cổ đông hoặc đề cử người vào hội đồng quản trị.
 • Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: Với hình thức cổ phiếu này, người sở hữu sẽ được quyền ưu tiên biểu quyết và số phiếu cao hơn các cổ phiếu phổ thông. Số phiếu dựa trên một cổ sẽ được quy định tùy theo điều lệ công ty đó đề ra.
 • Các cổ phiếu ưu đãi khác do chính doanh nghiệp quy định thông qua điều lệ công ty.
Cổ phiếu ưu đãi
Cổ phiếu ưu đãi
Cổ phiếu ưu đãi
Cổ phiếu ưu đãi

Chỉ số P/B

Là tỉ số giữa giá cổ phiếu trên thị trường và giá cổ phiếu theo sổ sách kế toán, nghĩa là nếu P/E<1 có nghĩa là cổ phiếu đó đang bị thị trường định giá thấp hơn giá trị số sách của nó, và ngược lại P/E>1 tức là cổ phiếu đó đang được thị trường đánh giá cao. Chỉ số P/B không phản ánh nhiều đến giá cổ phiếu, và ít khi được sử dụng để định giá cổ phiếu, nó chỉ là một thông số phụ mang tính chất tham khảo mà thôi.

Chỉ số P/B
Chỉ số P/B
Chỉ số P/B
Chỉ số P/B

Sàn OTC

Sàn OTC là sàn giao dịch chứng khoán giữa các công ty chưa niêm yết trên sàn chính thức, theo hình thức mua bán thỏa thuận giá giữa người đầu tư và công ty chứng khoán, hoặc giữa công ty chứng khoán với nhau. Thị trường này có loại công ty chứng khoán đứng ra mua vào, bán ra cổ phiếu và thu chênh lệch giá, gọi là nhà tạo lập thị trường. Bên cạnh đó, là các công ty chứng khoán môi giới cho khách hàng và hưởng phí hoa hồng.

Sàn OTC
Sàn OTC
Sàn OTC
Sàn OTC

Chỉ số ROA

Chỉ số ROA là hệ số thu nhập trên tài sản. Đây là một chỉ số thể hiện tương quan giữa mức sinh lợi của một công ty so với tài sản của nó. ROA sẽ cho ta biết hiệu quả của công ty trong việc sử dụng tài sản để kiếm lời.


ROA = lợi nhận sau thuế*100%/tổng tài sản

Chỉ số ROA
Chỉ số ROA
Chỉ số ROA
Chỉ số ROA

Tính thanh khoản

Tính thanh khoản là một thuật ngữ được sử dụng rất phổ biến trong đầu tư tài chính. Tính thanh khoản được hiểu là việc chứng khoán hay các khoản nợ, khoản phải thu… có khả năng đổi thành tiền mặt dễ dàng, thuận tiện cho việc thanh toán hay chi tiêu.

Tính thanh khoản
Tính thanh khoản
Tính thanh khoản
Tính thanh khoản

Xem thêm về bài viết

Top 10 Thuật ngữ cơ bản người đầu tư chứng khoán cần biết

Lang thang trên mạng thấy có nhiều người hỏi về các thuật ngữ liên quan đế thị trường chứng khoán và tài chính, nên mình quyết định viết bài dưới đây, qua đó giúp giải quyết phần nào kiến thức cơ bản về chứng khoán cho mọi người, trong phạm vi hiểu biết của mình, hi vọng có thể giúp ích được cho một số bạn!

Chỉ số P/E
Hệ số giá trên thu nhập một cổ phiếu, gọi tắt là Tỷ số P/E (viết tắt của cụm từ Price to Earning Ratio), là tỷ số tài chính dùng để đánh giá mối liên hệ giữa thị giá hiện tại của một cổ phiếu (giá cổ phiếu ở chợ chứng khoán) và tỷ số thu nhập trên cổ phần.

Cách tính: P/E= giá thị trường của cổ phiếu/ thu nhập bình quân 1 cổ phần
Chỉ số P/E thể hiện mức giá mà bạn sẵn sàng bỏ ra cho một đồng lợi nhuận thu được từ cổ phiếu. Chỉ số P/E được hiểu là nhà đầu tư sẵn sàng trả bao nhiêu tiền cho 1 đồng lợi nhuận.
Ý nghĩa của chỉ số P/E thấp:
Cổ phiếu đang bị định giá thấp
Công ty đang gặp vấn đề (tài chính, kinh doanh…)
Công ty xuất hiện lợi nhuận đột biến, do bán tài sản chẳng hạn
Công ty ở vùng đỉnh chu kỳ kinh doanh – cổ phiếu theo chu kỳ
Ý nghĩa của chỉ số P/E cao:
Cổ phiếu đang định giá cao
Triển vọng công ty trong tương lai rất tốt
Lợi nhuận ít nhưng mang tính tạm thời
Công ty ở vùng đáy chu kỳ kinh doanh – cổ phiếu theo chu kỳ.
Chỉ số P/EChỉ số P/E
Bán khống
Bán khống là hình thức kiếm lời khi giá cổ phiếu đi xuống. Việc bán khống một số chứng khoán chủ yếu phục vụ mục đích đầu cơ vì các nhà giao dịch tin rằng vì một lý do nào đó giá sản phẩm sẽ giảm xuống. Nếu những người tham gia thị trường nghi ngờ rằng giá của một tài sản nhất định (cổ phiếu, chỉ số thị trường chứng khoán, hàng hóa,… sẽ đi xuống, họ sẽ mở các vị thế bán để hưởng lợi từ việc giá giảm.

Như đã giải thích ở trên, bạn không cần phải sở hữu công cụ cơ bản trong khi giao dịch CFD. Ngoài ra, các nhà đầu tư đôi khi có thể muốn bán khống để giảm thiểu rủi ro của họ khi mở một vị thế bán phòng ngừa rủi ro có thể xảy ra trong khoản đầu tư của mình – chúng tôi sẽ trình bày một ví dụ thích hợp sau đây.
Bán khốngBán khốngCổ phiếu quỹ
Cổ phiếu quỹ (Treasury Stock) là loại hình cổ phiếu được phát hành bởi các công ty cổ phần. Sau đó, chính các công ty này sẽ sử dụng nguồn vốn hợp pháp và mua lại cũng như nắm giữ như những nhà đầu tư khác. Đặc biệt, số cổ phiếu này sẽ không được tính vào số lượng công ty đang lưu hành.

Ví dụ: Một công ty A sau khi phát hành một lượng cổ phiếu ra công chúng, sau đó vì một lí do nào đó (có thể là giá cổ phiếu đi xuống quá sâu thấp hơn giá trị thực chẳng hạn) công ty mua lại chính cổ phiếu của mình bằng vốn điều lệ hay tiền lãi kinh doanh, thì số cổ phiếu được công ty mua lại đó gọi là cổ phiếu quỹ. Nói ngắn gọn một doanh nghiệp mua lại cổ phiếu của chính mình từ thị trường thì số cổ phiếu được mua lại đó gọi là cổ phiếu quỹ. Như vậy ta có thể thấy được rằng bản chất của cổ phiếu quỹ là hoàn toàn vô giá trị, nó chẳng khác nào giấy lộn (vì doanh nghiệp dùng tiền của mình để mua lại từ cổ đông cổ phiếu của chính doanh nghiệp, như vậy đây thực chất là quá trình thu nhỏ quy mô của doanh nghiệp).
Cổ phiếu quỹCổ phiếu quỹCổ tức
Hằng năm doanh nghiệp sẽ trích ra một phần lợi nhuận từ công việc kinh doanh để chia cho cổ đông, đó gọi là cổ tức. Thông thường, cổ tức được trả bằng tiền, nhưng có nhiều doanh nghiệp muốn giữ tiền lại để mở rộng sản xuất kinh doanh thì cũng có thể trả cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu.
Cổ tứcCổ tứcChỉ số VN-INDEX
Chúng ta thường hay nghe chỉ số VN-INDEX ngày 31/12/2021 là 540 điểm, nhưng rất nhiều người trong chúng ta không hiểu ý nghĩa của con số này. Sau đây mình sẽ giải thích ngắn gọn cho các bạn biết chỉ số INDEX là gì?

Người ta quy ước chỉ số INDEX năm đầu tiên ra đời của thị trường chứng khoán của một quốc gia nào đó là 100 điểm, chỉ số index các khoảng thời gian sau được tính như sau: lấy tổng giá trị vốn hóa toàn thị trường (bao gồm tổng giá trị của tất cả cách doanh nghiệp có trên sàn chứng khoán) tại thời điểm cần tính chia cho vốn hóa thị trường năm đầu tiên rồi nhân với 100 sẽ ra số điểm index của thời điểm cần tính.
Chỉ số VN-INDEXChỉ số VN-INDEXCổ phiếu ưu đãi
Cổ phiếu ưu đãi (còn được biết là Preferred Stock) là hình thức chứng khoán có tính chất tương tự như cổ phiếu thông thường (cổ phiếu phổ thông). Người sở hữu cổ phiếu này sẽ làm cổ đông chính thức của công ty. Cụ thể hơn, người nắm giữ loại cổ phiếu này sẽ là cổ đông ưu đãi của công ty. Khi đó cổ tức và quyền biểu quyết cũng sẽ được ưu tiên hơn.

Hiện nay các loại cổ phiếu ưu đãi được chia thành 4 loại chính như sau:
Cổ phiếu ưu đãi cổ tức: Người sở hữu sẽ được chia cổ tức với phần trăm cao hơn mức phổ thông. Phần trăm cổ tức sẽ là cố định và không bị ảnh hưởng bởi sự tăng hay giảm doanh thu hoặc lợi nhuận công ty. Mức chi trả sẽ được quy định cụ thể ngay trên cổ phiếu ưu đãi.
Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại: Là loại cổ phiếu mà người sở hữu sẽ được công ty hoàn lại vốn góp theo yêu cầu hoặc tùy theo điều kiện đề ra trên cổ phiếu. Đặc biệt là chủ cổ phiếu này sẽ không có quyền biểu quyết, dự đại hội cổ đông hoặc đề cử người vào hội đồng quản trị.
Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: Với hình thức cổ phiếu này, người sở hữu sẽ được quyền ưu tiên biểu quyết và số phiếu cao hơn các cổ phiếu phổ thông. Số phiếu dựa trên một cổ sẽ được quy định tùy theo điều lệ công ty đó đề ra.
Các cổ phiếu ưu đãi khác do chính doanh nghiệp quy định thông qua điều lệ công ty.
Cổ phiếu ưu đãiCổ phiếu ưu đãiChỉ số P/B
Là tỉ số giữa giá cổ phiếu trên thị trường và giá cổ phiếu theo sổ sách kế toán, nghĩa là nếu P/E<1 có nghĩa là cổ phiếu đó đang bị thị trường định giá thấp hơn giá trị số sách của nó, và ngược lại P/E>1 tức là cổ phiếu đó đang được thị trường đánh giá cao. Chỉ số P/B không phản ánh nhiều đến giá cổ phiếu, và ít khi được sử dụng để định giá cổ phiếu, nó chỉ là một thông số phụ mang tính chất tham khảo mà thôi.
Chỉ số P/BChỉ số P/BSàn OTC
Sàn OTC là sàn giao dịch chứng khoán giữa các công ty chưa niêm yết trên sàn chính thức, theo hình thức mua bán thỏa thuận giá giữa người đầu tư và công ty chứng khoán, hoặc giữa công ty chứng khoán với nhau. Thị trường này có loại công ty chứng khoán đứng ra mua vào, bán ra cổ phiếu và thu chênh lệch giá, gọi là nhà tạo lập thị trường. Bên cạnh đó, là các công ty chứng khoán môi giới cho khách hàng và hưởng phí hoa hồng.
Sàn OTCSàn OTCChỉ số ROA
Chỉ số ROA là hệ số thu nhập trên tài sản. Đây là một chỉ số thể hiện tương quan giữa mức sinh lợi của một công ty so với tài sản của nó. ROA sẽ cho ta biết hiệu quả của công ty trong việc sử dụng tài sản để kiếm lời.
ROA = lợi nhận sau thuế*100%/tổng tài sản
Chỉ số ROAChỉ số ROATính thanh khoản
Tính thanh khoản là một thuật ngữ được sử dụng rất phổ biến trong đầu tư tài chính. Tính thanh khoản được hiểu là việc chứng khoán hay các khoản nợ, khoản phải thu… có khả năng đổi thành tiền mặt dễ dàng, thuận tiện cho việc thanh toán hay chi tiêu.
Tính thanh khoảnTính thanh khoản

#Top #Thuật #ngữ #cơ #bản #người #đầu #tư #chứng #khoán #cần #biết


 • #Top #Thuật #ngữ #cơ #bản #người #đầu #tư #chứng #khoán #cần #biết
 • Tổng hợp: DaiLyWiki

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Top 10 Thuật ngữ cơ bản người đầu tư chứng khoán cần biết❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Top 10 Thuật ngữ cơ bản người đầu tư chứng khoán cần biết” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Top 10 Thuật ngữ cơ bản người đầu tư chứng khoán cần biết [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Top 10 Thuật ngữ cơ bản người đầu tư chứng khoán cần biết” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-08-14 18:59:19. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Trending